Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Milena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16092, komentáře < 7 dní: 557, komentářů celkem: 390437, adminů: 60, uživatelů: 5032  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 220 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

martino
LD
ivanp
JirkaB
Magdalena07
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106986326
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Církve a Bible
Vloženo Neděle, 25. červenec 2010 @ 19:29:20 CEST Vložil: Olda

Studijní materiály poslal Mikael

"Různá církevní hnutí přistupují často k Bibli různě, což má dopad na způsob, jakým se vztahují ke světu a také k Izraeli a k Židům. V tomto článku uvádím v hrubých rysech několik základních modelů, které představují jednotlivé proudy církevní tradice. To by nám mělo pomoci lépe se orientovat v teologických faktorech, které motivují jejich činy."

Různé přístupy církví k Bibli
Malcolm Hedding


Různá církevní hnutí přistupují často k Bibli různě, což má dopad na způsob, jakým se vztahují ke světu a také k Izraeli a k Židům. V tomto článku uvádím v hrubých rysech několik základních modelů, které představují jednotlivé proudy církevní tradice. To by nám mělo pomoci lépe se orientovat v teologických faktorech, které motivují jejich činy.

Kruhový pohled


V pohledu těchto hnutí by se dala Bible přirovnat ke kruhu obsahujícímu různé principy, který je celý přijímán jako vzor. Například vidí v hebrejských písmech pojem chrámu a podle tohoto principu budují kostely, které jsou obdobně jako chrám rozděleny na svatyni – místo pro věřící – a velesvatyni pro kněze nebo kazatele. Stejně přistupují k předmětům, jako jsou svíčky, kadidlo, oděvy i k novozákonním „metodám“ – např. starší, diakoni apod.
 1. Pokud jde o smrt Ježíše, zdůrazňují jeho utrpení a oběť a vyzývají své věřící, aby následovali jeho příkladu. Pokud jde o věčnost, málo se káže o reálnosti pekla. Často vzniká dojem, že všichni slušní lidé se dostanou do nebe.
 2. Nebezpečí této tradice spočívá v nedostatku evangelizační horlivosti, kompromisech a laodicejském syndromu „vlažné“ církve.
 3. Židé jsou vnímáni většinou jako odraz. Jejich symboly a příběhy zdobí vitráže a vnitřní vybavení kostelů.
 4. Angažmá těchto církví ve společnosti se odehrává v oblasti sociálních otázek a pozemské spravedlnosti.
Výsečový pohled

V této tradici je Bible také znázorněna kruhem, z něhož si však vybírají jen určitou výseč, jako kdybychom si vzali jeden klínek dortu. Soustředí se pak na tento segment. Zdůrazňují zejména knihu Skutků a vůči ostatním částem církve bývají polemičtí. To znamená, že jsou to „puristé“, kteří si myslí, že obnovují pravou novozákonní církev. Jejich reakce na jiné výrazy Církve se dá často shrnout do výzvy: „Vyjdi z nich, lide můj!“
 1. Pokud jde o smrt Ježíše, vidí její význam ve vykoupení z hříchu a hodně času tráví kázáním o pekle a následcích hříchu.
 2. Nebezpečí je v tom, že tyto církve mají často velmi autoritářský charakter, sektářské sklony a upadají do pasti nikolaismu – zdůrazňují výkon moci nad laickými věřícími.
 3. Židé jsou pro ně historií – biblicky překonaným lidem, který už nemá ve světových událostech hrát žádnou roli.
 4. Angažmá těchto církví ve společnosti je v oblasti evangelizace. Jsou to izolacionisté, silný důraz kladou na nebeské království a někdy dokonce pohlížejí s nevolí na křesťany, kteří se účastní voleb. Stručně řečeno, zcela opustili tento svět a jeho utrpení. Konec konců, jednou to vše pomine!
Lineární pohled

Křesťané této tradice vnímají čas a záměry. Bible je pro ně dlouhou sérií událostí počínajících v knize Genesis, které jsou rozděleny na různá časová období – dispenzace – odrážející vždy jiný aspekt Božích záměrů. Takových období se rozlišuje nejméně pět: od nevinnosti ke svědomí, zákonu, milosti až k naplnění. Vyznavači této tradice přijímají Darbyho učení, přestože mnozí tak činí nevědomě.
 1. Pokud jde o smrt Ježíše, je pro ně plánem záchrany lidstva. V důsledku toho se hodně káže o událostech posledních dnů.
 2. Nebezpečím v této tradici je tunelové vidění, znehodnocení biblické pravdy a velmi zkostnatělé eschatologické názory. Snadno plodí falešné proroky a nepřistupuje ke světu se slitováním.
 3. Židé jsou pro ně prorockým znamením; doopravdy se o ně nezajímají, předmětem zájmu je jen schopnost Židů naplnit jejich očekávání spojená s koncem věků.
 4. Ve světě se angažují evangelizačně s velkým důrazem na „poslední hodinu“.
Právní pohled

Tento pohled vnímá čin a následek. Všichni zhřešili, a proto nemají slávy Boží; mzdou hříchu je smrt. Bible je pro ně „knihou smlouvy“. Spasení bylo vždy možné jedině z milosti skrze dokonané Ježíšovo dílo na kříži. Zaslíbení Syna, který položí život za hříchy světa, bylo dáno před počátkem času, takže teologicky Ježíš zemřel před stvořením světa. Různé smlouvy v Bibli posilují a rozvádějí Abrahamovu smlouvu, která představuje velké Boží rozhodnutí spasit svět a je první proklamací evangelia (Gal 3:8). Bůh Bible tak vstupuje do vztahu s lidstvem na základě právních závazků stanovených a vymáhaných prostřednictvím smluv.
 1. Pokud jde o smrt Ježíše, představuje smírčí oběť. Na kříži splnil požadavky Božího charakteru, jejichž odrazem je morální zákon Desatera. Ježíš se narodil pod Zákonem, pod Zákonem dokonale žil, byl odsouzen pod Zákonem a pod Zákonem zemřel.
 2. Nebezpečím je, že projev vlastní víry se stane příliš technickým, doktrinálním a ztratí vřelost, lásku a soucit. Protože tento pohled uznává roli, kterou hraje Izrael v Božím plánu vykoupení světa, může zrodit převrácené teologické názory, v nichž Izrael nahradí místo, které by měl v životech věřících zaujímat Ježíš.
 3. Židé a Izrael zaujímají v této teologii ústřední postavení, protože jsou správci Božího slova. Pohané mají pak podíl na jejich duchovním bohatství.
 4. Tato část církve se angažuje ve světové evangelizaci a je známá svým filosemitismem.
Pohled duchovní nadvlády

Tento pohled má za to, že následovníci Ježíše se vracejí do oblasti duchovní vlády, kterou užíval Adam před svým pádem. To znamená, že věřící může již nyní, před vzkříšením mrtvých, vládnout nad světem a přebírat kontrolu nad jeho strukturami. Záleží jen na tom, aby dobře znal svou identitu v Ježíši a projevoval víru, jíž si tyto věci přivlastňuje.
 1. Pokud jde o smrt Ježíše, je to vše přemáhající čin vykoupení, který osvobozuje věřícího od hříchu, démonické vlády a duchovního selhání a otevírá dveře do oblasti mocné duchovní vlády. V důsledku toho se v těchto kruzích hodně káže o úspěchu a finanční prosperitě. Když jich někdo dosáhne, považuje se to za okamžitý důkaz toho, že do takové duchovní vlády vstupuje.
 2. Nebezpečím je, že vede věřícího k neodůvodněně troufalému jednání a do nové formy gnosticismu! To znamená, že je potřeba znát a praktikovat pozitivní vyznání, jímž „pohybujeme“ Boží rukou. Dále špatně rozlišuje časy Božího království, takže se snaží přidělit věřícím již nyní postavení, které je pro ně připraveno teprve v budoucím království, až budou oděni do věčné dokonalosti. V důsledku toho se podceňuje síla, s jakou věřícího svírá hřích v něm přebývající, a klade se na něj vina v případě, že nefunguje tak, jak hnutí předepisuje. Věřící, kteří nedokáží dosáhnout určité úrovně úspěchu a svobody od nemocí, jsou považováni za lidi, jimž chybí víra. Toto hnutí plodí mnoho ztrát.
 3. Izrael má v tomto pohledu malý význam, protože Židé přišli o svou moc tím, že odmítli Ježíše a doklady jeho mesiášské role. Je však nutno uznat, že někteří vůdčí představitelé tohoto proudu mají k Izraeli pozitivní vztah a zastávají názor, že moderní obnova tohoto státu není pouhou politickou náhodou.
 4. Jejich angažmá ve společnosti je silně evangelizační a projevují velkou finanční štědrost při zakládání sborů a jejich financování v zemích třetího světa. Z jejich důrazu na víru se určitě můžeme všichni poučit.
Závěr

V každém církevním proudu najdeme něco dobrého a něco špatného. Je na nás, abychom tyto aspekty zvažovali a svůj vlastní náhled podle toho uzpůsobili. Jak si s touto výzvou poradíte, ponechávám na vás.

Malcolm Hedding je výkonný ředitel ICEJ; původně vyšlo v křesťanském vydání Jerusalem Post; přeložil Mojmír Kallus


Zdroj: http://www.icej.cz/slovo_z_jeruzalema/"Církve a Bible" | Přihlásit/Vytvořit účet | 52 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Církve a Bible (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 26. červenec 2010 @ 13:19:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poznávám se v kruhovém pohledu, kdo by to byl řekl ?  :o)  V Židech vidím Vyvolený národ a starší bratry a sestry kterým vděčím za všechno a prostřednictvím kterých nám Bůh dal svou spásu.  Naše kostely se nepodobají jen Chrámu v Jeruzalémě.  I v nejmenších a nejchudších obydlích mívali Židé místnost se zvláštním režimem vyhrazenou jako modlitebnu, třeba jen malý výklenek oddělený  závěsem. Prototypem našeho kostela je dům Panny Marie na Slavičím vrchu u Effezu, který dal postavit Jan Evangelista a který je zachován dodneška. První stavba zakončená polokruhovou částí  ve které apoštolové sloužili mši a proměňovali Eucharistii. Po vzoru tohoto domku postavili i první kostely na svých misijních cestách, z kamene i z rákosí a bláta. Podle situace a možností. A staví se tak dodneška.  Možná se u nás o Pekle tolik nekáže, tak jako se v domácnostech málokdy káže  dětem o reálné možnosti vyhození nebo dobrovolného odchodu na ulici ale hodně se mluví o hříchu a potřebě spásy.  Často se v kostele i soukromě doma modlíme  například toto :  Svatý Michaeli archanděli, chraň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budiž nám záštitou. Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme, ty pak, kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé kteří ke zkáze duší světem  obcházejí Božskou mocí do Pekla svrhni. Amen. Svatý Michael je strážným andělem celé církve. Modlíme se i Fatimský dodatek který nám dala Panna Maria, po každém desátku Růžence. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do Nebe všechny duše, zvláště ty které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Považujeme za svojí povinnost abychom se přimlouvali i za slušné i neslušné a snažili se jim pomoct. Podobně jako když Abraham troufale prosil za Sodomu a Gomoru. Uvedená nebezpečí nám opravdu hrozí , stejně jako mnohá další. Vztah k Židům mi připadá velice živý a často si navzájem vypomáháme. Činem i svědectvím a nejen při holocaustu a v současnosti. Když se v Praze chystaly pogromy a útoky na židovskou čtvrť tak chodívali rabíni za generálem Tovaryšstva Ježíšova a ten vždycky pospíchal na Hrad kde udělal kravál a donutil úředníky k tomu aby nechali zatroubit lárum v kasárnách a obsadili brány jezdectvem a kanonýry. Takhle se povedlo předejít několika pogromům. Do světských záležitostí se pleteme od dob Konstantina Velikého, někdy více a jindy méně.
Stránka vygenerována za: 1.39 sekundy