Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Doubravka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16086, komentáře < 7 dní: 273, komentářů celkem: 390035, adminů: 60, uživatelů: 5031  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 296 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

luteran
Frantisek100
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106929555
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa
Vloženo Úterý, 09. květen 2017 @ 01:05:05 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Dnes chci pozornost všech čtenářů tohoto článku obrátit na cíl, který měl Bůh před stvořením světa a to, co zamýšlel stvořením nebe, země a člověka. Čeho chtěl a chce Bůh vlastně dosáhnout?


Prorok Zachariáš napsal jistý Boží výrok, v němž o sobě Bůh, Hospodin mluví jako o Tom, kdo roztáhl nebesa, založil zemi a vytvořil ducha člověka v jeho nitru
To má veliký význam, neboť zde Bůh klade nebesa, zemi a člověka vedle sebe a to proto, že nebesa jsou tu pro zemi, země pro člověka a člověk pro Boha. Bůh je Duch a jako takový potřebuje a chce být vyjádřen. Dále je napsáno, že nebesa jsou nebesa Hospodinova, tj. že patří Hospodinu, ale zemi dal lidským synům (Ž 115:16). Přestože země nadále zůstává Božím vlastnictvím, Bůh ji dal člověku. Proč? Aby se lidé na zemi rozmnožili, naplnili ji, podmanili si ji a panovali nade vším živým (Gn 1:26-28)


Bible říká, že Bůh všechno stvořil skrze Krista a pro Krista, Syna Božího, který stal člověkem, Synem člověka. A tomuto Synu člověka je svěřen soud nad všemi lidmi, živými i mrtvými. A tento Syn člověka bude kralovat na zemi, nad celou zemí jako Král v budoucím věku i v budoucí věčnosti na nové zemi.

Jinak řečeno, Bůh potřebuje člověka nejen pro své vyjádření, ale také pro své zastoupení v Boží vládě na zemi. Proto stvořil člověka ke svému obrazu a podle své podoby a postavil jej před strom života v zahradě Eden, aby z toho stromu jedl. V souvislosti s tím mluví podobně i Pán Ježíš v Janovi 6:57 Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. Kristus je stromem života, jehož byl strom života v zahradě Eden předobrazem a skutečností bude strom života v Božím ráji, v Novém Jeruzalémě.

Bůh jednal s Abrahamem, Izákem a Jákobem tak, aby dal vznik svému vyvolenému národu, synům Izraele. Ty vyvedl z Egypta, země otroctví nejprve do pustiny, kde jim dal Zákon skrze Mojžíše, jenž dostal na hoře podrobné pokyny pro postavení stánku svědectví, aby je nakonec přivedl do dobré země, kde byl postaven v Jeruzalémě chrám. Stánek jako pohybující se a chrám  jako pevné místo byl určen pro to, aby Bůh přebýval uprostřed svého lidu, jemuž chtěl být Manželem, přičemž Desatero byla vlastně manželská smlouva. 
V době Nového zákona je domem a chrámem Božím církev jako Tělo Kristovo, které buduje Pán Ježíš Kristus rozdílením sebe sama jako života do Božího vyvoleného a vykoupeného lidu. Dalo by se tedy říci, že církev jako Tělo je nárůstem Krista jako života v údech Jeho Těla nebo také, že je rozšířením a zvětšením Krista, souhrnným Kristem. Apoštol Pavel mluvil o církvi také jako o Boží stavbě, v níž je Kristus Bohem položený základ, úhelný kámen a nakonec i jako vrchnák, vrcholový kámen, který drží klenbu nahoře; jinými slovy řečeno - v Boží stavbě je Kristus všechno ve všem a všem a ve všech (Ko 3:11). Boží stavba bude nakonec rozšířením a zvětšením církve coby domu završena městem - Novým Jeruzalémem.

A právě Nový Jeruzalém je cílem veškerého Božího konání a budování. Až Bůh získá Nový Jeruzalém, bude naplněna touha Božího srdce uskutečněním Božího věčného záměru a dosažením cle Božího budování. Pak bude moci Bůh, který dnes zatím stále pracuje, buduje, odpočinout věčným odpočinutím, neboť bude mít člověka - jednoho nového souhrnného člověka, jakého chtěl mít od počátku jako své vyjádření a zastoupení na zemi.

Za účelem dosažení tohoto cíle má Bůh svou správu, o níž psal apoštol Pavel Efezským (3:9), Kolosským (1:25) a Timoteovi (1Tm 1:4). Boží správa nebo také ekonomie znamená, že Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát a stal se Bohem v životě a přirozenosti, nikoliv však v Božství (s velkým "B"), tj. aby byl stejný jako Bůh, byl jedno s Bohem a Bůh s jedno s člověkem, aby všechny božské atributy (charakteristické vlastnosti) byly vyjádřeny v lidských ctnostech. Jinak řečeno, aby se Bůh a člověk stali jednou entitou, univerzálním manželským párem, kde jeden trojjediný Bůh je Manželem a jeden nový souhrnný trojdílný člověk je manželkou - chotí Beránkovou, jíž je Nový Jeruzalém. A tak, jako byla žena stvořena z Adama, je i církev stvořena z Krista a tvoří s Ním jedno tělo - viz Ef 5:30-32 Vždyť jsme údy Jeho těla, z Jeho masa a z Jeho kostí. ‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev.   

A jaký je tvůj cíl milý čtenáři? Jsi-li věřící v Krista, neměl by tvůj cíl být totožný s Božím cílem?

Kéž se nad námi Bůh smiluje a vloží svou touhu do našeho srdce spolu s vizí Jeho správy, aby v nás, s námi a skrze nás byla Jeho Boží touha také naplněna. Amen. 


"Boží cíl, Boží záměr, Boží správa" | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 10. květen 2017 @ 15:53:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

-----Bible říká, že Bůh všechno stvořil skrze Krista a pro Krista, Syna Božího, který stal člověkem, Synem člověka. A tomuto Synu člověka je svěřen soud nad všemi lidmi, živými i mrtvými. A tento Syn člověka bude kralovat na zemi, nad celou zemí jako Král v budoucím věku i v budoucí věčnosti na nové zemi.-----    Chtěl bych čtenáře tohoto článku upozornit na to, že Syn člověka kraluje a budoucí věk je život věčný: Mk 10,30 Aby nevzal stokrát tolik nyní v času tomto domů a bratrů a sester a matek a synů a rolí s protivenstvím, a v budoucím věku život věčný.

L 18,30 Aby nevzal v tomto času mnohem více, v budoucím pak věku míti bude život věčný.

 Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 10. květen 2017 @ 09:40:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dám si pauzu od GS. Většina z pobožných jsou regulérně nemocní lidi na hlavu. Konspirace, pověry a tlačení pitomé ideologie, kterou vymysleli někde v poušti. Pobožní - jste nepřátelé života. Jste parazité společnosti. Je možné, že už tady vůbec nebudu chodit. Nového se nedozvím nic. Je mi z většiny z vás zle. Vaše motivy k pobožnosti jsou odporné. Fuj. A když odejdu, opět se budete žrát mezi sebou a nadávat si do satanů. Náboženství je to nejhorší organizované zlo, co na světě existuje. Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 09. květen 2017 @ 21:50:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je hodně názorů, že Bůh je tak svrchovaný, že si vystačí sám a tudíž obejde se bez člověka. Přitom vychází z biblických textů, z nichž hlavně ty prorocké to dokazují.

Sjednocení člověka s Bohem, jak o ní podává zprávu teolog a evangelista Jan, je principem nejen křesťanství, ale prakticky všech náboženství. To dokazuje, že Bůh je jednotící subjekt, který sdružuje veškeré lidstvo, bez ohledu na to čemu věří nebo nevěří. Bůh sjednocuje vše živé v bytí, tedy v existenci. Protože je součástí Božího světa i "neživá" součást přírody, je v Bohu sjednoceno úplně vše. Někteří tento poznatek vyjadřují panteismem a za vším vidí či cítí Božího ducha.

K zajímavým závěrům přišli filozofové, kteří tento poznatek (již platónovsko - aristotelský) převedli do logických důsledků, zahrnujících i vyjadřování. Jelikož základní vlastní Boha je existence, bytí, jsoucno - "Jsem který jsem" - tak kdokoliv, třeba i kovaný ateista, když řekne že něco JE, vědomě či nevědomě přiznává Boží existenci.Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 09. květen 2017 @ 12:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krestansky-guverner-jakarty-dostal-dva-roky-vezeni-za-urazku/r~7ea058ee347711e7b2a40025900fea04/Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 09. květen 2017 @ 12:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krestansky-guverner-jakarty-dostal-dva-roky-vezeni-za-urazku/r~7ea058ee347711e7b2a40025900fea04/Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Úterý, 09. květen 2017 @ 08:31:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé je že všichni o všem mluví ale neřeknou dohromady nic. Každá správa teda i ta Boží musí mít nějaké řízení nazveme to ústavou kde jsou uvedeny pravidla zákony podle kterých se obyvatelé určitého území nebo vesmíru nebo nového Jeruzalému řídí. Ale já nic takového nenašel výše. Já v Bibli četl tu ústavu byla vydána na sinaji Říma ti něco svěcení dne který Bůh posvětil? Říká se mu Sabbat!  To je ale pro většinu křesťanů takzvaných velice nepříjemné. Oni si totiž myslí že jsou jak píšeš bohové s malým b a mohou si v podstatě určovat a dělat co chtějí. Nemají zájem se Bohu podřídit to je jim proti mysli ale život věčný není zdarma má své podmínky a pokud je člověk nenaplní do nebe nevstoupí. 

Zkus popřemýšlel o tom Že Bůh je stvořitel a ty jen stvořená bytost a to je obrovský rozdíl. Lidé se řadí považuji za bohy alespoň s tím malým b. Tvůj článek není výjimkou upřímně chce to mnohem více pokory před Stvořitelem a uvědomit si ten rozdíl mezi námi a BohemBible říká, že (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 09. květen 2017 @ 01:24:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že
Bible říká, že

Takže jsi věřící knížce. Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 10. květen 2017 @ 20:06:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Na skutečnost, že se většina komentářů pod články netýká tématu článku, jsem si nechtěně zvykl. Nezasloužilo by si však téma tohoto článku ze strany uživatelů něco lepšího?Re: Boží cíl, Boží záměr, Boží správa (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 11. květen 2017 @ 19:48:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Bůh nic nepotřebuje
2) Třetí odstavec od konce (tj. ten o správě) by hezky článek zakončil, kdyby nesváděl člověka k bohorovnosti, nerozumné touze být jako Bůh.Stránka vygenerována za: 0.60 sekundy