Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16170, komentáře < 7 dní: 191, komentářů celkem: 395675, adminů: 60, uživatelů: 5071  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 29 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
ivanp
VanRespirator

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108396151
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je to hřích?
Vloženo Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 00:25:04 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

 Co je to hřích?   Z Božího slova víme, že v ráji hřešili první lidé.   Co udělali první lidé tak strašného, že to vyvolalo Boží hněv  a tak krutý trest, za který trpí všechna lidská pokolení? Který se dědí  a je naší vrozenou přirozeností.   Podívejme se do Bible, Božího slova a hledejme tam skrytou pravdu. Tam se dozvíme něco o hříchu a o tom, co se stalo. Je to vlastně  i podobenství. Protože hřích je tak abstraktní pojem, že přiblížit  našemu chápání to ani nejde jinak než názorem.   Cituji:   ·  1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ ·  2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. ·  3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ ·  4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. ·  5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“   Co dělá nepřítel Boží? Zpochybní Boha. Bůh podle něho nemá pravdu. Není pravda, že zemřete. Ale Bůh nechce, abyste bylo moudří, protože byste byli jako Bůh. Jinými slovy, když neuposlechnete,  a budete jíst plody ze stromu poznání, pak budete  jako bohové znát dobré a zlé. Nikdy nic takového neslyšeli. Jsou působivé informace.         Chudák Eva a Adam, který stojí poblíž, to musí  také slyšet. Adam je tam s ní.   Zajímavé, že si had vybere pro komunikaci právě ženu. Ženy jsou emotivnější a sdílnější, snáze komunikují  a milují krásu. Satan je dobrý psycholog  a věděl, jak na člověka.   A dál:  

·  6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. ·  7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.   Žena bohužel podlehla. Nejen kvůli těm smyslným požitkům,  jako je vůně a krása těch plodů, ale kvůli tomu,  co požití těch plodů umožní. Budete jako bohové.   A Adam na co čeká? Všechno slyšel. Neměl by zakročit a ochránit Evu před pokušením a zrušit komunikaci s nepřítelem Božím?  Eva jablko sní a není mrtvá.  Nic se nestalo. Aha, že by ten had měl pravdu? Adam, když to vidí, následuje Evu. I on touží všechno vědět  a být jako bohové. A když tak učiní, čteme, že se jim otevřeli oči. A najednou dostanou strach.   Cituji:   ·  7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. ·  8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. ·  9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“   A teď je jedna zajímavost.Komunikace se ujímá Adam, který dosud mlčel.   ·  10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ ·  11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ ·  12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ ·  13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“   To to dopadlo.  Svádějí vinu jeden na druhého.. Adam dokonce řekne, žena, kterou si mi dal za to může. Jakoby, kdyby chtěl říct, kdybys mne ji nedal, tak se to nestalo. Je tam vůbec láska? A hlavně je tam pokání? Napadne je se omluvit? To by nesměli být už nakaženi hříchem. Hřích, to je naše pýcha  a ono to bolí, přiznat  se.   Vzpomenu si, když náš kluk něco provedl a pak se měl přiznat  a omluvit. Jak to z něho šlo těžko a brečel u toho. Prostě hrdost. A podobná je taková hrdost u lidí i vůči Bohu. Proto si raději řeknou, že není.       Udělali jsme chybu odpust nám, nezlob se na nás, nás to mrzí. To by bylo pokání.   Jak se ten vztah k Bohu změnil a narušil?   Proto Pán Ježíš tak zdůrazňuje pokání  a lásku.   ·  34Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. ·  35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“        Bůh to slyší a vidí, že  s lidmi s něco stalo. Už to není ten Adam a Eva. Ani se neomluví. A stydí se ? Proč?  Oni dobře vědí, že Bůh ví všechno  a vidí do jejich srdce. Bůh vidí jejich hřích v srdci. Satan měl tady úspěch. Získal bytost, kterou použije pro prezentaci zla a své povahy. Taková bytost jakou je nyní člověk  a která je postižena celkově  a dědičně, přece nemůže existovat neomezeně a proto následuje trest. Říká se, že trest nemá být aktem pomsty, ale  výchovným opatřením. Bůh nepřestal i toho hříšného člověka milovat. A ta opatřeni? Existence člověka je omezena smrtí a dál:   cituji:   ·  16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ ·  17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. ·  18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. ·  19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“   Tohle se vyplnilo. Žena vždycky na tom byla hůře než muž a muži ji ovládali. Dnes to vidíme na islámském náboženství  a je to vidět i ve SZ. A lidský život  a obživa? Nic není zadarmo. Dnes v naší části není taková dřina, ale abychom dokázali vyrobit bez práce cukr a bílkoviny, to nedokáže ani ta nejlepší laboratoř. Kde  si ušetříme práci, tam poškodíme přírodu  a máme problém se životním prostředím.         A jak se tedy projevuje v nás hřích?         Vzpomeňme si jako  to vidí  a jaký boj prožívá apoštol Pavel"   ·  Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. ·  16Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. ·  17Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. ·  18Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. ·  19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. ·  20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. ·  21Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. ·  22Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; ·  23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. ·  24Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? ·  25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.   Pavel pochopil co způsobuje hřích v něm. Čeho jsme zajatci  a otroci.  A pochopil, že zachránit  může jen Pán Ježíš, díky kterému jsme dostaliBoží milost. A jak ji přijímáme ?  A to byl Pavlův největší objev v díky Duchu Svatému.   Ta milost není na nějaké úřední listině jako lidské milosti. Přijímá se vírou,   a jen vírou!! A chceme li si udělat nějakou představu, tak je napsána Ježíšovou krví  a adresována každému z nás.    


"Co je to hřích?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 155 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 21:50:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ve jménu jediného Boha a to Svatého Ducha. Vyzývám tu špínu nesvatou z Vatikánu. Uděláme hranici z ohně. Ať celý svět vidí kdo má pravdu. Vyzývám antikrista Vatikánského pro přechod skrz živý oheň. Vy kteří se té špíně světa klaníte.......vyřídtě  mu moji výzvu !!!! Já držitel bílého kaménku vyzývam toho nesvatého na zkoušku skrz oheň.Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 07. červenec 2017 @ 21:59:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pisatel listu, který je označován jako 1 Jana dává židovskou odpověď: „Hřích je porušení zákona“ (1 J 3:4 Český ekumenický překlad). Tóra je to, co dává každému člověku poznat, co je hřích (Ř 3:20, 7:7).Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 07. červenec 2017 @ 08:29:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
hřích = minutí se cílem důsledek hříchu = smrtRe: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: BenediktXVI v Pátek, 07. červenec 2017 @ 17:29:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obvyklá definice z katechismu říká, že hřích je „svobodné a vědomé porušení Božího zákona.“ Tato definice vyhovuje naší zálibě v analyzování toho, co se smí a co se nesmí. My se však nyní budeme soustředit především na hřích jako na porušení a poškození vztahu.
První křesťané nazývali hřích slovem hamartia. Byl to termín převzatý ze světského života. Hamartia byla situace lukostřelce, který se netrefil do terče. Dneska bychom tedy mohli místo slova „hřích“ použít slovo „vedle“. Hamartia je tedy situace člověka, který netrefil Boha. Situace člověka, který se míjí svým cílem. Otázka, kterou bychom se měli zabývat zní: „Kdo je to pro mne Bůh?“ Nebo: „Kterým směrem se ubírá můj život, jak hledám smysl svého života?“ A tak podobně.
Hřích způsobuje skrytí se před sváří Boží, odklon od Boha. Augustin s jemnou ironií nabízí jednoduché řešení: „Jediným místem, kde je možné se před Bohem skrýt, je Boží náruč“. Nakonec, od čeho máme zpovědnice? Největším Jidášovým hříchem nebyla zrada Ježíše Krista, ale jeho nedůvěra v možnost odpuštění, která pak skončila zoufalstvím a sebevraždou.
Podmínky hříchu
Aby byl hřích spáchán vůlí a jí se přičítal, je nutné:
a) aby předmět skutku byl nějakým způsobem v rozporu se stanoveným řádem buď sám v sobě nebo alespoň v některé jej dopro­vázející okolnosti; stačí však, je-li jen domněle v rozporu;
b) aby byl vykonán s vědomím tohoto rozporu čili aby ten, kdo se hříchu dopouští, si byl vědom nedovolenosti skutku a
c) aby byl vyko­nán se svobodným souhlasem vůle.

Rozdělení hříchu
1. hřích v úkonu (aktuální) a hřích ve sta­vu (habituální): aktuální je sám skutek nebo jeho opomenutí ve chvíli, kdy je skutek konán; habi­tuální: je onen stav, který zůstává ve vůli po skut­ku; hřích zůstává jako trvalá neusměrněnost, zů­statek  neusměrněnosti  k poslednímu cíli;
2. hřích smrtelný (těžký) a hřích všední (lehký): smrtelný je vážné přestoupení Božího zákona v důležité věci, působící, že duše je zbavena posvěcující milosti a tím nadpřirozeného života; všední je přestoupení Božího zákona ve věci méně důležité anebo v dů­ležité, ale bez plného vědomí nebo plného souhlasu. Nazývá se všedním proto, že nezbavuje člověka nadpřirozeného ži­vota, posvěcující milosti;
3. hří­chy z vykonání (commissionis) a hříchy z opomenutí (omissionis): z vykonání jsou ty, které jsou ko­nány proti negativnímu přikázání (zákonu přiro­zenému) tím, že se koná něco, co je zakázáno; z opomenutí zase vznikají tím, že se nevykoná sku­tek, uložený kladným přikázáním, např. v neděli se opomene mše svatá;
4. hříchy proti Bohuproti bližnímu a proti sobě: podle toho, zda je porušen řád rozu­mu vzhledem k Bohu (hříchy proti teo­logickým ctnostem a proti zbožnosti), nebo vzhledem k bliž­nímu, jak se děje hříchy proti spravedlnosti a proti lásce, nebo konečně vzhledem k sobě porušením řádu, pokud ustanovuje, jak se má člověk řídit a spravovat vůči sobě samému (hříchy proti statečnosti a mírnosti);
5. hříchy vlastní a hříchy cizí: vlastního hříchu se dopouští ten, kdo hřeší; cizím se provi­ňuje ten, kdo jinému hřích poroučí, k němu radí nebo příkladem svádí nebo jiného hříchu nezabraňuje, ačkoli může a má. Proto se mu cizí hřích při­čítá;
6. hříchy vnější a hříchy vnitřní: vnější se projevuje navenek (řečí nebo skutkem), vnitřní zůstává pouze v myšlenkách (žádosti, záliby, zalíbení ve spácha­ných hříších);
7. hřích z nevědomostize slabosti a ze zloby: hřích z nevědomosti je ten, který po­chází ze zaviněné nevědomosti; ze slabosti: z těž­kého pokušení nebo mocného návalu vášně; ze zloby: z převrácené vůle;
8. hříchy tělesné a hříchy duchovní: tělesný je dokonáván nedovole­nou tělesnou rozkoší, která je cílem, jako např. nestřídmost; du­chovní: záleží v rozkoši mysli, jako v pýše, závisti, hněvu, duchovní lenosti;
9. hříchy materiální a hříchy for­mální: první záleží v nedobrovolném přestoupení Božího zákona, a proto nepřičitatelném, kdežto for­mální je vědomé a dobrovolné přestoupení, tedy hřích, který se přičítá.Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 07:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pod pojmem hřích náboženské sekty definují nějaký konkretní zlý skutek. Což je v podtatě dost zavádějící. Hřįch je velmi, velmi široký pojem, a nedá se definovcat jedním zlým skutkem. Velmi zkráceně se dá popsat hřįch jako zrada spáchaná na Bohu a jeho lásce. I dnes máme potřebu ukrývat se stejně jako Adam a Eva v křoví před Bohem poté co spácháme hřích. Při spáchání hřįchu, skutečného hříchu nám to v6dy Bůd dá pocįtit ve svědomí. To Bůh definuje co je hřīch
Hřích prvních lidí Boha hluboce ranil, a tato rána se prohlubovala až do potopy, kdy Bůh litoval, že člověka vůbec stvořil, ve svém hněvu usmrtil skoro celé lidstvo.
Vše začalo neposlušností, z neposlušnosti se stal vzdor vůči pravdě boží, ve vzdoru se zrodila revolta proti Bohu a Eva uvěřila satanovi, a to je již zrada Boha, Stvořitele, dárce všech dober. Po tom všem co Bůh lidem dal a udělal pro ně, Mu oplatili zradou a poislechli božího nepřítele. Pro satana to byl triumf nad Bohem, pro Boha ponížení. Lídě svou neposlušností- vzdorem vůči pravdě boží- revoltou že chtějí být jako Bůh- uvěří nepřiteli Boha- Boha zrazují- Boha zraňují na nejcitlivějším místě v lásce- Boha ponižují před Jeho nepřítelem. Toto vśechno je obsahem slova hřīch, a ještě něco. Smrt. Ta je spravedlivým trestem. Naštěstí byl tenkrát Bůh ve své spravedlnosti i milostivý, a nezahubil lidi na mīstě, ale "pouze" je učinil smrtelnými. Zřejmě spravedlivě přihlédl k tomu, že byli svedení, a že patent na pýchu má " někdo" jiný.

Pro hřích jednoho Adama jsme se bez našeho rozhodnutí stali smrtelnými, pro zásluhy jednoho Krista jsme všichni spasení, k tomu se stačí rozhodnout- Bože zachraň mne, už se proti Tobě nebudu neposlušně vzpouzet! No není to nanejvýš spravedlivé?

Nikdo se nás neptal na to zda se chceme narodit jako smrtelní, a nikdo se nás neptal zda chceme být spasení v Kristu, takže stejně jako tehdy v ráji když bylo vše OK- spolehejme se ve všem na Boha, a božímu nepřiteli nedopřávejme ani sluchu..Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 21:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je namístě připomenout, že citované části Bible jsou převzaty z kněžského kodexu (je v Bibli ještě jiné, tzv. Jahvistovo podání). Podle kněžského kodexy byl Bůh jako člověk, což se ostatně v jeho podání opakuje, například při jednání s Abrahámem. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu doslova.

Chování popsaného Boha pak chováním připomíná absolutistického vladaře, který se bál, aby jeho stvoření se mu nestalo rovným. Proto vydal zákaz poznání dobrého a zlého, což člověk porušil, a tak nastoupil cestu k rovnosti s Bohem. Což potvrzuje sám Bůh - člověk se stal jedním z nás.

Podle interpretace ve Starém zákoně a následné tradici v talmudu nebylo chování prvních lidí hříchem, ale neposlušností absolutistickému vladaři. Neposlušnost se stala prostě lidskou vlastností, takový člověk prostě je.

Hříchy jsou jen ty, které směřují vůči Bohu: Hlavní je idolatriie (modlářství), blasfémie (rouhání vůči Bohu), cizoložství, krvesmilstvo, lupičství, porušování společenských zákonů, pojídání masa živých zvířat a krve.

Přestože tento výčet odpovídá jinými slovy Desateru a příkazu pro Noema (převzato podle Noachitů), dobře vystihuje, co Bůh žádá a co za hřích považuje. Snad za zmínku stojí, že za hřích se nepovažuje neuctívání Boha a pokud vezmeme do důsledků starozákonní biblická učení, tak ani není zapotřebí víra v Boha. Základem totiž je nikoliv víra, ale následování Boha. Ani Matouš to neviděl jinak, když popisuje poslední soud.Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 22:55:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I malé dítě v 6 letech po hodinách katechismu ví, že hřích je vědomé, dobrovolné a chtěné překročení Božího Zákona a 5ti přikázání církevních. Franta lhář to neví a tak zase něco okopíruje a pro hloupé naservíruje, protože to co píše, opakuji musí znát malé dítě v Církvi. Stránka vygenerována za: 0.95 sekundy