Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 126 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104430499
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Zázraky
Vloženo Úterý, 23. leden 2018 @ 07:03:28 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Jan21

V návaznosti na nedávný článek - dotaz - Které zjevení PM je pravé, uvádím toto obecné zamyšlení o paranormálních jevech o  nichž jsem asi před čtvrt stoletím vedl asi dvouletou písemnou komunikaci s tehdejším zakladatelem "vědeckého" oboru psychotroniky Dr. Zdeňkem Rejdákem, působícím na mé Alma Mater - VŠCHT Praha v 70tých až 90tých létech za dob komunistické totality s jedinou přípustnou ideologií "vědeckého" ateismu. Z Rejdáka se však vyklubal "též věřící", katolík, dokonce člen Maltézských rytířů, mířící se dvou "vědou" přímo do Vatikánu. Nic "vědeckého" jsem se však od něj nedozvěděl, za to mne však vždy odkazoval na své publikace, kde se snažil těmto jevům dávat zdánlivý punc vědeckosti i používáním matematického aparátu. Mně se však při čtení jeho příkladů spíše "ježily vlasy na hlavě". 

 Zázraky ano či ne?

Je nade vší pochybnost zřejmé, i když mnozí lidé to nechtějí připustit, že mezi nebem a zemí existují jevy povahy supernaturální, rozumem nepochopitelné a vědou nevysvětlitelné a tudíž většinově popírané nebo ignorované  (okultní, esoterické, metafyzické, mystické, magie, divy a zázraky, šamanismus, spiritismus  atd.). Jejich výskyt je sporadický v zemích "osvícených rozumem", racionálně založených, kde jsou tyto jevy z lidských myslí vytlačovány následkem propagovaného "vědeckého" materialismu a ateismu (a nejen kdysi v bývalých komunistických zemích). 
Naopak je dosti hojný v zemích "zaostalých"  nebo i vyspělých, ale s přežívajícími pohanskými náboženskými kulty (Orient). 
K určité renezanci však dochází v poslední době i v zemích "vyspělých" avšak spíše k renesanci okultismu a neopohanství (New Age). Okultismus, hermetismus, zednářství , spiritismus, theosofie atp.   prožívalo svůj  rozkvět od druhé poloviny 19.století do I. světové války. I když materialismus¨a ateismus je dnes oficiálně uznávanou ideologií a napomáhá jí v tom všeobecně uznávaná evoluční teorie jako vysvětlení vzniku a existence života - ostatně podle mne největšího a kontinuelního zázraku na zemi vůbec -, přece jen většina lidí věří  "v něco", co lidský rozum přesahuje a hledá  alternativní způsoby, čím pravou biblickou víru nahradit. Něco, co, kdysi třesklo, a rozhodlo se na Zemi stát člověkem je oficielně základem všeobecně uznávaného světového názoru. Lidé by možná připustili deistický názor "mrtvého boha", který se o člověka nezajímá, boha ignoranta a impotenta. 

Ve sféře duchovní existují dosud dva tábory, které jsou ve vzájemném antagonistickém poměru (Bůh a Satan, andělé a démoni),  oba se schopností tyto jevy vyvolat a působit tak na ducha (mysl) člověka, ale i na hmotu (telekineze, levitace, ohýbání kovových předmětů myšlenkou atd.).  Bible, SZ i NZ varuje se okultními jevy zabývat, či dokonce je sám ze své vůle ovládat a praktikovat (čarodějnictví), i když na mnoha místech se o nadpřirozených jevech (zázracích) zmiňuje. Tyto zázraky však neměly za účel vyvolávat senzace, ale sloužily k důkazům existence boží moci či boží pomoci v extrémních situacích ohrožení. 
Nyní vyvstává otázka, pokud se tyto jevy vyskytují v současném  křesťanství, jaký je jejich skutečný duchovní zdroj. Katolicismus,  k němuž možno zahrnout i pravoslaví, se postupně odchýlil od původního apoštolského učení obsaženého v Písmu NZ, navracel se zčásti svou formou i obsahem zpět do pohanských náboženských kultů (fetišismus, idolatrie, kult mrtvých, úřad kněze, transsubstanciace, atd.) v hojné míře pěstoval i mysticismus, okultismus, zázraky a pověry, což více napomáhalo udržovat věřící ve strachu, slepé poslušnosti a závislosti na kléru, než k živé víře v Ježíše Krista, pokání a duchovnímu znovuzrození s pozitivními výsledky na kvalitu života jednotlivce i společnosti. 
Někteří jedinci, zvlášťe katolíci, byli těmito parapsychickými  schopnostmi vybaveni. V  nedávné historii  u nás na př. Břetislav Kafka, z něhož pak čerpal i Zdeněk Rejdák, příslušník řádu Maltézských rytířů, zakladatel  oboru psychotronika v době komunistické ateistické totality, kterému se snažil dát punc vědeckosti,  využíval i schopností psychika a léčitele pátera Ferdy a se svou "vědou" se snažil proniknout do Lateránské univerzity v době působení vrchního inkvizitora Ratzingera počátkem 80. let. 
Naopak protestantizmus, ve své snaze se tohoto pohanského balastu zbavit, přiklonil se více k racionalismu a liberalismu a tyto jevy z povědomí lidí vytlačoval až do té míry, že všechny zázraky v Písmu prohlásil za mýty, v lepším případě kompromisně připouštěl, že se mohly kdysi dít, ale dnes se  už nedějí, nebo dít nemusí (něco podobného, co tvrdí evolucionisté o samotném vzniku života). 
Tento vyšší kriticizmus Písma se pak uplatnil i v katolicismu, který ostatně nepovažuje Bibli za záruku pravdy a nahražuje ji tradicí, spekulacemi a tendenční interpretací a věří v evoluci, paradoxně k tomu, že na okultní jevy  uvnitř církve věří a používá je k důkazu pravosti a jedinečnosti ŘKC víry. 

Myslím, že oba tyto extrémy jsou špatné. 

Dnešní zázraky v katolicismu se povětšinou vztahují k t. zv. mariánským zjevením, někdy doprovázenými i okultními jevy (světelné úkazy, krvácející, mluvící či plačící sošky a obrazy, tlukot srdce v obrazu, proměna oplatku na maso a pod.) Tyto jevy vždy ve své podstatě suplují úlohu  "jediného prostředníka" mezi Bohem a člověkem  Ježíše Krista někým jiným-Marií, kněžími, svatými, fetišismem, idolatrií, což  je obdobné ve všech pohanských kultech. Marii pak připisují  všechny božské atributy i zásluhy  a de facto  odstavují Ježíše Krista na vedlejší kolej. Tento přístup může zcela dobře vyhovovat i islámu, jehož náboženství je antikristovské a sami katolíci  kalkulují s usmířením s islámem skrze Marii. Navíc se takové zázraky dějí i v čistě muslimských zemích.  Je tedy třeba se zamyslet nad tím, v čí režii  se všechny tyto zázraky dějí, komu a čemu slouží, i když ve většině případů jsou pak různé výstupy z nich v podobě poselství zabaleny do líbivých  hesel tolerance a bezpodmíněné lásky ke každému a ke všemu. Písmo nás upozorňuje na zvýšený výskyt těchto jevů v "posledních časech" i na to, že Satan na sebe bere podobu anděla světla. (2. Korintským 11:14)  

V některých protestantských charismatických kruzích jsou často vyvolávány paranormální jevy  účelově na počkání, nezřídka  pro pobavení publika, jako nějaké masové kouzelnické představení i s dobrovolným, avšak štědrým finančním příspěvkem pro účinkujícího a jsou přisuzovány působení Ducha svatého. I v tomto případě je třeba být obezřetný a klást si otázku z jakého zdroje pocházejí, zda výsledkem je nový život v Kristu, nebo jen mystický zážitek či tělesné uzdravení, nezřídka jen dočasného psychosomatického charakteru. Jelikož zejména v Latinské Americe tyto jevy značně prosperují a odvádějí tak lidi z většinové katolické církve, pokouší se dnešní papež tento trend brzdit tím, že se snaží o ekumenismus s těmito kruhy a přejímání jejich metod práce, které nabývají masovější podoby a mohou tak dosavadní mocenskou pozici katolicismu v těchto zemích ohrozit. Sám se proto ptám, jaký postoj má křesťan  v dnešní době k těmto jevům zaujmout. Zda je kategoricky odmítnout a zůstat jen u strohého racionalismu z obavy, aby nás nesváděly na scestí, nebo se nebát je využít ve prospěch šíření evangelia, jak tomu bylo na počátku v prvotní církvi, tedy v moci Ducha svatého.  Myslím, že dobrou radou v tomto ohledu je i verš z Písma:

1 Janův 4:1  Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.


"Zázraky" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zázraky (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 28. leden 2018 @ 17:21:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím kolegu z VŠCHT Praha. Je zajímavé, kolik takto vystudovaných chemiků pochopilo, že tu nejsme jen jako nějaká hříčka náhody a přírodních dějů. Nejspíš proto se najednou vyrojilo i dost lidí z VŠCHT, kteří ani společenské děje nechtějí nechat nějakým temným neovladatelným silám osudu, ale touží je usměrňovat - většinou však podle jejich vlastních představ.

Ten příklon chemiků k duchovním věcem je způsoben asi tím, že měli možnost za svého studia i praxe nahlédnout do složitosti molekulárních struktur - většinou těch jednoduchých, neboť ty složitější jsou zkoumány a poznávány jen z části v dalších specializacích. Důsledkem rozumového poznání (tedy nikoliv slepé víry) je pak přesvědčení, že hovořit o nějaké náhodě je totální blbost. Byť jí podlehli mnozí na základě zjednodušených představ, neboť ty složitější si neumí vůbec představit, natož proniknout do  vzájemných návazností a souvislostí při probíhajících fyzikálně chemických dějích.

Co se týká zázraků, je nutné vědět nějaké přesnější údaje. Ty, co jsou nějakým způsobem publikovány nebo se staly předmětem kultů, těm se nedá věřit. Ačkoliv zázrak probíhá za zrakem a nelze ho uchopit rozumově, nic nebrání tomu, aby člověk přemýšlel. Zázrak je jedinečný a neopakovatelný, nelze ho tudíž vědecky uchopit. Pokud se například někdo zázračně uzdraví, již se to nebude opakovat stejným ani podobným způsobem. Neboť pak by to nebyl zázrak, ale nějaké pravidlo, jímž se může zabývat věda.
Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy