Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a dnes je Státní svátek - Mistr Jan Hus.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16175, komentáře < 7 dní: 199, komentářů celkem: 396045, adminů: 60, uživatelů: 5075  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 228 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
ivanp
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108556870
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Sektářské nauky Adventistů sedmého dne
Vloženo Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 14:25:02 CET Vložil: Olda

Z hnízda poslal Nepřihlášený

Adventisté sedmého jsou obecně nesprávně pochopenou skupinou. To  je proto, že na počátku 50. let začali usilovat o přijetí mezi evangelickými, znovuzrozenými křesťany. Adventisté se usilovně snaží být přijímáni, aby mohli přetáhnout na svou stranu ostatní křesťany. Následující informace Vám snad budou ku pomoci.

ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE MAJÍ FALEŠNOU PROROKYNI – Ellen G. Whiteoovou. Adventisté o ní oficiálně prohlašují, “Poněvadž je posel Páně, její spisy jsou trvalým a autoritativním zdrojem pravdy a poskytují církvi útěchu, vedení, poučení a nápravu.“ (Dallaské prohlášení 17). Spisy E.Whiteové se nazývají „Duch proroctví“ a „Svědectví Ježíšovo“. Adventisté ji považují za stejně inspirovanou Bohem, jako ostatní biblické autory. Její spisy jsou považovány za stejně inspirované jako Bible. Místo nám zde nedovoluje uvést všechna její mnohá falešná proroctví, ale jejich dokumentace je běžně přístupná. Ona je autorkou knih níže citovaných. Její spisy představují běžné nauky adventistů. O svých spisech řekla „Tato svědectví jsou buď z Ducha Božího nebo z ďábla“ (Svědectví církvi, svazek 4, str.230)


Sektářské nauky Adventistů sedmého dne

  1. DÍLO VYKOUPENÍ NENÍ DOKONÁNO

Citáty z knih E.G.Whiteové:
Krev Kristova měla sice zachránit kajícího se hříšníka před odsouzením zákona, ale neměla zrušit/vymazat hřích…Ten bude stát ve svatyni až do chvíle konečného vykoupení“ Patriarchové a proroci, str.357

Nyní, když náš nejvyšší velekněz pro nás vykonává dílo vykoupení, měli bychom se snažit, abychom se stali dokonalí v Kristu“ Velké drama věků, str.422

„…místo svého příchodu na konci období 2300 dnů v roce 1844 Kristus vstoupil do nejsvětější svatyně v nebeské svatyni, aby dokončil dílo vykoupení před tím, než se vrátí zpět na zem“ Velké drama věků, str. 422.

  1. VĚŘÍCÍ JDOU NA SOUD, KDE SE SOUDÍ JEJICH SKUTKY A KTERÝ ROZHODNE O JEJICH SPÁSE

„V době určené pro soud … Všichni, kdo vyznávají jméno Ježíš musí projít zkoumáním tohoto soudu. Živí a mrtví budou souzeni podle „těch věcí, které jsou zapsány v nebeských knihách, podle svých skutků.“ Velké drama věků, str. 486

„Každý člověk už obdržel rozhodnutí soudu, které je buď život nebo smrt. Během toho, kdy Ježíš sloužil ve svatyni, probíhal nejdříve soud nad spravedlivými mrtvými a potom nad spravedlivými živými.“ Ranné spisy, str.280

„A tak v ten velký den konečného vykoupení a zkoumajícího soudu, jediné případy, které zůstanou k posouzení budou případy vyznávajích křesťanů z Božího lidu.“ Velké drama věků, str.480

„..protože knihy záznamů budou u soudu otevřeny, životy všech, kdo věřili v Ježíše, přicházejí před Boha k posouzení. Počínaje těmi, kdo žili na zemi mezi prvními…Každé jméno je zmíněno, každý případ je důkladně zkoumán. Jména jsou přijímána a zamítána. Jestliže někdo má v knize záznamů hříchy, ze kterých nečinil pokání a nejsou mu odpuštěny, jeho jméno bude vymazáno z knihy života a záznam jeho dobrých skutků bude vymazán z knihy Boží paměti.“ Velké drama věků, str. 483.

Srovnejte s Janovým evangeliem 5,24: „Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“
Římanům 8,1: „A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.“

3. SPASENÍ = SKUTKY + MILOST

„Nastane soud, knihy budou otevřeny a my budeme souzeni podle našich skutků“ Svědectví církvi, svazek 1, str.100.  Všimněte si, že tento soud vašich skutků rozhodne o vašem spasení, ne o odměně.

„I když dobré skutky nespasí ani jednu duši, tak je nemožné, aby i jediná duše byla spasená bez dobrých skutkůVybraná proroctví, kniha 1., str. 377

4. SATAN NESE NAŠE HŘÍCHY

„Také jsme viděli, že ačkoliv oběť za hřích ukazovala na Krista a nejvyšší kněz představoval Krista jako prostředníka, tak obětní kozel představoval Satana, autora hříchu, na kterého byly nakonec vloženy hříchy všech, kdo činili opravdové pokání.“ Velké drama věků, str. 422

„Jejich hříchy jsou přeneseny na původce hříchu“ Svědectví církvi, svazek 5, str. 475

5. KŘESŤANÉ BUDOU STÁT PŘED BOHEM BEZ KRISTA JAKO PŘÍMLUVCE

„Ti, kdo budou žít na zemi až Kristovo přimlouvání ve svatyni skončí, budou stát před svatým Bohem bez přímluvce/zástupceVelké drama věků, str. 425

Právě proto, že budou muset stát před Bohem bez zástupce/prostředníka, Adventisté věří, že musí být dokonalí, než se Ježíš vrátí.

6. JE MOŽNÉ, ABYCHOM DOSÁHLI BEZHŔÍŠNÉHO STAVU

„Jenom ti, kdo skrze víru v Krista dodržují všechna Boří přikázání dosáhnou stavu bezhříšnosti, takového, v jakém žil Adam před svým prvním přestoupením“ Biblický komentář Adventistů sedmého dne, svazek 6, str.1118

„Být vykoupen znamená přestat hřešit“ Review & Herald, 26.9.1900
Srovnejte s 1.Janova 1,8+10:
„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.“
„Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“


7. SOBOTNÍ DEN JE BOŽÍ PEČEŤÍ A TI, KDO UCTÍVAJÍ V NEDĚLI PONESOU ZNAMENÍ ŠELMY

Je dobře známo, že Adventisté učí dodržování Sabatu. So ale není tak dobře známo je, že také učí, že je to Boží pečeť a že ti, kdo uctívají v neděli před vytržením církve obdrží znamení šelmy. Podle adventistické teologie bude vaše spása nakonec záležet na tom, ve který den uctíváte!

8. SPÁNEK DUŠE

Adventisté, stejně jako Svědkové Jehovovi, učí, že když věřící zemře, tak jeho duše „spí“. Někteří věří, že zcela přestanete existovat.

9. ODMÍTNUTÍ BIBLICKÉHO UČENÍ O PEKLE

Adventisté neučí biblické učení o pekle. Stejně jako Svědkové Jehovovi učí, že nevěřící prostě zaniknou a že peklo také přestane existovat.

"Sektářské nauky Adventistů sedmého dne" | Přihlásit/Vytvořit účet | 119 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Sektářské nauky Adventistů sedmého dne (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 15:57:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventistovi nebo jinému člověku, který se dostal do falešného učení sekt,  může otevřít oči jedině Bůh. Člověku je nemožné, aby sebe nebo druhé dostal z léčky, kterou nastražil ten Zlý.
MagdalenaRe: Sektářské nauky Adventistů sedmého dne (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 18:10:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ezech.13,1-9... Kdo jsou adventisté sedmého dne? 24.2.1999

Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje, má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO" z knih E.G.W. - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství. Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - RájRe: Sektářské nauky Adventistů sedmého dne (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. listopad 2011 @ 07:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako katolík jsem dalek toho, abych hájil samozvanou "prorokyni".

Ale buďme spravedliví a nehledejme hereze i tam, kde nejsou. Ono si jich beztak najde i tak dost jiných...."Dílo vykoupení není dokonáno"...

Z pohledu výkupné oběti Krista už dokonáno je, Kristova oběť  je dokonalá a dostačující ke spáse celého světa.

Dílo vykoupení ale bude úplně dokonáno (završeno) až s posledním spaseným člověkem na zemi (který se zřejmě ještě ani nenarodil - a tudíž ještě logicky ani nemohl čerpat užitek z Kristovy výkupné oběti).


Je to tedy jen o jiném úhlu pohledu na tu samou věc:      :-)


..."KŘESŤANÉ BUDOU STÁT PŘED BOHEM BEZ KRISTA JAKO PŘÍMLUVCE"...

V tomto je Whiteová daleko blíž pravdě, než mnozí z vás, kteří naivně očekávají, jak si po jejich smrti Kristus sám za jejich hříchy<u><i><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ABOG89gxxfM">"stoupne na váhu"</a></i></u> .


Kristus se za nás přimlouvá už nyní, za našeho života.

Po smrti se ale Kristus stává naším soudcem - jak o tom  Písmo svědčí (Ř 14,10; 1 Kor 5,10.
Kdo si ponechal alespoň ždibíček zdravého selského rozumu, tomu už nyní musí být jasné, že role soudce je docela jiná, než role obhájce, než role přímluvce a nelze ji jen tak slučovat do jedné osoby.

Žalobce žaluje, obhájce hledá polehčující okolnosti a soudce uplatňuje průchod spravedlnosti.


Spolehněme se na Krista už nyní, za života, přimkněme se k Němu, nespoléhejme na Kristův zásah až po naší smrti - to by už mohlo být příliš pozdě, to už bude Kristus v roli soudce. Soudce milosrdného, ale spravedlivého.Re: Sektářské nauky Adventistů sedmého dne (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. listopad 2011 @ 07:47:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako katolík jsem dalek toho, abych hájil samozvanou "prorokyni".

Ale buďme spravedliví a nehledejme hereze i tam, kde nejsou. Ono si jich beztak najde i tak dost jiných...."Dílo vykoupení není dokonáno"...

Z pohledu výkupné oběti Krista už dokonáno je, Kristova oběť  je dokonalá a dostačující ke spáse celého světa.

Dílo vykoupení ale bude úplně dokonáno (završeno) až s posledním spaseným člověkem na zemi (který se zřejmě ještě ani nenarodil - a tudíž ještě logicky ani nemohl čerpat užitek z Kristovy výkupné oběti).


Je to tedy jen o jiném úhlu pohledu na tu samou věc:      :-)


..."KŘESŤANÉ BUDOU STÁT PŘED BOHEM BEZ KRISTA JAKO PŘÍMLUVCE"...

V tomto je Whiteová daleko blíž pravdě, než mnozí z vás, kteří naivně očekávají, jak si po jejich smrti Kristus sám za jejich hříchy"stoupne na váhu" .


Kristus se za nás přimlouvá už nyní, za našeho života.

Po smrti se ale Kristus stává naším soudcem - jak o tom  Písmo svědčí (Ř 14,10; 1 Kor 5,10.
Kdo si ponechal alespoň ždibíček zdravého selského rozumu, tomu už nyní musí být jasné, že role soudce je docela jiná, než role obhájce, než role přímluvce a nelze ji jen tak slučovat do jedné osoby.

Žalobce žaluje, obhájce hledá polehčující okolnosti a soudce uplatňuje průchod spravedlnosti.


Spolehněme se na Krista už nyní, za života, přimkněme se k Němu, nespoléhejme na Kristův zásah až po naší smrti - to by už mohlo být příliš pozdě, to už bude Kristus v roli soudce. Soudce milosrdného, ale spravedlivého.Stránka vygenerována za: 1.06 sekundy