Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 152 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104430397
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Zákon Boží a zákon Mojžišov
Vloženo Sobota, 31. říjen 2015 @ 18:43:58 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Stm

V diskusiách tu zaznelo vážne tvrdenie. Vraj, keď Písmo hovorí o zákone, tak hovorí o dvoch veciach. Treba rozlišovať medzi desiatimi prikázaniami, ktoré sú Božím zákonom a predstavujú večné a nemeniteľné morálne pravidlá, ktoré musí znovuzrodený kresťan dodržiavať ak chce byť spasený. A potom je tu Mojžišov zákon – súbor rôznych prikázaní a pravidiel, ktoré boli určené hlavne pre židovský národ. Tieto boli pribité na kríž a nie sú pre spasenie človeka podstatné. Pozrime sa teraz na niekoľko veršov z Písma, ktoré o týchto veciach hovoria.

Deut 4:12  A Hospodin vám hovoril zprostred ohňa; hlas slov ste počuli, ale nevideli ste nijakej podoby, krome čo ste počuli hlas. (13) Oznámil vám svoju smluvu, ktorú vám prikázal činiť, desať slov, a napísal ich na dve kamenné dosky. Deut 9:10  A Hospodin mi dal dve kamenné dosky, popísané prstom Božím, a bolo na nich napísané podľa všetkých tých slov, ktoré hovoril Hospodin s vami na vrchu zprostred ohňa v deň shromaždenia. Mojžiš tu pripomína ľudu, čo sa stalo na hore Sinaj. V sprievode majestátnych a desivých znamení Hospodin navštívil svoj ľud a hovoril k nim. Desať Božích prikázaní počuli Židia na vlastné uši. Všimnime si, že desať Božích prikázaní, sa tu nazýva zmluvou. Boží zákon je zároveň zmluvou, ktorú Hospodin uzatvára so svojím ľudom.   To je tá zmluva, ktorú my nazývame Starou zmluvou, keď hovoríme o Novej zmluve v krvi Pána Ježiša. Prorok Jeremiáš to osvetľuje, keď hovorí: Jer 31:31  Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. (32)  Nie takú smluvu, jakú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, ktorú to moju smluvu oni zrušili, hoci som ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. (33)  Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. (34)  A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac: Poznajte Hospodina! Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.   Na udalosť na vrchu Sinaj sa odvoláva aj nasledujúce miesto v liste Židom – vykresľuje sa kontrast medzi Starou a Novou zmluvou: Žid 12:18  Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k víchrici, (19)  ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo, (20)  lebo nemohli uniesť to, čo sa im prikazovalo: Keby sa aj len zviera dotklo vrchu, ukameňujú ho alebo prebodnú strelou. (21)  A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal: Predesený som a trasiem sa. (22)  Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, (23)  k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravedlivých zdokonalených (24)  a k prostredníkovi novej smluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.   V liste Korinťanom zase Pavol dáva do kontrastu Starú zmluvu – desať Božích prikázaní, ktoré boli vyryté na kamenných doskách a porovnáva ich s Novou zmluvou, kde Božie prikázania sú zapísané v ľudských srdciach: 2 Kor 3:3  a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mäsitých. A hneď ďalej za tým Pavol opäť porovnáva – odkazuje sa na udalosť popísanú v Ex 34:29-30, kedy Pán Boh vyryl desať Božích prikázaní do náhradných dosiek, lebo tie prvé Mojžiš v hneve nad hriechom Židov rozbil: 2 Kor 3:6   A jestli služba smrti, v literách, vyrytá na kameňoch, bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, pominuteľnú, (8)  jako by potom nemala byť služba Ducha slávna! (9)  Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravedlivosti je o mnoho slávnejšia! Z toho všetkého môžeme porozumieť, že je to práve desať Božích prikázaní, ktoré sú základom zmluvy – Starého zákona, ktorý je nahradený Novou zmluvou. Okrem toho, nezmyselnosť delenia Starého zákona na Boží zákon a Mojžišov zákon môžeme podložiť napríklad nasledujúcimi veršami: Joshua 22:5  Len pozorujte veľmi, aby ste činili prikázanie a zachovali zákon, ktorý vám prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, milovať Hospodina, svojho Boha, a chodiť po všetkých jeho cestách, ostríhať jeho prikázania a pridŕžať sa ho a slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Hovorí tu azda Jozue, že Mojžiš je autorom prvého prikázania z Desatora? Alebo v nasledujúcom verši azda Ježiš tvrdí, že Mojžiš je autorom piateho prikázania? Mark 7:10  Lebo veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie! Celý zákon pochádza od Boha a bol daný prostredníctvom Mojžiša. Ak teda Desatoro bolo pribité na kríž, čo to znamená? Že zákon bol zrušený a my môžeme smilniť a vraždiť? Nie! Na kríž sa pribíjala ceduľa, ktorá popisovala vinu odsúdeného. Môžeme teda povedať, že zákon pribitý na kríži popisuje previnenie, kvôli ktorému tam Ježiš zomieral: pretože nemiloval Boha, klaňal sa modlám, vraždil, smilnil, kradol, klamal. Nie jeho vlastné previnenie, ale naše previnenie. Zákon pribitý na kríži znamená, že spravodlivosť bola naplnená, trest za hriech bol udelený.  Právnym základom nášho ospravedlnenia už nie je dodržiavanie Božieho zákona – Desatora, ale prijatie milosti skrze obeť Pána Ježiša. To je Nová zmluva. Niekto však môže povedať – dobre, boli sme očistení, naše staré hriechy boli vymazané, ale teraz sme povinní poslúchať Boha, dodržiavať Božie prikázania, ak chceme byť spasení. Moja otázka potom znie – ako moc ich musíme dodržiavať, aby sme boli naozaj spasení? Uspokojí sa Pán Boh s tým, ak ich budeme dodržiavať na 50%?  Alebo bude stačiť 99,9%? Nie. Pán Boh sa neuspokojí s ničím iným ako dokonalým 100% dodržiavaním zákona. Iba tak môže byť človek ospravedlnený, ak má byť ospravedlnený podľa zákona. To dokázal iba jeden človek, Ježiš. Možno by sme pri veľkej snahe zvládli dodržiavať prikázania ohľadom soboty (osobne verím, že ani to nie). Ale kto sa odváži tvrdiť, že dokonale naplňuje dve hlavné prikázania, na ktorých je postavený celý zákon aj proroci – milovať budeš Pána Boha z celého svojho srdca a svojho blížneho ako seba samého? Sme neustále beznádejne závislí na Jeho milosti, keby pominula, sme stratení.  To je to pred čím Pavol varuje Galaťanov – kto raz prijal Kristovu milosť ako základ svojho spasenia, nemôže hľadať žiaden iný základ. Ak by si človek chcel zaistiť svoju spravodlivosť dodržiavaním zákona, stáva sa odlúčeným od Krista, vypadáva z milosti (Gal 5:4). Mám za to, že kto raz prijal Božiu milosť, nikdy neuvažuje o tom, ako by mohol porušovať Božie prikázania. Chce sa páčiť svojmu Otcovi, chce robiť to, čo Otec považuje za správne. Nie zo strachu, ale z vďačnosti a lásky. To je tá veľká premena, ktorú v ľudskom srdci spôsobuje Ježišova obeť. Možno to človek nedokáže robiť dokonale, možno padne, ale vždy znovu a znovu sa bude vracať k Otcovi v pokání a Ten ho pozdvihne, aby mohol kráčať ďalej. P.S.: Chcel by som napísať ešte trochu podrobnejšie o sobote – ale to už asi v ďalšom samostatnom príspevku.


"Zákon Boží a zákon Mojžišov" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zákon Boží a zákon Mojžišov (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Neděle, 01. listopad 2015 @ 16:19:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Stm, napsal jsi to dobře.Re: Zákon Boží a zákon Mojžišov (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 01. listopad 2015 @ 18:51:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Pane Ježíši  za  Tvou milost .Za  léto Tvé  milosti pro celé národy.Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy