Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 274 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114709611
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista
Vloženo Neděle, 26. říjen 2014 @ 08:28:01 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal Krispus

Celá jedenáctá kapitola Židům je o dvou druzích víry. Lidově řečeno, první předloženou vírou je víra „na zázraky“. Víra, která očekává a počítá s působením Boží mocí v reálném životě člověka. Druhou vírou je víra ukazující na sílu apoštolského „učení o Bohu“ . Pro tuto víru dokázali jít křesťané na smrt , cit.  Žid.11:38 -40 „  Svět jich nebyl hoden….. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno,  neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás“.

Když se podíváme výše, zjistíme, že hrdinové víry v Boží moc se dočkali vítězství ve své naději zatím neviditelného. Nesmíme se nechat vtáhnout do rezignace na vítěznou víru, kterou zdánlivě nabízí závěr dvanácté kapitoly. Uvedení konkrétní svědkové se dočkali výsledků své víry . Jen namátkově : Noe přijal informaci o zničení světa potopou a začal se chovat jako blázen – byl zachráněn. Abraham věřil a vydal se z velkoměsta i s rodinou do neznáma. Sára se tomu nejdříve smála, ale pak začala věřit a dočkala se narození  Izáka . Věřila na vzkříšení toho, co bylo nenávratně umrtveno. Abraham věřil v zásah Boží moci. Pokud obětuje Izáka, nastane jeho vzkříšení. Tak mě napadlo, kdyby byl Abraham u Lazarova hrobu, zřejmě by se vůbec nedivil. Pak jsou zmíněni další starozákonní postavy a nakonec je bezejmenná skupina hrdinů víry, kde jde o sílu Božího slova, které přijali a byli pro Pána schopni jít na smrt. Klíčový je verš třicátý pátý, cit, „ …. jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení“ . V začátcích Církve Boží prožívali věřící pronásledování pro svou víru, kterou horlivě šířili do celého světa. Jejich teologická víra byla mohutně podporována divy a zázraky, které Bůh konal skrze křesťany . Byla to ale i víra, že se dožijí druhého příchodu Pána Ježíše na zem a budou z toho pronásledování, jako věrní ve víře, vytrženi. Byli ochotni jít na smrt proto, aby se dočkali budoucího vzkříšení z mrtvých a vstupu do nebeské slávy. Neodvolali svou víru i když věděli, že je čeká krutá poprava. V každé generaci se najdou lidi, kteří trpěli pro svou víru v Krista. To, co bylo zaslíbeno všem věřícím, ve všech dobách existence Církve Boží, je vzkříšení z mrtvých při vtržení Církve do nebeské slávy. Bůh má rád lidi víry, cit. „ Bez víry však není možné zalíbit se Bohu…..“. Křesťan by měl vykazovat oba druhy víry – jak na působení Boží moci v reálném čase, tak i na sílu myšlenky a ideje.  Budu se zabývat tím, jak a čím posilovat víru v Boha jednacího a zasahujícího do našeho života v reálném čase a na tomto světě. Dál budu používat výraz „ víra na zázraky“ . Abychom mohli růst ve víře, pak si musíme uvědomit kým jsme v Kristu a jaké je naše postavení v plánu spásy. Máme vůbec nějakou možnost vstoupit do děje ? Nebo to, co se má stát, jde mimo naše možnosti. Dotkneme se těchto témat : Víra v Jeho jméno, Boží moc, Síla Ducha svatého, Kolik máme mít víry, Máme v nebi dobrého otce, Co dělat, když očekávání není naplněno a povzbuzení na závěr . Podívejme se základní text, který je ve slavném hymnu božství Syna člověka v první kapitole evangelia Janova ve verších  12 a 13  1. Věřit v Jeho jméno  „   Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha „ Kdo se narodil nejen z těla, ale ještě z Boha, tak se stal Božím dítětem, které dostalo moc , řecky „ exúsia“ = „pravomoc“ nebo „oprávněníočekávat ve svém životě působení Boží moci, řecky „ dynamis“ = „Boží síla“, „ Boží moc“ .  Toto očekávání je spojeno s vírou v Jeho jméno , cit. „ a věří v Jeho jméno“ .   Bůh nedává nikomu „pravomoc“ k uvěření, aby se přijetím Ježíše stal Božím dítětem ! K takovému kroku se musí každý rozhodnout sám za sebe. Zde máme první mocný nástroj jak pěstovat a rozvíjet víru na zázraky. Dám příklad :  Když Policie ČR zatýká, tak policista řekne:  „  jménem zákona vás zatýkám „ . Jestliže něco dělám nebo prohlašuji „ve jménupak za mnou stojí autorita toho, kdo jí na mě delegoval. Tím mi dává právo, pravomoc k takovému jednání nebo postoji. Když ve víře řeknu „ ve jménu Ježíš“ nejde o nějakou prázdnou formulku nebo bezduchý výraz.  Jde o vyhlášení, které má sílu toho, kdo mi tuto pravomoc dal. Když přijde velvyslanec naší země Miroslav Křenek v Pákistánské islámské republice vyjádřit protest s jednáním tamní vlády, tak za ním stojí autorita celé České republiky ať už v oblasti vojenské, politické nebo hospodářské.   Výraz „ a věří v jeho jméno“ ( Jan 1:12) není ani vyznání víry a ani učení té či oné církve.  Tentokrát nejde o spasení, protože to je skryto v tom výrazu „ kteří ho přijali“ , ale jde o používání Jeho moci . Moci toho, kdo stojí za tím jménem. A tím je Pán pánů a Král králů – Ježíš. Haleluja !   Boží síla je neskutečná. Vždyť skrze Slovo je učiněno to, co existuje tady na zemi i ve vesmíru. Prostě za vším, co je, stojí Boží moc, Boží tvořivá síla.  A my jsme dostali právo se jí ve víře dovolávat ! Jak víme, sami o sobě, z duševních sil nedokážeme mnoho. Ale tím, že prohlásíme „ ve jménu Ježíšuvolňujeme svou vírou působení Boží moci do té či oné situace, problému nebo nemoci. Nemusíme zůstat jen u prohlašování, ale můžeme také „ ve jménu Ježíš“ přikazovat. Na křesťanském pobytu, ze kterého jsme včera přijeli, bylo často zdůrazňováno, že nemůžeme Bohu nic přikázat. Tak jsem na skupince mohl přísedícím vysvětlit, že nepřikazujeme Bohu, ale tomu problému, té situaci nebo té nemoci. Prostě tomu, co nás nebo druhé sužuje, přikážeme v mocném jménu Ježíš, abychom byli spaseni ( zachráněni ) zásahem Boží moci. Když šel Petr s Janem kolem chrámového schodiště, tak je prosil chromý od narození o almužnu a pak se stalo toto, cit. „   Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane.  Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" …. vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha „Sk 3: 5 - 9 To byl příkaz ! Ne Bohu, ale tomu chromému - ať chodí. Apoštolé věděli, že mají tuto pravomoc a že za nimi stojí Boží moc, sám Ježíš Kristus. Ten se přiznal k jejich víře a uzdravil toho nebožáka. A pak se nemusíme divit, že skákal radostí a chválil Boha. První oblast kterou můžeme rozvíjet je víra v mocné jméno Ježíš resp. v moc Pána Ježíše. ON rád reaguje na naší víru a vstoupí do děje. Bůh je svrchovaný a suverénní, ale často začne jednat až, když uvidí naši víru v Jeho moc. Až se jí začneme dožadovat . Až jí svým postojem  víry do situace uvolníme.  2. Boží slovo  cit. Mk. 1:22 „I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci „ . Zde je užit řecký výraz „ dynamis“ tedy „ Boží moc, Boží síla“ . Mojí touhou je, aby moje kázání a promlouvání Božího slova mělo Boží moc, sílu „ dynamis“ a proměňovalo jak mě, tak i posluchače do podoby Krista. Boží slovo vynášené ústy věřících lidí na seminářích, při kázání, na skupinkách a/nebo kdekoli jinde, má mít „moc“. K tomu je potřeba být naplněn Duchem svatým. Pak bude mít naše slovo Boží sílu  „ dynamis“ . Tou silou Bůh působí a proměňuje naše osobnosti, naše charaktery do Jeho obrazu   Druhým mocným nástrojem pro rozvíjení víry v Boha je promlouvání Božího slova do našeho problému, ale také do naší radosti. Já to dělám tak, že když se modlím buď cituji biblické verše nebo si otevřu Bibli a přečtu to, na čem se chci duchovně postavit a dovolám se splnění Božího slova do situace „tady a teď“ .  Dám příklad : Mám vztahový problém, někdo mě nespravedlivě z něčeho nařkl, tak se za to modlím a cituji do modlitby např. tento verš „  „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův" (Izajáš 54:17)    Přitom převádím citované slovo do osobní roviny, tedy : „ Žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem….atd.“  3. Síla Ducha svatého  Další Boží sílou uvedenou v Bibli je sám Bůh. Cit.  „ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země" (Sk.ap.1: 8) Slovo přeložené jako „síla“ je v originálním řeckém textu  „dynamis“ ( Bičova konkordance) . Z toho vyplývá, že tou mocí , tou silou je pro nás Bůh v osobě Ducha svatého  .  Ten nám pomáhá překonávat překážky i nepříjemné životní situace, dává Boží lásku do srdce a dělá spoustu dalších věcí. Každá Boží osoba má svou roli v plánu spásy a je dobré otevřít se Duchu svatému naplno rozuměj postavit Ho do jedné řady s Otcem a Synem. Bůh je „jednotou v mnohosti“ a současně „mnohost v jednotě“ . Židům 9:14 „ ….. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí „ . Byl to Duch svatý, který dával Synu člověka sílu unést všechno utrpení. Ježíš přinesl oběť Bohu, cit. „ mocí Ducha svatého“. Ten samý Duch svatý je v nás, bude s námi navěky a dává nám Boží sílu k vítěznému životu. Patříme Kristu, tedy Vítězi a nestojíme na straně poražených ( Satana a démonů) . To je potřeba mít denně na zřeteli. Ke konci epištoly Římanům apoštol Pavel posiluje věřící slovy: „ Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého „ ( Ř 15:13). Naše naděje v živého Boha sílí skrze působení moci Ducha svatého v nás a skrze nás.  4. Ve víře přijmout to, co ještě není  Pán Ježíš řekl : „ Mějte víru Boží“  ( Mk. 11: 22) a pak hned vzápětí mluví o tom, že nemáme pochybovat ve svém srdci a věřit na zázraky, cit. „   Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře´ - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít „   ( MK 11: 23 – 24 ) Samozřejmě, že u toho musí být to Boží ANO. Nemůžeme prosit za hlouposti a/nebo si myslet, že jsme „ mistři světa“ a být pak zdrceni, že Bůh nekoná dle našich představ. Ale máme do tohoto postoje víry vstupovat, učit se ho a v něm růst. Některé verše křečovitě vykládáme jen proto, abychom se jim vyhnuly a odsunuly je ze svého života. Verše týkající se zaslíbení víry na zázraky se vykládat nemusí. Každý výklad otupuje jejich ryzost a sílu.       Tady je řečenooč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Já tento text vezmu jak leží a běží a dovolávám se před Boží tváři splnění tohoto zaslíbení. V oblasti víry tím neuděláme chybu žádnou chybu.  5.Kolik víry mít, aby se projevila Boží moc  Luk. 17: 5 – 6 „  Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla". V tom vidím jasnou výzvu : Zapomeňme měřit víru na zázraky .  Učedníci chtěli od Pána víc víry, větší množství. Aby jim šlo věřit i tomu, co ještě není.  Ježíš jasně naznačuje, že měřit množství víry jakou mám nebo nemám je nepodstatné. Říká, že kdyby měli víru velkou jak zrno hořčice, tak slovem víry se moruše sama přemístí !  Co by se pak mělo dít, kdyby měli víru jak fotbalový míč ? Haleluja !  Kolikrát mě přepadne rozum a ten jde vždy proti víře na zázraky. Uvnitř se ozve hlas : „ Václave, tak tohle už přeháníš ! Dyť to je nesmysl. Dyť taky vyhlašuješ v modlitbě věci, kterým sotva věříš, že by se mohli stát „ Už jsem se naučil odmítat tento hlas zevnitř a vyhlašuji věci ve víře i když jde o velké věci. Jestliže jsem dostal pravomoc mít a používat Boží moc „ ve jménu Ježíš“ , pak to vyhlašuju a nekoukám na rozum. V knize Přísloví se pisatel ve dvanácté kapitole zabývá také silou slova, cit., „ Ovocem svých úst se každý dobře nasytí,………… „ (v.14)  Pokud se modlím, pak vždy nahlas. Jde o to, aby moje slova slyšel celý duchovní svět včetně démonů. Sytím se ovocem svých úst, která vynáší slova díků, chval a uctívání svého Pána. Sytím se Božím slovem, které promlouvám do různých situací 6. Máme v nebi dobrého Otce  Mt. 7: 9 – 11 „  Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?  Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu?  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí „ U tohoto druhu prosby musí být současně víra, že mi to či ono Bůh dá nebo vyslyší. Jeho ucho není zalehlé, Jeho oko nespí ani nedřímá a Jeho pravice není ukrácena. Za povšimnutí stojí zmínka, že Otec v nebesích dá dobré ….Někdy se stane, že prosíme a chceme ve víře dosáhnout na věci, které by pro nás nebyly dobré. Protože Bůh je dobrý tak nám nedá něco, co by pro nás bylo špatné.  7. Co dělat, když očekávání víry není naplněno Jak víme, tak Bůh je Svrchovaný a Suverénní ve svém rozhodování. Když prosíme, vyhlašujeme nebo přikazujeme ve víře a ono se nestane, pak nezkolabuje moje víra v Boha. Protože o Bohu něco z Písem víme, pak se nenecháme odradit nebo znechutit, abychom s tím přestali. Tady zase nastupuje role té víry teologické. Ta umožní jít dál s vědomím, že nemusíme dostat vždy odpověď na otázku proč !  Jdeme dál k další zkušenosti s vírou na zázraky. Naším úkolem je věřit a neřešit, co se stane nebo ne. Když do toho způsobu života víry vstoupíme, po čase zjistíme, že je více pozitivních zkušeností s přímým působením Boží moci než těch nenaplněných očekávání. Na závěr chci každého povzbudit, abychom se učili věřit v Boží moc. V pokoře přijali některé verše za své, na nich se postavili a očekávali , že se Bůh k naší víře přizná. Je potřeba změnit myšlení ve své hlavě v oblasti víry na zázraky. Můžu říct, že to jde ztuha, ale s pomocí Ducha svatého to jde. Buďme dětmi, které věří v to, že rodiče dokáží zajistit vše. Našemu Pánu byla dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.  Bůh je dobrý a i my, věřící v Krista si můžeme v duchovní rovině přivlastnit slova, která Hospodin směřoval ke svému lidu , cit.  Jer.29: 11 – 14“  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.  Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, …………..."  Amen


"Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. říjen 2014 @ 15:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek je šílený myšmaš..Re: Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 26. říjen 2014 @ 15:30:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Především přeji autorovi, aby mu Pán dal vyrovnat se s otázkami víry, hlavně té konající zázraky i při ponechání rozumu. Neboť se přiznal (cituji z článku) "Jestliže jsem dostal pravomoc mít a používat Boží moc „ ve jménu Ježíš“ , pak to vyhlašuju a nekoukám na rozum." To mi velmi připomíná mé začátky, kdy jsem poprvé četl evangelia. Hned mě napadlo (jako neobráceného!), že Ježíš byl velký mystifikátor a ostatním dokázal iluzi vnímat jako realitu. Později po mnoha letech jsem pak chápal psychology, kteří víru vysvětlovali jako mystifikaci, přesněji jako dílo autosugesce. Zkrátka člověk vypne nebo přesvědčí rozum aby věřil tomu, co ve skutečnosti nemá s realitou nic společného. Psychiatři jdou ještě dál a takové představy ztotožňují s některou z psychických diagnóz, mám takový dojem, že se schizofrenií. Jsou toho celé knihy.

Tímto nechci nikoho kdo věří nějak dehonestovat, snažím se pouze vždy vybízet k použití rozumu. Přitom mám, jako mnoho jiných, s vírou konající zjevné - tedy viditelné a objektivně ověřitelné - zázraky problém. Což jsem trochu popsal nedávno, kdy zrovna byla velká odmlka ve zveřejňování. Viz zde http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469350&mode=&order=0&thold=0 . K článku mně inspiroval Milan Balabán (viz zde http://mujweb.cz/gabriel.fiala/balaban-vira_jezisova.htm ).

S problémy Ježíšovy víry nám nejde o zpochybňovat Boží moc. Troufám si říci, že snad není křesťana, který o ní pochybuje. Tady jde o prostý fakt, že zde neplatí zákony kauzality. Nelze se tedy spoléhat, že když se s vírou pomodlím, aby mi Bůh umožnil jet do města a obchodovat, že se tak stane. Ale mohu pouze prosit Boha, aby mi dal možnost jet do města a požehnal mému obchodování. Pak připravím sám auto, sám naložím třeba slepice a zajedu je do města prodat. A říkám s "pomocí Boží", neboť jsem Jeho dítě a vím, že On má vše pevně v rukách. I to, že mně nechá po cestě nabourat. Ačkoliv jsem věřil, že to, oč jsem s vírou požádal, se také stane.

Nechť z toho případný čtenář nevyvozuje, že obchoduji se slepicemi.

Na článku je dobré, že autor alespoň trochu vysvětlil výraz "jméno Ježíš", potažmo "jméno Boží". Že nejde o pouhý zápis jména, ale o silnou symboliku odvozenou z historie vlády, jak byla vždy chápána. "Ve jménu" se zabírala dobytá města, "ve jménu" byl chápán vládce Baal jakož i "synové Baalovi", obecně "synové boží". Ale to je na delší výklad, snad se ho někdo ujme.
Re: Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 26. říjen 2014 @ 19:16:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tos napsal krásně. Jenom se mi zdá že si někdy děláš zbytečné starosti. Třeba s tím kdo tě slyší když se modlíš. Bůh tě slyší hned jak na něco v koutku srdce jenom pomyslíš a když chce tak mnohem dřív. Ostatní můžeš nechat na něm. Když tě někdo nenávidí nebo křivě nařkne tak je to v první řadě jeho problém, ne tvůj. Odpusť mu a modli se za něj. Pros Boha aby nikomu nepříčítal jakékoliv zlo na tobě spáchané. Přemýšlej o tom kolikrát jsi někomu ublížil sám a poděkuj Bohu za každé příkoří a za každé utrpení. Za každou nepatrnou třísku kterou můžeš nést jako svůj kříž.Re: Jak a čím posilovat víru v Boha Otce a Ježíše Krista (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. říjen 2014 @ 07:52:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také se někdy divím čemu se vlastně pořád divíme a proč vůbec mluvíme o zázracích. Které jsou pro Všemohoucího Boha stejně přirozené jako cokoliv jiného. Když dokázal stvořit svět v šesti dnech, umřít za naše hříchy a přemoct smrt tak proč považujeme to že se zástup zázračně nasytí trochou jídla a nebo že vstane z mrtvých svatý Lazar za něco tak zvláštního, nebo dokonce nedej Bože neuvěřitelného  ? Kéž naši víru posiluje úplně všechno. Včetně tohoto místa, zvaného Grano salis.Stránka vygenerována za: 0.23 sekundy