Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Mikuláš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 290, komentářů celkem: 423335, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 79 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115652812
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Proč církev vymírá ?
Vloženo Neděle, 19. květen 2013 @ 18:17:27 CEST Vložil: Olda

Společnost poslal ivanp

Proč církev vymírá ?

Díky Pánu, dostali jsme na tuto otázku pravdivou a kvalifikovanou odpověď.

„Sociologické výzkumy totiž naznačují, že prosperita církví do značné míry závisí na míře jejich ortodoxie a úpadek liberálních církví s masovým členstvím souvisí právě se snahou o modernizaci učení, díky němuž církevní učení ztrácí svoji nadčasovou platnost."

Příčinou vymírání církve je tedy liberální teologie a snaha přizpůsobovat se světu.


Vědecká pracovnice Sociologického ústavu PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. napsala v článku „Česká církev ve světle sociologických výzkumů" tato slova: „Lze očekávat, že velké lidové církve, mezi které se zahrnuje církev římskokatolická, Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická, zažijí další pokles členské základny, i když v případě římských katolíků lze očekávat pokles nižší než ve zbylých dvou církvích. Tento odhad vychází ze dvou skutečností: věkové struktury členské základny (členové těchto církví jsou spíše vyššího věku) a liberální orientace CČSH a ČCE. Sociologické výzkumy totiž naznačují, že prosperita církví do značné míry závisí na míře jejich ortodoxie a úpadek liberálních církví s masovým členstvím souvisí právě se snahou o modernizaci učení, díky němuž církevní učení ztrácí svoji nadčasovou platnost." Článek byl zveřejněn v časopise Český bratr 3/2013.

Každý, kdo miluje Krista a upřímně ho následuje, touží po tom, aby Kristova církev na zemi rostla a s každým dnem se hlásili ke Kristu noví učedníci. Našim vzorem je apoštol Pavel. Své úsilí splnit svěřený úkol vyjádřil slovy: „Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal... Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé." 1.Kor. 9,19-22. Proto s velikou obětavostí zvěstoval Kristovo evangelium všude, kam přišel, a volal lidi k rozhodnutí pro následování Pána Ježíše. Z těch, kteří se rozhodli, vytvářel pak křesťanské sbory. Nepřítel církve – satan, který chtěl Kristovu církev ničit, posílal do těchto sborů lidi, kteří přinášeli falešné učení. To se stalo i v Korintu.

Proto Pavel korintským křesťanům napsal: „Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti." 2.Kor. 11,2-4.13-14. A křesťanům v Římě důrazně připomínal: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé." Řím.12,2.

Při pohledu do minulosti vidíme, že satan se snažil odvádět křesťany od Ježíše a jeho evangelia v každé době. Je nám líto, že se mnozí křesťané dali svést.

Co máme dělat, abychom zůstali živou a rostoucí Kristovou církví v současném světě plném pokušení? Pán Ježíš je nám křesťanům skvělým příkladem. Satan na něj zaútočil ihned na počátku jeho veřejné činnosti. Všechny tři útoky byly velice provokační a byly zaměřeny na to, aby Pán Ježíš nerespektoval Boží slovo. Proto byla obrana proti pokušiteli postavena na citování psaného Božího slova. Na všechna pokušení odpověděl slovy „Je psáno", a pak citoval Boží slovo. Psané Boží slovo má velikou autoritu a satan musí autoritu Božího slova respektovat. Když křesťan odpovídá na satanské pokušení Božím slovem, pokušení ztrácí svou moc. To je cesta k vítězství nad pokušitelem v celých dějinách.

Přestane-li křesťan respektovat autoritu Božího slova, pak veškeré zlo má otevřené dveře do jeho života. Satan začne ničit jeho osobní vztah s Bohem, pak jeho osobní duchovní život, potom jeho vztahy v rodině, na pracovišti a vede člověka na scestí i do vnitřního zoufalství a beznaděje.

Kde vidíme dnes satanovy útoky proti Božímu slovu? Především na teologických fakultách. Když profesor teologie má odvahu napsat, že za svoji povinnost považuje, když přijdou studenti do prvního ročníku, přesvědčit je, že to, co dosud věřili – že Bible je Boží slovo – že to není pravda, pak je jasné, že takový profesor teologie je satanovým nástrojem. Žel, takových profesorů je dnes v Evropě mnoho. Když hledíme na vymírající evropské církve, tak s velikým zármutkem konstatujeme, že se satanovi jeho ničitelské dílo opravdu daří.

V Kostnických jiskrách z 13.  února 2013 je článek „Církev je v krizi". Čteme v něm slova: „Nejhlubším důvodem krize církve je krize kázání, které se nesetkává s důvěrou, protože nechává za sebou cítit instituci místo bratrského společenství a přítomnosti Krista samého."

V časopise Protestant č. 2/2013 v článku „Nadhled pumlanovy feny" autor píše: „Ve svém životě jsem měl doposud tři období. První filosofie a mystika. Zajímalo mě, k čemu je život, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Toto období skončilo asi v pětadvaceti, kdy jsem zjistil, že spíš než filosofie mi na tyto otázky odpoví teologie. Druhá etapa: hltal jsem teologii. Avšak poslední dva roky zjišťuji, že už mi teologie nic nedává, že vše jsem někde četl nebo slyšel (díky vynikajícím teologům ve svém okolí stačí slyšet). A tak čtu krásnou literaturu. Krásná literatura dává člověku nadhled – dokonce i po prezidentově volbě."

Tyto články signalizují velmi jasně, že příčinou krize církve je liberální teologie, která se přizpůsobuje světu. Historicko-kritická teologie studentům opravdu nic nedává, protože je nevede k osobnímu přijetí Ježíše Krista jako Spasitele a Pána, ani k jeho následování. Mat.16,24-25. Mar.10,20-22. Dává jim snad jen jedno: pýchu, že mají univerzitní vzdělání.

Prof. Dr. Eta Linnemannová, která vyučovala rovněž liberální teologii, ve své knížce „Originál nebo padělek", kterou napsala po svém pokání a návratu k víře v Boží slovo, v druhé kapitole konstatuje: „Rozum je nadřazován Písmu svatému. Rozum rozhoduje, co je v Písmu pravda a skutečnost, co je jisté, pravděpodobné, málo pravděpodobné nebo se vůbec nestalo. Rozum rozhoduje, zda se máme dívat na Boha jako na jednající a hovořící subjekt, nebo máme-li co do činění jen s lidskými představami a pojmy Boha. Základem způsobu práce historicko-kritické metody je řada předsudků, které samy nejsou výsledkem vědeckého zkoumání, ale dogmaty, články víry, jejichž podkladem je absolutizace lidského rozumu jako kontrolního orgánu." Proto se rozhodla historicko-kritickou teologii odmítnout a důvěřovat cele Božímu slovu. Vyjádřila to těmito slovy: „Moje NE historicko-kritické teologii vychází z mého ANO našemu obdivuhodnému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu a slavnému vykoupení, které i za mne dovršil na Golgotě." Ve své knížce rovněž vyznává: „Náhle mi bylo jasné, že jsem byla pro své studenty slepým vůdcem a činila jsem za to pokání." „Jasně jsem ve svém srdci poznala, a to nikoli prostřednictvím lidských řečí, nýbrž svědectvím Ducha Svatého, že můj zvrácený život byl hříchem, a jsem ráda a vděčná, že mi tato vina byla odpuštěna, protože Ježíš ji vynesl na kříž. Proto říkám NE historicko-kritické teologii... Nezvratně považuji za odpad vše, co jsem učila a napsala předtím, než jsem Ježíši odevzdala svůj život." Kéž by takovou milost dal Pán Bůh všem učitelům na našich teologických fakultách.

Když sledujeme jak hrozný negativní vliv má liberální historicko-kritická teologie na evropské křesťanské církve, pak musíme s velikým zármutkem konstatovat, že tito profesoři teologie jsou skutečnými hrobaři církve. Vůbec se už nedivíme, že křesťanství v Evropě vymírá, když má církev tak vzdělané hrobaře. Velmi smutné konstatování.

Kdo nebere vážně slova Pána Ježíše „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda," ani slova Kristova apoštola Pavla „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha....", ten by udělal lépe, kdyby odešel z teologické fakulty i z církevní služby. Jan 17,17; 2.Tim.3,16. Kéž by zjištění PhDr. Dany Hamplové, Ph.D. přivedlo učitele teologie i všechny kazatele k rozhodnutí odmítnout liberální historicko-kritickou teologii, podřídit svůj život autoritě Božího slova, a následovat Pána Ježíše Krista s dětinskou důvěrou, a pak zvěstovat jeho slovo s apoštolskou horlivostí a věrností.

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk

vložil ivanp


"Proč církev vymírá ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč církev vymírá ? (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Pondělí, 20. květen 2013 @ 00:17:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč řešíš zrovna ty proč vymírají církve ? Můžeš být rád, ne ? Nebo tě to mrzí ?Re: Proč církev vymírá ? (Skóre: 1)
Vložil: rakato v Pondělí, 20. květen 2013 @ 10:23:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, bratře, za vynikající článek ! Je to přesně tak.  Ovšem Pán Církve dohlíží na svoji Církev a ani brány pekla ji nepřemohou. Re: Proč církev vymírá ? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 20. květen 2013 @ 11:20:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to si vzpomeňte až zase bude někdo vykládat jak církve rostou a sílí a jak moc se jich bojí. Trochu to připomíná „boj o světové zdroje“ .  Propagandu která má přimět lidi k názoru že je třeba povraždit část lidstva aby na ně zbylo dost vody. Což také mimo jiné popírá zákon o zachování hmoty. Myslím že teď mohou být spokojení, prší nám docela dost. S čím asi přijdou příště.

Pokud má někdo pocit že Církev vymírá tak může i za to děkovat Bohu. Když vidí lavice ve kterých ještě nedávno seděli ti nejhodnější staroušci a modlili se a jejich místa se uprázdnila, i kdyby na ně nepřibyl někdo mladý.  Cesta slzavým údolím skončila, jsou na pravdě Boží. Můžeme na ně s láskou vzpomínat, modlit se a dávat za ně sloužit mše. Aby se i oni mohli přimlouvat v Nebi u Boha za nás. Aby byla jejich láska pořád s námi.

Můžeme a máme sebrat růženec, vypadlý z jejich rukou a sloužit Bohu a farnosti na jejich místě a po jejich vzoru. Aby ti další měli kam přijít.
Re: Proč církev vymírá ? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 21. květen 2013 @ 17:58:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Na tvoju otázku dáva odpoveď  výňatok z knihy: Triumf Ukřižovaného   od Ericha Sauera:

Konečným cílem křesťanství je Ježíš Kristus, koncem matrikového křesťanstva je Antikrist. Nesporným učením Bible je, že “cílem“ dějin není jejich “výsledek“ a že království se nedostane k moci růstem a vzestupem, ale teprve po mnoha pádech a světových katastrofách. “Rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých“ (Mt 24,12). “Ale když přijde Syn človeka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ (L 18,8) Ne pokřesťanštění světa a jeho kultury, ale rostoucí nepřátelství světa až k jeho vypuzení z kultury, to je vývoj, jaký prorokuje Bible. To, že Kristus ještě není dost “křesťanský“, ale tím, že stále ještě není dost “nevěrecký“ (2Tm 3,1-4; 4,3.4; 2Pt 3,3; 1Tm 4,1-3). Ve světové vládě Boží platí zásada, že vše společně zraje, dobré i zlé (Mt 13,29.30; Zj 14,15.18), že však to zlé přivádí Boží trpělivost k zostření soudu. “ Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane (den Páně), ale až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení. Protivící a povyšující se nade všecko,což slove Bůh, kteréhož Pán zabije duchem úst svých“(2Te 2.3.4.8). Tedy ne smižení,ale vystupňování boje ne proměnění,ale zvrat ve vývoji lidstva, ne jednota mezi Bohem a lidskou slávou, ale roztříštění světové říše zásahem Božího království (Da 2,34.35; Zj 19,11-21) – to je způsob,jakým Pánova věc dosáhne triumfu.“Koncem“dějin není její přirozené“dokonání“, ale náhlé “přetržení“ stoupající linie; úsilí o dobytí nebes zlikvidují sama nebesa (1M 11,4.6; Zj 18). Zprvu to ovšem bude vypadat obráceně, neboť podle svědectví Písma vznikne kulturní systém, který, jak se bude zdát, splní tisicileté tužby lidstva. Do čela tohotosystému se postaví veliký mocnář, který se svými geniálními organizačními schopnostami vyprofiluje jako duchovní vládce a dobroděj světa součaně (Zj 13,7b.4; 11,10), poradce národů, který pevnou rukou zabrání každému nebezpečí války (1Te 5,3), organizátor lidstva (Zj 13,16.17), Který vnese pořádek do beznadějného chaosu mas. Jako vrchol lidské velikosti rozpoutá to nejmohutnějí nadšení, jako iniciátor a představitel všech podniků vyvolá vědomí pokoje a bezpečí (1Te 5,3) a jako vládnoucí hlava si vydobude vpravdě božské úcty (Zj 13,3.4.12; 2Te 2,4). Takovýmto způsobem vyzvedne ducha světa a moc světa na nejvyšší míru. Pro světovou kulturu to bude doba nejmohutnějšího rozmachu a lesku. Ale to vše bez Boha, s vyloučením milosti, jen na základě sebedůvěry, v opojení oslavy vlastní síly a zbožněním lidského ducha (2Te 2,4). Proto Nejvyšší nebude otálet s odpovědí (Jr 17,5). Nepropůjčí svou čest a svou slávu žádnému rebelovi, který je z prachu (Iz 42,8). Jeho reakcí na Antikristovou výzvu bude, že sešle na zem svého Krista (Sk 3,20). Kristus pak toho, jehoš “příchod“ (parusie) se uskutečnil “podle úradku satanova“, zničí “zjevením jasné přítomnosti své“ (epifanií své parusie) (2Te 2,8) “v plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ježto neznají Boha, a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista“ (2Te 1,8). Tak se stane vyvrcholení světové kultury záverečným dramatem dějin a z červánků světa vzplane současně znamení soudu “Mene, mene, tekel, ufarsin“ (Zčetl jsem, zčetl, zvážil, a rozděluji – v některých překladech “a shledal tě lehkým“, pozn. překl.).
Církev opravdu vymírá? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 31. květen 2013 @ 11:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus klade v Evangeliu otázku, zda při svém příchodu nalezne na zemi ještě víru. A podle Písma sv. to bude skutečně malá minorita, která si zachová kořeny zdravé víry.

Ale dnes stále ještě Církev početně roste, jak dokazuje církevní ročenka, zveřejněná ve Vatikánu v březnu 2013, která konstatuje, že celosvětově stoupl počet členů Církve o 1,5%.

Je reálnou skutečností, že Evropa se od Krista vzdaluje. Naopak Asie a Afrika jdou strmě vzhůru, pokud jde o katolickou víru laiků, ale i duchovních a řeholních povolání. Jen v Africe stoupl počet řeholních povolání o 28%, v Asii je nárůst 18%. Počet kněží v Africe stoupl o 39,5%, Asii o 32%, Amerika je stabilní a Evropa -9% kněžských povolání.  
Stránka vygenerována za: 0.26 sekundy