Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 277 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114711392
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Přes úskalí Janova evangelia
Vloženo Úterý, 28. červenec 2015 @ 10:11:47 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal unshaken

„Nebuďte jako pohané a nepoužívejte množství slov“ nabádá Ježíš učedníky (Matouš 6:7,8) a naučil je vzorové modlitbě, která, ačkoliv zahrnuje veškeré potřeby člověka ve vztahu k Bohu, obsahuje u Matouše (6:9-13) kolem 49 slov, u Lukáše (11:2-4) kolem 30 slov. Přesný počet závisí na překladu.

V Janově evangeliu Ježíšova „velekněžská modlitba“ (17:1-26) obsahuje téměř 500 slov vyjadřujících toliko prosbu za oslavení sebe a učedníků, jejich ochranu, posvěcení a poznání Boží lásky. Množství slov v Janově evangeliu, než evangelista dojde k vyjasnění záměru (pointy), ostře kontrastuje s vyobrazením Ježíše podle synoptiků, neboť Ježíš sám byl mimořádně stručný a výstižný tak, že i ubrání jediného slůvka na jeho výrocích nebo podobenstvích mění smysl jeho výroků. A naopak, přidání dalších slov je nadbytečné. Ježíš byl zkrátka géniem vyjadřovací zkratky a opakem prázdného plácání. A totéž vyžadoval od ostatních - „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“ (Matouš 5:37). „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Matouš 6:7)


Tradiční chápání Janova evangelia

Již první křesťanská církev si byla vědoma odlišností Janova evangelia od podání synoptiků. Asi nejvýstižněji to popsal Kliment Alexandrijský a Origenes - „Jan napsal duchovní evangelium, na rozdíl od těch tělesných (životopisných)“. Přitom jsou všichni shodně přesvědčeni, že autorem je Jan Zebedeův, tedy apoštol Ježíšův. Skutečností však je, že o autorství není nikde zmínka a ani „učedníka, kterého Ježíš miloval“, nelze jednoznačně pojmenovat. Někteří soudí, že šlo o Jakuba (Jan 18:15,16), nebo pouze na základě rodinných zvyklostí usuzují na Judu, nejmladšího bratra Ježíšova. Tradiční pojetí má také trhlinu v datování Janova evangelia – nejstarší zmínka o něm pochází až z doby kolem r. 125. Což na druhou stranu nevylučuje, že apoštol Jan ho mohl napsat ve vysokém věku.

S autorstvím můžeme také přijmout hypotézu, že autorem zrovna tak mohl být prebyster Jan z Efezu (je doložen), nejspíš Žid, dobře seznámený s poměry v Palestině, který si dokonce troufl opravit den Ježíšova ukřižování před velikonoční svátky. Prebyster se nejspíš setkal s apoštolem Janem, z čehož někteří soudí, že jde o „evangelium Jana prebystera podle svědectví Jan apoštola“.

Ježíšovy „řeči“

Od odbočky o autorství se vraťme zpět k textovému vyjádření evangelia. Již jsme zmínili, že se považuje za duchovní. Doplníme, že jde o ztvárnění evangelia na řecké půdě, kde jako výrazové a myšlenkové prostředky sloužily filozofické formulace. Spjatost s řeckou filozofií snad nejvíce dokladuje použití božského „Logos“ („Slovo“), tedy ztotožnění dokonalého řeckého myšlenkového principu s Kristovým božstvím („Na počátku bylo Slovo...“ - Jan 1:1) .

Ježíšovi v evangeliu Jan vkládá do úst „řeči“. Zde používám termín teologů. A o tyto „řeči“ právě jde, chceme-li odlišit pouhé filozofování od Ježíšova božského poslání a současně ho ochránit před zařazením mezi řecké filozofy. Evangelista Jan si to evidentně uvědomil, neboť filozofem může být kdekdo. Ale jak rozpoznat božské „řeči“ od filozofického tlachání? Evangelista si dobře uvědomoval, že první otázka jeho kolegů by nejspíš zněla:„Dokaž, že tvá tvrzení jsou od Boha“.

Řeči bez důkazů jsou jen řeči

Evangelista ztvárnil Ježíšovy „řeči“. Avšak si dobře uvědomuje, že bez důkazů jsou postaveny na vodě. Nedovolává se zpět na tyto „řeči“, ale na znamení, divy a také skutky. Kdo chce, nechť si tyto odvolávky najde ve verších 2:23, 3:2, 4:45, 6:2, 7:4,31, 10:32, 11:47, 12:37, 20:30n. Jde však pouze o odvolávky bez konkrétního obsahu!

Kde chybí důkaz nastupuje víra

Když se však člověk nad těmito odvolávkami zamyslí, jsou to pouhé odvolávky. Pokud nemají obsah ve vlastním důkazu, tak jsou založeny jen a jen na víře. Od synoptiků dobře víme, že Ježíš své božské poslání dokazoval zázraky, uzdravováním, proroctvími a mocí, kterou mělo jeho slovo.

U evangelisty Jana je to podobné. Jsou obsaženy popisy některých Ježíšových činů, potvrzujících jeho božskou moc. Chceme-li však být kritičtí, tak různé divy s uzdravováním, sycením, vzkříšením, dokáží předvádět mnozí iluzionisté, léčitelé, šamani, hypnotizéři a jiní manipulátoři. Pokud soudím podle dokumentů popisujících podle historiků tu dobu, tak těchto tvůrců různých balamucení bylo bezpočet a jejich produkce byly mimořádně žádané. Dnes diváci také manipulace žádají a polykají jich bezpočet – stačí zapnout TV.

Důkaz jediný, nejdokonalejší a nejsvatější

Důležité jsou proto důkazy, které současně obsahují symboliku s odkazem na Boha. U Jana je takový jeden, a to uzdravení slepého potřením očí blátem (9:1-7). Který symbolizoval prorockou předpověď „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ (9:39).

Uzdravení slepého blátem také dost připomíná tehdejší léčitelské praktiky. Ale s pomocí Boží najdeme snad největší důkaz božského Ježíšova poslání i v Janově evangeliu, a to ve verších 7:38,39:

[Jan 7:38,39]
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“
To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.


Jak rozumím Janově evangeliu

Evangelista Jan používá způsob mluvy naprosto odlišný od vyjadřování synoptického a nejspíš i historického Ježíše z Nazareta. Nabízí se důvod, že to dělal proto, aby se vyrovnal svým řeckým filozoficky smýšlejícím kolegům. Můj dojem je takový, že se mu to příliš nezdařilo, určitě ve srovnání s těmi lepšími. Ti, a nejen řečtí myslitelé, si též zakládali na stručnosti a přesnosti vyjadřování, alespoň těch základních myšlenek. Potvrzením jsou sbírky moudrostí z té doby; v Bibli nalezneme třeba tu blízkovýchodní a egyptskou v knize Přísloví.

Došel jsem však k přesvědčení, že evangelista Jan je člověk jako leckterý z nás. Poznal vzkříšeného Krista a byl obdařen Jeho duchem. Poznal znovuzrození a milost odpuštění. Slyšel od bratrů a sester o některých Ježíšových divech. Ne však o všech. Nebylo mu také nic známo o ustanovení Večeře Páně. Symboliku přijmutí Krista obrazem tělesné absorpce vnímal vyloženě duchovně jako Boží manu. Splynutí s Kristem je principem jeho evangelia. To, že divy Ježíšovy se odehrávají na neopakovatelném základě pochopil dobře. Protože se neopakovaly, ačkoliv epilogy některých synoptiků je prohlašovaly, vnímal jako mezeru, kterou je zapotřebí vyplnit vírou. Proto je u něj tolik slov odvozených od slova „věřit“. Více, než u všech třech synoptiků dohromady.

Evangelista Jan byl jako leckterý z nás. Toužíme mít a máme Krista. Ale některé divy evangelií se nekonají, jak bychom si představovali. Zde nastupuje naše víra, neboť když došlo k zázraku největšímu, tak vykonání těch dalších je již detail v Božích rukách.

"Přes úskalí Janova evangelia" | Přihlásit/Vytvořit účet | 45 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Přes úskalí Janova evangelia (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Středa, 29. červenec 2015 @ 10:09:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tom článku je jen jedna věta, která stojí za pozornost: Jan napsal duchovní evangelium, na rozdíl od těch tělesných (životopisných)“.

Jinak je to jen teologický blábol, který víru spíš nahlodává, než posiluje.

Ano, Janovo evangelium je především o duchovním, vnitřním, srdečním životě. Proto je naprostý nesmysl spojovat výroky z 6. kapitoly s večeří Páně. Tato kapitola je o sycení našeho vnitřního člověka Božím slovem, které se v Ježíšovi stalo lidským tělem. K čemu by našemu vnitřnímu člověku bylo sytit se masem a krví, byť v podobě chleba a vína? Technicky by to ani nešlo, neboť duch nemá potřebné orgány k jedení materiálních věcí. :)Re: Přes úskalí Janova evangelia (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červenec 2015 @ 08:55:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... „Nebuďte jako pohané a nepoužívejte množství slov“ nabádá Ježíš učedníky ....

Já toto vidím jako nepochopení smyslu toho, co tím chtěl Ježíš vlastně říci:
Sleduj širší kontext - tedy i situaci, ze které Ježíšova slova vyvěrala: "Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan."

O Ježíši je z evangelií známo, že on sám se modlil často a dlouho - sám odcházel na osamělá místa a modlil se třeba celou noc. Jak tato skutečnost koliduje s tvojí představou, že sám Ježíš byl v modlitbě stručný?
A co hlas Ducha svatého v Božím slově - je snad v rozporu s Ježíšovým nabádáním ke "stručnosti" v modlitbě? Ten nás nabádá: "Neustále se modlete"!!!!  (1 Tes 5,17)

(Ju 1,20)
Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,...

Opravdu si myslíš, že se lze budovat modlitbou nějak ve stručnosti?


Co tedy vlastně učil Jan své učedníky?
(Lk 5,33)
A oni mu řekli: "Proč se Janovi učedníci často postí a modlí, podobně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí?
On jim tedy řekl: "Můžete snad nutit ženichovy přátele, aby se postili, dokud je ženich s nimi?
Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit."
 ...

Modlitby jsou různého druhu:

Modlitba prosebná: O této modlitbě Ježíš hovoří, že netřeba plýtvat slovy - vždyť Otec nebeský o tom, co skutečně potřebujeme, ví lépe, než my sami. Netřeba mu to vyjmenovávat.
Když se modlím "modlitbu Páně" (Otče náš...), ta obsahuje pouze sedm proseb (sedmička je však v biblické mluvě číslem vyjadřujícím plnost!). Tato modlitba tedy v plnosti víry obsahuje prosby úplně za vše, co potřebujeme k našemu pozemskému životu. A modlím se ji proto, abych si já - člověk, uvědomil svoji existenční závislost na Bohu naprosto ve všem. Nikoli tedy kvůli Bohu, aby si snad on uvědomil, že já něco potřebuji.Jsou i jiné směry v prosebné modlitbě, kde už netřeba být tak stručným - protože zde už proudí i láska k bližnímu, která buduje srdce člověka:
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. (Jk 5,16)

Také oblast vnitřích duchovních bojů zrovna nijak nevybízí ke stručnosti:
"... Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“ (Mt 26,41)Ježíš nenabádá ke stručnosti v modlitbě obecně:Naopak, nabádá k vytrvalosti v modlitbě.

... Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje
A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno
.  (Lk 11,8-10)


Zatím jsme zde stále hovořili jenom o modlitbách prosebných.
Ale ty ani zdaleka nemají vyplňovat celý náš modlitební prostor!

V modlitbách totiž také Boha chválíme a děkujeme za obdržené milosti. A je snad nějaký časový limit ve chvále Boha? Nebo máme snad být struční ve svých díkůvzdáních?


Duch svatý nás skrze Písmo vybízí, abychom se modlili žalmy:
Budu zpívat o milosrdenství a právu, tebe, Hospodine, budu opěvovat. (Žl 101,1)

"Proto tě budu chválit mezi národy a tvému jménu budu zpívat žalmy."  (Ř 15,9)

Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu.  (Ef 5,19)

Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu a Otci. (Kol 3,16-17)


Toto všechno je modlitba - celý náš život se tak má stát jednou velkou modlitbou.
Každý jednotlivý okamžik.
Já rozumím modlitbě jako setrvávání celé Boží rodiny pospolu. Duchovní prostor, naplněný vzájemnou láskou a společnou činností. Protože když jsme spolu, je nám dobře. Zde je docela nesmyslem a neporozuměním nabádat nějak ke "stručnosti".Re: Přes úskalí Janova evangelia (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 29. červenec 2015 @ 09:45:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohledně Janova evangelia.
Tvrdit, že jakýsi "Jan" dobře znal Ježíše a učedníky a přitom neznal ustanovení o večeři Páně - To raději ani nebudu dál komentovat, abych snad neurazil.


Neexistuje žádný důkaz, který by rozhodně vylučoval možnost, že evangelium napsal apoštol Jan sám.
Přesto se většina dnešních biblistů kloní k domněnce, že dnešní forma Janova evangelia je poznamenána redakčním zásahem jednoho nebo i více Janových učedníků.

Ale to je zcela nedůležité!
V té době bylo běžným zvykem, že učedníci se pod svým dílem podepisovali jménem svého duchovního učitele (protože si byli vědomi toho, že vlastně svou prací jenom předávají myšlenky a názory svého učitele, které převzali - a často své učitele i citovali - i když třeba rozvinutě a obohacené vlastním přínosem).

V době sepisování Janova evangelia už byla sepsána tři evangelia synoptická.
Jan neměl důvod v podstatě duplicitně znovu popisovat ustanovení večeře Páně - o to víc se totiž soustředil do hloubky významu tohoto ustanovení (J 6. kapitola).
Proto začíná předobrazem nasycení zástupů (zázračné rozmnožení chlebů) - a vrcholí popisem nebeského chleba, posily k věčnému životu, který je skutečným pokrmem a skutečným nápojem.
Skutečným a viditelným pokrmem pro tělo i pro duši proto, že celý člověk je určen ke spasení - i jeho viditelná část - člověk přece nebude spasen jen jaksi "duchovně".Jan a jeho bratr Jakub (synové Zebedeovi) patřili k nejužšímu okruhu Kristových učedníků. Spolu s Petrem byli svědky událostí, z nichž ostatní apoštolové byli vyloučeni. (Např. proměnění na hoře).
Apoštol Pavel počítá Jana mezi sloupy církve (Gal 2,9).
V J 8. kapitole je popsán Ježíšův příběh s omilostněním cizoložné ženy.
V synoptických evangeliích se nevyskytuje. Jak by to mohl napsat někdo jiný (z pozdější generace učedníků - třeba zmiňovaný presbyter Jan z Efezu), než právě ten, kdo byl tehdy Ježíšovi nejblíže? Kdo byl očividným svědkem této události, kterou synoptikové ani nezaznamenali?

Jako jiné spisy Nového zákona je i Janovo evangelium závislé na svém prostředí:

Jan (už nežil mezi židy, ale ve stále rostoucí církvi z pohanů - hlavně řecké kultury) mluví jazykem svých současníků, aby se s nimi dorozuměl - nikoli aby se jim připodobnil.


Celé Janovo evangelium bylo napsáno z evangelií nejpozději. Logicky se tedy liší - poukazuje už na hlubší poznání, ke kterému učedníci došli  ve světle Kristova oslavení  a darem Ducha pravdy (J 7,39; J 16,7;).
Autor nás nechce už jen seznámit s podrobnostmi Ježíšova života, nýbrž píše: "abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu." (J 20,31)

Janovo evangelium je tudíž z pohledu duchovního nejhlubší.Stránka vygenerována za: 0.67 sekundy