Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a dnes je Státní svátek - Mistr Jan Hus.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16175, komentáře < 7 dní: 199, komentářů celkem: 396045, adminů: 60, uživatelů: 5075  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 214 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
ivanp
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108556695
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Stručné dejiny učenia Katolíckej cirkvi (od r. 300 po dnes)
Vloženo Pátek, 17. leden 2003 @ 07:42:45 CET Vložil: Bolek

Historie poslal Jano

  Stručné dejiny učenia Katolíckej cirkvi (od r. 300 po dnes):   Na začiatku uvediem Ježišove posledné slová na tejto Zemi: Matúš 28:19-20  "A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen." Ďalej: Matúš 24:35  "Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú."

Ak dôsledne čítame všetky listy Apoštolov, evanjelistov prvého storočia, nezistíme žiadne odklony od pôvodného Kristovho učenia. Oni zotrvávali vo všetkom, čo Ježiš prikázal a tak učili i nástupcov. V r. 90 po Kr. v Jamnii boli uzákonené knihy Sv. Písma Starej Zmluvy najvýznamnejšími učiteľmi spomedzi Židov. Koncil v Laodicei r. 363, ako prvy, nie celkom uspesny pokus a koncil v Kartagu 397 sa uzniesol na 27 knihach NZ, ktore dodnes uznavaju všetky konfesie; Koncil v Hippo r. 419 priniesol rovnake uznesenie ako koncil v Kartagu. Tento kánon platí aj dnes – samozrejme, bez nánosov tradície a dogiem, ktoré cirkev pridala behom stáročí. Pôvodný text katolíckeho Svätého Písma, dáva nám ešte vždy čisté učenie Kristovo. Všeobecná kresťanská cirkev zotrvala v pôvodnom neporušenom učení zhruba do 4. stor. po Kristu. Cirkev niesla znamenia, o ktorých sa dočítame v Sk. Apoštolov. Tieto dnes už celkom postráda. V dejinách sa dočítame, že cisár Konštantín Veľký vydobil kresťanom slobodu náboženského vyznania zákonným nariadením roku 313- ale až vtedy keď symbol kresťanstva použil na posvätenie vojny. Jednej noci sa mu sníval sen v ktorom sa mu zjavil kríž a počul hlas: „V tomto znamení zvíťazíš“. Potom sa kríž otočil dole hlavou a premenil sa na meč. Podivné je, že toto katolícka cirkev považovala za zjavenie Božie. Vieme však, že aj ten menej vzdelaný človek vie, že kríž dole hlavou je symbol satanizmu. Konštantín Veľký dal svojmu vojsku na štíty namaľovať kríže a v mene Ukrižovaného šiel zabíjať. Takto bolo zneužité meno Ježiša Krista na vojnu – zabíjanie, hoci Ježiš sám sa radšej podrobil smrti, než by mal ktokoľvek zahynúť. Kresťanmi sa stávali ľudia, ktorí sledovali módne trendy, ale osobne s Kristom nemali nič spoločné a ich vnútro sa nezmenilo. Cirkev, namiesto toho aby získavala učeníkov, začala získavať členov. Takto by to ani Kristus, ani Apoštolovia nerobili! Samotný Konštantín žil ako pohan a nechcel učiniť pokánie počas celého svojho života. Uveril síce, že Ježiš je Boh, ale až na smrteľnej posteli sa nechal pokrstiť. Podstatná chyba nebola v tom, že kresťanom uznali ich vieru za štátne náboženstvo, ale zosvetáčtenie cirkvi, prispôsobenie sa svetu, ku pohanom. Vlúdil sa hriech a nastal zreteľný odklon od učenia Sv. Písma. A hneď sa to začalo: - Kresťania prestali krstiť dospelých, ktorý mali za sebou uverenie, pokánie a vyznanie hriechov... a začali krstiť deti, resp. NEMLUVŇATÁ! O tom nemá pôvodná katolícka Biblia žiadne zmienenie! Tieto deti pozdejšie neprežili znovuzrodenie, pri birmovaní ani jedno z nich neprežilo krst Duchom Svätým, a tak je tomu dodnes. Niektoré z prijatých dogiem a praktík: Hneď na zač 4. stor. sa objavilo modlenie za zomrelých a prežehnávanie (r. 300)- Ani Kristus, ani Apoštolovia o tom neučili!
Omša ako každodenná bohoslužba od r. 394;
Uctievanie Márie ako "matky Božej" od r. 431;
Pápežom Piom I. začínajú tzv. "Tresty pokánia" -on ich zaviedol.
"Svätenú vodu" zaviedol Sixtus I. V tom čase zaviedli aj "prekrižovanie sa", ktoré sa neskoršie stalo aj poverčivou zariekajúcou formulou, o čom sa prvým kresťanom ani nesnívalo.
Rímsky Biskup Lev I. zaviedol 40 -dňový pôst, potom piatočný pôst, tiež slávenie Dňa svätých.
V roku 470 sa v jednej gréckej sekte začalo vzývanie svätých. Najprv to však bolo cirkevnými otcami posúdené a odsúdené ako povera. Napriek tomu však o 120 rokov neskôr to cirkev predsa prevzala. Vzdor tomu, že to cirkevní otcovia odsúdili, začalo sa vzývanie a modlitba k svätým ... čo ani Kristus, ani apoštolovia nikdy neučili.
V roku 300 po Kr. začali modlitby k mŕtvym ;
Titul pápeža alebo všeobecného biskupa od roku 607 po Kr. V 5. stor. sa pokúsila ďalšia sekta zaviesť prijímanie (pamiatku večere Pánovej) len na chlebe. Ale biskup Lev I. a Galasius výslovne odsúdili tento spôsob doslovne, že to je: BLUD!; Títo biskupi nariadili, že večera Pánova - prijímanie sa má robiť presne tak, ako to nariadil Ježiš Kristus... O tom súhlasne svedčia i výnosy Urbana II. z r.1095 a Pascala II. z r. 1118. žiaľ, postupom stáročí sa nezotrvalo v čistom Kristovom učení a tomu nasvedčuje i dnešná doba, že sa to robí predsa inak, ako to otcovia cirkvi nariadili.;
Pápež Vigílius v r. 540 zaviedol tzv. "posledné pomazanie", o čom v kat. Sv. Písme nemáme žiadnu zmienku. No ešte ťažšia vec, ktorá mala zlé dôsledky bola otázka "nadvlády" cirkvi v Ríme. A tu bola príležitosť, ktorú chceli využiť aj rímski biskupi. Aj oni chceli byť v tejto "nadvláde" nad ostatnými. Lenže neraz čítame jasné varovanie Kristovo : Mt 20:25-28 "Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak má byť medzi vami; ale kto by medzi vami chcel byť veliký, nech je vašim služobníkom, a kto by medzi vami chcel byť prvý nech je všim sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých."
Napriek Kristovmu zákazu, už biskup Lev I. po veľkej námahe a mnohých intrigách dosiahol, že ho Valentinián vymenoval pápežom. Toto platilo len na ríšu západorímsku. Bonifác III. však už na vlastnú žiadosť bol v r. 607 vymenovaný cisárom Forasom za "svetového pápeža". Tento cisár bol neľudským, perverzným človekom a aj vrahom svojho predchodcu Mauritia. Táto skutočnosť je zarážajúca keď si uvedomíme, že pôvodne biskup rímsky nemal žiadnej svetovej moci. Ani Pán Ježiš, ani Peter apoštol nikdy neustanovili žiadne pápežstvo. Naopak, učili o pravej bratskej pokore. Ak by Ježiš ustanovil pápežov, nikdy by neboli takýto! Mt 23:8-11: "Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom." pozn.: "pápež"=lat. "otec"
Pápež Honorius I. r. 625-638, bol po smrti vyhlásený 3.Carihradským koncilom za kacíra! To isté opakoval aj pápež Lev II. (v r. 682). Ak by teda pápež Honorius I. nebol kacírom, ako sa to zhoduje s tzv. "pápežskou neomylnosťou" Leva II.? Jeden musel byť omylný. No viackrát v dejinách cirkvi existovali dvojice, ba aj trojice pápežov, ktorí sa navzájom vylučovali, zatracovali jeden druhého, dokonca viedli medzi sebou aj vojny. Ako sa toto môže zhodovať s "neomylnosťou pápeža"? Dogma o neomylnosti pápeža bola vyhlásená v r. 1870 - ale s malou väčšinou hlasov. Prevažná väčšina biskpov na koncile protestovala, ale nepresadila svoje.
Pápež Gregor I. zaviedol v r. 596 učenie o "očistci" a neskoršie v r. 1563 v Tridente to už bolo prijaté za "cirkevné učenie". Toto nemá žiadneho podkladu v katolíckom Sv. Písme.
Pri druhom nicejskom koncile v r. 787 bolo zavedené uctievanie kríža, sôch, obrazov i pozostatkov zosnulých mučeníkov...;
Pápež Gregor II. zaviedol vzývanie panny Márie v r. 715. Neskôr - v r. 1140 bol ustanovený sviatok "nepoškvrneného počatia" - i keď sv. Bernardom nebol prijatý, pretože nemá podkladu v Písme. Pápež Pius IX. to prijal za učenie (dogmu) cirkvi. Táto dogma sa vôbec netýka nadprirodzeného počatia Ježiša v panne Márii Duchom Svätým, hoci si to väčšina katolíkov myslí. Každý kresťan vie, že Ježiš je počatý z Ducha Svätého a nie je to vecou sporu medzi kresťanmi. Dogma o „nepoškvrnenom počatí“ hovorí, že Mária bola v tele jej matky počatá akýmsi nadprirodzeným spôsobom ako nepoškvrnená – teda bez dedičného hriechu. Ak by to bola pravda, iste by sme sa o tom vo Svätom Písme dočítali. Písmo však jasne hovorí, že „všetci zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rim 3, 23).
V Jeruzaleme dodnes existuje aj hrob Márie, matky Ježišovej. Kat. cirkev však zdogmatizovala aj "nanebovzatie matky Ježišovej" v r. 1950!!! Ale dovtedy to tak nebolo a také učenie nenachádzame ani v gréckych textoch Nového Zákona. Tento text bol pridaný katolíckou cirkvou do mnohých knižiek s Biblickými príbehmi. >>Zjavenie 22:18 - 19

"Zdravas Mária" je zavedené od r. 1608 po Kr.
Pápež Ján 15. v r. 995 zaviedol vyhlasovanie za svätých
V r. 1001 bola zmenená pamiatka Večere Pánovej na obeť! Žid 10:12-14 "On (Ježiš) však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa na pravici Božej a teraz už čaká, kým mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť."
V r. 1074 vnútil Pápež Gregor VII. kňazom sľub "celibátu" Tým priviedol do zúfalstva státisíce ľudí. Manželstvá kňazov násilím zrušil a spôsobil, že desattisíce manželiek kňazov spáchalo samovraždu, desaťtisíce z nich sa stali prostitútkami a nespočetné množstvo z nich zo zúfalstva zošalelo. Muži - kňazi tiež neprijali s nadšením tento dekrét a mnoho z nich dopadlo podobne ako ich ženy. 1Tim 3:2-5- Biskup musí byť teda bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, rozumný... ;
Tit 1:6-7 - Ak je niekto bez úhony, jednej ženy muž, má veriace dietky, ktoré sa neobviňujú z rozpustilosti a neposlušnosti. Biskup totiž ako šafár Boží, musí byť bez úhony...; 1.Tim 4:1-3 - Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, poryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú svedomie biľagované, zabraňujú ženiť sa a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril... Pápež Pachalis II. v r. 1105 toto aj uzákonil. Aký zlý vplyv mal celibát, uvádzam zo stoviek len jeden prípad: Pápež Inocent VIII. (1484-93) zanechal po sebe 16 nemanželských synov!! ;
S tzv. "odpustkami" začal už pápež Gelasius II v r. 1119, no s oficiálnym "predajom odpustkov", ktoré ustanovil pápež Bonifác IX. sa začalo v r. 1390. Ježiš potom zomrel nadarmo, keď sú "odpustky"! (stačí si kúpiť odpustky a je nám odpustené) ;
Peter Pustovník v r. 1090 zaviedol tzv. "ruženec" i keď Božie slovo hovorí, aby sme neboli mnohovravní v modlitbách. Mt 6, 7-8 : "A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako Ho prosíte.! - Pápežstvo má pohanský pôvod. Titul pápež alebo všeobecný biskup bol prvý krát pridelený cisárom Phocasom biskupovi Ríma v roku 610 n.l. Pápež Bonifác III prvý krát sa nechal titulovať ako „pápež“. Ježiš neustanovil Petra ako hlavu apoštolov a zakázal takéto praktiky. A povstal medzi nimi aj svár o tom, ktorý z nich zdá sa byť väčším. A on im povedal: Kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak, väčší medzi vami nech je ako mladší a vodca jako ten, ktorý slúži. /Luk. 22,24-26/;A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom./Ef. 1,22-23/;a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. /Kol.1,18/;Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. /1.Korint.3,11/ V Písmach ani v histórii sa nevyskytuje zmienka o tom, že Peter niekedy navštívil Rím, a už vôbec nie fakt, že tam bol pápežom 25 rokov. Klement 3. Biskup rímsky potvrdil že neexistuje evidencia s prvého storočia o pobyte Petra v Ríme.

- Bozkanie nôh pápeža začalo roku 709 n.l. Bol to pohanský zvyk, bozkanie nôh cisárom. Slovo Božie zakazuje takéto praktiky. A keď už bol vošiel Peter, a keď sa s ním stretol Kornelius, Kornelius padol k jeho nohám a klaňal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal: Vstaň, veď i ja sám som človek. /Sk. 10,25-26/; A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoctvom Ježišovým je duch proroctva./Zj.Jána 19,10/; Ale mi povedal: Hľaď, neurob toho! Lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!/Zj. Jána 22,9/;

- Svetská moc pápežov začala v roku 750 n.l. Keď Pepin , ktorý násilne obsadil trón vo Francúzsku utiekol do Talianska, a tu bojoval proti talianskym lombardom na príkaz pápeža Štefana II, odovzdal Rím ako vojnovú korisť pápežovi. Ježiš jasne odsúdil takéto konanie a sám odmietol svetské kraľovanie Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. /Mat. 4,8-9/; Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom. /Mat. 20,25-26/;

- Uctievanie kríža, obrazov a relikvií bolo potvrdené v roku 788 n.l.

- „svätá voda“, pomiešaná so štipkou soli a požehnaná kňazom bola potvrdená v roku 850 n.l.

- Krstenie detí (nemluvniat) bolo zavedené pápežom Jánom XIV., v roku 965 n.l. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený /Mar.16,16/

- Kanonizácia mŕtvych svätých bola zavedená pápežom Jánom XV., v roku 995 n.l. Každý veriaci a nasledovník Krista je nazývaný svätý v Biblii všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! /Rím. 1,7/; cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom. /1.Korint.1,2/

- Piatkové pôsty boli zavedené v roku 998 n.l. Biblia jasne hovorí Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. /Mat. 15,11/; Všetko, čo sa predáva v mastných krámoch, jedzte a nič sa nevypytujte pre svedomie. /1.Korint. 10,25/; Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. /1.Tim.4,1-3/

- Omša bola prijatá ako obeť v 11. storočí, Biblia učí že obeť Krista bola daná raz a pre všetkých, a nemôže byť opakovaná len má byť pripomínaná Pánovou večerou ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. /Žid. 7,27/; keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie. /Žid. 9,26-28/; v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy. A každý kňaz stojí svätoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh.Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. /Žid. 10,10-14/;

- Celibát bol zavedený v roku 1079 n.l. pápežom Hildebrandom, Bonifácom VII.. Ježiš neutvoril toto pravidlo a ani jeden z apoštolov. Peter bol ženatý a Pavol povedal, že biskup má mať deti Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. /1.Tim. 3,2-5/; A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku, a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im./Mat. 8,14-15/

- Ruženec bol prevzatý Petrom Hermitom roku 1090 n.l. z hinduizmu a islamu. Je to pohanská praktika odsúdená Kristom A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. /Mat.6,5-13/;

- Prenasledovanie – inkvizícia bola zavedená koncilom vo Verone v roku 1184 n.l. Ježiš nikdy nepoužil ani nedovoľoval použiť silu na presadzovanie svojich myšlienok

- Predávanie odpustkov začalo v roku 1190 n.l.. V 16, storočí bolo jedným z dôvodov reformácie. Biblia jednoznačne zakazuje tento druh obchodu.

- Dogma transubstancie /premena chleba na „telo“/ bola zavedená v roku 1215 n.l. pápežom Inocentom III.. Podľa dogmy kňaz premieňa chlieb počas omše na „telo Kristovo“ Biblia toto nepodporuje, Pánova večera je len pripomienkou na Krista A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. /Luk. 22,19-20/; Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde. /1.Korint.11,26/

- Vyznávanie hriechov kňazovi bolo zavedené pápežom Inocentom III v roku 1215 n.l. na lateránskom koncile Biblia nám prikazuje vyznávať hriechy priamo Bohu A povedal jej: Odpustené sú tvoje hriechy. /Luk. 7,48/; Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. /1.Jána 1,8-9/

- Na koncile vo Valencii v roku 1229 n.l. bola daná Biblia na index pre „laikov“. Ježiš prikazuje čítať Božie Slovo všetkými Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. /Ján 5,39/; a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený./2Tim. 3.15-17/

- Rímska cirkev zakázala podávať pohár vína laikom na koncile v Kostnici v roku 1414 n.l. Biblia jasne učí, že súčasťou pamiatky Pánovej večere je chlieb a ovocie viniča Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde. Takže ktokoľvek jie tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech zkúša sám seba človek a nech tak jie z toho chleba a pije z toho kalicha. /1.Korint. 11,26-29/;

- Doktrína 7 sviatostí bola zavedená v roku 1439 n.l. Ježiš zriadil len dva úkony krst a Pánovu večeru A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň. /Mat. 28,19-20/; A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. /Mat.26,26-28/;

- zdravas Mária bola zložená v druhej polovici roku 1508 n.l. Potvrdená pápežom Sixtom V., bola koncom 16. Storočia

- Trentský koncil potvrdil v roku 1545 dogmu, že autorita tradície je rovná Písmu. Farizeji mali rovnakú mienku a Ježiš ostro odsúdil tradíciu ľudského učenia, pretože menia prikázania Božie. Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie! Ale vy hovoríte: Keby povedal človek otcovi alebo materi: Korbán (to jest dar Bohu je to), čím by som ti mohol pomôcť a už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. /Mar. 7,7-13/; Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista /Kol. 2,8/; Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe /Zjav. Jána 22,18/

- Nepoškvrnené počatie Márie bolo zavedené pápežom Piom IX., v roku 1854 n.l. Biblia prehlasuje, že všetci ľudia okrem Krista sú hriešnici. Mária sama potrebuje Spasiteľa Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej /Rím. 3,23/; Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha /Luk. 1,30/; A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom /Luk. 1,46-47/;

- V roku 1870 bola schválená rímskou cirkvou neomylnosť pápeža. Toto je priame potvrdenie antikrista a znakom odpadnutia aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. /2.Tes.2,2-12/; A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva, a na svojom čele mala napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme. A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi svedkov Ježišových. A keď som ju videl, náramne som sa divil. /Zj.Jána 17,1-9/; A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta. /Zj.Jána 13,5-8/

- V roku 1930 n.l. pápež Pius XI. odsúdil verejné školy

- V roku 1931 pápež Pius XI, potvrdil titul Márie „matka Božia“, v roku 1950 posledná dogma bola prezentovaná pápežom Piom XII, nanebovzatie Márie. Biblická Mária uvedené dogmy vyvracia vlastnými slovami A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom /Luk. 1,46-47/; A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova. A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho učeníci. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína. A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom: Keby vám povedal čokoľvek, urobte! /Ján 2,1-5/;
Z vyššie uvedeného vyplýva, že katolicizmus nie je totožný s kresťanstvom. 75 percent všetkých rituálov v katolicizme ma pohanský pôvod . Božie Slovo nás jasne vedie Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. /1. Jána 2,19/; Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty./ Gal. 1,9/; Ak sme detailne definovali lož v doktrínach katolíckej cirkvi, mali by sme poukázať na jej pôvod. Opäť nás v tom jednoznačne vedie Biblia. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. /Ján 8,44/.


"Stručné dejiny učenia Katolíckej cirkvi (od r. 300 po dnes)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy