Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marcela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15947, komentáře < 7 dní: 409, komentářů celkem: 379903, adminů: 60, uživatelů: 4955  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 63 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104400165
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód
Vloženo Čtvrtek, 03. prosinec 2015 @ 10:12:15 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal rudinec

Doba Mesiáše anebo antikrista ?

Senzační zpráva připravená Ministerstvem zahraničních věcí (MZ) praví, že president Putin během soukromé schůzky s presidentem Barackem Obamou dnes v Paříži předal americkému vůdci dokument vydaný 23. listopadu Nejvyšší církevní radou ruské ortodoxní církve , pod záštitou jeho svatosti Kirilla, patriarchy Moskvy a celého Ruska, prohlašující, že nyní začala „doba Mesiáše“.

https://youtu.be/p2RCOXyT7WM


Na videu zmienka o tejto správe
Konečným cílem křesťanství je Ježíš Kristus, koncem matrikového křesťanstva je Antikrist. Nesporným učením Bible je, že “cílem“ dějin není jejich “výsledek“ a že království se nedostane k moci růstem a vzestupem, ale teprve po mnoha pádech a světových katastrofách. “Rozmnožena bude , ustydne láska mnohých“ (Mt 24,12). “Ale když přijde Syn človeka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ (L 18,8) Ne pokřesťanštění světa a jeho kultury, ale rostoucí nepřátelství světa až k jeho vypuzení z kultury, to je vývoj, jaký prorokuje Bible. To, že Kristus ještě není dost “křesťanský“, ale tím, že stále ještě není dost “nevěrecký“ (2Tm 3,1-4; 4,3.4; 2Pt 3,3; 1Tm 4,1-3). Ve světové vládě Boží platí zásada, že vše společně zraje, dobré i zlé (Mt 13,29.30; Zj 14,15.18), že však to zlé přivádí Boží trpělivost k zostření soudu. “ Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane (den Páně), ale až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení. Protivící a povyšující se nade všecko,což slove Bůh, kteréhož Pán zabije duchem úst svých“(2Te 2.3.4.8). Tedy ne smižení,ale vystupňování boje ne proměnění,ale zvrat ve vývoji lidstva, ne jednota mezi Bohem a lidskou slávou, ale roztříštění světové říše zásahem Božího království (Da 2,34.35; Zj 19,11-21) – to je způsob,jakým Pánova věc dosáhne triumfu.“Koncem“dějin není její přirozené“dokonání“, ale náhlé “přetržení“ stoupající linie; úsilí o dobytí nebes zlikvidují sama nebesa (1M 11,4.6; Zj 18). Zprvu to ovšem bude vypadat obráceně, neboť podle svědectví Písma vznikne kulturní systém, který, jak se bude zdát, splní tisicileté tužby lidstva. Do čela tohotosystému se postaví veliký mocnář, který se svými geniálními organizačními schopnostami vyprofiluje jako duchovní vládce a dobroděj světa součaně (Zj 13,7b.4; 11,10), poradce národů, který pevnou rukou zabrání každému nebezpečí války (1Te 5,3), organizátor lidstva (Zj 13,16.17), Který vnese pořádek do beznadějného chaosu mas. Jako vrchol lidské velikosti rozpoutá to nejmohutnějí nadšení, jako iniciátor a představitel všech podniků vyvolá vědomí pokoje a bezpečí (1Te 5,3) a jako vládnoucí hlava si vydobude vpravdě božské úcty (Zj 13,3.4.12; 2Te 2,4). Takovýmto způsobem vyzvedne ducha světa a moc světa na nejvyšší míru. Pro světovou kulturu to bude doba nejmohutnějšího rozmachu a lesku. Ale to vše bez Boha, s vyloučením milosti, jen na základě sebedůvěry, v opojení oslavy vlastní síly a zbožněním lidského ducha (2Te 2,4). Proto Nejvyšší nebude otálet s odpovědí (Jr 17,5). Nepropůjčí svou čest a svou slávu žádnému rebelovi, který je z prachu (Iz 42,8). Jeho reakcí na Antikristovou výzvu bude, že sešle na zem svého Krista (Sk 3,20). Kristus pak toho, jehoš “příchod“ (parusie) se uskutečnil “podle úradku satanova“, zničí “zjevením jasné přítomnosti své“ (epifanií své parusie) (2Te 2,8) “v plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ježto neznají Boha, a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista“ (2Te 1,8). Tak se stane vyvrcholení světové kultury záverečným dramatem dějin a z červánků světa vzplane současně znamení soudu “Mene, mene, tekel, ufarsin“ (Zčetl jsem, zčetl, zvážil, a rozděluji – v některých překladech “a shledal tě lehkým“, pozn. překl.). 

Výňatok z knihy: Triumf Ukřižovaného  od Ericha Sauera

"Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 08. prosinec 2015 @ 22:19:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milovaní, 
nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa . Je škoda že Erich Sauer, bravurně odvádí pozornost od Syna zatracení , v církvi. ( v Božím chrámu) a ukazuje  do "ulic" světa.(dravé šelmy).. Antikrist není a nikdy nebude, jediná konkrétní osoba , je to duch ,  duch Antikrista - člověka nepravosti.(1.janův 4: 2-3)" v Božím chrámu".
 Sauer také prorokuje  o " roztříštění světové říše " a odkazuje na   Dan 2:34-35.  Ano , roztříštění světa  bude, ale tentokrát  i s nebem ! (Žid.12 :26) Neboť  ten kámen ( Dan 2:34-35) dopadl  před 2000 lety . Stal se vysokou skálou (království nebeské) Amen, ten zavrhnutý  kámen rozdrtil již  mnohé  siláky.Re: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 07. prosinec 2015 @ 19:27:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V nadpisu se rudincec ptá: : Doba Mesiáše, anebo antikrista ?

Doba obou , doba  války v povětří. Jsem rád že sem ten článek rudinec dal.Domnívám se jen,  že je  potřeba si uvědomit to, že  dravá šelma je  (světská mocnost) a falešný prorok (je prorok působící v církvi) Z knihy  Zj. (19 ) víme, že po pádu Babylónu( osobně věřím WTC ) se má Král králů se svými chopit moci(žeň) a svést válku jak proti šelmě , tak proti  falešnému prorokovi.Ve článku je to, že východní církev oznamuje a upozorňuje světskou mocnost (představitele dravé šelmy) na  to, že Mesiáš ,Král králů a Pán pánů, se ujímá své moci."Doba Mesiáše". Vše tak do sebe zapadá.  A tak se naplňuje podobenství o deseti pannách.Jenže tohle dění  víme my , v církvi, ale lidé mimo nic nepoznají. Při fyzickém příchodu Syna člověka, bude vše spáleno a postaveno před soud.(Viz.Noe a potopa) Proto mám  za to, že Boží vůle  je lidem kázat  věčné evangelium, že den věčnosti  přichází.A upozorňovat lidi  na znamení šelmy, aby utekli ze  světa  i  jeho mámení a  pachtění a  utíkali se k Bohu  do jeho odpočinutí.Jde mi také  v bázni o to,abychom byli shledáni opravdu dobrými služebníky ve svěřeném hospodářství....

  • 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 
  • 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 
  • 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.  (Matouš 24)Re: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód (Skóre: 1)
Vložil: Bonbon v Čtvrtek, 03. prosinec 2015 @ 20:46:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aniž bych chtěl jakkoli snižovat Tvou úvahu, zpráva je převzata z amerického webu www.whatdoesitmean.com, který je dost nevěrohodným zdrojem informací.Re: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 03. prosinec 2015 @ 21:03:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Nepropůjčí svou čest a svou slávu žádnému rebelovi, který je z prachu (Iz 42,8). Jeho reakcí na Antikristovou výzvu bude, že sešle na zem svého Krista (Sk 3,20).-----

To jsou  mi  ale bludy ...Kristus  na zemi dávno byl,  to někteří nerozpoznali ?  - Sk 3:20: přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil .

To se stalo před 2000 léty... Prorok  Iz 42 kap. také  hovoří o jeho příchodu a  o jeho království , které před 2000 léty  nastolil...( čas Hospodinův,čas odpočinutí.)

Jinak ano, je psáno že po pádu Babylónu (Zj18) se ujme (ujal) MOCI! Protože vyšli tři duchové (ďábel, šelma, falešný prorok) , kteří jsou odporní - podobní ropuchám .A proti nim bude, a  z milosti věřím,že  ( spolu se svými )  již  bojuje.

         To slovo, že se v království nebeském o půl noci rozkřikne  : ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘  ještě nikdo neslyšel?   Vždyť to nám  prorokoval ON sám !Stránka vygenerována za: 0.41 sekundy