Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 285 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114709926
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Boží jednota
Vloženo Středa, 18. srpen 2010 @ 17:26:17 CEST Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal Krispus

Máme  tendenci vidět spíše jednotlivé formy zjevení Boha ( Otce, Syna a Ducha sv.) než v jednotlivých osobách vidět jednoho Boha. Nejprve klasický text zjevení tří osob Boha při jedné události Mt. 3: 16 – 17 „  Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil 1)Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na 2)něho.  A z nebe 3)promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil"


Není zde přímo řečeno, že promluvil nebeský Otec, ale vyplývá to z textu naprosto jasně, protože víme, že syna může mít jen otec. Celá scéna byla připravená pro učedníky a pro nás, abychom viděli jednoho Boha ve třech osobách i když je jasné, že Bůh je jeden
Je pravdou, že každá z forem Boží osoby má svou roli v plánu spásy. Teď pozor ! Nemyslím jen na vlastní akt znovuzrození vírou, ale i na prožívání spasení až do fyzické smrti věřícího nebo do vtržení Církve.  Podívejme se na místa v Písmech, která jsou v pohledu na různé formy zjevení v obrácené poloze a sice, kdy ukazují na ….
                                                                                               
                                                                                                            „jednotu mnohosti“

                                                            
                                                                           1) V prvé  řadě se podívejme na  jednotu
Otce a Syna

Jan 14: 9
„….Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“  Tohle slyšel Filip, když chce, aby jim Ježíš ukázal Jeho Otce.  A text pokračuje ( v. 10 – 11) „ Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!“ Vidíme jednotu Otce a Syna
 
Juda se vzápětí ptá proč se Ježíš chce dát poznat učedníkům a ne světu.
Odpověď je jasná :  Když budou 1)znát Ježíše začnou Ho 1)milovat. Když

2)
budou milovat svého Pána, 2)budou zachovávat jeho slovo

Pak pocítí  3)Otcovu lásku a 3)oba – Otec i Syn – si v něm zařídí svůj domov  
( Jan 14:23)
Všimněme si tří dvojic : 1)znát – milovat, když 2)milovat pak zachovávat Jeho slovo, když 3)zachovávat tak cítit Otcovu lásku a nakonec vstoupit do osobního vztahu s Bohem !
Jak vyplývá z Nového Zákona;  Otec a Syn je v nás přítomný skrze Ducha svatého. Písmo nezná jiného Ducha než Ducha Hospodinova, Ducha Božího, Ducha Kristova. Tím je vždy Duch Svatý !

Nejprve jsme znovuzrozeni a pak naplňováni a naplněni Duchem svatým. Následuje vydávání toho, co jsme dostali a znovu jsme naplňováni. Tím  vrůstáme do jednoty s Bohem. Proměňuje se náš charakter, prožíváme spasení podle Stvořitelova záměru. Kruh se uzavírá a jsme v jednotě se svým Bohem. Duch svatý nás vede k Pánu Ježíši a k milujícímu nebeskému Otci. Nikam jinam !  V obrazu Pastýře a ovcí Ježíš říká, že ovečky „ za cizím nepůjdou“ !  Jan 10:5  

                                                                         2) Jednota 
Otce a Ducha svatého  

Jan 15: 26
Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví“. Tato slova říká sám Ježíš a jsou předmětem sporu mezi teologií řeckou a latinskou ( rozuměj pravoslavnou a římskokatolickou). Petr o Letnicích říká užaslým zástupům Sk. 2:33 „ Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte“ . Přesně pochopil to, co Ježíš říkal svým : Otec dal, Ježíš poslal a my teď máme ……Ducha svatého. Kdyby Otec nedal Ducha Synu člověka, nemohl by nám Ho Ježíš Kristus poslat na zem. Neměli bychom  sílu ani moc k vítěznému životu v Kristu

                                                                      3.Jednota 
Ježíše – Božíh o Syna a Duch svatého

1 Kor.15:45
„ …. poslední Adam je však Duchem oživujícím“ . Z textu jednoznačně vyplývá, že „posledním Adamem“ je Pán Ježíš. Pak Kristus je Duchem …..s velkým „D“ což ukazuje na osobu Ducha svatého. Zde vidíme jednotu Božího Syna a Ducha svatého a to velice blízkou

Dále Nový zákon mluví o „Kristově Duchu“, kterým je Duch svatý ….
2 Kor.3: 17 – 18Duch je tím Pánem ( Kyrios = „Pán“). Z textu jasně vyplývá a znovu to opakuji :
Duch je tím Ježíšem, který byl učiněn Pánem a Kristem ! To není nějaký zmatek, to je jednota Ducha a Syna. Pokračuji v citátu :
... , kde je Duch Páně, tam je svoboda.  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně“  
Kdo vidí nás (znovuzrozené, spasené lidi) setkává se s Ježíšem. Náš charakter se mění mocí Ducha svatého, není to z nás !

Ještě k titulu „Kyrios = Pán“. Ve Sk. ap. 2 : 36  ap. Petr mluví o Letnicích k Židům z různých zemí, cit. „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh 1)Pánem a 2)Mesiášem". To slovo „ Pán“ je  řecké „Kyrios“. Mesiáš znamená „Vykupitel“, „Spasitel“  tedy Kristus. Ježíš byl učiněn Bohem Pánem a Kristem ! Haleluja !
Tady je krásně ukázána jednota mezi Kristem a Duchem svatým.  Kyriem, tedy Pánem, je nazván jak Ježíš tak Duch svatý
Titul „Pán“ patří Ježíši jako Vítězi na Golgotě a současně sám Ježíš je tím Duchem, který oživuje a ….Duch se stává Pánem našeho života stejně jako je naším Pánem Kristus !
Bez této milosti bychom neviděli a ani nevstoupili pod Boží vládu, tedy do …..Božího království!

Víme, že nikdo nemůže říci Ježíši „Pán“ než v Duchu svatém. 1 Kor. 12:3  „Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém“ Tady je zdůraznění toho, že uznat Ježíše jako opravdového  Pána svého života lze jen pod vládou Ducha svatého  v mé osobnosti . Nejde jen o slovíčko „Pán
Podívejme se , jak působil Kristův Duch ( Duch svatý) u proroků, kteří psali Písma
1 Pt. 1: 10 – 12 „ Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;  zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.  Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit

U proroků to byl Duch svatý, který jim zjevoval budoucí utrpení Mesiáše a následnou slávu, která skrze kříž přijde do celého světa. Jde o slávu zjevení Božího spasení z milosti. Někdy namítne, že zde je „duch Kristův“ s malým „d“ a ne s  velkým „D“, které by jednoznačně řešilo otázku. M.Bič ve své konkordanci uvádí, že je zde  řecké slovo Pneuma“, které jasně definuje Ducha jako formu Boží osoby ! Pavlík překládá doslova „ Kristův Duch“. Mezi námi, i bez pomůcek, musí být věřícímu jasné, že svatý a čistý Boží Beránek ani žádného jiného ducha mít nemohl, než Ducha svatého. Kristův duch je Duch svatý !
V kázáních a při vyučování se více a častěji mluví o Bohu jako by byl rozdělen víc než je zdrávo. Tento přístup pohledu na Boha, který uvádím,  se tolik nezdůrazňuje. Máme spíš tendenci vidět „jednotu v mnohosti než mnohost v jednotě“.  Teď jsme si ukázali, že Otec, Syn a Duch jsou jedno, jeden Bůh víc než někdy vnímáme a myslíme …..Podobná témata

Zamyšlení

"Boží jednota" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží jednota (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 19. srpen 2010 @ 23:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
V jistém smyslu pro nás tady na zemi zůstane Boží trojjedinost zřejmě tajemstvím, ale na druhou stranu cítím, že je dobré připomenout, že existence Boha jako Otce, Syna a Ducha, je spíše než existence osob, existencí jediného Boha v Jeho různých funkcích a projevech/vyjádřeních.

Kdysi se mi líbil obraz Boží trojjedinosti znázorněný Sluncem, kdy Bůh Otec byl představován tou obrovskou ohnivou koulí daleko ve vesmíru, Syn byl světlem slunce, které vidíme a Duch teplem, které cítíme. S tím souvisí i role a působení v rámci Trojice, kdy můžeme vnímat, že Otec je zdroj/pramen života, Syn je zřídlo, z něhož ten pramen vyvěrá a Duch je řeka života, která proudí. Ještě jiné znázornění říká, že Otec měl plán/záměr, Syn ho vykonal a Duch do věřících přenáší vše, čím a Kým Bůh v Kristu je spolu se vším, co vykonal.

Dále proto, že Bůh je Duch, Láska, Světlo bylo třeba, aby byly všechny ty různé Boží charakteritické vlastnosti nějak vyjádřeny, no a to stalo a děje v Kristu a skrze Ducha. Kdyby se Bůh nestal člověkem - Synem člověka, který vyjadřuje Otce, lidé by Boha nemohli poznat. Kdyby se Syn nestal Duchem oživujícím a nepřišel spolu s Duchem Svatým, s Nímž a v Němž si přišel do ducha věřících učinit svůj příbytek Kristus jako jejich život a Otec coby zdroj božského života, neměli by věřící jak mít účast na Božské přirozenosti, jak píše apoštol Petr ve svém 2. listě, 1. kapotole, 4, verši.

Takže existence jednoho jediného Boha jako trojjediného má svůj účel a význam pro uskutečnění Jeho Božího věčného záměru, který měl před založením světa a při jeho stvoření a který díky Bohu s pádem člověka nevzdal, ale měl plán, jak ho naplnit a uskutečnit navzdory nepříteli, který se snažil a snaží Boží plán zhatit.

No a Boží jednota je dána podle Pánových slov v Jeho modlitbě v 17. kapitole evangelia podle Jana kromě jiného hlavně tím, že Otec je v Synu a Syn v Otci, tj. že v sobě navzájem přebývají a stejně tak chce Pán Ježíš, aby v Něm a On v nich podobně navzájem přebývali Jeho učedníci v Kristu a Kristus v nich, neboť bez Něho nemohou nic učinit; tedy nic, co má význam pro Boží Království, pro budování Církve, neboť Církev buduje Pán Ježíš Kristus jako své Tělo v lásce ze svých a se svými mnoha bratry, kde On je Hlava a oni jako mnoho synů Božích jsou údy Jeho Těla a jednotlivě údy jedni druhých a Pán je jejich Prvorozený bratr, do Něhož rostou, dospívají a dozrávají, aby byli jako On, Jemu připodobnění, pro Jeho vyjádření.

Bylo by toho ještě mnoho, ale tohle snad prozatím stačí.Re: Boží jednota (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 24. srpen 2010 @ 18:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Dobré zamyšlení.
Jen některé věci je třeba kvůli pochopení dotáhnout dále. Chystám několik článků na toto téma, důsledky správného pochopení tohoto se promítají do všech dalších oblastí života. Snad mi Pán pomůže urvat si pro ně trochu času.Stránka vygenerována za: 0.42 sekundy