Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Doubravka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16086, komentáře < 7 dní: 274, komentářů celkem: 390036, adminů: 60, uživatelů: 5031  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 309 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106930305
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně
Vloženo Pátek, 09. květen 2014 @ 15:40:52 CEST Vložil: Olda

Studijní materiály poslal Nepřihlášený

Svědectví o starověké křesťanské víře stran Večeře Páně.

„A tento pokrm je u nás nazýván díkůvzdáním (řec. eucharistia), jehož není dovoleno se zúčastnit nikomu, kromě toho, kdo uvěřil v pravdu toho, čemu se naučil od nás, a vykonal koupel na odpuštění hříchů a pro znovuzrození a žije tak, jak učil Kristus. Nepřijímáme to totiž jako obyčejný chléb a obyčejný nápoj, nýbrž jako se Ježíš Kristus, náš Spasitel, vtělil skrze slovo Boží a přijal tělo a krev pro naši spásu, tak víme, že i pokrm, za který bylo modlitbou jeho slova učiněno díkůvzdání (řec. eucharistia) a jenž živí v proměnění naše tělo a krev, je tělem a krví vtěleného Ježíše.“ Justin Mučedník (+ 165)


„Potom tomu, jenž předsedá bratřím, je přinesen chléb a pohár vína s trochou vody. On je přijme, vzdává chválu a slávu Otci vesmíru skrze jméno Syna a Ducha svatého ... Jako slovem Božím náš Spasitel, Ježíš Kristus, dostal tělo a krev pro naše spasení, stejně tak i eucharistický pokrm se skrze řeč, která pochází od něho, stal tělem a krví Ježíše Krista vtěleného. Tak jsme byli vyučeni...“Justin Mučedník (+ 165) „Protože nevyznávají, že Eucharistie je tělem našeho Spasitele Ježíše Krista, které trpělo za naše hříchy a které Otec ve své dobrotivosti vzkřísil, proto se vzdalují Eucharistii a modlitbě. Kdo tedy mluví proti tomuto Božímu daru a vedou o něm vážné spory, ti umírají. Lépe by bylo, kdyby jej milovali a mohli vstát z mrtvých.“ Ignác Antiochijský (+ 2. stol.)

 „Netoužím po pokrmu záhuby ani po rozkoších tohoto pozemského života. Chci Boží chléb, tělo Ježíše Krista, toho z rodu Davidova. Za nápoj chci jeho krev, jeho nepomíjející lásku.“Ignác Antiochijský (+ 2. stol.) „Jako chléb, vzatý ze země, stává se po svolání Boha Eucharistií, která má v sobě to, co je pozemské, i to, co je nebeské, tak i naše tělo, když přijme Eucharistii, stává se neporušitelným a má naději vzkříšení pro věčnost.“ Irenej Lyonský (+ 203)

 „Prosíme Boha, aby seslal Svatého Ducha na předložené dary, aby se chléb stal Tělem a víno Krví Kristovou.“Klement Alexandrijský (+ 216) „Prosíme Pána, aby nám dával každodenně chléb, abychom my, kteří jsme v Kristu a kteří každého dne přijímáme Eucharistii jako pokrm své spásy, nebyli odloučeni od těla Kristova, jako padlí, od nichž se Kristus vzdálil; abychom se nedopustili těžkého hříchu, který by nám bránil účastnit se přijímání nebeského chleba. Neboť Kristus řekl, že kdo bude požívat jeho chléb, bude žít věčně. Z toho je jasné, že bude žít ten, kdo přijímá Eucharistii, aby byl s ním spojen... Proto tedy prosíme o každodenní chléb (v Otčenáši), abychom měli záruku své vytrvalosti v životě s Kristem.“ Cyprián Kartagijský (+ 258)

„Ve tvém chlebu je ukrytý Duch, který nemůže být sněden; ve tvém vínu plane Oheň, který nemůže být vypit. Duch ve tvém chlebu a Oheň ve tvém vínu jsou velikými divy, jaké přijímají naše rty. ... Tvůj chléb zabíjí lačného žrouta (tj. smrt), který nás učinil svým chlebem; tvůj kalich ničí smrt, která nás požírá. Požíváme tě, Pane, a pijeme, ne abychom tě snědli, ale abychom skrze tebe žili.“Efrém Syrský (+ 378) „Každodenní přistupování k přijímání, přijímání svatého Těla a svaté Krve Krista je věc pěkná a spasitelná, neboť sám Kristus jednoznačně říká: ‚Kdo jí moje Tělo a pije moji Krev, má život věčný.‘ Kdo by tedy mohl pochybovat, že stálá účast na životě je něčím jiným než životem v plnosti?“ Basil Veliký (+ 379)

 „Chléb a víno určené k eucharistii před svatým vzýváním uctívané Trojice bylo prostým chlebem a obyčejným vínem. Po vzývání se však chléb stává Kristovým tělem a víno Kristovou Krví.“ sv. Cyril Jeruzalémský (+ 386)

„Snad řekneš: Můj chléb je obyčejný. Avšak to je chléb před svátostnými slovy. Jakmile dojde k posvěcení, stává se z chleba tělo Kristovo. Toto tedy připojme. Jak se může stát tělem Kristovým to, co je chlebem? Posvěcením. Posvěcení – jakými slovy a slovy koho? Pána Ježíše. Neboť všechno ostatní, co se říká předtím, říká kněz: jsou vzdávány chvály Bohu, modlitba za lid, za krále a ostatní. Jakmile však dojde k uskutečnění velebné svátosti, kněz již neužívá svých slov, ale slov Kristových. Tedy tuto svátost uskutečňuje řeč Kristova. Která řeč je Kristova? Ta, kterou bylo všechno učiněno. ... Vidíš tedy, že z chleba se stává tělo Kristovo a že víno a voda se lije do kalicha, ale stává se krví skrze posvěcení nebeského slova. Snad ale řekneš: Podobu krve nevidím. Ale má podobnost: jako jsi totiž přijal podobnost smrti, tak také piješ podobnost předrahé krve, takže nepůsobí hrůzou krve a přece působí cenu spásy. Vidíš tedy, že to, co přijímáš, je tělo Kristovo.“ Ambrož Milánský (+ 397)

„Chléb před posvěcením je chlebem, po Kristových slovech je to Kristovo tělo. Slyš konečně, co říká Kristus! ‚Vezměte a jezte z toho všichni: toto je mé tělo‘ (Lk 22,19). Před Kristovými slovy je v kalichu víno a voda. Když však jsou pronesena Kristova slova, stává se víno Kristovou krví, která vykoupila lid. Vidíte tedy, co všechno mohou změnit Kristova slova.“ Ambrož Milánský (+ 397)

„Ve svátosti Eucharistie je Kristus, poněvadž je to Kristovo tělo. Není to tedy obyčejný pokrm, ale pokrm duchovní.“ Ambrož Milánský (+ 397)

„Není to člověk, kdo živly na oltáři činí tělem a krví Kristovou, nýbrž sám za nás ukřižovaný Kristus. V jeho zastoupení tu stojí kněz v okamžiku, kdy pronáší ona slova; moc a milost je pak od Boha. ‚Toto je mé tělo‘, praví; slovo i to proměňuje věci nalézající se na oltáři. A jako ono všemocné slovo, které zní: ‚Rosťte a množte se a naplňte zemi‘, bylo vyřčeno jenom jednou, ale uskutečňuje se po všechny časy, dávajíc naší přirozenosti moc plodit potomstvo, tak i toto slovo jednou vyřčené na každém oltáři v církvích, od poslední večeře až podnes a až do jeho příchodu, uskutečňuje pravou oběť.“ Jan Zlatoústý (+ 407)

„Tento chléb, který vidíte na oltáři, posvěcený skrze slovo Boží, je Tělem Krista. Tento kalich, a spíše obsah kalicha, posvěcený skrze slovo Boží, je Krví Krista. Skrze chléb a víno nám Kristus Pán chtěl odevzdat své Tělo a Krev, kterou prolil za nás na odpuštění hříchů.“ Augustin z Hippa (+ 430)

„Skrze svolávání a sestoupení Ducha Svatého se dary stávají Tělem a Krví Krista.“ Jan Damašský (+ 754)


"Jak věřili první křesťané o Večeři Páně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 31 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 09. květen 2014 @ 16:24:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...omnoho lepšie je pýtať sa na to čomu verili apoštoli o večeri Pánovej...cirkev je totiž omylná inštitúcia...(Skutky 20:29  Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov.)
cirkev je zbudovaná na základe apoštolov a prorokov...
ivanpRe: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 09. květen 2014 @ 17:01:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek. 

  Jen je na tom, kdo vymýšlel nadpis, znát, že o křesťanství zřejmě 
neví ty nejzákladnější věci. Člověk, který se narodil na přelomu 
prvního a druhého století, není zdaleka "první křesťan", ale je vzdálen 
tři generace od prvních křesťanů. Ani nemluvě o citacích těch, kteří 
jsou od prvních křesťanů vzdáleni deset a více generací.


  Pokud by tedy někdo chtěl opravdu vědět, jak smýšleli a věřili 
o večeři Páně první křesťané (a ne lidé vzdálení od prvních křesťanů 
několik set let) je lepší, když si přečte křesťanské učení.

  Toník

Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Pátek, 09. květen 2014 @ 23:09:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Večeře je nepodstatná, důležitá je Nová smlouva, kterou Bůh s lidmi při večeři uzavřel. Nová smlouva nestojí na chlebu ani vínu. Ani na obřadu večeře Páně. Stojí na nepomíjitelném božím slově a božím rozhodnutím. Večeře Páně je pouze upomínka za jakých okolností byla smlouva ustanovena. Kristus se nepřijímá ústy, Kristus se přijímá v pravdě Ducha. 
Vezměte a jezte......má slova jsou duch, (duchovní).Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 10. květen 2014 @ 11:58:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Důkaz toho, že určitá část církve byla v 8. století už v některých věcech mimo.Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Sobota, 10. květen 2014 @ 22:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu je z citací vidět, k jakým odchylkám docházelo s postupem času.

K tomu lze připomenout Pavla

[1 Korintským 11:29] Kdo jí a pije(k) a nerozpoznává, že jde o tělo Páně(l), jí a pije sám sobě odsouzení.

a zapřemýšlet, proč transubstanciaci, resp. podle tohoto citátu uvědomění si těla a krve Páně, někde musí provádět kněz, když uvědomění si symbolického významu leží podle tohoto citátu na samotném účastníku Večeře.Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 11. květen 2014 @ 14:03:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jak, Komu a čemu ohledně Večeře Páně věřili první křesťané se můžeme dočíst v 10. (Pánův stůl) a 11. kapitole (Večeře Páně) 1. listu Korintským, kde apoštol Pavel píše z první ruky o tom, co mu zjevil, ukázal či řekl sám Pán Ježíš Kristus.

Chceme-li tedy vědět, co Pán Ježíš učil ohledně (nikoli "o") Večeře Páně, najdeme to v Písmu NZ. Hledat to někde jinde může být zavádějící nebo dokonce svádějící k něčemu, co Pán Ježíš ustanovením Pánova stolu s Večeří Páně nezamýšlel!

Chceme-li mít stejnou víru ohledně Večeře Páně, musíme mít stejné zjevení, přijmout stejné slovo jako apoštol Pavel a od stejného Pána Ježíše jako apoštol Pavel. Jedině tak porozumíme tomu, co Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vůči svým učedníkům vlastně udělal a co chtěl, aby dělali a učili další učedníky ze všech národů, aby dělali a učili i oni.

Tož tak.Re: Jak věřili první křesťané o Večeři Páně (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 15. květen 2014 @ 17:24:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
378) „Každodenní přistupování k přijímání, přijímání svatého Těla a svaté Krve Krista je věc pěkná a spasitelná, neboť sám Kristus jednoznačně říká: ‚Kdo jí moje Tělo a pije moji Krev, má život věčný.‘ Kdo by tedy mohl pochybovat, že stálá účast na životě je něčím jiným než životem v plnosti?“ Basil Veliký (+ 379)

Vždycky jsem si myslel že časté svaté přijímání zavedl až svatý Pius X. Kterého mají ve zvláštní úctě tradiční katolíci Tridentského ritu a kterého považuji za jejich patrona. Tady vidím že se svatý Pius vrátil ke stavu prvotní církve a napravil co bylo pokaženo.

1 Korintským 11:29] Kdo jí a pije(k) a nerozpoznává, že jde o tělo Páně(l), jí a pije sám sobě odsouzení.

Tenhleten citát nám poněkolikáté potvrzuje že Euchartie je opravdu pravý a živý Ježíš Kristus  a varuje před tím abychom nechodili k přijímání aniž bychom tomu věřili.Stránka vygenerována za: 0.32 sekundy