Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 251 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114711093
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi
Vloženo Čtvrtek, 17. listopad 2011 @ 15:11:43 CET Vložil: Olda

Církevní restituce poslal Nepřihlášený

Na začátku listopadu byl na portálu GS uveřejněn článek Liberecký sbor BJB navrhuje, aby BJB odmítla majetkové narovnání . Zúčastnil jsem se diskuse a byl jsem jedním uživatelem vyzván, zda bych ze svých komentářů neudělal článek pro Notabene. Po velkém váhání tak činím. 

1. Úvod

Nejde mi o prezentaci různých právních názorů na problém, protože existují i fundované názory, že vláda nyní  plošně předává i majetek, jehož dřívější vztah k církvi je nanejvýš pochybný. Jde mi o křesťanský pohled. Rozhodl jsem se doplnit a upravit některé své komentáře z nichž první jsou už z r. 2008.


2. Stručný popis problému

Pro oblast narovnání vztahů mezi státem a církvemi budu nadále používat sice nepřesný, ale krátký název Církevní restituce (CR). Ti, kteří o ně usilují, operují tezí „Co bylo ukradeno, se má vrátit“. Proti této tezi nelze namítat vůbec nic, protože vede k odstranění křivdy, tedy nastolení spravedlnosti. Vzniká ale otázka, zda je možné tuto tezi uplatňovat neomezeně, či nikoliv.
 
Obecné tvrzení, že svoboda individua končí tam, kde začíná svoboda druhého, je pravdivé, neboť jde v podstatě o parafrázi Mt.7:12. Podobně lze říci, že nároky jedné strany (v tomto případě církví) končí tam, kde začínají nároky druhé strany, tj. národa. Jen tak nedojde mezi oběma stranami ke konfliktu. Pokud by došlo k nějaké hořkosti, mohla by v budoucnu vydat nedobré ovoce.
 
V této části budu obhajovat tyto teze:
 

1) národ (občany) nelze ztotožnit se státem (státní mocí jako viníkem nezákonností)

2) ať již budou CR probíhat jakkoli, neměly by se dotknout národa. Není-li to možné, neměly by se realizovat vůbec.
 
Existuje hojně užívané tvrzení: Co stát ukradl, má vrátit.“ Avšak „stát“  je velice všeobecný pojem, vejdou se do něj viníci, i nevinní, věřící i nevěřící, potomci perzekucí i lidé narození po pádu totality. Ti všichni ze svých daní CR zaplatí.
 
Původcem veškerých nezákonností v minulosti byla velice omezená skupina lidí, tedy KSČ se svým mocenským aparátem. Ten by měl být zodpovědný za své činy – jejich vinu nelze svalit na bezmocný národ. My, co jsme zažili vládu jedné strany víme, že i s mírnými projevy nesouhlasu se režim tvrdě vypořádal.
 
Národ vždy pyká za zlé činy svých vůdců: ztrátou osobní svobody, snížením životní úrovně, a mnohdy i svými životy, je-li svými vůdci perzekuován, nebo vržen např. do války. 

„Stát ukradl, stát má vrátit“. Co jsem však ukradl já jako součást národa a občan státu, abych to vracel??? VŮBEC NIC!!! Profitoval jsem jakýmkoli způsobem z minulého režimu? NIKOLI!!!  A takových jako já jsou milióny!!! POKUD TEDY ZA ZVŮLI MINULÉHO REŽIMU BUDEME PLATIT VŠICHNI, NEVINNÍ I VINNÍCI,  ZNAMENÁ TO ŽE BYL NA NÁROD VZTAŽEN PRINCIP KOLEKTIVNÍ VINY.
 

3. Duchovní rozměr CR

Mám za to, že církve by měly nadřadit biblické hledisko nad světským. To mj. znamená, že likvidace křivd by měla být provedena na účet viníka a nikoli národa. Že se církvím stala křivda, je nepochybné. Tuto křivdu ale nelze likvidovat za cenu vzniku křivdy nové – tj. křivdy na národu, protože odškodnění církvím budou platit i nevinní – věřící i nevěřící.  A tzv. „obyčejní“ lidé, plní obav z budoucnosti se oprávněně ptají: „PROČ MY??? Já se ptám: proč ne ti, kteří tyto křivdy způsobili, nebo jejich následníci?
 
Sám fakt, že církve trvají na finančních náhradách křivd celým národem (které se nejvíce dotknou těch nejchudších), pak znamená, že se církve vydělily z národa,  nadřadily nad národ, (PÝCHA!!!) aby pak na národu uplatnily princip kolektivní viny.
 
Zákonem o politických stranách č. 15/1990 Sb. byla uznána KSČ za legitimní existující politickou stranu, která je právnickou osobou. Nynější KSČM, která převzala majetek strany, by tedy měla převzít i její závazky vůči národu. Náhrada křivd by měla být provedena z majetku této strany. Pokud by nestačil, měly by církve od dalších nároků upustit. Připustíme-li vznik nové křivdy, pak nepůjde o nic menšího, než o uplatnění principu kolektivní viny na národu. Sudetských Němců se zastal pan Havel – ale kdo se zastane Čechů?  
 
Pokud je mi známo, po listopadu 89 církve nevystoupily proti zjevnému rozkrádání tohoto státu (pokud tomu tak není, pak mě prosím opravte), ač to učinit mohly. Měly dokonce v PS evangelického faráře Karáska. CÍRKVE SE NESTALY SVĚDOMÍM NÁRODA – V KONTRASTU S NIMI JAN KŘTITEL ODVÁŽNĚ VYTKL VLÁDCI JEHO NEMRAVNOST (Mt. 14). Proto na nynějším neblahém stavu tohoto státu mají svůj podíl. Jak je možné, že proti tomuto rozkrádání naplno  vystoupil jen „neznaboh“ Petr Cibulka, který tehdy správně tvrdil, že jde o největší dělení majetku od Bílé hory a vyzýval národ k tomu, aby se konečně probudil?  Mám za to, že dřívější mlčení církví došlo dnes konečně odměny. Konečně jim něco spadlo ze stolu těch mocných.
 
Bez kolosu ŘKC by CR vůbec nevznikly. Nespornou genialitu a  intelektuální nadřazenost ŘKC nad nekatolickým zbytkem vidím v tom, že si ŘKC za státní peníze, tedy peníze od nás všech, nekatolíky v podstatě koupí – aniž by kromě svého úsilí investovala jedinou korunu!!! Vyjednavači ŘKC si v tomto procesu vedou skvěle. Z mého pohledu to jsou skuteční architekti budoucnosti, skuteční inženýři lidských duší, skuteční aktéři – zatímco nekatolíky vnímám jako statisty, kulisy, či jak kdosi na GS napsal, „křoví“.
 
Představitelé nekatolických církví, kteří se nechali vtáhnout do tohoto procesu, nerozpoznali jeho nebezpečí a setrvají v něm až do konce, se stanou prakticky hrobaři svých církví, za něž mají odpovědnost před Pánem! To má další důsledek v tom, že tím dojde de facto k uznání nadřazenosti ŘKC nad nimi, neboť jen ŘKC (ne Bohu!!!) budou nakonec nuceni za získané finanční prostředky projevit svou vděčnost.
 
Jestliže dříve představovaly nekatolické církve určitou intelektuální a duchovní „alternativu“ k ŘKC, pak vtažením do tohoto procesu a jeho ukončením bude tato jejich kvalita anulována – dostanou se tak do pasti, z níž již nebude úniku. Od této chvíle už nic nebude bránit jejich splynutí s ŘKC, které pak bude jen otázkou času. S hlediska objektivity musím uznat, že tato akce, její provedení, načasování, etc. byla ŘKC provedena naprosto bezchybně – své nekatolické partnery „přečetla“ skvěle. Prostě ŘKC už teď své partnery přehrála na celé čáře.
 
V diskusi na sousedním GS bratr Pastýř napsal, že pokud by církve nabízené narovnání odmítly, strhnou na sebe Boží požehnání. S tím naprosto souhlasím. Zdá se však, že církvím na Božím požehnání mnoho nezáleží – alespoň ne tolik, jako na penězích. Ale obojí současně mít nemohou.
 
To, že odpovědnost za křivdy nechce nést viník, je normální.  Ale to, že křesťanské církve souhlasí s tím, aby toto břímě nesli většinou nevinní, je velice na pováženou. Ignorují tím totiž základní Spasitelův zákon, který má univerzální platnost:
 
Gal. 6:2 „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“
 
LÉPE KŘIVDU STRPĚT, NEŽ JI ZPŮSOBIT!  JESTLIŽE NEJSOU UPLATŇOVÁNY NÁHRADY NA VINÍKOVI, NEMĚLY BY BÝT UPLATŇOVÁNY VŮBEC.

CR se realizují právní cestou, tedy výhradně ve světské rovině. Biblické hledisko se neuplatňuje. Církve se zde prezentují jako privilegovaný světský subjekt, kterému se na rozdíl od jiných vše vrací plošně a kterého nezajímá čistota způsobu nabytí majetku. Ničím se neliší od světa. Jestliže byla církev ze světa vyvolena (J.15:19) pak se ptám, jak se její vyvolenost ve věci CR projevuje?
 
Je dojemné, jak se v této věci představitelé církví svým mlčením snaží chránit viníka (proč asi?), zatímco s národem jednají tvrdě – jako s viníkem. Necitlivost k těm nejslabším a nejpotřebnějším je úděsná. Když jde o peníze, tak jdou Boží zákony stranou. BUDE PAK SVĚDECTVÍ CÍRKVÍ O KRISTU VŮBEC VĚROHODNÉ? NESTANOU SE PAK PŘEKÁŽKOU NA CESTĚ K NĚMU?

Církvím vůbec nevadí přijímat peníze od lidí, kteří nic nezavinili, dokonce i od těch, kteří v době totality nežili. Jestliže toto pokládají za správné, jestliže jim „ani na mysl nevstoupilo“ že jednají špatně, dokumentuje to jediné – JEJICH VZDÁLENOST OD KRISTA. Opravdu si vedení zúčastněných církví myslí, že jednají spravedlivě??? Mají svědomí???
 
Jak by počínání církví zhodnotil Spasitel? Mám za to, že takto:
 
Mt. 5:20 „Nebude-li vaše spravedlnost O MNOHO přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, JISTĚ NEVEJDETE do království nebeského.“
 
BohemianAnonymus

Zdroj: http://notabene.granosalis.cz

"Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi" | Přihlásit/Vytvořit účet | 15 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 18. listopad 2011 @ 11:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jestli pokladem církve není Kristus s Jeho nevystižitelnými bohatstvími, jimiž buduje svou Církev coby Tělo Kristovo v lásce, jak si může myslet, že její budování zajistí nějaký pozemský majetek, který kradou zloději a ničí rez a mol? Pokud si to přesto myslí, může to být tím, že to není církev, ale jakási podivná lidská organizace/instituce, která si na církev jen hraje, aby mohla připravovat/žádat stát o prostředky na své "potřeby" lépe řečeno pseudopotřeby.
Dle mého soudu by měl stát takovému počínání učinit jednoznačnou přítrž úplnou okamžitou odlukou státu od církve s poukazem na to, že církev není z tohoto světa a budována je tudíž jinými než světskými prostředky.
Tož tak.

willyRe: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Pátek, 18. listopad 2011 @ 12:12:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč má majetek vracet stát a ne komunistická strana? Protože zde platí zásada právní kontinuity. Ani se mi tyhle výplody nesmyslů nechce komentovat...
Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 18. listopad 2011 @ 14:17:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor, Vložil: Nepřihlášený v Čtvrtek, 17. listopad 2011 @ 16:11:43 CET, je opravdu poděs. Takový blábol, který nemá ani hlavu ani patu, je snůškou lží a manipulace, to může napsat manipulátor, který chce předstihnout ve své nenávisti Rudé Právo.
Autor pamfletu předvedl morální a právní impotenci, když zde vykřikuje, že vrácení ukradeného majetku je nová křivda na národu.
Jaká je pravda? Komunistický režim ukradl Církvi její majetek a 40 let čerpal z tohoto majetku výnos. Tkz. demokratická společnost po roce 1989 tu to zlodějnu požehnala právní ignorací, neboť zájem byl o navrácení majetku pro Havla pana knížete a další, nikoliv pro všechny. Ještě dnes nemají mnozí navrácený zemědělský majetek.

Podle vyjádření arcibiskupa Duky, v současné době tento demokratický a “právní“ stát má stále z ukradeného majetku roční výnos 4 miliardy korun. Na platy duchovních a provoz Církve dává stát ročně cca. 2 miliardy korun a zbylé 2 miliardy si stát ponechává pro sebe.
Pokud jde o fakt, že stát bude platit vůči Církvi svůj dluh za nevydaný majetek, pak to lze vyřešit naprosto jednoduše. Ať stát, vrátí všechen ukradený majetek a netouží si koupit na dluh vybrané rozinky. Když stát vrátí všechen ukradený majetek, nebude důvod něco Církvi platit. Stát má vůči Církvi dluh ve stovkách miliard, za výnos ukradeného majetku za období 60ti let.
Žádný občan ČR ani jediným haléřem nepřispívá na ŘKC, protože stát ji financuje z výnosu ukradeného majetku a ještě mu za nehty zůstanou 2 miliardy korun. Církev ročně dotuje stát a nevěřící občany zbylou částkou z výnosu ukradeného majetku. Proč zde někdo vříská, že je poškozený, lze jen těžko pochopit, neboť tato nenávist je projevem, jeho Zlého Ducha, za což jistě obdrží odměnu svou. Nikdo nesmí vydat křivé svědectví. Autor nejen vydal křivé svědectví, ale svůj příspěvek formuloval tak, aby veřejně pošpinil Církev.

Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 19. listopad 2011 @ 12:07:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=334&zamysleni=true
Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 19. listopad 2011 @ 12:53:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církve (unisono s politickými stranami) ztotožnily viníka, totiž KSČ se „státem“, potažmo národem, který má dnes za její nezákonnosti zaplatit. To má za následek to, že většina národa ztotožnila církve s vládnoucím režimem (tedy se světem!!!), kterého už pomalu začíná mít dost.
 
Nevěřícím je proti mysli přispívat ze svých daní na platy duchovních a provoz církví, do kterých jim vůbec nic není.
 
Jak jsem již napsal, církve se nestaly po listopadu svědomím národa, nevystoupily proti okrádání státu a proto mají na společenském klimatu svůj díl viny.
 
Nutit v této situaci národ k dalším obětem je šílenost – povede to jen k další radikalizaci nejchudších vrstev a možná i k sociálním bouřím.
 
Nejhorší je ale duchovní stránka problému. Lidé jsou čím dál tím více rozhořčenější, k církvím odmítavější a stávají se Božím slovem neoslovitelnými. Církve se stávají i pro poctivé nevěřící lidi POHORŠENÍM.
 
Jsem si jist tím, že takový farizejský, hokynářský a kramářský přístup církví k národu, KTERÉMU MAJÍ SVĚDČIT O KRISTU, se Hospodinu hnusí.
 
BARe: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 20. listopad 2011 @ 22:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Napadá mne k tomu jeden verš z písma. Nebo snad druhý?

  Mafie tady u nás postupně rozkradla vše co šlo a "velké mršiny" v řádu desítek miliard už nejsou a ty průběžné se tenčí. Všechny díry už jsou zalité betonem. Ještě pár zakázak na Labi a dálnicích je, ale tenčí se, trocha betonu do Temelína. Tak se pomalu pouští do vod, které jsou pro ní samu stále nebezpečnější.

  A do toho přijde miliardový movitý a nemovitý majetek mezi (často) naivky, mezi kterými stačí "správně mluvit" a člověk se dostane kamkoliv a k čemukoliv. Bude to rozhodně zajímavé, zvláště pro novináře, a také rychlé. A víc to bude vystihovat ten druhý verš písma.

  Protože peníze mají zvláštní moc: Vynášet na světlo věci, které jsou skryté.Re: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 21. listopad 2011 @ 13:26:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ssns
 
Z mého článku sumárně:
 
- a priori nejsem proti církevním restitucím, tedy nastolení spravedlnosti
- jsem pro to, aby se nároky církví uspokojily z majetku viníka
- pokud by jeho majetek nepostačoval, církve by od dalších nároků měly upustit
- pokud církve neuplatňují své nároky na viníkovi, neměly by je uplatňovat vůbec
a konečně:
- stát, (státní moc) tedy viník by neměl být ztotožňován s národem, neboť by tak na národu byl uplatněn princip kolektivní viny.
 
Já neodsuzuji ŘKC za to, že chce kompenzaci za ukradený majetek. Mám jen výhrady k tomu, JAK uplatňuje tyto kompenzace.
 
ssns:
 „Zajímala by mě jedna věc, totiž zda ti, kteří tak odsuzují ŘKC za to, že chce kompenzaci za ukradený majetek, by sami v pčípadě, kdy by se měli přihlásit o náhradu či navrácení svého vlastního majetku, postupovali podle svých slov.“
 
To myslíš opravdu vážně???
 
Individuální restituci nelze s církevními restitucemi vůbec srovnávat. Individuální restituent se ucházel o nápravu minulých křivd v rámci zákonů, který mu byly vnuceny. Restituent příslušné zákony nevytvářel, nemohl se k nim jakkoli vyjadřovat a tedy mohl svoje nároky uplatňovat jen tak, jak mu přikazoval zákon. Nežijeme v ideálním světě - určitá nespravedlnost se nedá odstranit.
 
Naproti tomu církve pod praporem ŘKC jako privilegovaný subjekt za vydatné podpory Vatikánu mohly do procesu restitucí aktivně vstupovat – měly možnost své nároky uplatňovat na viníkovi, totiž KSČ a její StB jakoukoli vhodnou právní formou.  Ale to neudělaly. PROČ???
 
Protože se církve kolaborací s minulým režimem zkompromitovaly!!!
 
Církve mají řadu obětí, které se nevrátily z kriminálů jako např. baptistický kazatel br. Burget, nebo i toho, který byl bestiálně umlácen už při výslechu, jako farář ŘKC br. Toufar. Na ně bychom rozhodně zapomínat neměli! Už kvůli nim, by měl být postižen viník, resp. jeho nástupce.
 
Vedení církví zjevně i tajně spolupracovaly s KSČ a její represivní složkou. Je samozřejmé, že KSČ i StB mají tuto spolupráci spolehlivě zdokumentovanou a tím drží církve v šachu. . . A nejen je. . . A právě ZDE vidím kořen benevolence církví k viníkovi.
 
Jak jsem již mnohokrát uvedl, jsem pro nastolení spravedlnosti na účet viníka. A viník nebyl ani zdaleka chudý. Pokud mě paměť neklame, byl jeho majetek oceněn kolem roku 1990 asi na 4 mld. tehdejších Kčs. Z něj by měl být dluh vůči církvím uhrazen. A pokud by to nestačilo, měly by církve v zájmu spravedlnosti od dalších nároků upustit, neboť církve selhaly nejen v dobách totality, ale i v posttotalitní době – a to by si měly sebekriticky přiznat.
 
Lidem dnes žijícím ve zkorumpovaném státě se od církví nedostalo žádné podpory. Následkem toho si ztotožnili církve s vládnoucím režimem, kterého mají pomalu dost a který začínají nenávidět. Církve uplatňující restituce vnímají jako bič, jako břemeno, ke kterému přišli jako slepý k houslím.
 
Církve dnes stojí na rozcestí. Jestliže své nároky budou uplatňovat na národu, dojde ke zjevné nespravedlnosti a lidé to tak cítí. Likvidovat jednu nespravedlnost nespravedlností druhou, nemá smysl. Pokud církve budou tvrdě trvat na svých požadavcích, dostanou se tím do izolace. Ale pokud by své nároky neuplatňovaly a budou s národem solidární, stanou se církve opět věrohodnými – a tím vytvoří vhodnou půdu pro svoji misijní činnost.
 
BA
 
 Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy