Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patricie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 307, komentářů celkem: 395980, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 150 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108512940
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Petrova láska
Vloženo Pondělí, 02. červenec 2012 @ 22:49:07 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal poutnick

nedávno jsme oslavili svátek svatých apoštolů Petra a Pavla a při té příležitost jsme si v kostele četli ty části Písma které se jich týkají.

V průběhu svátku i nějaký čas před tím. Mimo jiné i o tom jak svatý Patr poprvé potkal Pána po Jeho vzkříšení  z mrtvých. Apoštolové a učedníci  byli skleslí a nevěděli co mají dělat. Nakonec se jich několik připojilo ke svatému Petrovi a šli lovit ryby na Tiberiadské jezero. Celou noc se lopotili a nechytli vůbec nic. Až je ráno z břehu oslovil neznámý muž a řekl jim kam mají hodit síť. Byla tak těžká že se skoro trhala, bylo v ní 153 velikých ryb. Což podle některých theologů symbolizuje počet 153 tehdy známých národů světa.  Svatý Jan poznal Krista a Petr se obléknul !!! a skočil do vody. Všichni zřejmě čekali výčitky a nutnost vysvětlování ale místo toho je náš Pán Ježíš pozval na snídani.  Potom došlo mezi ním a svatým Petrem k zajímavému rozhovoru :

Český ekumenický překlad:
Jan 21, 15  - 19
  • 15  Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“
  • 16  Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“
  • 17  Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!
Kralický překlad :
Jan 21,15-19
  • 15  A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?" On mu řekl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Krm mé beránky."
  • 16  Zeptal se ho znovu, podruhé: "Šimone Jonášův, miluješ mě?" Řekl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé ovce."
  • 17  Zeptal se h7
  • 17  Zeptal se ho potřetí: "Šimone Jonášův, máš mě rád?" Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: "Máš mě rád?" a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Krm mé ovce.

Zajímavé je že ani zde nemusel nic vysvětlovat a Ježíšovy otázky mají zvláštní sestupnou gradaci. Která vynikne i v řeckém originále. Agape znamená lásku Božskou, takovou která je silnější než smrt a je schopna sebeoběti pro milovanou osobu. Zatímco filia přátelskou lidskou náklonnost. Ježíš se dvakrát ptá na agape a Petr poctivě přiznává filia. Na což se nakonec ptá i Pán Ježíš.

Možná i nás někdy trápí něco podobného. Když víme že máme Ježíše nadevšecko milovat, říkáme to o sobě nahlas nebo v duchu, při modlitbě nebo jindy a pak to porovnáme s tím jak se naše „láska“ fakticky projevuje. Jak málo a s jak malou ochotou toho dáváme Bohu a bližnímu, jak moc jsme pyšní a sobečtí, jak často a rádi hřešíme. Jak přísně soudíme druhé, jak malé třísky vidíme přes vlastní trámy v jejich očích. Zdá se že Ježíš nám rozumí a má s námi soucit i v tomhle a dává přednost pravdě před něčím o čem víme že toho nejsme schopni.  I u svatého Petra se spokojil s filií a nechal ho dorůst až k agape, kdy byl na vlastní žádost ukřižován hlavou dolů.

Mnozí  theologové vidí smysl Ježíšovy trojí otázky v tom že svatý Petr předtím třikrát zapřel. Jiní se spíš přiklánějí k názoru že bychom se třikrát ptali na totéž spíš my lidé. Smysl vidí právě v té gradaci. Aby si svatý Petr uvědomil kde doopravdy je a aby ho Ježíš ujistil že i tak může a má pást stádo. A abychom se i my nebáli si přiznat pravdu. Zvláštní je i to že Ježíš oslovuje svatého Petra původním jménem Šimon. Přestože ho mezitím nazval Skálou na které postaví církev.


Podobná témata

Katolicismus

"Petrova láska" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Petrova láska (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 03. červenec 2012 @ 21:50:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si ocitovat z překladu podle Miloše Pavlíka, který smysl Janova ztvárnění Ježíšových otázek v komentáři vysvětluje:

Jan 21:15

Když tedy poobědvali w, praví Ježíš Šimonu-Petrovi: Šimone Jónův, miluješ mě více než tito? Praví mu: Ano, Pane, ty víš i, že tě mám rád A. Praví mu: Pas má jehňátka.

(w) Mt 4:19. =>[Vl. „hej,“ „hola,“ „nuže,“ „sem,“ „vzhůru.“] (i) Viz J 20:9. =>[Vědomé poznání, viz J 19:35, pozn. l). => Vědomé poznání, viz 1K 8:1.]

(A) Tento oddíl ukazuje rozdíl ve významu dvou řeckých sloves, majících význam „miluji,“ totiž „fileó,“ jež zpravidla překládám „mám rád,“ někdy „oblibuji (si),“ a „agapaó,“ jež překládám „miluji.“ První značí přátelskou lásku, důvěrnější, citovější, zanícenější; výrazněji než druhé vyjadřuje pocit záliby n. potěšení z milované osoby n. předmětu pro její n. jeho milováníhodné vlastnosti (znamená i „líbám,“ např. Mt 26:48). Druhý výraz, jehož se v N. Zákoně používá častěji, znamená lásku jako ustálený vztah n. postoj spíše než cit, klidnou, nesobeckou. Používá se ho o Boží lásce k člověku (mimo Tit 3:4, kde je složenina odvozená od „fileó“). Obou se užívá o lásce Otce k Synu, prvního jen jednou ( J 5:20), druhého častějl ( J 3:35 a jinde), i o Kristově lásce k Jeho lidu, prvního např. u J 11:3, druhého tamže v. 5 a jinde. Prvního výrazu je u J 16:27 použito o Otcově lásce k učedníkům a o lásce učedníku ke Kristu.

Jan 21:16
 
Praví mu opět, podruhé: Šimone Jónův, miluješ mě? Praví mu: Ano, Pane, ty víš a, že tě mám rád b. Praví mu: Buď pastýřem c mých ovcí.

(ab) Viz v. 15. (c) Pro pojem „pasení“ je zde použito dvou různých sloves; ve vv. 15, 17 je sloveso značící především péči o pastvu, potravu ovcí, jež překládám „pas,“ ve v. 16 výraz, jenž znamená spíše ochranu a vedení, jejž pro nedostatek vhodnějšího slova překládám „buď pastýřem“ (je odvozeno od výrazu překládaného „pastýř“ u Jana 10 a jinde, snad tedy „pastýřuj“).

Jan 21:17
 
Praví mu potřetí: Šimone Jónův, máš mě rád b? [Tím] d, že potřetí mu řekl: máš mě rád b? byl Petr zarmoucen, i řekl mu: Pane, ty víš a vše, ty znáš e, že tě mám rád b. Ježíš mu praví: Pas mé ovce.

(ab) Viz v. 15. (d) Viz Mt 2:3. =>[slůvko „tím“ je přidáno, aby zřetelněji pronikl dějový význam slovesného tvaru („upadl v takový stav“). ] (e) Objektivní poznání, viz 1K 8:1.
Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy