Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Drahoslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16084, komentáře < 7 dní: 156, komentářů celkem: 389882, adminů: 60, uživatelů: 5030  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 55 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
·Seznam vypuštìných novozákonních veršù v Pøekladu Nového svìta
·Pastoral brothers – kde konèí vtipnost?
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106906750
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou.
Vloženo Středa, 06. květen 2020 @ 12:41:12 CEST Vložil: Tomas

Zkušenosti poslal Nepřihlášený

Evangelium. 

Jistá záchrana je ve víře a milosti Krista. 

Prokleté jiné evangelium. 
Nejistá záchrana je ve tvých dobrých skutcích. 

Evangelium. 
V čem jsi slabý, v tom jsi v Kristu silný. 
Odevzdej ve víře svou slabost Kristu, a on ti dá svou sílu, a už tě nic na světě od něho neodloučí. 

Prokleté jiné evangelium. 
Tvoje slabost tě může kdykoliv odloučit od Krista. Proto nyní nemáš záchranu v Kristu jistou. 

Evangelium. 
Zachránila tě milost Krista. Máš život věčný. 

Prokleté jiné evangelium. 
Zachrana možná bude pro tvé dobré skutky, ale až po smrti. 

Evangelium. 
Kristus má ve tvém chrámu těla příbytek a je stále s tebou. 

Prokleté jiné evangelium. 
Krista z tebe vyhání hřích. Kristus tě opustí pro tvůj hřích a slabost. 

Evangelium. 
Kristus se nad pokorným kajícníkem pro lásku boží vždy smiluje a ztracenou ovečku najde a zachrání. 

Prokleté jiné evangelium. 
Kristus se nad tebou smiluje pro tvůj dobrý skutek,  a až pak se k tobě možná vrátí. Ztracená ovečka je Kristem opuštěná, a musí Krista najít sama. 

Evangelium. 
Krista přijmeš jednou provždy a navždy a pak už jsi v Duchu svatém navždy s ním, a neodloučí tě od Krista ani smrt.  

Prokleté jiné evangelium. 
Krista neustále přijímáš a odmítáš, a on opakovaně k tobě vchází a odchází. 

Evangelium. 
Kristus je jediný zachránce a prostředník mezi Bohem a lidmi. 

Prokleté jiné evangelium. 
Kristus není jediný zachránce a prostředník mezi Bohem a lidmi. 

Evangelium. 
Boží záchrana je zcela zadarmo. Je to  ničím nezasloužená boží milost. 

Prokleté jiné evangelium. 
Boží zachrana je vždy za něco. Musíš si ji něčím zasloužit. Musíš na své záchraně s Bohem záslužně spolupracovat. 

Evangelium. 
Kristus tě vždy a dokonale miluje. Nic tě neodloučí od lásky boží. 

Prokleté jiné evangelium. 
Kristus tě kvůli tvému hříchu nemiluje. Hřích tě odlučuje od lásky boží. 

Evangelium. 
Věř Bohu, on tě nikdy neopustí. 

Prokleté jiné evangelium. 
I když Bohu věříš, tak tě občas opustí. 

Evangelium. 
Víra je boží dar. Bůh ti v tomto daru neustále ukazuje, že se na jeho milost a lásku můžeš vždy a všude absolutně spolehnout. Věříš v Dokonalého. 
Bůh je stále s Tebou. "Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou. " | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 06. květen 2020 @ 13:58:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec zase řádí...

...ale co když Myslivec (nebo kdokoli jiný) pokorným kajícníkem není a je zatvrzen klamem hříchu?


Žd 3:12 [www.obohu.cz]:Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha,
a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce.

Re: Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 06. květen 2020 @ 14:30:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evangelium. 
Krista přijmeš jednou provždy a navždy a pak už jsi v Duchu svatém navždy s ním, a neodloučí tě od Krista ani smrt.  

Evangelium. 
Věř Bohu, on tě nikdy neopustí. 
Evangelium podle Písma 

Ř 11:22 [www.obohu.cz]:
Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty.


I když tě Bůh vytne, tak tě neopustí ?2P 2:20 [www.obohu.cz]:
Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první.
Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno. Přihodilo se jim to, co říká toto pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se opět válí v bahně.


To nevypadá, že by tito lidé byli navždy v Duchu svatém navždy s Kristem.
Re: Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 06. květen 2020 @ 18:32:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evangelium. 
V čem jsi slabý, v tom jsi v Kristu silný. 
Odevzdej ve víře svou slabost Kristu, a on ti dá svou sílu, a už tě nic na světě od něho neodloučí. 

Prokleté jiné evangelium.
Výstraha před ztracením spasení:
Tvoje slabost tě může kdykoliv odloučit od Krista. Proto nyní nemáš záchranu v Kristu jistou. 
Židům 10:26  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,Re: Víra v Dokonalého. Bůh s Tebou. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 06. květen 2020 @ 18:57:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evangelium. Jistá záchrana je ve víře a milosti Krista. 

Prokleté jiné evangelium. 
Nejistá záchrana je ve tvých dobrých skutcích.

Další lež, bez činění dobrých skutků, pokud je může kdokoliv činit nebude nikdo spasen:
Ledaže by Pán Ježíš lhal a v to samozřejmě nikdo s normálním IQ nevěří:

Matouš 25:31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.
35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36  Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.

Spravedlivý je ten kdo věří a činí dobré skutky!!!

Žalmy 112:6  Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.

Přísloví 10:30  Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydliti v zemi.

Přísloví 11:19  Tak spravedlivý rozsívá k životu, a kdož následuje zlého, k smrti své.

Přísloví 12:13  Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z soužení.

Přísloví 14:32  Pro zlost svou odstrčen bývá bezbožný, ale naději má i při smrti své spravedlivý.

Přísloví 24:16  Nebo ač sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém.

Ezechiel 3:20  Odvrátil-li by se pak spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, a já bych položil urážku před něj, a tak by umřel, ty pak bys ho nenapomenul: pro hříchť svůj umře, aniž na pamět přijde která spravedlnost jeho, kterouž činil, ale krve jeho z ruky tvé vyhledám.

Ezechiel 3:21  Pakli bys ty napomenul spravedlivého, aby nehřešil spravedlivý, a on by nehřešil, jistě že bude živ; nebo napomenut byl. Ty také duši svou vysvobodíš.

Židům 10:38  Spravedlivý pak z víry živ bude. Pakli by se kdo jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm.

1 Janův 3:7  Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.

Zjevení Janovo 22:11  Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo s*****í, s*****iž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy