Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Milena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16092, komentáře < 7 dní: 559, komentářů celkem: 390439, adminů: 60, uživatelů: 5032  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 201 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Frantisek100
martino
LD
JirkaB
Frantisek100
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106986581
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE
Vloženo Neděle, 01. září 2013 @ 21:38:46 CEST Vložil: Bolek

Služba bližním poslal NepřihlášenýJakékoli hnutí založené na člověku jakkoliv kvalitním, má pouze pozemský rozměr – tedy i církev. Vertikální (duchovní) rozměr mu proto nutně chybí. Proto katolická církev, založená na Petrovi, nutně postrádá Boží ochranu a vedení, neboť se Boží ochrany vlastně nedovolává – protože prosby k modle, Královně nebes, Panně Marii tyto prosby znehodnocují, anulují a navíc Boha popouzejí.
Cituji z článku: Modlářství
5) Základ církve 
Církev je v Písmu přirovnávána jednak k tělu, jednak ke stavbě. 
Stavba: 1Kor. 3,11 „Nikdo totiž nemůže položit jiný ZÁKLAD, než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus.“ 
Ef. 2,20.21 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a prorociúhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu;“ 
Mt. 16,18 „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“
Tělo: 1Kor. 12,27 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 
Ef. 1,22.23„Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou HLAVOU církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.“
Ef. 5,22 „. . jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.   . . .“
Církev bude pevně stát jen tehdy, bude-li stát na Základu, jímž je Kristus sám. Jen v tom případě ji brány pekel nepřemohou. Nebeský Otec se rozhodl zjevit Petrovi, kým Pán Ježíš skutečně je – a Petr Ho jako první z apoštolů vyznal jako Mesiáše. Písmo nepraví: Ty jsi Petr, to jest skála!!! Ve větě textu Mt. 16,18 jsou dva významy od sebe striktně odděleny.
Z textů 1Kor. 3,11 a Ef. 2,20.21 je jasné, že základ je dvouvrstvý. První vrstvou je Spasitel, bez něhož by pochopitelně nebylo apoštolů, ani spasitelného díla a my bychom byli dosud mrtví ve svých vinách a hříších. (Ef. 2,1)Druhou vrstvu tvoří apoštolové a proroci – nikoli tedy jediný apoštol!!! Tedy apoštolové spočívali a stavěli, na základě, jímž je Kristus. I my můžeme stavět na tomto dvouvrstvém základě ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo (1Kor. 3,12.13).  
DRŽME SE TEDY KRISTA A APOŠTOLŮ!!!
ZÁKLAD TEDY NETVOŘÍ CÍRKEVNÍ OTCOVÉ, ČI UČITELÉ!!!   Spasitel, jako Základ i úhelný kámen (Hlava), jakoby objímá svou církev a zajišťuje jí stabilitu a odolnost proti bludůmSpočívá-li církev (jak tvrdí katolíci) jako stavba na Petrovi, pak věčné, totiž úhelný kámen - Ježíš Kristus, spočívá na dočasném, tedy Petrovi, nesmrtelné pak na smrtelném, neomezené na omezeném.
Může vůbec v tomto modelu stavby Petr jako základ unést Krista jako úhelný kámen, který vše drží pohromadě??? Je jasné, že platí-li tento katolický výklad, pak biblické přirovnání církve ke stavbě je vadné.
Naproti tomu církev založenou na Kristu brány pekel nikdy nepřemohou.
Text Mt. 16,18 vůbec neznamená, že základem církve je Petr!
Stojí-li církev na Petrovi, jak tedy může platit tento text?
1Kor. 3: 11 „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus."
Blíže viz:   Modlářství                        
Jedině Kristus, jako Základ i Hlava, zaručuje své církvi to, že ani brány pekel ji nepřemohou.  Ve svém učení má římská církev jako trojského koně zakomponováno modlářství – např. modlu nadřazenosti nad světskou mocí, modlu Královny nebes, uzurpující Kristovy mohutnosti, zásluhy a slávu, což obé znehodnocuje Kristovo učení – je výsměchem Kristu. Tohoto modlářství se již nemůže zbavit, neboť by tím popřela sama sebe.
Již prof. Šoltész ve svém díle „Dějiny křesťanské církve“ (Synodní rada ČCE, 1948, Praha), má kapitolu "Církev pořádá svět, ale přizpůsobuje se mu“.
Tím skvěle formuloval jádro problému. Satan zajisté rád DÁVÁ, ale také něco za to CHCE. A dává ze svého!!! Tento princip vyzkoušel i na našem Spasiteli – ale nepochodil:
Lk. 4,5-7 „Pak ho ďábel vyvedl   vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“
Jak už bylo zde řečeno, Do zjevení Spasitele se Bůh projevoval jako Bůh Zákona; od zjevení Spasitele pak jako Bůh milosti.
J. 1,17 „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“
A)  Spasitel se jako Bůh milosti také projevoval: když mu farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství s tím, že Zákon žádá takové kamenovati (J. 8,5), odpověděl Spasitel:
J. 8,7 „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
A dává ženě milost:
J. 8,11 „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.“
***
B) Když Spasitele a Jeho učedníky nechtěla přijmout samařská vesnice, učedníky to rozhořčilo do té míry, že chtěli na tuto vesnici přivolat oheň s nebe, aby je zahubil (Lk. 9, 54), Spasitel je pokáral:
Lk. 9, 55.56 „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“
***
C) V podobenství o pleveli mezi pšenicí je existence plevele výsledkem činnosti nepřítele. Vzniká problém, jak plevel odstranit. (Mt. 13, 24-28). Spasitel problém řeší takto:
Mt. 13, 28-30 „Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.“
***
D) Když se mág Barjezus/Elymas postavil Pavlovi s úmyslem odvrátit místodržitele Sergia Paula od víry (Sk. 13, 6-8), žádal snad Pavel místodržitele, aby ho zbavil života? Nikoli!!!
Sk. 13, 9-11 „V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl: “Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje.“
VZTÁHL NA NĚJ RUKU? NIKOLI!!! BOŽÍ TREST BYL POUZE DOČASNÝ!!! JEDNALI   INKVIZITOŘI PODLE PAVLOVA PŘÍKLADU? NIKOLI!!! TÍM, ŽE MÁGA ZABILI, (ODEBRALI MU MOŽNOST POKÁNÍ), SI HRÁLI NA BOHA, A BOHU NEDALI VŮBEC PŘÍLEŽITOST, ABY SE NAD MÁGEM SLITOVAL!!!  TUDÍŽ ŘÍMSKÁ CÍRKEV NEUZNÁVÁ BOHA MILOSTI-PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!
Stejné je to s koukolem a pšenicí – místo aby inkvizitoři ponechali Bohu soud, soudili sami a soudili nelítostně. Těmito příklady je jasně dokumentováno, že církev založená na Petrovi je již poražena, protože se nachází ve flagrantním rozporu s Božím Slovem.
Masakry albigenských, hugenotů, jsou známy. Čas na eskalaci římské církve bohužel nic nezměnil. Zločiny katolických kněží v Chorvatsku v době 2. sv. války jsou též známy. Bylo to jistě za extrémních podmínek – ty ale i dnes mohou také nastat. O genocidě Židů se stále mluví – zatímco o životech pravoslavných Srbů a Cikánů se mlčí. Mají snad srbské a cikánské životy menší cenu, než životy židovské? Co by se asi stalo, kdyby takovou moc měli katolíci u nás? Byli by milosrdnější než ti chorvatští? Jen Pán to ví!
Římská církev, která se takto projevuje, neuznává milost a pravdu, která se stala skrze Ježíše Krista (J. 1,17), protože se za ní dějinami táhne krvavá stopa. Je skutečně zvláštní, že inkvizici (která nebyla dosud zrušena, byla jen přejmenována), nedokázali velikostí své víry, jasností argumentů a vahou svého úřadu a autority zastavit církevní Otcové, či Učitelé církve, vzdor tomu, že inkvizice byla ve flagrantním rozporu s Písmem, což by mohl postřehnout každý laik, kdyby ovšem vlastnil Písmo.  Proto byla inkvizice smetena až později  světskou mocí.
V Bibli je řeč pouze o zasvěcování Hospodinu. Zasvěcování národů, nebo dokonce celého světa   Panně Marii, která je uctívána jako modla Královna nebes v Bibli není; výstraha před modlou Královny nebes je v Jr.44, 15-25.
Pravá biblická Marie má být blahoslavena přesně v biblickém duchu Lk. 1,48n a ctít (uctívat) máte jen Krista (J. 5,23)!!!
(kom. BA k“ Setkání mladých v Sýrii navzdory riziku“ z  9.8. 2013).
Je děsivé, že tito mladí, kteří mohou kdykoli následkem války zemřít, jsou zasvěcováni Panně Marii uctívané jako modla, Královna nebes!!! TEDY NIKOLI KRISTU!!!
Iz. 42,8 „JÁ JSEM HOSPODIN. TO JE MÉ JMÉNO. SVOU SLÁVU NIKOMU NEDÁM, SVOU CHVÁLU NEPOSTOUPÍM MODLÁM.“
TAK JAKO VYVOLENÍ IZRAELE (IZ.45,4; Ř.2; Ř.9-11) NEPŘECHÁZÍ NA JINÉHO, TÉŽ VYVOLENÍ APOŠTOLŮ NEPŘECHÁZÍ NA JINÉHO!!! JEN JMÉNA 12 POKOLENÍ IZRAELE BUDOU NAPSÁNA NA 12 BRANÁCH NEBESKÉHO JERUZALÉMA (ZJ.21,12) A HRADBY MĚSTA BUDOU POSTAVENY NA 12 ZÁKLADNÍCH KAMENECH, NA NICHŽ BUDOU NAPSÁNA JMÉNA 12 APOŠTOLŮ (ZJ. 21,14)!!!
Žd. 9:29,30 „Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna a za nic nemá krev smlouvy, jíž byl posvěcen a tak se vysmívá Duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl: Já budu trestat, má je odplata. A jinde: Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.“
Pro úplnost:
Bratři katolíci zde budou zřejmě oponovat případem Ananiáše a Safiry. (Sk. 5). Nicméně Petr na ně vůbec nevztáhl ruku („neodevzdal je k potrestání světskému rameni“), nýbrž jen tlumočil Hospodinův rozsudek.
Závěrem
Římská církev založená na člověku je rozpolcená: hlásá sice Krista, nicméně se zčásti nachází na starozákonní půdě: eucharistie, oltář, jsou obdobou starozákonní bohoslužby, kněz jako prostředník mezi člověkem a Bohem je obdobou starozákonního kněze – vzdor tomu, že věřící v Krista jsou královským kněžstvem (1Pt. 2,9) a skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu (Mt. 27,51); Pán Ježíš je naším veleknězem (Žd. 4,14.15) a proto již nepotřebujeme lidského prostředníka (1Tm. 2,5). Autodafé je obdobou ukamenování, atd. Rozdílů najde vnímavý čtenář jistě více. Proto je důležité na čem stavíme – protože stavět mimo základ nemá smysl.

MIMO KRISTA, APOŠTOLŮ A PROROKŮ STAVÍME NA PÍSKU!
 
abigam


 

 


Podobná témata

Služba bližním

"NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 196 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Neděle, 01. září 2013 @ 23:27:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
abigame, ty nemas lasku. cozpak nemas doma obrazek svi maminky ? proc porad citujes bibli? proc take nevzpomenes tradici rimskou? Ta ma vetsi pravdu nez bible, co neni a nemuze byt zarukou pravdy. kdyz tolik veris bibli, proc si po sobe nezahrabavas hovínka jak ti to bible nakazuje ?Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 02. září 2013 @ 10:21:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím že svatý Petr a jeho nástupci jsou nejkrásnější ukázkou toho co dokáže Bůh ve své moci a milosrdenství. Stejně jako mnozí pastýři, proroci a vizionáři, svatí lidé všech dob.

Kdysi jsem četl takovou humornou úvahu o tom co by se stalo kdyby měla skálu na které postaví Církev  vybírat z apoštolů současná personální agentura. Svatý Petr byl vyhodnocen dle jednotlivých biblických událostí nejhůř a na prvním místě se umístil Jidáš Iškariotský.

Zatímco Bůh staví na prostých rybářích, celnících a konvertitech. Na dobrých a prostých lidech, přes jejich hříchy. Včetně malých pasáčků dobytka.

Odjakživa platilo a platí že kdo poslouchal krále ten poslouchal i jejich služebníky a naopak.
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. září 2013 @ 12:06:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor článku je natolik zaujatý proti římskokatolické církvi, že evidentně ztratil schopnost soudně logicky uvažovat...."Jakékoli hnutí založené na člověku jakkoliv kvalitním, má pouze pozemský rozměr – tedy i církev. Vertikální (duchovní) rozměr mu proto nutně chybí."...

(Ef 2,22)
Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus,
v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu,
v němž se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

Cožpak apoštolové a proroci nejsou právě lidé? Cožpak nemá církev i přesto také vertikální rozměr - Krista - kámen úhelný? V kontextu tohoto, jak komické je pak toto tvrzení: "Spočívá-li církev (jak tvrdí katolíci) jako stavba na Petrovi, pak věčné, totiž úhelný kámen - Ježíš Kristus, spočívá na dočasném, tedy Petrovi, nesmrtelné pak na smrtelném, neomezené na omezeném"

Cožpak Písmo netvrdí, že jsme postaveni na základ apoštolů a proroků (na smrtelném), kde Kristus jako úhelný kámen nese celou stavbu? Bez úhelného kamenu by se klenba zřítila!
..."Proto katolická církev, založená na Petrovi, nutně postrádá Boží ochranu a vedení"...

V kontextu s Kristovými slovy (Mt 16,18-19) toto vyznívá zvláště komicky.

Ježíš mu tedy řekl: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.
Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."

..." Satan zajisté rád DÁVÁ, ale také něco za to CHCE. A dává ze svého!!! Tento princip vyzkoušel i na našem Spasiteli – ale nepochodil:"...

Satan je otec lži a co tedy řekne, v principu nemůže být pravdou. Pravdu nesnáší. Satan legitimně nic nevlastní, jen co si podvodně díky svým schopnostem obelháním od lidí ukradne.
Kristus nám ukázal jedno pravidlo, jak máme jednat se satanem: se satanem se zásadně nediskutuje, satan se odmítá a posílá pryč Božím slovem.Zcela nesmyslným je pak tvrzení:  "Ve větě textu Mt. 16,18 jsou dva významy od sebe striktně odděleny". Návaznost smyslu u všech následných vět je zde lingvisticky zcela zřejmá...."hlásá sice Krista, nicméně se zčásti nachází na starozákonní půdě: eucharistie, oltář, jsou obdobou starozákonní bohoslužby, kněz jako prostředník mezi člověkem a Bohem je obdobou starozákonního kněze"...

Eucharistie - Kristovo tělo (1 Kor 10,17) nemůže přece už ze samé podstaty být starozákonní!
"Oltář" je pak stolem Pánovým, stolem jeho nekrvavé oběti chleba a vína coby těla a krve Kristovy;
Kněz není prostředník mezi člověkem a Bohem, ale vykonává službu církve u Pánova stolu. Neříká vlastní slova, ale pronáší Kristova slova díkůvzdání (řecky efcharistó) při poslední večeři (Lk 22,19).

(J 6,53-57)
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. září 2013 @ 12:10:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor článku je natolik zaujatý proti římskokatolické církvi, že evidentně ztratil schopnost soudně logicky uvažovat...."Jakékoli hnutí založené na člověku jakkoliv kvalitním, má pouze pozemský rozměr – tedy i církev. Vertikální (duchovní) rozměr mu proto nutně chybí."...

(Ef 2,22)
Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus,
v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu,
v němž se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

Cožpak apoštolové a proroci nejsou právě lidé? Cožpak nemá církev i přesto také vertikální rozměr - Krista - kámen úhelný? V kontextu tohoto, jak komické je pak toto tvrzení: "Spočívá-li církev (jak tvrdí katolíci) jako stavba na Petrovi, pak věčné, totiž úhelný kámen - Ježíš Kristus, spočívá na dočasném, tedy Petrovi, nesmrtelné pak na smrtelném, neomezené na omezeném"

Cožpak Písmo netvrdí, že jsme postaveni na základ apoštolů a proroků (na smrtelném), kde Kristus jako úhelný kámen nese celou stavbu? Bez úhelného kamenu by se klenba zřítila!
..."Proto katolická církev, založená na Petrovi, nutně postrádá Boží ochranu a vedení"...

V kontextu s Kristovými slovy (Mt 16,18-19) toto vyznívá zvláště komicky.

Ježíš mu tedy řekl: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.
Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi."Návaznost smyslu všech tří vět je lingvisticky naprosto zřejmá.

..." Satan zajisté rád DÁVÁ, ale také něco za to CHCE. A dává ze svého!!! Tento princip vyzkoušel i na našem Spasiteli – ale nepochodil:"...

Satan je otec lži a co tedy řekne, v principu nemůže být pravdou. Pravdu nesnáší. Satan legitimně nic nevlastní, jen co si podvodně díky svým schopnostem obelháním od lidí ukradne.
Kristus nám ukázal jedno pravidlo, jak máme jednat se satanem: se satanem se zásadně nediskutuje, satan se odmítá a posílá pryč Božím slovem.Zcela nesmyslným je pak tvrzení:  "Ve větě textu Mt. 16,18 jsou dva významy od sebe striktně odděleny". Návaznost smyslu u všech následných vět je zde lingvisticky zcela zřejmá...."hlásá sice Krista, nicméně se zčásti nachází na starozákonní půdě: eucharistie, oltář, jsou obdobou starozákonní bohoslužby, kněz jako prostředník mezi člověkem a Bohem je obdobou starozákonního kněze"...

Eucharistie - Kristovo tělo (1 Kor 10,17) nemůže přece už ze samé podstaty být starozákonní!
"Oltář" je pak stolem Pánovým, stolem jeho nekrvavé oběti chleba a vína coby těla a krve Kristovy;
Kněz není prostředník mezi člověkem a Bohem, ale vykonává službu církve u Pánova stolu. Neříká vlastní slova, ale pronáší Kristova slova díkůvzdání (řecky efcharistó) při poslední večeři (Lk 22,19).

(J 6,53-57)
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. září 2013 @ 14:33:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Komentáře katolických uživatelů mne definitivně utvrdily v názoru, že ŘKC nestojí na apoštolu Petrovi, ale na celém řetězu náměstků (vikářů) Kristových, tedy papežů, kteří vytvářeli dějiny nejen své církve, ale i světa.

A protože dějiny ŘKC vypadají tak jak vypadají, mám za to, že návaznost většiny papežů na apoštola Petra, potažmo Krista, je nulová. TAK JAKO ONI, BY APOŠTOL PETR ANI SPASITEL NIKDY NEJEDNALI! Zdá se, že toto střízlivé hodnocení je blízko realitě.

Dále mám za to, že každý úd mystického těla Kristova, jehož hlavou je nutně Kristus, má stavět na Základu, jímž je Kristus, apoštolové a proroci – bez ohledu na to, na čem staví vedení jeho církve. Písmo nezná organizaci, jíž jsou jednotlivé sbory podřízeny. A protože je tato zastřešující organizace nebiblická, vždy představuje pro sbory i jednotlivé údy církve určité riziko.  

BA
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 03. září 2013 @ 15:51:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev Rímska už dávno nie je klasickým katolicizmom už sa
preonačila na církev slobodomurársku.
Väčšina kardinálov su členovia slobodomurárskych lóži.
Najlepšie sa to da dokázať stretnutím pápeža Jana Pavla
s čarodejníckymi pohanskými spolkami v Asisi v roku 1986.
Terajší papež to tiež potvrdzuje svojimi následovnými výrokmi:

1,Aj ateisti pôjdu do neba.

2,A vraj on nemá právo súdiť homosexuálov.

Takto sa nemôže vyjadriť nástupca Petrov ale iba
Rothschildovský slobodomurársky lokaj.Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. září 2013 @ 19:45:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lid nepatří církvi, ale Bohu, který ho vykoupil:

1Pt. 2:9 „Vy však jste rod vyvolený, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, národ svatý, LID NÁLEŽEJÍCÍ BOHU, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“

1Kor. 7:23 „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!“

Ekuména je modla, do jejíhož chřtánu jsou elitami svých církví, (před kterými jsem v minulém komentáři jako nebiblickými instituty varoval), vtahováni věřící, kteří ani netuší, že jsou sváděni.

EKUMENISMUS JE V KONTRAPOZICI KE KRISTOCENTRISMU!

Kristocentrický článek:


BA
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 05. září 2013 @ 16:14:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Pokud jde o církev, ocituji zde br. F.L. Křesinu:

„Přibližně 17-20 roků po smrti posledního apoštola, Jana, téměř nad každou místní církví-sborem vládl jedinec - “biskup” (episkopos, dosl. dohlížitel). Brzy nato v jednotlivých provinciích římského imperia biskupové jako zástupci místních sborů, se scházeli k společným poradám, obyčejně v největším sboru té které provincie. . . Usnesení a dopisy z těch biskupských shromáždění byly zprvu poučující a doporučující, ale za nějaký čas se staly závazné a nařizující! Brzy nato se dohodli, že někdo musí těm poradám předsedat a řídit je. Biskupové obvykle k tomu zvolili biskupa z největšího sboru v hlavním městě provincie, který je hostil, a nazvali ho archepiskopos, hlavní biskup, arcibiskup.  S pokrokem centralizace došlo k vytvoření vyšších posic s odpovídajícími tituly, metropolita, patriarch a pontifex maximus - papež! Všechny tituly byly převzaty z pohanského světa, kde byly užívány ve struktuře organizace státu!“

***

Bůh poskytl zjevení nauk ohledně Církve - Těla Kristova i místního sboru. Mimochodem, umělé rozdělení na sbory (s větším počtem věřících) a na shromáždění (s malým počtem), je svévolné lidské rozdělení. V Nové smlouvě je jen jedno slovo - ekklésia - které znamená: církev, shromáždění, sbor, obec. V apoštolské době nikdy neexistovalo organizační spojení takových shromáždění v jeden celek. Každý sbor byl pod pastýřskou péčí starších (presbyteroi) = dohlížitelů (episkopoi), jichž vždy bylo několik (Sk 20,17.28). Ti za každý sbor odpovídali jedině Pánu Kristu a žádnému lidskému ústředí ať má jakýkoli název! V apoštolské době také nikdy nedocházelo k nadsborovým shromážděním “starších bratrů”, kteří representovali místní sbory. Jestli by někdo připomněl sejití v Jeruzalému, jež je popsané ve Sk 15, pak by tím jen zjevil svou nevědomost. Protože v tu dobu byla napsána jen epištola Jakubova a Galaťanům, ve sporné otázce obřezání mužů obrácených z pohanstva se církev v Antiochii syrské obrátila k apoštolům, kteří byli v Jeruzalému. V tomto případě to byl pouze jeden sbor, který vyslal své representanty do Jeruzaléma. Byli to “Pavel a Barnabáš a někteří jiní z nich” (Sk 15,2).“

***

Nechť si čtenář uvědomí zásadu: Stav celku odpovídá stavu každé jeho části. Kvalita domu záleží na kvalitě cihel. Stav sekty, která sama o sobě je “skutkem těla” (Ga 5,19.20) a tedy hříchem, jako stav jejího “vedení” odpovídá stavu a duchovní úrovni každého sboru, který je částí sekty. Stav a duchovní úroveň každého sboru je výsledkem duchovní a mravní úrovně všech jedinců. Nechť si čtenář uvědomí, že vaše sekta sestává ze sborů! Pravý opak je však zjeven v Písmech o “Církvi, která je jeho tělo”! Toto Tělo sestává z jednotlivých údů, tedy Církev je tvořena z jedinců a ne ze sborů! Právě tak místní tělo Kristovo (1K 12,27), sbor - církev, sestává z jednotlivých údů. Písmo nikde nemluví o tom, že “Církev, která je jeho tělo” (Ef 1,22.23), sestává ze sborů!!

Pramen:


2) Pokud jde o Základ církve a apoštola Petra:

Již jsem napsal:

Z textů 1Kor. 3,11 a Ef. 2,20.21 je jasné, že základ je dvouvrstvý. První vrstvou je Spasitel, bez něhož by pochopitelně nebylo apoštolů, ani spasitelného díla a my bychom byli dosud mrtví ve svých vinách a hříších. (Ef. 2,1)Druhou vrstvu tvoří apoštolové a proroci – nikoli tedy jediný apoštol!!! Tedy apoštolové spočívali a stavěli, na základě, jímž je Kristus. I my můžeme stavět na tomto dvouvrstvém základě ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo (1Kor. 3,12.13).  

APOŠTOL PETR MÁ JINOU PRIORITU: DÁ SE OZNAČIT JAKO POČÁTEK CÍRKVE, NEBOŤ JE PRVNÍM VYZNAVAČEM KRISTOVÝM (MT. 16:16)!!!

APOŠTOLA PETRA S KRISTEM ZTOTOŽNIT NELZE!!!

NZ nezná, jak správně uvádí br. Křesina nějakou zastřešujíci církevní organizaci – církve (sbory) byly decentralizovány! Církev (správně „církve“) , která je z tohoto světa vyvolena, ani nemůže mít světský model řízení (hlavu), ani politickou úlohu jako např. nějaký stát.

Br. Marius Baar: Das Abendlend am Scheideweg:

Církev nemá žádnou politickou úlohu, neboť je ze světa vyvolena.“

J. 17:14 „Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.“

J. 15:19 „Kdybyste náleželi světu, svět by miloval co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“

J. 18:36 „Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa.“

„ . . tak je také církev Ježíšova na světě v duchovní oblasti cizím tělesem.“

O ŘKC nelze v žádném případě říci, že nehraje žádnou politickou úlohu.

BA
Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 07. září 2013 @ 13:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je emotivní komentář, milé oko, při kterém (jak jinak), zůstal rozum stranou. Neznám důvod, proč bych nemohl komentovat článek, když existuje náboženská svoboda. S velkou pravděpodobností bych k problému nevyjadřoval, nebýt permanentní agresivní katolické agitace např. uživatele poutnicka i jiných. Písmo praví, že se každý strom pozná po ovoci. (Lk. 6:44). A když sem nepřihlášený umístil článek


kde se praví o tom, že v závěru mše zasvětili katoličtí biskupové syrskou mládež Panně Marii, pak jsem musel reagovat, protože jde o něco alarmujícího. Ve svých komentářích jsem poukázal na notoricky známý fakt, že Bible zná jen zasvěcování Hospodinu, což jsem z Písma přesvědčivě doložil. Rozdíl mezi blahoslavením a uctíváním jsem v komentáři také dostatečně vysvětlil. Místo Bohu, ty mladé zasvětili Panně Marii, Královně nebes, před kterou varoval již prorok Jeremiáš!!! A to v zemi, kde mohou následkem války kdykoli zemřít!!! A s takovým zasvěcením by měli odejít na věčnost? Proto jsem pozvedl svůj varovný hlasnešlo o kritiku, ale o svědectví. MÁŠ SNAD ZA TO, ŽE TAKOVÉ ZASVĚCENÍ JE OVOCEM DUCHA SVATÉHO? DUCH SVATÝ VEDE KE KRISTU, NIKOLI MIMO NĚJ! Uvaž prosím toto: kdyby se tu takové články nevyskytovaly, pak bych neměl důvod k reakci.


Skalou je Kristus:

Ž. 18:3 „Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě,“

1Kor. 10:4 „pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus.“


Pokud jde o působení apoštola Petra, příjemce klíčů:

Mt. 16:19 „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“


Citát článku od abigam:


TAK JAKO VYVOLENÍ IZRAELE (IZ.45,4; Ř.2; Ř.9-11) NEPŘECHÁZÍ NA JINÉHO, TÉŽ VYVOLENÍ APOŠTOLŮ NEPŘECHÁZÍ NA JINÉHO!!! JEN JMÉNA 12 POKOLENÍ IZRAELE BUDOU NAPSÁNA NA 12 BRANÁCH NEBESKÉHO JERUZALÉMA (ZJ.21,12) A HRADBY MĚSTA BUDOU POSTAVENY NA 12 ZÁKLADNÍCH KAMENECH, NA NICHŽ BUDOU NAPSÁNA JMÉNA 12 APOŠTOLŮ (ZJ. 21,14)!!!


K tomuto problému praví Nový biblický slovník (Návrat domů, Praha 1996) na str. 769 toto:


„I kdyby se mohlo přesvědčivě dokázat, že papežové římskokatolické církve jsou Petrovými nástupci (což nelze), tento text (moje pozn. Mt. 16:19) neumožňuje přesun zaslíbení na kohokoli jiného. Týká se neopakovatelné události – založení církve.“


To je velice příhodné doplnění tohoto článku.


Jinde se toto zaslíbení týká všech apoštolů:

Mt. 18:18 „Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto i v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato i v nebi.“


Ano, apoštola Petra, jak jsem napsal, lze označit za počátek církve, neboť byl prvním Kristovým vyznavačem (Mt. 16:16). Ale vzdor tomu všemu, Petr třikrát Pána zapřel (Mt. 26:34; Mk.14:30; Lk. 22:34; Lk. 22:61; J. 13:38). Spasitel se ho proto třikrát ptá, zda ho miluje a třikrát ho pověřuje, aby pásl Jeho beránky a ovce. (J. 21: 15-17). A těmi třemi otázkami a trojím pověřením k službě Spasitel jakoby snímá tíhu Petrových zapření a přivádí ho k uvědomění svého selhání a velikosti Spasitelova odpuštění.


A TO BY MI MĚLO VADIT???  CO SE MI TO SNAŽÍŠ PODSUNOUT???!!!


Můžeš si tomu říkat "výmysly", ale Kristus ustanovil ze všech apoštolů pouze Petra pást ovce (J 21,15-17). S tím nic nenaděláš a vadí to paradoxně nejvíc těm, co se dušují, jaké že je pro ně Písmo autoritou.


Tvrzení, že Kristus ustanovil ze všech apoštolů pást pouze Petra, tedy že ostatní apoštolové nebyli pastýři ovcí, je mylné, pokud není něčím více. Pokud ostatní apoštolové nebyli pastýři Kristových ovcí – čím pak vůbec byli?  


Kristus je nejvyšší pastýř (1Pt. 5:4).


Následovníci Kristovi se stali pastýři sborů:

Ef. 4:11 „A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.“


Efezské, napomíná apoštol Pavel takto:

Sk. 20:28 „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.“


Starší sboru napomíná apoštol Petr, sám starší, takto:

1Pt. 5:2 „Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, . .“


Myslím, že to stačí. Pokud se rozhodneš na můj komentář reagovat, byl bych ti zavázán, kdybys mě ušetřil vulgárnosti, jako např. že „apoštol Petr neváhal někomu „kecat“ do jejich problémů.“ Ano, Písmo je pro mě autoritou – a k tomu nepotřebuji se „dušovat“ což je pohanské. Naše řeč má být ano, ano – nikoli, nikoli, a co je nad to . .   (Mt. 5:37). Já stojím na biblické půdě, zatímco ty zde vztekle obhajuješ svoji církevní doktrínu a rád bys abych mlčel, když jsou ti moje argumenty nepříjemné. Zapomínáš na to, že jsme zde na tomto světě na chvíli a po smrti, že nepůjde napravit už vůbec nic.


BA


 

Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 17. září 2013 @ 15:12:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jako instrumenty  monopolismu a tím i mocenského triumfalismu vidím kromě papežství také tzv. apoštolskou sukcesi, inkvizici, a mariánský kult.

1) k sukcesi:
Na úvod jeden citát:
„V Římskokatolické církvi je to tak, že v jejím pozemském vedení jsou pastýři pověření Duchem svatým v nepřetržité řadě  vkládání rukou přímo od apoštolů, potažmo tedy od Krista. Vedení této církve má tedy pro úřad pastýřů mandát přímo od Krista.“ (oko)
Apoštolská posloupnost (následnost, návaznost) tak jak ji propaguje ŘKC, v Bibli není. Pokud však přijmeme tento ŘKC model, pak posloupnost může fungovat, jen za podmínek, že:
a) předávající i následník splňují, abych tak řekl „biblické parametry
b) řetěz předávajících a následovníků není někde přerván – protože pokud by se vyskytl nehodný předavatel který ztratil, nebo již nemá duchovní posloupnost s apoštoly, jeho následník by neměl co převzít. Rituál (vnější obřad) by proběhl sice bez závad, ale ke skutečnému předání následnictví by nedošlo. Jinými slovy apoštolská sukcese v tomto pojetí je ZÁVISLÁ na kontinuitě řetězu předávajících a následníků.
Pokud by jediný!!! papež, či biskup byl nehodný, apoštolská posloupnost by vzala za své, a pak už by nikdo nevěděl, kdo je následníkem apoštolským, a kdo ne. Aby tedy následnictví bylo platné, je nutné, aby předávající i přejímající měli, jak jsem již uvedl „biblické parametry“, tedy aby vyhověli biblickým podmínkám. Které to jsou? Například tyto:
1Tm. 3:2-7 „Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; NEDOVEDE-LI NĚKDO VÉST SVOJI RODINU, JAK SE BUDE STARAT O BOŽÍ CÍRKEV? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.“
Podobně Tt. 1:5-9.
Kolik papežů a biskupů vyhovělo  těmto podmínkám? Bez splnění těchto podmínek nelze o apoštolské sukcesi vůbec hovořit!!!
Ten, kdo staví na základě, jímž je Kristus, apoštolové a proroci, ten zůstává v Kristově nezkaleném učení, tedy patří mezi královské kněžstvo (1Pt. 2:9), a je v duchovní sukcesi přímo od Krista a Jeho apoštolů!
Ve světle Bible se římský institut apoštolské sukcese hroutí jako domeček z karet.

2) K inkvizici:
Inkvizitoři, stejně jako papež Inocenc VIII., který vydal v r. 1484 tzv. čarodějnickou bulu Summis desiderantes affectibus, jsou obhajováni tím, „že to byli mužové své doby“. Toto tvrzení musím PŘÍKŘE A ROZHODNĚ odmítnout!!! A to z toho důvodu, ŽE BOŽÍ SLOVO JE NADČASOVÉ – A TUDÍŽ MLUVÍ STEJNĚ K ČLOVĚKU STEJNĚ JAKO VE STOLETÍ PÁTÉM, ČI PATNÁCTÉM, ČI VE STOLETÍ DVACÁTÉM PRVNÍM!!!

3) K mariánskému kultu.
Ptám se: je možné od sebe odtrhnout katolickou Pannu Marii a Královnu nebes? Pakliže nikoli, znamená to, že Panna Marie je s Královnou nebes ztotožněna – což je rouhání. Jestliže vy katolíci víte, že Královna nebes Hospodina popuzuje (Jr.7:18; 44:15-25) a NAVZDORY SLOVU BOŽÍMU VĚDOMĚ!!! NA NÍ DÁLE TRVÁTE, PAK VĚZTE, ŽE SE NACHÁZÍTE VE VZPOUŘE PROTI BOHU!!! JE HROZNÉ UPADNOUT DO RUKY ŽIVÉHO BOHA!!! (Žd. 10:31)!!!
PÍSMO SVATÉ JE SAMO SOBĚ KOMENTÁŘEM!!!
BA

Re: NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 27. září 2013 @ 22:51:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že sem patří i můj upravený komentář, týkající se inkvizice z článku Nepřetržitá omylná posloupnost od br. Myslivce:


Ke studiu problémů inkvizice jsem byl inspirován filmem Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“, kterým jsem byl otřesen. Ve stejnojmenném dokumentu (Malleus maleficarum)  dominuje ženský motiv – což pokládám za velmi významné. Proč asi? Tento dokument je evidentně produktem zatemnělé mysli. Když jsem se s problematikou blíže seznámil, dospěl jsem k názoru, že Kaplického film poměrně přesně vystihuje duchovní klima své doby. Nebozí lidé, vyšetřovaní inkvizicí, ve snaze za každou cenu ukončit své utrpení nepravdivě obviňovali sebe i druhé podle inkvizitorova návodu a tím byli inkvizicí DONUCENI ZEMŘÍT VE LŽI. VĚŘÍM, ŽE JIM PÁN BYL MILOSTIV!!! Podobnost inkvizičních procesů s procesem Dr. Milady Horákové zřejmě není náhodná. U nacistů, či komunistů bych nelidskost chápal – ale u věřících lidí??? STROM SE POZNÁ PO OVOCI (Mt. 7:16).


V katolických zemích měla monopol na zvěstování slova Božího ŘKC. Jak je vůbec možné, že se v těchto zemích tak rozmohlo čarodějnictví, když všude tam, kde Boží slovo je hlásáno, musí být síly zla zákonitě na ústupu? Nehraje zde také roli to, že učení ŘKC bylo již v této době již značně uchýlené od Bible a tudíž neúčinné?


To, že vůbec ke stíhání čarodějnictví došlo, je děsivé, protože soud náleží jen Bohu! 


Stíhání čarodějnictví, kacířů a jinověrců, židů (kteří přežívali v katolickém Španělsku jen jako „marranos“, tj.prasata), dále muslimů a jiných, bylo možné jen na základě učení uchýleného od Božího slova. Pravdu má abigam, autor článku, že autodafé je obdobou ukamenování atd. Je tedy zřejmé, že ŘKC neuznává Boha milosti, tj. Krista, což potvrzují její sáhodlouhé dějiny. Pokud nestaví na Kristu, je pak opravdu možné všecko.


Nebylo např. kacířství albigenských jen reakcí na úchylky ŘKC? Následkem bylo to, že úchylkáři římští zmasakrovali kacíře francouzské. A co valdenští, hugenoti a mnozí jiní, které za kacíře označit nelze?


Prostě stíhat čarodějnictví ani kacířství či jinověrectví na základě Bible nelze, protože soud patří Bohu– nehledě už k tomu, že církev Kristova sestávající z decentralizovaných místních sborů ani nemůže být držitelkou moci. Spasitel se nikomu nevnucoval: „kdo ke mně přijde…“ (J. 6:37).


KDE NENÍ POKÁNÍ, NENÍ ANI ODPUŠTĚNÍ!!!


Návod jak bojovat s magií, nám dává apoštol Pavel. V Efezu kam přišel, to bylo zcela jinak. Tam bylo čarodějnictví produktem tamního velmi rozšířeného, již zakořeněného modlářství. Byl tedy v daleko horší situaci než ŘKC v katolických zemích.


Sk. 19:18-20 „Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo.“


LIDÉ TAK UČINILI DOBROVOLNĚ A S RADOSTÍ! NEPOTŘEBOVALI K  TOMU INKVIZITORŮ!!!


APOŠTOL PAVEL HLÁSAL BOŽÍ SLOVO V MOCI!!!


Na jiném místě nám apoštol Pavel dává návod, jak reagovat na čaroděje (mága), snažícího se narušit zvěstování evangelia (Sk. 13: 9-11).    


Žasnu nad dokonalostí Božího slova, které dává odpověď opravdu na vše, co se týká duchovního života. Netřeba se utíkat k nebiblickým pramenům a výmyslům. ZCELA POSTAČÍ DRŽET SE BOŽÍHO SLOVA!!!


Je skutečně děsivé, že inkvizici učinila přítrž až světská moc – a nikoli pokání, což by se od církve dalo očekávat, když o nutnosti pokání ví, a sama ho káže.

 

BA
Stránka vygenerována za: 1.57 sekundy