Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 37 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104428840
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je pravda a co je podvod?
Vloženo Pátek, 14. červen 2019 @ 09:08:56 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal Frantisek100

26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ ·  

27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. ·  
28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. ·  29Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ ·  
30Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.  

   Tato událost je ještě popsána u Marka a i u Lukáše.   Ale ani jeden  z nich , Marek či Lukáš, u toho nebyl a je to již zprostředkovaná událost, pouze o tom slyšeli vyprávět.   V této části příběhu jsou klíčové dvě věci: chléb a víno.   Když bere do ruky chléb, podává ho učedníkům  a říká vezměte, jezte, toto je mé tělo, tak přece je jasné, že mluví obrazně. Jeho tělo ještě nebylo vydáno na kříži, ale chléb je zde symbol. A chápejme to jako symbol a ne jako skutečné tělo. Do druhé chápání je práce Satana, aby zamlžil význam Ježíšova života. I jinde mluví Pán Ježíš o sobě jako o chlébě a myslí snad tím svoje masité tělo??   Cituji:   
 
24Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. ·  
25Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“ ·  
26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. ·  
27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“     ·  
33Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ ·  
34Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ ·  
35Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.   

Proč hledali Ježíše? On totiž před tím učinil zázrak. Nasytil několik tisíc lidí chlebem. A pak zmizel.A oni ho hledají právě kvůli tomu chlebu  ze zázraku, který nasytí jejich žaludky. A Pán Ježíš vidí do jejich myšlení. Vidí, že oni se shánějí a jde jim hlavně o to pozemské. A proto jim říká, tento chleb je pomíjející pokrm a není důležitý pro život věčný.  Ten chléb, který je potřebný pro váš duchovní život, pro vaši duši, je dávám z nebe. Najednou to chápou aspoň trochu. Tak nám ho dávej, pane.Ale on je překvapí. 

To jsem já.   · 
47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. ·  
48Já jsem chléb života. ·  
49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. ·  
50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. ·  
51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“   

 Jde o duchovní zobrazení abstraktních pojmů.   Jako chléb z obilí dává sílu našemu biologickému životu, živočišné existenci , tak pro náš duchovní život, duchovní existenci, která není ohraničena  fyzickou smrtí, je třeba obrazně  víra v Ježíše, duchovní chléb. Víte, víc nám to Pán Ježíš už nemohl dál zobrazit k pochopení.     A proto říká jezte tento chléb, tím krmíte svoji vírou svoji duši. To je to, co je třeba pro váš duchovní růst.  A jsou to jedna  z posledních kázání svým učedníkům.    

 A pak tu máme kalich vína.  

 On to byl asi jediný nápoj v té době běžný, který měl červenou barvu. A tady byly důležité  kapalné skupenství a barva. Proč?  Aby to připomínalo krev. Určitě ne proto, abychom ji pili, přece pití krve bylo u židů přísně zakázáno.   Opět symbol.   Symbol krvácení a utrpení. Toho utrpení, které bude muset vydržet Boží Syn, aby lidi zachránil. Lidé velice snadno zapomínají. A tak při pohledu na pohár vína a jeho červenou barvu si vzpomeňme na utrpení Božího Syna. To ještě tehdy učedníci vůbec nechápali. Nepochopili prozatím, že tady tak byla díky oběti Pána Ježíše uzavřena Nová smlouva. Smlouva o vítězství nad smrtí, o Boží milosti a záchrany člověka.   Pokud symboly bereme jako skutečnost, čili jako masité Ježíšovi tělo a skutečnou krev,  pak je to strašné, protože pak nechápeme to, co Pán Ježíš nám chtěl sdělit těmito symboly.   Pán Ježíš po této večeři odchází s učedníky do Getsemane, zahrada.   Je pozdě večer, je noc učedníci usnuli únavou, ale Pán  Ježíš bdí, modlí a zápasí duchovně sám se sebou. Vydržím to zítra? Chce být opět sám, ale pak si raději vezme sebou   · 

 36Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ ·  ¨
37Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. ·  
38Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“     ·  
39Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ ·  
40Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?  

 Nikdy neviděli Pána Ježíše, aby padl tváří k zemi  a takto se modlil. Přesto únavou usnou.     S brzkým ránem nastal nejtěžší  a poslední den Pána Ježíše  v tomto lidském těle zde na Zemi.   Den utrpení, ale i vítězství.   A co je naše vítězství, pravda a co je podvod?                                       .            

"Co je pravda a co je podvod?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je pravda a co je podvod? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 14. červen 2019 @ 11:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tak tak Františku, někteří to nepochopili a Satan toho plně využívá k ohavným modlářským rituálům. Ve Svatém písmu je i jasně psáno, že krev patří jedinému Bohu.
Celé to lámání chleba je o budoucím seslání Svatého Ducha !!!, kterého bude zadarmo pro všechny dokonce i pro psíky... jak je psáno.
A sleduj co je psáno pro ty co tak činí, co popíjejí krev... : 17 [www.obohu.cz]A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 [www.obohu.cz]A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.“   19 [www.obohu.cz]Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu.   20 [www.obohu.cz]A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.Re: Co je pravda a co je podvod? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 15. červen 2019 @ 12:47:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpadlík Franta sluha Satana, zase se pokouší svým mozečkem vymyslet konstrukce jak poplivat Krista a jeho Církev. Marně se snažíš a i pro svého pána Satana jsi jen špimavý chlup z jeho zadku. Píšeš a vymýšlíš jen to co by nejvíce poplivali Boha. Magor píše: přece je jasné, že mluví obrazně. Jeho tělo ještě nebylo vydáno na kříži, ale chléb je zde symbol. A chápejme to jako symbol a ne jako skutečné tělo.


Takže Franta sluha Satana nám oznamuje, že Ježíš Kristus je lhář. Co také může vypadnout z člověka, který zde oznámil, že v Boha nevěří. On ten ubožák si myslí, že se Ježíš  stal Bohem až na Kříži?

 
49 [biblenet.cz]Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.  
 • 50 [biblenet.cz]Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
 • 51 [biblenet.cz]Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
 • 52 [biblenet.cz]Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
 • 53 [biblenet.cz]Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
 • 54 [biblenet.cz]Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
 • 55 [biblenet.cz]Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
 • 56 [biblenet.cz]Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
 • 57 [biblenet.cz]Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
 • 58 [biblenet.cz]To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
 • 59 [biblenet.cz]To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. • Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy