Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15942, komentáře < 7 dní: 513, komentářů celkem: 379349, adminů: 60, uživatelů: 4950  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 264 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Lolik
rosmano
ivanp
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“
·Marek Krajèí: Tiekli mi slzy, nepodporili ma ani moji vlastní
·Sèítání lidu 2021 - Informace pro èleny a pøátele baptistického hnutí
·Sèítání lidu 2021 - informace generálního sekretáøe Ekumenické rady církví
·SCEAV: Podpoøte svou církev ve sèítání lidu
·Tøeboòská výzva
·Ekumenická rada církví se pøipojuje k minutì ticha za obìti pandemie
·Film vìnovaný životu J. A. Komenského
·Slovenský ministr zdravotnictví baptista Marek Krajèí konèí kvùli koalièní krizi

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104223268
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev
Vloženo Čtvrtek, 04. červenec 2019 @ 17:37:44 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal dzehenuti

  • Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří pravou Svatou církev
 
  • Ačkoliv je mnoho rozepří mezi různými pozemskými církvemi je to právě víra v Ježíše, která nás sjednocuje v pravou Svatou církev
 
  • Víra v Ježíše daleko přesahuje způsob křtu, výklady jediného  Boha (trojice atd), spornost eucharistie a další sporné věci
 
  • Ježíš je nad veškerými lidskými nauky, nad veškerými věroukami
 
  • Víra v Ježíše přemůže smrt i falešné pozemské církve a jejich falešné kněžstvo a hirearchii
 
  • Hlavou pravé Svaté církve je Ježíš, nikdo jiný. Zachraňuje nás  víra v Ježíše nikoliv víra v jakékoliv jiného kněze nebo papeže.

"Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev " | Přihlásit/Vytvořit účet | 201 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 04. červenec 2019 @ 18:12:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římanům 10,9. Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 04. červenec 2019 @ 20:20:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý duchovní alibismus. Sv. Pavel to řekl jasně "uvěřili jste nadarmo". Proč? Věřit je možno jen pokud jsem v Církvi, která je v jednotě s učením Krista, jak konstatuje Evangelium: "učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal a já jsem s vámi až do konce světa". Víra v Krista bez Církve je alibismus, tedy nevěra v Krista. Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 04. červenec 2019 @ 23:46:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"výklady jediného  Boha (trojice atd),"

Pokud jde o toto, překopíruji jeden svůj komentář.

Re: A SVEDOU MNOHÉ . . REAKCE NA KNIHU ALEŠE FRANCE

ZÁKLADY BIBLICKÉHO UČENÍ
R. E. Harlow

Osoba Ducha svatého

Osoba si uvědomuje, že může mluvit, jednat, vyjadřovat se. Ve Sk. 10:19,20 Duch svatý hovoří. Říká: "Já jsem je poslal." Ve Sk. 13:2 říká: "Povolal jsem je." Ve Zj. 2 a 3 čteme sedmkrát o tom, co "Duch řekl církvím."

Osoba má samostatnou vůli. Má ji i Duch svatý (1Kor. 12:11). Namáhá se s lidmi (1M. 6:3). Vede Boží syny (Ř. 8:14).

Osoba má pocity. Duch svatý může být ztrápený (Iz. 63:10), zarmoucený (Ef. 4:30), nebo rozhněvaný (Žd. 10:29). 

Osoba má inteligenci. Duch svatý má mysl (Ř. 8:27). Zkoumá nejhlubší věci Boží a zná i Boží mysl (1Kor. 2:10,11). 

Pouhý vliv, nebo síla nemá žádnou vůli, mysl, ani pocity, ani o sobě nemůže mluvit v první osobě. V některých pasážích Bible se odkazuje na Ducha svatého zájmenem "to", ale jen proto, že řecké slovo pro "Ducha" a "vítr" (pneuma) je ve středním rodě a proto vyžaduje zájmeno ve středním rodě.  V některých pasážích, například u (J. 14:26) pisatel vlastně porušuje gramatická pravidla, když používá zájmeno "on", aby zdůraznil osobnost Boha Ducha svatého. 

Božství Ducha svatého

V Bibli jsou i andělé nazýváni duchy a někteří z nich svatými duchy. Z Písma je zřejmé, že Duch svatý má Boží vlastnosti. Už samotná slova "Duch svatý" (Lk. 11:13) nás učí, že je Duchem a že je svatý, což jsou dvě božské vlastnosti. Je věčný (Žd. 9:14). Každé stvoření, každý anděl, všechno má počátek, jen Bůh je věčný (bez počátku i bez konce). Duch svatý je svrchovaný, spojený rovnocenným způsobem s Bohem Otcem a Bohem Synem. Proto jsme pokřtěni ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého (Mt. 28:19)

Pavel vyjádřil požehnání Korintským svatým od trojjediného Boha (2Kor. 13:13). Bylo by velmi nesprávné klást stvoření na roveň Bohu. Je možné citovat i verše, které, jak se zdá,naznačují, že Duch svatý je nadřízen nebo podřízen Otci nebo Synu (J. 15:26; 16:7).Na druhé straně mluvit proti Kristu bude odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude prominuto nikdy (Mt. 12:32). 

To zdánlivě naznačuje, že Duch svatý je důležitější než Kristus. Když studujeme jakýkoli předmět v Písmu, je nutné srovnávat všechny verše, které se k němu vztahují.  Shrneme-li verše o Duchu svatém, můžeme dojít k závěru, že Duch je roven Otci i Synu

Je všemohoucí. Duch je spojen s Bohem při stvoření. Kristus činil zázraky Božím Duchem a obnova je dílem Ducha svatého. 

Je vševědoucí. Zná hluboké Boží věci (1Kor. 2:10).

Je všudypřítomný. V Ž. 139:7-10 vidíme, že je nemožné uniknout Duchu Božímu. 

Je spravedlivý. Kárá svět za hřích, soudí podle spravedlnosti a práva (J. 16:8-11). 

Je laskavý. Je nazýván Duchem milosti (Žd. 10:29). Jeho láska je ukázána v (Ř. 15:30).

Tyto verše a mnohé jiné ukazují, že vlastnosti Boží jsou vlastnostmi Ducha svatého. 

Dalšími Božími vlastnostmi jsou sebezjevování a stálost. Vše, co víme o Bohu je zjeveno skrze Ducha. Je nazýván "Duchem pravdy" (J. 14:17). Zjevuje se skrze Písmo, ale jeho hlavním úkolem je oslavovat Krista (J. 16:14). 

Co se týče stálosti, Duch se nikdy nezmění. jeho pravidelnou činností je oslava Krista. Výraz "sedm duchů Božích" (Zj. 3:1) označuje plnost a všudypřítomnost Ducha. Ani tato pasáž, ani ta z (Iz. 11:2) neučí, že existuje mnoho svatých duchů, nebo že Duch svatý může jednat v nesouladu se sebou samým, nebo s Bohem Otcem, či Bohem Synem.

Slova Boha ve Starém Zákoně jsou v Novém Zákoně často interpretována jako slova Ducha svatého. Např. v (Iz. 6:9,10) slyšel prorok slova Jahveho (Boha), ale apoštol Pavel ve (Sk. 28:25-27) říká, že mluvil Duch svatý. U (Jr. 31:31) Hospodin slibuje, že uzavře novou smlouvu s izraelským domem. V (Žd. 10:15-17) se o těchto slovech praví, že je vyřkl Duch svatý. 

A závěrem dodejme, že Duch svatý je explicitně nazván Bohem. Ve (Sk. 5:3,4) Petr konstatuje, že Ananiáš vlastně lhal Bohu, když lhal Duchu svatému. Nyní budeme uvažovat o díle Ducha svatého. Všechny jeho skutky dokazují, že je Boží osobou, rovnou ve všech směrech Otci i Synu. Bible učí, že Duch svatý je opravdu a plně Bohem samotným.

 R. E. Harlow, Základy biblického učení, A-ALEF  Ostrava 2003; ISBN 80-85237-96-2 , str. 46,47    Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 12:03:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Oko nám totiž pořád žije v bludu, že katolická církev je tou svatou církví o které je psáno v písmu... a to zcela evidentně není a jde to jednoduše dokázat Svatým písmem.Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 09. červenec 2019 @ 07:47:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nedávno probíhala v ČR nechutná divadelní hra, která hanila našeho pána Ježíše. A dle mého názoru právě tam se sešli praví členové Svaté církve. Asi 50 lidí, někdo katolík někdo evangelík atd.... ale přišli tam a postavili se za svého pána.
To jsou lidé, kteří tvoří Svatou církev.  50 lidí... no nic moc ale Ježíš našel víru.Re: Víra v Ježíše sjednocuje a tvoří JEDINOU pravou Svatou církev (Skóre: 1)
Vložil: Pomo v Čtvrtek, 06. srpen 2020 @ 11:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde nemohu více než souhlasit. Pozastavuji ale nad tím, když toto píšeš, Proč jsi pak psal, že jsi neplatně křtěný, že se musíš nechat znova pokřtít a že kdo vyznává trojici je satanův služebník (nebo tak nějak)? 

Nerejpu, jen mě to doopravdy zajímá.

Přeji ti Boží poženhnání.Stránka vygenerována za: 2.20 sekundy