Anomálie

Hrnčířův kámen

Bože, proč jsi nás opustil?

Úvod

Týden po ''velkém třesku''

Jednota pravá a falešná

Kosovo mezi námi

O falešných prorocích a falešných křesťanech

V poušti

Ani nevíte

Věčný okamžik

Nenechte sebou manipulovat

Principy seboobrany proti manipulaci

Příčiny vstupu do destruktivního kultu

Psychická manipulace

Podívej, padá hvězda.

Až jednou...

Pojď, půjdem spolu do Betléma

Vánoční pastorela

Spi, můj malý Princi, spi.

Synáčku

Je nad ránem...

Neříkej, že jsme si snad něco dlužni

Magdaléno

Maminko, mamko

Maminko, netrap se

Vstal Ježíš z mrtvých?

Byla to láska

Když jsem byla hodně malá

Kdybych to dovedl

Pomalu vrůstám do tebe, lásko

Špinavý holky

P.F. 2001

Když je člověk dítě

Vyprahlý na troud

P.F. 2000

Registrované církve a žadatelé o registraci v ČR

O depresi a duchovním růstu

Proudy soudobé religiozity

Obecné dělení sekt

Definice sekty

Charakteristické rysy sekty

Tři prvky ovládání

Extrémní charismatický proud

Charismatická hnutí

Z fundamentalismu jde strach, ať je jakýkoli

Je církev církví Kristovou nebo církví Satana?

Povídání s Alanem

S.O.S

Pracoval jsem v systému multi level marketing

Strach z nevěřících

Moje vyznání

Moji milí

Bůh byl ke mně milostivý.

Bajky a podobenství

Jak jsme se v našem sboru vypořádali s big-beatem

Manželská poradna z r. 1927

Pár informací pro návštěvníky, kteří testují GRANO SALIS

Dnes ráno

Boha není třeba se bát!

Rozhodně si nemohu stěžovat

REFORMACE : MINULOST! SOUČASNOST? BUDOUCNOST!

Znáte nějaký vtip o sektách?

Vtipy od vás

Část básně

Skin v tramvaji

Adventní procházka

mejlík od Lenky

mejlík od Effrime

mejlík od Evy

mejlík od Vlasty

mejlík od Honzy

mejlík od Tyny

básen z voleje

Vítáme nové redaktory

odkud deš?

Všem děckám (za vysvědčení)

SCEAV - církev s kořeny jako dub

Čtyřverší

Via Dolorosa

Marek

Lukáš

ESTER

Jan

Makkabi

DANIEL

TIM

zprávička od abednega

Lidská komedie

Vítáme nového redaktora poesie

Zdraví vás nový redaktor poezie

Modlitba

Rozhovor s Mobym

Magna charta věřícího člověka

Počet věřících v ČR dle sčítání lidu v roce 2001

Sv. Jachachán

Nejkratší kázání mého života ....

Zprávička od Dejfa

Hokej a víra - Josef Marha

Propast mezi chudými a bohatými se prohlubuje

Efrajim Syrský část komentáře k evangelijní harmonii Diatesaron

zprávička od Homera

aktuální modlitební předmět

zprávička od cendy Premka

O hledání, přátelství a Ježíši Kristu !

''Blboune!'' pravil Bůh

SUMA PROTI SVĚDKŮM JEHOVOVÝM

Bohoslužba

Zatím nemám jméno

Odpověď na S.O.S.

osobní dopis Bin Ládinovi

zprávička od Lambkina

zprávička od abednega

GRANO SALIS je zařazeno na čenou listinu nenávisti

Boží milost vede do aktivity .....

Vítáme další nové redaktory!

anketa bin Ladin

zprávička od jACKA

Cesta

Nemusím všecko vědět

Místa v USA doslova za krále Klacka

Vítáme dalšího nového redaktora!

Malba v kostele

Pokladnička

Spánek

Společnost pro církevní právo při právnické fakultě UK

Z nedělní besídky...

Čekání na desátého

mejlík od nemo

Svobodná volba je osobní zodpovědnost !

Vlezte mi na záda!

Na konci...

Šest měsíců nového formátu GRANO SALIS

Výuka angličtiny v Chebu

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE ZNALOSTECH BIBLE

Svědectví o Bohu (úvaha o nebezpečí sektářství)

Shema Israel!

Pramínky života

zprávička od Petra Wagnera

Dobrý začátek ale špatný konec

Zkušenost dlouholetého člena společnosti Herbalife ve Francii

Slané perly

David Robinson – jeden z nejlepších basketbalistů světa o víře

Debata s nudou - autor Goklayeh

JEŽÍŠ A BOŽÍ MOC

Křesťanská image

Bůh coby kus hadru aneb tvoje skutky křičí tak

Dwight Nelson - Nekonečná milost

Skřivánčí píseň

Omluva

Krispův komentář k námitce katolika

STUDNA

Kdo jsem?

POZOR VŠEM FANDŮM KŘESŤANSKÉ ROCKOVÉ HUDBY

Zcela svatá uklouznutí

Stalo se jednoho dne...

Biskup v pánské společnosti

Roucho z Trevíru

Společnost

Proč Bůh nemá titul CsC

Pane Bože, beru si výběh

Vidíte sklenici zpola naplněnou?

VŠEM POSLUCHAČŮM KŘESŤANSKÉ HUDBY A NEJEN JIM

Boží vlastnosti - vševědoucnost

KATOLICKÁ CÍRKEV

Večerní chvilka poezie - autorka Sirluin

Něco z ''českých vánoc''

Pane, mám rakovinu - autor Bob Beeman

Naštvala vás pozvánka k návštěvě Grano Salis?

polední poezie...

Věčný okamžik (autor B.Ezejmenij)

Oni mě navedli

Bývala jsem léčitelkou

Ekumenismus...? (podle našeho katolika)

George Foreman - kazatel v ringu

Ano, miluji se

Spočítejte si svá požehnání

Nás nikto nezlomí!

V osidlech hříchu

Riskovat svůj život

Radikální reformace na prahu 3. tisíciletí - z pohledu historického

Pozor, pozor, super akce

Krispův komentář k vtipu Ekumenismus...? (podlenašeho katolíka)

Svatba????

Setkání v čase

Dárkologie

Citát

I. POKUS O EKLESIOLOGICKOU CHARAKTERISTIKU CÍRKVE

Ekumenismus a Pravoslaví

A to Slovo se stalo tělem …

Budování jednomyslnosti v místní církvi Boží

Vánoční nokturno......

Blues není modré

Harry Potter

V pekle hořím

II. “BAPTISTICKÝ” MODEL V EKUMENICKÉ PERSPEKTIVĚ

O ekumenismu

Vánoční přání

Immanueli – vidíš nás ?

BRATŘÍČKU!

Vám všem,kteří jste šli se mnou kousek cesty stejným směrem.

Stvoření světa

Spor o Darwina

Přáníčko

Nevím co s ''Ano miluji se''

Spor o Darwina II.

Vztah Čechů k Bohu je minimální

Extrémek k Harrymu Potterovi

grano

Nebezpečná myšlenka

''..všechno dobrý v novým roce všem od katolika''

prosba pro rok 2002

Tak:

Zdar a sílu ke každému dobrému dílu

Hlasy zvonů

žalm 2

Zrušit Vánoce

Ženy

Svědectví

Sedmička v BIBLI

Modlitba prvních křesťanů

Kleč

Kde jsi

evangelizace mezi Romy

Smrt a neodpouštění

Taky ekumenismus....

Sůl země

Pohled křesťana na východní náboženství

Svět byl zklamán církvemi

Lhostejní

Dívat se častěji a pozorněji vzhůru

Poprvýkrát

I křesťané mají stále své fanatiky

Komentář k článku I křesťané mají stále své fanatiky

Zářný příklad tolerance a kultivované debaty v přátelském tónu

Kráčet po vodě

Každé náboženství vždy bude mít své fanatiky.

Ticho

Kázání pro hoře

Plemeno zmijí

Lenka prosí Pavla, aby jí napsal

růst

Skutocna pravda o udalostiach z 11. septembra.

Dokud

Test z etiky č.1

V Ý Z V A: Připojte se ke kontinuální řetězové hladovce!

Test z etiky č.2.

BAPTISTÉ - radikální křesťané

Můj pohled na východní náboženství

Jediná věc

Antikoncepce a potraty

Očištění

Výkupné

O vztahu křesťanů k Židům

Uplakaná

Bez lásky

Bouře desiluzí

Mladí Američané se obracejí na křesťany

Takřka 15 000 nových křesťanů na evangelizaci Billyho Grahama

Někdy

Jak nás vidí nekřesťané

PREVENCE SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÝCH JEVŮ

modlitba za šalom

Prosim, zasli tento mail odesilateli puvodniho mailu

Maminčino korálky

Prázdný hrob

Čisté srdce

Je Bůh?

Mládež národa

Kopí a pokání !

Pohled zpoza louže

Pavlův dialog s Palestincem

Džihád v Koránu

Pavlův dialog s Palestincem (pokračování)

Anglický hrad

Prorok

Stav křesťanstva v roce 2001

Půst

...Superblbec...

Sirius

DÁVÁM TI RUKU

Stopy v písku

O LIDECH

Ať žije král!

POJĎ ZA MNOU

Vzývej mne ve dnech úzkosti

Zborceni sebou

Hranice hříchu

Návrat k Otci

Anjel Pána

Krst

Potopa

Pobídka

Teorie světla

To není věc

Tradice sborového zpěvu

VYTOČ 112

...nezabiješ?...

Mám svého Boha..No a?

do vlastních neŘad(ů)

Sedím-Ležím-Klečím

Mé žalmy - I.

Mé žalmy - II.

Mé žalmy - III.

CD Ainon za hubičku

Ó, krutí

Jan 3:16 ( Paralelní překlad)

Kázání

První krůček

Co znamená modlit se?

Potetovaný křesťan????

Mé žalmy - IV

Deník ochrnutého

Mé žalmy - VIII.

I Bůh má tři osoby

Před cestou

Undish - Letter no. 1

Nová akropolis

Malíř

Uspěchaná dívenka

Teolog a anděl

Modlitba a kouření

ANANAS

...PŮJČ MI NA CHVÍLI NADĚJI...

''Skutky'' lásky

Kdybych měl všechno pivo na světě

Je možné, že v nebi nebudou ženy?

Z okultisty křesťanem

Malý upír

Představa osobního Boha mi připadá jako velmi dětinská

Mé žalmy - V.

Moře

Moderní překlad 1. Tes 4,16

Historie svědků Jehovových u nás

Svatý a zvíře

Žebrák jde do nebe...

Na kazatelně

Je sestra dáma?

Abraham na Moriah - KRUCINÁL! PROČ?!

Kázání

Vzkaz pro Effrime

Šimon Petr

Mluví k nám Bůh i dnes?

Křesťané, nechoďme nazí!

Zvláštní pokušení

Borůvka

Výpadek serveru

PRAMENE

Dopisy ze země

Jen tak něco

Křesťanský metal je důležitý nástroj!!!

Mé žalmy - VI.

Kadidlo nebezpečné jako kouření

Setkání...

Mé žalmy - VII.

Pozor, Pikachu se nám naboural do Grano Salis

Dopis

O smutné holčičce - autorka Solveig

Zneužití sexu

sbírka starých brýlí - prosba o pomoc

Nové EP skupiny ...skream!

Podobnost čistě náhodná?

Evangelium v zelinářství

Po návratu z bohoslužeb...

Křesťanský aneb Metal?

Metalisti chlastaj

NIKDO

JSME!!

Nové stránky o křesťanském metalu

Pavlův komentář k článku Návrat k Otci

Je právem vědy získávat buňky z embryí?

Výzkumníci embryí se nesmějí bát

Katolíci - Embrya jsou nedotknutelná

Judaismus je pružný a obezřetný

Islám: Život má svatý charakter

Pavlův komentář k Bolkově reakci

nepiju I.

nepiju II.

Jan 17:20-22 a ekumenická hnutí

Akademická čtvrthodinka

Je život opravdu posvátný?

Tělo a duše při vzniku lidského života podle Tomáše Akvinského

KLONOVÁNÍ

REVOLUCE V ROZMNOŽOVÁNÍ

Proč není církev spolek turistů?

Korán o vývoji lidského embrya

povídání o lásce...

Pozitivní myšleni.

Scénka

Sousoší přísně politicky korektní

umělé oplodnění

tetování

.....Jsem povrchní.....

jaro už je za rohem

Bibli už lze číst ve 2287 jazycích

Pavlův komentář Bolka II.

jaro už je za rohem podle abecedy

JE MASTURBACE NĚCO ŠPATNÉHO?

Krispův komentář ke katolikovi

První křesťané a jejich praktiky

Václavova diskuse s ateisty

Zamilovaný a smutný hoax

Nad některými vyslovenými i nevyslovenými otázkami, které se týkají sbírek

Jak si představuji našeho Boha

Katolický modernismus

Tři stromy

Masturbační aktivita obyvatel České republiky

Názorné vyučování

Pohanství a bludy nepodporuju

Malí lidičkové ze Svabeedo

Onanie a jiné nešvary

Jak vidí masturbaci katolíci

TOUŽÍM

Užitečné závaží

Jaké máte zkušenosti s Kršnovci?

Křesťanské veřejné záchody

Mé žalmy - IX. - mlčíš...

"Dealeři už nabízejí ten shit i svý mámě nebo ségře.."

Korektura učebnic biologie

Což příznivci metalu, techna, skejťáci, motorkáři nemají právo slyšel evangelium

Láska?

Sugesce a manipulace i mezi křesťany?

DIKUVZDANI PANU

Potopa v pohledu dnešní doby

Pastýř

Vší silou

Adventisté o misii: “Získat přátele, ne tvořit monstra”

Adventisté o misii: Most nebo pouze další cihla ve zdi?

Adventisté o misii: Z modlitebny do nákupního střediska

Adventisté o misii: Pyramida vs. kolo od vozu

Adventisté o misii: Dostat se tam, kam lidská noha dosud nevkročila

Apoštolská církev: Evangelizace basketbalem

Hudba a evangelizace

Je evangelizace nemorální?

Evangelizace se špatnou zkušeností

První formou evangelizace je osobní svědectví

Zpívající misionář Cliff Richard

Dokončete vtip Metalová misie

Katolické velikonoce

Židovské Velikonoce (pesach)

Křesťanské Velikonoce

Velikonoce jako svátky jara

Pilátova pomsta

Velikonoce jsou největšími svátky v roce

Kříž versus velikonoční vajíčko

Příběh křtěnců (otřesná fakta z historie)

Do země se skrývá ...

Čemu věřím

Frajer

Právě teď, než jste si stačili stáhnout tuto stránku,...

Onkológia utorkového rána

Spor o datování Velikonoc

Proč velikonoční písně nemohou zlidovět

Velikonoční (text skupiny Jericho)

Píseň plísní

Kdy za nás zemřel Kristus na kříži?

Co znamenalo být ukřižován?

Ježíš zemřel i za Romy

Neumím říkat Ř

Kriste, Milostiplný Spasiteli

Velkopáteční modlitba prvních křesťanů

Jak se slaví velikonoce v zemi Husa, Komenského a Koniáše?

-=PRÁZDNÝ HROB=-

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Poprava ukřižováním

Ukřižování

Před ukřižováním

Čtyři kříže

Hypotézy o životě a smrti Ježíše Krista

Vzkříšení Ježíše

Co pro mě znamená vzkříšení?

Smrt svatého Issy

Vědec sestavil Ježíšův portrét

Proč to Bůh dopustil...

Rozbitá pouta

Vězeň

Sám v cele

Cesta

A pak padal déšť...

NEČETL JSEM BÁSNĚ

MÉMU PASTÝŘI

NOČNÍ VÝLET

Nechtěná záměna

KDYŽ JSEM HLAVOU V HNOJI

V OSIDLECH DROG A HOMOSEXUALITY aneb ON MĚ OSVOBODIL

!!!!!!!INTERVIEW S JEŽÍŠEM!!!!!!!!!

Ortorexie - moderní náhražka náboženství

''Já ho miluju, on je jiný než ostatní...'', říká zamilovaná osmnáctiletá Iva

VĚŘÍM

Tip na mládežnickou dovolenou v Chorvatsku

Dopis Ježíšovi

Jarní soutěž dopisovatelů GRANO SALIS!

TEOLOGICKÉ KOLOKVIUM

život stojí za h....(cenzurováno*)

Připadalo mi to jako věčnost...

život nic nestojí, život je zadarmo

Brek Jeremiášův

Křesťanský homosexuále: v čem je tvoje identita?

Najdi si odpověď ... ( Krátké zamyšlení nad tajemstvím života )

Moje kamarádka chce být HUSA!!!

NAHRADÍME BOHA!

Citlivé doprovázení v sexuální výchově

Co pomáhá lásce?

Kněz oddává jen nevěsty s potvrzením o panenství!!!

MASKA

Navigátor GRANO SALIS

Bible výslovně zakazuje tetování

umíme tančit s vlky ?

TOTO JE DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Bylo mi šestnáct, když jsem darovala svoje panenství

Soulož v rajské zahradě

Proč ateista nemůže být křesťanem

Komentář k Proč nemohu být křesťanem? - Zmatení první

KŘESŤANSKÝ ON-LINE SHOP

výzva

Komentář k Proč ateista nemůže být křesťanem - Zmatení základní

PRÉMIE

Což nemají slušný lidi právo slyšet evangelium?

U kostela

Klonovaný člověk přichází

Světová vláda skrze mikročip

Mistrovství České republiky ve znalostech Bible 2002

Světová vláda skrze mikročip (pokračování)

Proč jsem se rozhodl následovat Ježíše?

Scénami z gynekologie vyděsily ve škole

Duchovní se stávají součástí jednotek naší armády

Modlitba dívky

mejlík od Dáši

Sám sobě nevím co radit - autor danc


Byly velikonoce největšími křesťanskými svátky?

střední východ

Pozor! Nejde o cenzuru

Reakce Pavla k Romanovu komentáři - Zmatení základní

Církve různých tradic se navzájem potřebují

Odpověď Pavlovi - Relativní pravda?

ZE SATANISTKY KŘESŤANKOU

Mejlík od Honzy

Deset zásad pro stoupence nenásilného odporu

Dopis Pavlovi od ateisty

Kdo jsou prakřesťané?

Podivné vyznání víry

Poznej pravdu a pravda tě osvobodí ( Zamyšlení nad Slovem Božím)

Re-evangelizace Západu (ale i Čech)

Šaty dělají člověka

Zvláštní znamení - křesťan

Nebudu se bát zlého!

SATANISTICKÝ LES

Pravda je jen jedna

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O DÁLKOVÉ STUDIUM NA VOŠST

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2002 NA VOŠST OLOMOUC

Bůh jako představa?

GNOSE - Helénistický projev náboženskosti

Jak poznám, jestli je to ta pravá láska?

Pustíme si počítače i pod kůži?

Mé žalmy - X

Mé žalmy - XI

Duchovní sonet

MYSLÍTE SI, ŽE NĚKTEŘÍ KŘESŤANÉ ZNEUŽÍVAJÍ BIBLI?

Vládce krve

Jak dlouho jsi křesťanem?

Kdo je Tomas a kdo Stepan?

Šikana i na církevní škole?

...náprava života mi přišla mailem..

Charta hospitalizovaného dítěte

Práva umírajících

Vizitka Křesťan

SATANOVO DEVATERO

Co je to šikanování?

Možná ne naposledy o ČCE

Kdo jsou baptisté?

Jsme jen špetkou soli...

Něco málo o zásnubách

Svatba v kostele

Co je to Církev bratrská?

Hon na ducha Jezábel

Opravdu čekají protestanti s polibkem až na svatební den?

...JEN JEDEN...

Jeho veličenstvo internet

Postoj australských adventist. škol k Harry Potterovi vzbudil mediální zájem

MILOSRDNÁ PRAVDA MÍSTO (NE)MILOSRDNÉ LŽI

O křesťanství na kuřárně

Jak končí lidský život?

Chcete znát ke které církvi patří autoři na GRANO SALIS?

Pravda o organizaci Svědkové Jehovovi

Žít až do konce

Mé žalmy - XII (Žízním)

O CHARISMATICKÉM HNUTÍ

Křížová cesta zdravotníka v hospici

Někdo za mnou jde, někdo mě pronásleduje

VZNIK KŘESŤANSKÉ VÍRY A JEJÍ UTVÁŘENÍ POD VLIVEM HELÉNISMU

Známost s nevěřícím člověkem. Vyloučit či nevyloučit?

Bible - životopis

Poděkovat povinnost

Názorný příklad

Kde číst dobré zprávy?

ZAVINILO EKOLOGICKOU KRIZI  KŘESŤANSTVÍ ?

Rozvod - ANO nebo NE ?

Jste věřící, váš partner ne. Je to problém?

Markovo upřímné svědectví k masturbaci

Pravda

Pravda není relativní!

Absolutní pravda a relativismus

Co je pravda?

''Přesné poznání'' nebo ''pravé poznání''?

Konečný holocaust

Opravdu dnes chybí láska ?

Základní věroučné výroky Církve Adventistů sedmého dne

Lapidární krátký článek

PRAVDA

Pohádka o dvou zemích

Co jsou Křesťanské sbory?

Pohádka o dvou zemích - dokončení

Tolerance jako podmínka života

Co jsou Křesťanská společenství?

Nebezpečná epidemie?

Jak jsem se chystala ke svaté zpovědi

Ode mne...pro vás...o Něm...

Křesťan - ležící .. spící .. praktik a někdy i teoretik!!

Vyhodnocení naší jarní soutěže

Vyplouvám

SPIRITUÁLNÍ POTŘEBY SENIORSKÉ POPULACE

Můj manžel má milenku

JDI, ALE UŽ NEHŘEŠ!!

Věda, poznání a víra

Bůh a sport?

Odchýlky katolickej cirkvi od pôvodného BIBLICKÉHO učenia

Duchovní problém Západu

Moje žena se mi už jako žena vůbec nelíbí

Modlitba želvy

POZOR SKVĚLÁ AKCE!!!!!!

Islám a Křesťanství

I když se s Vámi ve všem neshoduji, věřím ve stejného Boha jako Vy

Dopis z druhé strany

Vítáme prvního registovaného ateistu!

Nejtěžší rozhodnutí v životě - POTRAT!!

Jste věřící, váš partner ne. Je to problém?

Prosba k Otci světel

Abrahamovská ekumena

Pripomeňme si niektoré Lutherove bludy

Falošný ekumenizmus

KŘESŤAN A SEX…aneb .. SEX JE NÁŠ!!??!!

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

Uhodnete jaké vyznání takto nahlíží na snoubenectví?

Papež v New Yorku

Existuje duše? - autor Zefram

Ze staré čítanky

Zaslíbení

Kam kráčí GRANO SALIS?

Ekumenický dialog - Ospravedlnění a dědičný hřích

Drogy a já?

Doslova a do písmene

PROČ ŽENSKÉ PLÉMĚ NALETÍ MUŽŮM NA JEJICH SVODY!!

Nemohu přijmout víru

Mlčet je lehčí...

Nedělní křesťan

Duše opravdu existuje !!!

Mejlík od Petra

Co v Bibli není

CHILDREN

Evangelík o katolické věrouce

Ekumenismus

Potěšující zpráva nejen pro Pavla

Víš, jak se Rusové zdraví o velikonoční neděli ?

K niektorým protestantským bludom

Proroctví pro letošní zimu

Co byste si měli rozmyslet?

Toto není dýmka...

Na hranici Ráje.

Kdo jsi?

Kdyby Bibli napsali studenti...

Homosexualita

O milosrdenství a odpuštění

Svět podle amerického filmu

Překlad ČLÁNKU CHILDREN

Kamenina

Je-li Bůh dobrý, proč je na zemi zlo?

O homosexualitě a křesťanství

2 x z nedělky

Hořkosladký bonbónek z nedělní besídky

Vztah poznání a života ve víře

Píšu tady dopisy

Rozvír

Z nedělní školy

Bezejmenná

Americký kněz obviněný z pedofilie se oběsil

Hudba může dokonce i bořit

Komu je GRANO SALIS trnem v oku?

Arabská media...

Stvořil dva...

Nebudeš používati příkazu vyjmout/vložit při psaní poezie

Úskalí partnerského soužití

Díky za virus...

Děkuji

ASISTOVANÁ SEBEVRAŽDA BYLA OD POČÁTKU SOUČÁSTÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY A PRAXE

Jsou metodistky rigidní?

Aby všichni jedno byli :(

Jak to bylo opravdu se stvořením ženy...

710-kový vrchnák

Souvisí biblická potopa světa s Černým mořem?

Viděl jsem pacienty nevýslovně trpět

Proč jedna cigareta vyvolá návyk?

Vzor hlášení případů eutanázie

Vyhrála smrt

Nizozemský zákon o Ukončení života na žádost a asistované sebevraždě

Věci nejsou takové, jakými se zdají

Přibývá zemí, v nichž veřejnost s ''milosrdnou smrtí'' souhlasí

Skrze cizí modlitbu

Dobrá smrt

POZOR SKVĚLÁ AKCE!!!!!!POZOR SKVĚLÁ AKCE!!!!!!

Láska jak věž

Nová antikoncepční pilulka pro katolíky!!

Jak to bylo opravdu se stvořením muže...

Eutanázia v našom živote

Charta země

Bůh jako představa

Z vody

Kde jsi, má jediná?!

BONSAI KOŤÁTKA

Eutanázie jako aktuální nebo věčný problém?

KDYŽ MÁŠ ŠPATNÝ DEN :o))

Dokdy žije člověk

Hranice 400 návštěv článku zdolána


Obavy

Chodíte k přijímání?

Co je eutanázie?

Eutanazie - a proč jsem proti

Günter Virt: Žít až do konce

Pár informací k zamyšlení ke svátku dětí

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Co je týrání dítěte?

Kritika čtenáře Grano SALIS

Co člověk stvořil, může také zničit?

Sledování televize opravdu podporuje agresivitu

Co je to šikanování?

Odmítání snižuje IQ

Znáte skupinu Offspring?

nestarej se

Víra

Pro studenty: Nebojte se zkoušek...

Na šikanování si budeme muset zvyknout…

Má se křesťan zajímat o politiku ?

evangelizace

Hřebík na hlavičku hlavičku na hřebík

Mohou homosexuálové adoptovat děti?

Sračky

Zabývá se věda pravdou?

Abednegova kuriozita: milostný světský sonet

Kdo to zatemňuje úradek Boží?

Politika, křesťan a volby

Má se křesťan zapojovat do veřejných věcí?

Modlitba - můj nejlepší mobil

Duše v Ráji

SEX JE SKVĚLÝ..

Co bylo na Počátku

Proč křesťan nemůže být socialistou?

Klíčový problém

JEŠTĚ K EUTANÁZII

Modlidba ve stáří

Je těhotná žena pouze nesvéprávnou cisternou se vzácným obsahem?

Angličtina o prázdninách za babku

Den modliteb a půstu za parlamentní volby 2002 v ČR

Gestikulační vtip

Moje svědectvi II. (aneb výlev jedné hysterky:o))

JÁ A MŮJ TRÁM V OKU...aneb...CO DĚLAJÍ VAŠE TŘÍSKY?

Kaluže

TVÉ MILOSRDENSTVÍ

VÍTR

ZNAMENÍ DOBY

RÁNO

Who is ZICHA?

Granosalis má nový kabát

Synodní shromáždění

Sex je určen k potěšení

O princezně

Odpor k potratům nemá ve společnosti jednadvacátého století co dělat

Křesťanský životní styl

Biblické články přímo na váš mail!

Ta dnešní mládež ...

MASTURBACE JE HŘÍCH.......autor Marek

PROČ ČEKAT?

Tělocvik

...BUĎ SAMA SEBOU...

Štěstí

Baptistický koncept služby

Posílání článků

Není prostitutka jako protestantka

Charta oecumenica

Důkaz

Druhý potrat mojimi očami

Konec času

Katolický Bůh porazil anglikánského

ŽALM 23 - movie

...Den, kdy jsem odehnala Boha... (Z deníků ufňukaných holčiček)

NEWSTART....jak to všechno začalo

Jak řeknu NE předmanželskému sexu

kyselé hrozny

Modlitba

Tak jsem žila

Mohou křesťanky vypadat sexy?

Válečná modlitba???????!!!!!!!!

Závislost na tabáku je nemoc

Spasitel Bill

... KŘESŤAN A PSYCHOLOGIE ...

Pomůžete akci Biblické hodiny pro neslyšící?

JEŽIŠ JE BOH A AJ ČLOVEK

Bez Pána Ježíše bych nemohla žít

...ŠATNÍK MASEK...

Okovy padly

Dvakrát zachráněn

Něco pro Pavla: Je vytržení jen produktem mozku?

Chtěli byste mít klonovaného partnera?

Ježíš dává nový život

Modleme se za vládce tohoto světa!

Křesťanská mládež nechodí k McDonaldovi!!!

Život: kapitola 1., vyznání

Kázání

Nádech

A čekej na lásku

Osama bin Ladin aneb Jak se dělá a ničí terorista

Skotsko se stalo „pohanskou“ zemí

Světový kongres označil nejhorší pronásledovatele víry

JSI JEDINEČNÁ

Křesťani by neměli nutit nevěřící proti jejich svědomí

Křesťané se mají co učit z kopané

Obrat aneb Další abeův podnět

Docela jiný člověk

Co si myslí křesťané různých církví o předmanželském sexu

Maličká

Ad celibat

Rozvír II (Vodní vír)

Míč a náboženství, to jsou síly mistrů světa

Etické pohledy na klonování člověka

Jeden národ pod ochranou Boha? Bůh ho ochraňuj…

Ještě jedna šance

5:1

Ach ta matematika

mladí lidé se rozhodují pro pohlavní čistotu

Koncert lidí dobré vůle VELEHRAD 2002, 4. července v 19:00

Hledá se 500.000 modlitebníků za pronásledované věřící

Ad eutanazie

Co se děje v Jednotě nebratrské ...

O lásce Chůvy a Velkého bratra

Má dělat křesťan v politice kompromisy?

Vyznání

Katolická církev požadovaný majetek nikdy nevlastnila

Zajímavá forma evangelizace

Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?

Křesťanští duchovní v české politice

Mistr Jan Hus - Naše obrození a naše reformace

Mistr Jan Hus - Naše obrození a naše reformace II.

Mistr Jan Hus - Naše obrození a naše reformace III.

Balada o stromu

Tři otázky pro Daniela Landu

Pro Řím je nestravitelné Husovo pojetí autority, byť je biblické

Jak byl popraven Jan Hus

Hus sprotivil se arcibiskupu a papeži. Odsouzení jeho v Kostnici.

Poslední den Mistra Jana z Husince - 6. červenec 1415

Stížný list šlechty české a moravské ze dne 2. září r. 1415

Katolická církev se omluví za křižácké výpravy do Čech

Proti slepé poslušnosti

Kdo byl Jan z Husince?

''Katolíci zaútočili na Mistra Jana''

Znalosti o Janu Husovi jsou v současné generaci katastrofální!!!

Mistr Jan Hus v datech

Je nebo není celibát Božím nařízením ?

Věci nejsou takové, jakými se zdají být

Humanitární pomoc bývá chápána jen jako pouhý byznys

Hoří tvá chatrč?

Víla

Zpověď homosexuála

Co dělat, když jsi svoje panenství už někomu dala?

Mají ateisté zakládat vlastní školy?

Charakteristika protestantismu v ČR

Jan Hus a úcta k Panně Marii

Historie protestantismu

Obecné rysy protestantismu

Hrozí GRANU SALIS zablokování za rouhání proti Panně Marii?

Jan Hus a jeho oslava

Portrét Apoštolské církve

Portrét Bratrské jednoty baptistů

Portrét Církve adventistů sedmého dne

Jak se lehce stát křesťanem aneb naivní otázky nekřesťana

Je mezináboženská ekuména pro křesťany nepřijatelná?

Pozvánka na Sjezd alternativní mládeže v Orlové

Portrét Církve bratrské

Portrét Českobratrské církve evangelické

Portrét Jednoty bratrské

Portrét Církve československé husitské

Portrét Evangelické církve metodistické

Boží zákony už neplatí ? aneb Jsme neposlušné děti

Portrét Křesťanských sborů

Portrét Novoapoštolské církve

Život: kapitola 2, „viditelná temnota“

Inkvizice na konci 20. století?

Biblické rozpory umím vysvětlit

Rozpory v Bibli - odpověď bývalého křesťana

Portrét Slezské evangelické církve augspurského vyznání

Poznámka na okraj biblických pochybností

Portrét Starokatolické církve

Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace

Sedím na břehu

CHARISMATICKÉ HNUTÍ

Něco úsměvného pro Pavla, RomanaS a další vědátory na GRANU SALIS

Ostatní protestantské církve v ČR

Doporučená literatura pro studium protestantství

Tvá péče

Zemřel biskup Jednoty bratrské Adolf Ulrich

Evangelium podle Simpsonových

Reportáž ze ZEMĚTŘESENÍ - rockového festivalu v Říčanech

Kdo to byl ( a je ) Satan

Parciální pravda

Měl jsem se stát opravdovým šampionem

Ticho

Křesťanský sionismus

PASTORAČNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Fáze přijetí neblahé zprávy o zdravotním stavu

Jak jednají ''charismatici'' v JB aneb „charismatická obnova“ hlava nehlava

Konference Stůjme se staršími bratry

Jak charismatici ovládli Jednotu bratrskou

Je svatba v protestantském kostele snadnější?

Křesťanské církve a rocková muzika

Lidé

Humor v bibli

Jsem svatý!

Pán Ježíš - antivirový program proti hříchu v našem lidském softwaru

Příčiny napětí v Jednotě bratrské

Pokus o hodnocení ''liberecké theologie'' sboru JB

Dokument Všem sborům Jednoty bratrské

Jak z nevědomosti k respektu přišel....

Co říkají protestanti na smlouvu s Vatikánem?

Věřit ještě neznamená podle toho žít

Podporujme křesťanské diskusní skupiny

Ježíš mi ukázal cestu

Smiluj se nade mnou

Homosexuálních kněží jsou tisíce

Dobrá práce

Může být Bůh krutý aneb chceš-li věřit, neužívej rozum ?

Hlas Velké stránky: Zprávy z Úzké rady JB

Jak pracovala nezávislá vyšetřovací komise v JB

Znáte Simpsonovy? Jděte studovat!

Sexuální anomálie podle Písma

J. Pleva: Jsem zděšen záplavou nepřátelských článků o Jednotě bratrské

Dopis Kazatelům a kazatelkám pražského seniorátu ČCE

Potštejnský kostelík zplundrován

Jak ovlivnily postoje církevních otců ranou církev?

Kde jsou naše kořeny?

Příloha k dopisu kazatelům a kazatelkám pražského seniorátu ČCE

Vědci našli kostru Jana Křtitele

Závislost na sexu

Andělé a ďáblové

J. Pleva napsal : Jsem zděšen záplavou nepřátelských článků o Jednotě bratrské

Deprese

Neradostná historie psychiatrie

Naděje i pro alkoholika

Homosexuální osoby v církvi

Mimikry 1

Nemůžete otěhotnět?

Měl Ježíš smysl pro humor?

Charismatici v katolické církvi

Někdy se holt nechce...

Láska, dobročinnost a maximalizace užitku aneb tržní zákony v církvích?

Prázdninová hádanka

Svatební

Hledání

Kouzlo nechtěného

Přítel

Modlitba, která otřásla parlamentem

Pár dobrých citátů aneb i mistr tesař se utne!

Mračíš se? Jsi lump ! Aneb náboženské pravdy o dobrých a zlých lidech

Jak vlastně vznikají války?

Tukové buňky jako milióny hladových úst

ZÁPLAVY - den v jižních Čechách

Komentář k J.Pleva: Příloha k dopisu kazatelům a kazatelkám pražského seniorátu

Potřeba duchovního vedení věřících zdravotníků aneb Zanedbání povinné péče tento

Byl jsem Svědkem Jehovovým!

Je ''povodňový'' humor etický?

Sběrná místa materiální pomoci v Praze a v Dublovicích u Sedlčan

Sbírka na pomoc obětem záplav

Přehled sbírek na pomoc postiženým povodněmi

Důležité telefonní linky a krizová centra

Co dělat při povodni

Další sbírky a konta

Pravidla základní hygieny po záplavách

Jak se chovat, když voda opadne?

Hygienická pravidla pro činnost v záplavových oblastech

Jak nakládat s léky po povodních

Armáda spásy se zapojuje se sociální a materiální pomocí

Informace pro dobrovolníky a pro ty, kteří nabízejí pomoc

Příběhy domácího násilí

Ve vodě jsou jedy i bakterie

Záplavy na Labi - fotografie z 26 km dlouhého jezera na Litoměřicku

Příběh záchrany

AKTUÁLNÍ NABÍDKY POMOCI OBLASTEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Přehled povodňové situace ve sborech Církve bratrské

Po povodni nastává deprese

Těžký život dobrovolníka

free music webz

kontakt na křestanskou seznamovací agenturu

Jak se charismatici z Jednoty nebratrské snažili zlikvidovat svoje kritiky

Zábavný park o křesťanství

Co si myslí křesťané různých církví o předmanželském sexu

Dušičky, které skončily v očistci, mají v Římě muzeum

Tajná moderní křižácká výprava

V životě si vystačím...

Ježíš

nestarej se

Ta dnešní mládež!!

Pro Něho jsem květinou

Paprsek

Křesťansky orientovaný metal online

Pohřební

Mluvení a ovoce

Povodně

Trošku utonulá

Občasník Křesťan.cz před přechodem na vylepšenou verzi

Bůh, věda a hackeři

O bolesti

Dopis sestře 24.4.2002

Spasení

Vítáme 30. redaktora GRANO SALIS!

1.Kosmologický důvod

2.Teleologický důvod

3. Axiologický důvod

4.Ontologický důvod

Reportáž z festivalu NaMax !!! - free music

VODA

5.Námitky

Modlitba člověka XX stoleti

Našla som zmysel života

Nový křesťanský magazín MARANATA přichází...

12.Blaze chudým a plačícím

Počátky Granosalisu

Satanismus a drogy

11.Blaze chudým a plačícím

10.Blaze chudým a plačícím

U nebeské brány..

Může být v Bibli skrytý kód ?

Postavení ženy ve společnosti

Spolehlivost Bible

9.Blaze chudým a plačícím

8.Blaze chudým a plačícím

Mladí adventisté vytvářejí vlastní adventismus

7.Blaze chudým a plačícím

Za každou cenu - Hráčská vášeň

Reportáž z festivalu Fillet 2002 !!!

Quo Vadis?

6.Blaze chudým a plačícím

Jak jsem se stal součástí GRANO SALIS.cz

Je pravda, že homosexualita je hřích a homosexuál nemůže být křesťanem?

5.Blaze chudým a plačícím

Co je to globezita?

Křesťanští fundamentalisté zaútočili na redakci serveru GRANO SALIS!

4.Blaze chudým a plačícím

Grano salis

Můj pupík je bez hříchu

3.Blaze chudým a plačícím

Kra, nos a lis...

Vtípek, ale kouzelnej...

Když se dva milují...

Mesiáš z Korejského poloostrova aneb Církev sjednocení

2.Blaze chudým a plačícím

Bázeň (Báseň II ještě po třech dnech)

1.Blaze chudým a plačícím

Modlitba hříšníka

Jak si ''charismatici'' z Velké stránky Jednoty bratrské představují pokání.

2.Bible

Stanovisko ČCE k novele církevního zákona

1.Bible

Bible a zdravověda

6.Bible a zdraví

5.Bible a zdraví

4.Bible a zdraví

3.Bible a zdraví

2.Bible a zdraví

1.Bible a zdraví

Bible a buddhismus

Bible a hinduismus

Bible a islám

Bible a židovství

Bible a jiná náboženství - úvod

Hláška pro začínající křesťany

Jak vstoupit do vztahu s Ježíšem?

K článku Hrozí GRANU SALIS zablokování za rouhání proti Panně Marii?

Nebezpečný mrak

Pro porovnání: Záplavy v Asii...

Nesnesitelná vedra

Počítačové hry mohou být modlou

Slovníček křesťanských pojmů

Americká justice zakazuje křesťanské maily?

Křesťanské církve odsuzují chystaný úder USA na Irák

Ticho

Anatomie lásky (I.): Rodičovské komplexy

Vznikl neoficiální český server katolické církve

Křesťanský hudební portál free music na Grano Salisu !!!

Reportáž z festivalu KristFest !!!

On-line pokec s Bohem? Protestantská specialitka!

DJ Stanko na freemusicu !!!

Ďáblovy lži

Jak pomoci ze závislosti na alkoholu

„... minulost je navždy pryč ...“

První případ přehřátí modemu kvůli freemusic.granosalis.cz!

Anatomie lásky (II): Otec a dcera

Kouříte? Co na to Vaše plíce?

Kdykoliv si přečtu Život víry, pořádně mě rozhodí

Církve a náboženské společnosti a podmínky jejich vzniku

Ztracená

Básník

Anatomie lásky (III.): Matka a syn

První puzzle...

O porodu

Seminář o křesťanské psychiatrii a pastoraci

Vyhlášení výběrového řízení F-nadace na rok 2003

Podrobnosti k vyhlášení výběrového řízení F-nadace

Pravidla poskytování nadačních příspěvků F-nadace

Přihláška k výběrovému řízení F-nadace

Oznámení F-nadace o vyhlášení výběrového řízen

Otázky a odpovědi k výběrovému řízení F-nadace

Úpadek křesťanství na severní polokouli, jeho růst na polokouli jižní

Rozpor v luteránské denominaci se prohlubuje

Anatomie lásky (IV.): Partnerské vztahy

Putování Nashim

O mužích

Jak pomoci lidem, kteří mají problémy s alkoholem

Zasnoubit se?

Kouření a modlitba

EBM-MASA

Pozvánka na WORKSHOP OS 2002

Opravdu záleží na tom, zdali je můj partner věřící, či nikoli?

Granko a já

báseň

Eutanazie - diskutovaný problém společnosti

Kterak tabákové firmy lákají na nikotin mladé lidi

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ: ŽALOBA TABÁKOVÉHO KONCERNU Philip Morris ČR

MANIPULACE A EMOCIONÁLNÍ ZÁVISLOST

Tři čínští protestanti dostali doživotí, další dva 15 let vězení

Teorie tabákové síly

Hrníček

Proti proudu?

Úvod do křesťanství

Úvod do křesťanství II. - Následování

Proč Bůh dopouští katastrofy a nemoci?

Jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím

Jakou naději měl svět před vzkříšením

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KŘESŤANŮM

Tabáková reklama pro náctileté v časopisu Mobil

Museum Iškarotu

Věděli jste, že 8. říjen byl Dnem proti rakovině plic?

Klid mrtvým

Modlitba člověka XXI.století

Naděje i v nemoci

Láskyplné vzkazy

Barbara

Poslyšte, co jsem našel (1/4)

Básně od Reného I

básně od Reného II

básně od Reného III

Humorné otázky

Sdružení ARNIKA

Kolik se vydělává na nemoci kouření aneb nejsilnější zdravížrouti

Fotbal - mistři světa křesťané?

Kdo jsou baptisté

Děkuje Bohu za každé ráno

Věřící mládeži chybí sexuální znalosti

Evoluce

Brainwashing 1 - Bitva o vaši mysl

Test pro bystré hlavy

Kouřící daně

prý

Pojďte si zakouřit do školy

Nedávejte místa ďáblu

Mladého katolíka ukřižovala parta mladých protestantů

Reakce na Antichrista, aneb jak vstoupit s Ježíšem do vztahu

Homosexuálové v církvi

Dva dopisy o situaci Jednoty bratrské v ČR

UFO

Nenarození

Vzkříšení Lazara podle apoštola Jana

Co je císařovo, Králi Králů!

Modlitba

Neschválený návrh poslanců o absolutní zákaz tabákové reklamy

Důvodová zpráva k návrhu zákona

Nejsem normální

Jak jsem přestal kouřit

Křečko-myší spory

Mírová bohoslužba

Postoj pravoslaví k svátku Helowen

Z nedělní besídky.....

Příběh o Jobovi

V Americe vypukla svatá válka proti Harrymu Potterovi

Jak jsem jinak přestal kouřit

Muslimové v Evropě

Modlitební ofenzíva jako odpověď na Buddhistické rituály

Jak jsem chodil s holkou aneb kuřačku už nikdy!

O evoluci, jak ji neznáte

Biblický kvíz GRANO SALIS

Neuvěřitelná milost

Kamenný lev

Závislost je zákeřná

UKÁZKA FILMOVÉ MANIPULACE KE KOUŘENÍ

Šaty dělají člověka..aneb..sexuální dusno v církvích

Jak zastavit pandemii dětského kouření

Ať žije exegeze...

Súčasný tzv.ekumenizmus

Procenta lhostejnosti

Odluka církve a státu

Miláčku, podrž mi cigaretu

Unikátní záznam telefonního hovoru se starostou obce Kouřim

Boží bláznovství

A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj

21. listopad - mezinárodní Den nekouření

Co je to hereze a schisma?

FALEŠNÁ ETIKA

Prodají světové modelky Boží Slovo?

Na bezohlednost kuřáků doplácejí děti

Nejvyšší cena

Prázdné gesto

Kreacionalistický postoj je nevědecký

Ve jménu Ježíše Krista: drž hubu

Duch Svatý v práci - nebiblické důrazy a jak jim čelit

Křest Duchem svatým - nebiblické důrazy a jak jim čelit

Čtěte manuály!

Křesťanská politika...aneb...jak je to tedy?

Projevy (znamení) přijetí Ducha svatého - nebiblické důrazy a jak jim čelit

Chcete také zhubnout? Jezte jako dvouleté dítě…

Marihuana škodí plícím víc než tabák

Vánočním kaprům hrozí genetické vyhlazení

Dokonáno jest

Tohle se přece odpustit nedá!??

Chanuka - židovský Svátek světel

Ústavní soud uvolnil církvím ruce

LÉK PROTI RAKOVINĚ PLIC OBJEVEN

NEW AGE

Příloha k přednášce New AGE - vysvětlení některých pojmů

VESMÍR JAKO HOLOGRAM

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ MĚST A OBCÍ ČR

advent

Kázání pro první adventní neděli

Dostál chystá nový ústavní zákon o náboženské svobodě

HIV positivní advent

Co znamená slovo ADVENT?

Z BETLÉMA

Homosexualita a víra

Dar jazyků - nebiblické důrazy a jak jim čelit

Čím dar jazyků není - nebiblické důrazy a jak jim čelit

Roš ha-šana

V nebi

Přišlo mi mailem

Co chceš, bedno?

Mikuláš: Králíkárny, nezájem a televize?

Vážení přátelé,

God modulus - aneb je víra geneticky podmíněná?

Teologické kolokvium

Mohu ve škole opisovat?

Předvánoční povídka

Mám něco proti tobě

Čtvrtý rozměr

Obnova uctívání Boha

čas vánoc

New Age a Novopohanství

Vánoce

SUPER AKCE

Pyšný pán tvorstva

GRANO SALIS nemyslí na chudé uživatele?

POZOR!!! Soutěž!!! Najdeš vánoční dárek?!!

Ze země, kde zítřejší vodka je vypita už dnes...

Ignorantství a arogance po křesťansku

Sen noci „svatovánoční“

VÁNOČNÍ

O neplodném fíkovníku

Vánoce mezi ploty

..Vánoční přání od jamese..

Taky vánoce

Funguje vám Ranní zamyšlení?

Mít odvahu

Když se mi vede

vánoce ve 23 jazycích

Význam vánočního období

Vánoční narozeninový dort

Proč nemám rád vánoce?

Vánoční kapr

Oficiální spuštění nového Freemusicu

Nové navigační menu

O Vánocích nemá být nikdo sám

VÁNOČNÍ POVÍDKA

O čem meditovat o vánocích

Návrat k Bohu

Před vánocemi

Betlém, město Vánoc, je pustý

Jmelí: Cizopasník obestřený kouzly a tajemstvím

Cesta do Betléma

VÁNOCE

Vánoce

Vánoční příběh pro děti

Smysl vánoc

Vánoční evangelium

Poslyšte, co jsem našel 2/4 po dlouhé době

Vánoce ve světě - jiný kraj, jiný mrav

A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi …

Vánoční andělé

Vánoce

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Vánoční pozdrav z kosmu

Vánoční písně ze staré dobré Anglie

Boží milost působí

Staň se dirigentem netradičního pěveckého sboru!

Česko patrí k najmenej pobožným krajinám

Amatéři, kteří si myslí, že jsou profesionálové

Seznámení přes internet? Proč ne!

Tu práci může udělat Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo

modlitba pro přelom roku

J. A. Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských

Novoroční zamyšlení nad uplynulým rokem

Novoroční kázání

Novoroční předsevzetí

Novoroční židovská modlitba za celé lidstvo

Přišlo mi to vcelku ftipné...

Pro katolíky je členství v EU nepřijatelné

Nový krestan.cz byl právě spuštěn

Proč vítězí lež

Vítáme nový magazín Křesťan.cz

ZASE PF, JAKO KAŽDÝM ROKEM

objevil jsem skvělé modlitby sv. Řehoře Naziánského

Přihlašte svého partnera do vzdělávacího kurzu pro muže!

Děti ''na objednávku'' mít nelze, věda může snížit pravděpodobnost postižení

40 věcí, které se dají dělat na veřejných toaletách

Boží děti

Pozvánka na koncert

Křesťanství a metalová hudba nejde dohromady!!

Telegram

Kauza UNWRA

Nejvíc kouří mladí Francouzi, nejméně Švédové

Odpuštění

Běh po střechách aneb ať žije kyberpunk!

Kdopak to mluví?

Nabídka civilní služby

Co se všechno může stát

Etika reklamy

Další blábol z Ameriky: Ježíš Kristus dělal zázraky pomocí konopí

Poděkování

Vedl jsem život ve stylu hašišáka

Spěch!

Něco pro webinu

Kristus podle NEW AGE

Důvody pro víru v Boha:

Znění nálezu Ústavního soudu k církevnímu zákonu I.

Znění nálezu Ústavního soudu k církevnímu zákonu II.

stará skautská modlitba

Charismatická církev sjednocení?

Charismatická církev sjednocení? - 2.část

Charismatická církev sjednocení? - 3. část

Charismatická církev sjednocení? - 4. část

Buď posvěceno tvé jméno

Tabulka s biblickým nápisem je pravá

Jedním uchem tam, druhým ven...

Blahodárný půst: Hladovění pomáhá dlouhověkosti

Stručné dejiny učenia Katolíckej cirkvi (od r. 300 po dnes)

Jak jsem zůstal ateistou

Pedofilie a katoličtí kněží: konkrétní šokující případ

Když nám muži zženštili a ženy se stali mužatkami

SKRYTÁ TVÁŘ TEONOMISMU

Myšlenky na drogy mně zcela ovládly...

Čtyři pražské artikuly

Konzumenti zla

Kazatel a cikáni

Anglikánská církev a gayové

Otázky ''jak'' a ''proč''

Pro našeho katolika problematická...

STANOVISKO Rady Církve bratrské k Torontskému požehnání

Starý problém

Deviace náboženské autority

Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku?

Nové křesťanské nakladatelství Poutníkova četba

Hrozí lidstvu vláda klonů?

Organizovaná opozice proti náboženství

HISTORIE PENTEKOSTÁLNÍHO HNUTÍ

Ekumenismus bývá i pro děti oříškem

Modlitba jako aktualizace víry

Opatrně s klonováním dětí

Homosexualita a víra

Odlišné stanovisko dvou soudců Ústavního soudu k církevnímu zákonu

Papež chce protlačit křesťanství do ústavy EU

DUCHOVNÍ ODKAZ JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Náboženské křižovatky aneb moderní člověk hledá svého Boha

PODĚKOVÁNÍ NEJVLIVNĚJŠÍHO POLITIKA:

Benešovy dekrety

Britským lékem pro Irácké děti jsou bomby za 60 000 000 liber ročně

Právo na potrat?

Jste proti válce v Iráku?

Možnost studia na Vyšší odborné škole sociální a teologické

Loutkou v rukou svých

Jsou drogy cestou do pekel?

freemusiC nevymřel !!!

Homosexualita se neléčí

PIVO, HUS A KOMENSKÝ

Úplně normální rodina

Co je Krále králů

Válka? Ale za jakou cenu?

Obřízka - kdysi a dnes

Ráda bych se s někým chtěla spřátelit


Sladké limonády – cesta ke skutečnému „štěstí“…

Jágr věděl, že pětistý gól dá. Poděkoval Bohu

Katolíci o New Age

Byl jsem satanisticko anarchistický nonkonformista

Pohádka o jedné halucinaci

Modlitba ve stáří

Potřeba duchovního vedení věřících zdravotníků

Katolická církev vykazuje znaky nebezpečné sekty

Proč jsem odešel z katolické církve

Chci se stát katolíkem. Je to špatné?

nepiju II.

Rozhodnutí Ústavního soudu v souvislosti s rozkolem v Jednotě bratrské

Rozhodnutí Ústavního soudu v souvislosti s rozkolem v náboženské spol. Unitářů

Rozhodnutí Vrchního soudu v souvislosti s rozkolem v náboženské spol. Unitářů

V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve

Modlitba sestry Jasné při biblické hodině

POSVÁTNÝ SEX

Stanovisko evropských církevních představitelů proti válce v Iráku

Zpověď po internetu

Slepičí důvody

Ach jo aneb bloudíme po televizi

Věřte, nevěřte: Znamení kříže - trestný čin?

Ve vězení za křest

Pohanstvi - nejrychleji se šířící náboženství v Austrálii

Konečný seznam signatářů Petice za veřejný soud s politickým vězněm Vlad Hučínem

Bushovi důvěrně

Ďábelský e-mail

......uvěřila jsem přes internet....

Svět bez Boha?

Tabák zabíjí - nenechte se oblbnout!

Vánoce jsou pohanské svátky

Pravidla pro udílení cen portálu GRANO SALIS

Kontroverzní kněz získal televizi

Jidášův komplex aneb Zraněná církev

Pentekostalismus a charismatické hnutí - nebezpečí pro křesťanskou víru

Třetina světové populace se hlásí ke křesťanství

Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze

Cesty k víře

Jen modlitby nestačí

Strach nebo důvěra?

Křesťanský metr po Svobodovsku

Jak je stará naše Země?

Mají černoši menší IQ než židé?

Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku

Rodina a partnerství ve středověku

Britští arcibiskupové vyjádřili pochybnosti o válce

Prsten

Charismatická církev sjednocení? Některé ohlasy a reakce

Křesťanské třídy

Lodní šroub: Tvůrce a konstruktér Pán Bůh nebo Josef Ressel?

Jak poznat, kdy jste připraveni na rodičovství

Kauza zneužívání v ŘK církvi pokračuje

Informace o financování církví a náboženských společností

Přehled financování církví v roce 2002

Podrobnosti k vedení rejstříků podle zákona o církvích a náboženských společnost

Počty duchovních placených státem

Rizika vstupu ČR do Evropské unie

Stanovisko Apoštolské církve k „Prohlášení křesťanských církví ke vstupu do EU

Duchovno a politika

ERC SR sa bude zaoberať otázkami integračného procesu ako duchovnej úlohy

Internet může vést k technoautismu

Pozvánka na koncert Ram Adonai

Úvahy o smyslu života

Doporučená hřbitovní cedule

Někdy snaha nestačí

Zmínka o Bohu v ústavě EU by mohla mít v budoucnu právní následky

Právě jsem zabil člověka!

Sporná cirkevná škola v Púchove môže vyvolať náboženské spory

Adam a Eva dětskýma očima

Minister práce prijal generálneho biskupa ECAV a riaditeľa diakonie z Nemecka

Prvou úlohou ordinára bude mapovanie duchovného života policajtov a vojakov

Pozvánka na konferenci INSPO 2003

Evropská unie a křesťanské církve v České republice

Našla som zmysel života

Komunizmus cirkevných Otcov

Karikovaný Ježíš musí pryč z pultů řeckých knihkupectví

Cesta ke svatosti

Proč Bůh sesílá utrpení?

Můj život byl heavy metal (vzhledem k množství komentářů se stahuje 230kB!)

Nastala doba pro moje ''ano''

Láska k pravde

10 nejpravděpodobnějších vět, které řekne vaše dítě, když máte návštěvu

Tip na léto: 23. mezinárodní seminář křesťanských umělců

Britské nemocnice a církve se mají připravit na válku

Daruj zdarma jídlo hladovějícím!

Informace o koncertě

Může sexuální výchova uškodit?

Kdo začne válku, nikdy nezvítězí

Jak jsem byl na mezinárodním semináři křesťanských umělců

Popeleční středa

Chováme se jako opice?

Víra v životě prezidenta Václava Klause

Desatero první pomoci pro našeho peeka :-)

Církve by neměly agitovat politicky

Za odvrátenie vojny v Iraku sa dnes modlili aj veriaci anglikánskej cirkvi

ERC SR prijala vyhlásenie k referendu o vstupe SR do Európskej únie

Bude práce zařazena mezi tvrdé drogy?

Válka amerických náboženských fundamentalistů proti satanovi

Boje, které nesou název ''život''

Všechny ženy jsou krásné..aneb..i já bojuji s bulimií

Žil jsem přítomností, která měla jméno drogy

Bylo by lehké zoufalou smrt Zdeňka Adamce předejít?

Popřejme vedoucímu Grano Salis k svátku...

Zoufalství dnešní doby

Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha

Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky

Situace křesťanů v Iráku

Turečtí alevité a jejích křesťanské kořeny

Táta

Křesťan a politika

Epitafy na náhrobcích Adama a Evy

Vládní koalice práci na projektu „Prezident“ pěkně odflákla

Pornografie je zakázaná

Katolík a náboženská tolerance

Já jsem život ....

O nás legionářích

Jakou roli hraje ve válečné kampani Jižní baptistická konvence v USA?

Zpěvačka skupiny Black Milk Helena Zeťová: ''Věřím v Boha''

Všechno, co se mi nelíbí na mých rodičích

Do prípravy evanjelizačnej akcie Pro Christ sa zapojili cirkvi združené v EA

SCHISMA trvá i v době tzv. „ekumenismu“

Nevěřili byste, čeho všeho se člověk může bát

Setba a žeň

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČR prof. Václavovi Klausovi

Pánbůh je na dovolené

Policajní kapláni budú daňových poplatníkov stáť sedem miliónov

Hrad: Nebudeme vytvářet žádnou speciální mediální politiku

Satira? Ne, agitační paskvil!

Hledám práci. Zn.: Havlův mediální voják

Srovnání vojenského vybavení Iráku a USA - rozdíl je propastný

Zlobil jsem, ale s pokorou

Jak v Hrdlořezech tálo...

Necudne praktiky v nasich sborech (1. dil)

Do tejto vojny radšej neťahajme Boha

Odpůrci války budou provokovat, modlit se a nadávat na Bílý dům

Západní smýšlení radikálního Islámu

Alespoň malé vyjádření odporu k válce

Z války v Iráku

Evanjelická cirkev podporuje vstup Slovenska do EÚ

Nejstrašnější zločin, že křesťané začali válku...

Technologie dneška připravena pro systém zítřka

Válka v zájmu světového míru?

Rada Církve bratrské a EU

dnes

Aktualizovaný seznam registrovaných církví a náboženských společností v ČR

Jak se plánuje v NATO

Prosba o pomoc

Vítr

Pro Elišku

CONTINENTAL SINGERS SLOVAKIA

Zkušenost a zážitek

Připomínám koncert Ram Adonai


Podujatia pri  výročí Kristíny Royovej

Vypusťte naši tajnou zbraň

Obrazy

Oni nás, Pane Bože, vidí jinak

Holčička

Obézní lidé mají až o třináct let kratší život

Milost jako Boží dar

O moudrosti

Východní léčitelé ohrožují vymírající druhy zvířat

Co je to Bushova doktrína?

Z papežovy encykliky Cum Grano Salis Adveniente

Tajemství GRANO SALIS odhaleno!

Grano Salis již nelze brát vážně!

O Boží lásce

Vysvětlení p.t. návštěvníkům GRANO SALIS pobouřených včerejšími články

Pane

Počty věřících dle sčítání lidu v r. 1991 a 2001

kradaři

Pexeso Biblické příběhy


Starosti arcibiskupovy

Tak se nám upálil další mladík

Upálením už nikdo veřejnost neosloví

Prezident v otevřeném dopise vyzval mladé lidi, aby se neupalovali

Směry v současném judaismu

Také lžete v kostele?

Bůh pláče a není to poprvé !

I pravil Ježíš:''Stínejte hlavy nepřátelům svým ve válkách spravedlivých...''

V Iráku se vlivem použití spojenecké munice ochuzené uranem rodí znetvořené děti

Následky zrůdnosti novodobých válečných operací a nejnovějších druhů zbraní

Ekumenická rada církví netušila, že nominuje do Rady ČT

Modlitba SAS - britské speciální vojenské jednotky

Závislost na stimulujících látkách

Bůh tě má rád

Kde jsi?

Válka v Iráku: jedinou nadějí je společně pokleknout k modlitbě

Můj život byl metal

Nabídka ubytování v soukromí

Katolička Věra, po dvouletém manželství panna

TO JE NĚCO NESKUTEČNÝHO, MÓÓÓC PĚKNÝ!!!!!!!!!!!

Dopis studentky

Cyrilo-metodská tradícia?

V Košiciach otvoria novú modlitebňu Bratskej jednoty baptistov

Peníze, bohatství a člověk

Faráři ČCE protestovali proti odsouzení disidentů na Kubě

Připojte se k Chartě proti dětskému kuřáctví

Rozumíme rozdílu mezi vaflí a lívancem?

Životní styl typu Big Mac

Životní styl typu Big Mac (2)

Profesionalita v křesťanské hudbě. Je to vůbec možné?

Poselství Jana Pavla II

Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů

Co se honí hlavami lidí v arabských zemích, když vidí Američany v Bagdádu

Terorista není žádný chudák

O velikonocích bude v kostelech narváno

Evanjelici si na službách Božích pripomenú Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie

Co znamenalo být ukřižován?

Nemáme na vybranou

Daleko od nás umírají lidé, protože jim ublížili křesťané

Bůh je dobrý... lepší... nejlepší !!!

Víte kdo je patron estébáků ?

Jak věříme v Boha?

Papež zakazuje slavení večeře Páně s protestanty

Co mě zvedne ze židle

Ježíšův příběh

Poselství prázdného hrobu!

Kristovo vzkříšení je více než jen festival

Jak jsem uvěřil

Farář ČCE Miloš Rejchrt hovořil v souvislosti s Velikonocemi o bulváru

Jednota bez Pravdy alebo Krista

Proč Velikonoce?

Papež zakázal katolíkům účastnit se protestantské Večeře Páně.

Nehovorí sa v Starom zákone o kameňovaní homosexuálov?

Jak řeknu »NE« sexuálnímu vydírání?

O pokoře a nezaujatosti sama sebou

Droga je projevem vývojové krize rodiny

Mám panickou hrůzu ze ztráty panenství

Člověk potřebuje více než jen intelektuální mozek

Hodný strýček

Zneužívání halucinogenní látky MDMA (Ecstasy)

Tlak na ideál krásy zabíjí

Kdo si chce připadat jako Bůh?

Baptističtí misionáři jsou nuceni podepsat dokument diskriminující ženy

Proč pláčeš, maminko?

Otazník nejen májový

Vzkříšení mrtvých

Co takhle tábor?

Nové knihy v nabídce křesťanského nakladatelství POUTNÍKOVA ČETBA!

Ekumenismus vede pouze k synkretismu

Průvod

Modlitba není placebo

PRÁVNÍ OTÁZKY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY U DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH

Sexuální revoluce

Mistrovství České republiky ve znalostech Bible 2003

VeršGron je zajímavá biblická počítačová hra

Ježíš mne vysvobodil z drogového otroctví

Co se všechno může stát, budeme-li opomíjet desátky

Ekologie jako náboženství

Zasedací pořádek v kostele

Je rock opravdu satanova hudba?

Paní farářka žije v registrovaném partnerství

Pomáhejte jedni druhým

''Popel ve větru'' v Kolíně

Válka skončila, rychle zapomeňte

Dietrich Bonhoeffer: statečnost a odpovědnost

Nedělní škola, nedělka, besídka, dětské bohoslužby

Ve světě počítačových her

Druhá květnová neděle patří všem maminkám

Rozpálené suché hornaté stepi jižního Středohoří za hodinu práce denně

Svět iluzí a drog končí...

Moje cesta k novému životu

Maminky to mají s dětmi těžké

Ochránci přírody našli nového partnera - církve

Klonování lidí je asi nemožné

Financovanie církvi je kľúčový problém vzťahu so štátom

Křesťan a EU

Psychologie problémového dítěte školního věku

Jak jsem uvěřil

Kam povede informační přesycení řidičů?

B.Ezinkový koláč

Katolická víra na vratkých základech ???

Ekumenismus - duchovní katastrofa

První pracovní den

Čím se liší katolíci?

Boj o potraty: nekonečný príbeh

POTRAT ?! Máte názor? Já ano!

Typologie: Chování lidí podle výše platu

Prorocký obsah billboardu

Pedofilie je zločin i choroba

Potrat - objektivita není možná

Přemýšlení o víře

Tetování signalizuje duševní poruchu

Pozvánka na 4. teologické kolokvium

Obrany proti manipulacím

Pochybovati je lidské

Kam s Bohem v ''nové'' Evropě

Když je člověk dítě

JE PORNO ZLÉ?

Církevní školy dostanou dotace jako jiné školy

Počty

Kalvínovo pozvání k večeři Páně

Matrix Reloaded - náboženské pozadí a odkazy

Pozvání na přednášku Židé a křesťané – smíření a spolupráce

Sen v životě a v psychoterapii

Široká a úzká cesta

Od partnerství k rodičovství

I takové věci se stávají

Moje studium jeden z Božích zázraků v mém životě

Nanebevstoupení Páně

Je Kristus kosmonaut?

Je člověk schopný rozpoznat to podstatné?

Církve přivítaly návrh ústavy EU

Bhagavadgítá

Myslím, že ten, kdo nás ovládá, není Bůh

MÝTUS PLACHOSTI

Vyznání lásky

Tisková konference k mistrovství ČR ve znalostech Bible

Jak je to vlastně s tou legalizací drog?

Velikonoční stvoření

Kdo je přítel

Dva džbány vody

Jsi ochoten pomoci potřebným lidem?

Několik zásadních omylů o kouření a cigaretách

Pět let za potrat

VESELÁ ZUBATÁ: 62 MINUT V SÁDLE

Celosvětový kongres potomků Českých bratří v polském Zelowě

Evangelíci zvolili své vedení

Panenství

Petice proti násilí a sexu na televizních obrazovkách

Víc, než bych si mohl představit

Ze zákulisí převratu v JB

Najdi si odpověď..... ( Krátké zamyšlení nad tajemstvím života )

Radikalismus a fundamentalismus

Právo a morálka v historii Izraele

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), III. část.

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), II. část.

Křesťanské pojetí spravedlnosti (právně-filozofická analýza), I. část.

Svátky Ducha svatého

Duch svatý a naplnění člověka

Čemu mě naučil let na Měsíc

Koncert FIND YOUR KEY

tip: no more power - English Camp Party 2003

Smlouva by nadřadila jednu církev

Kam deš

Konec manželství v Čechách?

Coena spustila internetový portál

Šaty dělají člověka

Daniel Herman: Většina českých věřících řekne v referendu ano

Brutalita v některých komerčních filmech je šokující!

Výchova dětí k náboženství je masakrem malých mozků

86 procent Američanů věří, že Bůh odpovídá na modlitby

Je tzv. Bachova květová esence vhodnou metodou k léčení?

Tetování: Projev duše na kůži

Nové přístupy v odvykání kouření

Reakce na článek „Pastorálka KS a vztahy KS a JB“

Moje zkušenost

ARCHAFEST

Mám dobré katolické vychování

Quo Vadis, Křesťane?!

Panenství nebo kondomománie?

Ekumenické setkání v Růžďce

Řekni mi o čem mluvíš...

Z království tmy do království světla

Ukvapené rozhodnutí, o to horší následky

Bůh je v amerických učebnicích zakázané slovo

Duchovní období znovu přichází

Mel Gibson hájí svůj film o Ježíšovi proti katolickému kléru

Proti proudu

Proč se nebude konat ráj?

Jak říkat NE bez pocitu viny

Evropská hymna opěvuje radost v pohanském stylu

Mohou být dospělí z hadích ocásků?

Bývalý homosexuál: Víra mne vyléčila!

Léto začalo, vzhůru za prázdninovým dobrodružstvím

PŔÍMLUVNÁ MODLITBA

Čtení na dovolenou: Farma pod eukalypty

Buddhista největší hvězdou..

Můj příběh gay orientace a registrované partnerství

Kostelní multikomplexy nejsou žádnou novinkou

Co si myslí ''starší'' lidé o generaci ''mladých''?

Centrum naděje a pomoci prosí o pomoc

Kostely se vyprazdňují, ale Evropa dosud duši má

Řeka

Církve už nežijí v době Marie Terezie

Proč Židé nejedí vepřové

Soutěž ve tvoření lidí

O černých duších pastýřů

Test z etiky č. 3

Židovské moudrosti

Sexualita je biologické i společenské chování lidí

Kdo vlastně byl Ježíš?

Další důkaz o plánech charismatiků na převrat v JB

Biblické a nebiblické důrazy v charismatickém hnutí

Malá úvaha o dobru a zlu a ještě o něčem

Evangelický biskup vyzval k vzájemnému uznání kněžského úřadu

Harry Potter není protikřesťanský

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI STÁVAJÍ hodným lidem

Současné přístupy k výkladu Písma

Kdo je evangelikál ?

Matematický důkaz, že Ježíš je Bůh

Utrápený charismatik I.

Utrápený charismatik II.

Utrápený charismatik III.

Utrápený charismatik IV.

Jsi lev nebo vůl?

Jako kouli na noze vlečeme pohrdání počatým životem

Psychologie médií

Jak může církev pomoci nezaměstnaným

DO KOPCE SE ŠLAPE OBTÍŽNĚ

1950 – vražda Dr. Milady Horákové – zločin komunismu

Festival OTEVŘENO - JIMRAMOV 2003

Misijní metody

Gustavo Adolfo Bécquer - Sloky

Jsme pokusní králici anebo je to jinak?

Kázání M. J. Husa: V bouři

Hus před koncilem v Kostnici

Pro mládež je Hus významnější osobností než Ježíš

Hus jako součást své doby

Omluva Mistra Jana Husa

Bohoslužby k výročí upálení Jana Husa se zúčastnil prezident Václav Klaus

Husitský patriarcha Schwarz odmítl snahy obnovit mariánský sloup

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Věřící kamarád v UK

Co vědí dnes maturanti o Mistru Janu Husovi?

Anglikánský duchovní, který je gay, se nechce stát biskupem

Rituály, zvyky, taky trocha náboženství

Islám od počátku až po dnešek

Turnikety také v kostelech?

Večeře Páně a ekumenismus

Rady pro všední den

Náboženské vyznání v České republice v letech 1921 - 2001

Proti proudu II.

Nečistý duch se rád vrací

Jak je to vlastně s tím tonoucím děckem?

Tak jsem to prošvihnul

Pastorální péče

Nepropásněte svůj záchranný člun!

Satan svolal světové shromáždění padlých andělů

Neboj se...

PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH KROKŮ NA POLI EKUMENISMU

Večeře Páně dětem?

NTERVIEW S BOHEM

Proč potřebuji skupinku i sbor?

Den, který měl smysl

Skupinkový megasbor

Hledám pomoc

Placené funkce ve sboru?

Loučení je těžkej kámen

K čemu je dobré znát apokryfy

Žena jedoucí na šelmě

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

JAKÁ JE ÚROVEŇ VAŠEHO KŘESŤANSTVÍ?

Kurzy Alfa, továrna na křesťany?

Rozumíš tomu, co čteš?

Šílený Bush a jeho Bůh

Kurzy Alfa, dítě Torontského požehnání

Kurzy Alfa, dítě Torontského požehnání - Literatura

Když ses probudil dnes ráno

Spala jsem jednou s klukem a bojím se, že to bude příště bolet

Modlitba - můj nejlepší mobil

Vyhnou se drogy vašim dětem? Vyhnou se vaše děti drogám?

TANČÍCÍ SKÁLY

Nezvolení Pejchala ústavním soudcem řídila v Senátu katolická církev

Řekni mi něco o vašem bohu

DÉMONOLOGIE OTCŮ POUŠTĚ A TRANSAKČNÍ ANALÝZA

Hledá se

Odvaha být poslední

Kdybys mohl žít znovu

Vědci jdou po stopě biblické potopě

Českobratrská církev evangelická

Moderný svet väčšinou vznikol bez Ríma a proti nemu

Katoličtí kněží ''sexuálně zneužívali stovky dětí''

Brněnské protestantské církve se zatím nedočkají vlastní školy

Staré housle

Takový krásný fíkovník ...

Morální diskurz a genderové role

Pozvánka k účasti na projektu O NÁS? S NÁMI!

Buď věrný!

Nejlepší sex mají věřící

Příprava biblického programu do mládeže evangelického sboru

Psychické problémy mohou mít lidé i rok po povodni

Bush odmietol výzvy na legalizáciu homosexuálnych manželstiev

Spojené státy jsou nyní náboženství

Sex je Boží dar!

HNUTÍ OBNOVY V DUCHU SVATÉM

Můj milý Vatikáne!

ABC

Na katolíckom Slovensku je pouličná evanjelizácia stále škandalózna

Proč je dobré nosit na výlet bibli...

K odsunu Němců z Československa po roce 1945 (dle Eduarda Beneše)

Kampak to spěcháte

Američtí vojáci se v ulicích Bagdádu modlí za bezpečnost

Do očí se dívej

BAREVNÉ VIZE RELIGIÓZNÍHO OBSAHU

JAK JSME SE NEVYVINULI

SEX BEZ OCHRANY

Jsme závislí

Jak to vlastně bylo se ženou?

Život není peříčko

Svázaný vítr

Ty mě chráníš

Lidé a rasismus

Obrácení Johna a Charlese Wesleyových - rok 1736-1739

Probuď se, kdo spíš!

Zákonické lamentace

Potřebuje církev nového ministra?

Drahokamy

Povídání o zaměstnání

Pohled ČCH na legalizaci sňatků osob stejného pohlaví je méně příkrý

Co nejvíce zajímá návštěvníky GRANO SALIS?

ECM pořádá v Jihlavě týdenní duchovní program

K Ř Í Ž O V K A na léto

Infiltrace církví v praxi

Chození do kostela

Autoritativní osobnost a rasismus

Pár slov na rozloučenou

Její Svatost neví, že z každé manželky se jednou stane jenom malý tlustý kamarád

Láska začíná v rodině

Superpočítač za skvělou cenu!

Vatikán nařídil utajování sexuálních zneužívání, páchaných katolickými knězi

Poklad v hliněných nádobách

Mladý křesťan Roddick

Rozhovor GRANO SALIS s poslancem KDU-ČSL Jiřím Karasem

Tři věci k zamyšlení o křesťanském sboru

Biskup gay štěpí americkou církev

Pravdivá historie člověka

Židovstvo předkřesťanské

Kdybys mohl žít znovu

Jak spolu souvisí církev, pedofilní kněží a partnerství homosexuálů?

Páté přikázání

Farář workoholik

Život v zemi s tvrdou represí

Trojskokan skončí kvůli znamení z bible

Úvaha o křesťanské muzice

Prázdninový průvodce Českem pro Američany

Nabídka: cizojazyčné bible zdarma

Slepí vůdcové, vyndávání třísek a Boží ekonomika

Tisíce Američanov si pripomenuli 40. výročie prejavu Martina Luthera Kinga

Cirkev a náboženstvo témou uhorkovej sezóny

RYBY KATEDRÁL

Proti kterému přikázání jednal Pepíček, když uříznul sousedovic psovi ocas?

Lekcia klavíra

Čo ak?

Za jakých podmínek jsou v Evropě povoleny interrupce

Zpověď bývalého kuřáka marihuany

Instalace lásky

Jsem rasista, ale léčím se

Přijímací pohovor absolventa ETF UK

Odmítnutý dar

Pokouším se měnit pohled na drogy

Učení katolické církve ve světle Božího slova

Plzeňská náboženská scéna I.

Plzeňská náboženská scéna II.

Plzeňská náboženská scéna III.

Plzeňská náboženská scéna IV.

SLOUŽIT BOHU

Nizozemsko prodává marihuanu jako lék, co vy na to?

Jak se dá taky věřit

Jak přišly ženy k menstruaci?

Nádherná a neuvěřitelná milost

SOLA SCRIPTURA: NÁVOD K ANARCHII

Kam dávat desátky?

Náboženství je duševní choroba

Arcibiskupská firma nečistě podniká

Zpověď a rozhřešení - můj pohled na praxi katolíků a věřících z křesťanských sb

Stručně o tom, co je církev

Spirituální transformace berlička pro asociály?

SILOE MUSICA

O milování

Umění dávat

Pro jedny vrah, pro druhé hrdina

Rómovia veria v Boha i škriatkov

Sexuální promiskuita vede k zabíjení

ABY KAŽDÝ…

Nešťastný holky

Evangelium v Čáslavi

Hledám církev

Co je a co není sekta

„Ježibabinec“ aneb trochu sranda a tajemno…..

Jsi tady proto, abys Jemu děkoval

MARIHUANA: Nezákonné, ale léčivé konopí

BYLI JSME PŘI TOM !!! - Ondřejov

Modlitba

Vyberte si svoji ikonku na Diskusním fóru GRANO SALIS

Noví katolíci

Chtěl bych být...

Pornoservery do škol?

Au-pair na dlažbě

Neobyčejná rovnováha

Přijal jsem křest ohněm za ztracené

ODBORNÉ STANOVISKO K POČÁTKU ŽIVOTA NOVÉHO LIDSKÉHO JEDINCE

Rozdělí nás Bůh?

Pozvánka na Výstavu obrázků dětí z Bosny

Dala jsem dítě k adopci

Pozvánka na konferenci léčba neplodnosti

Otevřený dopis prezidentovi a vládě České republiky

Pozvánka na akce CENAPu v rámci Brněnských dnů pro zdraví

Pozvánka na konferenci Faktory ovlivňující zdravý vývoj dítěte

Papeže nemusím

Cesta domů

NEPŘERUŠUJ MĚ, MODLÍM SE

Dopisy do nebe - 1. část

Čas pracuje pro nás

Zákon přesně stanoví, jak vypadá ''harašení''

Otevřený dopis všem církvím v ČR

Strach daný vývojem dítěte

O evoluci tak, jak ji neznáte

Zhoubné charismatické hnutí a proradná KMS?

Papež a blondýnka

Viděl a slyšel někdo Boha?

Alfa kurzy jako dítě Torontského požehnání aneb v zajetí analogií a podobností

Netleskejte, netančete, jste přeci Katolíci!

Nové aktivity Ministerstva kultury kolem novely církevního zákona

Návrh novely církevního zákona

Návrh novely církevního zákona (dokončení)

Předkládací zpráva MK k novele církevního zákona

Andělé

Dětský strach

Nedvědův svět? Fotbal, rodina a Bůh

Kviz o jedne letnicni reklame

POHANSKÉ KOŘENY KATOLICKÉHO DOGMATU

Američané bojují proti sexu před svatbou

Jaká pozice při modlitbě je nejlepší?

Rasismus v nás

Dopisy do nebe ( 2. část )

Jak bratr Jan sloužil mši svatou za duše v očistci

Nenávist k charismatickému hnutí jako výraz úpadku tradičních církví

Minifest - První hudební Cecílie

94 hodin

Rick Joyner, charismatický prorok, navštíví ČR

Komentář: Když dvě a dvě nejsou čtyři

Ještě jednou ke kurzům ALFA

Chcete vidět na vlastní oči zjevení zlatého prachu při Torontském požehnání?

Mocné zbraně náborových pracovníků

JB a KS

Test pro stoupence a odpůrce charismatického hnutí.

Ktož jsú boží bojovníci

Boží plomby

Fenomén zlatých zubů v ekumeně

Katolická církev ostře zaútočila na BBC

Práce jako modlitba

Autentické letniční svědectví

Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista?

Tajemný kód Bible

KURZY ALFA JSOU STEJNĚ NEJLEPŠÍ!!!

Dopisy do nebe ( 3. část)

Jak hřešilo křesťanství

Jedinečný projekt kooperace židovských a křesťanských společenství

Sbírka na vyhořelý evangelický kostel v Rumburku

HÁDKA THEOLOGŮ

Všední život křesťana...

Strach a úzkost - nejen u dospělých

Matka Tereza, vlk v rouše beránčím?

Senzační odhalení moderátora charismatické diskuse

Židovský samuraj

Propast mezi chudými a bohatými se prohlubuje

Jak stará je Země?

Je katolická církev dobrým prostředníkem? Máme jít do Canossy?

Senzační odhalení moderátora charismatické diskuse II.

Cepl a Duch Svatý

Jak vidím Boha?

Patříte mezi nejbohatší lidi na Zemi? Ne? ANO!!!

Nebeský Otec plní své slovo

Vatikán: ''Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS''

Šel Janeček na kopeček…

Liberalismus versus historické křesťanství

Krestansky fundamentalismus a politika

Test nevinnosti pro křesťany

Jiná náboženství

Dopisy do nebe ( 4. část )

O misii v církvi ČCE

neco, na co ode mne nejste zvykli

Výbuch mezi zastánci evoluce

Komenského dvě cesty

Manipulativní zpravodajství už i v Britských listech?

RE: Charismatici - příklad sektářské mentality

na popud Xgreen-prophetXa..

Otevřený dopis biskupa Apoštolské církve panu ministrovi kultury Pavlu Dostálovi

HLUBINNĚ A EXISTENCIÁLNĚ ANALYTICKÝ VÝKLAD BIBLE

Křest vodou ponořením

Trest nebo Boží prozřetelnost?

Jak Jano vybíral jméno svému synkovi

Vyjádření předsedy Ekumenické rady církví dopisu biskupa Bubíka

Půjdete dnes domů ospravedlněni před Bohem?

Homosexuál působí rozkol v církvi

Dopisy do nebe( 5. část)

Pozvánka na přednášku o pronásledování křesťanů

Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě u Dačic

Naše válka je válkou křesťanů proti Satanovi

Anglikáni mají dva týdny na odvrácení schizmatu

Tetování? Nebuď směšný!

Den svatého Lukáše

Je podle Bible homosexualita hřích?

Činila Matka Tereza zázraky?

Ve Svätom Jure se setkají představitelé církví Čech a Slovenska

Ne všichni, co podávají ruku, vám pomohou!

Řeč symbolů

Musicmix v novém hávu

Homosexualita - Biblická studie

Proč muži lžou

Nekatolické církve nejsou jednotné v názoru na smlouvu se státem

Stanovisko Apoštolské církve k schůzce ministra zahraničí s představiteli církví

Dvě mé hardcorové básně

Časy se mění...

Dějiny desátků

Jak šly české koruny do nebe

Podpořte zákon proti kouření dětí

Výroční testík ve starém Granu.

I když půjdu roklí šeré smrti

Dotknout se hvězd

Bratři Ebenové, CD Já na tom dělám

ministr Dostál: Nechci překážet řešení, proto se vzdávám církví

CIZÍ OHEŇ - Úvod

CIZÍ OHEŇ - 1. F. A. Mesmer, magnetismus a hypnóza

BŮH MI DAL NOVOU RODINU

Apologetika podle Tomáše

Když ses probudil dnes ráno

Senzační odhalení moderátora charismatické diskuse III. (???)

Jak služebníci Boží slibovali věrnost komunistickému režimu

JSEM NEPOUŽITELNÝ?

Pozvánka dobročinný folkový koncert


Dávám si pozor na ústa?

Sněhová čepice

Má-li být homosexualita trestána, pak trestejme i další přestoupení!

Proměny vztahu člověka ke smrti

To je milost Boží .....

Úvaha o falešných Kristech

Moje hardcorová poezie III

Vaše názory na Vaše GRANO a jak dál...

Francúzski kresťania odmietajú Američanmi importovaný Halloween

Lidská prává, svoboda a demokracie kontra můj pesimismus

KAINŮV SYNDROM

Anglikáni vysvětili prvního biskupa gaye

Nová témata portálu GRANO SALIS

CIZÍ OHEŇ - 2. William Branham - největší prorok?

Jak se staneme opravdu svobodnými!

To oni

Podporuj Israel

Čím mě obohatila zbožnost charizmatického hnutí?

Nebezpečí evangelikální zbožnosti

Matrix Revolutions - Revoluce se nekoná

Sen o novém náboženství I

Sen o novém náboženství II

Brány nebe a plameny pekla

Katolické běsnění v sexuologii a dalších vědách

Fenomén Halík

Pravá katolická jednota

Revoluce ve skanzenu

Jediná pravá církev katolická

Od ''Evoluce'' k ''Policejní akademii''

Od 'Evoluce' k 'Policejní akademii': Skutečně to není k smíchu

Zlatá slza Grano Salis za měsíc listopad 2003

V čem mě obohatila zbožnost charizmatického hnutí? II.

Spektrum církví z pohledu přijímání charismatického vlivu

Marihuana škodí míň než alkohol a tabák

Nominace na cenu Zlatá perla GRANO SALIS 11/2003

Uhodnete podle loga, komu stránka patří?

Re-Charismatická cirkev sjednocení ??

Celník nebo farizeus ?

Otevřený dopis mému budoucímu manželovi

Sedm církevních koncilů

Jsou letniční a charismatické hnutí jedno?

Porovnání KS a AC podle informací, které o sobě tyto církve uvádějí na svých WWW

Dávání v církvi, diskuse, anonymita

Kde byla Ježíšova duše po smrti?

Proč pravoslavná církev nepřipouští možnost vysvětit ženu na kněze

Brutální válku v Ugandě vede křesťanský fanatik

Nová verze návrhu novely církevního zákona

Předkládací zpráva k novému návrhu církevního zákona

Jan Evangelista

Boj o potraty

Letničně-charismatická zhouba v českobratrské knihovně

Strašlivé odhalení srdce rvoucích skutečností

Syn si našel děvče v AC - bude to problém?

Genocida slabých a nepotřebných

Položme si otázku: Jak čte bibli rabín a jak ji čte křesťan?

Komu vadí denominace?

Kvalita přenosu Písma v historii aneb co dnes máme v rukou

Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie očima pravoslavné teologie

Kult mládí

Náboženská symbolika v Matrixu

Nominace na Zlatou slzu GRANO SALIS za prosinec 2003

Bible - Kniha knih ?

Proč říkám ANO lidovým církvím

Jak se modlit?

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS za prosinec 2003

Skandální pastýřský list

Boží soud oddělí věrné od nevěrných.

Kathryn Kuhlmanová a její vliv na Torontské požehnání

Irsko

Křesťané a reinkarnace

Beseda 'Léčba homosexuality?'

Archeologové našli biblický hrob

Náboženské a duchovní podněty v budoucí Evropě

Papežský diktát

BAREVNÉ VIZE RELIGIÓZNÍHO OBSAHU

Patri krestanske svatosti pouze do dnesnich cirkvi a denominaci?

Láska začíná v rodině

Modlitba z r. 1892

Osobní setkání

Blahopřání Štěpánovi

Kontroverze mezi CB a JB

Jaká byla beseda na téma Lečba homosexuality?

Český ekumenismus v pohledu Římskokatolické církve

Jak bude Bůh soudit Boží lid ?

Hnutí obnovy v duchu svatém (II)

Které povolání je nejstarší?

Senzační odhalení člena realizačního týmu GRANO SALIS!

Pravidla slusneho chovani

Jak jsem to prožil

Projekt Česká bible v průběhu staletí

Pozvání k teologickému kolokviu na téma ''odluka církve od státu''

Ani Ježiš s rodinou by asi v súčasnosti v Austrálii azyl nedostal

Demokracie je velmi slabá i křehká……zlo vítězí….

Jak stará je Země: A co Bůh?

Církev omezuje křesťany i nekřesťany

Zlatá slza GRANO SALIS za listopad 2003 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za listopad 2003 udělena

Upřesnění pozvánky na teologické kolokvium Odluka církve od státu

Nové knihy v nabídce nakladatelství POUTNÍKOVA ČETBA!

Je to u vás taky tak?

3 v pekle

Modlitba jako lék?

!Pozor! Vtip o charismaticích! Pozor!

Případ ''hlodavé'' otázky

Tři domy

Je islám skutečně horší než katolicismus?

Evanjelická cirkev rozbieha novú službu v nemocniciach

Pozvánka na setkání s Prof. Halíkem

Modlitba svíčky

Traumatizující Mikuláš

JSOU POTRATY DEMOKRATICKÉHO NEBO TOTALITNÍHO PŮVODU?

Slovo Života švédskýma očima

Útok na Alfu

Prečo nejem mäso

CIZÍ OHEŇ - 3. Historie a učení hnutí Pozdního deště

Pár slov ke kurzům Alfa od jejich pražského koordinátora

Zadlužený dům

Bible - jedna ze svatých knih I.

Aktualizovaný schematismus Bratrské jednoty baptistů

Nazov je dolezity

Podobenství o neodbytné modlitbě

O potraty nebojujeme

Bruselská modlitba

Fanatismus a extrémismus

Politici se dostali do klatby kvůli potratům

Bible - jedna z knih II.

CIZÍ OHEŇ - 4. Paul Cain, svědek k výstraze světa?

ALIEN FEST - CHRISTMAS GODARCHY PARTY

CIZÍ OHEŇ - 5. Derek Prince, učitel národů?

CIZÍ OHEŇ - 6. Kenneth Hagin a jeho následníci

Ovoce díla Aleše France (pár slov o etice)

CIZÍ OHEŇ - 7. Benny Hinn, skutečný otec Torontského požehnání?

CIZÍ OHEŇ - 8. Claudio Freidzon, dveře pro Argentinu?

CIZÍ OHEŇ - 9. John Wimber a hnutí Vinice

Kritizuje-li AF jednu část církve, kritizuje církev jako takovou

Povodeň Tomáša Jandu

Koho má Pán Bůh rád

O tradici, lámané stromky

Johnyho adventní a Vánoční zamyšlení

Svátky zapomnění (Petr Skoumal)

Ježíš jako ''veřejný statek'' ..........

Buďme opatrní!

Nové CD skupiny Vocativ (dříve Zvonky) - NICKA

Nad Úvahou ohledně návrhu právního uznání svazku mezi homosexuály 

Církev ČCE nesouhlasí s přesunem křesťanského vysílání na ČT2

Poslední časy, tisícileté království

Nové diskusní fórum

Vánoční kompars

MEGA-TRENDY NOVÉHO MILÉNIA

Válka v nebesích

Za hranicí hříchu

Vánoční dopis

Manipulace - co to je?

komentář pro gaywatche (jinak nešel poslat)

Adventní úvaha

Drápalův první pastýřský list

Pozvánka na vánoční koncert

O čem meditovat o Vánocích

Je možná spolupráce s Adventisty?

Jak vypadá baptistická půlnoční?

O vánocích

Útočná filozofie Aleše France

Jess LaVey - Syn zakladatele Církve Satanovy vede lidi ke Kristu

Nad knihou: Filozofie náboženství

Jaký je asi původ slova vánoce?

Adventní kázání

Dopis od anděla

Slepý obdiv

Vánoční dům

O rituálech a vánočních zázracích

Závazek ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany

Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí

Předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého z roku 1952

Adventista: Je možná spolupráce s Adventisty?

Test náboženského ducha

Byl Ježíš gay?

Útok na Alfu: odpověď na článek seniora Křesťanských společenství Dana Drápala

Literatura a citace k článku Aleše France: Odpověď na článek D. Drápala

Obnovení manželského slibu

V ústředí husitské církve bylo odposlouchávací zařízení

Muzikál v rámci konference 2.1.2004

Všechny záměry mají svůj čas a lidský čas má své naplnění

Nominace na Zlatou slzu za leden 2004

Můžeme pohledět do budoucnosti s nadějí

Charizmatik - definice

Vrah charismatických neviňátek, pan Aleš Franc

Kritika charismatiků - liberální vs. fundamentalistická

Zlatá perla GRANO SALIS za prosinec 2003 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za prosinec 2003 udělena

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS za leden 2004

Poruchová komunikace na CHATECH

Poslanec PČR Karas: Vrátit právu mravní rozměr

Svědectví

Fundamentální člověčí touhy

Stane se kněžství povoláním homosexuálů?

Věta z římského kriminálu

V Boží dlani

Tukem zahlcené cévy varují před kouřením

Kurzy Alfa v číslech

A svět?

MODLITBY ZA PRAHU

Seminář kurzů Alfa

MEZINÁRODNÍ INICIATIVA KURZY ALFA V PRAZE

Šepot mrtvých sester

Postoj k Písmu: liberální nebo doslovný?

Písně a chvalozpěvy nebo chvály a uctívání?

Jak poznáš pohana

Modrý Kríž devaťdesiatich rokov

Letniční a Benny Hinn

Autorita

Bůh mi odpověděl

Buddhisté a Pravda?

Důvody proti tzv. Charismatickému hnutí

Názor protestanta, ktorý opustil ''charizmatické'' hnutie

Osobné skúsenosti s ''charizmatickým'' spoločenstvom MILOSŤ

Charizmatické hnutie z pohľadu pravoslavnej cirkvi

Celostátní konference pro služebníky dětem 2004

Zkušenost s KS Milosť

Až mi Bůh bude těsný

Doktor mi doporučil masturbaci

Milost a Zákon mezi některými křesťany

Kdybych mluvil...


Hodnota přímluvné modlitby Panny Marie

Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu

Platí Desatero i pro křesťany?

Pokus vyhnat homosexuály z polských škol ztroskotal

Fundamentalismus příčinou schisma a rozpadu Světového svazu baptistů

Mel Gibson: The Passion of the Christ

Průměrný Čech a desatero přikázání

Oficiální stránka KMS o ''kurzech Alfa''

Jeden z předních představitelů letniční církve varuje před Torontským požehnáním

Doporučené vtipy pro kurzy Alfa

Vyznání

CIZÍ OHEŇ - 10. John Killpatrik a Steve Hill, duchovní obnovitelé Ameriky?

CIZÍ OHEŇ - 11. Promise Keepers, muži všech denominací, spojte se!

CIZÍ OHEŇ - Závěr

Modlitba dle veršů z Bible

Pár citátů

Pane, buď ...

Vyhnání z ráje

Ekumenismus z pohledu věrných katolíků

Žízeň

Bojím se, že smrti neuteču...

Hlásat evangelium o Boží nemilosti

Co je to šikanování a mobbing?

Jste také ''na indexu''?

Britský filozof navrhuje zařadit smilstvo mezi ctnosti

Konec masek

Bůh mluví i při práci

Co je to inspirace aneb musi byt Pismo ve vsem bezchybne?

Jak dopadla troufalost založit si doménu www.neexistujici.buh.cz?

Babylonská věž

Kurzy Alfa v Hradci Králové

V kurzech Alfa chybí "hůl"

Pozor, sčítání charismatiků!

Inteligentní a umělý prostor

Nový program Bible Quiz

Kronika ekologické katastrofy

BAPTISTÉ - radikální křesťané -  7. sdílení víry

Do kurzů Alfa jsem se dostal náhodou

Fundamentalismus příčinou schisma a rozpadu Světového svazu baptistů II.

Chci si to prožít

Na co se děti ptají Boha?

Alfa 21x na vlastní oči

Informace o možnosti studia na VOŠST - Dorkas v Olomouci

Pozvání ke studiu na VOŠ sociální a teologické – Dorkas

Co se učí na kurzech ALFA?

Plač zamilovaného kňaza...

Jak se dožít vysokého věku

Tebe chci chválit

Nominace na Zlatou slzu za únor 2004

Biblická brána opět funguje

Kdo je můj bližní

Také máte problémy s Biblí? Ptejte se!

Kolik uživatelů Grano Salis je potřeba k výměně jedné žárovky?

Úloha jednoty charismatických sborů pod patronací KMS na živelné pohromy

Slovenský parlament schválil smlouvu o katolické náboženské výchově na ZŠ

Drahokamy

Verbální inspirace Písem i pro dnešek...?

Holčička zemřela při vymítání ďábla

Co nového na Dorkas

Fundamentalisté žádají službu Na Vrcholu o úpravu skriptu

Co je a co není sekta

Homosexualita a KAIROS 98

Existuje kritika kurzů Alfa i v zahraničí?

Obstojí baptisté věrni své zásadě svobody svědomí i tváří tvář fundamentalismu?

Okovy padly

Exorcismus kdysi a dnes I. – III.

Nový nástroj portálu GRANO SALIS

Vyznání a církevní příslušnost uživatelů portálu GRANO SALIS

Modli se se mnou

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 1. díl

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 2. díl

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 3. díl

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ? 4. díl

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE? 5. díl

Koho očekává CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE? Přílohy

Ne proti Němcům, ale proti nacismu

Perspektivy křesťanství

Píseň ze světového dne modliteb

Poslanec žaluje nakladatelství za urážky Ježíše Krista

Porno už i pro dvanáctileté?

MOSHE – osud člověka

Bible jako jediná autorita

Návrh na novou rubriku

Babylonská věž

Kněz podezřelý ze spolupráce s StB odejde z katolické fakulty

HNUTÍ VÍRY

Exorcismus kdysi a dnes II. – postavení exorcistů dnes

Držet hubu a krok

Slovo

Matematický model svatosti

Opilost Duchem svatým…?

Zlatá slza GRANO SALIS za leden 2004 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za leden 2004 udělena

Soutěž PRVNÍ MILIÓN GRANO SALIS!

Křesťané či pánbíčkáři?

Premiera filmu The Passion

Autentické svědectví letničního fundamentalisty

Nejde o to, nač se dívá člověk

III. světová válka - scénář možného převratu

INTERVIEW

Gregoiruv seznam

Nominace na Zlatou perlu za únor 2004

Věřím v Tebe

Co je to ''křest Duchem svatým''

Jak ochromuje sociální fobie

Která církev je tedy nejlepší ?

Kázání nového synodního seniora ČCE Mgr. Joela Rumla při instalaci

Svetovláda slobodomurárov a iluminátov

Olli Ewers z ´Vinice´ ve službě přímluvy a uzdravování v BJB Cheb

Je možné vtipkovat o Ježíšovi?

''Křesťanská politika''? Ne, děkuji!

Den otevřených dveří na VOŠST - Dorkas Olomouc

Úžasná lehkost disidentství

O postoji srdce

Je spravedlivé evangelizovat v kriminálu ?

Exorcismus kdysi a dnes III. - Smlouva s ďáblem, cizí zavinění apod.

Obnažené ňadro zpěvačky Jacksonové

Poděkování za udělení ceny Zlatá perla GRANO SALIS za leden 2003

Křest dětí

Evoluce je slučitelná s křesťanstvím

Akce proti přijetí zákona o interrupcích

Interupce

Kázání synodního seniora ČCE Joela Rumla z 25.1.2004

Moje noha dorostla o dva centimetry

Komunisti v kostoloch

Evangelium podle Gerharda

Věříte na zázraky ? ( aneb Knoflíková válka )

Dějiny protestantismu v USA I.

Jak jsem se potkal se Státní bezpečností

Perspektivy křesťanství II.

Exorcismus kdysi a dnes IV. - exorcismus: kdy, kde, jak?

Hranice poslušnosti

Zamyšlení nad filmem ''I ve smrti sami''

Zákonické lamentace

Pirátské stahování muziky

Tisíce amerických kněžích byly obviněny z pedofilie

Také nevíte co si počít s postní dobou ?

Kurzy Alfa jako postmoderní fenomén

Světci

Senzační odhalení velkého kritika

Jsme moudří nebo spíš nezrale fundamentalističtí?

V Praze vrcholí křesťanská kampaň s filmovým Ježíšem

Návrh zákona o potratech

Soud: Arcibiskupství nekale podnikalo

Lidské řeči a Boží Slovo

Film Kristovo utrpení má zaděláno na úspěch

Nový překlad Písem

Není umění budovat dobré vztahy tam, kde se rozpory obchází a zamlčují

Modli se se mnou

Olomouckému arcibiskupství se nedaří ovládnout trh s mešním vínem

Košer nekošer, či něco víc?

Fundamentalismus příčinou schisma a rozpadu Světového svazu baptistů III.

Maria není pouze katolická

Dnes je popeleční středa, začíná postní doba

Naše místní církev ocitla ve stavu faktického schismatu

Kam se podělo Grano Salis

Základní principy vztahu Ruské pravoslavné církve k jinoslavným

Úloha katolické církve v epoše fašismu

Abraham a poslední večeře Páně

Jak Mel k antisemitismu přišel

Evangelium podle Gibsona

Film Ježíš, nyní mohutně propagovaný a v Praze zdarma promítaný, tenduje ke kýči

Kritikům filmu Passion vadí krev i latina

V Pašijích krev, bití a mučení ovládnou plátno až na samou hranici snesitelnosti

Čemu věří Křesťanská společnost Nový Život

Interrupce Ano či Ne ( sociální, etický, lékařský, politický či jiný problém..)

Jak pomoci nezaměstnaným

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS za březen 2004

Běh času

Zlatá slza GRANO SALIS za únor 2004 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za únor 2004 udělena

Je snadné věřit v takového Boha?

Domysleme Zvěřinovy myšlenky

Ježišikriste, snad Tě to taky neurazilo!?

Gibsonův film zabil divačku!

GS a setkávání s charismatickým hnutím, říjen 2001-září 2003 I

GS a setkávání s charismatickým hnutím, říjen 2001-září 2003, II

Benjamin Kuras: Mel Gibson, Ježíš Kristus a varovný návrat ke krutosti

Celý svět bude hlídán

Jak věříme v Boha?

VELIKONOCE V KATOLICKÉ CÍRKVI

Nepotřebujeme Boha! Máme etickou komisi!

Čtení ''Na každý den'' českých exulantů

Evoluční teorie - věda nebo náboženství? I.

Evoluční teorie - věda nebo náboženství? II.

Evoluční teorie - věda nebo náboženství? III.

Děti vidí násilí v televizi i na počítači

Fanatik nezná – nepozná – bratra

V Orlové mešita nebude!!!

Mužská dvojice před oltářem

Sváťa Karásek na červenou…..

Počátky prvního českého baptistického sboru

Trojuhelník se vševidoucím okem

Evangelizační taktika

Lidovec Karas s knězem tajně požehnali poslanecké lavice


Fundamentalismus příčinou schisma a rozpadu Světového svazu baptistů IV.

Katolické Bravíčko

EVANGELIZACE a Krestanska spolecenstvi

Ateismus je absurdní

Dobrá zpráva

Je mládež opravdu horší ? ( aneb je Bázeň nejlepší vychovatel? )

Polemika s A. Francem

Uzdravující víra

Vztah českých baptistů a státu. 1.část

Ježíšmarjá, nakonec z nich snad budou křesťané!

MDŽ aneb úcta k ženám

Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?

Ochránci přírody našli nového partnera - církve

Co se to v poslední době děje mezi křesťanama?

Koncert „Taylor Ringers“ v Hradci Králové

Zlatá slza GRANO SALIS má dobrý vliv

Vztah českých baptistů a státu - 2. část

Život a dílo apoštola Pavla

Svatopluk Karásek vstoupil do Unie svobody

Čo je také zlé na porne?

REZIGNACE DANA DRÁPALA

J.A.Komenský a čeští exulanti z 18.století

SUPER METALOVÝ NÁŘEZ!!!!!

Rezignace Jany Čepové

Znamení šelmy

STVOŘIL TĚ BŮH?

Otázka služby žen

Vina a trest u Ježíše

Dvojí metr

Invaze islámských teroristů do Evropy

Verš ´Jeho krev je na nás a na našich dětech!´je základem urážky

Církve potřebují konkurenci

Kurzy Alfa jako nenátlakový způsob evangelizace

Nový projekt Grano Salis Network: NOTABENE

Jak by dopadly naše církve v případě odluky státu od církví?

Pozvánka na Rockový večírek

Bible a vysledky archeologickych vyzkumu

Kniha 'Život Ježíše' popudila patriarchu husitů

Ilumináti 1

Několik vět

WORDOFLIFE se představuje

Dopis SCEAV ministrovi zahraničí ohledně výstavby mešity v Orlové

Zasláno vedení Bratrské jednoty baptistů

evangelia a evangelisté

Stanovisko CB k současné situaci na Blízkém východě

ZMĚNY V KS

Cenzura v KS Praha

Nominace na Zlatou slzu za duben 2004

Problemy Jezisovych rodokmenu etc

Odlišní lidé

Nominace na Zlatou perlu za duben 2004

Muslimové v SR: nemáme náboženskou svobodu

Historie a perspektivy vztahu církví a státu

V bývalom meste rasistov dnes vraj Rómovia pomáhajú bielym

Vykoupení se samoty

Porucha přihlašování na GRANO SALIS

Přebývají-li bratři svorně

Nuncius: Vatikán nemá pro smlouvu s ČR předem termín

Václav Klaus kritizuje návrh konkordátu

Návrh konkordátu

Baptisté neschválili vstup do České evangelikální aliance

Varování před charismatickým nebezpečím

Násilie páchané na ženách a cirkev

Bible je nejpřekládanější knihou na světě

Subliminály na Nově

Zlatá slza za duben 2004

Kolik cest vede k Bohu ? ( Aneb je možný ekumenismus ? )

Prezident odmítl kardinálovu kritiku

Odluka církve od státu: historie, učitelka života

První nebyl Adam, ale Eva

Akrostich pro kněze

Prohlášení Výkonného výboru Světového baptistického svazu (BWA)

Senzační odhalení dalšího člena realizačního týmu GRANO SALIS!

Grano Salis končí

Portál GRANO SALIS nekončí

Zlatá slza GRANO SALIS za březen 2004 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za březen 2004 udělena

Co vypovídá F 3,2-11 o podstatě křesťanství?

Odluka církve a státu

Velikonoce 2004 tak hezky česky

Ježíše zabil zločin, určil patolog

Skupinkový megasbor s Alfou

Proč očekávali Židé příchod Mesiáše?

Velikonoční úvaha

Arabové stojí fronty na Ježíše

Ježíšův příběh

Několik slov o velikonocích

Kristus byl vzkříšen jako první

Bez podpory státu by církve zanikly

Poselství prázdného hrobu!

Pozvánka na Rockový večírek

Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení

QUO VADIS, ČLOVĚČÍ

Láska

VELVYSLANCI VE SPORTU

Rozhovor s Danem Drápalem

Pozdrav organizátorům Kurzů Alfa

Hudba očima (a hlavně ušima) křesťana

Vliv vyznání na sexuální chování

Reakce na film

TEREBINT a PTH na Spořilově

Něco pro Gojima

Jak hnutí za práva homosexuálů zvítězilo

“Obeť“ Illuminátov, ich pokusov ohľadne vyvinutia super-rasy

Kde je křesťanská láska ? ( aneb Lze zneužít křesťanství )

Falůdža: Ve válce ztraceným zpravodajským štábům a misím

Čtyři misionáři Jižní baptistické konvence zavražděni v Iráku

Umučení Krista - recenze

Některé důvody, proč odmítám státní dotaci na plat kazatele

Mel Gibson bez svatozáře: akční betaverze Umučení Krista

Bůh je mrtev. Dnešním náboženstvím je sport :)


Adventisté stále na křižovatce

Hledání genetických příčin mužské homosexuality

Homosexualita - racionalizovanie životného štýlu

Kristus a mediální scéna

Křesťané a Nový věk

O (ne)jednotě prvotní církve

CBK A EKU o Umučení Krista

Koncert - Terebint a PTH v Praze

Jsme závislí

EU a náboženství na pracovišti

Jágr chce být kněz!

Proč odmítám státní dotaci na plat kazatele

Zlatá perla GRANO SALIS za duben 2004 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za duben 2004 udělena

Poklad v hliněných nádobách

Alfa: evangelium bez pokání?

Jsem proti

Alfa: evangelium bez pokání?

Tip na léto: 24. mezinárodní seminář křesťanských umělců

Prokleté soudy

HUS - nejslavnější Čech

Hledají se dívky a chlapci

Proč synodní senior ČCE změnil názor na financování církve státem?

Proč naši hokejisté skončili ve čtvrtfinále mistrovství světa?

POZOR!!! Uzávěrka přihlášek ke studiu na VOŠST - Dorkas

Nigerijští křesťané zabili stovky muslimů

Lze všemu v Bibli věřit? ( aneb Je Bůh krutý ? )

Maďarská reformovaná cirkev nemôže akceptovať homosexuálne vzťahy

Pozvánka na hudební fesťáček

Nominace na Zlatou slzu GRANO SALIS za květen 2004

Kurzy Alfa po katolicku

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS za květen 2004

Gibsonův film je produktem katolické mystiky

Vystoupení špičkového mima v Hradci Králové

Jakého patrona pro biřmování

Hledá se dobrovolník - psycholog (i bez titulu)

Mojžíš zamlada

Otevřený dopis všem rodičům a vzdělávacím zařízením v České Republice

Členy ČEA se stalo prvních pět denominací

Ateismus je absurdní

Místo zrnek soli jsme obchodníci dogmaty a skrutátoři Božího království

Nezkopíruješ!

James Dobson: Zoberte deti s verejných škôl !!!

Zabilo sebevraha učení Slova života, resp. Hnutí víry?

Snoubenci si budou říkat: přijímám tě

Psychické problémy bývalých členov Slova života

Křesťanské církve

Plíživá nenávist k církvi

1 Jan 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Cirkvi spoločne oslávili vstup SR do EÚ

Kardinál Vlk: Česká vláda chce cirkev úplne ovládať

Jablečné mosty

Rozhlasová bohoslužba na svatodušní neděli

12.6. Koncert kapel JERICHO a VESELÁ ZUBATÁ

Magazín Krestan paroduje Zlatou slzu

Postmoderní bohoslužby

Setkání mládeže spojené se sklizní ovoce v Německu

Nikdy mě nezajímalo křesťanství a na Umučení Krista jsem se šla podívat

Moc Ducha svatého proměňující osobnost člověka

O jedné reklamě aneb jak se dělá medvědí služba

Zlatá perla GRANO SALIS za květen 2004 udělena

Václav Klaus: Vztah církví a státu

Josef Menší: Neokonzervativní „myšlenkové tanky“ a křesťanská pravice ve světě

Zlatá slza GRANO SALIS za květen 2004 udělena

Reakce Prezidentské kanceláře na ocenění Zlatá perla GRANO SALIS

Vztah mezi církví, společností a státem v českých zemích

Je boh, v ktorého veria mohamedáni aj bohom kresťanov?


Chmel tvrdí, že o odluke cirkvi od štátu sa dá uvažovať o 20 rokov

Narcismus

Společené prohlášení Církve bratrské a Slezské církve evangelické a.v. o rodině

Otrokárstvo bez želiez

Hlavnými zbraňami na zničenie cirkvi sú reči o slobode, jednote, láske a toleran

Mezi evangelikalismem a baptismem jsou hluboké rozdíly

Kdo je evangelikálním křesťanem

KŘESŤANSKÉ TŘÍDY V TŘINCI V OHROŽENÍ

Odpovědi kandidátů do Evropského parlamentu

Letní misijní škola křesťanského společenství HOPE

Drápal: Má role v hledání jednoty křesťanů svým způsobem končí

Nominace na Zlatou slzu - Pivo a víra podruhé

Kanada sklouzla pod vládu minorit homosexuálů

PSYCHOSOCIÁLNÍ KONTEXT POSTMODERNÍHO NARCISMU

Co jsou charismatici, co jsou letniční, co jsou ti ostatní ...

Nový projekt GRANO SALIS: e-Knihovna

Sedm zásad pro vedení dětí k víře

Vatikán odtajňuje prácu inkvizície

Novinky v e-Knihovně GRANO SALIS

Hrdinství nebo zločin ?

Plakát hanobí křesťanskou symboliku

Teologie hnutí víry ve světle Písma

Jak by dopadl Noe dnes?

Zkušenosti s z New Age, meditacemi a Boží mocí

JEŠTĚ JE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE LETOS KE STUDIU NA VOŠST!!!

Tři novinky v e-Knihovně GRANO SALIS

Slobodomurári - filantropi alebo agresori?

Stručné dejiny slobodomurárstva

Setkání na konci světa

Co je vlastně komunismus?

Před mečbolem poprosila Boha

Co se mnou Bůh chystá, když ještě nemám zemřít?

Také jsem si prošla svojí charismatickou zkušeností

Dvě novinky v e-Knihovně GRANO SALIS

Přehled o datu registrace církví a náboženských společností k 24.06.2004

Karas žádá po Kubinyim, co zamýšlí s eutanazií

Další dvě publikace v e-Knihovně GRANO SALIS

Čtu Bibli

Máme ještě „pod kůží“ způsob vedení, pod tíhou kterého jsme byli za komunistů?

Nominace na Zlatou slzu Grano Salis za měsíc červenec 2004

Novinky v e-Knihovně: dvě studijní publikace

Hutterité

Dopis MŠMT k zákazu křesťanských tříd

Pražská židovská obec odvolala Sidona

Jak uvařit rodinu a Dopisy do nebe

Být, či nebýt katolíkem?

Otevři oči

Připravuje se překlad Nového zákona do brněnského hantecu

Structure of Soul

Ekumenismus a Pravoslaví?

EU V BIBLICKÝCH PROROCTVÁCH?

Počty duchovních církví a náboženských společností placených státem od roku 1990

Na tému homosexualita...

Zlatá slza GRANO SALIS za červen 2004 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za červen 2004 udělena

Bůh přeje pravdě

Elektronický číselník s dálkovým ovládáním pro bohoslužby

Mistr Jan Hus - Boží bojovník nebo kacíř ?

Jak mluví francouzský Bůh?

Projev papeže Jana Pavla II. o Mistru Janu Husovi

Jak byl upálen Jan Hus

Hnutí za ochranu práv rostlin

Čtení na léto: e-Novinky

Silný Gibsonov protiúder

Vyhodnocení sčítání návštěv katolických bohoslužeb

Evropský soud neuznal právní status lidského plodu

AC proti registrovanému partnerství

ČBK se připojila k prohlášení evangelických duchovních k rodinné politice

Hadí vesnice v Itálii

Zachraňme rodinu !!!

Životní rozhodnutí

Svázaný vítr

Pohled jedné z protestantských církví na homosexualitu

Děti v USA mají novou hračku: Ježíše

Osmnáctiletá dívka se postavila proti pornografii

Můžete mi někdo vysvětlit, kdo stojí za Křesťanskou akademií mladých?

Koho podporuje ČEA?

Proč je dobré znát Pána Ježíše a Ducha svatého ??

Evanjelický kňaz: Mesiac väzenia pre pravdu o homosexualite.

Proč by duchovní by měli mít povoleno malé množství alkoholu v krvi za volantem?


Dvoji metr?

Slota by švédskeho pastora Greena vyznamenal

Odkud se do Česka dováží zločin

Byla doba pobělohorská ´T E M N E M´?

Jak se dělá "misie" u nekřesťanských náboženství

Nové e-Knihy

Plakát o Bohu získal ocenění na soutěži

Evangelíci chtějí zabránit zneužívání náboženství

Mezi pohádkou a skutečností

Možnost být dobrovolníkem pro Afriku na 14 měsíců

Onanie chrání před rakovinou

Lidé i Bůh nás pozná po ovoci a pokoji

Řada kněží tají přítelkyně a děti

Nové prázdninové čtení z e-Knihovny

Židovstvo předkřesťanské

Letniční – sekta, církev nebo destruktivní kult?

Zoznam slobodomurárov v katolíckej cirkvi

V gynekologické ordinaci

Tip pro posílání článků na GRANO SALIS

Letniční – sekta, církev nebo destruktivní kult? II

Novokřtěnci v Münsteru

CESTA DO NEBE

Vznik a vývoj života

Otvoreny list pre KDH

Křesťanství vs. homosexualita

Martin Luther si zahraje v opeře

Děkan Evangelické teologické fakulty UK byl oceněn čestným křížem

PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ?

Apokryf z Nového Světa

Se zázraky se to nesmí přehánět

Pauláni a novokřtěnci

Milovat někoho není pocit, je to postoj a činnost

Tři věci k zamyšlení o křesťanském sboru

Už Vám znásilnili ženu ?

PROJEKT L.U.C.I.D. - Úvod

Letniční a jejich sektářské kořeny

''Protestantské'' církve

Projekt L.U.C.I.D. - 7. Krvavé peníze: zisky korporací a vytváření otroků

Projekt L.U.C.I.D. - 1. Univerzální systém kontroly lidí - Šelma 666

Projekt L.U.C.I.D. - 2. Už není kam se ukrýt

Projekt L.U.C.I.D. - 3. Nová označovací karta - ´Neopouštěj bez ní domov!´

Projekt L.U.C.I.D. - 4. Implantovatelné biočipy: situace ´dělej nebo zemři´

Projekt L.U.C.I.D. - 5. Tajemství znamení Nového věku

Projekt L.U.C.I.D. - 6. ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi

Projekt L.U.C.I.D. - 8. Celosvětový projekt Iluminátů

Projekt L.U.C.I.D. - 9. Silikonová chobotnice: lidé lapeni do el. klecí

Projekt L.U.C.I.D. - Příloha č. 1

Projekt L.U.C.I.D. - Příloha č. 2

Projekt L.U.C.I.D. - Příloha č. 3

Svetová rada cirkvi v Malajzii diskutuje o jednote kresťanov

STANOVISKO APOŠTOLSKÉ CÍRKVE K HOMOSEXUALITĚ

O potřebě víry, potřebě Boha

Víra - nejkrásnější lidská schopnost a Boží dar

HAGIOTERAPIE – NOVÝ SMĚR PSYCHOTERAPIE

Priemerný plat slovenských duchovných sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 9000 SK

Rozdělující doktrína - křest dětí

Navrh na Zlatou slzu

freemusiC is running aneb opět pro vás

Program islámu: válka mezi civilizacemi

Co znamená označení evangelikál?

Křest - pojistka do nebe?

Zlatá slza
GRANO SALIS za červenec 2004 udělena
Zlatá perla GRANO SALIS za červenec 2004 udělena

Festival O T E V Ř E N O – JIMRAMOV 2004

Píseň o dívce a zemi

Tajemství Ježíše z Nazaretu

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS za měsíc srpen 2004

Zjevení jako základ učení AC

O křesťanech kteří to o sobě nevědí

Polemika s A. Francem II, aneb pohled zpět

Nebeská láska Simeona Nového Teologa

Nechcel som byť expert na hriechy svätých mužov

Rick Joyner: POSLEDNÍ BITVA

Jižní baptisté se definitivně rozhodli opustit Světový svaz baptistů

Reakce American Baptist Churches na sjezd Jižních baptistů

Krize CASD

Uzdravující víra

5 důkazů, že bůh neexistuje

Zaměnit dvě písmenka je tak snadné!

Rozhovor

Komu se podobáte?

Vznik náboženství podle Dawkinse

Koho chce Pán Bůh ranit, toho trefí slepotou...

Žalmy a reformace

Katolická charismatická obnova

Chvála jako zbraň

10 tezí k teologii chvály

Opravdový smysl chval

V České Republice smíte zabíjet děti aneb novodobý holocaust

Rakouská katolická církev ztrácí tisíce věřících

Jak rozumíte chvále?

Dar uzdravování v praxi

V Súdánu nechtěli peníze

Rozhovor II

Děti ze zkumavky jsou více ohroženy vrozeným defektem

NOČNÍ BDĚNÍ aneb Kdy už přijde ono očekávané probuzení církve Kristovy?

Analýza daru prodlužování nohou

Panna Marie prý nebyla panna

Jaká filozofie je dobrá pro školy a život

Ekumenické propasti globalismu

ZE STARÝCH NOVIN

Neposkvrněné početí Panny Marie

Početí z Ducha Svatého

Co je mi po mém šéfovi?

Pravda a lež o čarodějnických procesech

Patriarcha moskovský kritizuje katolícke i protestantské cirkvi

Slavní baptisté

Ježíšův rodokmen

Brutalita, porno a pornografie proti nebo s vírou?

Promluvit do duše, to Sváťa tedy umí

Dodatečné přijímačky na VOŠ Dorkas v Olomouci

Celosvětový komerční úspěch Umučení Krista

Apologetika na vlnách TWR

O křesťanech kteří to o sobě nevědí

Zlatá slza GRANO SALIS za srpen 2004 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za srpen 2004 udělena

Z HISTORIE RITUÁLNÍ OBŘÍZKY

Dědičný hřích

V Česku byla zaregistrována první muslimská náboženská obec

Arcibiskupství olomoucké definitivně prohrálo spor o výrobu mešního vína

Jak je to se spásou nekatolíků?

A jeden silný anděl vhodil do moře kámen

Webove rozhrani

V Trnave bude socha pápeža

Věčný život

Najodpornejša ukážka toho, čo dokáže fundamentalismus

Bibličtí proroci jako investigativní novináři

Izrael může zničit všechna evropská hlavní města

Za mostom je Xenu 1/2 Scientologia live

Za mostom je Xenu 3/4

V Teplicích mešita nebude

Za mostom je Xenu 5/6

Za mostom je Xenu - Epilog/Doslov/Literatúra

Za mostom je Xenu 7/8

Za mostom je Xenu 9/10

Za mostom je Xenu 11/12

Za mostom je Xenu 13/14

stanislav veliký a napoleon malý

Nominace na Zlatou slzu: Jak to myslí Vatikán s ekumenismem

23. Žalm pre televízneho diváka

Pozvánka na seminář

Koncert PTH

Hromádkův boj o křesťanství

ZÁKLADNA PINE GAP: SVĚTOVÝ KONTEXT

Nominace na Zlatou slzu: Rada KS

Konferencii biskupov Slovenska sa neľúbi odluka

V souboji o hlasy silně věřících vítězí Bush

Nabídka vyřazovaných funkčních počítačů a tiskáren

Trojský kůň v novém návrhu trestního zákona

Být křesťanem mimo církev?

Křesťanská klišé

Křesťanská metalová skupina Narnia na Švédském rockovém festivalu

Evangelium a evangelia

Jas II - koncert v Kroměříži

JAS II – znovu v Anglii!

SPIRITISMUS V CHARISMATICKÉM A V LETNIČNÍM HNUTÍ? I. díl

SPIRITISMUS V CHARISMATICKÉM A V LETNIČNÍM HNUTÍ? II. díl

SPIRITISMUS V CHARISMATICKÉM A V LETNIČNÍM HNUTÍ? III. díl

Je katolická církev dobrým prostředníkem? Máme jít do Canossy?

Ministr spravedlnosti Němec prosadzuje pedofílii


Mít za co umírat

Tvoje ruky

Číro a kříž?

Synodní rada ČCE se setkala s poslanci evangelíky

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Evangelikální teologická konference - Biblické správcovství

4. běh vzdělání PŘÍPRAVA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Uzavírání manželství prostřednictvím internetu

Jak chápe islám ´mezináboženský dialog´

Svatej Václav? Mýtus a víra ve lži a smyšlenky

Španielska vláda zvažuje ukončenie financovania cirkvi

Vzkaz z pekla

Marx a Duch svätý

Jak správně překládat anglický název NEW (OLD) TESTAMENT?

Na začátku bylo slovo aneb křesťané v éteru

Náboženství, víra a lidské zdroje

Biblická teológia chval a uctievania

Psychologie skupinové iluze

Vrcholní zástupci nekatolických církví se sešli v Praze

Tajemství prosperity

Lásce

Jak nás vidí nevěřící: Charismatici - kdo jsou?

Zlatá perla GRANO SALIS za září 2004 udělena

Zlatá slza
GRANO SALIS za září 2004 udělena
Španělé schválili sňatky homosexuálů

Nominace na Zlatou slzu za říjen 2004

GIMEL nominován na Zlatou Slzu GRANO SALIS

Dary Ducha svatého

Sedmnáct způsobů, jak potlačit pravdu

Rozpaky z blahořečení posledního rakouského císaře Karla I.

Česká biblická společnost má nového ředitele

Nominace na Zlatou perlu GRANO SALIS

Lence T

Rakouské muslimské děti se učí z knížek vybízejících k boji proti jiným vyznáním

Důvodová zpráva k návrhu zákona o registrovaném partnerství

Kontaktujte své poslance - k návrhu zákona o registrovaném partnerství

Československá rockpublika 2004

Jak charizmatičtí křesťané pohlížejí na stát Izrael

Ester Ládová, Miliónový pár a hranice morálky

Nominace na Zlatou slzu: krestan.cz nás baví

Bývalá luteránská pastorka o svěcení žen

Proč děti jsou schopné zabíjet ( aneb spoluvina ochránců lidských práv )

Koncert Petera Lipy

Výsledek ankety o nejoblíbenější knihu českých čtenářů

Sdělte poslancům názor na zákon o registrovaném partnerství

Ježíš a jeho DNA

Mnich vynalezl značku @

Diskuzní večer k výročí Ekumenického překladu Bible

Podmíněná etická slepota

Originální americká skupina Jackson Singers přiváží gospely

Přehled o datu registrace církví a náboženských společností

Zmrskání kvakerek

Čeští ekonomičtí migranti koncem 19.století na Volyni

Krestan a Politika

Křesťanské pojetí božství

V Jordánsku objevena jeskyně Jana Křtitele

Díkůvzdání by mělo být základem, který nás doprovází každý den

Nominace na Zlatou perlu za listopad - Stránky Dana Drápala

Nominace na Zlatou slzu za listopad - plzeňský biskup Radkovský

Víra, naděje a homosexualita

Ve stínu minaretů a kostelních věží

Jak se vypořádat s kritikou učení

Pár myšlenek ke křesťanským peticím proti stavbám mešit

K otázce přistoupení Turecka k EU

Film o knězi, zneužívajícím žáky v křesťanské škole

KBS a ECAV: seminár a ekumenická bohoslužba

Nominace na zlatou slzu: kDnes

Je podstatou křesťanství jen vlastní duchovní růst?

Ohrožuje existence státu Izraele islám?

Dospělý vztah k Bohu

Zelená pro dívky

Pane, dej nám více víry

Umírání pro chude a pro bohaté ( aneb zaplať a budeš umírat přijemněji !)

Prosba mladých křesťanů působících v oblasti metalové hudby

''White'' metal

Hledám ubytování pro studentku v Praze

Na duchovních stát nešetří

Magické myšlení a křesťané

O rozdělení, sionismu a naději

Arcibiskup insultoval studenta ješivy

Tajné Markovo evangelium

Diakonie ČCE: Jsi ochoten pomoci potřebným lidem?

Lutherovou pracovnou byl záchod

CHARTA PROTI TABÁKU - 2004

večer

PŘIHLÍŽET A MLČET ...

Židovsko – křesťanská otázka v Koránu

Pochopil jsem

Hadi nestvůry

Rozhovor s pastorem svobodné reformované církve

Zlatá perla GRANO SALIS za říjen 2004 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za říjen 2004 udělena

Válka či mír s islámem?

První kostel s free hotspotem v Česku

Mají homosexuálové vychovávat děti?

Rodina v 21. století: krize nebo výzva?

Vzkazy StB

Rozhovor s Jitkou Krausovou o české ekumeně

Evangelíci nebo evangelikálové?

Komu věří česká společnost? Známým, Klausovi a televizi

Vzniká zájmová platforma sborů uvnitř BJB

V souboji o hlasy silně věřících vítězí Bush

Veriaci, milujte sa častejšie

Jak Bůh stvořil muže

Křesťané z Vysočiny požehnali krajským politikům

Nominace na Zlatou slzu - ministr Libor Ambrozek

PREZIDENT BUSH A JEHO VÍRA

Vernisáž výstavy fotografií CESTY ŽIVOTA & koncert Petera Lipy

Kňazi, ktorí vyrušujú

Odluka - záhuba či záchrana církve?

V nedeľu si evanjelici pripomenuli Pamiatku reformácie

BITVY POSLEDNÍ DOBY

Evangelikálové mají důvod slavit

Americké volby vyhrál Ježíš...

Víra, naděje a homosexualita

Nominace na Zlatou slzu: Nebiblické učení Christadelfiánů

Křesťané a politika

Koncert Slávka Klecandra

Šelma mozilla

Násilí zmírní výuka náboženství

Smějme se s baptisty (baptistům?)

Umíte parkovat?

Probuďme se, muslimové si už podmaňují Evropu

Akých ľudí vychovajú počítačové hry?

Jak Mojžíš vybíral zaslíbenou zemi

Rozhodnutí nestačí

Reislamizácia je v plnom prúde

Americká "náboženská morálka" je falešná

Paušální odsudek náboženství je falešný

Ateistická teokracie

85. výročí zahájení výuky na pražské evangelické fakultě

Čekání na přítele

Co je to vlastně Den díkůvzdání?

Muzika a Biblická pravda o hudbě

Rozpady manzelstiev vinou charizmatickych siekt

Mladí kresťania iniciovali kampaň proti vystavovaniu pornografie

Zamyšlení nad jinými náboženstvími

Soud nad katolickou čarodějnicí

Evangelíci se sešli s pražským světícím biskupem Václavem Malým

Organizace Svědkové Jehovovi usvědčena ze lži

Evoluce v pohledu na rock

Hřích: čin, nebo životní postoj?

Ředitel se zbičoval v přítomnosti žáků

Stanovisko Studijního odboru Církve bratrské ohledně vztahu k Židům

Studie o "zázračných otěhotněních" byla falešná

Darwinova teorie? Nesmysl!

Kdo věřil a kdo nevěřil v kulatost Země

V sázce je naše víra

Očekáváme Mesiáše

Gazo, quo vadis?

Lebka a Kosti

Islám je neslučitelný s demokracií

Evangelikální televizní propagandou k šíření ultrapravicového vlivu

V neděli začíná advent

Sendvič s 'pannou Marií'

Evanjelický biskupský úrad v Bratislave neoprávnene použil 1,5 mil. korún zo ŠR

Brutálně usmrcen baptistický kazatel v Gruzii

CO NÁM PŘINÁŠÍ ADVENT?

Krátce o sobotě

Odejmutí darů

Pár slov o penězích a morálce

Právní dějiny starověkého Izraele

Jdi dál a už nehřeš

Průzkum: Chcete křesťanské digitální televizní vysílání?

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ GRANO SALIS!

Narození Páně podlé sepsání Lega

Jaakobův advent v Bet elu

Podle jednoty poznají vás... aneb Sjednocení církve před Velkým probuzením

Nové paradigma světa – Jednota

Thomas D. Jakes, biskup megasboru

Je tu Advent

Vstupujeme do adventní doby

CO ZABÍJÍ UCTÍVÁNÍ ...

Společnost a náboženství

TEREBINT V CAFÉ NOE

Poslanec Jiří Karas chce znovu předložit zákon o zákazu potratů

Advent

ČTV vás zve k natáčení pořadu Na hraně

Priemerný základný plat duchovných na Slovensku sa zvýši na 12 tisíc Sk

Pravoslavná církev se distancuje od činnosti kněze Libora Halíka

Může nastat jednota mezi protestanty a katolíky?

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh

Dotaz na Darwina

Zlatá perla GRANO SALIS za listopad 2004 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za listopad 2004 udělena

Reakce na článek Tři domy

Lhát či nelhat dětem o existenci Ježíška?

Reakce na reakci

Poľský Senát schválil návrh zákona o registrovanom partnerstve

Takhle vás zničí drogy!

Radujte se!

Nominace na Zlatou slzu: Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů

Advent je dobou očekávání

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ GRANO SALIS - 2. kolo

...a budou zemětřesení po místech

ON MÁ PISTOLI, ONA MÁ PISTOLI, ONI MAJÍ PISTOLE

Darwin a věda

Chcete nevšední poznávací značku?

Zachraňte nás před politiky, kteří vzývají Pánaboha

RODINA A TELEVIZE

Za vším hledej ži… živelného katolíka

Křesťan se nesmí bát pravdy

Ako ma spravna charizmaticka show vyzerat

Formy církevní hudby na prahu 21. století

Bůh je rozhodně větší formát

Stránky Notabene jsou v rozporu se základními křesťanskými principy

Ve svazcích StB si od ledna můžeme prohlížet všechno

Ze světa

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - 1. kolo

Nebyl jsem zavražděn ( aneb jak jsem unikl interrupci)

Konfederace hlupáků aneb Geometrie a theologie

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - 2. kolo

Která církev je pravá a jak poznám skutečného křesťana?

Útoky na náš modlitební život

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ GRANO SALIS - 3. kolo

ADRA ČR připravila dlouhodobý projekt na pomoc obětem v Beslanu …aby znovu zářil

Staňte se spolutvůrci zpěvníku Hosana 3

Výpadek serveru poskytovatele hostingu

Nádherný dar

Arcibiskup Graubner nepřesvědčil

Nevěřící Češi

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - 3. kolo

Teprve třetí svíčka hoří na adventním věnci

ARCHITEKTI KULTURY SMRTI

Ze světa 2

Ztracená generace aneb špetka věřících

Dívejte se v neděli 26. prosince v 17:05 na program ČT2

Mládeži se to líbí

O smyslu čekání

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - 4. kolo

Kontroverzní film Kdo napsal Bibli?

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ GRANO SALIS - 4. kolo

Adventu je tak nakrátko a přede dveřmi Štědrý den

Komu vadia Vianoce?

Hnutí homosexuálů - boj za lidská práva nebo propaganda?

Co nepatří pod stromeček

Další kladivo na homosexuály

Archeologové objevili v Galilei  místo biblické svatby

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - 5. kolo

Reakce na článek Jak charismatici ovládli Jednotu bratrskou

Je kritika dílo ďáblovo nebo AC neunese pravdu?

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ GRANO SALIS - Konečné výsledky

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚTĚCHY - Konečné výsledky
Televizní vysílání přes internet

Místo stromečku palmové listy

Ozdobený stromček pochádza z Nemecka

Jak slaví vánoční svátky a co jí některé národy křesťanského světa

Vianočný duchovný program STV

Duchovní pořady ČT do 06.01.2005

Nejkrásnější dárek ( aneb Boží láska v praxi )

Až se sjednotíme, příjde probuzení!

Novodobí poutníci do Betléma nespěchají

Vánoce ve Svaté zemi slaví jen přistěhovalci a turisté

Přání od srdce

Vánoce v Africe

Kázání o světě, který je chlévem

Ač z lože a se smrtkou na jazyku, nedá mi to, abych si alespoň krátce neuplivl

Křesťané jsou solí země

Dva miliony na GRANO SALIS

Je duše protestantismu rozdvojená?

Budeme hlasovat o udělení Zlaté slzy a Zlaté perly za celý rok 2004

Jsou inkviziční metody přežitkem?

Hovada boží

Evangelium pro metalisty

Jde křesťan evangelizovat

Přispějete na pomoc jihovýchodní Asii?

Honorata Zapová: Nezabudky. Dar našim pannám.

New Age, Joga, okultismus

Světový étos podle Parlamentu světových náboženství

Co se také stalo v roce 2004

Akce, která spojuje Evropu...

Dům na skále – slovo nejen k věřícím

Ach ta média...

Novoroční ekumenická bohoslužba - znamení ochrnutí zdejších církví

Zlatá perla GRANO SALIS za prosinec 2004 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za prosinec 2004 udělena

Lhůta pro fíkovník

Vrchol konzumu a nevkusu: zvrácené vánoční dárky pro děti

Vrchol konzumu a nevkusu: zvrácené vánoční dárky pro děti II.

Jít do kostela poslouchat rap? Proč ne?

Pavel v Nové Perspektivě

Internetový podvod ohlupuje naivní křesťany

Byl člověk opravdu stvořený šestého dne?

Církevní zákony

STVOŘENÍ A LITURGIE: Exodus 25–40 v Kněžském kodexu od Peter J.

Zákon ve službách Hospodinových

Vítězství propagandy nad etikou

Stvořeni k lásce

Proč Al-Káida ovládne Evropskou unii

Je Bůh terorista?

MESIÁŠŠTÍ ŽIDÉ – SEKTA?

Evangelizace u Genezaretského jezera

PŘIJĎTE DO IZRAELE!

Ekumenické novinky na webovských stránkách Církve bratrské

Informace o změnách v náboženském vysílání ČT

Dopis představitelů ČCE generálnímu řediteli ČT

Pravoslávni veriaci sa chystajú sláviť narodenie Isusa Christa

Úskalí současného charismatického hnutí I.

Úskalí současného charismatického hnutí II.

Úskalí současného charismatického hnutí III.

Úskalí současného charismatického hnutí IV.

Úskalí současného charismatického hnutí V.

Nominace na zlatou perlu za leden 2005

Je peklo endo nebo exotermické?

Ekumenická bohoslužba za oběti tsunami

Rakouský katolicizmus stále živý?!

Červená Karkulka: příspěvek tiché hysterky k atheismu

EU podpořila projekt na pomoc starým a opuštěným lidem

David Hume a náboženství

Opera, která rozčílila věřící

Baptistická sbírka na Asii evidentně porušuje zákon

Budeme dělat homosexuály z vašich synů

Charita po česku, svatý Cyril a jejich mediální obraz

Zjevení Páně

Přihodilo se - jsem homosexuál!

USA: Soud námořní pěchoty poslal do vězení adventistu, který odmítl sloužit se z

Prolomení Bosporu a katastrofické mýty

Islám v Evropě na postupu

Nastane nyní „pokoj a bezpečí“?

KOBYLKY V IZRAELI

Římskokatolický kostel ZPM Bílina – Na Újezdě: Program ÚNOR 2005

Miloš Rejchrt: Tam nahoře to máme všichni dobrý

Konfrontuje Pavel legalismus nebo exkluzivismus?

Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2003

Křesťané respektují homosexuály

Trestuhodně neprůhledná charita

Ústava EU o náboženství

O hříchu, který je k smrti

EU v biblických analogiích

Tajemnice britského konzervativce napadena za nesouhlas s Ústavou EU

Splňují muslimové české zákony pro registraci své obce?

Súdili za modlitby, dodnes majú funkcie

Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu?

Zlatá perla GRANO SALIS za rok 2004 udělena

Hoax: Fotky, které se ve zprávách neobjeví

Zlatá slza GRANO SALIS za rok 2004 udělena

Islám není učením teroristů

Průhlednost veřejných sbírek není ani u velkých humanitárních organizací dokonal

Setkání křesťanských pedagogů

O světle

Válka proti drogám je fašismus!

Proč patří Turecko do Evropy

Tříkrálová sbírka

Odpověď Karlu Sýkorovi na jeho článek o Boží trojjedinosti

Největší Čech na ČT - zvote theologa !

Nová Perspektiva a katolicko – protestantská debata

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Brně

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Olomouci

Rok ve znamení nových médií?

Snášejí věřící lépe bolest?

Pravý účel liturgických úkonů

Moničina odpověď na dopis Dana Drápala

Křesťané v Iráku - nový terč teroristů?

Citát týdne

O vlastnostech dobré hospodyně

Poľovačka na kresťanov v Iraku

Náboženská kolize může ohrozit dosavadní pomoc obětem tsunami

Je člověk schopen rozpoznat to podstatné?

Máme Boha ve svých genech?

Muslimští duchovní kritizují radikály

Bible - mládeži nepřístupno

Dva andělé

Islám, mocný Boží nástroj

Západní smýšlení radikálního islámu

Reakce na veřejný dopis Moniky D. Drápalovi

Prečo by mali byť kresťania proti Európskej ústave

Baptistická sbírka na postižené v jihovýchodní Asii vynesla 549.030,- Kč

Pápež vyzval médiá, aby sa vystríhali démonizácie kultúr a nepodnecovali násilie

Znáte to taky?

Otevřený dopis Richardu Falberovi a Janu Zahradilovi ohledně islámu

Islámský plán světové dominace

Anylytik PPF o islámu

Pozvánka na 1. kongres vědců, kteří oponují evoluční teorii a darwinismu

Minimalizace rizika :))

Komiksová Bible

Pro Artura, Andreu, Oldu, Jitku, Moniku a mnoho jiných...

Bohoslužby v blízké budoucnosti

Sex, lži a těhotné dívky v USA

Islámský extremismus? Islám sám o sobě je extremistický dost!

Svatá válka (Džihád)

Světový étos podle Hanse Künga

Násilí na afghánských ženách šokuje

Senzační pomůcka pro studium bible

Den otevřených dveří na škole Dorkas v Olomouci

Milost pro zrádce

Přihlížet a mlčet

Mlčeti stříbro, mluviti zlato…

BIBLICKÝ DŮKAZ PRO VŠEOBECNOST BIBLICKÉ POTOPY

Pozvánka na koncert chval

Potopa světa v různých náboženstvích

Reakce právníka na článek Dana Drápala ''Co s evropskou ústavou''

Americký prezident uzavrel zmluvu s protestantským extrémizmom

Jak získat moudrost podle biblických měřítek?

Rozlícený muslim usekl křesťanovi ruku

Citát týdne

Boží prozřetelnost aneb ví Bůh všechno?

Parodie aneb ''Článek DD z roku 2008''

Nominace na Zlatou slzu

Těsná brána

Nominace na Zlatou perlu GS

Rabín Eliahu: Tsunami boli Boží trest

Zlatá perla GRANO SALIS za leden 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za leden 2005 udělena

Církve se vzdávají nároku na vrácení svého majetku!

Sekty

ANO chce sprehľadniť financovanie cirkví na Slovensku

Tak už je to tady! Křesťanský časopis pro dívky startuje!

Hudební skupina RozVoj se představuje

Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky

Ezoterické léčitelství u nás

Podpořte žádost studia Teleface o digitální televizní licenci

Komenský a němečtí pietisté

Homosexualita

Dan Drápal se modlil a kratší noha začla růst

Vláda se ptá církví: Jak vás odškodnit?

Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Vyjádření patriarchy CČSH k majetkovému narovnání se státem

Jak by se církevní renta asi rozdělovala?

Laura Schlesingerová se v talk show vyjádřila, že zavrhuje homosexualitu

Skutečný islám terorismus odmítá

Lze věřit v Boha po Osvětimi?

Rozbití tradičních rodin - Špidlovo řešení stárnutí Evropy

Podíl církví na obyvatelstvu USA

Pápež varoval katolíkov pred extrémnym uctievaním Panny Márie

Církve proti homosexualitě

Nebe a peklo se potřebují – stejně jako křesťanská demokracie a mafie

Skončí vleklá diskriminace ateistické většiny?

NOVODOBÉ ZLATÉ TELE

JAN KALVÍN

Dopis biskupa AC ohledně učení Dana Drápala

Obdobně to funguje ve všech akváriích...

Paralelní nominace na Zlatou slzu

Bojíte se, že bez státních dotací bude váš sbor skomírat?

Proste předsedu a bude dáno vám

Díra do pekla

Česko chystá zákon o klonování

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE K PROBLEMATICE HOMOSEXUÁLNÍCH SVAZKŮ

Psychiatr promluví v Třeboni o náboženství

Proč válčit proti kuřákům?

Poslanci opět smetli zákon o registrovaném partnerství

Katolíci zdolávají poslední baštu: letniční církev

BAPTISTÉ - radikální křesťané 7. účast na misii

Římskokatolický kostel ZPM v Bílině Na Újezdě - program na březen 2005

Šimon a Petr, dva v nás

3. Studijní den Ekumenické rady církví

Překlep

Do náboženskej hudby prinesiem punk!

Kumránské rukopisy

Katolický časopis jako postrach farářů?

Život je boj ..

PROTICHŮDNÉ NÁVRHY NA ANGLIKÁNSKÉM SYNODU

Přispějte k obnově církve

Životně důležitá obnova církve

Vyjádření patriarchy k důvodu svolání mimořádného zasedání ústřední rady CČSH

Boží prozřetelnost

Možnost shody mezi protestanty a katolíky

Mimomanželský sex? Rozhodně ne!

Prorocká slova pro sbor KS Praha

Vnitřní uzdravení a vymítání

CHRÁNÍ KŘESŤANSKÝ ZÁPAD KONVERTITY KE KŘESŤANSTVÍ?

BIJTE OLIVOVNÍK

Memy, člověk, věda a náboženství

Neo-pelagianismus v charismatickém hnutí?

Základy a perspektivy křesťanství

Průběh náboženských dějin

ZEMĚ SE NEPOHYBUJE!

Probuzení příjde v roce 2005

Pápežova kniha pobúrila židovskú obec

K odsunu Němců z Československa po roce 1945 (Ad ''odsun'' - b)

Je možno být spasen bez pokání?

Diskotéka

Jak se postit

Otázka náboženství

David Wilkerson o nekonfrontačním evangeliu

Klausovo desatero o evropské ústavě

Špatná a dobrá zpráva

Čo ''Duch hovorí zborom''

List Židům

Necudné praktiky v našich sborech. (2. díl)

Nefalšované evangelium

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 1. JE BIBLE SVATÁ?

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 2. O PŘEDSTAVĚ BOHA

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 3. O KRÁLOVSTVÍ BOŽÍM

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 4. O VÍŘE

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 5. ODKUD JE ZLO?

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 6. PROČ BYL UKŘIŽOVÁN JEŽÍŠ KRISTUS?

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 7. PAŠIJE PODLE EVANGELIÍ

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 8. O DUCHU A DUŠI PODLE BIBLE

MALÝ KŘESŤANSKÝ HERETIKON - 9. JEŽÍŠ A KŘESŤANSTVÍ

Joynerovo Království nyní

Amway - Obchodníci s klamem? Mafie?

Docela smutný příběh

Zlatá perla GRANO SALIS za únor 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za únor 2005 udělena

Sociálně agrární inženýrství v církvi. Aneb: další zaručený recept!

Válka a církve

Manželství křesťana s nekřesťanem. Ano nebo ne?

open air music festival freakfest

Co máme dělat ?

Jákob (ne)vyznávající

pták

Život

Sebezničení - část 1

všechno je jinak ?

Proroctví podle Pentagonu

Sebezničení část 2

Historie a současnost LECAV

PANENSKÁ BLÁNA

Stýkání a potýkání

K problematice fundamentalismu

V koho věří Češi?

Protichůdné návrhy..

Zpověď

Dusevne zdravie

Bude Notabene pod tlakem odpůrců k 01.04.2005 uzavřeno?

Dlouhé vlasy - hřích??

Radikální křesťanství

Segregační sbor

KOMU PŘINESL TOLERANČNÍ PATENT Z ROKU 1781 VYTOUŽENOU SVOBODU?

Negativní reverz u nezletilého pacienta z náboženských důvodů

Implozia sekty

V Praze se chystá setkání věřících z celé střední Evropy

Kardinál si stěžuje na postup státu

Po katolících žádají Grosse o milióny i další církve

Dopis patriarchy husitské církve předsedovi vlády

Je Ježíš Kristus Bůh?

Sdělení Arcibiskupství pražského k posledním výrokům dr. Řepové

Proč jdeme do Aliance?

Desatero na billboardech

Poselství všem

Sebezničení čast 3

Velikonoční list s prosbou o pomoc

Kampaň s filmem Ježíš v okolí Teplic

A Biblia zas mala pravdu...

Jak vypočítat datum velikonoc

Průměrný plat katolických kněží před loňským snížením činil 13.600 Kč ročně!

Měl by křesťan užívat homeopatii?

Stanovisko predstaviteľov cirkví k činnosti Ústavu pamäti národa

Slovenskou církví otřásly seznamy StB

Stanovisko evanjelického biskupa Fila k zverejneniu zväzkov ŠtB

Gaia - vědecká teorie o živé planetě Zemi

Je to správné?

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zverejňovaniu zväzkov bývalej ŠtB

Církve na Slovensku žádají stažení seznamů StB z médií

Zlatá slza pro pana kardinála Vlka

Spor státu a církve o platy duchovních

Postoj Apoštolské církve k současným jednáním o tzv. „restituční tečce”

Je الله Koránu stejný jako אלהי

Cirkvi, prispejte svojim duchovným na platy!

Víra - účinný a bezplatný lék

Velikonoční přání pracovníků a studentů VOŠSaT Dorkas

Smrt Ježíše jako naplnění principu práva

Jak se šíří hereze

Pavel II. - papež on-line

Výklad knihy Zjevení, kapitola první

Výklad knihy Zjevení, kapitola druhá

Výklad knihy Zjevení, kapitola třetí

Výklad knihy Zjevení, kapitola čtvrtá

Výklad knihy Zjevení, kapitola pátá

Výklad knihy Zjevení, kapitola šestá

Nefalšované velikonoční poselství

Proč Bůh dopustil popravu Ježíše? Je u něj bezpráví?

Hrob je prázdný, Ježíš Kristus je vzkříšený

Pán Ježíš ve zkouškách obstál, obstojíme i my?

Návštěva Svědků Jehovových

Jsou křesťané nekrofilní?

Velikonoce hloubí propast mezi věřícími a nevěřícími

El šad.dai – Bůh Všemohoucí. Vševědoucí? Milující právo?

Ministerstvo kultury k restituční tečce

Odpovědi církví na dopis Ministerstva kultury

Poprava nemocného z moci úřední

Velikonoční festival oslavuje ekumenismus

Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství

Jeruzalemu hrozí znásilnenie

Výroční zpráva Církve bratrské za rok 2004

Jaká církev je lepší? AC nebo KS, CB nebo BJB, ČCE či ŘKC?

Zpoplatnění služeb GRANO SALIS

Papež Jan Pavel II umírá

Výroční zpráva Apoštolské církve za rok 2004

Následovat šlépějí Krista

Nachytali jste se na aprílové žertíky?

Granosaliszace českých křesťanských portálů dokončena

Věřím, abych pochopil

Sebezničení část 4

Václav Klaus o EU

Zemřel papež Jan Pavel II (Karol Wojtyla)

Komu to patřilo?

Smrt papeže: propracovaná mediální kampaň s prvky modloslužby

Sarkandra uctil, Husa "viny" nezbavil

Obrat směrem k lásce

SKUPINKOVÝ SBOR - 1. Historické typy uspořádání církve

SKUPINKOVÝ SBOR - 2. Postkonfesijní model - historická část

SKUPINKOVÝ SBOR - 3. Postkonfesjiní model – současný přehled

SKUPINKOVÝ SBOR - 4. Teologické vymezení postkonfesijních sborů

SKUPINKOVÝ SBOR - 5. Reflexe z letniční perspektivy

SKUPINKOVÝ SBOR - 6. Seznam použité literatury a pramenů, poznámky

Zlatá perla GRANO SALIS za březen 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za březen 2005 udělena

Láska

Zlatá perla pro uživatele Pastýře

Církve nechtějí majetek, ale peníze

Novou píseň

Otázka pro všechny návštěvníky Grano Salis

Kam až může zajít církev

Co se to s těmi baptisty děje?!

Hlas nekřesťana: Dejte mi už pokoj s papežem

Prosba o pomoc při porozumění snu

Nejsme katolickou stranou, zlobil se dříve Svoboda i Kalousek

Papež prý zemřel už v pátek

Mluví Pán Bůh nebo prorok?

Papež Jan Pavel II. byl bezesporu velká osobnost, ale...

Kořeny papežského dogmatu: od počátku až k Janu Pavlovi II

Lefebvristé kritizují Jana Pavla II za modloslužbu

Podobenství o tužce a papíru

Evangelizace

Nominace na Zlatou slzu: Pětkaři ve vedení BJB?

Kdo mluví, Pán Bůh, nebo David?

ČCE k úmrtí papeže Jana Pavla II

Před 60 lety nacisti popravili teologa Dietricha Bonhoeffera

Návsteva cestujuceho kazatela Carla-Gustafa Severina z Uppsaly

Některá fakta o IZRAELI

Čím onemocněl svět podle Ruedigera Dahlkeho

křesťané a naturismus

Nesmrtelnost duše - problém?

O rozumnosti a nahotě v Bibli, a také o Božím humoru

Vzkříšení

Zvířata a evangelium

F R E A K F E S T open-air festival pro Ježíše

KDE BYDLÍ HOSPODIN?

LIFE – Litoměřický festival 2005

Křesťanské vysílání České televize přestává být pro křesťany?

Mají křesťani dávat desátky? Zeptejme se u Svědků.

Zradila jsem?

Temné príbehy pápežov

AC již ví kdo bude novým biskupem

Jaká je naděje pro drahé zemřelé?

Není úchylka jako úchylka

Wojtylománie a antisemitismus v Polsku

Rabínská moudrost

Kongres o bezkrevní medicíně v Praze bude také navštíven svědky Jehovovými

Zaujímavosti zo života pápežov

Co by první učedníci nikdy nedělali?

Fenomén zla a lidstvo

Kde jsou kořeny ZLA?

Megapohřeb médiopapeže: zázrak v přímém přenosu

V temných chodbách vatikánských

S hezkým písmem pro vás a všechny naše jehovisty

Dobrý pastýř

Anekdota

Nikdy není pozdě

Bůh ví, co je pravdy na papežce Janě a děravé židli

Pozvánka na konferenci

Člověk, který zavedl do praxe termín křesťanský marketing

Dnes začíná Židům svátek Pesach

“Jdi mi z cesty, Satane!” Úvaha na téma Nežít sobě.

Zlo podle bible - pěkně nejasná záležitost

Litoměřický festival 2005

Ekumenismus podle Apoštolské církve

Z této volby papeže se mohou radovat i reformační křesťané

Inkvizitor papežem

Ani německý ovčák, ale ani pastýř

Bude se vystupovat z církve?

Homilie Benedikta XVI. při mši svaté na zahájení pontifikátu

Chceme pokračovat v budování mostů přátelství

Papež chtěl skrýt sexuální aféry kněží

V hladovce proti Grossovi bude farář pokračovat

Vzkříšení

Pontifikát Jana Pavla II.

Svíčky s vůní Ježíše

Papež Benedikt XVI. nekryl sexuální aféry kněží - je to pomluva

Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura?

Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství?

Licence na celodenní vysílání přes satelit je udělena rádiu TWR

O vztahu katolické církve k nekřesťanským náboženstvím

Carlos Jiménez: Compańero Julian - mohu jen a jen doporučit

Žalm 23 - Jacques Doukhan

Pravidlo Sola scriptura příčinou anarchie v církvi

O Ježíši Našem Pánu a rozporech v Bibli

Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu

Ratzinger chtěl chránit církev

Oficiální prohlášení ČBK k 60. výročí ukončení 2. světové války

O knize Kazatel

BAPTISTICKÁ EKLESIOLOGIE (POJETÍ CÍRKVE)

O KONGREGACIONALISMU II.

O KONGREGACIONALISMU I.

Kevin Max (DcTalk solo) v Polsku

Zbožnost zpomaluje Alzheimerovu chorobu

Pozor „na Klause“ – vede k přemýšlení

Studiem křesťanské výchovy hledá vězeň vnitřní rovnováhu

Interview s Marianem Bieleszem

Evangelíci k 60. výročí konce 2. světové války

Šimko zakladá novú stranu Misia 21 - Nová kresťanská demokracia

Plánováno bylo 30 000 spasených duší

Trojice, základ křesťanské dogmatiky

USA: usilují odstranit každou zmínku o Bohu z veřejnosti

Zlatá perla GRANO SALIS za duben 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za duben 2005 udělena

Hudební festival Nafest 05

Odpověď Karlovi S. na jeho články o trinitarismu

Nový kovenant

NEVĚRNÝ A NECITELNÝ - KŘESŤAN?

Ellen Whiteová a adventisté sedmého dne

Naše církev připomíná horor

Zpráva patriarchy o stavu Církve čs. husitské

Vyjádření br. Ivana Bařinky k pomluvám v Lidových novinách

Prohlášení biskupů Církve československé husitské z 9. 5. 2005

Vyjádření patriarchy ThDr. Jana Schwarze z 10. 5. 2005

O Duchu svatém

Zajímavá, ta zlatá slza

Jak je stará naše Země?

Ještě jednou o kritice

Letnice a příchod Ducha svatého

Hudba očima (a hlavně ušima) křesťana

Portále , ... naslouchej please!

Bez Adama není Krista

chlapecký pěvecký sbor Pueri Cantate na festivalech

Juščeko v USA

Svoboda projevu versus Boží bázeň

Patriarcha Schwarz byl zbaven funkcí

Vyjádření patriarchy Schwarze k ''svévolnému jednání části Ústřední rady''

Evolúcia alebo mimoriadne inteligentný dizajn?

Ještě o mírumilovnosti islámu

Otázka pojetí církevní autority aneb od Večeře Páně k Eucharistii

Autorita a zodpovědnost

Baptisté nebo batolíci?

Apoštol - kdo je to?

KOŘENY KALVINISMU

Proč Bůh dopouští zlo na nevinné aneb Pastýřova homílie

Proč je svoboda všech vyjadřovat se ke všemu a ke všem nebiblická

TŘI DNY V NOVÉ EVROPSKÉ UNII (PO PŘIJETÍ EVROPSKÉ ÚSTAVY)

Vítězný oblouk

Úloha citů v životě křesťana

Zemřel filozof Paul Ricoeur

První protestantská ekovesnička v Česku

Open air music festival Freakfest

Zdravá dieta podle Ježíše Krista

Prohlášení 31. synodu ČCE

Modlitby Jiřího Krupy za jednu nádobu

K ekovesničce

30. evangelický Kirchentag

BETLÉM

Dopisy představitelů husitské církve Ministerstvu kultury


Grano Salis mění svůj přístup ke zveřejňování článků

Schwarz čeká vysvětlení od Bublana

Pravidla provozování portálu

První mši na internetu odslouží kněz-kybernetik

Izrael a církev – rozdíly

Španělsko: Řada starostů odmítá provádět "sňatky" homosexuálů

Nuda na křesťanském internetu by se dala krájet

Rick Joiner a jeho vidění. Je to skutečně od Ďábla?

Kdy už se naučíme s tou svobodou zacházet?
Charismatická mentalita aneb jednota jako osmá svátost

Dr. Devil aneb znesvěcení

Duch svatý přišel

Prince, D.: Jak rozeznat a vyhnat démony

Přespaní jako hřích nejtěžší

Moje Ne evropské ústavě

Co je manipulace a jak jí čelit

Posvěcení předchází před požehnáním

Zachráněn dvakrát

Moderní společnost na pokraji katastrofy

Soutěž TŘETÍ MILIÓN GRANO SALIS!

Anglikáni a katolíci chtějí znovu definovat, co je spravedlivá válka

Pravdivá odpověď

Různá pojetí pravdy v teorii poznání

Zlatá slza GRANO SALIS za květen 2005 udělena

Božská pozvání

Česká katolická charita poskytuje charitní službu Obchod s lidmi!

Vyjádření patriarchy k tzv. mimořádnému zasedání ÚR CČSH

Teplota nebe, pekla a svítivý výkon Boží

Pentekostalismus a charismatické hnutí jako nebezpečí pro křesťanskou víru

Nemecky charizmatik po 10 rokoch

Letní promítání filmu Ježíš a dětské verze Příběh Ježíše Krista

Ministerstvo kultury ukončilo práce na řešení majetkového narovnání

Rozhovor s Petrem Ministrem, ředitelem Teen Challenge o homosexualitě

Připomínky církví a náboženských společností k návrhu Ministerstva kultury

Ježíše zabila embólie

Reakcia generálneho biskupa Júliusa Fila ku kauze ŠtB

Anonymní alkoholiky najdete v 21 českých městech

Boj o teorii evoluce v USA pokračuje

Kazatelka Církve Československé husitské zahájila protestní hladovku

Naše malé války: Bitva o kalich

Zapalím si dýmku a pomodlím se...

PAPEŽ JAN PAVEL II. A ŽIDÉ

Amerika, jak ji neznáte: Prohřešky proti desateru

Stanovisko amerických Assemblies of God k homosexualitě

Dva národy, dvě zdi

Setkání křesťanů 2005 - tisková konference

Vychází 1. číslo časopisu IN!

Internetový samizdat Necenzurovaný Český zápas

POZVÁNÍ K NADĚJI

TEOLOGIE JAKO HERMENEUTIKA VÍRY

Bible v kontextu jiných svatých knih

Časové údaje v Bibli nejsou fakta, ale symboly

Jak byl starý Metuzalém

Z údajně posedlé ženy vyháněli ďábla

Ukázka z knihy Johna de Jonga Létání v bouři

Petiční dopis Alfréda Strejčka na podporu patriarchy CČSH

CESTA DO STARÉHO ZÁKONA

PRÁVNÍ STANOVISKO CČSH

To, co je podstatné v knize Přísloví

Patriarchu Schwarze podporují hladovkou tři ženy

Vývojová teorie a původ člověka I.

Vývojová teorie a původ člověka II.

Vývojová teorie a původ člověka III.

Vývojová teorie a původ člověka IV.

Vývojová teorie a původ člověka V.

Evoluce u rostlin

Výkonný výbor BJB pošesté nominován na Zlatou slzu

Fenomén zlatých zázraků v postmoderní církvi

Co je svoboda aneb potřebuješ se znovu narodit ….

ČT2: Amerika, jak ji neznáte: S božím požehnáním

MODLITBA

MUČEDNÍCI KŘESŤANSKÉ VÍRY

Kdo má syna, má život

Jména Boží, v Písmě svatém

O Kainovi a Ábelovi

Patriarcha husitské církve Schwarz rezignoval

Prohlášení patriarchy CČSH o rezignaci

Přijď, Pane Ježíši!

Schůzka se smrtí

Vývojová teorie odstraněna z ontárijských školních osnov

Apoštolsko - prorocký rozměr hudby na hoře plné andělů

JAK JE TI, PRAVDO A LÁSKO?

Kdyby tyto ovečky...

Mráz přichází z arcibiskupství

Zpráva ČT24 o rezignaci patriarchy ČCH

Dezinformace palestinské církve

Zpráva o 4. zasedání VIII. řádného sněmu CČSH

Liturgický oděv v ČCE

Je ﷲ Alláh Bůh?

Budování sboru podle ČCE

Scénické oratorium Mistr Jan Hus na Staroměstském náměstí

Nebezpečí dispenzacionalismu
RE:Dezinformace palestinské církve
Tisková konference vedení CČSH k rezignaci patriarchy

Amerika, jak ji dobře známe

Palestina neexistuje, nemůže být okupovaným územím

Z historie vzniku ideologie nacionálního socialismu I.

Z historie vzniku ideologie nacionálního socialismu II.

Chcete uspořádat koncert Continentals?

Odluka od státu může podnítit obnovu církví

Problematika homosexuálních vztahů I.

Problematika homosexuálních vztahů II.

Problematika homosexuálních vztahů III.

Problematika homosexuálních vztahů IV.

Problematika homosexuálních vztahů V.

Domov Betlém (součást Diakonie ČCE) naléhavě hledá pečovatele

Kresťania a naturizmus

Nový byznys pro všechny!!!!

Tahanice o charismatiky

590. výročí upálení Mistra Jana Husa

Co je to exegeze. (Jak přistupovat k Bibli)

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR

HISTORIE LETNIČNÍHO HNUTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Dispensation znamená odpuštění

Baptisti slaví svátek Mistra Jana Husa 6. srpna

..Člověk člověku..

Ježíšek

RE:Dispensation znamená odpuštění

Současní Jobovi přátelé

Rozhovor s panem Nidalem Salehem

..Třeba nejsi od Boha daleko, třeba se jen díváš jiným směrem..

Anketa

Peklo - věčné trápení nebo zničení?

Jsi naštvaný na Boha?

Dispensation znamená odpuštění 2.

SBORY AC V ČR

Dispensation znamená odpuštění 3.

Kazatelka Tomešová přerušila hladovku

Zlatá perla GRANO SALIS za červen 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za červen 2005 udělena

Probuzení poslední doby z katolického pohledu

Anatomie falešného proroctví

Kolik dětí měl Abrahám ve skutečnosti?

Katolíci: Za Mistra Jana se omlouváme

Biblický pohled na potrat

RE: Dispensation znamená odpuštění 2.

Projev papeže Jana Pavla II. o Mistru Janu Husovi

JAN HUS A JEHO TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Spor o daň císaři

PROJEKTY PŘI APOŠTOLSKÉ CÍRKVI V ČR

Fundamentalismus, ano či ne?

PAMĚŤ A TEOLOGIE SVATÉHO AUGUSTINA

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJOVÉ KRIZE V ŽIVOTĚ MARTINA LUTHERA

Odpověď bratru Steigerovi na jeho konstrukci Boží Trojjedinosti

Nominuji bratra Steigera na Zlatou slzu

Grano Salis na vlnách Českého rozhlasu

Odpověď bratru Pastýři na námitku, že nevěřím v Boží Trojjedinost

Londýn čelí teroristickému útoku

Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus

Církve žádají Husovu rehabilitaci

Projev Václava Klause v Husinci

Nikdo není dokonalý

Otroctví dnes

Blahoslavený bezdomovce nesoudí

Výpovědi některých teologů o Duchu svatém

Novinky

Nové přístupy ke starému problému

Ještě o Husovi a církevní autoritě

Odluka cirkvi od štátu by ochromila cirkevné aktivity

Mnoho informací vede k otupělosti

Blíží se konec lidské civilizace?

Problematika ducha a Ducha

Víte?

Obtíž a kouzlo jazyků východu

Poselství Plenárního sněmu ŘKC křesťanům v ČR

Poselství Plenárního sněmu ŘKC věřícím katolické církve v ČR

Poselství Plenárního sněmu ŘKC veřejnosti

Výsledky průzkumu víry v Boha v Evropské unii

Husinecká výzva - česká i latinská verze

Slávnosť v cirkevnom zbore Košice – Terasa

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE

Britští anglikáni odhlasovali svěcení žen na biskupy

Britové žádají kontrolu muslimské mládeže

Lupusovi o trojičním dogmatu

Druhé zasedání sněmu ŘKC je podrazem vůči sněmovním kroužkům

Hnutí New Age

Vira.cz stále nejsledovanější?

Pomoc v orientaci

Na či straně je Bůh

Autorita vedoucích domácích skupinek v Království

Překují meče na radlice

Bible a katolická doktrína autority

Odmítnutí knihy Genesis?

Nominuji pastýře a xvejvodama

Vzniká Park ekumény

Park ekumény

Vzniká Park ekumény

Zázraky v moci satanově

Modlitba za obdržení milosti na přímluvu Božího služebníka papeže Jana Pavla II.

Britští muslimští činitelé vydali fatwu proti atentátům

PROHLÁŠENÍ MUSLIMSKÉ UNIE K ÚTOKŮM V LONDÝNĚ

Rozhovor se zvoleným biskupem Apoštolské církve Martinem Moldanem

Tři stanice londýnského metra uzavřeny po explozích bomb

Evangelický kostelík rozezní keltské rytmy

ČEA k návrhu antidiskriminačního zákona

Cenný objav z Mŕtveho mora

Jak jsem padl pod Boží mocí

K registraci základní školy potřebuje Slovo života Apoštolskou církev

Rozvodová vdova

Ovoce hinduismu v praxi

Egyptským letoviskem otřásly výbuchy, zabily přes 60 lidí

Jak odnaučit sbor padat při požehnání

Biblické církevní letopisy graficky

Co oko nevidělo

Zlatá slza pro Kancelář Kurzů Alfa za nepoučitelnost

Co si myslí muslim Samer Shehaden

Naděje

Slza pro Alese France

Moderní blud - Evoluce

Je Ježíš Kristus stejné podstaty se svým nebeským Otcem?

Pár slov o svobodě

Konference o Darwinismu

Trocha ortodoxie nikoho nezabije

Navštivte evangelický festival v Ružomberoku

Kurzy Království zahájí svůj první běh

Senát zamýšlí uspořádat veřejné slyšení na téma stát a církev

Výměna obličeje? Má být už brzy

Beduíni objevili nový díl svitků od Mrtvého moře

Evoluce - moderní blud (fosilie)

Komu slouží Grano Salis?

Oprava - fosilie

TURNÉ ANTIDEMON V ČESKU

Letniční a Torontské požehnání

Ultraortodoxní Židé v současném Izraeli

V Kentucky připravují muzeum opravdového vzniku světa

Připravujeme nový projekt GRANO SALIS NETWORK

Komu Pán kázal?

Zajímavosti ze světa Bible

Evoluce-moderní blud (vysvětlení)

Zlatá perla GRANO SALIS za červenec 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za červenec 2005 udělena

Demokracie jako produkt křesťanské reformace

Toronto Blessing a Pensacola ..Dopis Davida Willkersona a Phillipa Powela I

Slzování ..chyby, přehmaty, náš ''úkol''?

Toronto Blessing a Pensacola ..Dopis Davida Willkersona a Phillipa Powela II

Causa: Nežád

Autentické videozáznamy Torontských zkušeností

Věříme ve stejného Boha jako muslimové?

Úsměvy letošního léta I.

Úsměvy letošního léta II.

Autentické video z Torontské Vinice

Videa na webu

Postižené dítě? Děkuji, raději ne!

Úsměvy letošního léta III.

Úsměvy letošního léta IV.

A přece se točí...

Některé biblické ''manifestace'' Ducha Svatého

Muž, kterého dnes nechce ani církev

Nebuďme jako kůň a mezek

Dvě různé verze

Kurzy Alfa – nejlepší evangelizace poslední doby

Pán Bůh zavřený v krabičce podle některých chytrolínů na tomto webu

Derek Prince, muž podle Božího srdce

Demas

Teologická disputace ... beze slov a katolicky

Karles – teolog a autorita.

Prohlášení bezpáteřního anonyma

Úsměvy letošního léta V.

Úsměvy letošního léta VI.

Úsměvy letošního léta VII.

Úsměvy letošního léta VIII.

Úsměvy letošního léta IX.

Řeč bezpáteřního anonyma k jinému bezpáteřnímu anonymu

Historie a teologie sborů ROFC

Poslední apel

2 . kolo přijímaček na VOŠ sociální a teologické - Dorkas

Úsměvy letošního léta X.

Úsměvy letošního léta XI.

Úsměvy letošního léta XII.

Stepan na zlatou slzu

Úsměvy letošního léta XIII.

Úsměvy letošního léta XIV.

Úsměvy letošního léta XV.

Úsměvy letošního léta XVI.

Bolek na zlatou slzu

Po vojakoch teológovia

Úsměvy letošního léta XVII.

Úsměvy letošního léta XVIII.

Úsměvy letošního léta XIX.

Úsměvy letošního léta XX.

Úsměvy letošního léta XXI.

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 1.

Emancipace žen v církvi?

Zoznámenie so službou Williama Marriona Branhama

Nová Církev pro Novou Evropu

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 2.

Senzace

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 3.

"Fotozázraky" W. Branhama jsou podvody

Židé texty o Pánu Ježíši vyloučili ze čtení

Úsměvy letošního léta XXII.

Úsměvy letošního léta XXIII.

Úsměvy letošního léta XIX.

Modlitby

Letniční a charismatici: Je zde - nebo byl zde - nějaký rozdíl?

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 4.

Filmaři točí Šifru mistra Leonarda

ŘETĚZ LÁSKY K DĚTEM

Prázdninová hádanka

Odvaha před Hospodinem

Bratr Roger zavražděn

O autoritě v Božím lidu

Je dáno pochopení Písem všem?

Arianismus

UZDRAVOVACÍ SHROMÁŽDĚNÍ s Helmutem Bauerem

Papež v Kolíně trpí, usoudil odborník na Vatikán


Pokora jako klíč k interpretaci ת וֹ ר ה

Cirkev možno kritizovať

Tajné dějiny jezuitů 1

Tajné dějiny jezuitů 2

Tajné dějiny jezuitů 3

Tajné dějiny jezuitů 4

Představitelé AC, BJB, CB a KS podporují vizi sjednocené církve

Zavrhl Bůh Izrael?

Změna systému Grano Salis je na spadnutí

Je JHVH totožný s Pánem Ježíšem?

Jak je to s Duchem Svatým ?

Láska-agapé a poznání Písem

Ukradl Izrael Palestincům jejich vlast?


RSS v projektech Grano Salis Network

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 5.

Zlata Perla pro Admina Spuntika

Zkušební provoz projektu ECHO zahájen

Loď je na mělčině, kurz zůstává stejný

Zajímal by mne,váš pohled na tuto problematiku.

Padání pod ,,Boží mocí'' je biblické,ano ale ne každé

Kazatel Robertson se omluvil za svůj výrok o Chávezovi

Otázka pro všechny studenty Svatých textů, Bible 6.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA I.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA II.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA III.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA IIIa.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA IV.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA V.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA VI.

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA VII.

Obřízka – smlouva Abrahamova

Zlata Slza pro MOSTY

Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu

Kdo se skutecne skryva v MOSTECH a Granu Salis?

Americký ekonom o finačních otázkách katolické církve

Kdo může být spasen?

HROZI NASIM PROTESTANTUM REKATOLIZACE?

Božská Reality Show

EDITORIAL

Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem

O Boží spravedlnosti a biblické hermeneutice

Svatý Otec nebo svatý otec?

Rozloučení se čtenáři

Pro Grano salis

Pedofilia v cirkvi

Zlata slza pro neznameho admina

Modlitební chvilka v reality show Big Brother


Projekt Řetěz lásky k dětem

NENAVIDI BOHA

Zlatá slza GRANO SALIS za srpen 2005 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za srpen 2005 udělena

Kardinál Vlk se sešel s ministrem kultury

Od Alfa-církve po Alfa-společnost

Solidarita Pirátů

Evoluce - moderní blud ( potopa )

New Orleans trpí kvůli křesťanskému konzervatismu

Jsme VyVolení na Granu

Kde končí pokání a začíná křesťanství

Tereza Olivová z Big Brother: 'Přihlásila jsem se ze zvědavosti'

Křesťanství není pokračováním židovství

Uhodnete, co to je?

MORMONI, RIMSTI KATOLICI A SVEDKOVE JEHOVOVI

Big Brother: Tereza šokuje církev i rodiče!

MAJI KATOLICI STRACH ZE SVOBODY PROJEVU?

Kurz hebrejštiny v Prostějově

Výzva pro všechny spisovatelská „střeva“

Ekumenická neděle 25. září 2005

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 2. října 2005

Ekumenická duchovní služba na letišti

Křesťanství je polemikou proti pohanství

Na prvním místě modlitbyKDE SE UCTIVA MARIA, TAM NENI CIRKEV KRISTOVA

ČEA k antidiskriminačnímu zákonu

Big Brother - Ježíš taky pařil

Katolické učení o eucharistii - od katolíka

Vo štvrtok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Grano Salis mne přinutil hřešit???

Vassile, buď dobré mysli a nehřeš více

Anti-biotikum Jiřího Krupy pro nemoci Církve?

Jaký chléb máme jíst a jakou krev máme pít?

Palestinci proti existenci Izraele i po odsunu z Gazy

VOX 005

Uveřejnění rozhovoru s Terezií Olivovou v KT je tragickým omylem

Vymítači ďábla se radí, jak na to

nemohu tomuhle uvěřit, že se to děje u nás

Mariánská úcta katolické církve …

Přímluvy zemřelých svatých?

Perličky ze stránek Triumfální církve víry

Proti tzv. přimlouvajícím se svatým a posmrtnému životu

Mluvte s katolíky jen o tom, co nás spojuje!

Chudoba

Falešná nebo opravdová snaha o ekumenismus?

Žena jedoucí na šelmě? - 1. Žena jede na zvířeti!

BŮH JE NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ

Křesťanství jako jediné pravé náboženství

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 4. Odhalení se rozvíjí

Žena jedoucí na šelmě? - 5. Záhada - Babylón

Žena jedoucí na šelmě? - 6. Město na sedmi kopcích

Žena jedoucí na šelmě? - 7. Vymyšlená historie

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Křesťanství nebylo zamýšleno jako zvláštní náboženství

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Křesťanská orthodoxie

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek A

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek B

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek C

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek D

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek E

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek F

ZASTAVTE PRONASLEDOVANI KATOLIKU (reakce na rozhovor s Olinem)

Islám jako zrcadlo, v němž se vidíme sami

Žena jedoucí na šelmě? => pouhý blábol...

Hlasování o přínosu pastýřových článků o Katolické církvi

Žena jedoucí na šelmě

Tak jak je to tedy?

Hledá se ideální podoba reformované církve

Ja som Kresťan, vy ste Rímsky Katolík

Ideální sbor

י שׁ וּ ע znamená spása

Podezření z ochrany válečného zločince

Dokumenty katolíků berou vážně všude

VRCHOL KATOLICKE AROGANCE - reakce na vyrok - ''MYSLIM, ZE PAN JEZIS BY BYL DNES

Bůh je láska, proto se respektujme, bratři

Katolická církev se distancuje pro teologické rozdíly

Svět bez komunismu

Malý postreh od katolíka

Chiasmus v Bibli, co to je?

Mohou být malé rozdíly důležité?

VyVolení

Co je to křesťanství?

Podzimní hádanka

Co může způsobit přehlédnutí rozdílu

Zlatá slza pro Libora Diviše

Holandská televize plánuje pořad o drogách a sexu

Jsou církve mrtvé organizace, nebo naopak nositelem evangelia o Ježíši Kristu?

OMLUVA ZA SPATNE UMISTENOU ANKETU

Co je evangelium? Volný prostor k vyjádření v diskuzi

Velký bratr a zvířecí farma

Dotaz na provozovatele portálu

Má se křesťan vyjadřovat k tomu, co se děje ve světě?

Zajímalo by mě uzavírání manželství podle Písma

Pohľad katolíka: titul sv. otec a pápež

Pohľad katolíka: Prečo treba Cirkev?

Je třeba zabít Václava

Tvůrci pokoje

VyVolení-pro Jokera

Mají ekumenické rozhovory mezi katolíky a protestanty smysl?

A VLK VYTAHL LEBKU

Pozvánka na koncert: Sestry Steinovy & Slávek Klecandr

Katolíci, nebojte se diskutovat!

Chaotická kontra kreativní ontologie

Hloupost žádný život....

Křesťané jako tvůrci pokoje, co je na tom pravdy?

Tak jako tak

Ještě k uctívání ostatků

OBETUJME KREST AT MAME SILU K BOJI PROTI RIMSKEMU MODLARSTVI

Den troubení, den soudu

Munice do boje proti reality show VyVolení a Big Brother

BUH A ZLO

Stvořil Bůh zlo?

SVOBODA DLE RIMSKEHO KATOLICISMU? CHRAN NAS OD NI BUH

Zlatá slza GRANO SALIS za září 2005 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za září 2005 udělena

Nemôžem písať, lebo plačem :.(

Ministr Jandák ustupuje tlaku katolické církve

Rozhovor s Davidem Wilkersonem

Muslimům začal ramadán

Boží láska

Jsem poněkud zmaten

Jak čelit náboženské nesnášenlivosti a fanatismu

Jak je to s ''Utrápeným charismatikem'' ...

MOZNA STRATEGIE RIMSKEHO KATOLICISMU NA INTERNETU

Jenom pomlčka

O křesťanském pohledu na Písmo

Možná strategie dutohlavců na internetu - recover version

Ekumena a Bible

Rozloučení se čtenáři

''Krásný důkaz o pozitivním, tolerantním, bratrském přístupu římských katolíků.'

Rekatolizace pokračuje

Koncert křesťanské pěvecké skupiny RozVoj v Ostravě

EVANGELIUM + Y = FALESNE EVANGELIUM

Intimní obecenství s Bohem ve svém pokojíku

Astrologie ano a ne

Setkání Rady CB s novým vedením KS

Sv. Kryštof - ochránce všech poutníků

Zápas o duše nabírá na síle

Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost

Měsíc říjen je zasvěcený modlitbě svatého růžence

PETICE k „Reality show“

KDE JSOU KORENY NASI SPASY?

EVANGELIUM PODLE BOHA VERSUS EVANGELIUM PODLE RIMA

VIRA BEZ SKUTKU = MRTVA VIRA

RIMSKY KATOLIKU NEZLOB SE!!!

Šokovaný rabín

Modlitba růžence

Historie svatého růžence

Základní orientace v modlitební liturgii našich přátel

Výzva k modlitbě svatého růžence

Pozdvihněte své lebky, radí emeritní předseda KMS

Katolické učení je bludné

STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA

NOMINACE PASTYRE NA ZLATOU PERLU GS

Souboj

Bohem vyvolení

A poznáte je po ovoci!

Evoluce-moderní blud ( potopa )

VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!

Duchoborci & Synové svobody

EXISTUJI TAJNI RIMSTI KATOLICI?

Svědectví víry

Rekatolizace, bolševizace nebo křesťanská láska?

KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.

Blud v první církvi?

Desatero podle katolické církve

Sledujte film Ježíš v češtině online - streamované video

Soutěž o čtyři milióny!

REKATOLIZACE A REBOLŠEVIZACE 2

Pozvánka na koncert PTH

Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy

Člověk, který chce zavraždit smrt

Lidstvo a klimatické změny

Svědectví bývalého katolického kněze

Konzert kapely Vocativ

Duchovní onanie, mantra, amulet nebo modla? Co z toho je růženec?

Další příklad "plánovaného přelézání plotů"?

Smrt při křtu

Satanovo dílo

Přestaňme se hádat o Trojici. Máme jasný důkaz pro Karelse i Vendaora!

Jsou reformovaní také křesťané?

Vyhlašte poplach!!! Na lodi jsou římští katolíci a další piráti na obzoru!!!

Navrh na zlatou perlu GS za listopad za ''Svědectví bývalého katolického kněze''

8.11. 2020

Benefiční křesťanský hudební festival VOX005

Nominace na Zlatou perlu Grano Salis

Z dějin Jednoty bratrské - část první

Z dějin Jednoty bratrské - část druhá

Z dějin Jednoty bratrské - část třetí

Satanské dílo

Globální klimatické změny

Která církev je ta správná?

Ultraortodoxni se brání..

Katolíci a charismatici: je zde - a nebo bude zde - nějaký rozdíl?

Je Marie v nebi nebo na zemi? Aneb je zakořeněná lež a tradice víc než Písmo?

8.11.2020 - to je pozdě!

Totální výprodej

Chcel by som sa odhlásit s tohoto katolíckeho portálu

Kde najít 95 tezí Martina Luthera?

Zlatá perla GRANO SALIS za říjen 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za říjen 2005 udělena

Kostel zvěstování Panny Marie v Bílině - program na listopad 2005

Jak to bylo s utrápeným charismatikem

Armáda spásy slaví 15. výročí obnovení činnosti v ČR

Společenská bolest

Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?

Když už jsme tu mrtvolu vzkřísili….aneb Utrápený charismatik počtvrté

Hermův Pastýř

Svědectví: Jací jsou protestanté a jací katolíci

Nekatolicky o duši, těle a duchu

Malá obhajoba

Má někdo Elbi?

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc.

Pravá velikost

Setkání podnikatelů

Pavel a Klára Steigerovi: ROZHOVOR PRO GRANO SALIS A ECHO

Kniha "Žena jedoucí na šelmě" ve formátu Mobipocket

Evangelium podle prvních křesťanů

Dobro a zlo , kapitola 254

Pohlad ateistu - neviem reagovat

ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989

Vítáme Vás v Sodomě

ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989 - 2.

Autor Analýzy 17.listopadu zemřel

Kdybychom se dostali k moci, uzákonili bychom lidové soudy...

Vysetrovani skoncilo, zapomente...

báseň

Miluj bližního svého

Pilát

Ondřej

How are you?

Srdce

pohádka o marušce

SEKTA VODA ŽIVOTA – KUS HISTORIE, CO MĚL POTICHU ZMIZET

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO

Z čtenářského deníku Abednega

17112005

Evropská vlajka existuje už 50 let, má křesťanskou inspiraci

Před 150 lety zemřel velký křesťanský filosof Soren Kierkegaard

Muj zivot na nic.

Športoviská v Bratislave

Neveřejná poznámka k článku SEKTA VODA ŽIVOTA

Co se učí naše děti

Benedikt XVI. versus Ježíš Kristus

Křesťanská víra pod palbou

Fenomén reality show v České kotlině

Nerozhodný Bůh?

Večerníček - (ne)bezpečná zábava pro tvoje děti...

Dvě zahrady

Mluvení jazyky? Jaká je realita a kde je pravda?

Představení knihy STRUČNĚ O POBĚLOHOSKÝCH EXULANTECH

Kurzy Alfa - cesta k amnestii hnutí Víry

Rick Joiner a jeho vidění -Je to opravdu od ďábla II + ''očima Aleše Franze''

Jak se zamlčuje pravda o Kurzech Alfa

Novinka v e-Knihovně GRANO SALIS

Poděkování Špuntíkovi aneb další vlna na obzoru?

Klimatická změna jako oslovení a výzva

Novinky v e-Knihovně GRANO SALIS

KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?

Většina už to ví, tak proč to číst...

„Otče, pokřti mě, já chci vidět Ježíše.“

Jak katolíci nalézají své povolání

Ježíšova oběť nám otvírá cestu k Bohu

''... vzal vinu na sebe, a řekl ...''


Varování - katolíci opsali Lutherův katechismus!!!

JE TŘEBA OPUSTIT VŠECHNY NEVĚSTKY !!!

Vánoční pohlednice (flash)

Lepší vánoční pohlednice (flash)

Klaus podepsal novelu církevního zákona

Protestantismus: Biblický erotický kalendář na rok 2006

Stanovisko arcibiskupa Graubnera k podpisu novely církevního zákona

Odpověď prezidenta V. Klause na dopis arcibiskupa Graubnera

Z čtenářského deníku Abednega

Proč jsou Vánoce mnohem populárnější než Velikonoce? Je Bůh sentimentální?

Taxikarcenie ako evanjelizacia

Prezident odpověděl na dopis členů Ekumenické rady církví

Co jsem poznal o Bohu

Zlatá slza GRANO SALIS za listopad 2005 udělena

Proč jsou chrámy přeplněné?

Zlatá perla GRANO SALIS za listopad 2005 udělena

Veselé pozdravy z Říma???

Katolíci vyhrožují, že mě udají policii!

Boží posel

e-Knihovna: Novinka Když je cesta na svět složitá…

Nové knihy v nabídce nakladatelství POUTNÍKOVA ČETBA

Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k eutanazii

Misionáři Jižních baptistů se nesmí modlit v jazycích

Svět tajných (uzavřených) společností

Prvy dojem pri navsteve stranky GS

Za kritiku katolicismu před soud nebo na psychiatrii?

e-Knihovna: Novinka NOVOAPOŠTOLSKÁ CÍRKEV A JEJÍ UČENÍ

Žádost o toleranci tváří v tvář novým dogmatům

Katolíci zbili propagátory kondomů

Kdo si střílí z ekumeny?

Charismatici začínají "vychovávat" baptisty

Pozvánka na vánoční bohoslužbu pro bezdomovce

Veřejná sbírka

Slovo papeže Jana XXIII.

Stanovisko Rady CB ke schválení registrovaného partnerství homosexuálů

Prohlášení AC ke schválení zákona o registrovaném partnerství

Lotyšsko zakázalo ''sňatky'' homosexuálů v ústavě

V Chebu byla objevena odpustková listina od J. Gutenberga

Reformovaný, katolíci a katolicismus!

Podíl zednářů na reformaci katolické církve

Krásne Vianočné sviatky a šťastný nový rok vám všetkým!

Svědectví a úvahy o činnosti Jana Pavla II a ŘKC

Vánoční pivčo - Úpadek kulturní i mravní v českých zemích se prohlubuje

Nikos Kazantzakis - Hlášení El Grecovi

Kdo a proč nesmí být kněz?

Černošské spirituály - CD skupiny Geshem

Geshem

Jehovisté neslaví Vánoce - jsou to podle nich pohanské svátky

Pohled na smrt

Klamné doufání

Odpustky

Pojďme mluvit o předurčení! Je to důležité biblické učení! Odkazy ke studiu. P1

Homosexualita a katolická církev

Dve nominace na zlatou Perlu GS. Nominuji Standu a Pastyre.

Jak reaguje na krizi a kritiku ŘKC v Německu?

Izrael: Ortodoxní Židé narušili průběh bohoslužby mesiánského společenství

Oslík Alfík - aneb - až se sjednotíme, příjde probuzení!

Svědectví a úvahy o činnosti Jana Pavla II a ŘKC (''2. díl'')

Jerzy Popiełuszko je víc než biskupové, kardinálové a Papež !

A mám tě!

Prosím, není možné stáhnout článek- Jak charismatici ovládli JB?

Má Bůh svobodnou vůli? A jaká je definice svobodné vůle? Předurčení. P2

Je svatá církev církví svatosti, odpuštění a lásky?

Jaký to má smysl?

Tisková zpráva Logos Praha k zákonu o registrovaném partnerství

Cena Bible ...

Prorocké slovo biskupa AC Rudlofa Bubika

Záruky pro církve v novém antidiskriminačním zákoně

Quo Vadis ŘKC?

Že by prst Boží?

Svoboda není jen slovo

Kreacionisté zpochybňují teorii gravitace

Jan Křtitel a naše doba

Evanjelický biskup  Július Filo odchádza do  Austrálie

Mohu lež nechat lží ?? ...Prosba ..zdánlivě naivní

Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3

Společné stanovisko deseti církví k přijetí zákona o registrovaném partnerství

Pokrytectví

Globální problémy lidstva

Oslík Alfík si vesele hýká na cestě do Říma, ale všechny cesty do Říma nevedou!

Děkuji

Měl jsem velmi vážnou nehodu, srazil jsem se s PRAVDOU...

100 lží na Granu ...prvních deset !

Návrh na zavedení Svaté Inkvizice na GS!

Noemový Zákony

Skála - Petr nebo Pán JK

1Kor 12,13

Je zjevení nezávislé na Písmu?

Jandák tahal z klobouku církve

Interiér moderní křesťanské modlitebny

Mrknete se do Cirke, proc tam nebyt?

100 lží na Granu (11-15) ..Co jsou ti charismatici zač?

Tendenční nebo svobodný portál? ..aneb kde Grano (zatím) cenzuruje

Proč je ve světě tak málo zla? Předurčení P4.

Může křesťan číst vtipy o blondýnkách? Zde je jeden!

Rimsko-katolická církev bude vybírat desátky uz i z bludu!

Švédský black metal v El Diablo

Zákono registrovaném partnerství

Otevřený dopis ČEA senátorům k návrhu zákona o registrovaném partnerství

STANOVY EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR

Návštěvníky Grano Salis nejvíc zajímá sex a charismatici

Je mluvení jazyky platné i dnes?

Senát schválil zákon o registrovaném partnerství

Údiv

Začína pracovať Rómska organizácia misijných aktivít

Slovo života se hlásí k letničnímu hnutí

Skončí všichni lidé v pekle nebo je naděje na spásu? Předurčení P 5.

toto je krestansky portal

Co je dnes krestanstvo, kto je dnes krestan

Je mluvení jazyky platné i dnes ... Odpověď

Jandák začal dialog s církvemi

Zmatený svět Benyho Hinna

Den otevřených dveří na škole Dorkas v Olomouci

Gravitace kontra Inteligentní shazovač

Stranka pro lidi z Triumfalniho Centra Viry

Přijímání podobojí má i svá úskalí

Může se církve veřejně někdo zastat?

I křesťané jsou pro registrované partnerství

Podpora evangelických křesťanů homosexulálům !

Přednášky k 460. výročí úmrtí Martina Luthera

Kuriozita

Junias, žena která byla apoštolem

Jiří Krupa odhalil svou pravou tvář

Rodina začíná mužem a ženou - upozornění

Jedni určeni ke spáse druzí k záhubě. Je vyvolení nepodmíněné? P 6

Církevně - lesbický striptýz

Nad polemikami

Biskup Laun varuje před pronásledováním křesťanů v Evropě

Taková Láska

Církve našly pro gaye a lesbičky pochopení i urážky

Senátor a evangelík Bárta je pro registrované partnerství !

Nesmíme zapomenout na Afriku

Papežská encyklika ''Deus Caritas Est'' láme rekordy

Karikatury proroka Mohameda

Prohlášení VV BJB ke GS-Notabene

Pražský seminář o rozvoji kurzů Alfa

Pornografie a promiskuita a jejich následky!

Co - či spíše - Kdo je Láska?!

Význačné pasáže z životopisu Karla IV. - díl 1.

Austrálski evanjelici o návšteve generálneho biskupa Júliusa Filu 

Funkcia svedomia v živote človeka 21. storočia

Registrované partnerství podporují faráři z měst

Václav Klaus o registrovaném partnerství

čtyři artikuly pražské

Začínající politická strana prosazuje modlitby

Zlatá perla GRANO SALIS za prosinec 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za prosinec 2005 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za rok 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za rok 2005 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za leden 2006 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za leden 2006 udělena

Komentar k identite antikrista

Zajimavosti

Co znamená všichni? Existují snad dvě Boží vůle? Připadá Vám Bible dvojhlasná?P7

Mohou být v ŘKC homosexuálové knězi?

Korespondence Paroubek - Klaus k zákonu o registrovaném partnerství

Misionaři

Nepřátelé rodiny

Umělý potrat

Konec civilizace ?

Jsou potraty demokratického nebo totalitního původu?

V pekle

Prezident a registrované partnerství homosexuálů

Shodný postoj pravoslavné a katolické církve vůči problému homosexuality

Homosexuální kanibal má opustit vězení r. 2008

Žralok

Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?

Prohlášení amerických baptistů proti současné americké politice v Iráku

Reakce na udělení Zlaté slzy za rok 2006 .. v čem je více dobrého?

Zájezd - Kostnice (ještě několik volných míst)

Prezident vetoval zákon o registrovaném partnerství

Prohlášení prezidenta republiky k zákonu o registrovaném partnerství

Je dnes mluvení jazyky důvěryhodné a pravé?

Proč nejsem muslimem

Porodila dieťa vo veku 62 rokov

Co myslíš, že je horší ?

Kontroverzní charismatik a překladatel kritizuje Kurzy Alfa

Homosexuální kanibal (zdánlivý sympaťák)

Respektují církve principy lidských práv?

Co Klaus neřekl

Nenávist

Homosexuální biskup se konečně léčí

Zlatá slza pro Paroubka a Sobotku

Zlatá perla pro prezidenta Klause

Pravoslavný kněz a jeho boj proti homosexuálům!

Hermeneutika*) v každodenním životě

Nijake mrzke slovo nech vam nevychadza z ust

An... cenzurováno..

Evangelikální aliance vítá prezidentské veto

Nominace na Zlatou slzu

Projekt granosalis selhal

Polohy ... cenzurováno....

Poděkování

Zákon o registrovaném partnerství homosexuálů rozděluje ČSSD

Co by tomu řekl Jan Hus?

Co mi dalo Grano Salis

Letniční a charismatici včetně Apoštolské církve..to není Duch Svatý..píše Grano

Jak je to s darem jazyků?

Krátky slovník morálky (výťah)

Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (1.část)

Kritický pohled na Zjevení Panny Marie

Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha

Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část)

O Duchu Svatom

Svatý Petr a jiné básně

Jak je to vlastně s tou apoštolskou posloupností ...?

Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (2.část)

Není snadné být prorokem

Pro arminiány

Naléhavá prosba!!!

Rouhá se římskokatolická Marie se svolením církve? (4.část)

Ministr Jandák žádá ratifikaci konkordátu

Svědectví křesťanské víry

Registrované partnerství jediný cíl?

Svěcení soboty - povinnost všech národů v každé době

Stanovisko Synodní rady ČCE k otázce zákona o registrovaném partnerství

Za co prezident Bush nemůže

Nepřátelé rodiny (pokračování č.2)

Umělý potrat a láska

Adopce dětí homosexuály

NOVÉ DOGMATICKÉ UČENIE RÍMSKO-KATOLÍKOV, PRIJATÉ II. VATIKÁNSKYM KONCILOM

Lidské embryo je člověk

Umělé oplodňování ve zkumavce - IVF (in vitro fertilisace)

Bisexuál (tj. homosexuál a heterosexuál zároveň) a současně pedofil u soudu

Nepřátelé rodiny (pokračování č.3)

Kult autorit v evangelikálních církvích

Pozvánka na benefiční koncert

Manažérske riadenie v zbore?

Zlatá slza pro ČEA

Biblická antropologie

Svědectví bývalého římskokatolického kněze Richarda Bennetta

Baptisté ani napotřetí neschválili vstup do České evangelikální aliance

Adventisté stále na křižovatce

Hrdá Etiopie

Římský katolicismus není křesťanství. Vynikající nové stránky.

Katolíci s charismatiky budují světovou supercírkev

Až tři procenta dublinských knězů pedofily

Svěcení Soboty,povinnost...

Protestanti verzus katolici

Italský kardinál pro výuku koránu

Je inferno obrazem a pečetí ŘKC?

Charizmatické hnutie na Slovensku

Každého čekají velké věci, prorokoval Traut. Pokud ne, i tak měl prorok pravdu!

Upřednostní někteří poslanci ČSSD své svědomí před poslušností autoritě?

Zlatá perla GRANO SALIS za únor 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za únor 2006 udělena

Princip schola scriptura

Nároky Papežů?

Představitel apoštolské církve se vyjádřil ke vztahům mezi církvemi a státem

Jednání ministra Jandáka s představiteli SCEAV

Jednání ministra Jandáka s představiteli KS

preco Vám ležia v žaludku homosexuali?

Rozhovor s profesorem Janem Hellerem

Ladovská zima

1.kapitola z publikace ''Ale potom poznám plně''

Sněmovna o partnerství ve středu, zastánci normy prosadili odklad

Výcvikový tábor pro vedoucí

Islam a křesťanka

Rozhovor s Ondrejom Prostredníkom o podujatí Svetovej rady cirkví v Brazílii

Generálny biskup ECAV J. Filo v Chorvátsku

Stanislav Kaczmarczyk v Bratislave a Herľanoch

2.kapitola z publikace '' Ale potom poznám plně ''

Evanjelická cirkev  si pripomenie pamiatku Kristíny Royovej

Církev, hřích, probuzení a soudy.

Taková Láska

Poslanci dali přednost poslušnosti autoritě před svým svědomím

3.kapitola z publikace '' Ale potom poznám plně ''

Výsledky závěrečného hlasování k zákonu o registrovaném partnerství

Cílem nového katolického časopisu ''Te Deum'' je rekatolizace!

Po uznání partnerství homosexuálů - plakat nebo naději?

Sú tieto znamenia satanskými, alebo ide len o náhodne gesto?

Lítost, pokání, obrácení

KDYŽ DVA VIDÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

Film pre charismatológov

Homosexuálové jsou charakternější než charismatici!

Očištění chrámu

Katolická církev má problém se zázraky

Jsou evangelikálové fundamentalisti?

Duch a Trojice, biblická pravda či zbožné přání

Misie pro tuto dobu.

Smrt za víru?

Ještě o konkordátu

Je založena římskokatolická víra na biblické pravdě? Nyní k stažení v PDF.

Nový ''Kristus''

Kananejské náboženství a kult

Náš hlas

Lze tanec dervišů spojovat s dnešní dobou?

Katolický dvouměsíčník TE DEUM

Klaus pokládá rodinu za teletník, prohlásil Havel

Vstoupil Bůh do ČSSD?

Film k stáhnutí : Katolicismus - Krize Víry (56min - cca 210MB)

ALEXANDR FLEK – ODHALENÍ?!

Čas probuzení a požehnání pro tuto zemi.

Islámské reality

Zednáři ve Vatikánu

Je mluvení jazyky v letničních církvích darem nebo herezí?

Památka Poslední Večeře Páně (Návrh Liturgie)

BJB se distancuje od pochybných aktivit Notabene

Pražský arcibiskup vydal prohlášení, varující před novým časopisem Te Deum

Seznámení se službou George W. Bushe

Humanitární komise ČCE vyhlásila 30.3.06 stav pohotovosti

Hledáme dobrovolníky na pomoc se záplavami !

Návrh pro Grano Salis: Umístění odkazu na stránky prokrestany.sweb.cz

Kradlo se v církvi, dnes jinde.

Povodňové konto Diakonie ČCE

Šifra mistra Leonarda

Přehled počtu duchovních a finančních prostředků v roce 2005

Galilejci a registrované partnerství

Adam a Eva z pohľadu mojich žiačiek..

Pražskí evanjelici a povodne

Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?

Rozhovor so sestrou  Hilvellise o zaujímavej dimenzii diakonie vo Fínsku

Je to opravdu tak snadné?

POVODNĚ 2006: Pomozte i vy!

Farár Helander: celý svet je misijným poľom

Te deum a Katolická církev

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI

Střední cesta

Čas probuzení a díla.

Nalezené fosílie "suchozemské" ryby - další rána kreacionistům?

Postny cas

eucharistia vs. panova vecera

Svátost Večeře Páně

ecav si pripomenie Kristinu Royovu

Zlatá perla GRANO SALIS za březen 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za březen 2006 udělena

Hrozí pravicoví křesťané z USA nukleární válkou?

tAKŽE!!!!

60 000 dospívajících demonstrovalo proti televizi

Zastánci práv gayů protestovali proti zjišťování sexuální orientace tučňáků

Vztah Písma a theologie podle Órigena

Nominace na zlatou slzu


Děti ze sirotčince - oběti pedofilů

Moc falešných ''bohů''

Neděle vzkříšení (Jan 20, 1-18)

Vzájemná snášenlivost, láska, pokoj, povzbuzování a napomínání

Křesťanství v době počítačového věku

Velikonoční přání

Co se vám nelíbilo na katolické církvi a báli jste se zeptat

navrh na udelenie zlatej slzy

Navrh na stiahnutie propagacie katolickej cirkvi


Zpopelněné město Sodoma - fotografie

Uctívání Boha nebo charismatická manipulace?

Adopce dětí homosexuálními páry

Křesťanská misijní společnost - omluvte se za husitské války

Křesťanská filozofie, sociologie, politika, umění

Bohemian Grove

ŽENA JEDOUCÍ NA ŠELMĚ - FILM

Návrh na ocenění Zlatá perla Grano Salis

Granosalis - Ekumenismus v praxi

Charismatici v CB

Modlitba k Marii

Co je to růženec

Portál pro Křesťanské podnikatele

Jiný pohled na proroctví o římské říši a nevěstce

Zrcadlo ekumeny ... kam kráčíš GranoSalis?

Co je tak špatného na růženci?

Překrucování Apokalypsy

Přidání/odebrání odkazu prokrestany - aneb svědectí o Ježíši Kristu s láskou.

Něco více, než náboženství

Kde stávala Sodoma?

Neřeklo jí tatínku, tak ho zabila

Rozkol mezi charismatiky

Úchylní lidé

Trpí Jidáš více než občané Sodomy?

Cena Jura Janošku Danielovi  Š. Veselému

Košice spomínali na biskupa Štefana Kátlovského

55. výročie ordinácie žien na Slovensku

Diskusia ECAV o politike, náboženstve a cirkvi

Protestanti a katolíci v Brně: historie ''Červeného kostela''

Líný pastýř

Květná neděle

Je konec svazku BJB vizí Platformy? (Nýmandův pohled)

Co je to za Boha, když se ho musíme bát?

Sataniste

Týden přednášek u augustiniánů do 28. dubna 2006

Věčné zavržení nevěrných křesťanů

Indie: země paradoxů

O nýmandech mezi námi

Je GranoSális trojským koněm Platformy v bitvě proti současnému vedení BJB?

Pozvánka na open air festival Freakfest 2006

Vyjádření redakce Te Deum k nepravdivým výrokům kardinála Miloslava

Prohlubuje se rozkol v řkc? Te Deum není katolická publikace

Hormonální antikoncepce v Česku zabíjí

Rozpolcená Církev?

Homosexuální obelhávání slušnějších lidí

Biskupové i nyní proti reg. part. homosexuálů

Odkaz jezuitů je Čechům třeba nově vyložit, rozhodl Řím

NOVOZÁKONÍK KLAUS BERGER O "JIDÁŠOVĚ EVANGELIU"

Televize, nástroj zkázy

Říkat pravdu stále dokola a někde se uchytí

Na Slzu nominuji Krytyka

Slovenští Vyvolení zvýšili sledovanost komplikovanou zlomeninou

Luteráni a ministr Jandák: Schůzka byla informativní, přátelská

Katolická církev si nepřeje odluku od státu

Zápis z jednání MK a ČBK

1 milion homosexuálů s AIDS

Rozkol BJB pod taktovkou taťků z GranaSális? (Nýmandův pohed)

Pastýřovy dubnové teze s komentářem

Je to Marie, Kristova maminka, nebo není?

Prvomájové zamyšlení

Husitství: stálý zdroj kontroverzí mezi protestanty a katolíky

Náboženské přesvědčení žene prostý lid do války

První máj kdysi a předtím

Husité a světová reformace

Neposkvrněné početí

Katolík nebo evangelík?

Církevní struktury!

Alternativa 3

VOX 006

Na sympóziu Človek v núdzi aj o diakonii

V Galante o životnom prostredí

Kórejská cirkev  sa zaujíma o spoluprácu s ECAV

Dobrý pastýř (Jan 10, 11-18)

Papežská komise zveřejnila pozdravné poselství budhistům

Od smrti k životu - svědectví obráceného kněze Carla Fumagalliho

Jaký smysl má modlitba za blahořečení Jana Pavla II.?

Co jsem poznal o svém Bohu

Realita nebo zbožné přání

Bůh slitovný a milostivý

Modlitební pochod proti potratům v Brně

Náměstek Kristův – stručně řečeno antikrist

Zlatá perla GRANO SALIS za duben 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za duben 2006 udělena

Zhřešila tehdy Panna Marie ?

Jsi Bohem své církve Pane ?

Úloha Ducha svatého v životě křesťana - 1.část

Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře

O spravedlnosti

Tajný rébus elity (II. časť)

Tajný rébus elity II. časť

Čtyřletý chlapeček, umučený lesbou, měl rád svého tátu

Dům Agapé

Pozvánka na diskusi

Duchovní probuzení nepřijde !

Proč Al-Káida ovládne Evropskou unii

Ekumenismus ve znamení punku

Vyjdou výsledky Hellerovy badatelské práce knižně? Záleží na Vás.

Vyjdou biblické pořady s profesorem Hellerem knižně? Záleží na Vás.

Prorok z Judska

Náman Syrský

Marihuana

Pouť na Říp

Kondomy proti AIDS nepomáhají

Bože otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého

Dan Drápal opustil výsostné vody teologie a vydal se do řečiště publicistiky

Tajemství víry

Tanec a kostel, Izrael, reformace a dnešek

V Bratislave spomienky na sestry Royové

V Galante o životnom prostredí

Upírat Židům hlásání

Plakáty umělých potratů na domech

Vědro jako potratové nářadí

Jak potrestat gynekologa za umělý potrat

Věříte v život po porodu ?

Mozky lesbiček reagují podobně jako mozky heterosexuálních mužů

Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.

Beseda Vznik života na Zemi: evoluce nebo stvoření?

Návrh pro Grano Salis: Zdůvodnění nominací na Zlatou Perlu

LIFE 2006– Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury

Staň se i ty příslušníkem nové generace vůdců!

Slovo života prohlubuje nekonfrontační "výrobu" pseudokřesťanů

Kurzy Delta v nejmenovaném baptistickém sboru (od Nýmanda)

Kdo je souzen?

Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky

SJ to zase trochu přehnali.

Alfa: evangelium bez pokání? Takto začíná článek o kursech alfa

Univerzalní poslání Církve

Kurzy Beta si nacházejí své posluchače

Kurzy Alfa a Beta se šíří českou církví

List českých a moravských biskupů k volbám 2006

Baptisté vycházejí vstříc mezináboženskému dialogu

Zdravá autorita

Autorita nad zákonem, či pod zákonem?

O posledním soudu

Inspirace modlitebním Životem Johna Knoxe? “Pane Dej mi Skotsko nebo zemřu!“

Poselství 31. synodu Českobratrské církve evangelické

dopis synodu ČCE pro Fidela Castra

Dopis synodu ČCE ekumenickým organizacím

V Božím lidu bývali i lživí proroci

Je pohlavek křesťanský?

Teologie ''jednou spasen, provždy spasen'' je zhoubná


Video: Benny Hinn uzdravuje chromé

Video: Benny Hinn vymítá démona hluchoněmoty

Dokument BBC: Nákladný život Bennyho Hinna a vyšetřování jeho finančních operací

Prosba: Pomozte nám zachránit naše sborové domy!

Pozvánka na litoměřický festival LIFE

Setkání absolventů k 15. výročí Biblické školy v Olomouci

Do spevokolu s kosou...

Zborník prác študentov EBF UK z Nadácie J.A. Komenského

Evanjelici v Hložanoch slávia výročia

Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho vyslechne a zjistí, čeho se dopustil ?

Dan Drápal Před půlnocí na ČT24: Šifra vs. křesťanské církve

Video: Lobbing církví a náboženských společenství v Bruselu

Šéf kina v Jirkově odmítl promítat Šifru Mistra Leonarda

Přemýšlel jsem, proč Aleš lže. Myslím Aleše France

O reinkarnaci

Poslanec KDÚ-ČSL Jiří Karas: Šifra mistra Leonarda

Nabídka letního promítání

G. I. Vlková pravděpodobně nebude děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty

Jednání představitelů Apoštolské církve s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů metodistů s Ministerstvem kultury

Jednání zástupců římskokatolických řádů s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů luterské církve s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů římskokatolické církve s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů řeckokatolické církve s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů Svědků Jehovových s Ministerstvem kultury

Počty duchovních v letech 2000 - 2005

Foto a reakce novinářů na plakáty potracených dětí na domech

Papež Benedikt XVI. o falešných prorocích

Čeští a moravští arcibiskupové proti špinění Krista ve školách

Komu vadí řmskokatolická církev dnes?

Proč je Strana ''zelených'' falešným prorokem

Dnešní zemětřesení je znamením budoucího Soudu

Naparující se sodomité dokralovali

Kde je sloboda nabozenskeho vyznania?

charizmaticke hnutie, aky je to duch?

Malé ohlédnutí za filmem – Šifra mistra Leonarda

Pastiersky list k parlamentným voľbám – jún 2006

Křesťané, homosexuální pochod a televizní zpravodajství

Papež Benedikt XVI. varuje před temnými silami

Indonésané označují zemětřesení za Boží varování

Podivný humor má papež Benedikt XVI.

Zde pomůže pouze Bůh! Pán Bůh s námi a zlé pryč.

Holandská strana bude chtít legalizovat sex s dětmi

Nestačí jen odpouštět naparujícím se homosexuálům

Návrh: Kromě složky Off topic založte ještě složku "Serafim"

Nadační fond KMS - Představujeme novou misionářku

Sloky lásky

Prosím, nevysmívejme se !

Sex se zvířaty zrodil AIDS, homosexuálové (bisexuálové) ho rozšířili

Letnice a svatodušní svátky

Zamyslala som sa nad cinnostou Pana Halika a protestom, co proti nemu vznikaju

Bitva o vaši mysl

Apoštolskou církev ovládli postgottwaldovci, zpátečníci a protikatolíci?

Jednání představitelů Jednoty bratrské s Ministerstvem kultury

Budovy , budovy ...

Pentakostální ohlédnutí

Scientologie

Nemodlící se husita Paroubek na sodomsvatbě

Seslání Ducha Svatého

Jiří Krupa má zjevení o výsledku voleb

Jsem šťastný, že jsem křesťanem

Potraty: Je váš Bůh masovým vrahem?

Bývalí homosexuálové, kteří se zbavili závislosti, léčí druhé

Satanisti na pochodu ?

Může ústy křesťana prorokovat ďábel ?

Hitler oklamal 1 národ, homosexuálové klamou všechny národy

Pohlaví v nezájmu ve Francii

Změna označení Anonyma na Nepřihlášený

Evangelický farář vyzval premiéra Paroubka k odstoupení

Co je to konkordát - podle Apoštolské církve

Zlatá perla GRANO SALIS za květen 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za květen 2006 udělena

O Ježíši Kristu

Fotbal a víra

Katolícke modlárstvo

Jsou UFO vytvořena lidmi?

Křesťané zatčení za čtení z Bible během akce homosexuálů

Sexuální zneužívání, církev a pedofilie

Navrh pro Grano Salis; Tri clanky tydne od jednoho uzivatele na hlavni strance.

Lze sloužit dvěma pánům?

TV NOE je od 1.června živě na internetu

Jak obdržíte spasení???

Kde je Peklo

sv. Augustin: Pozdě jsem Tě miloval

V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery

ODS chce konkordát

Jako v Sodomě! Homosexuální stopař z Opavy znásilnil řidiče

To je úplné požehnání, když je ve sboru vystřízlivělý charismatik...

List pro život

V ECAV na Slovensku voľby troch predsedníctiev

Pat Robertson ukázal v televizi sprosté gesto

Video: Porozumění Římsko katolické církvi

Video: Ekumenismus a Evangelikální luteránská  církev v U.S.A.

Video: Porozumění islámu

Věřící všech náboženství, spojte se!

Kdo je Ježíš?

Pravoslavný arcibiskup Simeon podpořil Libora Halíka

0,3% Homosexuální lháři , nebo 4% menšina?

Svatojánská legenda

Homosexuální taktika

Homosexualita v přírodě je lež!

Varšavou prošel protihomosexuální pochod křesťanů

NEZABIJEŠ.(Ex 20,13).

Když je skutečný křesťan ministrem vnitra

Článok, ktorý nesmel byť uverejnený na www.evanjelik.sk

''Nuže mé děti, oznamte to všemu mému lidu.''

Modlitbou proti potratům

Jejich zbraní je růženec

Proti kultuře smrti

Interrupce - umělé přerušení těhotenství

Nabízím spolupráci na hudebním díle

Kdo je české hnutí pro život?

Homosexualita v přírodě neexistuje

Trestat nebo netrestat ?

David Wilkerson napadá ''přátelské evangelium''

O víře a náboženství

Nenarozené děti práva nemají, homosexuálové a šimpanzi privilegia získávají

Za pronásledované křesťany a nepřátele evangelia

Třetí sedadlo je pro psa !

V hospodě se děti nezabíjí

Závadná chvála zpívaná v našich sborech – „Hospodin kraluje“?

Tak Kristus je nahrazen fotbalem?

Pastor uvězněný homosexuály byl osvobozen

A co vy

Možná změna křesťanské chvály - „Hospodin kraluje“

Prosba o modlitební podporu

Mentální programování

Náboženství jako možné politické řešení?

Teologicky dotaz pro Serafima. Kam prijdou zabite deti; do nebe nebo do pekla?

První Církev se nikdy nesnažila zreformovat bezbožný nevěřící svět!

Programy ke stažení a zajímavé stránky

Embrya lidí do krémů na pleť

Křesťan a politická angažovanost

Fodbal a anglická vlajka

JESUS PEOPLE - kdo byli a kdo jsou

Netolerantní homosexuálové mohou od října 2006 věznit britské pastory

CO JE ZPRÁVOU FATIMSKÉHO ZJEVENÍ?

Homosexuálové šíleně nenávidí morální lidi a křesťany

Ďalší príspevok, ktorý nesmel byť uverejnený na www.evanjelik.sk

este 1 prispevok, ktory nesmie byt na www.evanjelik.sk

Ohavníci

O holokaustu, konkordátu, útěků zločinců

Otázka k problematice nenarozených dětí

Katolicke ucenie

Kam vede KAM baptistickou mládež?

Kázání Svatého Vianney- zdravá teologie

O křesťanském chování

Vyznání Izraele

Homosexualita

Jak ďábel postupuje při posednutí lidí ?

Moudrost výroku od rabiho Hilela

Je „černobílé vidění“ něčím záporným?

Obrazy, ikony jako prostředek k uctívání

Skutečná modloslužba a krvavé oběti ďáblu

Pochodující 3 miliony křesťanů v Sao Paulu protestovaly proti homosexualitě

Kampak asi jde KAM?

Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt!

Obětování Izáka

Pozvánka na besedu s prof. Vl. Dvořákovou na téma česká občanská společnost

ODLUKA STÁTU A CÍRKVE Z POHLEDU MARKA

Fotografie 3 milionů evangelikálů v Sao Paulu protestujících proti homosexualitě

Případ St. Polten

Jak homosexuálové diskriminují děti křesťanů ve školách USA

Rád bych znal charakteristiku charismatika

Rumunští křesťané pochodovali proti homosexuálům.

Charismatik v pekle

Autentická definice fanatismu v náboženství

Velká tragedie Matky Terezy

HNUTÍ OBNOVY V DUCHU SVATÉM (Pentekostální hnutí)

Odpověď všem čtenářům Grano Salis od místopředsedy KAM Viktora Hojky

Odpověď Nakladatelství Fraus, s.r.o. na článek Mgr. Libora Halíka PhD

Nova duchovna opera

Foto: Křížem připomněli ďáblovi a sodomitům vítěznou oběť Krista

Přirozená autorita aneb jsou nutné emoce ?

EXIT 316

Jsou v pravoslavné církvi také homosexuálové a sodomité?

Turbo 316

ŠPATNÍ PAPEŽOVÉ A ŠPATNÍ SVĚČTÍ VLÁDCI

Co zajímá křesťany

Čtěte zde - texty špinící Krista - „Čítanka 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia

Humanitární krize ve východní Africe

Pastor letniční církve uvězněný homosexuály a skandál v katedrále

Poděkování Jiřímu Krupovi

Je to modla, nebo svědectví o Kristu ?

Trochu ''Cestománie''

A co vy a Desatero?

Humanisté nebo satanisté (o zednářích)

Ach ta věda...

Veřejná otázka (polemika?) Alešovi Francovi v záležitosti Ricka Joynera

USA: Katolíci hájí své kněze

ROME'S HOLY HUMBUGGERY; Stalo by za preklad

Jiná církev - pro každého, kdo chce jít dál!

Hinduističtí vesničané hromadně znásilnili dvě křesťanky

Problemem RKC nejsou zednari, ale odklon od Bible.

Zrušení komentářů k článkům

Hádanka ..?!?

Od Bible se odklonily po r.1970 všechny církve

VELMISTR ZEDNÁŘSKÉHO LOŽE PROSIL BOHA ZA ODPUŠTĚNÍ

Střípek z Freakfestu

DOROTHEE SÖLLE – ENFANT TERRIBLE NĚMECKÉ EVANGELICKÉ TEOLOGIE

Udělali si Baptisti z KAMu a z nás dobrý den?

KATOLICKÝ VÝKLAD NEOMYLNOSTI PAPEŽE

JEŽÍŠ KRISTUS, NEJVYŠŠÍ VELEKNĚZ (katolický výklad)

Homosexualitu ovlivňuje matčina děloha...?

Rozhovor s Mgr. Liborem Halíkem PhD., duchovním Pravoslavné církve

Dorothee Sölle - Gott denken

Svědectví Miloslava Pletánka od Apolináře v Praze

Celosvětová Anglikánská komunita se připravuje na rozdělení

Duchovní dary a ovoce Ducha svatého

Spolupracovník homosexuálů spáchal sebevraždu - je v Pekle

Na Branči opäť služby Božie

V ECAV na Slovensku v júli 5 volebných nedelí

Redakce katolického internetového magazínu Christnet vstoupila do stávky

Kdo je či není Antikrist

Jak to bylo s materiálem kritizovaným Krytykem

Proč jako protestanté nevěříte slovům Kristovým ???

Co přinesla diskuse o KAMu?

Jízda pro život = Cyklistická akce Košice- Brno

Štvavá kampaň Krytyka proti KAMu pokračuje?

Pronásledovatelé Církve o kterých se ví, že projevili lítost

Joel Edwards (EA UK): Je čas na pozitívny dialóg v otázke homosexuality

Jaké je teologické pozadí KAMu?

Proč satanisté znesvěcují Tělo a Krev z Večeře Páně

Je katolický výklad na ANTIKONCEPCI Biblický?

Jan Hus

Hledáme zaměstnance a dobrovolníky

Hříchy tvé tě jednou doženou

Uctívači falešných bohů ...

Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství

Manželství jako tavící pec

Věřící rabíni o Pánu

Bůh nenávidí sexuální nevázanost

Partneři žijící v manželství jsou v životě úspěšnější

Proč nevymýtit z života modly, které Bůh nenávidí?

Podoben proroku Eliáši a apoštolům – sv. František z Pauly

Zakladatel metodistů, celibátní protestant John Wesley a jeho trpělivost

Co pohané vlastně prováděli?

Byl to prorok – viděl mi do srdce

zpráva pro křesťany

Usvědčení katolické církve ze lží a manipulace!

Nominace na Zlatou slzu

Měl dar uzdravovat nemocné

Proč Pravoslavná církev nesvětí ženy na presbyterky

Španělští katolíci dnes vypískali sodomského premiéra Zapatera

Dnes i protestanté přijali nebiblický dodatek ''filioque''

Přerušení akrostichu v žalmech 9 a 10, co s tím?

Odejmutí darů

Zlatá perla GRANO SALIS za červen 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za červen 2006 nebyla udělena

Proroci

Církev - shromáždění

Přerušení akrostichu v žalmu 25, co s tím?

Jaká je ta pravá církev pro nenáročného uživatele?

Znamená ''odpusť '' - ''zameť pod koberec''?

Balvan na cestě

Kde má hledat církev Ježiše Krista bývalý svědek Jehovův?

Odkazy na zajímavé stránky

Dva body, které chybí současnému křesťanství

Lidičky, pojďme se modlit za zklidnění situace na Blízkém východě

ještě něco k učednictví a KAMu

K probuzení.

Probuzení ČR.

Kdo jsou Svědkové Jehovovi?

Pravá ''ekklesia''..existuje !!!

Kde naleznete v ČR správnou církev!

Skrytá tvář charismatismu

Jak je to u vás s večeří Páně? Kdo se u vás nenavečeří?

Hans Küng - Světový étos. Projekt

Zjevná tvář anticharismatismu

www.které stojí za pročtení?

Co se děje dnes v Izraeli?

Sbory Víry -Maďarsko..

uzdravení !!!

Skrytá/odkrytá tvář kdoví čeho

Hnutí anticharismatismu aneb návrh k řešení , vyjasnění komunikace

Kde ''vznikají'' anticharismatici?

Bible její překlady..

Proč představitel KAMu nemluví pravdu?

Křesťanský fundamentalismus..?

Apoštol vyhoštěných

Kříž - symbol, nebo modla?

Podobenství o milosrdném Samaritánovi jako obraz dějin spásy

Ježíš a Mojžíšův zákon

Vyznání víry

Důležitá zpráva pro všechny.

Odpadlík...co je to?

Kdo je kontroverzní a extrémista?

Důležitá zpráva 2.

Co je motorem tvého života? Převzato ze stránek: http://www.reformace.cz

CO NA TO DISPENZACIONALISTI?

Beztrestně vraždil pod vlivem černé magie

Znovuzrození..

V nemocnici protestovali proti interrupciám

Hlas z Boží vinice - Nominace na Zlatou perlu

Důležitá zpráva pro všechny 2.

Rick Warren

Ježíš a Mojžíšův zákon 2

Řeč o liturgii

Smyslem určený pastor - Rick Warren

Úloha a meze autority v církvi

Evangelium podle Ricka

Co presne je na Bozim slove Bozi?

nominace na Zlatou slzu

Novinky v e-Knihovně GRANO SALIS

Nekritický obdiv člověka v knize Ricka Warrena „Život s jasným cílem''

HLEDÁM PRÁCI

Výběr z veršů, o kterých se v autokratických společenstvích nemluví

Protestanté o katolické tradici

23 minut v pekle

Pravdivá tvář zednářského fokoláre

DUCH ANTIKRISTA V CÍRKVI

PROROCKÁ SLUŽBA V CÍRKVI

Konzervativní strana se snaží hájit zájmy křesťanů

Papež Benedikt XVI. uděloval plnomocné odpustky ve Valencii

Katolicismus a islám se sbližují

Proti křesťanskému sionismu

Jak je to s definicí autority ve vašem sboru?

Rada Církve bratrské k problematice předmanželského a mimomanželského sexu

Cizoložstvo mezi křesťany

A svedou mnohé 1.

A svedou mnohé - Literatura

A svedou mnohé 2.

Evropa umírá na blahobyt

Dnes budeš se mnou v ráji

Přehlídka vepřů na chrámové hoře v Jeruzalémě

Kázání P. Šuránka

Víra a sakralismus

Tretia vojna v Zálive - fikcia alebo skutočnosť?

Apoštol "Nových lidí" Rick Warren v čele 25 nejvlivnějších evangelikálů v USA

Je letniční a charismatické hnutí z Boha?

Lidé se díky evoluci snaží podobat opici

Na pranýř s nimi!

Zánik manželství za křesťanského císaře a dnes

Příklad římskokatolického spiritismu – vzývání duchů zemřelých

Je náboženský fanatismus hřích?

Taktika profesionálních falešných proroků

Křesťanská počítačová hra ... skutečnost nebo špatný vtip?

Renesanční papežové, kardinálové, biskupové a my

Francie zrazuje Boha i civilizaci

Megasbor Ricka Warrena prodává násilnickou videohru

Co je ještě církev?

Lehkomyslnost lidu Izraele volá po Božím trestu

Slávnostné otvorenie výstavy Martin Luther – Reformátor v Bratislave

Aztékové, Cortez a Guadalupe

Rick Warren - co si o něm myslí v USA

Sola Scriptura - Jedině Písmo svaté

Víra, naděje, láska, ale největší je láska

Festival SAM 2006 za pár dní v Orlové!

Shnilé ovoce falešného učení

Projev Ehuda Olmerta, premiera Izraele

Zlatá perla GRANO SALIS za červenec 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za červenec 2006 udělena

NEMOHU MLČET!

Wolfhard Margies, přední učitel hnutí Víry v Evropě, opět v Čechách

Trochu apologie: Církev... ...viníkem holocaustu?

...a nic nevzali od pohanů.

CO JE VÍRA?

jasné ako facka

Jak je to u Vás s nedobrovolným opuštěním církve?

Shnilé ovoce falešného učení

Moderní Jan Křtitel

Novodobé čarodějnictví

Tradice ano či ne? I. díl

Tradice ano či ne? II. díl

Tradice ano či ne? III.díl

Původ užívání voskových svící v obřadech

Estonci a Lotyši se bránili sodomitům, nevzdali se

POSVĚCENÍ nebo POSVĚTŠTĚNÍ? I.díl

POSVĚCENÍ nebo POSVĚTŠTĚNÍ? II.díl

Hledání Boží vůle

Vedení Duchem svatým

Antikristovo ''Jan 3,16''

Výklad Bible

realita

Co je mariánský kult?

UČEDNICTVÍ

Bible a homosexualita: zajimavy link

Proroctví sv. Neila se naplnilo

re: proč představitel Kamu nemluví pravdu?

Pokušení českých mužů

Základy sexuologie

odvěký boj dobra a zla ;o)

Pokušení českých žen


Dvě náboženství

Koncerty Rodrigo Rodrigueze v ČR

Znaky denominačních církví

Sebeklam protestantismu

Potopa světa a nález Noeho lodi

Kdo jede na šelmě

Točíme se pořád dokola?

Fyzické prvky novozákonní bohoslužby

Živý Bůh reaguje na hříšnost svého lidu Izraele

Je nutné brát Genesis 1 doslova?

Reformovanému a všem reformovaným

SVATÍ ( ODDĚLENÍ ) BUĎTE 1Petr 1,16 ( I.díl )

Soutěž k novému projektu GRANO SALIS NETWORK

Najnovší Hit z Maďarska - prebudenie v stredovýchodnej Európe

Co su to gnostici, mikulasenci?

Dopis českým a moravským biskupům k situaci v Libanonu

Společné tiskové prohlášení České biskupské konference a Nakladatelství Fraus

Jednání představitelů BJB s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů Křesťanských sborů s Ministerstvem kultury

Jednání představitelů unitářů s Ministerstvem kultury

Vychází český překlad Jidášova evangelia

Žena se má podřizovat ve všem kromě hříchu

Římskokatolické zastrašování – nominace uživatele Blackjuice na Zlatou slzu GS

SVATÍ ( ODDĚLENÍ ) BUĎTE 1Petr 1,16 ( II.díl )

Největší překážka zbožštění a Jidáš

Ministerstvo kultury uzavřelo výběrové řízení na ředitele odboru církví

Nebojte se přelidnění

Jak zlikvidovat Bible? Ano nebo ne? Jak?

ZEMĚ UŽIVÍ 140 MILIARD LIDÍ

SVATÍ ( ODDĚLENÍ ) BUĎTE 1Petr 1,16 ( III.díl )

KATOLÍCI... ... HORŠÍ NEŽ HERETIKOVÉ?Katolická strana opět ukázala na svoji ''zásadovost''

Pokrm Ježíšův

Koncert na závěr kurzu belcanta v Praze 27.8.2006

Otevřený dopis Gregoriosi III.

Bude katolická strana čelit možnému schizmatu?

Podpora Konkordátu se potvrzuje!

Farář v sutaně vysvětil kanál

U papežského stolu---

Expanze muslimů

Doprovod chrámového zpevu

Oline kazateli Křesťanského společenství odpovíš?

Nevhodná a vhodná praxe pokání

Historie jednoho vystřízlivění

Učení o stvoření světa

K-love

Boží a lidská účast na spasení

Opera Martin Luther aj v Českej republike

PŘÍBĚH SE ŠTASTNÝM KONCEM

SVATÍ ( ODDĚLENÍ ) BUĎTE 1Petr 1,16 ( IV.díl)

Ježíš přinesl ženám důstojnost

Modleme se za volbu předsedy křesťanské strany!

Trojjediný Bůh

Jak ovlivňuje chápání Svatých textů Bible můj křesťanský život

Boží posel

Otázka pro kněze pravoslavné církve Halíka: Líbání ikon

Kam chce vést KAM českou církev? I.

Kam chce vést KAM českou církev? II.

Novinka v e-Knihovně: Kam chce vést KAM českou církev?

POKRÝVÁNÍ HLAVY

Jak ovlivňuje chápání Svatých textů Bible můj křesťanský život II.

Ikony jsou ´takové divné´

Kam chce vést KAM českou církev? Poznámky

Astronaut E. A. Cernan o Bohu

Astronaut J. B. Irwin - více než pozemšťan

Naše pouť do Troady

''Žádný nemůže říci Pán Ježíš, jedině v Duchu svatém.''

JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ ?

Otázka pro všechny kdo očekávají....

Básnička o stavu světa

Kým je Ježíš v Petrově kázání z biblické knihy Skutků?

JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ?

JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ?

''synové Zlostníka''

E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění

Jak ruští pravoslavní kněží vnímají protestantismus (opravená verze)

Co vede ku pokoji?

Náhoda neexistuje. Existuje jen vůle Boží.

Recenze Gregoriových článků

Otázka pro kněze pravoslavné církve Halíka č.2: Ikona maršála Žukova

Čipů se nebojím

Zjevení

ČT2 připravila pro mladé nový křesťanský týdeník EXIT 316

Evoluce - teorie v krizi

Jak interpretuji Svaté texty Bible

O užívání dobrých darů

Izraelská levice...

Ukřižovaná Madonna znechutila věřící

Prohlášení kardinála Vlka k vystoupení zpěvačky Madonny

Světe div se

Jak vypadá nekající lítost - konkrétní příklad

KDÚ-ČSL. Modlit se za její zánik nebo obrodu

Ve kterém měsíci se narodil Pán Ježíš

Křesťanství a účast ve válkách

Jak jednat ( nejednat ) v POKUŠENÍ?

Benedikt XVI. zajímavě o celníku Matoušovi

Bude Madonna exkomunikována?

ORIGENES - základní fakta o jeho učení

Máme nového premiéra, aneb zas jedno proroctví padlo na zem!

Informace (slovo Boha), hmota, energie jsou nezbytné pro existenci vesmíru

Spektrum církví v Kurzech Alfa se zužuje

Sedminásobný otec zvěstuje Boží slovo!

Buďme pohotoví skoncovat s hříchem

Kolik stoji hostie..?

Co se stane, když popřeme, že Genesis 1-3 je historie?

Má morální zpustlost národů vliv i na křesťany? Fotky.

Jak interpretuji Svaté texty Bible II.

Rada Církve bratrské k vystoupení Madonny

Jak se dívám na konec života?

Jak se dívám na závěrečnou část lidského života?

kazatel Církve bratrské Daniel Kvasnička ke kauze koncertu Madonny

KAM -> EXIT -> TURBO -> ALFA

Madona - obraz církve.

Kdo je ''farmakos''

Proti divadlu Madonny protestovaly i žlutě oděné dívky

Obchod a Svědci Jehovovi

Opravdu kající hříšnice Marie

KAM

Není ekumenismus jako ekumenismus. Fotky Sodomy

Historické důvody odmítání rozvodů

Madonna okem hudebních kritiků

Tmáři Voltaire a spol.

Smrt přichází nečekaně. Jako u Irwina

Krutý pedofil Priklopil zemřel. Kde je teď?

Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá

Každý nachází jen to, co hledá

Ruská orthodoxní (pravoslavná) mafie hrozí Madonně únosem dětí

Grano Memory

Kněz se utopil, když věřícím ukazoval chůzi po vodě

Jak se vyznat v těch všech učeních?

Zkus se vžít do kůže Adama!

Z Prahy Sodoma - už 40 sodomklubů

Znamení šelmy aneb oddělení se od světa

Z metodisty katolický biskup

Rozhovor s velmistrem zednářské lóže ČR

Věřici rabini o Panu Ježíši

Něco o NBK

Proč je katolicismus tolik populární???

''Ordinace'' Božích služebníků

Rick Joyner se setkal s dalšími zesnulými

Životopis svatého Václava, knížete českého

Světové probuzení mělo přijít v roce 2005

Zrada víry nebo svoboda vyznání?

Byl to Bůh, ne člověk, kdo zavíral lůna žen, aby neotěhotněly

Marihuana a vznik schizofrenie

Světlo nebo temnota nad Evropou

Rozbor Galatským 5,19-5,21

Kdo jsou činitelé nepravosti?

Kdo je vám bližší Tatínek nebo maminka?

Měl Bůh Otec Matku?

Vyhodili Boha na smetiště a pak se diví

Proč mají zhoubné kulty a sekty u nás úspěch

Denominace - papežství v malém

Jak se postaví ryzí baptisté k invazi KAMu do BJB?

Jaká je pravá tvář Vatikánu a římskokatolické církve?

''Co chápeme, to celý Bůh není! Vnímáte to taky tak?

Jak píši své články

Tak se nám ten KAM pěkně vybarvil

Papež požadoval po muslimech pacifismus a zákonitě neuspěl

Satan a organizační struktura svobodného zednářství

Kdy příjde Velké probuzení Poslední doby?

Nová Apoštolská Reformace má své příznivce i v ČR

Hlášení do hlavního stanu KAMu

Prezident Josiah Venture doporučuje členství v ČEA

Co je lepší ? Náboženství nebo setkání s živým Bohem?

Stigmata - znamení nejvyšší lásky

Jen 4 dny pacifista papež Benedikt XVI. vzdoroval islámu

Slovo života chce dobýt právo, které jim náleží

Papež se v TV osobně omluvil, řadě muslimů to nestačí

Slova omluv z Vatikánu. Co na to Poláci, Němci, Italové, Češi?

Příklad hodný k následování

Zkušenosti a svědectví bývalého islámského teroristy

V Británii zatčen kvůli biblickým citátům o homosexualitě

Podle biblické knihy Zjevení veliké probuzení nepřijde!

Co se stane s Katolickou církví

Co je probuzení?

Ptejte se předsedy Muslimské unie ČR Mohamada Abbase

Bůh - Vševládce

Co je probuzení církve?

Děti na ulici (UNICEF)

Praxe muslimů v Pakistánu

Islam- je hrozbou?

Benedikt XVI. se podruhé omluvil Mohamedovi. Proč to dělá?

Vážím si katolíků, kteří jsou čestní i když se v něčem mýlí. Zde je 1:

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy

Křesťané, islám je boj o moc - nynější puč v Thajsku

Židé slaví Nový rok

Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty

Děti na českých ulicích aneb mnohokrát Proč ?

Dilema v Dublinu

...Na Grano Salis už vůbec psát nebudu, neboť to považuji za hnojiště...

Zamyšlení nad věcmi, které nenajdeme ve Svatých textech Bible

Něco o koučinku

EKUMÉNA

Pokračování článků o předurčení. Shrnutí článků týkajících se predestinace P1-P7

Islám v biblickém proroctví

O Církvi

Nekonvenční pohled na světový politický systém

Kdo je více shovívavý a milosrdný? Otec nebo ''Maminka'' ???

Hřích proti Duchu sv. - pokus o uchopení problému.

Vrahem v Apoštolské církvi snadno a rychle

Viditelné kompromisy s islámem. Fota z katolických kostelů

Kritická recenze článku: ''Kam chce vést KAM českou církev?''

Izraelský rabín vyzývá k vyhlazení Palestinců

F.L.KŘESINA - Církev, která je Jeho Tělo a místní sbor v Písmech Nové smlouvy

F.L.KŘESINA - Zpronevěra nauce o Církvi a místním sboru

MLČENÍ PÍSEM

Protestanté, katolíci a Antikrist-Šelma z knihy Zjevení

www.kresina.org

Svatováclavské oslavy

Spuštění nového projektu GRANO SALIS NETWORK

Antikristovo značkování lidí se připravuje. Bude povinné?

Proč nevěřím, že se v Medžugorje zjevuje pravá Marie Panna

Kratochvíle pro nedočkavé návštěvníky

Kratochvíle druhá pro nedočkavé návštěvníky

Nový projekt GRANO MUSICALIS

Ďábelský výklad evangelia: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. (Matouš 7,1)

Teologie křesťanské angažovanosti včera a dnes

Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí?

A SVEDOU MNOHÉ... Reakce knihu Aleše France

Když je z někoho vyháněn zlý duch, je nezbytná sv. opatrnost

Baptisté jako ilustrace postdenominační situace křesťanstva

Konzervativci a liberálové – zamyšlení nad vzájemnými vztahy

Funkcionářem Jižní baptistické konvence může být pouze abstinent

Nový model financování církve ve Španělsku

Seminář křesťanské psychiatrie a pastorace

Setkání k 15. výročí Biblické školy v Olomouci

Věci podstatné, služebné a případné

Kralický a ekumenický překlad Bible

Co je člověk, že ho soudíš?

S. O. S.

Videozáznam živého koncertu Rodriga Rodrigueze na GRANO MUSICALIS!

Ó jak krásná ta plejáda

Boží jedinost jako křesťanská odpověď židům a muslimům

Má smysl křesťanské pachtění aneb Proč by člověk měl chtít být spasen?

Víra na prodej

Sektáři bojkotují GRANO MUSICALIS!

www.které stojí za pročtení?

Co je to duch, duše a srdce? I.Díl

Co je to duch, duše a srdce? II.díl

Svědectví o Ježíši v zapomenutých knihách Bible I

SBORY VÍRY V BUDAPEŠTI

Dobrý start projektu GRANO MUSICALIS

Zaplatil Kristus za hříchy všech lidí? Uplatňuje Bůh princip dvojího trestu? P_8

Co je pro křesťany závazné Tora Mojžíšova, nebo Tora Ježíšova?

Můj pohled na dopis pastora X

Náročný Benny Hinn

Výročí bitvy u Lepanta

Dopis Rive o disidentství

Počet státem placených duchovních roste

Benefiční koncert folkrockové skupiny Oboroh

Člen staršovstva CB rozdmýchává nevraživost vůči Granu i jinde

Pražská scéna - festival křesťanské divadelní tvorby

Koncert skupiny Tretí deň v Praze

Božství Syna a Božství Ducha

VOX 006 - již brzy

Nové akce Sboru bez hranic Praha

Co je pro křesťany závazné Tora Mojžíšova, nebo Tora Ježíšova? II.

Křesťanská divadelní akce "Pražská scéna"

Koncert slovenské worshipové skupiny Tretí deň

O Pattre a doris

Konference občanského sdružení Exulant

Rekatolizace ??? Mariánský sloup v Brně

Co myslíte, je spása na LEASING?

Milí bratři katolíci

Je lepší kralický, nebo ekumenický překlad Bible?

PREDESTINACE - důležité učení NZ ?

Nové pochybnosti o Darwinově teorii evoluce podle doktora M. Behea

Vysvobodil 12 000 křesťanských otroků, přikovaných na muslimských galérách

Biskupové Anglikánské církve se pomátli

Milí bratři protestanti

Svědectví o Ježíši v zapomenutých knihách Bible II

Statečný, v r.1951 tajně na biskupa svěcený Pavol Hnilica odešel k Pánu

Ignác Loyola, zakladatel jezuitů

Svědectví o zázračném uzdravení

HOMÍLIA SVäTÉHO OTCA NA SVIATOK NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 2006

Recenze na GRANO MUSICALIS

ŠPATNÁ ZPRÁVA - ''modloslužebný'' protestantský kostel!

Nechci se stát rasistou !!!!

Proč věřím, že není zatracen bratr Bubeník

Bohu díky, politická strana pedofilů se v Holandsku nezúčastní voleb

Existuje papežská neomylnost?

KŘESŤANŠTÍ JUDAISTÉ

Hříchy tvé tě jednou doženou - i prezidenta Izraele

Hřích má své následky - i gynekologické

Zabijí ho muslimové, nebo ne - papež navštíví Turecko 28.11. - 1.12.2006

Praktická morálka i těch křesťanských konzervativních političek se Bohu nelíbí

Svědectví o Ježíši v zapomenutých knihách Bible III + trochu politiky

Balkánské státy dohodly obranu proti 10 milionům islámských teroristů

Mučednická Církev v Iráku

Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"

Církevní i necírkevní šéfi dle chování k podřízeným

Papež nařídil tajit zneužívání dětí ! Utajovaný dokument Crimen Sollicitationis.

Češi největšími zloději v Evropě. Peklo nebude Čechu-prázdné

Křesťanská Akademie Mladých

VĚČNÁ BEZPEČNOST - autor Dave Hunt

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi, Otče Náš

Konzervativci mají větší budoucnost

Kající se renegát A renegátovi B o návratu „domů“

Dominus IESUS

Modleme se za evangelíka, policistu Kubiceho, aby ho Bůh chránil

Odpověď bratru Štěpánu Hlavsovi od Aleše France ohledně KAMu a managementu

Rodrigo Rodriguez live na GRANO MUSICALIS!

Jak nás likvidují psychologové, kněží ateismu i new age

Promlouvají v teologii tradice a nebo Bůh sám?

Jak maskovaně zastavil Satan jihokorejské křesťanské probuzení:

Zdrávas Marie, naše spolu-vykupitelko

BOŽÍ EVANGELIUM ( spása je věčná ) I.díl

Opěvují Svaté texty Bible krásu ženského těla?

Příběh opravdového člověka

Modloslužba v církvi

Učitel Hnízdo a jeho metota ( aneb opravdu je to vážné !!!)

BOŽÍ EVANGELIUM ( spása je věčná ) II.díl

Svaté Tajiny v Pravoslavné církvi

Jsem smutný z pokrytecké katecheze Benedikta XVI. dne 18.10.2006

BOŽÍ EVANGELIUM ( spása je věčná ) III.díl

KRISTOVO DOKONANÉ A DOKONALÉ DÍLO

Uctíval zakladatel římského katolicismu po celý svůj život pohanského boha Sol ?

Jsou homeopaté nástrojem nevědeckosti a okultismu?

Proč jsou mé články kritické a zabývají se negativními věcmi?

Poznámka o papežství

Dřívější katolíci bránili Evropu před islámskými teroristy, dnešní sotva

Potřebujete kouče?

Pozor! KAM pohotově přeznačil "koučink" na "podporu růstu"!

Milostný příběh s Bohem

ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!

Evanescence, trumf křesťanského rocku

T´šuva znamená odpověď

Duch svatý nám dává tu sílu ... (Gal 5:16-25)

Církev mužů a žen

Vyhozené peníze

Quo vadis?

Koncert Harlem Gospel Choir

Co je to peklo?

Potřebnost modliteb za České aerolinie - kvůli islámskému terorismu

Vira v Cesku na pocatku 21. stoleti

Pastor KS považuje modlitby k démonům s pohany za prozíravost a dobrý nápad !!!!

Profesor genetiky, známý biolog Maciej Giertych proti evoluci

Čelit zdravotnické totalitě - POTRAT, nebo VÝPOVĚĎ

Svez se na nové vlně koučinku

BOŽÍ MILOST

Výzva charismatickým vedoucím

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO NÁROČNÝ PROCES SMÍŘENÍ PROTESTANTŮ A KATOLÍKŮ?

Trojice - stále žhavé téma

Zlatá slza GRANO SALIS za srpen 2006 udělena

Benedikt XVI. bude v Turecku chráněn stejně jako USA prezident

Kdo je vlastně "charismatik"? - Charismatické desatero

Zlatá perla GRANO SALIS za srpen 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za září 2006 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za září 2006 udělena

Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt

Polsko jedná o úplném zákazu potratů

NETOLERANTNÍ ATEISTÉ

Proč věřím a vyznávám, že babylonská nevěstka není katolická církev

OHRANIČENÁ OBĚŤ SMÍŘENÍ

Napařil bych jim trest smrti a dovolil bych jim se předtím vyzpovídat

Rabi vyzývá k protestům proti homosexuálnímu průvodu Jeruzalémem

Homosexualita - sem příklady zvířat nepatří

Bůh spálil Pompeje za nevázaný sex a za nevěstinec

Hnutí Pozdního deště aneb ke kořenům aberací charismatického dogmatu

Nový Život vás zve na třídenní konferenci s hostem z USA.

Vidění Cheryl McGrath: Vyjití z náboženské pouště

NOVÝ ŽIVOT VÁS ZVE NA TŘÍDENNÍ KONFERENCI S HOSTEM Z USA

Ekumenizmus. Jeden príklad v praxi.

Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ?

Kdo seje vítr

Dotaz pro všechny návštěvníky Grano Salis

Proč jsou Češky a Slovenky v něčem jiné?

Křest duchem svatým?

Je křesťanovi dovoleno lhát?

Co se ďáblu více hodí – pravda nebo polopravda?

Otázka pro kreacionisty: Proč život se živí "živou" potravou?

BBC upadá

Dva reformátoři církve – Martin Luther a František z Assisi

BUDETE MLČET JAKO FARIZEOVÉ NA CHRISTNETU?

Zotavení se z duchovního zneužívání - jak můžeme pomoci

Vedení Duchem svatým se podobá vojenské novince „Rover“

Hudební server GRANO MUSICALIS již měsíc v provozu

I starší ženy jsou dobré matky

Dobré kázání Benedikta XVI. na svátek všech svatých

Farář se upálil kvůli islámu

Zlořeč, žehnej Bohu a zemři, Jobe

Věřit v evoluci není tak nevinné, jak se na první pohled zdá

Kteří lidé uvěří Evangeliu? Ti, které Bůh vyvolil k věčnému životu! P_9

ANKETA - Budou zatraceni všichni, kteří z jakýchkoli důvodů neuvěřili v Ježíše?

Žádný soudný den životního prostředí se konat nebude

„Milujte své nepřátele..“ Co by to NEmělo znamenat.

Přívětivost k homosexuálům překročila meze; islám to nevyřeší

Libor Halík a nebo Joachim Vobbe?

Malá říčka

Mají Svaté texty Bible více možností výkladů, vysvětlení?

Jak je to s autorstvím knih Bible?

Odpadnout je možné. Ztratit věčný život je nemožné. Věčnost na 5 let? P10

Existuje jistota spasení, nebo je to jen pouhá domýšlivost a duchovní pýcha?

Nové služby hudebního portálu GRANO MUSICALIS

Kdo nás formuje?

Měl jistotu spasení a 3 roky si platil homosexuálního prostituta

Jak se šíří pověry aneb české dějiny senzačně

Kostely už přijímají islám

Gynekologové v Anglii se nestydí za návrh zabíjet novorozence

DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU

Dohoda o křtu

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ve svátostech

Pravoslavná církevní obec se distancuje od kněze Libora Halíka!

Libor Halík opět ''perlí''

ČEA nabízí českým církvím zkušeného kouče

Co je koučink?

Pyramída na jednodolárovej bankovke a Veľká pečať USA

Vědci utvoří zárodek z člověka a zvířete

Budou nevěřící ateističtí ''psy'' provokovat vraždění křesťanů?

Rabi upozornil na možnost B.trestu za umožnění přehlídky homosexuálů Jeruzalémem

I homosexuálové jsou lidé

Sedm smrtelných hříchů.

Sekty a kulty.

Koučink, multiplikace a další „inovace“ v církvi Pána Ježíše

Jen Bůh ví, jaká bude budoucnost – třeba i takováto:

Naše POSTAVENÍ před Bohem Otcem v Kristu a náš STAV před Pánem Ježíšem v Duchu

V co všechno nevěří KŘESŤANŠTÍ JUDAISTÉ? I.díl

Dnes je dobré mít pevné přesvědčení

Fakta nepotvrzují teorii o mučednictví homosexuálů. Jan8,32…pravda vás vysvobodí

HUMANISMUS - očividné modlářství

Koučink á la Hope Praha - Církev, kde to žije

Modlitby za Brno a nebezpečí synergie

Co je podstata koučování

VYMĚNILI BOŽÍ PRAVDU ZA LEŽ

Smrti, které se stále bojím, ať ji nespatřím

INKVIZICE

Sekty a kulty II.

Ve Rwandě odsouzena řádová sestra za napomáhání genocidě

Uganda zaznamenala pokles infekce HIV/AIDS z 30 na 6% !!! Církev v Ugandě roste

O nahrávání ve studiu a psaní textů písní na MUSICALIS

Odpověď pastora Hope Praha všem čtenářům Grano Salis

Zakažte náboženství, volá gay Elton John

Americký evangelikální lídr si vydržoval homosexuálního prostituta

Demografická sebevražda

Novým biskupem Slezské církve evangelické byl zvolen Mgr. Stanislav Piętak, PhD.

Krátký pohled do zrcadla, než se navzájem sežerem

Kdo s námi hýbe???

BBC připustila, že korporace je ovládána homosexuály

Nominace článku: ''Proč přešlo kuře přes cestu?''

Znečištěný pramen

Dnes jsem spasen, ale nevím, zda budu i zítra

Zlatá perla GRANO SALIS za říjen 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za říjen 2006 udělena

Modlitba k Panně Marii

Jak poznáte toho správného kouče?

Boží trpělivost není nekonečná, Boží láska není bezbřehá

V co všechno nevěří KŘESŤANŠTÍ JUDAISTÉ II.díl

Nemít děti je těžký hřích. Vede i k zhloupnutí národů

Kontroverzní Rick Warren na titulní straně Rozsévače!

Rick Warren se zúčastnil v r. 2004 tajné papežské audience ve Vatikánu!

Kris Lundgaard

Mezináboženský dialog křesťanství s islámem a jeho výsledky

Američané hlasovali křesťansky o manželství, nekřesťansky o bioetice

Proč kritizuji tržní křesťanství

Koučink má neomezený potenciál!

Co se změnilo po 17.listopadu 1989, kromě pádu komunismu:

Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni

Uhodnete, která organizace pořádá tohle školení?

G A L A K O N C E R T   K   15. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  

Bude klející kazatel KS Oldřich Kadlec impotentní?

OBOROH v Karviné

jakobin a spol

Vysvoboť ty, kdo jsou vlečeni na smrt... fotky

Křesťané, toto byl komunismus

Je správné chtít, aby se i Romové chovali slušně?

Konečně spravedlivý trest za eutanázii

Lekce koučinku pro zacházení se zvlášť agresivním Olinem

Psáno na objednávku

Varování před "upřímným" expředsedou KMS O. Kadlecem a jeho katolickým směřování

Jak vtipně protestovali ortodoxní Židé proti homosexualitě (Foto)

Žijeme v Duchu skrze Slovo nebo v duši skrze OBRAZY?

země BRAZILIE

Vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucí tajemník/ice ERC v ČR

Představitelé českých církví podepíší Chartu Oecumenicu

Každý má svého Jidáše. Jak Jidáš vypadá?

Islámští teroristé zavraždili dalšího křesťanského politika

Poslední dny se bolestně přiblížily

Muž a žena - rozdíly

Student chtěl vraždit, nacvičil si to na počítači

Blizi se 7 milionu pristupu na GS

Umělé oplodnění. Ano či ne?

Křesťané, pojďme se společně modlit

Babička přemluvila maminku, aby šla na umělý potrat

Afganistán přestal být cvičištěm teroristů

KATOLICKÁ charita již není katolická ....

Přerušené písmeno vav ve slově pokoj ukazuje k Ježíši

Petr Vlček '' Ale potom poznám plně ''

Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost

Petr Vlček '' Ale potom poznám plně ''

Mít pouze 3 děti je hřích

Podivné projevy Boží moci při službě některých „Božích“ služebníků

Zlatá slza Grano Salis - Mít pouze 3 děti je hřích

Poslední Mohykán Karas kandiduje na předsedu KDU-ČSL

PŘEKVAPIVÉ ZJIŠTĚNÍ O ČARODĚJNICKÝCH PROCESECH

HOMOSEXUALITA JE LÉČITELNÁ (nové informace)

Proč se dnes rodí lidem dvojčata?

EXIT 316 posiluje sperma a zvyšuje plodnost

TAKO sbory I

Modleme se za dopadení homosexuálního pedofila z Proseku

Zamyšlení nad morální zodpovědností křesťanské církve

Problém antikoncepční pilulky. Znáte řešení?

Pohľad na 6-týždňové bábätko cez 4D-ultrazvuk

Posvátná kráva protestantismu

Diskuse o koučinku vyjde ve formě komiksu

Další ukázka z komiksu o koučinku

Kdo vyvolává útoky a nenávist vůči homosexuálům?

Proč vlastně zase soutěžím o tu slzu

V co všechno nevěří KŘESŤANŠTÍ JUDAISTÉ III.díl

Letniční a charismatici, podobnosti a rozdíly

Jak je to mezi mnou a katolickou církví

Série tří adventních koncertů

Proc ctim Marii, matku Pana Jezise

Mohou mít KS pastora, který obhajuje společné uctívání démonů s pohany?

Šířit římský katolicismus z pozice evangelikála je nečestné!

Zlata slza pro uživatele reformovany - NOMINACE

Kdo čeká Mesiáše, ten se homosexualitě vyhýbá

Hněv králů je vždy závážný – Gravis ira regum est semper

3. ukázka z komiksu o koučinku

Tak ..A svedou mnohé (pouze pro zájemce o tuto ''kauzu'')

Usmíření katolické církve s pravoslavnými věřícími

Papež zve Turky do Evropy - zpráva LN

Granko se vysypalo

ANONYMNÍ REGISTRACE budou ZRUŠENY

Kultivovanost v diskuzi a důstojnost člověka

Olin na plese

Proč považuje Marek Moškoř alias DJMouka Grano Salis za dílo ďáblovo?

(stručně) O Grano Salis

Sex a početí dítěte k sobě nerozlučně patří (o PPR)

STŮJ ZA PRAVDOU I.díl

STŮJ ZA PRAVDOU II.díl

Druhořadým občanem ve vlastní zemi z důvodu náboženství

Člověk zamýšlí, Pán Bůh koná

Každý má jiné dary Důcha Svatého (fotky)

Dílčí krok ke světové „SUPERCÍRKVI“ 22.1. 2007? Žena jedoucí na šelmě?

Pokrytec

PROSÍM PŘESTAŇTE S FARIZEJSTVÍM!!!!!!!

Když muž brání ženě otěhotnět, co riskuje?

Plození bez zodpovědnosti může být také hříšné!

Prorocké slovo pro rok 2007

Co je největší hřích?

VLCI HLTAVÍ V ROUŠE BERÁNČÍM PŘICHÁZEJÍ!!!

Odpověď všem strašpytlům, kteří se bojí ekumenismu

Pro Olina

Jedinec a společenství s pohledu ekumeny

Slovo České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR...

NEBRAŇME BOHU PŘIPRAVIT SI CHVÁLU A OTEVÍRAT LŮNA ŽEN

AIDS v církvi

Satan bude jednou vládnout i ve Vatikánu

Pochybujete?

SOUD NAD ŽENOU V ŠARLATU

Jiří Krupa přijal prorocká slova pro Grano Salis a také slova o Rusku a Iráku

Český homosexuál Petr Zelenka smrtelně nebezpečným

Slovo Života směřuje ke katolické církvi

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DIECÉZE V USA ZAPLATÍ ZA SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ KNĚŽÍMI 60 MILIONŮ

Plné Peklo vadí hříšníkům

Petr Vlček: V zajetí těla

Boží láska

Vánoční dárek GRANO MUSICALIS

Jsou v Hnutí Pro život ČR tmáři a nebo hlasatelé Božího slova?

Film Příběh zrození v českých kinech

Kristus: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí

Hierarchie

V Pekle skončí ten, kdo se podobá Satanovi (o StB Holečkovi)

Petr Vlček: Cíl

Prohlášení Apoštolské církve k ''Charta Oecumenica''

Navést kriminalisty na stopu

Vlastizrada

Ne každý katolík souhlasí s jednáním papeže

Liduprazdne peklo? Aneb proc se domnivam, ze vsichni lide dojdou spasy

Agenti StB: profesionál se nestydí

ÚCHYL SEXUOLOGEM

Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona

Šílení proroci přijdou do Blázince

Myslím, že KDÚ-ČSL bude pošlapána

Vážím si Olina za jeho odpověď Aviafovi

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI KORÁNEM A BIBLÍ

Pokoj Boží

Mohli by jse mi vysvětlit proč jsem najednou anonimní

Tisíci slovy...

Děkuji za lekce z češtiny a nyní mi vysvětlete to na co se ptám

I KDYBYCHOM MY NEBO SÁM ANDĚL... BUDIŽ PROKLET

O islámu trochu jiným úhlem pohledu

CHCE ROZPOUTAT KRVAVOU OBČANSKOU VÁLKU!

Satanisté sílí....

Škvára a popel!!

Dle Bible Bůh NEmiluje každého hříšníka

Lituje Bůh, nebo nelituje?

Setkání

Sex před svatbou přijde draho!

Nechybi vam?

Seraphim uveril v moznost existence prazdneho PEKLA!

Smí zasahovat křesťan do toho, jak je Bohem stvořen?

Pravoslavná velikonoce v Rumunsku

Návrh pro setkání všech příznivců Grano Salis

Před pekelnou budoucností nás 5 sobot či 9 pátků nezachrání

Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí

Myšlenky Boží

Předurčení není fatalismus! Názorná obrázková ilustrace._P11

Letošní cenu za ekumenický počin roku získá projekt EXIT 316

Izrael a Evropa

PŘEJE SI PÁN JEŽÍŠ, ABYCHOM SLAVILI JEHO NAROZENINY?

Vánoční dárek na Grano Musicalis: Adventní píseň B. Mikoláška Otvírejte brány

Zlatá perla GRANO SALIS za listopad 2006 udělena

Zlatá slza GRANO SALIS za listopad 2006 udělena

Kdo stojí za letničním mluvení jazyky?

Kdo bude spasen, ten o tom neví dlouho dopředu, aby nezpychl.

Už to přišlo. Český pronárod klesl do DEMOGRAFICKÉ pasti

Metodějova kletba zničila Svatoplukovým pokrytectvím prolezlou Velkou Moravu

Co to znamená být křesťanem?

Projekt Grano Salis selhal II

Katolíkům škodí, že biskupové kryjí kněze spjaté s StB

Stín StB nad církví

Agent StB ve Vatikánu

Mnozí neuměli estébáka vyhodit

Tato myšlenka je ďábelská, peklonosná:

Vrchní rabín exkomunikoval skupinu Židů

Nominace Serafima na Zlatou slzu za evangelium ´pekla´

Znásilňování 13-leté, oběšení 14-leté, vražda 13-letého - ovoce sexpropagandy

Pro Standu ..ohledně ''odborné studie'' o mluvení v jazycích

Nenaplněné "proroctví" o Paroubkovi považuje J. Krupa stále za proroctví

Věřili, či nevěřili tito křesťané v predestinaci? Matouš 25,34-46

Všichni se Bohu pokloní, podřídí. Dobrovolně, či zuřivě.

Prorok Zachariáš nebo Jeremiáš v evangeliu podle Matouše?

Jeho kříž

MOBILIZACE PROTI REKATOLIZACI!!! Protestujme proti podpisu EKUMENICKÉ CHARTY!!!

Na počátku skutečného křesťanského probuzení byla vždy informace o Pekle

Sv. Serafim Sarovský a plnost Ducha svatého

Jedno z úskalí podpisu dokumentu Charta Oecumenica

Izrael se tvrdě brání. Má proč.

O lehkovážném posuzování bližních

Zprávy z nebes

Mýlil se Pán Ježíš, pokud odkazoval k Abiatarovi namísto Achimelekovi?

Malé desatero, jak získat vliv v církvi

Dříve chudé Africe evangelium, teď sexturistiku – „nové evangelium“

Jak se manželé vyhnou rakovině? Rozením dětí.

Povídání o Rebecca Brown

Bojovali i za nás – křesťanští mučedníci (o Sebastiánovi)

Kreslené vtipy ´Úsměvy roku 2006´

Petr Vlček Povrchní svatost

Sv. Edmund Campion (1540–1581) mučeník

Vánoční přání a rozjímání

Vánoční přání

PF 2007 od daggieho

Vánoce - pohádka nebo zázrak?

Slovenský kněz odmítl celibát !

Seraphim slaví úspěch

Vánoční přání GRANO MUSICALIS na Zlatou perlu!

MOJI MILOVANÍ BRATŘI A SESTRY V KRISTU

Maria - matka Boží

DŮSLEDEK JEDNOHO ZÁVĚRU 2. VATIKÁNSKÉHO KONCILU NA DĚJINY SVĚTA

PF 2007 od jakobin

Je to možná rýmovačka, ale milá

Zázraky se, díky Bohu, dějí

Možná jsi unavený. Ale i Maria s Josefem byli cestou do Betléma

človek

Multichat o vánocích

Izaiáš dodnes nepochopen

Díky Bohu, papež nemlčel o uměle potracených dětech

Zázrak. Narostla někomu noha?

Film „Apoštol Pavel z Tarsu“

Proč je pro nás křesťany Bible stále živým Božím slovem?

Oběti nemocničních vražd připomene ekumenická bohoslužba

Ať je mír, to co se narodí v Betlémě

Adventní rozjímání

František z Assisi v Itálii (1181-1226) - jak se ho dotkl Bůh

Tři vtipy Zdeňka Beneše

Zlo se nevzdává bez boje

GranoChat o pokrytectví

Vztah s Duchem Svatým

Film ''Desatero Božích přikázání'' o Mojžíšovi apod.

Obhajoba církve katolické 1 - Základní dogmata Církve jako nutné filosofické pri

Novoroční přání od daggie

ZKOUMAT NEBO ZKOUŠET? TOŤ OTÁZKA...

Novoroční přání od berkina

Když se pravoslavní mniši poperou, tak jen železnou tyčí, nebo sekerou

Dílčí krok ke světové ''SUPERCÍRKVI'' se blíží....

Když se mniši poperou..

Žebříček dvaceti nejvlivnějších charismatiků v ČR v r. 2006

Rozdíl mezi Duchem svatým a Marií; falešná vidění připravují vládu islámu

Loď s 850 lidmi se právě potopila, zachráněno 9 z nich

Navzdory proroctví Husajn nebyl Antikrist, jen jeho předchůdce

S naším Bohem do Nového r.2007

Církev HOPE Praha zneužila chráněné logo SuperStar

Přání Boží přízně v novém roce 2007, vám ze ♥ přeje Karels

Je špatné být charismatikem ? ... aneb whatś wrong?

NÁJEMNÍ VRAZI

O nástrahách hledání - mýty na duchovní cestě

Chránit i v r.2007 oběť, nebo zločince a vraha?

Chvalte Boha v jeho svatyni - Žalm 150

Novoroční projev prezidenta V.Klause

Ministerstvo školství o evoluci a homosexualitě

jiří pohrobek

Ad Charta Oecumenica

EFRAIM - kral pro spravedlnost

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ

Co je to oživení (revival)?

Otrocká závislost mužů na pornografii

Pohádka o přelidnění Evropy

Anathema sit!

Ekumenické variace: divadelní hra pro dva lidi a sbor

Dva svědci - Efrajm, Juda?

Zima,tma a Bůh

Návrh pro čtenáře Grano Salis

Diskuze nad čtvrtečním heslem Jednoty bratrské

Problémy Země řešme na Zemi

Vandali v Devičanoch poškodili i hrob rodiny Delingovcov

Požehnání jako protiklad prokletí, budeme-li solí země

Biblické archeologické noviny o Noemově arše

Voják OSN znásilnil v Súdánu mladého chlapce

Efraim budouci pozemsky kral pro spravedlnost pokr.

Odpověď bratru Seraphimovi na jeho články

pan Hromada na ČT2

Návrh článku ''Když se mniši poperou..'' na zhudebnění

Nominace článku: ''Ekumenické variace: divadelní hra pro dva lidi a sbor''

Poetický pokus o příspěvek k jednotě církve poslední doby

Je pravda, že metoda „neplodných dnů“ zabíjí lidská embrya?

Ajmán Zavahrí a jeho přání

Stránky jednoho palestinského aktivisty

Vstanou noví koučové!

Trendy v cirkvi v postmodernej dobe

''Život s jasným cieľom'': Ponižovanie pravej podstaty Boha

Nevím, zda je D. Wilkerson pravým či falešným prorokem

Kalendář seminářů pro vedoucí sborové pracovníky

Lze také u nás tolerovat reprodukci za asistence Vatikánu?

KAM sbližuje protestanty a katolíky

Kdo s Bohem počínává, ten všeho dokonává

Hledám podporu misie.

Statut Rady kurzů Alfa v České republice

Zkušenosti ze semináře: Jak zvládat kritické myšlenky

Individuální svoboda a osobní odpovědnost ve službě Pánu

Zkušenosti ze semináře: Jak reagovat na kritiku

1Kor 13,3 úlati pro kazdeho, pro krestany tuplem.

Je špatné být charismatikem ? ... aneb whatś wrong II ?

Zkušenosti ze semináře: Jak oslovovat kritiky

Bratři katolíci! Zasluhuje zločinec Tiso církevní blahořečení?

exkomunikace

Nejde o to být první

Zkušenosti ze semináře: Jak oslovovat kritiky II.

Test: jste charismatikem?

Kultura Sodomy přichází s lidoveckou ministryní kultury

Polský arcibiskup Wielgus byl obětním beránkem

Omluva a vzkazy pastýři, krytykovi, berkinovim, vladimírovi a dalším...

Libor Halík naživo!

Zvláštní proroci – proč to dělali?

Jistota spasení

Teologický objev století učiněný čtenáři GS

Nová forma v propagaci sociálních projektů - angažovaná píseň

Pozvánka na NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ

Koncert S.Klecandra a Pranic

Husitský Biskup přiznal svádění muže

biblické archeologické noviny..

Darwinovy ceny 2006 byly uděleny

další zajimavé www

Křesťanská hospoda?

Kdo je u mě charismatikem

Zcela nová novoroční písnička Bohdana Mikoláška

Petr Vlček : Cesta

Kdo to je charismatik... tentokrát podle jakobin

Film: Stojí za útokem na WTC 9/11 vládnoucí fundamentalistické kruhy v USA?

ČASOPIS ZÁPAS O DUŠI O EKUMENICKÉ RADĚ CÍRKVÍ A EKUMENICKÉ CHARTĚ

Poketz na GranoChatu

Štěpánův dar mučednictví, Bonkeho dar uzdravování

Všichni Židé nejsou stejní, někteří jsou homosexuální

Polemika s Jakobin

Pavel Cerny: Cirkev v dobe nabozenskeho pluralismu

Dan Drápal: Ke vzniku Křesťanských společenství

Romská otázka

Něco pro Seraphima

Je soustavné šíření nenávisti proti různým lidem křesťanské?

Petr Vlček Jak se ukřižovat

Petr Vlček Církev : Požehnání či prokletí ?

Pýcha předchází pád aneb kdo chce hlásat víru násilím v Africe

PRVENSTVÍ apoštola Petra

Láska a krása žen

Dotaz - cizoložný svazek

"Necharismatik" Olin Kadlec je vedoucím koučem v KS Plzeň

Odstraň ze svého domu PROKLETÍ

Je špatné být charisamtikem ?..aneb whatś wrong ? III - Pojem charismatik

Wilkerson r.1973. Byla to věštba, nebo proroctví ?

Petr Vlček : Odpuštění

Petr Vlček : Klidná karta

Benedikt XVI. vytrvale proti registrovanému partnerství homosexuálů

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal

Cirkev nie je monarchia

PRVENSTVÍ apoštola Petra II

Náboženská tabu

Zlatá slza GRANO SALIS za prosinec 2006 udělena

Zlatá perla GRANO SALIS za prosinec 2006 udělena

Římskokatolická církev nominována na ''Zlatou slzu'' za ekumenické pokrytectví

Nový pokus o sjednocení

Je špatné být charismatikem ? ... aneb whatś wrong? IV - Charismatici v ČR

Eutanázie. Pokud spácháš sebevraždu, půjdeš do Pekla - svědectví

Koučink pro vedoucí pracovníky sboru

Jednota křesťanů - dva modely

Naučte se být zlá!

Náboženství kryje další byznys

Pletou si katolickou a evangelickou faru. Může za to Charta oecumenica?

Upozornění pro čtenáře GRANO SALIS! Strategie cílené kampaně charismatiků!

Nezaměstnali ho, protože je gay

Vina

1. Teologická konference Grano Salis

OTÁZKA pro tradiční křesťany - modly v kostele?

Katolická zpravodajská televize v 7 jazycích začne o velikonocích

Něco o Jesus movement - ale anglicky / sorry :-(

Patrick Madrid SOLA SCRIPTURA: NÁVOD K ANARCHII

Nominace podpisu Ekumenické charty na Zlatou perlu

Jiří Krupa se rozhodl anticharismatiky vyčerpávat

Malý kvíz - poznáš hledané osoby?

Je fatimské proroctví z r.1917 pravé, či falešné? Portugalsko a potraty.

Olin Kadlec se rozhodl provokovat kritiky charismatického učení

Quo Vadis Polsko?

Proč se po zázračném uzdravení, které fyzicky cítíme, nemoc opět vrací?

Jsou nějaké důkazy zkamenělin o celosvětové potopě? Ano, jsou.

Užitečné odkazy

Oběťi pornografie bez cenzury. Dvanáctiletý znásilnil sestru.

PROČ ŽENY KŘESŤANSKÉHO ZÁPADU KONVERTUJÍ K ISLÁMU?

MUSLIMOVÉ KONVERTUJÍ KE KŘESŤANSTVÍ ČASTĚJI NEŽ KŘESŤANÉ K ISLÁMU

Páteční pokec - dar proroctví

Starší sboru CB Litvínov Hynek alias Pattre protestuje proti nastavování zrcadla

Hledám odvážného muže - ženu.

Neznámá pravidla slušného chování křesťana

V hněvu, v rozhořčení a ve velikém rozlícení je Hospodin

Mohou křesťané souhlasit se zastánci a propagátory homofobie?

Překračuje Bůh svá přikázání?

Je špatné být charismatikem ?..aneb whatś wrong ? V - Joel

Bojující duchovní na poli práce

Hošan z Biblošan

Petr Vlček : Boží změny

Omluva

Proč neplatím desátky

...a na zemi pokoj...

Může se manipulovat s lidskou psychikou při skupinovém uzdravování?

Pozvánka k polsechu pořadu o P.O.D.

Sebeláska zničila ďábla a může zničit i Tebe

Boží jemnost už s nimi nic nezmůže, nedají se zvládnout ani tresty

KAM KRÁČÍŠ ŘKC ?

PROČ STOJÍ KATOLICKÉ KOSTELY NA POHANSKÝCH OBĚTIŠTÍCH

Petr Vlček : Prosté pozvání k Bohu

DJ Mouka se opět otírá o Musicalis!

Ikona potratu, kterou nechal nakreslit kající potratář

Podepište petici Pravdu o tabáku!

Přes 600 vědců od r.2001 do listopadu r.2006 veřejně odmítlo darwinismus

Prosba o modlitbu

Ostří hoši Marek Moškoř a Václav Juchelka předvedli mediální terorismus

''Je mi známo,Hospodine...''

Hrozný úpadek žido-křesťanské civilizace

Kázání o zradě

KARAITSKÝ JUDAISMUS

Charta Oecumenica v diskusi

Ano, čistě logicky Písmo není a nemůže být zárukou Pravdy..

Usnesení Ústřední rady husitské církve k případu pražského biskupa

Luthersko-pravoslavný dialog o eucharistii- společné stanovisko

23.TELEŽALM

Křesťanský mediální terorismus

Reakce ke komentářům pana Halíka

DESET MALÝCH KŘESŤANŮ

Hrozný úpadek žido-křesťanské civilizace II.

Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona

Autoritativní vláda pevné ruky

Hrozný úpadek žido-křesťanské civilizace III.

PRAKTIKY POTRATÁŘŮ A JEJICH POMOCNÍKŮ JSOU VŠUDE STEJNÉ!

Pravoslavný kněz nevybíravě napadl homosexuály

ROZVOD A OPĚTNÝ SŇATEK

Ekumenicka charta a nevestka ze Zjeveni Janova

Evangelizovali jsme. Trávila jsem s mužem v hospodách mnoho večerů

Láska a pravda

PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ?

Granopoketz: Hudba v životě křesťana

Ve výcvikovém táboře Al-Kámjda

Ve výcvikovém táboře Al-Kámjda II.

Kanibalismus komunistů v Číně. V provincii Ťiang-si snědli 137 osob

Ve výcvikovém táboře Al-Kámjda III.

Grano Musicalis

Je modlitební praxe prvotní církve z 2. a 3. století nadřazena Písmu?