Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16158, komentáře < 7 dní: 241, komentářů celkem: 395051, adminů: 60, uživatelů: 5060  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 45 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska
·Medvedìv tvrdí, že západní termonukleární degeneráti znesvìcují køesťanství
·Proè volili evangelikálové Orbána
·23. dubna 2022 byl zvolen nový Výkonný výbor BJB
·Informace Sboru BJB v Jablonci nad Nisou o stavu ukonèení èlenství v BJB

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108060544
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je pravda a co je podvod?
Vloženo Pátek, 14. červen 2019 @ 09:08:56 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal Frantisek100

26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ ·  

27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. ·  
28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. ·  29Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ ·  
30Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.  

   Tato událost je ještě popsána u Marka a i u Lukáše.   Ale ani jeden  z nich , Marek či Lukáš, u toho nebyl a je to již zprostředkovaná událost, pouze o tom slyšeli vyprávět.   V této části příběhu jsou klíčové dvě věci: chléb a víno.   Když bere do ruky chléb, podává ho učedníkům  a říká vezměte, jezte, toto je mé tělo, tak přece je jasné, že mluví obrazně. Jeho tělo ještě nebylo vydáno na kříži, ale chléb je zde symbol. A chápejme to jako symbol a ne jako skutečné tělo. Do druhé chápání je práce Satana, aby zamlžil význam Ježíšova života. I jinde mluví Pán Ježíš o sobě jako o chlébě a myslí snad tím svoje masité tělo??   Cituji:   
 
24Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. ·  
25Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“ ·  
26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. ·  
27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“     ·  
33Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ ·  
34Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ ·  
35Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.   

Proč hledali Ježíše? On totiž před tím učinil zázrak. Nasytil několik tisíc lidí chlebem. A pak zmizel.A oni ho hledají právě kvůli tomu chlebu  ze zázraku, který nasytí jejich žaludky. A Pán Ježíš vidí do jejich myšlení. Vidí, že oni se shánějí a jde jim hlavně o to pozemské. A proto jim říká, tento chleb je pomíjející pokrm a není důležitý pro život věčný.  Ten chléb, který je potřebný pro váš duchovní život, pro vaši duši, je dávám z nebe. Najednou to chápou aspoň trochu. Tak nám ho dávej, pane.Ale on je překvapí. 

To jsem já.   · 
47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. ·  
48Já jsem chléb života. ·  
49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. ·  
50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. ·  
51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“   

 Jde o duchovní zobrazení abstraktních pojmů.   Jako chléb z obilí dává sílu našemu biologickému životu, živočišné existenci , tak pro náš duchovní život, duchovní existenci, která není ohraničena  fyzickou smrtí, je třeba obrazně  víra v Ježíše, duchovní chléb. Víte, víc nám to Pán Ježíš už nemohl dál zobrazit k pochopení.     A proto říká jezte tento chléb, tím krmíte svoji vírou svoji duši. To je to, co je třeba pro váš duchovní růst.  A jsou to jedna  z posledních kázání svým učedníkům.    

 A pak tu máme kalich vína.  

 On to byl asi jediný nápoj v té době běžný, který měl červenou barvu. A tady byly důležité  kapalné skupenství a barva. Proč?  Aby to připomínalo krev. Určitě ne proto, abychom ji pili, přece pití krve bylo u židů přísně zakázáno.   Opět symbol.   Symbol krvácení a utrpení. Toho utrpení, které bude muset vydržet Boží Syn, aby lidi zachránil. Lidé velice snadno zapomínají. A tak při pohledu na pohár vína a jeho červenou barvu si vzpomeňme na utrpení Božího Syna. To ještě tehdy učedníci vůbec nechápali. Nepochopili prozatím, že tady tak byla díky oběti Pána Ježíše uzavřena Nová smlouva. Smlouva o vítězství nad smrtí, o Boží milosti a záchrany člověka.   Pokud symboly bereme jako skutečnost, čili jako masité Ježíšovi tělo a skutečnou krev,  pak je to strašné, protože pak nechápeme to, co Pán Ježíš nám chtěl sdělit těmito symboly.   Pán Ježíš po této večeři odchází s učedníky do Getsemane, zahrada.   Je pozdě večer, je noc učedníci usnuli únavou, ale Pán  Ježíš bdí, modlí a zápasí duchovně sám se sebou. Vydržím to zítra? Chce být opět sám, ale pak si raději vezme sebou   · 

 36Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ ·  ¨
37Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. ·  
38Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“     ·  
39Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ ·  
40Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?  

 Nikdy neviděli Pána Ježíše, aby padl tváří k zemi  a takto se modlil. Přesto únavou usnou.     S brzkým ránem nastal nejtěžší  a poslední den Pána Ježíše  v tomto lidském těle zde na Zemi.   Den utrpení, ale i vítězství.   A co je naše vítězství, pravda a co je podvod?                                       .            

"Co je pravda a co je podvod?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je pravda a co je podvod? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 14. červen 2019 @ 11:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tak tak Františku, někteří to nepochopili a Satan toho plně využívá k ohavným modlářským rituálům. Ve Svatém písmu je i jasně psáno, že krev patří jedinému Bohu.
Celé to lámání chleba je o budoucím seslání Svatého Ducha !!!, kterého bude zadarmo pro všechny dokonce i pro psíky... jak je psáno.
A sleduj co je psáno pro ty co tak činí, co popíjejí krev... : 17 [www.obohu.cz]A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 [www.obohu.cz]A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.“   19 [www.obohu.cz]Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu.   20 [www.obohu.cz]A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.Re: Co je pravda a co je podvod? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 15. červen 2019 @ 12:47:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpadlík Franta sluha Satana, zase se pokouší svým mozečkem vymyslet konstrukce jak poplivat Krista a jeho Církev. Marně se snažíš a i pro svého pána Satana jsi jen špimavý chlup z jeho zadku. Píšeš a vymýšlíš jen to co by nejvíce poplivali Boha. Magor píše: přece je jasné, že mluví obrazně. Jeho tělo ještě nebylo vydáno na kříži, ale chléb je zde symbol. A chápejme to jako symbol a ne jako skutečné tělo.


Takže Franta sluha Satana nám oznamuje, že Ježíš Kristus je lhář. Co také může vypadnout z člověka, který zde oznámil, že v Boha nevěří. On ten ubožák si myslí, že se Ježíš  stal Bohem až na Kříži?

 
49 [biblenet.cz]Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.  
 • 50 [biblenet.cz]Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
 • 51 [biblenet.cz]Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
 • 52 [biblenet.cz]Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
 • 53 [biblenet.cz]Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
 • 54 [biblenet.cz]Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
 • 55 [biblenet.cz]Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
 • 56 [biblenet.cz]Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
 • 57 [biblenet.cz]Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
 • 58 [biblenet.cz]To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
 • 59 [biblenet.cz]To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. • Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy