Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 156 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104431072
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Čiň pokání a věř Evangelium
Vloženo Neděle, 22. březen 2015 @ 03:41:52 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Víme však, co vlastně toto vše znamená? Známe vůbec učení Ježíše Krista?

Apoštol Pavel říká:

»17 Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste. 18  Vysvobozeni jsouce pak od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.« [Ř 6, 17-18]

Chválí římské svaté, že ze srdce uposlechli Kristovo učení. Ale jaké je toto učení? O tom hovoří na počátku kapitoly:

»1  Což tedy díme? Snad zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?
2  Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?
3  Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?
4  Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.
5  Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy i vzkříšením jemu připodobněni budeme,
6  To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.
« [Ř 6,1-6]

A také:

»19  Já zajisté skrze Zákon Zákonu umřel jsem, abych živ byl Bohu.
20  S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne.
« [Ga ,19-20]

Víme však, jak aplikovat tato nádherná fakta, které Kristus vykonal na kříži v našich životech? Tyto dva verše totiž vyjadřují jádro Evangelia. Smrt a vzkříšení Krista - přijímáme to VÍROU. Víme však, co tato fakta pro nás znamenají?

Jaký byl náš starý člověk? Byl to smilník, podvodník, zloděj, modlář, lakomec, notorický hráč, rváč, opilec či homosexuál nebo zbabělec? 
Mám pro vás dobrou zprávu - tento starý člověk už NEEXISTUJE!!! Byl Bohem vložen do Krista a v Kristu byl před cca 2000 lety ukřižován. Tento člověk už je pryč - JE MRTEV.Toto je Boží fakt. 

Namísto něj v tobě žije Kristus. To vše se stává realitou pouze když tomu věříš a stále na tomto základě stojíš, ve dne v noci. "Již ne já, ale Kristus". To máš mít stále na paměti, stále nad tím rozjímat, děkovat za to Bohu, vyznávat to a ono se to v souladu s naší vírou stane REALITOU. Již od začátku toto musí každý věřící vědět, protože TOTO JE EVANGELIUM.Jestliže TOTO někdo nevěří, pak má pouze nějaký paskvil, ale ne Evangelium. 

Uvěřil tu někdo a přitom byl ve starém životě např. homosexuál? Jestliže uvěřil faktu, že ho Bůh ukřižoval s Kristem, pak JIŽ NYNÍ NENÍ HOMOSEXUÁL. Už se nesmí za homosexuála považovat, jinak neuvěřil Evangeliu a nečinil pokání. Nezměnil smýšlení o sobě samém, věří, že stále žije, že stále nebyl ukřižován a že je stále homosexuál. Realitou a faktem ale je, že ten homosexuál už NENÍ. On už není homosexuál.

Pokud na tomto stojí, zakusí, jak Kristus v něm žije a získává mu vítězství.


"Čiň pokání a věř Evangelium" | Přihlásit/Vytvořit účet | 36 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Čiň pokání a věř Evangelium (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 22. březen 2015 @ 06:39:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doložím to ještě např. tímto:

»9 Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci,
10  Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
11  A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.
« [1Kor 6,9-11]

Říká se tam, že takoví někteří BYLI. Ale už nejsou. Není to jasné? Byli samcoložníci, ale už nejsou.

Přípisek (19.03.2015 19:58): Ještě jeden důkaz:

»11  Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.« [Ř 6,11]

Máme mít za to, že starý člověk (homosexuál....atd.) zemřel hříchu. Kdo zemřel, už není, neexistuje. Není po něm už pod sluncem ani vidu ani slechu. Už ho nikdo nikdy neuvidí... Jedině že by chtěl provést exhumaci, ale pořád bude mrtvý...Re: Čiň pokání a věř Evangelium (Skóre: 0)
Vložil: Nepřihlášený v Neděle, 22. březen 2015 @ 07:50:52 CET
Přesně tak, Gregu.

Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, 
abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, 
abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 
Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. 

Neboť jsme bloudili jako ovce, ale nyní 
jsme se obrátili k pastýři a strážci svých duší.


Re: Čiň pokání a věř Evangelium (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 22. březen 2015 @ 12:48:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citované verše - upřesňuji - nejsou učením Ježíše Krista, ale svědectvím apoštola Pavla. To však nic nemění na skutečnosti, že popisují důsledky víry v Krista.
Ovšem důsledky víry v Krista nejsou ani trochu učením. Je to důsledek působení Boží moci v životech obrácených lidí (přesněji znovuzrozených lidí).

Kdysi jsem slyšel výrok, který o všem hovoří stručně a který přesně vyjadřuje tuto zkušenost proměny:

Jsme svědkové Kristova vzkříšení.

Pavel a všichni proměnění nejsou pouhými absolventy studia učení Ježíše z Nazareta, ale svědkové Kristova vzkříšení. A o své proměně, způsobené živým Kristem (mrtvý by to těžko mohl udělat) podávají (měli by to dělat a neznám nikoho, kdo by to dělat nechtěl) oni sami svědectví.  

Jako důsledek Božího zásahu člověk teprve přijímá mravní a morální zásady, které učil Ježíš. Zdůrazňuji: Jde o důsledek Božího zásahu, učení je zde až v druhé řadě. Kdo není Bohem osloven, tomu je učení Ježíše cizí nebo se k němu staví jen jako k naučeným morálním pravidlům. A jak se s tím setkal nejspíš každý z vás, tak je takové učení nezrozeným lidem nejen nepříjemné, ale i cizí, některým dokonce nepřátelské tak, že v nich vzbuzuje agresivitu.

Důkaz výše uvedeného tvrzení (Žilka, ekumenický překlad dovoluje nesprávné pochopení). Všimni si "díky Bohu se to všechno stalo":

Římanům 6:17 Ale díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, oddali jste se však ze srdce v poslušnost tomu způsobu učení, kterému jste byli naučeni.

18 Byli jste osvobozeni od hříchu, přešli jste v ,otroctví spravedlnosti‘;
Re: Čiň pokání a věř Evangelium (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 22. březen 2015 @ 16:52:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Proč to však píši. Mám za to, že drtivá většina znovuzrozených věřících neokouší ovoce tohoto učení. Naopak okouší zoufalou skutečnost popsanou v Ř7. kap.:

15  Nebo toho, což činím, neoblibuji; nebo ne, což chci, to činím, ale, což v nenávisti mám, to činím.

18  Vímť zajisté, že nepřebývá ve mně, (to jest v těle mém), dobré. Nebo chtění hotové mám, ale vykonati dobrého, tohoť nenalézám.

19  Nebo nečiním toho dobrého, což chci, ale činím to zlé, čehož nechci.

21  Nalézám tedy takový při sobě zákon, když chci činiti dobré, že se mne přídrží zlé.

24  Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?

Při nesprávném pochopení Evangelia, totiž věřící v Krista naprosto zbytečně zakoušejí Ř7 namísto Ř8. Zakoušejí mnoho let trvající porážky, namísto Kristovy moci a vítězství. 

A o tom právě chci v tomto tématu diskutovat.
Re: Čiň pokání a věř Evangelium (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 22. březen 2015 @ 20:22:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ukázka magořiny....Stránka vygenerována za: 0.38 sekundy