Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Maxim.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 285, komentářů celkem: 416493, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 50 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

brusle7
Tomas
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113026246
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Dva aspekty Božího království
Vloženo Pátek, 03. červenec 2020 @ 09:12:45 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Boží království je samozřejmě jedno, avšak má dva aspekty ve smyslu dvojího vstupu do Království.
  1. Do Božího království se rodíme. Každý znovuzrozený věřící v Krista je občanem Božího království, je přenesen z pravomoci temnoty do Království Božího milovaného Syna.
  2. Pak je tu Království nebes, do něhož vstupují věřící v Krista tím, že v Království žijí, že rostou v životě


Ukažme si ve verších, které se o těchto dvou aspektech zmiňují, jak se věci mají:
Ad 1. První verše jsou v Janově evangeliu - J 3:5 „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.“
Kolosským 1:13-14 On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky,

Ad 2. Druhý list Petrův 1:5-11 A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

To znamená, že do Království nebes vstupujeme už jako věřící v Krista způsobem života a růstem v životě.

3:10-14 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle Jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony.

Kdo nežije v tomto věku milosti takovýmto životem, což je ve skutečnosti Kristus, náš Život (Fp 1:21, Ko 3:4), jak by mohl žít v budoucím věku, v tisíciletém království, ve věku spravedlnosti? Vždyť to nebude umět!

Nežijeme nebo tedy nemáme žít my, naším vlastním přirozeným životem (Ga 2:20). Máme nechat žít Krista místo nás, skrze nás, máme žít skrze Něho (J 6:57),zůstávat v Něm, aby On mohl zůstávat v nás (J 15:4-7), tzn. jíst Jej, pít z Jeho Ducha a dýchat Jej vzýváním Jeho jména, pro Jeho vyjádření a zastoupení Boží vlády na zemi. Jenom Kristův život se líbí Bohu a obstojí před Bohem a my jej můžeme a máme přijímat v hojnosti, tj. v přetékající míře, aby proudil a vyprodukoval drahé materiály (zlato, stříbro, drahé kameny pro Boží dům a zlato, perly a drahé kameny pro Nový Jeruzalém, Boží svaté město) pro Boží stavbu - cíl Božího budování.

Žít v Božím království sebou nese skutečnost toho, že činíme Boží vůli. Jak je psáno v 1. listu Janově 2:17 A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. A v Markovi 4:35 je dokonce napsáno, že ten, kdo činí Boží vůli, je Kristovou, tj. Boží rodinou - „Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“ Amen.

"Dva aspekty Božího království" | Přihlásit/Vytvořit účet | 50 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 03. červenec 2020 @ 14:50:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nebeské království je ve Svatém Duchu. Tedy je zde mezi námi. A až přijde fyzicky JK, bude zde i fyzicky.
Zjistil jsem ale velmi zajímavou věc :). V roce 2020 bylo dokázáno, že neutrina mají hmotnost !!!. To znamená, že teorie o rozpínání země není žádnou konspirací ale fakt.
Studoval jsem znova Genesis atd... a tuto teorii podporuje i Svaté písmo.
1. Na začátku byla země jen jako voda...tyto vody jediný Bůh stlačil a vytvořil tím kontinenty. Kdybychom ale zemi stlačilo ještě více vznikla by Pangea. A co se píše ve Svatém písmu...země bude proměněna a nebudou zde moře...to znamená jedno...současná země bude jediným Bohem stlačena zpět na Pangeu a jezerní a říční systém.  Znamená to, že současný zemský plášť expanduje..... V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny a to bude křest ohněm. Božím zásahem se ale země promění v Pangeu.Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 03. červenec 2020 @ 15:35:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, které království hlásal Ježíš? A které Jan Křtitel? Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. červenec 2020 @ 11:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Máme nechat žít Krista místo nás, skrze nás ...."...Nesmyslné bláboly z neporozumění podstaty křesťanství.My máme nechat žít Krista v nás - nikoli místo nás! Tím se učíme poznávat a pak i naplňovat Boží vůli - konat ty skutky, které pro každého z nás (nikoli pro Krista) nebeský Otec připravil.


Naše modlitby neslouží ani tak k tomu, abychom Bohu pověděli, co máme na srdci (to Bůh moc dobře ví i bez toho) - modlím se proto, abych uslyšel hovořit Boha ke mě, abych v srdci uslyšel Boží hlas a abych tak rozpoznal Boží vůli - tedy co a jak mám udělat.Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 11. červenec 2020 @ 11:29:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Již jsem to tu psal včera, Jehóšua užíval výraz království Boha a království Nebes, jako synonyma: 

„Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý do království Nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.““ (Mt 19:23.24 Český studijní překlad).Dalším synonymem je „život“, protože království Boha / království Nebes je královstvím života, neboť jeho králem je Jehóah, živý Bůh a věčný král:

A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.“ (Mat 18:9 Český studijní překlad)

svádí-li tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny“ (Mar 9:43-47 Český studijní překlad)

Ale Hospodin je pravý Bůh, on je živý Bůh a věčný král. Před jeho hněvem se třese země, národy nevydrží jeho rozhořčení.“ (Jer 10:10 Český studijní překlad)

 „Vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství třásli před Danielovým Bohem a báli se jej,neboť on je Bůh živý a stálý navěky,i jeho království, jež nebude zničeno,a jeho vláda bude až do konce.“ (Dan 6:27 Český studijní překlad)Ani Kol 1:13-14 ani 2 Pt 1:5-11 nepoužívá ani výraz „království Boha“ ani „království Nebes“. Kol 1:13 používá výraz „království Syna té lásky jeho“ a 2 Pt 1:11 „to věčné království toho Pána našeho a Zachránce Ježíše Krista“.Stránka vygenerována za: 0.74 sekundy