Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 431179, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 244 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117228541
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Výzva vládě a církvím, aby odložili podepsaní smluv o majetkovém vyrovnání
Vloženo Středa, 20. únor 2013 @ 21:07:58 CET Vložil: Olda

Církevní restituce poslal Nepřihlášený

V Praze dne 20. 2. 2013

Urgentní

Věc: Výzva k vytvoření podmínek pro řádné projednání návrhu na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Ústavním soudem a k zabránění vzniku nevratných škod na majetku České republiky

Vážení,
informuji Vás tímto oficiálně o podání návrhu skupiny 18 senátorů na zrušení zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), které v řízení před Ústavním soudem zastupuji.

Návrh byl doručený Ústavnímu soudu dne 5. února 2013. V souladu s ustanovením § 11 odst.2 zák. čís. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a rozvrhem práce Ústavního soudu, v platném znění, je zaregistrován pod sp. zn. Pl. ÚS 10/13. Soudcem zpravodajem byl podle ustanovení § 4 rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném znění, ustanoven JUDr. Stanislav Balík. Znění návrhu je bez titulních 2 stran s adresami jednotlivých navrhovatelů zveřejněno na webové stránce Ústavního soudu http://www.concourt.cz/clanek/7706.

V návrhu navrhovatelé navrhují, aby Ústavní soud rozhodl, že:

  • Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) vyhlášený dne 5. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 Sb. se ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů.

  • Ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších přepisů, se ve slovech „nejméně 41“ a ve slovech „nejméně 17“ a ustanovení § 64 odst. 5 ve slovech „požadovaným počtem poslanců nebo senátorů“ se ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů.

Pro případ, že Ústavní soud nevyhoví návrhu v bodě I., navrhují navrhovatelé, aby Ústavní soud rozhodl, že:
I. „Ustanovení zákona č. 428/2012 Sb. se

v § 2 ve slovech „nebo které příslušely“ a ve slovech „nebo dalším právnickým osobám zřízeným nebo založeným za účelem podpory činnosti registrovaných církví a náboženských společností k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům, nebo jejich právním předchůdcům“,

v § 3 ve slovech „c) právnická osoba zřízená nebo založená za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům,“

v § 5  písm. d),

v § 5 písm. i) ve slově „spravedlivé“,

v § 5 písm. j) ve slovech „postup porušující obecně uznávané principy demokratického právního státu nebo lidská práva a svobody, včetně“,

V § 11, v hlavě III zákona č. 428/2012 Sb. včetně nadpisu a paragrafů 15, 16, 17, v § 18 odst. 1, v § 18 odst. 9, v části čtvrté zákona, v části sedmé v bodech 1,2,3,4,5 § 25 ve slovech „právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům“,


ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů. Dále Ústavní soud zveřejnil i návrh skupiny 47 poslanců na zrušení téhož zákona doručený dne 18. 2. 2013 (text k dispozici na http://www.concourt.cz/clanek/7744).
Podle § 16 napadeného zákona má za stát uzavřít smlouvu o vypořádání s každou dotčenou církví a náboženskou společností vláda. Návrhy smluv o vypořádání mělo Ministerstvo kultury doručit každé z dotčených církví a náboženských společností do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti napadeného zákona s tím, že smlouva o vypořádání mezi státem a dotčenou církví a náboženskou společností se uzavře do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 9. 2013. Uzavřenou smlouvu o vypořádání má vyhlásit Ministerstvo kultury sdělením ve Sbírce zákonů do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Včerejšího dne zveřejnily sdělovací prostředky informaci, že dnešního dne má vláda České republiky projednávat návrhy na uzavření smluv s církvemi dle napadeného návrhu zákona s tím, že smlouvy mají být podepsány tento pátek dne 22. 2. 2013. V případě uzavření těchto smluv o více než 7 měsíců před konečným termínem pro jejich uzavření dochází k faktickému popření smyslu kontroly normy Ústavním soudem. Mnohými je snaha o urychlené uzavření smluv považována za zneužití situace, že zákon o Ústavním soudu a ani jiný předpis neumožňuje podat návrh na předběžné opatření, kterým by Ústavní soud zakázal do svého konečného rozhodnutí naplňovat text zákona napadeného při abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Nemožnost Ústavního soudu vydat takovéto předběžné opatření vyplývá z Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 2/03 ze dne 19.3-2003, č. 84/2003 Sb., N 41/29 SbNU 371. V té souvislosti se zdůrazňuje, že sotva bylo oznámeno, že mají Věci veřejné podporu dostatečného počtu senátorů pro zpracování a podání návrhu na zrušení zákona, Ministerstvo kultury ihned rozeslalo návrhy smluv církvím, takže byly podniknuty kroky k urychlenému podepsání smluv, aby případné poškození České republiky již bylo nevratné a to bez ohledu na případné zrušení zákona Ústavním soudem. Platí totiž ustanovení § 71 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, že: „Jinak práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisu zůstávají nedotčena.“ V praxi toto ustanovení znamená, že budou nevratné důsledky, ke kterým došlo či ještě dojde před případným zrušením zákona Ústavním soudem. Nevratné je tak například prolomení hranice 25. února 1948 a zrušení reformy Josefa II., ke kterému došlo ustanovením § 18 odst. 9 napadeného zákona, že „(9)Práva a povinnosti zakladatele Náboženské matice vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Církev římskokatolická.“   Ve snaze zabránit obcházení rozhodovací činnosti Ústavního soudu a vyloučit negativní dopady zákona na společnost a její vztah k církvím, pokud by Ústavní soud zrušil napadený zákon, ale jeho dopady již by nebylo možné zrušit, ve snaze vyvrátit názory, že se církvím primárně nejedná o blaho bližních a spásu jejich duše, ale o majetek a to i získaný za podezřelých okolností s tím, že na takto vyvedeném majetku mají často parazitovat specifické subjekty, se na Vás obracím s žádostí, aby nedošlo k uzavření smluv s církvemi do té doby, než bude Ústavním soudem rozhodnuto o podaných návrzích na zrušení zákona a aby nedošlo ani k podávání výzev na vydání majetku do stejné doby a to zejména u takového majetku, u kterého v pozemkových knihách bylo zaznamenáno vlastnictví církevních osob s poznámkou bez prokázání nabývacího titulu - sine presentato.
Věřím, že této výzvě vyhovíte a vtvoříte předpoklady pro řádné projednání návrhů Ústavním soudem, že přispějete k vylepšení vztahu veřejnosti a církví, který byl specifickým postupem státu a církví zbytečně vyostřen.

Nad rámec výše uvedeného pak doufám, že již, když zákon nabyl účinnosti, snad konečně dostanu odpovědi na písemné otázky od čtyř z nejdůležitějších prosazovatelů napadeného zákona, které jsem jim v souvislosti s projednáváním návrhu zákona podal dne 17. dubna 2012 na Žofínském fóru na téma: "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?“ (znění otázek a okolnosti jejich položení blíže na http://www.akhradela.cz/clanky.html). Dotazy nezodpověděli možná v důsledku technické chyby: Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky, Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví, Marek Benda, poslanec, PSP ČR. Odpověděli pouze Jiří Schwarz (z Národní ekonomické rady vlády) a senátor Jiří Dienstbier. Mlčení prosazovatelů pak ve vazbě na skutečnost, že ani sdělovací prostředky nevěnovaly dostatečnou pozornost názorům upozorňujícím na nedostatky návrhu zákona, pak též vyvolává zbytečné pochybnosti.

S ohledem na skutečnost, že mi dostupný vládou projednávaný návrh smluv neobsahuje veškeré identifikační údaje církví, s kterými se mají smlouvy uzavírat, že se liší i označení církve ve schváleném textu zákona a v návrhu smlouvy předložené vládě k projednání (Luterská evangelická církev a. v. v České republice) či  údaje z návrhu smlouvy a databáze Ministerstva kultury (Církev adventistů sedmého dne) či označení názvu orgánu v databázi, jehož představitel má uzavírat smlouvy (Jednota bratrská) s označením ve smlouvě s tím, že mohou být i další nedostatky v identifikaci, uvádím pod textem výzvy dále kontaktní údaje, na které bude pro krátkost času tato výzva odeslána, a to elektronicky či faxem, když je zřejmé, že by písemně nemusela být výzva doručena všem subjektům včas. Údaje o církvích byly převzaty z internetu z webu ministerstva kultury z dokumentu označeného jako ADRESÁŘ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (odbor církví Ministerstva kultury) dostupném na http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/adresar.pdf. Pro případ nepřesnosti v doručování výzvy představitelům jednotlivých církví se jim tímto omlouvám a prosím za prominutí. Předpokládám však, že společná snaha o odstranění zbytečných překážek pro zlepšování vztahů veřejnosti k církvím a naopak mne při krátkosti času za případné nedopatření omluví a že společně docílíme toho, aby nedošlo k nenávratnému či minimálně dlouhodobému jejich poškození a vytvořme předpoklady pro řádné projednání návrhů Ústavním osudem. Protože nemohu vyloučit problémy s doručováním této výzvy, zasílám ji zároveň na vědomí i ČTK a doufám, že se tak ke všem adresátům informace včas dostane.

JUDr. Karol Hrádela
advokát

kontaktní údaje pro příjem výzvy:

Vláda České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01 Tel. ústředna: 224 002 111
Fax: 257 531 283
datová schránka ID: trfaa33 RNDr. Petr Nečas předseda vlády České republiky
Apoštolská církev Martin Moldan, biskup V Zídkách 402 280 02 Kolín 2 tel.: 321 720 457 321 727 658 – biskup fax: 321 727 668 e-mail: ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz www.adresa: http://www.apostolskacirkev.cz/

Církev adventistů sedmého dne Ing. Mikuláš Pavlík, předseda unie Londýnská 623/30 120 00 Praha 2 – Vinohrady tel.: 241 471 939 fax: 244 471 863 e-mail: unie@casd.cz www.adresa: www.casd.cz

Církev bratrská Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské Mgr. Petr Grulich, tajemník Rady Církve bratrské Soukenická 1193/15 110 00 Praha 1 – Nové Město tel.: 222 318 131 – předseda a tajemník 222 317 337 – kancelář fax: 222 318 131 www.adresa: www.cb.cz e-mail: sekretariat@cb.cz

Církev československá husitská ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha a předseda Ústřední rady RNDr. Ivana Macháčková, CSc., místopředseda Ústřední rady Ing. Miroslava Niemec Studenovská, finanční zpravodaj Ústřední rady Wuchterlova 523/5 160 00 Praha 6 – Dejvice www.adresa: www.ccsh.cz e-mail: ustredni.rada@ccsh.cz patriarcha: ThDr. Tomáš Butta, ThD. tel.: 220 398 110, 224 323 414 fax: 224 32 03 08

Církev řeckokatolická Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha Haštalské nám. 789/4 110 00 Praha 1 – Staré Město tel.a fax: 222 312 817 tel.: 221 778 498 e-mail: exarchat@exarchat.cz www.adresa : www.exarchat.cz biskup – apoštolský exarcha: Jeho Excelence Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. titulární biskup orejský, generální sekretář České biskupské konference

Církev římskokatolická kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference Thákurova 676/3 160 00 Praha 6 – Dejvice tel.: 220 181 201 – sekretariát fax: 224 310 144 www.adresa: www.cirkev.cz

Českobratrská církev evangelická Mgr. Joel Ruml, synodní senior Lia Valková, synodní kurátorka Synodní rada Českobratrské církve evangelické pošt. přihr. 466 Jungmannova 22/9 111 21 Praha 1 – Nové Město www.adresa: www.srcce.cz e-mail: srcce@srcce.cz tel.: 224 999 211 – sekretariát 224 999 218 – vedoucí kanceláře fax: 224 999 219 e-mail: sekretariat@srcce.cz

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice Mgr. Marián Čop, superintendent RNDr. Jaromír Neumann CSc., starší konsistor V Jirchářích 152/14 110 00 Praha 1 – Nové Město tel.: 222 716 864 fax: 244 464 410 Doručovací adresa: Skuteckého 1087/7 163 00 Praha 6 – Řepy e-mail: ecav@ecav.cz www.adresa : www.ecav.cz

Evangelická církve metodistická Mgr. Petr Procházka, předseda Rady oblasti Ječná 545/19 120 00 Praha 2 – Nové Město tel.: 224 919 608 224 920 536 fax: 224 921 590 www.adresa : www.umc.cz e-mail : rada@umc.cz e-mail: office@umc.cz

Federace židovských obcí v České republice Ing. Petr Papoušek předseda Federace židovských obcí v České republice Maiselova 250/18 110 00 Praha 1 – Josefov tel.: 224 800 824, 224 811 090 fax: 224 810 912 www.adresa: http://www.fzo.cz/ e-mail: fedzid@volny.cz

Jednota bratrská Petr Krásný, Th.M., místopředseda Rady Jednoty bratrské B. Němcové 54/9 460 05 Liberec tel.: 484 847 916 e-mail: jbcr@jbcr.info www.adresa: http://www.jbcr.info/

Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice Mgr. Jan Niedoba, biskup Bystřice 1387 739 95 Bystřice tel. a fax: 558 995 300 – kancelář 558 995 031 – biskup tel.: 558 358 025 – byt biskupa 558 352 801 – byt biskupského tajemníka e-mail: lecav@quick.cz www.adresa: http://lecav-praha.unas.cz (sbor v Praze)

Náboženská společnost českých unitářů Ing. Jiří Gabriel předseda Správního sboru Náboženské společnosti českých unitářů Karlova 186/8 110 00 Praha 1 – Staré Město tel. a fax: 222 221 049 222 221 362 www.adresa: www.unitaria.cz e-mail: unitaria@unitaria.cz

Pravoslavná církev v českých zemích doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., arcibiskup pražský a českých zemí Dělostřelecká 651/7 (doručovací adresa) 160 00 Praha 6 - Střešovice Ústředí : V Jámě 1263/6 P.O.Box 655 111 21 Praha 1 tel.: 224 315 015 – úřad metropolitní rady 233 324 065 – arcibiskup fax: 224 313 137 www.adresa: www.pravoslavnacirkev.cz e-mail: christofor.cz@tiscali.cz

Slezská církev evangelická augsburského vyznání Mgr. Jan Wacławek, biskup Na Nivách 259/7 737 01 Český Těšín tel.: 558 731 804 tel. a fax: 558 731 815 www.adresa: www.sceav.cz e-mail: sekretariat@sceav.cz

Starokatolická církev v ČR Mgr. Dušan Hejbal, biskup Na Bateriích 93/27 162 00 Praha 6 - Břevnov tel.: 224 319 528 220 511 269 – byt biskupa fax: 224 325 187 www.adresa: www.starokatolici.cz e-mail: sekretariát: stkat@starokatolici.cz e-mail biskup: biskup@starokatolici.cz

"Výzva vládě a církvím, aby odložili podepsaní smluv o majetkovém vyrovnání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Výzva vládě a církvím, aby odložili podepsaní smluv o majetkovém vyrovnání (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. únor 2013 @ 08:23:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se že by nebylo od věci kdybychom se dneska a zítra modlili za pana premiéra a za českou vládu a obětovali  za ně půst a své utrpení. Velké i malé, všechny starosti všedního dne. Aby jim dal Bůh rozhodnout tak jak si sám přeje a na ochranu od zlého. Momentálně je na ně upřená veškerá nenávist a zlo naší země, i jeho mimozemský zdroj. Vzpomeňme si na ně i jindy, tak jak nám čas od času připomínají naši biskupové, Bible a sám Bůh.
Re: Výzva vládě a církvím, aby odložili podepsaní smluv o majetkovém vyrovnání (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 22. únor 2013 @ 11:33:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem před časem v Literárních novinách psal reakci na pohádkářku Procházkovou, že právník Hrádela si svým komentářem připravuje půdu pro vzestup vzhůru, tak jsem se nemýlil. Dnes se prezentuje jako právník, který zastupuje 18 senátorů. Myslím, že nemají šanci. Blábol Hrádely o reformě Josefa II., dnes v únoru 2013, je úsměvný.Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy