Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Drahoslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16084, komentáře < 7 dní: 156, komentářů celkem: 389882, adminů: 60, uživatelů: 5030  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 28 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106906976
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Víra, skutky a spravedlnost
Vloženo Sobota, 19. červen 2010 @ 16:48:01 CEST Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal Willy

Ř 4:4-5

   Ekumenický překlad              Bible Kralická                       Překlad 21. století               Nová smlouva KMS
Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá počtena podle milosti, ale podle dluhu. Tomu, kdo koná skutky, se nepočítá odplata podle milosti, ale podle dluhu. Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti.


Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost, Avšak tomu, kdo nekoná skutky, ale věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, se počítá jeho víra za spravedlnost. Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost.


Někteří zde na GS prohlásili, že pro spásu víra není nutně potřeba a dále že je zapotřebí vytrvat v konání dobrých skutků, aby člověk spasen opravdu nakonec byl.

Co na to říká Písmo Svaté je v několika překladech uvedeno v úvodu článku. Tak se na to podívejme.

Ve 4. verši apoštol Pavel píše o člověku, který pracuje (pro svou spravedlnost), kdo koná či se vykazuje skutky. Takovému člověku se mzda, odměna, odplata nedává/nepočítá z/podle milosti, ale podle dluhu/povinnosti. Tento dluh je tak obrovský a povinnost tak veliká, že není v silách a možnostech člověka takový dluh zaplatit a povinnost splnit, i kdyby žil věčně. Takový člověk také nemůže počítat s Boží milosti, poněvadž se před Bohem nepokořil a neuznal, že nemá na to, aby si dluh, který vůči Bohu má, odpracoval.

V 5. verši máme člověka, který pro svou spravedlnsot nikterak nepracuje, skutky se nevykazuje a nekoná žádné skutky, aby byl ospravedlněn a spasen. Tento člověk prostě věří/spoléhá v/na Toho, Kdo ospravedlňuje bezbožného zadarmo bez skutků z milosti díky skutku Někoho jiného, Kdo jeho dluh už zaplatil.

Bible tedy jasně učí, že člověk může být ospravedlněn jedině vírou - vírou, která je člověku Bohem počtena za spravedlnost. Příkladem takového člověka je Pavlem zmíněn Abraham, který uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Proto bývá také Abraham nazýván praotcem víry.

Z uvedeného zřetelně vyplývá, že výše zmíněná prohlášení jsou mimo realitu, mimo Boží plán spásy a ve svém důsledku vlastně ukazují na pohrdání Boží milostí a snahu, zajistit si spásu sami.

A jak je to tedy s dobrými skutky?

Ef 2:4-10 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem - milostí jste zachráněni - a spolu s Ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.  Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Toto místo Písma nám jasně zjevuje, že jsem spaseni/zachráněni milostí Boží skrze víru a to všechno (spása, milost, víra) je Boží dar. Teprve po té, co jsme zachráněni, je řeč o dobrých skutcích.Tyto dobré skutky jsou Bohem předem připravené pro ty, kdo jsou Božím dílem, tj. pro ty, kdo byli Bohem stvořeni v Kristu Ježíši, tzn. znovuzrozeni z vody a Ducha, aby v těchto dobrých skutcích žili/chodili. Takže nejprve je tu spása bez skutků a teprve po té, co jsme spaseni, můžeme jako Boží dílo, stvořeni v Kristu Ježíši, konat Bohem předem připravené dobré skutky. Tyto skutky jsou tu pro uskutečnění Božího věčného záměru. tj. vybudování Těla Kristova v lásce, jak píše Pavel Efezským ve 4, kapitole. Tyto dobré skutky jsou spravedlivými činy svatých zmíněné naším bratrem Janem v knize Zjevení 19:7-8 „Radujme se a jásejme a vzdávejme/vzdejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
Vidíme tedy, že spravedlivé činy svatých jsou svatebním šatem nevěsty Kristovy, zářivě (Boží sláva) čistým (díky krvi Beránka) kmentem, který je jí dáno (Bohem) obléknout, aby mohla vejít na svatbu.

Použiju nyní jako malou ilustraci známou pohádku "Mrazík". Ivánek byl učiněn pro svou pýchu a hloupost medvědem. A v podobě medvěda, když se dozví, že ho z této podoby mohou vysvobodit pouze dobré skutky, volá: "Jaký dobrý skutek mám vykonat?!" A tak se snaží - a nic! Myslí pořád jen na sebe a své vysvobození. Ale ve chvíli, kdy pomyslí na starou slepou babku, která přišla o svou hůl - jak bez ní bude chodit? - ptá se Ivánek, v tu chvíli je vysvobozen.

Z toho všeho vyplývá, že Bohem předem připravené dobré skutky mohou konat jenom ti, kdo jsou spaseni Boží milostí skrze víru a jsou tak Božím dílem v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, aby v nich žili životem, který přijali spolu s Pánem Ježíšem Kristem, tj. Krista samého jako svůj život (Ko 3:4), skrze Něhož žijí (J 6:57) pro Jeho vyjádření a oslavení. Tento život se žije chozením podle Ducha, kdy nás Duch Svatý do dobrých skutků uvádí tím, že nás prostě vede, abychom žili a dělali, co se Bohu líbí, tzn. hledali a činili vůli Boží. Pán Ježíš Kristus, když žil jako člověk na zemi, žil vlastně stejně. Chodil Duchem, veden Duchem, měl společenství s Otcem v Duchu a pak chodil a mluvil Slova, která slyšel od Otce a konal skutky, které viděl u Otce - v Duchu. Byl v Duchu pořád neustále, a proto také mohl říci v Janovi 8:29 A Ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co se Jemu líbí.

Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám milost být a zůstávat v Duchu, aby nás mohl vést k dobrým skutkům, které pro nás, kteří jsme Jeho dílo, Bůh předem připravil, abychom v nich žili a byli tak oblečeni/připraveni na svatbu Beránkovu. Amen.

Tož tak.


Podobná témata

Zamyšlení

"Víra, skutky a spravedlnost" | Přihlásit/Vytvořit účet | 100 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Omluva a oprava (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 19. červen 2010 @ 17:56:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Omlouvám se, ale úvod článku v náhledu vypadal jinak. Byly to čtyři sloupce - 4 překlady, takže pod každým nadpisem překkladu byl jemu odpovídající text - viz dva sloupce na ukázku níže. Ale teď si uvědomuji, že se to tak zobrazit zřejmě ve finále nemohlo a že by se to stejně na každém počítači zobrazilo jinak/různě.


      Nová smlouva KMS                             Bible Kralická

Tomu, kdo pracuje, se mzda                       Kdožť skutky činí, tomuť odplata
nedává z milosti, nýbrž                                 nebývá počtena podle milosti,
z povinnosti.                                                     ale podle dluhu.

Kdo však (pro svou spravedlnost)            
Tomu pak, kdož nečiní skutků,
nepracuje, ale spoléhá na toho,                  ale věří v toho, kterýž spravedlivého
který ospravedlňuje bezbožného,              činí bezbožníka, bývá počtena
tomu se jeho víra pokládá                            víra jeho za spravedlnost,
za spravedlnost.

willy


 

Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 20. červen 2010 @ 11:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celek Pavlovy nauky připouští pro (Ř 4,3) jen jeden výklad:
Vzhledem k Bohu a tedy v pravdě, se víra konkrétně spojuje vjedno se spravedlností.
Víra je zdrojem Abrahámovy spravedlnosti a jeho skutků. Ale to ještě není všechno!
(Jk 2,21-24)
Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl na oltář svého syna Izáka?
Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že díky těm skutkům došla víra k dokonalosti?
Tak se naplnilo Písmo, které říká: "Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost" a byl nazván Božím přítelem.
Vidíte tedy, že člověk je ospravedlňován ze skutků a ne jen z víry.

I toto je dalším kamínkem naší víry, i toto je součástí evangelia!


Mnohým z vás chybí ucelený pohled na křesťanství, vytrháváte si jednotlivé střípky mozaiky obrazu a docházíte pak k jejich nesprávné interpretaci. Pochopitelně, protože jednotlivý kamínek mozaiky nenese ucelenou informaci. Dává pravdivý smysl jen tehdy, když je zasazen přesně na své místo v obraze.

Proto o většině tvrzení v tomto článku se nedá říci, že nejsou pravdiná. Stejně však ještě nedávají pravdivou informaci o celkovém obrazu.

Teď se zaměřím na mylné závěry článku, které matou:
..."Někteří zde na GS prohlásili, že pro spásu víra není nutně potřeba a dále že je zapotřebí vytrvat v konání dobrých skutků, aby člověk spasen opravdu nakonec byl."...

Že je ke spáse zapotřebí vytrvat v dobrém až do konce, říká přece Pán Ježíš (Mt 24,13; Mk 13,13;). Víra je nezaslouženým darem. Kdo ji nedostal, má snad být vyloučen ze spásy? Mt 25 tvrdí cosi jiného: Skrze lásku k bližnímu (vykonat to, co pro člověka Bůh připravil) může i nevěřící dojít věčné spásy.
Vidíte tedy, že člověk je ospravedlňován ze skutků a ne jen z víry.

Na příkladu Ivánka v Mrazíku je vidět, že účelové pachtění za skutky je marnost. Ty pravé skutky k nám přicházejí samy - a láska nám o nich poví. Ovšem kdyby Ivánek tento hlas lásky k bližnímu ignoroval, zůstal by medvědem.


..."Tyto dobré skutky jsou Bohem předem připravené pro ty, kdo jsou Božím dílem, tj. pro ty, kdo byli Bohem stvořeni v Kristu Ježíši, tzn. znovuzrozeni z vody a Ducha, aby v těchto dobrých skutcích žili/chodili."...

Chybná spekulace
.
Všichni jsme Božím dílem, znovuzrození i neznovuzrození. Všichni jsme nezaslouženě vykoupeni Kristem a máme možnost být spaseni. Ale musíme se této možnosti chopit a cosi pro ni udělat!
Pro každého člověka bez výjimky  Bůh ve svém plánu už od věčnosti připravil skutky, které má člověk vykonat (ať s vírou, nebo bez ní), které ho budou zpětně formovat k dobrému.


..."V 5. verši máme člověka, který pro svou spravedlnsot nikterak nepracuje, skutky se nevykazuje a nekoná žádné skutky, aby byl ospravedlněn a spasen. Tento člověk prostě věří/spoléhá v/na Toho, Kdo ospravedlňuje bezbožného zadarmo bez skutků z milosti díky skutku Někoho jiného, Kdo jeho dluh už zaplatil."...

Kdyby se Abrahámovi dostalo ospravedlnění za skutky, nebyl by to už Boží dar (milost), ale povinná odměna za práci (Gn 15,6). Nehledě na to, že ospravedlnění má takovou hodnotu, že ho ani všechny naše skutky nedokáží zaplatit.
Není ale pravdivým tvrzení, že Abrahám pro svou spravedlnost nijak nepracoval. Svou víru dokázal tím, že odešel z bezpečí domova do cizí nepřátelské země. Ani později pro něho nebylo nijak lehké položit na oltář svého syna.
Jeho víra (dar od Boha) vyrostla do dokonalosti skrze jeho skutky.


Willy,
žiješ ve světě, Nadělals dluhy. Choval ses jako člověk pošetilý (L 14,28-30), nikoli jako křesťan. Určitě si nemyslíš, žes tehdy  činil to, co se líbí Kristu!
Já vím, že je lákavá představa, že dluh za tebe jiný zaplatí! A ty nemusíš pro to udělat nic, žádnou námahu, jen věřit. Ale to je pohádka, tak to v životě nechodí. Svůj dluh musíš zaplatit do posledního haléře sám! Když nebudeš splácet, přijde exekutor.

Ve světě duchovním náš dlužní úpis přibil Kristus na dřevo kříže. To je pravda. Otevřel nám dveře, možnost, jak své dluhy likvidovat. Aby už nebyly.
 My ovšem musíme pro to také cosi udělat, abychom tuto možnost využili.
Smazání našeho dluhu, smazání hříchů, není nijak automatické, je podmíněno pokáním a obrácením! A to je konkrétní skutek, častokrát pro někoho hodně těžký.

Žádné "NIKTERAK NEPRACUJE" - na toto spojení zapomeň, je falešné.
Když se spolehneš na Krista, práce ti neubude, spíš přibude. Ale všechno bude jiné, události dostanou smysl a řád.
Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 20. červen 2010 @ 12:26:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj oko...
zvykám si na teba...prekvapuje ma, že používaš bibliu keď môžeš všetko potvrdiť svätou tradíciou a neomylnosťou pápeža...si typický demagóg, ale mám podozrenie že ty vieš alebo aspoň tušíš kde je pravda, len nemáš odvahu alebo nemôžeš pripustiť že sa mýliš, pretože by sa ti zrútil celý svet...

rozmýšľaš ako žid...tí sa bili v prsia hovoriac ,, my sme deti Abrahámove,,...koľko práce to dalo ap. Pavlovi aby ich napravil...polovica listu Rimským a celý Galatský o tom hovorí...
v skratko Pavel hovorí toto: nechváľte sa tým že ste deti Abrahámove, pretože Abrahám bol pohan a bol ospravedlnený z viery nie zo skutkov a až potom keď bol bez skutkov zdarma a z viery ospravedlnený bol obrezaný a stal sa židom...pointa je v tom, že ospravedlnený bol vtedy keď ešte nič neurobil a sedel doma v Chárane...až potom keď bol ospravedlnený urobil skutok a vykročil do zasľúbenej zeme...
ak by v tedy keď uveril a bol ospravedlnený bez skutkov náhodou zomrel, tak ide rovno do neba...

Abrahám uveril bol ospravedlnený a potom mu Boh pripravil skutky v ktorých mal chodiť, to jest cesta do kanaánu...

asi ťa táto teológia pohoršuje a pripadá ti ako bláznovstvo...nič si s toho nerob, aj židom to tak pripadalo...muslím že netreba písať o tom čo katolicizmus spôsobil teológiou skutkov...počnúc dehonestovaním Kristovej obeti a končiac neistotou spásy v katolicizme...

...vytrhávaš jeden verš z Jakuba z kontextu a ignoruješ desiatky pasáží o ospravedlnení zdarma, z viery a milosti...a tak budeš do bezvedomia konať dobro aby si si zaslúžil spásu, poprípadne pôjdeš do očisca a ak si zámožnejší predplatíš si zádušné omše ale nikdy nebudeš mať istotu ako to s tebou dopadne...nikto ti v katolicizme nepovie koľko skutkov, koľko zádušných omší...má to logiku pretože nikto to ani nemôže vedieť a tak milióny katolíkov zomierajú v neistote a dúfajú v cirkev ktorá to za nich nejako zariadi

ivanpRe: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 22. červen 2010 @ 14:57:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jestli ještě někdo debatuje, mám otázku. Odpověď lze sice snadno najít v článku, ale třeba někomu pomůže a přinese užitek, když si na ni před Pánem odpoví.

Pro koho Bůh předem připravil dobré skutky?

w.Re: Víra, skutky a spravedlnost (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 27. červen 2010 @ 12:01:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Ahoj Willy.

   Hezký článek. Mám k němu pár připomínek.

  1. Představa člověka, že si "vystačí před Bohem se svými skutky" a "vytrvá v dobrém až do konce" vs. zjištění, že jsem před Bohem naprosto nedostatečný a nemám nejmenší šanci se obhájit

  Dost jsem nad tímhle přemýšlel proč jsem vlastně tenkrát jako nekřesťan, doufající ve všelijaké "svaté" mocnosti v povětří a jejich přímluvu u Boha velmi dobře vnímal svoji nedostatečnost před Bohem a proč jsem vnímal to, že k Bohu nejde přijít vlastními zásluhami a snahou a ani zásluhami jiných lidí či jejich prostřednictvím. Tuhle věc zjevně mnoho náboženských lidí, žijících stejně jako tenkrát já, nevnímá. Nebo vnímá a nepřizná? Těžko říci.

  V každém případě, tohle poznání hříšnosti a nedostatečnosti bylo to nejdůležitější poznání, které mne přivedlo k víře v Ježíše Krista a vyznání té víry. Dnes vím, že evangelium má smysl přinášet jen těmto lidem, lidem s tímhle vědomím. Lidem, kteří jsou usvědčeni ze hříchu, kteří mají svědectví o Boží spravedlnosti a vědí, že na soudu nemají šanci.

  Rád teda vysvětluju evangelium i těm nábožným fanatikům jako jsem byl já, ale dobře vidím, že to k žádnému praktickému výsledku nevede - pokud nemají to svědectví Ducha o hříchu, soudu a smrti, nejsou jim slova evangelia k ničemu. Ba dokonce jsou někdy i ke škodě, vysmívají se Slovu a rouhají se Bohu. No, ostatně - jako tenkrát já.


  2. To, že teď není možné, aby se člověk ospravedlnil před Bohem svými skutky a jediná cesta k Bohu je skrze Krista nemusí znamenat to, že člověk na tom věčném soudu po své smrti a vzkříšení neprojde a že nebude Kristem omilostněn tam.


  3. Velmi přesné je to s těmi skutky. Tím jsem se v životě zabýval a musím říci, že když se tzv. "křesťané" pustí do vymýšlení páchání dobrých skutků, stojí to často fakt za to.

  Z mého pohledu je nesmysl dělat věci jinak, než že se člověk narodí k věčenému životu z toho nepomíjejícího a věčného Slova a pak začne dělat skutky, které jsou pro něj připraveny. Čím dřív, tím lépe. Cokoliv jiného nedává smysl - to je jen zbytečné mrhání energií a potenciálem člověka.

  ToníkStránka vygenerována za: 0.79 sekundy