Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 279 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114711549
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Důsledky svobodné volby člověka
Vloženo Úterý, 13. březen 2012 @ 21:03:30 CET Vložil: Stepan

Kázání poslal Krispus

Každý máme osobní zodpovědnost za svůj život. Ukážeme si to na herodesovské král.rodině . Jejich rodokmen sahal až k Ezauovi, který byl jejich praotcem

l) EZAU 
Za mísu čočkové polévky s chlebem "prodal prvorozenství své" (Žid.12.16) . Vědomě se zřekl všech výhod, které z prvorozenství v Izraeli platily . Kolik lidí dnes a denně prodává "svůj nárok na prvorozenství" ? Možnost  získat život věčný jakožto to nejvyšší privilegium jakého může člověk dosáhnout ?

2) HERODES VELIKÝ 
Nebyl lovec zvěře jako jeho praotec, ale lovec duší . Svými intrikami trápil nejen svou rodinu. Nechal zavraždit jednu ze svých pěti žen Mariamne a své tři syny (dva syny Mariamne) .Když se narodil Ježíš za času kralování Herodova, velmi se zarmoutil.

Vždyť jako proselytský žid  měl přivítat Pomazaného Božího, tak jak o Něm psala Písma. Měl se s radostí vzdát svého trůnu ve prospěch toho, který měl na to plné právo (potomek z rodu Davidova).

ON však promarnil svoji příležitost . Byla to volba svobodné, ale sobecké bytosti.Díku tomuto hříchu způsobil bolest a utrpení v několika desítkách rodin na betlémských horách, když nechal preventivně vyvraždit chlapce do 2 let věku. Zemřel za velkých psychických a fyzických bolestí.

Mnohým lidem je zvěst o spasení k zarmoucení, uražení a k nesprávné reakci . Mnozí promarňují svou příležitost napravit svůj hříšný život. Je to otázka volby svobodné bytosti

3) HERODES ANTIPAS

O třicet roků později jeho syn byl králem v Galileji. Osobně se střetl s Ježíšem o Velikonocích  v Jeruzalémě před jeho ukřižováním

"
Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. (Lk 23 : 8)
Ježíš dostal vzkaz od farizeů, aby odešel z Galileje , protože ho chce Herodes zabít .    „On jim řekl: 'Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu do svého cíle.  Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.' „  (Lk 13:32-33)

Protože Ježíš zná stav srdcí ( J 2:25)  mluví o Herodovi jako o "lišce" (symbol lstivosti). Věděl, že kdyby navštívil Heroda Antipa, nemohl by na druhý den zvěstovat evangelium království. Tam Jeho cesta neměla skončit. Byl před Ním kříž !

Je pravda ,že  : ' Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko prospívá. 'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu  ( 1 Kor.10:23 )

Ptáme se sami sebe před důležitými životními rozhodnutími, před dalším směřováním svých životů .... budu moci dnes a zítra a pozítří choditi  s Pánem? . Následky naší svobodné volby pak nese celá místní církev Kristova a každý má díl odpovědnosti v jakém je stavu

4) HERODES AGRIPPA I. ( vnuk Heroda Velkého )
Věrný tradiční volbě získává autoritu pronásledováním křesťanů "Když viděl, že si tím získal židy ( stětím Jakuba, bratra Janova ) , rozkázal zatknout také Petra ". Chtěl ho zřejmě popravit, ale Petrovo záhadné zmizení mezi strážemi bylo výzvou z Boží strany, které mělo zastavit jeho šílený běh za kariérou. Žel, nezastavilo !

I to je důsledek volby. Nakonec se nechá oslavovat jako Bůh„….lid začal provolávat: 'To mluví bůh, ne člověk!' A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest, patřící jen Bohu: zemřel ….. (Sk.12:22)

Světový humanismus je obdoba tohoto hříchu, kdy se člověk staví do role nezávislého postoje vůči Bohu. S Bohem se nepočítá,  Jemu se sláva nevzdává. I to je důsledek svobodné volby člověka !  Kdyby nám Bůh sebral svobodu volby, pak by museli být všichni lidi na světě jen věřící. Boží láska přeci nemůže přát a chtít nic jiného než návrat každého člověka ke svému Stvořiteli, Spasiteli a Pánu

„ Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání „ ( 2 Pt.3:9)

5) HERODES AGRIPPA II.

Byl pravnukem Heroda Velikého.Vládl nad Filipií a Lizií. Měl jedinečnou příležitost setkat se s Kristem, skrze svědectví ap.Pavla. Po osobní výzvě zda věří  říká Pavlovi :  „ ……..: 'Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. (Sk. 26 : 28).Tužba po moci, rozkoších a pohodlí mu zabránila udělat ten poslední krok! Což Boží milost vyšla u tohoto rodu naprázdno? Má někdo s takovouto minulostí šanci? Má ! Každý se musí osobně rozhodnout. Každý musí svobodně volit ! Bůh nikoho neodmítá a nikoho dopředu neodsoudí  

6) MANAHEM
Nevlastní bratr Heroda Antipy. Podle historických pramenů ho odkojila Malthace ( žena Heroda Velikého) spolu s Antipou. Stal se  trofejí Boží milosti v tomto rodě. " V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. (Sk 13:1)

Užívali stejné radovánky, zábavy, rozkoše. Snad viděli propouštět Barnabáše místo Ježíše. Přesto  :  jeden uvěřil,druhý ne. Je to věc SVOBODNÉ VOLBY!
Závěr
Rozhodnutí je na každém z nás.  "Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu" (Joz.24:15 )

Podobná témata

Kázání

"Důsledky svobodné volby člověka" | Přihlásit/Vytvořit účet | 34 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ano - předurčení nevylučuje svobodu volby ani oodpovědnost (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 14. březen 2012 @ 08:49:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Krispe,

Pokud se článek snaží argumentovat proti učení o predestinaci, tak se dobývá do otevřených dveří :-).

K
Rozhodnutí je na každém z nás.

R
To jistě ano. Dokonce jsem přesvědčen, že v každý okamžik činíme to to co nejvíce chceme a z toho vyplývá i odpovědnost. Tu nese každý i v tak zásadní otázce jako je obrácení se Pánu Ježíši Kristu. Z následující ilustrace by Ti mělo být zřejmé, že predestinace nemusí být pojata fatalisticky:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6050&mode=&order=0&thold=0


Ono je vždy užitečné si nejprve vyjasnit co se rozumí pojmem "svobodná vůle." Vezměme si na pomoc Bibli a obyčejnou lidskou životní zkušenost. Bible nás učí, že máme možnost volit z různých alternativ a za své volby neseme odpovědnost:


Dt 30,19
Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo

Rozhodnutí, která činíme, jsou naše rozhodnutí a volíme to, co sami v danou chvíli nejvíce chceme. Bible také učí, že to, jak člověk volí, vychází z jeho charakteru. Pán Ježíš to říká naprosto jasně:

Mt 7,16-18
Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

Dokonce i to, jakou člověk volí řeč, vypovídá o jeho chrakteru:

Mt 12,34-35
Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

To, co nás Bible učí o možnosti volby a o podmíněnosti toho, co volíme v morální oblasti naším charakterem, není nijak překvapivé, protože to je v dokonalém souladu s naší životní zkušeností. Od notorického podvodníka očekáváme, že bude jednat jako podvodník a například obchodování s ním se raději vyhneme. Naopak od člověka, který je známý svou poctivostí, můžeme očekávat solidní jednání. Zkrátka a jednoduše, člověk má možnost volit a to jak volí je podmíněno tím, jaký má charakter. Samozřejmě například zloděj aut neukradne každé auto, které na ulici uvidí. Za to však nevděčíme jeho charakteru, ale spíše okolnostem, které ho od krádeže odrazují: blízkost policejní hlídky, typ zabezpečení se kterým si neví rady, časová tíseň, obtížná zpeněžitelnost daného typu auta atd.

Definice svobodné vůle podložená Biblí i životní zkušeností by tedy mohla znít: "Člověk má svobodu volit z různých alternativ, přičemž jeho volby jsou podmíněny jeho charakterem." Zde je možná užitečné poznamenat, že Bible sousloví "svobodná vůle" vlastně nezná. Proto je vhodnější hovořit spíše o svobodě volby.

Ilustrace
Když dáte vybrat žíznivému člověku na poušti mezi šálkem grogu a dvoulitrovkou studené minerálky, můžete tušit, že sáhne po minerálce. Když tutéž nabídku učiníte prokřehlému člověku v zimě na horách, můžete tušit, že sáhne po grogu. Volba je jasně podmíněna stavem člověka. Podobné je to i v morální oblasti, ale k té se dostaneme až později.

Někdy se ovšem setkáváme s představou jakési ničím nepodmíněné a na ničem nezávislé "svobodné vůle." Podle této představy se v podstatě jakákoliv bytost může v různých situacích rozhodovat, zda zvolí zlo či dobro, aniž by její rozhodování mělo vztah k jejímu charakteru. To však neodpovídá ani Bibli, ani životní zkušenosti. Kdyby tato představa o "naprosto na ničem nezávislé svobodné vůli platila," pak by lidské rozhodování bylo výsledkem nikoliv charakteru daného člověka, ale něčeho, co bychom snad mohli nazvat "náhodným generátorem volby." Rozlišovat za této situace, zda raději jednáte s poctivým člověkem než s gaunerem, by naprosto ztratilo smysl. Poctivec by totiž kdykoliv mohl jednat jako gauner a gauner naopak jako poctivec. A mělo by to ještě jeden závažný důsledek. Svobodnou vůli by podle této definice neměl ani sám Bůh! Proč? Protože kdyby se Bůh mohl rozhodovat nezávisle na svém charakteru, tak by pro nás platilo: "jezme a pijme, neboť zítra se může stát cokoliv." Bůh rozhodující se na ničem nezávisle by mohl jednat kdykoliv jako zlá bytost. Mohl by se například rozhodnout mučit v pekle oddané křesťany a naopak mít společenství se satanisty až do konce oddanými zlu. A zde se právě jasně ukazuje, jak je absurdní pojetí jakési na ničem a hlavně na charakteru dané bytosti nezávislé "svobodné vůle." Kdyby platilo, nemohli bychom si být jisti nikdy ničím.


Člověk má svobodu volit z různých možností a za své volby je odpovědný. Volby člověka jsou však podmíněny jeho charakterem. O tom, jaký je charakter člověka nám toho Bible říká opravdu hodně - a není to zrovna povzbudivé čtení. Člověk ovšem může být díky Boží milosti zcela proměněn a to se odrazí i v jeho volbách. Bohem proměněný člověk pak už s radostí uvěří v Pána Ježíše Krista. Jak je psáno:


Sk 13,48b
ti pak, kteří byli vyvolení k věčnému životu, uvěřili.


U vyvolených totiž Bůh dříve či později chrakter promění a ti se pak rádi svobodně rozhodnou uvěřit v Pána Ježíše Krista.

Více viz:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5833&mode=nested&order=0&thold=0zdraví

reformovaný


Re: Důsledky svobodné volby člověka (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 16. březen 2012 @ 05:31:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kázání jsem neposlal proto, aby se to to slétlo hejno reformovaných ( s prominutím ten výraz, nemyslím to nijak špatně) . Neposlal jsem to proto, abych kohokoli provokoval . Nechci roztáček kdoví kolikáté kolo hádek o "učení o predestinaci". Buď si z toho každý něco vezme nebo si nevezme nic a nechá pominout, protože má jiný určující pohled na Písmo. Komu to poslouží ať bere užitek, kdo to nebere ať to neřeší.

Pojďme si raději říci, kdo z nás se zúčastní 4. Celonárodního čtení Bible . Rád bych slyšel vaše zkušenosti ( pokud jsou) jak to děláte a organizujete ( nechci města a jména, jen zkušenosti)Re: Důsledky svobodné volby člověka (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 18. březen 2012 @ 11:31:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkusme se každý zamyslet podle své životní zkušenosti. Hlavně podle životní zkušenosti s vlastním obrácením. A teprve pak rozhodnout, zda má navrch svobodná volba nebo předurčení (predestinace).

Podle vlastní zkušenosti mohu svědčit:

První musí být rozhodnutí pro Boha. Ale to další, to znovuzrození, nemůže vykonat nikdo jiný, než náš Pán a Bůh. Znovuzrození totiž nikdo jiný nedokáže. Dech života nikdo jiný než Bůh nedokáže vdechnout.

Neslyšel jsem ani jedno svědectví, že by se někdo obrátil bez toho, aby hledal Boha. Nic takového tedy není možné.

A že to Pán a Bůh činí v souladu se svou Knihou života, napsanou před stvořením světa? Jakýpak problém pro Boha, žijícího mimo náš čas a prostor. To snad musí být každému zřejmé.

Pěkné je známé vyjádření o svobodné vůli podle C.S. Lewise:
Před soudem stanou dvě skupiny lidí. Každý z té první skupiny Bohu řekne: Staň se Tvá vůle. Každému z té druhé skupiny Bůh řekne: Staň se tvá vůle.Re: Důsledky svobodné volby člověka (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 19. březen 2012 @ 11:33:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za krásný přehled všech Herodů. Nevíte náhodou jak to bylo přesně s rodičema Heroda Velikého neboli Ukrutného ? Kdysi jsem někde četl že jeho matka byla z Petry (ne Idumejka) a otec Říman. Byl to Idumejec který získal římské občanství, nebo to bylo jinak ?Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy