Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 61 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

theonomista
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104428603
přístupů od 17. 10. 2001

Poslední večeře či krvavá oběť?
Vloženo Pátek, 21. prosinec 2018 @ 08:31:32 CET Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal Nepřihlášený

[22] Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dával jim řka: »Vezměte! To jest mé tělo.« Počínání s chlebem je počínání hospodáře: vzíti chléb, požehnati, lámati a dávati spolustolujícím s výzvou, aby jedli. Ale slova, která hospodářův úkon doprovázejí, dávají mu zvláštní smysl. Ježíš mluvil aramejsky a tato řeč nezná kopuly »jest«. V Ježíšových ústech jeho slova zněla: »Toto — mé tělo.« Je tedy předem vyloučen smysl: toto jest reálně, skutečně mé tělo, tento chléb se mění nebo proměnil v mé skutečné tělo. O reálné ztotožnění chleba a těla, o reálnou přítomnost Ježíšova těla v chlebě nemohlo jít a nemůže jít. Slova mohla a mohou mít smysl jedině: Toto znamená mé tělo, chléb je symbolem, podobenstvím, obrazem mého těla. Lámání chleba pak je symbolem, podobenstvím, obrazem Ježíšovy smrti. Jeho tělu se děje totéž, co lámáním chlebu. Jako se chléb láme a ve své celistvosti ničí, tak se jeho tělo ničí smrtí. Chléb se však láme k pojídání, proto jim jej podává s výzvou, aby vzali a jedli. Tak i jeho smrt je obrazem, podobenstvím, symbolem užitku pro učedníky, který je obdobný užitku, jejž učedníkům přináší pojídání chleba. Chléb živí a to tím, že je lámán a ničen. Tak i Ježíšova smrt, zničení těla, je životem pro učedníky, životem arci duchovním. V čem záleží, není blíže vysvětleno. Je tu jen myšlenka: jako chléb slouží výživě, tak Ježíšova smrt slouží duchovní spáse. Jeho smrt má význam pro ně, oni mají duchovní podíl na požehnání jeho smrti, která je vyvrcholením a ověřením jeho díla. Společně pojídaný chléb také spojuje Ježíše s nimi i je mezi sebou navzájem. Jeho nastávající smrt tedy nezruší, nýbrž nově založí obecenství mezi ním a jimi i mezi nimi navzájem. Ježíš tedy dává význam tomuto obraznému úkonu: jednak jím oznamuje učedníkům smysl své smrti, jednak jim dává osobní účast na tom, co je jeho smrtí, jako vyvrcholením jeho díla, pro lidi získáno. Podobenstvím učedníkům vysvětluje smysl své smrti a svého díla i jejich účast na užitku té smrti a toho díla.

[23. 24] Co se stalo s prvním prvkem večeře, chlebem, děje se nyní paralelně s druhým prvkem večeře, vínem. Vzal kalich, dobrořečil a dával jim; i pili z něho všichni. Řekl jim: »To jest má krev smlouvy, vylévaná za mnohé.« I zde je úkon a doprovodná slova vysvětlení. Ale paralelismus není v dnešním znění čistý. Paralelismus by si žádal jen slov: »Toto — má krev.« Další slova: »smlouvy, vylévaná za mnohé« ruší čistotu paralelismu a činí dojem dodatečného přídavku. Jdou také obsahově, teologicky, mnohem dále, než slova při chlebu. Paralelismus s chlebem vyžaduje: Ježíš jako hospodář bere druhou součást večeře, víno v kalichu, žehná je a podává spolustolujícím k pití. Slova, doprovázející obrazný úkon, vysvětlují jeho zvláštní smysl při této poslední večeři. Ani zde nemohou slova: »Toto — má krev«, jak v aramejštině zněla, mít smysl, že v kalichu je reálně, skutečně přítomna Ježíšova krev, že se víno proměňuje v Ježíšovu krev, nýbrž jedině smysl, že víno znamená, je symbolem, podobenstvím, obrazem Ježíšovy krve. Oddělení těla, zobrazeného chlebem, od krve, zobrazené vínem, znamená opět Ježíšovu smrt. Víno se podává k pití a slouží k udržení života. Tak i jeho smrt přináší duchovní život jeho učedníkům. Společně pité víno pak je spojuje jednak s ním, jednak mezi sebou navzájem. Obecenství stolu, které dosud žili a které bylo obrazem obecenství království Božího, se sice jeho smrtí přerušuje, ale on je obnovuje jiným, duchovním způsobem. Svým obrazným úkonem na prvcích večeře je činí účastnými své smrti a obnovuje tak obecenství, žité za jeho života. Obecenství království Božího jeho smrtí nepřestane ani mezi nimi a ním, ani mezi nimi vespolek. Tímto úkonem je nově stvořeno. Jeho nastávající smrt je podle Boží vůle nutnou pro vítězství království Božího. Tím, že je učinil účastnými své smrti, učinil je účastnými i svého vítězství. V království Božím věčném, které je dovršením království Božího zde přítomného, bude jejich obecenství obnoveno věčně. To je vysloveno v dalším verši.Sestavíme-li takto Ježíšova slova v čistý paralelismus, mají svůj dobrý smysl, shodný s Ježíšovým učením o království Božím a o Synu člověka, jak jsme je poznali v dosavadních částech Evangelia. Slova, která jsou k druhému členu paralelismu přidána, jej ruší formálně i obsahově. Formálně v řečtině slovo »smlouvy«, přidané ve 2. pádě k slovu »krev«, působí těžkopádně, neřecky, jako pozdější přídavek. Ježíšova smrt je tím přídavkem chápána jako krvavá oběť, která zřizuje novou smlouvu mezi Bohem a křesťany. To je idea starozákonní. Podle Starého zákona byla krev obětních zvířat prolita při uzavírání smlouvy mezi Jahvem a Abrahamem (Gen. 15, 9—21). V Novém zákoně tuto ideu rozvíjí list Židům: že bylo třeba prolití krve Kristovy, aby byla uzavřena nová smlouva (Žid. 9, 15). Ale v Ježíšových slovech během jeho veřejného působení nenajdeme ani jedno, které by mluvilo o krvavé oběti, také ani jedno, které by mluvilo o nové smlouvě. To je nový doklad, že to slovo nebylo součástí prvotní tradice o průběhu Ježíšovy poslední večeře. Slovo »vylévaná za mnohé« upomíná na slova Mar. 10, 45 o Ježíšově smrti jako o výkupném za mnohé. Tam jsme došli k závěru, že to nejsou slova Ježíšova, ale pozdější dodatek k Ježíšovým slovům ve smyslu myšlenek o smírném, zástupném významu Ježíšovy smrti, podnícený Izaiášem 53. Ani zde nelze soudit jinak. Slova, rušící čistotu paralelismu, je nutno pokládat za přídavek prvotní církve, obsahující prvokřesťanský výklad smyslu Ježíšovy smrti. Markovo Evangelium je nám tedy svědkem toho, v co věřila prvokřesťanská obec o své večeři Páně, slavené na památku Ježíšovy smrti, chápané ve smyslu smrti výkupné. Ale nejstarší zpráva o Ježíšově poslední večeři, obsahující Ježíšovo dvoj podobenství lámaného chleba a rozdíleného vína s doprovodnými slovy, podnícenými vědomím blízkosti smrti, měla pravděpodobně jiné chápání Ježíšovy smrti, takové, které plyne z čistého paralelismu Ježíšových obrazných úkonů a doprovodných slov k nim, bez dodatku o krvi smlouvy a o krvi vylévané za mnohé.

Poznámka: Převzato z knihy Františka Kováře: Výklad Evangelia Markova


"Poslední večeře či krvavá oběť?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 237 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 28. prosinec 2018 @ 23:16:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pobožní, že tu trollí multinick z osacr, to je ateista. Ale vám podle vaší knížky Kristus nakázal, že máte uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. Nikde v bibli se nemůžu dočíst, že byste měli trollit na internetu.Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 29. prosinec 2018 @ 01:38:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomu, co na netu píše multinick

Multinick fabuluje. Nemám pivní břicho, mám 177/77, ideální parametry, nemám pleš, však jsou videa na netu, jak vypadám volně k dispozici na mém kanále. Nežiju s mladou *****ičku, co potřebuje peníze na fetování. Přítel má 30 let a vydělává si svoje peníze, já mám svoje. jsem učitel více než 20 let, mám diplom, klidně ukážu na kameru, začerním jméno a osobní údaje ovšem. Evoluce není předmět víry, je to předmět poznání, evoluce byla a je, ale ne ta směšná o náhodné mutaci, v co věří multinick. S rodinou se bavím denně, jsem po dekonverzi 3 roky, náboženství už dávno není předmětem debat, to už dávno máme za sebou. Moje rodina je prima. Na vozíku nejsem učím tělocvik mimo jiné. Na vozíku bude pravděpodobně multinick. Nejsme pedofil, líbí se mi svaly, mužnost. Nikde jsem nepsal, že dělám anální sex, to si multinick vymyslel. Stejně jako HIV - neznám osobně nikoho, kdo by to měl. To je problém Prahy. Prý mě vyhnali gayové - nevyhnali. Já jsem vyjádřil nesouhlas s tím, že volí Drahoše a demoblok. Na forum nakluky.cz mám volný přístup a píšu tam normálně, ale už se nevyjadřuji k politice. Na granosalis mám také volný přístup. Jediný Ban mám na osacr - paradoxně jako ateista, páč Petr Tomek je sluníčkář.

Multinick psal, že žije z dávek. To je všechno, co vím. A psal to veřejně. Moje dedukce je, že žije z dávek, protože je postižený. Psychicky - to je zjevné, ale možná i fyzicky, všecko tomu napovídá. Na rozdíl ode mě se bojí vystoupit z anonymity. Je schovaný. Mám zkušenost, že se schovávají škaredí lidi nebo postižení. Proto je i frustrovaný a má v sobě tolik úporné zloby.

Multinick používá na granosalis nick Nemohoucí. To není náhoda. On si ten nick dal v době, kdy si myslel, že ho nikdo nepozná. Proto byl upřímný. Na chvíli. Pak, když jsem ho odhalil, už se vztekal, že jsem ho odhalil a vztekal se na sebe že i prozradil nepřímo svoje postižení - nemohoucí. Moje dedukce jsou jen podle jeho chování. Když se něco chová jako vrána a kráká to jako vrána - bude to vrána. To je přece jasné. Když někdo napíše že žije z dávek a použije nick nemohoucí v době, kdy si myslí, že nebude odhalen, tak je jasné, že tam je spojitost. Já se kamery, ani živého setkání nebojím, multinick je schovaný, nedokazuje. Já jsem dokázal a kdykoli mohu dokázat znovu. Jsem reálný a píšu pravdu, tu mohu kdykoli dokázat. Multinick lže, vymýšlí fantasy story. Nedokazuje. Schovává se. Můj skype je kesumandle. Kdykoli se na kameru ukážu, mám videa na netu. Skoro každý den mám nové video. Je tam vidět, že jsem zdravý, štíhlý a pohledný na svůj věk. Multinick nikdy nic takového nedodal. Jen se stále schovává a bojí se pravdy. Je postižený, klidně na to vsadím, třeba 10 000Kč.Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Nemohouci1 v Sobota, 29. prosinec 2018 @ 11:22:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na webu ateistů  Jirka nepřihlášený mulit pozorovatelník hvězdoun podle kamaráda sám vykvákal, že ho rodina odhodila kvůli jeho pedo-homosexualitě.

Také tam je, že mu dali ban, prý že tam nadával i ateistům. POPÍRAL EVOLUCI.

Také je pravda, že vytahoval na lidi soukromé věci, na toliho a Tondu třeba, však je to drbna. Homobuzny mají ženský mozek a mají prý i užší brady. To se ví obecně

Pivní bříško je vidět. Pleš taky. Stáří a opotřebení také. HIV možná též. Lézy.

Zatímco já jsem zdravý jak řípa, multinick nevím, nevím kdo to je :)))

O Jirkovi píší zdejší wollek a myslivec, že je psychopat, to samé co mu říkali na OSACR, tam prý, že je Bezmozek. A pak mu dali ban.

Ahojky :))Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 29. prosinec 2018 @ 11:36:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sorry, ale zaprasilo se to tady blázny typu myslivec jan21 a nemohouci, takže to nemá smysl. Takže další příspěvky už číst nebudu. Ostatně vše podstatné bylo řečeno dostatečně krát. Takže ahoj těm normálním a magorům fakáče. Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Nemohouci1 v Čtvrtek, 27. prosinec 2018 @ 19:19:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přátelé, Jirka má pivní bříško, plešku a je už starý, žádný mladík by ho nechtěl, leda "ku..r..v...i...čka" co jde po penězích, třeba potřebuje na drogy, stačí mu málo, že mu stačí Jiřík. Nevěřím mu ani to učitelství, nezvládá gramatiku.

Je to pohádkář, někdy odmítá evoluci, pak zase ne, podívejte na OSACR na staré příspěvky od nicku Mulit. 2016, posílal mi to kamarád co tam chodívá.


Ten člověk je nemocný, úchyl, rodina ho nechce, nikdo, bude sám, bez dětí. Možná je nemocný i fyzicky, fotky posílá staré, protože je na vozíku?

Pořád o tom mluví, čeho ústa plná... jak to píše sám. Pořád jen sedí a píše tu na web. 

Určitě je nemocný duševně, je homosexuál = úchyl = jako pedofil. Pederast, říkalo se dřív.

Dříve se chodil léčit k exorcistům, ale nenarazil na pravého nebo to vzdal brzy, tak se démona nezbavil a dál žije v hříchu.

Anální sex způsobuje oděrky, přenos HIV, řiť není dělaná na velké pevné věci, ale na měkké. Na výkaly. Ne na okurky. Atd.. anální sex je hřích a proto je HIV trest za to, vyšší procento HIV mezi geji.

Bůh s námi a zlé pryč. Snad se mu podaří zase najít Krista. JInak skončí v pekelných mukách. Dobrou a někdy! Jdu na běžky, tady máme sníh. :)
Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 26. prosinec 2018 @ 16:38:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
///že to nejsou slova Ježíšova, ale pozdější dodatek k Ježíšovým slovům///

Když člověk otevře oči, vidí ty "křesťanské dodatky" vlastně všude. 
Může to být  dáno tím, že historický Ježíš nebyl až tak vyjímečný, nedělal vlastně nic mimořádného, a tudíž jej málokdo znal, či bral vážně... 


Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 22. prosinec 2018 @ 16:31:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani jsem to nečetl, stačí si přečíst titulek a člověk okamžitě ví, že nějaký tupec si plete vánoce a svátky velikonoční, prostě neví která bije.Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 22. prosinec 2018 @ 18:25:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aramejština musí být zvláštní řeč. Když řekneš toto mé tělo tak je to tělo někoho jiného ? Nebo to není vůbec žádné tělo ? Jak bys řekl aramejsky třeba moje židle ? Aby to nebyla třeba symbolická bota ?Re: Poslední večeře či krvavá oběť? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 22. prosinec 2018 @ 15:46:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Diskuse vám tu moc nejede, tak co píše Antonín Vaněk k pobožným:

Kdyby nebylo náboženství, nebylo by ateismu.
Stoupenci sekulárního státu, mezi něž patřím, nehodlají nikomu zakazovat víru v cokoliv. Postavte si doma oltář a modlete se k čemu chcete. Nebo si zajděte do klubovny věřících a tam se společně oddávejte nejrůznějším rituálům. Ale nesnažte se vnutit ostatním vaši víru a nechtějte od ostatních, aby vám vaše kratochvíle platili. Nezaměňujte vaši organizaci s jinými organizacemi, které dostávají dotace od státu nebo kterým občané přispívají. Jejich činnost není založena na uctívání neprokazatelného subjektu.
Jak jsem prohlásil v posledním vydání Máte slovo: Není zmrtvýchvstání, nikdy nepřijde žádný spasitel a nikdo nebude žít život věčný v království nebeském. Máte-li jiný názor, v kultivované diskusi mne a nejen mne můžete přesvědčit, že se mýlím.Stránka vygenerována za: 3.72 sekundy