Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 289, komentářů celkem: 416497, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 53 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

brusle7
ivanp
Akuzativ
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113026484
přístupů od 17. 10. 2001

Církev Adventistů sedmého dne

Adventisté sedmého dne p?ijímají bibli za jediné vyznání víry a z ní odvozují základní v?rou?né ?lánky.Dále uvedené v?rou?né body jsou výrazem toho,jak církev u?ení Písma chápe a vyjad?uje.K revizi t?chto výrok? m?že dojít p?i zasedaní Generální konference,když církev pod vedením Ducha svatého dosp?je k pln?jšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižn?jší výrazy k vyjád?ení toho,co u?í Boží slovo.1.V??íme v jednoho Boha,v jednotu t?í v??ných osob božství,v Boha Otce,Syna a Ducha svatého. 2.P?ijímáme smrt Ježíše Krista na Golgot? jako smírnou ob?? za h?íchy lidstva.V??íme,že vírou v jeho prolitou krev jsou lidé vysvobození od h?íchu a trestu za n?j. 3.P?ijali jsme Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele.V??íme,že nám B?h pro Krista Ježíše odpustil naše h?íchy a dal nám nové srdce.Vzdáváme se h?íšných zvyk? a zp?sobu tohoto sv?ta z lásky k Panu Ježíši. 4.P?ijímáme vírou spravedlnost Ježíše Krista ,našeho P?ímluvce v nebeské svatyni a spoléháme se na jeho slib,že nám jeho prom??ující milost a síla umožní žít Kristu podobným životem v domov? i p?ed sv?tem. 5.V??íme,že bible je Bohem inspirované slovo a tvo?í jediné pravidlo víry a života k?es?ana.Chceme pravideln? v?novat ?as studiu Písma a modlitb?. 6.P?ijímáme desatero Božích p?ikázání jako projev Božího charakteru a zjevení jeho v?le.Jsme rozhodnuti v síle Ježíše Krista zachovávat tento zákon v?etn? ?tvrtého p?ikázání,které vyžaduje sv?cení sedmého dne týdne jako soboty Hospodinovy a památku stvo?ení. 7.T?šíme se na blízky p?íchod Pana Ježíše a spln?ní k?es?anské nad?je,kdy“toto smrtelné t?lo oble?e nesmrtelnost“.Chceme se p?ipravit na setkání s Pánem a slovy i životem sv?d?it jiným lidem o boží laskavé nabídce spasení,aby se také p?ipravili na jeho slavný p?íchod. 8.Církev je nezavislá od státu.Církev se vydržuje z dobrovolných daru. 9.V??íme,že naše t?lo je chrámem Ducha svatého a chceme tedy Boha oslavovat také svým t?lem.Vyhýbáme se užívání všeho,co je škodlivé,zdržovat se ne?istých pokrm?,užívaní výroby a prodeje alkoholických nápoj? a tabáku v jakékoli form?,práv? tak jako i zneužívání narkotik a obchodování s nimi. 10.P?ijímáme u?ení Nového zákona o k?tu pono?ením.P?ejeme si být takto pok?t?ni na ve?ejné vyznání své víry v Krista Ježíše. Adresy shromážd?ní sbor? ?eského sdružení Adresy shromážd?ní sbor? Moravskoslezského sdružení

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (15038 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.12 sekundy