Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Xenie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16063, komentáře < 7 dní: 359, komentářů celkem: 387880, adminů: 60, uživatelů: 5024  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 247 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers
·Výsledky Sjezdu delegátù BJB v Brnì 6.11.2021
·Kazatel Pavel Mrázek byl zvolen vedoucím Odboru mládeže BJB
·Od 1.11.2021 dochází ke zmìnì epidemiologických opatøení na církevních akcích

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106522068
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Mně patří pomsta
Vloženo Pondělí, 09. prosinec 2019 @ 23:20:12 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

 Pán Ježíš používá  jedno podobenství, které je určeno tehdy žijícím židům  a ukazuje na tom co někteří z nich zažijí ještě za svého života.   Cituji: · 

 1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: ·  
2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. ·  
3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. ·  
4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘ · 
5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. ·  
6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. ·  
7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. ·  
8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; ·  
9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘ ·  
0Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. ·  
11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. ·  
2Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. ·  13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ·  
14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ ·  
15Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. 
 Konec citace. 

Je bezpochybné, že tím králem je Bůh, který vystrojil svatbu svému synu, tedy Pánu Ježíši. 

  3Poslal služebníky.. 
Kdo jsou ti služebníci? 
Učedníci samozřejmě nechápali, že to budou oni sami. Ano, byli to oni.Oni měli zvát na svatbu, šířit tu radostnou zvěst o záchraně a lásce Boží. Kde?  Přece prvně mezi svými, tedy mezi židy.   A jaká bude reakce pozvaných? Lhostejnost, vymlouvání, že nemají čas  a mají jiné povinnosti. Ale král je posílí znova a znova. Pak už nejde o vymlouvání, ale rovnou o napadení služebníků a jejich dokonce zabíjení. A to se stalo. Mnozí z učedníků byli dokonce popraveni, vzpomeňme si na Štěpána a mnohé další. To byly události, které se pak po smrti Pána Ježíše a po jeho odchodu do nebe skutečně staly. Národ, který byl nejlíp připraven na tuto Boží pravdu se zachoval hůř než někteří pohané. Nechá to král jen tak projít? Nenechal. Použil k vykonání trestu římské vojáky a mělo to fatální následky. Jeruzalém je zničen a židé se rozprchli po celém tehdejším světě. V té době už asi byli všichni apoštolové mimo Jana  po smrti.  A co udělal král dál? ·  
9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘   Židé pozvaní nepřijali, tak jsou zváni všichni, koho služebníci najdou. I my bychom měli zvát. ·  
10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. 

 Jací lidé byli mezi stolovníky?
 Přece dobří i zlí. 
Víte mezi křestany za ta staletí proto nebyli jen hodní lidé, ale i ti zlí. Někdy mám pocit, že těch zlých bylo víc. Dějiny církve jsou kruté, strašně kruté. Když mluvím s lidmi, tak někdy uvažují jako jsem uvažoval já. Vždyť mezi věřícími bylo a je tolik křiváků, i nacisté byli věřící a co napáchali zla??   Dnes to chápu. Pán zve všechny, protože i zlí lidé se někdy dokáží v prostředí křestanů změnit k lepšímu. Ale je také psáno:   

 Řím 12 ·  17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. ·  
18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. ·  
19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 

 A král čili Bůh to na té svatební hostině vyřešil: ·  

11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. ·  
12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. ·  13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ·  
14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“   

Co to znamená, že nebyl oblečen na svatbu?  V jiném překladu je psáno, že neměl svatební roucho.Tady nešlo o fyzický oblek. Bůh vidí i do srdce člověka. I my sami někdy tušíme, kdo je asi zlý podle mimiky člověka, barvy hlasu, výrazů očí., prostě podle některých vnějších projevů. Bůh vidí mnohem dokonaleji.   Zjev 19 · ¨
 7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila ·  8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ 

Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. · 

  9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“  

Přijít na stavbu Pána Ježíše znamená mít svatební oděv. U židů bylo i možné, že pozvaní na svatbu dostali i svatební oděv. Tento člověk ho z nějakých důvodů neměl a neumí se ani slovně ubránit. Mlčí. nechce se přiznat k tomu, jaký je  a podle toho také skončí. Závěr podobenství poodhalil  to, co čekalo církev. Ano, ona přibrala hodně lidí, ale bohužel i těch zlých a podle toho dějiny církve tak vypadaly.

"Mně patří pomsta" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mně patří pomsta (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 09. prosinec 2019 @ 23:56:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. ·  
Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. ·  
Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; ·
Za devatero horama a devatero řekama, žili byli.
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo.  
Jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré
Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj, Ivane. 
Re: Mně patří pomsta (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 10. prosinec 2019 @ 08:51:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozváni na hostinu jsou všichni lidé - dobří i zlí.

Ale nezbytnou podmínkou účasti na této hostině je mít "svatební roucho" - být totiž ve stavu bez hříchu ke smrti. Toto odpuštění hříchů se nám děje z pouhé milosti Boha - jen pro zásluhy Krista.

A právě toto Pán nabízí všem zlým lidem - čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Samotné pozvání se děje způsobem, že se Bůh dotýká lidského srdce a vzbuzuje v něm touhu žít svůj život správně. Navíc jsou ti "zlí" zváni i skrze své současníky - křesťany, kteří svým způsobem života takovým lidem "svítí na cestu", jsou jim dobrým příkladem. Dobrý příklad života zve lépe, než ta nejkrásnější slova o Bohu.

Kdo z těch zlých tedy učiní pokání a vyzná své hříchy Bohu
(a závažné hříchy i církvi s mocí služby odpouštět hříchy - J 20,21-23),
ten obdrží "svatební roucho" a bude na tom na hostině podobně, jako ti lidé dobří.Stránka vygenerována za: 0.17 sekundy