Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16266, komentáře < 7 dní: 374, komentářů celkem: 403841, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 177 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110164184
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Znovuzrození
Vloženo Sobota, 11. únor 2017 @ 10:12:29 CET Vložil: Tomas

O Bibli poslal Laura67

Narodit se znovu

Hodně lidi v dnešní době tvrdí: "jsem znovuzrozený", je tomu skutečně tak? Pán ježíš řekl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království". Pán Ježíš je králem Nebeského království, byl pokřtěn ve vodě a byl pokřtěn  DS, proto čteme: "Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci." Řím. 8:29,  Pán Ježíš je prvorozeným mezi mnoha sourozenci. To znamená, Pán Ježíš po své smrti byl znovuzrozen k věčnému životu a až s druhým  příchodem Pána Ježíše nastane znovuzrození (vzkříšení) jeho sourozenců (bratrů), přijmou jeho podobu 1.Jana 3:2b "Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je". Apoštol Pavel napsal: "23A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla." Řím.8:23. Apoštol Pavel pokračuje: "Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní .....Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského." 1.Kor.15:44,49. V prvním dopise Petra čteme: "3Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději,4k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi,5zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Takže, znovuzrození nastane až s příchodem Pána Ježíše. Znovuzrozen bude ten kdo obdrží pečeť DS.


"Znovuzrození" | Přihlásit/Vytvořit účet | 542 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 17. únor 2017 @ 13:08:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Závěr článku - Takže, znovuzrození nastane až s příchodem Pána Ježíše. Znovuzrozen bude ten kdo obdrží pečeť DS. - neodpovídá pravdě zjevené v Písmu a svědčí o tom, že autorka neví, co znovuzrození z vody a z Ducha, potažmo skrze živé a na věčnost zůstávající Slovo, ve skutečnosti je.Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. únor 2017 @ 10:17:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ke znovunarození dochází v okamžiku křtu, kdy jsme spolu s Kristem byli ponořeni do jeho smrti a spolu s ním jsme i vzkříšeni do novosti života.

Ve křtu končí člověk přirozený (spolu s Kristem umírá tomuto světu - (Ř 6,8), spolu s Kristem se rodí (pokristěné) Boží dítě s odpuštěnými hříchy (Kol 2,8-14)  - stáváme se Kristu bratry v jeho lidství a jsme tak Bohem uschopněni žít v nové kvalitě života - (Ř 6,3-4).

O tomto hovoří Ježíš s Nikodémem (J 3,5)!  O zapojení naší osoby do díla vykoupení podle Mt 28,19.

Křtem se stáváme Kristu bratry a dědici věčného života (Gal 4,7). Dostáváme možnost žít už i své pozemské životy v kvalitě života Božího dítěte.

To je to skutečné narození znovu z vody a z Ducha svatého!

Jinak by ani nemělo žádný smysl někoho křtít.
Většina z vás se považuje za křesťany - dokonce za dobré křesťany!  A přitom věcem tak základním stále nerozumíte!Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 15. únor 2017 @ 22:41:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Laura67 :

  7Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.

jaký důvod máš k tomu chtít "Boží království" ?( být v něm)


  13
Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.

je vůle Boží spasit jen 144 tisíc lidí pro Boží království a zbytek (kolik?) pro pozemský život ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 13. únor 2017 @ 08:14:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Prvorozený je archanděl.Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 13. únor 2017 @ 16:35:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Pavlikův překlad
15(Slovem Páně vám totiž pravíme toto: že my, žijící, pozůstalí do příchodu Páně, nikterak ty, kteří zesnuli, nepředstihneme,16protože Pán sám se svolávajícím povelem, s hlasem archanděla a s Boží troubou sestoupí z nebe a nejprve vstanou mrtví v Kristu;17potom budeme my, žijící, pozůstalí, zároveň s nimi uchváceni v oblacích vstříc Pánu do vzduchu a tak vždy budeme s Pánem.Kralická15Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli.16Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé.17Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 12. únor 2017 @ 12:17:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hodně lidí o sobě tvrdí, že jsou znovuzrození.

Nemyslím, že jich je hodně. Naopak, je jich zatraceně málo. Pokud to o sobě dokáže někdo říci, jistě sám poznal na sobě nějakou změnu. Zda je to ta správná změna, to rozhodne Pánbůh. Ale základním rysem takové změny je poznání té pravé lásky - agapé. Což má své projevy, které jsou okolí znovuzrozeného časem zřejmé. Avšak ti, kteří moc té skutečné lásky nikdy nepoznali, nedokáží rozlišit na znovuzrozeném vůbec nic. nanejvýš ho začnou obviňovat z fanatismu, náboženští horlivci pak z odpadnutí od toho jejich pravého náboženství.

Na druhou stranu nemá nikdo právo znovuzrození druhému člověku přisuzovat, odnímat, nebo vůbec o něm diskutovat. Je to od A až do Z věc pouze Boží, je to pouze mezi Bohem a znovuzrozeným.

Kéž by těch znovuzrozených bylo opravdu hodně.Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 11. únor 2017 @ 12:13:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš po své smrti byl znovuzrozen k věčnému životu ...čo je to za nezmysel?... Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 11. únor 2017 @ 13:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám za to, že se zpravidla při použití výrazu znovuzrození vychází z verše, který sama vůbec neuvádíš:

Jan 3:3  Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
4  Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6  Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7  Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
8  Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."
9  Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"
10  Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
11  Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.
12  Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?


Z celého kontextu je patrné, že pojem narodit se znovu Ježíš považoval za pozemskou věc, tedy záležitosti týkající se situace, kdy člověk ještě je zde na zemi.

Je úsměvné, jak Laura dokonale rozumí Bibli, což jsou její vlastní slova, a když se chopí nějakého tématu, tak nejen, že ignoruje kontext klíčového textu, ale v podstatě jí ten klíčový text ani nezajímá. Verše, které uvádí hovoří o něčem jiném - toto je názorný příklad toho, jak pracovat s Písmem, aby se nám rodilo co nejvíce církevních denominací, skupin a sekt, a bylo co nejvíce zbytečných rozporů mezi křesťany.

Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Sobota, 11. únor 2017 @ 13:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslím, že stačí citovat pár veršů, které učí přesný opak, než nám Laura67 předkládá:

Titovi 3:5  ...zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Jakubův 1:18  Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy...

1 Petrův 1:3  ... neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 11. únor 2017 @ 13:30:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to zase je za "myšlenkový duchovní bordel"? Hulíš trávu? Kdo tě učil základům křesťanské nauky? To se mi snad jen zdá, jak někteří poblouzněnci  zde rezignují na zdraví rozum a nauku Církve. Laura dělá přesně to co Písmo sv. zakazuje. Plácá nesmysly i když Písmu sv. vůbec nerozumí.Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 11. únor 2017 @ 15:35:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Takže, znovuzrození nastane až s příchodem Pána Ježíše. Znovuzrozen bude ten kdo obdrží pečeť DS.  LEŽ!!!
Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 11. únor 2017 @ 19:13:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Lauro, máš určitě pravdu v tom, že si nemůžeš na sebe jen tak vztahovat verše, které nejsou adresované tobě. To jsi dobře rozpoznala.

  Pak máš určitě pravdu v tom, že znovuzrození nastává s příchodem Ježíše. Re: Znovuzrození (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. únor 2017 @ 10:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovuzrození ve smyslu vzkříšení, tato dvě slova jsou ti tedy zaměnitelné ?
V lesích a hájích "křesťanství" , se slovo znovuzrození používá pro "vyjádření vztahu" Božího synovství...
Stránka vygenerována za: 2.65 sekundy