Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marcela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15947, komentáře < 7 dní: 409, komentářů celkem: 379903, adminů: 60, uživatelů: 4955  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 208 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Vota
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104400749
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible )
Vloženo Pondělí, 15. červen 2015 @ 13:55:15 CEST Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Já vytvářím světlo  a tvořím zlo (studijní Bible )   Iz 45:7: Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím. ( katolický překlad )     7Já formuji světlo a tvořím tmu,
působím pokoj a tvořím pohromu ( Bible 21 století )
    Je možné, že by Bůh mohl být původcem  a tvůrcem zla? Dává to logiku?  Je možné, že by měl stejné vlastnosti jako Satan?   V kralickém překladu je tento verš uveden takto:

7. Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.   Pojem zlo a zlé je rozdíl. A kraličtí vysvětlují v poznámkách, že to zlé znamená zlé útrpné. Čili to, co je následek hříchu. Není to zlé mravní. A mravné zlé či zlo vychází z člověka a ze Satana.   V překladu parafrázovaném je pak výraz "dopouštím zlo"  a totéž v katolickém překladu. A to je také obrovský rozdíl mezi pojmem tvořím a dopouštím.   První zlo bylo v ráji od satana, který svedl člověka k hříchu. Satan představuje zlo a on vede lidi k páchání zlých věcí. Vyhnání  z ráje se všemi následky na člověka už bylo je to, co Bůh dopustil, útrpné zlo jako následek hříchu. Ostatně to člověk od satana osobně slyšel, že bude znát dobré i zlé. I proto byl vyhnán z ráje. Tam by zlo nepoznal.    Je smutné, jak někteří věřící považují za nejdůležitější zdůraznit tuhle Boží stránku. Ale Bůh není zlý  a není ani původcem zla. Zlo nemá původ v Bohu a Bůh ho netvoří. Kdyby Bůh stvořil zlo, pak nemá smysl proti zlu bojovat a bránit se mu, protože bychom bojovali  a bouřili se vůči Bohu. V minulosti takové uvažování bylo výhodné pro ty, co vládli  a páchali zlé činy. Oni vlastně si mohli svoje zlé činy odůvodnit tím, že činili jen to, co přece chce Bůh, ovšem nepochopili, že Bůh nestvořil zlo. A často se stávalo, že lidé páchali zlo  a vedli války a klidně si to odůvodnili tím, že to údajně chce Bůh. Třeba Hitler hovořil o tom, že Prozřetelnost mu to ukázala a  určila, aby konal to, co konal. A dokonce i mnozí věřící ho za to oslavovali a nepochopili, že tato lidská bytost nemá s Bohem nic společného. Jeho fotografie na dobových titulních stránkách křesťanských časopisů jen dokazuji, jak se lidé nechají snadno svést.   A vůbec je evangelium o tom, abychom lidem zvěstovali  vlastnost, že Bůh je tvůrcem zla?   Bůh už použil metodu zla a vyvolal na světě potopu se záchranou Noeho  a jeho rodiny. Změnil se Noe  a jeho pokolení? Odstranilo se zlo z lidského srdce??   Kdyby tato metoda zla byla účinná, nemusel umírat a trpět Boží Syn ?   Ano. Bůh bude mít konečnou tečku za existencí lidstva i satana. Ale strašení lidí Božím soudem plným vražd, mučení a utrpení lidi k Bohu upřímně nepřivede.   Mám někdy pocit, že mnohým lidem je milejší ten bůh mstivý, krutý, žárlivý a trestající utrpením, válkami a dalšími zly, než Pán Ježíš. Asi to, co má člověk v srdci, ho víc přitahuje. Jako by se na tuto činnost, kdy budou se chovat jak Izraleci, kteří na pokyn Hospodina vraždili a rabovali, strašně moc těšili.   Ale to není srdce Pána Ježíše Krista ani Boha Otce.    Nebo snad takový je Bůh ????????????    


"Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible )" | Přihlásit/Vytvořit účet | 130 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 15. červen 2015 @ 23:56:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Iz. 45: 1 – 8Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." Předně je to slovo pro zajatý Izrael. Jejich přemožitelé jim říkali : „ Nechte Hospodina být, nevěřte mu ! Nectěte ho, vždyť byl poražen. Hospodin je bezmocným bohem…“ Podle babylónských představ mohl Bůh působit na světě jen tehdy, kdy měl svůj chrám a ten v Jeruzalémě byl rozbořen. Podle Izaiáše je to jinak : Všechno to zlé, které přišlo a přichází na Boží lid není dokladem o Boží nemohoucnosti nebo neexistence. Naopak, jde o Boží soud, kterým je lid tříben a přiváděn zpět k Hospodinu
Tento princip platí. To zlé, to nepříjemné, které někdy musíme prožívat, je o tom, že jsme vychováváni Pánem. Něco musí projít ohněm Božího soudu, abychom se vzpamatovali, možná začali více věřit na zázraky, v uzdravení, k nalezení východisek z prekérních situací ……  a mohli Ho následovat ve větší duchovní síle. Ne nadarmo napsal ap.Petr  I Pt.4:17Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? „ Vraťme se k výkladu verše z Izaiáše. Nejlepší výklad jaký znám, je od profesora Hellera. Tady je jeho parafrázování. Kýros byl ctitelem proroka Zarathuštry  , který pojímal celé lidské dějiny jako zápas dobra se zlem. V perském pantheonu bohů byly dva představitelé těchto sil . Bůh Ahur Mazda ( Pan Moudrost) byl představitelem sil dobra a bůh Angra Mainju ( Špatné myšlení) představitelem zla a klamu. Jeho životní filosofie byla založena na starém perském náboženství, které hlásalo "já dám tobě, ty dej mě". Proto Kýros svým výnosem umožnil odchod Izraele do Jeruzaléma. Udělal dobro pro zajaté a čekal dobré od svého boha Ahur Mazdy Abychom správně vyložili kontroverzní výrok o Hospodinu, který „působí pokoj a tvoří  zlo musíme 1)znát Písma a 2)dobové pozadí.  Je jednoznačné, že Stvořitel „nestvořil zlo“ To jsme si uvedli do světa sami, svou neposlušností vůči Boží autoritě už v Ráji. Zlo vstoupilo na scénu naší vinou, nebylo Bohem stvořeno a ani nám ho Bůh nepřál. Ta samá situace byla u andělů – měli a mají svobodnou vůli Boha uctívat nebo se Mu vzepřít až na jedno : Není pro ně cesta zpět, není pro ně spasení protože oni žijí, na rozdíl od nás, v realitě nebe !!  To se týká i nemocí. Nebyly v plánu …..ale jsou důsledkem hříchu a Bůh se musel „naučit“ pracovat s hříchem, nemocemi a i skrze ně, prosazovat svou vůli ! Ale teď k tomu dobovému pozadí podle profesora Hellera …… To, že zoroasterismus měl dva hlavní představitele sil dobra a zla vedlo k tomu, že se člověk mohl rozhodnout uctívat i boha Angra Mainu ( špatné myšlení) a to tím, že bude konat zlo ! A to je velmi nebezpečné i dnes a konkrétně v satanismu. Satanské „devatero“ je toho dokladem. Proti tomuto panteonu bohů staré perské říše stojí Hospodin a říká, že to tak není ! Bůh je jen jeden, jiného není a Hospodin tvoří obojí …..pokoj i zlo ! V babylónském zajetí byl vyvolený národ proto, aby si uvědomil, že od Boha odešel směrem k pohanství . Hospodin dopustil zlo – zajetí a pokoření lidu – jako výraz  soudu nad svým lidem. Tímto způsobem " tvoří zlo". Krásné je na tom to, že zlo, rozuměj výkon aktuálního Božího soudu, není trvalým stavem. Má svůj konec a je zde vždy naděje na lepší časy Iz. 45 : 8Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. "Já Hospodin to stvořím." Hospodin dopouští zlo, ale má moc, ho obrátit k dobru. Zde prorok ujišťuje lid, že po tom zlém, co Hospodin na ně dopustil, na ně nezapomněl a chystá vysvobození … z nebes bude padat spravedlnost, na zemi se urodí spása a spravedlnost vypučí ! Jde o metaforu, která je jasná. S mocným králem Kýrem přichází vysvobození lidu ze zajetí a nový počátek života s Hospodinem . Přichází chvíle obnovy zbořeného, přichází chvíle osvobození pro zajaté  



Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 15. červen 2015 @ 20:33:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No nevím Františku, mícháš podle mne mnoho věcí dohromady a spojuješ nespojitelné. Žádný křesťan svoje zlé činy neospravedlňuje Božím povoláním. Existují lidé, kteří to činí či činili, ale to nejsou křesťané, tak to prosím sem pořád nepleť. Pokud někdo zneužívá Boží jméno ke svým osobním cílům tak není křesťan. Mimochodem to je i výklad Božího přikázání, zde nejde jen o pouhé nevhodné vyslovení například slovního spojení Ježíši Kriste jak učí katechismy. Tak prosím konečně přestaň vrahy a lidi chodícím čistě tělem nazývat křesťany. To, že člověk nosí křížek či se ústy hlásí ke křesťanství nemá obecně nic společného s tím, jestli někdo je či není křesťan. Po ovoci je poznáte, ne podle jména.

Ke každému mluví Bůh jinak a přivádí každého jinak (k sobě). Neodsuzuj nikoho, kdo ukazuje na Boha strašného, když ukazuje na milosrdenství v Kristu. Že ty osobně máš jinou zkušenost, neznamená, že tvoje zkušenost je jediná správná! Co čteš při řeči Petra po letnicích? Nazval posluchače vrahy a byli zkroušeni v srdci, co říká Pán jako komentář k pádu věže? Všichni stejně zahynete, nebudete-li činit pokání.

Takže ti co nebudou smířeni s Bohem mají svůj osud před sebou, dost drsný osud, žádný pokoj, ale pláč a skřípění zubů. A to je fakt. A ten trest, ten pláč a skřípění zubů, to bude čí práce? Satana? Ten přeci bude taky vržen do hořícího jezera. On ponese stejný trest, on bude trestat sám sebe? 

To není jako v pohádkách, kdy je Bůh na nebi a vládce v ohnivém jezeře, Ďábel nikoho netrestá! Ďábel nechce nikoho motivovat k víře v Boha.

Jsou to věci složité, chtěl jsem ti jen ukázat, že tvůj názor není až tak úplně správný a hlavně, řekni mi proč je špatné, když někdo uvěří na základě strachu z konečného soudu? Proč je to špatné, ten soud bude a pokud posluchač nebude činit pokání, tak dopadne přesně jak v tom strašení. A pokud svědčí, třeba i tímto způsobem křesťan, tak řekne to nejdůležitější - evangelium, slova spasení, slova o tom, jak se vyhnout soudu, slova o smíření.

Co podle tebe lidi k Bohu přivede? Říkáš, že strašení ne, jsi si jist? Neříkám jen strašení. Znám dost lidí, co jsou samospravedliví, co nevěří v nebe ani peklo a jsou tak nádherně imunní vůči slovu. Oběti Darwina. Vzpomeň si na lotry na kříži! Co je čekalo, jeden se nebál a rouhal se., Druhý mu správně odpověděl, ty se ani Boha nebojíš? On se bál, protože pochopil, že Bůh je svatý a .... byl zachráněn. Kdyby se ovšem nebál stejně jako spolulotr, tak ...

Tím neříkám jediné správné zvěstování je strachem, Ne. Ale je opravdu nesprávné? Pán s tebou Jirka




Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Pondělí, 15. červen 2015 @ 17:34:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, všichni, kdo častěji chodí na GS už Tvoje názory na tuto problematiku znají. Omíláš to tu už po sté. Názory druhých vehementně odmítáš, popřípadě nazýváš lidi, s hodně odlišnými názory od Tvých, satany. O co Ti vlastně jde? Chceš se neustále na toto téma hádat? Chceš nám stále dokola opakovat, že jen Ty vidíš správně Ježíše? Nebo máš pochybnosti o správnosti svého pohledu a snažíš se je zaplašit? Prozraď nám, proč to téma stále otvíráš? Připadáš mi s tím stejně neodbytný jako Oko, který má neutuchající potřebu nás krmit stále dokola spasením ve křtu, který je podle něj obléknutím Krista, přesto že už by dávno mohl vědět, že mu to tu nikdo nevěří.
Toužíš po tom, aby Tě někdo přesvědčil, že se ve svých názorech mýlíš, nebo se snažíš přesvědčit sám sebe?



Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 15. červen 2015 @ 17:27:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,

Otázkami kterými kladeš se zabývá tak zvaná theodicea. Snad Ti pomůže článek od   W. Gary Cramptona kdysi dávno ppřeložený do češtiny v ZODu:

Odkaz na článek:
http://www.hcjb.cz/Zapas_o_dusi/81/zodc8111.phtml

Citace z článku:

Když stojíme na skále Božího Slova jakožto našem výchozím bodu (Mt 7:24-25), přijímáme biblickou odpověď na otázky problémů zla. Protože je určil, je Jeho jednání správné:       Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Izajáš 45:7). Bůh svět stvořil, Bůh svět proklel, položil nepřátelství mezi muže a ženu, rozmnožil utrpení (Gn 3:14-19). Přesto, Bůh, který je naprosto svatý, nemůže jednat nesprávně; svrchovaně předurčil (nadekretoval), aby se zlé věci staly pro Jeho vlastní dobré cíle. Jak napsal Jerome Zachius: Boží vůle je příčinou všech událostí a přitom sama příčinu nemá, protože nic nemůže být příčinou toho, co je příčinou všeho. Proto nacházíme vysvětlení každé události v konečném důsledku pouze ve svrchované Boží vůli. Bůh nemá žádný jiný motiv proto co činí, kromě ipso voluntas, kromě moci Své vůle, která je vzdálena od nespravedlnosti jako spravedlnost sama. (11)
Takže můžeme říci, že hřích a zlo existuje z dobrých důvodů. Bůh je určil (nadekretoval) ve svém věčném plánu a slouží nejen k Jeho vlastní slávě, ale také pro dobro Jeho lidu. S touto biblickou podmínkou v mysli je snadné oponovat anti-teismům Davida Huma, který tvrdí, že přítomnost zla ve světě odporuje atributům křesťanského Boha. Hume argumentuje následujícím způsobem:
 1. Dobrá božská podstata chce zabránit výskytu zla (všeho).
 2. Vševědoucí a všemohoucí božská podstata je schopna zabránit výskytu zla (všeho).
 3. Zlo existuje ve světě.
 4. Tudíž buďto Bůh není dobrý, nebo není vševědoucí, nebo není všemohoucí. (12)
Problémem Humova argumentu je výchozí bod. Předpokládejme, že Hume je schopen definovat „dobro“, „zlo“ a „dobrotu (benovolenci)“, ale z toho nevyplývá, že dobrá (benevolentní) božská podstata chce zabránit výskytu zla. Hume předpokládá, že dobré božství je dobré vzhledem ke všem svým stvořením, ale Písmo tento předpoklad explicitně odmítá. Jde o chybný předpoklad. Všechny věci neslouží k dobrému všem Božím tvorům, ale jen těm, kteří jsou povoláni podle Jeho záměru.Celý článek: http://www.hcjb.cz/Zapas_o_dusi/81/zodc8111.phtml





Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 15. červen 2015 @ 15:53:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zlo v plánu dobrého Boha

Článek převzatý z: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103

Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá a ani Bible ji nikterak nezastírá. Mnozí pak hovoří v tom smyslu, že s Bohem, v jehož plánu jsou přírodní katastrofy, války, hladomory a vůbec všemožná další zla, nechtějí mít nic společného. V reakci na takovou argumentaci se pak často vynořují lidé, kteří se snaží dělat Bohu advokáty. Taková lidská „obhajoba“ Boha může být ovšem velmi nebezpečná, protože na jejím konci bude pravděpodobně stát omezený bůžek lidských představ na způsob Santa Clause. A zde vyvstává vážný problém, protože Bible nám neslibuje spásu vírou v boha vymodelovaného k našemu padlému obrazu. Proto jsem přesvědčen, že zabývat se otázkami zla ve vztahu k Bohu není neužitečné hloubání, ale naprostá nutnost. Bible se otázkám vztahu Bůh a zlo vůbec nevyhýbá. Například prorok Abakuk klade otázku:

Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? (Ab 1,13)

Dává však Bible na podobné otázky odpověď, která by byla logická a v souladu s pozorovanou zkušeností? Bible nás učí, že Bůh je současně všemohoucí, vševědoucí a dobrý. Navíc učí, že zlo není jen nějaká iluze, ale že skutečně existuje. Snad většina lidí pak, ať už více či méně vědomě, vychází z následujících předpokladů:
 1. Dobrý Bůh chce zabránit výskytu zla.
 2. Všemohoucí Bůh je schopen zabránit výskytu zla.
 3. Zlo existuje.
A z těchto předpokladů pak, opět více či méně vědomě, dochází k závěru, že Bůh buď není dobrý, nebo není všemohoucí. Obvykle to chodí tak, že lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, tvrdí že, Bůh není dobrý, zatímco lidé hlásící se ke křesťanství často obětují Boží všemohoucnost, i když to obvykle otevřeně nepřiznají. Jaké je ale jiné řešení vyplývající z výše uvedených tří bodů? Žádné jiné není, protože vyjdeme-li z oněch tří předpokladů, tak opravdu musíme nutně dospět k závěru, že Bůh není buď dobrý, nebo všemohoucí. Obě řešení by ovšem byla v rozporu s Biblí – a na biblické výpovědi stojí křesťanská víra. Stojí snad křesťanství na vnitřně rozporném základě? Nikoliv – to jen jsme přehlédli závažnou chybu v jednom z výchozích předpokladů. Druhý a třetí předpoklad jsou v pořádku; všemohoucí Bůh je schopen zabránit existenci zla a přitom zlo nepochybně existuje. Chyba se ovšem skrývá hned v prvním předpokladu. To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo. A Bible to také nikde netvrdí. Ba právě naopak je psáno:
 • Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Iz 45,7)
 • On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. (Ef 1,11)
Není to tedy tak, jak si dnes mnozí myslí, že by dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády, zlé věci působil satan; to bychom vyznávali jakýsi biteismus. Zlo se sice děje skrze padlá stvoření (satana, démony, lidi), ale ti všichni jsou pod dokonalou Boží kontrolou:
 • Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. (Ž 33,10)
Kdy lidem úmysly hatí? Kdykoliv se k tomu rozhodne – a tak má vše a vždy pod kontrolou. Ani ti nejkrutější a nejmocnější vládci se nevymykají Boží kontrole. Právě naopak – aniž by to tušili, tak plní Boží plán:
 • Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem, farao i celé jeho vojsko, je výrok Panovníka Hospodina; šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. Uložen je farao i všechen jeho hlučící dav mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok Panovníka Hospodina. (Ez 32,31–32)
Proč nám ale často činí problémy přijmout, že v plánu dobrého Boha je zlo? Mám za to, že problém zde tkví, alespoň částečně, ve skrytém pantheismu. Máme tendenci z charakteru stvoření usuzovat na charakter Stvořitele. A zde je kámen úrazu. Bible nás sice učí, že Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle, ale to neznamená, že by byl součástí svého stvoření. Naopak Bůh má od stvoření zřetelný odstup, jak ukazuje již biblická kniha Genesis. Podobně jako když geniální dramatik, třeba Shakespeare, napíše tragédii, kde se to jen hemží vrahy a dalšími lidmi pochybných charakterů, nelze z toho usuzovat, že by snad sám Shakespeare byl vrah (a to vzhledem k tomu, že i dramatik je jen člověk, takové přirovnání pokulhává). Může být tedy v plánu Boha, který je dokonale dobrý ve svém charakteru, zlo? Pokud nejsme pantheisté (a to bychom se stěží mohli nazývat křesťany), jsme nuceni odpovědět ANO. Proč by v Božím plánu nemohlo být i stvoření, které má opačný charakter než sám Bůh?

Na tomto místě si připomeňme, že Bůh stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho) a v celých dějinách se ani jediný detail nemůže odehrát jinak než jak vševědoucí a všemohoucí Bůh ve svém plánu určil. Bůh ve svém rozhodování před stvořením světa nijak nezávisel na svém stvoření, protože to ještě ani neexistovalo. Existoval jen sám Bůh a Jeho plán tedy není určen ničím ani nikým kromě Boha samotného. Někdo snad položí otázku: „Proč je ale v plánu dobrého Boha zlo? Co tím Bůh sledoval?“ Zde je třeba postupovat obezřetně a vzít v úvahu, že na všechny naše otázky nemusíme nutně dostat odpověď. Přesto bych si možná dovolil navrhnout alespoň matné vysvětlení s vědomím, že vše může být dost dobře jinak. Kdybychom psali bílou křídou na bílou tabuli, kdo by to viděl? Naopak nápis bílou křídou krásně vynikne na černé tabuli. I krásu hvězd můžeme nejlépe ocenit na temném pozadí oblohy za bezměsíčné noci. Podobně zlo představuje kontrast k dobrému Bohu. Kdyby nikdy neexistovalo zlo, jak by se mohl zjevit Boží hněv vůči zlému? Kdyby nebyl i Adamův pád v Božím plánu, jak by se projevila Boží láska a jak by se Bůh oslavil v příchodu Pána Ježíše Krista a záchraně vyvolených? Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) místo Krista – a tak by Adamova poslušnost vedla paradoxně k oslavování člověka na místo Boha – tedy k modlářství.

Je ovšem třeba připomenout, že ačkoliv je zlo v plánu dobrého Boha, tak Bůh sám zlo přímo nepůsobí. Zlo existuje z Božího rozhodnutí a děje se přesně podle Božího plánu, ale je realizováno skrze druhotné příčiny, např. skrze působení satana nebo lidí. Ač to může znít absurdně, tak ačkoliv je zlo v Božím plánu, tak se Bohu nelíbí a vyvolává Boží hněv. Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem. Z Bible vyplývá, že přestože faraon, Jidáš, Asýrie, nebo třeba i satan jen naplňují Boží plán, nemohou to použít jako výmluvu. Pachatele zla může čekat Boží spravedlnost nebo naopak Boží milost v Ježíši Kristu, ale rozhodně Bůh neříká, že by za své činy nenesli odpovědnost, protože to všechno bylo stejně v Jeho plánu. Ať se nám to líbí nebo ne, tak člověk je Bohu odpovědný jednoduše proto, že ho Bůh k odpovědnosti volá. Nevolá ho k odpovědnosti za Boží skrytou* (dekretivní) vůli (Boží plán, který člověk nezná a kterému se ani nelze vzepřít), ale za neuposlechnutí zjevených Božích příkazů (Boží vůle zjevené/preceptivní). Na rozdíl mezi Boží vůlí skrytou a zjevenou naráží např.:
 • Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28) 
Závěrem můžeme tedy konstatovat, že:
 • Zlo je v plánu dobrého všemohoucího Boha.
 • Existence zla není v rozporu ani s Boží všemohoucností ani s Božím dokonale dobrým charakterem.
 • Skutečnost, že zlo je v Božím plánu, nezbavuje pachatele zla odpovědnosti.
Měli bychom se tedy důrazně vyvarovat hlásání omezeného bůžka namísto pravého Všemohoucího Boha Bible. Vždyť i samo Písmo naznačuje, že Bohu se taková lidská „obhajoba“ nelíbí:
 • Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? (Am 3,6)





Článek v časopise ZOD viz: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103



zdraví

reformovaný



Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Středa, 17. červen 2015 @ 13:32:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám zato, že ve zmíněném verši z Izajáše je "zlé" pokládáno do protikladu "pokoje" (šalom - bráno celostně, tj. klid i bezpečí, blaho a zdar). Čili nemluví se tu o morálním zlu a hříchu, ale o nepokoji, nezdaru, neklidu, nepřízni, těžkostech, atd. - jakožto následku/ovoci hříchu a výchovnému trestu za hřích. To Bůh také tvoří, ale co je důležitější, On z něj zase vysvobozuje a odlehčuje... On zraňuje i zhojuje... A já se klaním před takovým Bohem.



Re: Já vytvářím světlo a tvořím zlo (studijní Bible ) (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 17. červen 2015 @ 21:03:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dost nechápu, v čem je problém. Když Bůh stvořil zlo, tak to ještě neznamená, že ho koná. Bůh přece stvořil vodu a pokud se dítě v ní utopí - což je čiré zlo - tak za to nemůžeš dát vinu Bohu. Pokud někoho v Gruzii sežral lev, také za to nemá vinu Bůh, ačkoliv je to naprosto jasné zlo. A co smrt? Vždyť to je také zlo, a cožpak smrt nestvořil Bůh?Takové otázky nemají smysl ani logiku. To, že někdo vymyslel jak rozdělat oheň ho nečiní odpovědným za požáry bytů a domů. Bůh prostě stvořil vše co je. Tvrdit, že zlo není stvořeno Bohem je rovno tvrzení, že ho musel stvořit někdo jiný. Chce snad někdo tvrdit, že je tu ještě nějaký jiný stvořitel?Ostatně, kdyby Bůh nestvořil zlo, nemohlo by existovat dobro. A ještě jedno "ostatně". Stvořením zla se zabývalo velmi mnoho moudrých lidí, což si takhle nevyhledat něco od nich?



Stránka vygenerována za: 1.26 sekundy