Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 541, komentářů celkem: 404587, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 184 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Akuzativ
Frantisek100
Willy
rosmano
martino
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110286263
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: Pro koho je Boží království?
Vloženo Sobota, 24. listopad 2012 @ 16:35:57 CET Vložil: Olda

Kázání poslal kabrtdaniel

Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: Viděl, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje." Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. (Sk 10,9-16)


Kázání lze i poslechnout:
http://karlovyvary.casd.cz/wp-content/uploads/2012/10/BR_002.mp3


Text je z doby, kdy bylo evangelium zvěstováno jen třem skupinám lidí – za prvé Židům, za druhé proselytům, tedy těm, kteří nebyli Židé, ale k judaismu se hlásili, a za třetí sousedům Izraele, Samařanům, kteří dodržovali Mojžíšův zákon. A právě v tomto období vidí Petr plachtu snášející se z nebe plnou nečisté směsice zvířat, což významně ovlivňuje misijní činnost většiny tehdejších židokřesťanů. Co tedy znamenalo podivné zjevení, které Petr měl? A jak ovlivnilo zvěstování Krista druhým lidem?

Ve  Sk 10,10 se dozvídáme, že Petr dostal hlad a během toho, co mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli a měl vidění. Četli jsme, že viděl otevřené nebe, z nějž k němu sestupovala jakási nádoba jako veliká plachta, která byla za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi. Nebe otevřené právě tak, jak jej spatřovali velcí lidé izraelských dějin jako prorok Ezechiel (Ez 1,1), patriarcha Jákob (Gn 28,12) či dokonce sám Ježíš (Mat 3,16, Zj 19,11), je nyní otevřeno Petrovi právě tak velkolepě, jak to znal z Písem. Kromě estetického rozměru má výjev pravděpodobně i charakter alegorický. Čtyři cípy plachty zřejmě symbolizují skutečnost, že se zjevení týká všech. Čtyři jsou totiž světové strany (Ez 7,2), čtyři nebeské větry (Dan 7,2) a čtyřka obecně symbolizuje v prorocké literatuře celou Zemi a všechny její obyvatele. Autor vidění se tak představuje jako vládce celé Země.

Příběh však pokračuje. Dozvídáme se, že v plachtě jsou všichni čtvernožci, dravá zvěř, zemští plazi i nebeští ptáci...“ Monstrózní a jistě úchvatná podívaná musela budit v Petrových očích úžas i pohoršení zároveň. Dřív než si však stačil urovnat myšlenky, dostala celá scéna ještě více šokující rozměr, když Bůh poprvé promlouvá: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Jak rád by hladový Petr viděl např. plachtu plnou ryb, jejichž lovem se dosud živil, jestli si tedy v této situaci vůbec na svůj hlad ještě vzpomněl, ale paradoxně ryby jediné na plachtě chyběly. Petr zřejmě pochopil, že Bůh jej nechce nasytit, ale že vidění má význam, který mu však zatím zůstává skryt. Co měl Petr na té plachtě sníst? No vše, co viděl! To znamená jak tu čistou zvěř, která však byla stykem s nečistou poskvrněna a podle „ústní Tóry“, tedy židovské tradice, hodna opovržení, tak tu nečistou. Oponuje tedy Bohu: „Ne, Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého!“

Zajímavostí je, že podobnou zkušenost známe ze Starého zákona u proroka Ezechiele. Otevřete si knihu Ezechiel 4, 12–15 a text si přečtěme:

...A pokud budeš chtít jíst ječný podpopelný chléb, upečeš si jej před jejich očima na lidských výkalech." Hospodin řekl: "Právě tak budou Izraelci jíst svůj pokrm nečistý mezi pronárody, kam je zaženu." Namítl jsem: "Ach, Panovníku Hospodine, já jsem se nikdy neposkvrnil; od mládí až do nynějška jsem nejedl zdechlé či rozsápané zvíře ani jsem nedal do úst závadné maso." Řekl mi: "Pohleď, dovoluji ti použít kravinců místo lidských výkalů; na nich si připravuj pokrm."  

Bůh zde přikazuje vařit svůj pokrm na lidských výkalech. Oba příběhy se velmi podobají jak literárně, tak obsahově. Ezechiel stejně jako Petr cítí znechucení nad něčím tak ohavným a vzpírá se. Zajímavé je, že Bůh jejich přání vyhovuje a svůj příkaz zmírňuje tak, aby jejich konání bylo v souladu se Zákonem. Ezechielovi dovoluje použít kravince a Petrovi dovoluje jíst jen to, co Petr sice za poskvrněné pokládá, ale co podle Božího zákona, tedy na rozdíl od židovské tradice hodnověrné autoritě, nečisté není. 

Hlas odvětil: „Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné!“, Ekumenický překlad zde nesprávně zaměňuje slovo poskvrněné za nečisté („Co Bůh očistil, ty nepokládej za nečisté“). Mezi těmito slovy je však značný významový rozdíl. Spíše odpovídá slovíčko poskvrněné či znečištěné, jak to udává např. Studijní překlad Bible. Nečistá jsou totiž některá zvířata ze své přirozenosti (výčet lze nalézt ve 3. Mojžíšově 11. kapitole), ale poskvrněná zvířata či lidé jsou od své přirozenosti čistí, avšak stykem s nečistotou (např. oděvem malomocného, či …) znečištění. Petr pochopil, že předmětem diskuze již nejsou nečistá zvířata na plachtě, ale ta čistá, která pokládal za znečištěná. Nejen nečistá zvířata, ale i jinověrci byli pokládáni za poskvrňující individuum. Nežidé tak byli těmi, jimž je třeba se v zájmu zachování své vlastní rituální čistoty obloukem vyhnout. (Židé chápali výlučnost některých zvířat určených ke stravě jako obraz jich samotných, kdežto pohany měla symbolizovat zvěř nečistá). Od této koncepce se Ježíš za svého života distancoval a tento Boží postoj zazněl ještě jednou v Petrově vidění.

Co však znamená celé toto zvířecí divadlo? Co tím chtěl Petrovi a dalším jeho následovníkům Bůh říct? Přece nakonec nic z plachty jíst nemusel. Zjevení se navíc opakovalo třikrát, tedy obsahovalo pečeť Boha třikrát svatého. Význam vidění byl tedy obrovský, jenže Petr mu nerozuměl. Není proto divu, že Petr po opětovném nanebevzetí plachty byl v rozpacích. Tak důležité poselství a on mu není schopen porozumět. Úporně přemýšlel nad jeho významem, když Bůh promluvil potřetí a celé zjevení mu odhalil.

Otevřeme si opět Bibli a čteme dál v knize Skutků 10, 17-23:

 Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal."
Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?" Oni odpověděli: "Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci." Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.

Petr podobně jako kdysi Abraham dostává možnost hostit tři cizince, kteří se ohlašují jako poslové Kornelia, pohana, který uvěřil Bohu. Identita tří mužů je už jen pro tuto číslovku velmi spekulativní. Ať už to byli lidé, andělé, či Bůh sám, reprezentovali Židmi opovrhovanou část společnosti a Ježíš se k ní tímto způsobem opět přiznává. A Petr najednou význam zjevení pochopil. Svědčí o tom to, že učinil v judaismu jinak nemyslitelné, nechal tyto cizince u sebe přespat. Koneckonců si můžeme přečíst, jak si celou událost vyložil sám Petr.

Opět se podíváme do Skutků 10, 28. verš, kde Petr říká: 

„Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.“

Shrnutí závěrem? Petrovo zjevení v Joppe, kde Petr bydlel, nemění starozákonní koncept čistoty, jen boří tradiční dobovou představu o kultické nečistotě a umožňuje tak židokřesťanům misii za hranicemi státu Izrael. Zjevení od Hospodina zde v tomto příběhu rozvádí to, co zde na zemi učil Pán Ježíš. Věřící člověk se nemá bát o to, že se poskvrní lidmi, kteří nejsou společensky ani národnostně na stejné úrovni jako on. Boží království je pro každého – nejen pro Izraelce, ale i všechny ostatní národy? Boží království je pro ty, co o něj stojí a co ho chtějí. Bůh nikomu nestraní. Zvěst o naději v Ježíši Kristu máme přinášet všem smilníkům, lhářům, zlodějům, vrahům, všem poskvrněným, pro nás všechny totiž Ježíš zemřel. A nebojme se při tom vlastního poskvrnění. Ježíš říká v evangeliu podle Marka  2,17: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Amen


"Pro koho je Boží království?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pro koho je Boží království? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 24. listopad 2012 @ 19:08:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento příběh je velice krásný. Znova jsem si ho prostudoval  a žasl.


Žid Petr bydlel  v Joppe u koželuha Šimona. Takový koželuh se dostával do styku  s mrtvými zvířaty a to byla podle zákona nečistá práce. Přesto tu Petr nějakou dobu bydlí. To ukazuje na to, že již se tak židovské náboženské tradice nedržel.Kornelius  byl Říman a uvěřil v jediného Boha. V Boha, který je Stvořitel světa a života. Proto se modlil a snažil se chovat tak, aby jeho činy byly prospěšné a bohumilé. Podporoval chudé. Je plno lidí, kteří uznávají, že existuje Bůh a modlí se k němu. A k tomu podřizují i svoje skutky. Kolem sebe máme i plno takových dobrých lidí. Neví  třeba nic o Kristu nebo jen málo a dokážou být štědří a čestní.

Stala se však zvláštní věc. Zjevil se  mu anděl a poradil mu, aby poslal své sluhy za Petrem a pozval ho k sobě. A tak se stalo. Petr dostane zjevení, kterému z počátku nerozumí, a do toho přijde pozvání do pohanského města. Mezi lidi, které Židé považovali za nečisté a neměli se s nimi týkat. A Petr navzdory  židovským tradicím a zákonům tam jde.  Neví ještě proč? A tak se pak ptá Kornelia po důvodu. A dozvídá se o vidění, které měl Kornelus a o tom, že přítomní zde na místě, chtějí vědět o Bohu více. Celou pravdu o Bohu. Tu pravdu, o které si někteří židovští křesťané mysleli, že je jen pro Židy a jejich příbuzné. A tu Petr pochopil. Bůh nedělá rozdílů mezi lidmi  a je mu milý každý, kdo ho ctí a jedná správně. A tak jim vysvětluje celé evangelium o Pánu Ježíši A ani ještě nedomluvil a už na mnohé sestoupil Duch Boží  A oni uvěřili. I židovští průvodci, kteří šli s Petrem a také již dříve uvěřili, byli překvapeni. A tak začal pohany, kteří uvěřili, křtít  a dokonce na jejich přání tam ještě pár dní zůstal. Jistě proto, aby jim dál vyprávěl o Pánu Ježíši a zkušenostech s Ním. A nebyl sám, měl další společníky s sebou. A Petr, když se pak vrátil do Jeruzalema, tak místo, aby ho ostatní pochválili, tak mu dokonce vyčítali, proč byl  s nimi a dokonce s nimi i jedl. Až když jim, Petr se svými svědky vše důkladně popsal, uklidnili se a radovali.


Poučení pro naši dobu.


Lidé rádi přijmou naše svědectví. A tak využijme každé možnosti. Nesmíme se bát přijít ani mezi ty, kteří jsou v povědomí jako zkažení či bezvěrci. A nestačí jen jednou, neboť Petr tam dokonce pár dní zůstal. Nedejme na naše předsudky a zvyky. My se zkazit nemůžeme, jsme-li opravdově v Kristu. A nečiňme tak sami. Ani Petr nebyl tam sám. To, že možná jedl i nečistá jídla nebo se s nimi napil vína, nebylo vůbec podstatné. Důležitý byl výsledek. Také nikoho z věřících neodsuzujme ( platí to i na církve ), ale seznamme se s jejich dílem a výsledky !!Pak máme důvod radovat se s nimi.

Hezký den František
Re: Pro koho je Boží království? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 25. listopad 2012 @ 11:26:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...z týmto záverom nie je možné súhlasiť...:
Shrnutí závěrem? Petrovo zjevení v Joppe, kde Petr bydlel, nemění starozákonní koncept čistoty,...

....práve že mené úplne starozákonný koncept čistoty a posúva ho na inú úroveň....som presvedčený o tom že od tej chvíle si Peter doprial na obed hodne prepečenú bravčovú krkovičku a nemal od tej chvíle problém z vyprážaným bravčovým rezňom...

Peter a sním celá cirkev pochopila že   ,,Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.Rímskym 14:17,,
a že od tej chvíle keď sa niekto stane kresťanom nezáleží na tom čo konzumuje...iste bolo dosť takých ktorí si zakladali na starozákonnom koncepte stravovania....ale s tým je koniec... 
Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty,Kolosenským 2:16

...dnes je dosť bludných učení ktoré spájajú duc***** s jedením a pitím a tak privádzajú mnohých úprimných kresťanov do neistoty a rozčarovania...
...mnohokrát musel Pavel zasiahnuť voči bludu ,,jedenia a pitia,, a usmerniť hlavne kresťanov zo židovstva...

  Všetko, čo sa predáva v jatkách, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie.
26  Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa.
27  Ak vás niekto z neveriacich volá, a chcete ísť, všetko, čo vám predložia, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie!
 Korintským 10:25

ivanpRe: Pro koho je Boží království? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 26. listopad 2012 @ 10:37:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NJN. Pokud ale předpokládáme že zůstává starozákonní koncept čistoty pokrmů tak se nevztahuje jen na vepřové. Znamenalo by to jíst zcela košer. Odmítnout například svíčkovou ve smetanové omáčce z mléka její mateře nebo kapra naháče bez šupin. Jíst dělenou stravu. Někteří rabínové prý dodneška vedou spory o tom jak je to s krocanem. Teoreticky by měl být čistý ale na seznamu není. Amerika tehdy keště nebyla známá. Znamenalo by to jíst jen rituálně zaříznuté maso, jako to dělají dodneška židi a někteří muslimové. Popřípadě mít dvě ledničky a omývat rituálně mísy. Přitom Pán Ježíš říkal jednomu farizejovi že důležitější je se o tu mísu podělit s chudým.
Na druhou stranu musím říct že pokud někdo odmítá vepřové maso tak mi to vůbec nevadí a nemyslím si že by ho to zdravotně poškodilo. Spíš naopak.Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy