Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a dnes je Státní svátek - Cyril a Metoděj.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 396016, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 182 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108537010
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Alianční týden modliteb
Vloženo Středa, 01. leden 2014 @ 18:49:50 CET Vložil: Stepan

Ekumenismus poslal Grace

Jeden můj oblíbený film se jmenuje "Most přes řeku Kwai." V hlavní roli hraje Alec Guiness britského plukovníka velícího batalionu, který ve druhé světové válce upadne do japonského zajetí a je poslán do vězeňského tábora v barmské jungli. William Holden hraje jednoho z vězňů, Američana, kterému se z tábora podaří uniknout zpět ke spojeneckému vojsku.


Japonský velitel dostane příkaz postavit most přes řeku Kwai, přičemž jako dělníky má použít vězněné vojáky. Stavba mostu se však neustále protahuje, protože vojáci stavbu sabotují. Britský plukovník začíná mít obavy kvůli zhoršující se disciplíně a cítí, že musí vojákům vnutit projekt, aby je více zaměstnal a zaměřil jejich mysl na svůj cíl. Nařídí jim tedy, aby ukončili sabotáž a začali spolu s Japonci pracovat na dokončení mostu.

Pro plukovníka je stavba mostu otázkou cti, protože kvalitní stavbou chce ukázat kvalitu britského řemesla. Ve skutečnosti však ztrácí širší záběr a neuvědomuje si, že stavbou mostu napomáhá nepříteli a zrazuje svůj vlastní lid, a to i přesto, že pomáhá svým mužům, kterým velí. Snaží se dokonce zabránit spojeneckému komandu, které je vysláno most zničit, avšak nakonec si uvědomí, jak krátkozraká byla jeho vize a v jak naprostém rozporu s jeho vojenskou hodností a zodpovědností, takže ke konci filmu zoufale zvolá: "Co jsem to udělal?"

Spěchám dodat, že děj filmu není historický, až na některé scény zobrazující brutální zacházení Japonců se zajatými vojáky spojeneckých vojsk. Nicméně tento film chci použít jako druh podobenství pro dnešní dobu, kdy věřím, že mnozí křesťané zrazují své bratry a sestry v Kristu a samotného Pána tím, že spolupracují s jeho nepřáteli.

Jak to dělají? Jedním ze způsobů, jak křesťané podkopávají Kristovo dílo a podporují jeho nepřátele je skrze podporu České evangelikální aliance a jejího týdne společných modliteb. V Ostravě se například od opravdových křesťanů žádá, aby se účastnili modlitebních setkání spolu s představiteli římskokatolické církve a Církve adventistů sedmého dne. Některá setkání se konají v budovách těchto organizací a na některých jejich představitelé dokonce káží.

Lide Boží, tyto skupiny nejsou křesťanské. Káží jiné evangelium, a to evangelium skutků, a to evangelium, které podle apoštola Pavla není vůbec evangeliem, ale jeho převrácenou napodobeninou, která přivolává Boží kletbu na ty, kdo ji káží. Galatským 1, 6-9.

Zpráva, kterou tyto skupiny přinášejí, je o spáse ze skutků. Tyto skupiny učí, že má-li mít člověk jistotu, že bude opravdu spasen, tak se musí stát jejich členem, a ano, musí sice uvěřit v Krista, ale také musí poslouchat příkazy jejich organizace. Spása pro tyto dvě organizace není pouhou milostí a pouze skrze víru v Dílo Kristovo, jak ji učí apoštolové a představitelé reformace, ale je skrze víru A skutky. Římskokatolický Trentský koncil dokonce vyhlásil kletbu (anathema) nad každým křesťanem, který věří, že spása je pouze skrze důvěru v zásluhy a dílo Pána Ježíše Krista. Kánon 12: "Jestliže kdokoli říká, že ospravedlňující víra není nic jiného než důvěra v Boží slitování díky němuž jsou hříchy odpouštěny kvůli Kristu nebo že jsme ospravedlňováni pouze skrze tuto důvěru, budiž proklet."

Adventisté sedmého dne také učí mnoho falešných představ ohledně spásy skrze svou doktrínu o vyšetřujícím soudu. Podle ní 2.října 1844 Kristus přešel v nebeském svatostánku do nejvyšší svatyně a zahájil tam další (závěrečnou) fázi své usmiřující služby. Kdykoliv někdo z Božích následovníků spáchá hřích a požádá Boha o odpuštění, je tento jeho hřích přenesen do nejvyšší svatyně v nebeském svatostánku a zůstává tam do konce vyšetřujícího soudu. Církev adventistů učí, že Kristovo dílo smíření dosud není ukončeno a bude trvat až do té doby, kdy bude ukončen vyšetřující soud před druhým příchodem Ježíše. Bible naopak učí, že dílo smíření bylo ukončeno tehdy, když Ježíš zemřel na kříži:

Ježíš řekl: "Je dokonáno." (Jan 19,30)

"Ale tento muž (Ježíš), poté co přinesl jedinou oběť za hřích jednou provždy, usedl navěky po pravici Boží; odtud hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Neboť jednou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, kdo jsou posvěcováni." (Židům 10,12-14)

Bratři a sestry v Kristu, když nyní víte o tom, jaké falešné učení obě tyto organizace učí, jak můžete sedět spolu s nimi v takzvaném "společenství"? Jak se můžete pokoušet stavět mosty mezi Kristem a Jeho, i vašimi nepřáteli? Ano, jednotliví lidé patřící do těchto organizací mohou být laskaví a sympatičtí, ale mýlí se v mnoha důležitých učeních a svým oficiálním učením zavrhují evangelium, čímž své vlastní následovníky, kteří těmto lživým učením věří, odsuzují na věčnost bez Krista. Opravdové dítě Boží, ty, kdo se svou spásou důvěřuješ pouze v Krista a Jeho milost, a neskládáš naději v žádný ze svých skutků, volám Tě, abys uvěřil Písmu, které v 2.Korintským 6,14-18 říká:

"Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nespravedlností? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? A jaké spojení chrámu Božího s modlami? Vy jste přece chrám Boha živého; jak Bůh řekl, "budu přebývat v nich a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni mi budou mým lidem. A proto vyjďete z jejich středu a oddělte se, říká Pán, a nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Všemocný Hospodin."

Začněte poslouchat tento příkaz z Písma a odmítněte svou účast na tomto nebiblickém "týdni modliteb" a řekněte svému pastorovi a starším, proč se jej odmítáte účastnit. Jestli vás za váš pevný postoj odmítnou, potom snad budete muset zvážit odchod z jejich církve. Jestli zažijete takový druh pronásledování za poslušnost Božímu Slovu, pak vás žádám, abyste mi napsali na cac3a602@opayq.com.

Váš v Kristu,

Mark Blades


Podobná témata

Ekumenismus

"Alianční týden modliteb" | Přihlásit/Vytvořit účet | 175 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 01. leden 2014 @ 20:19:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ekuména je duchovné spojenie najmenej dvoch subjektov, ktoré považujú jeden druhého za úplne rovnocenné vo viere...rovnocenné spoločenstvo znamená, že bratia a sestry z inej cirkvi sú rovnocennými kresťanmi pred Bohom a pred ľuďmi...a dosiahnu rovnocennú spásu spolu s nami...

...z tohoto pohľadu nie je možné tvoriť ekumenu z rímskym katolicizmom keďže RKC sa pokladá za jedinú pravú cirkev s apoštolskou postupnosťou a všetci ostatní sú odlúčený (dočasne?) od Ríma...

...nie je možné robiť ekuménu ani s adventistami siedmeho dňa, pretože podľa nich znakom pravého kresťanstva je ,,sobota,, a kresťan je zapečatený znamením soboty (namiesto pečati Ducha sv)...logicky tí čo nemajú ,,znamenie soboty,, nie sú potom pravou cirkvou...

...asi každému je jasné že ekumenu nie je možné robiť so svedkami jehovovými,,,čo je spojenie výlučnosti typu RKC s jedným vedením, jednou centrálou a jediným možným správnym centrálnym pohľadom na výklad písma, pričom všetky ostatné cirkvi sú dielom satana...jehovisti a adventisti majú spoločné korene a jedno vzišlo z druhého...

ivanpRe: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 07:27:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
adventisté kteří jsou součásti ekumeny jsou odpadlíci této církve to říkají samotní adventisté. Ono to ted v jejich církví není ružové a je pravděpodobné že se adventisté rozdělí Adventista je ten který se drží věroučných bodu této církve a to je i věrnost duchu prorockému EGW.AmenRe: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 07:30:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě maličkost Adventista nemůže byt ve stejném společenstí s římským katolíkem, protože papež je pro adventistu Antikrist a papežství je šelma z vycházejíci z moře, nebo také nevěstka na šelmě z Janova Zjevení. Takže pokud nějakej adventista je v ekumeně je to odpadlík. Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 11:42:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Domnívám se, že každá cesta má dva příkopy. Je nebezpečné vidět jen jeden příkop, což znamená, že v tom druhém právě vězím.
Proto Písmo nesčetněkrát nabádá:

Neuchyluj se od mé cesty napravo ani nalevo.

Prvním legitimním břehem jsou verše o jednotě, uvedu tři:

1. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, jež jsi mi dal, aby byli jedno jako my. 

2. Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

3. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Druhým břehem jsou verše o oddělení, uvedu opět tři:

1. Kdo zachází dále než je učení Kristovo, a nezůstává v něm, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho.
2. Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: "Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého; a já vás přijmu.3. Teď vám však píši, abyste se nesměšovali, kdyby nějaký takzvaný bratr byl smilník, lakomec, modlář, utrhač, opilec nebo rváč. S takovým ani nejezte.ZávěrKaždý z těchto veršů má svůj kontext. Proto jsem přesvědčen, že je chybné zachovávat jednotu s těmi, kdo věroučně nebo eticky naplňují dané verše a stejně tak je chybné oddělovat se od těch, kteří mají jen jiné názory, postoje a sdílí jiné hodnoty. Mezi tímto je třeba zachovávat rovnováhu. Taktéž je třeba se jinak stavět k jednotlivcům a jinak k celým ideologiím nebo skupinám. Jinak řečeno, to, že se někdo mýlí  nebo je popleten nebo má dokonce jen jiný názor jej ještě nediskvalifikuje s bratrského obecenství. Stejně tak bludaře nekvalifikuje k obecenství to, že má vliv, peníze a umí příjemně vystupovat.  Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení. Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost. (Př 11,1-2)Věřím, že Bůh dá každému, kdo ho prosí, moudrost. Záměrně jsem proto nevyvracel ani nepotvrzoval obsah výše uvedeného článku.Osobně doporučuji knihu M. L. Jones: Co je evangelikální?

Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pátek, 03. leden 2014 @ 15:35:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Podle tvrzení ekumeny jsou kořeny ekumenického hnutí v Evangelické alianci, CVJM a Křesťanském světovém svazu studentstva. Evangelická aliance byla založena v Londýně v roce 1846 na setkání 921 křesťanů z různých denominací svobodným zednářem Thomasem Chalmersem. Byl členem lóže St. Vigean ve Forfashire ve Skotsku. CVJM (CYMCY) byla také založena z iniciativy svobodných zednářů a úzce s nimi spolupracuje. 
U jejího zrodu stál známý svobodný zednář Henry Dunant. John Mott byl členem tajné organizace se svobodnozednářským rituálem a se slibem mlčenlivosti. V roce 1895 založil Křesťanský světový svaz studentstva. Sjednocovací snahy jsou antikristovským plánem Iluminátorů. A že jsou na programu modlitebního týdne Evangelické aliance modlitby za jednotu křesťanů? Jenže je příliš mnoho znamení, že církve jdou k zániku, takže spása každého jednotlivce se tak ocitá v největším nebezpečí. To je mnohem důležitější, než zachovat si prestiž u dnešní zkažené generace.

Výňatok z knihy: Ilumináti, autor John Todd.Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Karolina v Sobota, 04. leden 2014 @ 14:19:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Se zájmem jsem si přečetla zajímavý úvod k Aliančnímu týdnu modliteb o mostu přes řeku Kwai. Výhrady mám k aplikaci tohoto příběhu na nadcházející ATM.
Nejprve otázku "opravdových křesťanů". Kdo to jsou? Jsou to příslušníci ostatních církví mimo těch dvou kritizovaných? Jak se poznají? Za koho lze tedy pokládat "lid Boží" ?
Dalším aspektem je pohoršení, že někteří jdou do těchto církví kázat. No, jestli jsou katolíci a adventisté opravdu v takovém bludu, tak je to přece vynikající příležitost, jak jim pravé evangelium přece zvěstovat, nebo ne? ATM se tak může stát Božím nástrojem k uvedení ve známost pravdy Písma.
Podívejme se tedy na to, zda tyto církve učí spásu ze skutků, vybrala jsem si adventisty.
V knize Adventisté s.d. věří, která je volně dostupná na internetu:
 na str.201-202 je spása ze skutků zamítnuta, stejně tak o tom šířeji pojednávají kapitoly 9. a 10. stejné knihy. Za všechny myšlenky uvádím:
"..obecně přijímaný názor, že člověk může konáním dobrých skutků obdržet spasitelné zásluhy...jsou v protikladu k novozákonnímu učení".
Stejně tak není ve věroučných článcích CASD uvedeno ani náznakem, že by adventisté věřili ve spásu ze skutků, ba naopak

Z uvedených dokumentů je zřejmé, že adventisté věří přesně to, co autor kritizuje, tj."Spása je pouze skrze důvěru v zásluhy a dílo Pána Ježíše Krista" a "spásu pouhou milostí a pouze skrze víru v Dílo Kristovo, jak ji učí apoštolové a představitelé reformace". 

Dalším aspektem je učení adventistů o vyšetřujícím soudu, resp.kritika pojetí Kristova díla smíření. Není tolik prostoru rozebírat celou problematiku, snad jen pár věcí:
-bible popisuje existenci nebeské svatyně Žid 8:2
-veleknězem je Kristus Žid 8:1
-postavil se za nás před Boží tváří Žid 9:24   (proč se za nás postavil, když vše bylo dokonáno na kříži?)
-Kristus je na pravici Boží a přimlouvá se za nás Žid 8:31-34   (proč se přimlouvá, když vše bylo už dokonáno?)
-ve funkci velekněze Kristus pomáhá Žid 4:14-16

Z odkazů je snad patrné, že "něco" přece jen na učení adventistů o Kristu a svatyni je a kdo bude chtít, ten se tím bude zabývat...

Autor tvrdí: "Bible naopak učí, že dílo smíření bylo ukončeno tehdy, když Ježíš zemřel na kříži: 
Ježíš řekl: "Je dokonáno." (Jan 19,30)

Domnívám se, že uvedených verš Janova evangelia není úplně správně použit. Kristus řekl "dokonáno jest" a skonal.Co vše se za tímto výrokem skrývá nevím,ale věřím, že spáse člověka byl daný základ obětí Ježíše. Spása má ovšem rozměr minulý-to vykonal Kristus na kříži, nelze k tomu nic přidat, pak také současný, to je naše vnitřní 
proměna, posvěcení a nakonec i budoucí až přijde Ježíš a naše spása bude skutečně naplněna.Nebo snad znamená jednou spasen, navždy spasen?
Spasení bylo dokonáno na kříži, ale pouze v určitém ohledu, dokonale se naplní, až budeme proměněni a očištěni, dostaneme věčný život a budeme ve společnosti Spasitele. J 14:3
Podle mne se vůbec nevylučuje to, co Kristus řekl a i udělal na kříži a to, co je o Kristu napsáno v listě Židům, tj., že je veleknězem a uskutečňuje  dnes svou přímluvu u Boha Otce.Proč by se přimlouval a pomáhal, když už vše bylo dokonáno? Pak může být přínos adventistů v této oblasti pozoruhodný...

Podobně je podle mne chybně použit text 2.Kor 6:14...nedejte se zapřáhnout...
Text hovoří o nevěřících, resp.modloslužebnících, s kterými se nemají křesťané(asi v manželství) spojovat.Není příliš šťastné použít tento text na kritiku jiných křesťanů a označit katolíky a adventisty jako nevěřící. Jistě mohu upřímně a s láskou poukázat na některé nesprávné věci u jiných věřících, ale cítím z tohoto "nálepkování" duchovní pýchu a neznalost Písma.

ATM tedy nemusí být problémem tam, kde jsem ochoten naslouchat druhým, modlit se s nimi o pravou jednotu Ducha. Podle všeho někteří křesťané musí nejprve postavit svůj most přes řeku Kwai, jinak se na svobodu nedostanou.Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 16:14:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římskokatolická církev učí, že milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba.Oranžská synoda r. 529: 
Protože jsou lidé potomci Adama, jsou podrobeni hříchu a svoboda jejich vůle je omezena (člověk sám od sebe nedokáže dostatečně milovat Boha). Potřebují milost od Boha, kterou si však nemohou ničím získat. Člověk má svobodu milost přijmout i odmítnout. Synod odmítl předurčení k zatracení.


Samotná důvěra v Boha ovšem ke spasení nestačí (to se tedy příslušní reformátoři pořádně mýlí). Je třeba tuto milost přijmout, v pokání změnit svůj další život a žít podle Boha. Vždyť láska, kterou nedoprovází skutky, je láska mrtvá.Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 04. leden 2014 @ 20:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnešní ekumenismus v českých církvích je skutečtě z biblického pojetí nepochopitelný. Hirali správně napsal, že adventista považuje papeže za antikrista a ŘKC za šelmu z Janova zjevení. Vědí o tomto učení představitelé ŘKC? Já myslím, že ano. Jak se tedy může předseda CASD setkat s kardinály ŘKC na takové společné ekumenické bohoslužbě? Je tedy předseda CASD odpadlík? Na druhé straně, kardinálům ŘKC to nevadí?
Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 05. leden 2014 @ 09:14:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když to čtu, tak je mi z toho špatně. Každý si fanaticky hájí to svoje. Tohle je Babylon. Duchovní Babylon. Proto se nikdy křesťané nedomluví.


Problém křesťanství je ve vzájemné neupřímnosti, přetvářce a i někdy ve skryté  nenávisti. A když se sejdou adventisté s katolíky k modlitbám, tak to ostatním vadí?  Divné.


Proč někomu vadí společné modlitby???

Toužíme být v nebi a přitom neumíme žít na Zemi???!!!!!!!


Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 05. leden 2014 @ 09:28:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybychom raději místo kritizování společných modliteb se zamysleli nad tím, co ničí víru a naději, na Satana v praxi věřících.


Co třeba tohle:

http://zpravy.idnes.cz/sao-paulo-trumfne-krista-spasitele-z-ria-postavi-salamounuv-chram-10s-/zahranicni.aspx?c=A100722_115054_zahranicni_btw


a


http://ulozto.cz/xzTi8HE/raj-na-zemi-edir-macedo-pps#downloadA pozor!! Nejde katolíky a ani adventisty.
Re: Odpoveď pre: oka (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 05. leden 2014 @ 10:11:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Biblická jednota není něco, na čem se dohodneme na nějaké ekumenické diskusi skrze kompromisy a dohodu že nebudeme nesouhlasit jeden s druhým. My máme udržovat jednotu, která byla ustavena Božím Duchem (Efezským 4:3). Kristus o Něm řekl:"Až On, Duch Pravdy přijde, povede vás do vší pravdy"..(Jan 16:13). Křesťané jsou jsou jednotní v Kristu - ne skrze nějakou spojenou snahu, kterou vynakládají, ale Svatým Duchem, který obývá každého člena svého těla. a v pravdě, kterou každý z nás přijal. Taková jednota se kompromisem neudržuje, ale ničí!!! Kromě toho "jednota víry" (Efez.4:13), může být udržena tím, že každý bude "poctivě zápasit o víru, která byla jednou pro vždy dána Božímu lidu" (Juda 3). Tato jednota je odpírána těmi, kteří považují zápas o víru za nepotřebný, nebo rozvratný....

Musíme si být jistí, že to co věříme, učíme a žijeme je pevně zakotvené v Božím nezměnitelném Slovu. Jediný opravdový lék na apostázii je vrátit se k solidní biblické základně pro křesťanský život. Stává se víc a víc nezbytným nejenom rozpoznávat to, co je falešné ve světě kolem nás, a co se už dokonce nastěhovalo do církví, ale také znát a milovat pravdu!! Nezapomínejme Kristovo nabádání k těm, "kteří v Něj uvěřili": "Pakliže budete pokračovat v mém slově, potom jste skutečně mými učedníky, budete znát pravdu a ta pravda vás osvobodí" (Jan 8:31-32)


Dave Hunt: Beyond Seduction český- překlad. Přeložil Tony Uhlíř, Praha.Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. leden 2014 @ 10:02:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten film jsem neviděl a jestli je opravdu takový tak jsem zřejmě o nic nepřišel. Ta zápletka je stejně absurdní jako ta ohledně Ekumeny.  Britské řemeslo a věc cti……………Reálnou zápletkou by bylo to kdyby plukovník a jeho muži umírali průběžně hladem a na následky krutého zacházení a on by řešil dilema jestli má postavit most a uškodit svým krajanům za cenu toho že se z jeho lidí  možná pár zachrání a nebo stavbu sabotovat s tím že budou všichni brutálně umučeni.

Co se týče Ekumeny tak pochybuji že by se Boží slovo zaznamenané v Bibli nenaplnilo a že by zůstalo až do začátku nového světa víc ovčinců a pastýřů. S námi nebo bez nás ale stane se a už se děje.

Stran Ekumeny je zajímavé i to že ti kteří se proti ní dneska staví ještě nedávno tvrdili cosi v tom smyslu že protestanti jsou duchovně zcela mrtví a katolíci snad ani nikdy neexistovali. Že je tady jen nějaký osamocený arcibiskup jako generál bez vojska a nepatrná hrstka démonických lidí s úzkoprsou morálkou z různých denominací. Zajímavé je že i to jim šlo dohromady.
Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 07. leden 2014 @ 14:00:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Bratři a sestry v Kristu, když nyní víte o tom, jaké falešné učení obě tyto organizace učí, jak můžete sedět spolu s nimi v takzvaném "společenství"? Jak se můžete pokoušet stavět mosty mezi Kristem a Jeho, i vašimi nepřáteli? Ano, jednotliví lidé patřící do těchto organizací mohou být laskaví a sympatičtí, ale mýlí se v mnoha důležitých učeních a svým oficiálním učením zavrhují evangelium, čímž své vlastní následovníky, kteří těmto lživým učením věří, odsuzují na věčnost bez Krista. //


Pominu-li narážku na alianční týden modliteb, chci jen říci, že je třeba se dívat na tyto lidi spíše jako na oběti, ne jako na nepřátele víry... Pokud se mýlí, jak píšeš, není to tak zlé. Mezi adventisty i katolíky se bezesporu najdou lidi, kteří jsou nejen laskaví, ale kteří Pána Ježíše skutečně milují a znovuzrození/spasení jsou, ačkoliv o tom ještě jaksi nevědí, a kteří evangelium nezavrhují, jen mu nerozumí, nechápou jej tak, jak má být chápáno, protože pevně a upřímně věří tomu, čemu byli kdysi coby hloupoučká, Písem neznalá duchovní miminka vyučeni. 

Nemám sice důvod se účastnit ATM, neřku-li, že mám na to stejný názor jako Ty, ale zároveň však nemám důvod nepovažovat adventisty a katolíky za bratry. Mými bratry se nestanou až ve chvíli, kdy opustí adventismus nebo katolicismus. Oni jimi již jsou, neboť věří v Pána Ježíše (pakliže doopravdy věří, nemluvím tady o náboženských mrtvolách), byť zatím "chodí o berlích" (skutcích).Re: Alianční týden modliteb (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 07. leden 2014 @ 15:18:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tomto týdnu je důležitá hlavně jedna věc. Abychom o něm jen nemluvili a nepřeli se o jeho významu a abychom se celým svým srdcem a celou svou duší modlili jeden za druhého a vyprošovali si navzájem odpuštění a požehnání. Společně nebo každý zvlášť, doma i na oficiálním setkání, tak jak to vyjde a jak Pánbůh dá. Abychom se modlili za svoje pastýře, starší a církevní představitele, za dar Ducha Svatého, aby je naplňoval a vedl k Bohu i k sobě navzájem. Přes všechny překážky a nebezpečí. Aby je Bůh chránil a posiloval a nedal jim upadnout do pokušení ani do rukou nepřátel.
Věřím že by bylo vhodné za sebe navzájem i něco obětovat. Například půst, almužnu nebo kousek nějaké bolesti která nás potká. Poděkovat za ní Bohu a přijmout jí. Trochu spánku a pohodlí. Usmíření a odpuštění svým viníkům.

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.Stránka vygenerována za: 3.65 sekundy