Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16158, komentáře < 7 dní: 236, komentářů celkem: 394985, adminů: 60, uživatelů: 5060  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 43 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska
·Medvedìv tvrdí, že západní termonukleární degeneráti znesvìcují køesťanství
·Proè volili evangelikálové Orbána
·23. dubna 2022 byl zvolen nový Výkonný výbor BJB
·Informace Sboru BJB v Jablonci nad Nisou o stavu ukonèení èlenství v BJB

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108037564
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Otec a Syn jsou jedno
Vloženo Neděle, 10. leden 2021 @ 23:39:57 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal milan333Po staletí existuje neshoda o tom, zda trojiční dogmata mají podporu Božího slova a rozepře o tom, kdo je Ježíš.

Na tyto otázky byly vypracovány mnohé studie a teologická vyjádření. Důvodů, proč do této doby nedošlo ke shodě je více.

Věřící, který příjme náboženskou doktrínu citově a také rozumově nezkoumá, zda je podpořena Božím slovem, protože církev nebo náboženská skupina, ke které patří se představuje tak , že je autoritou, která předkládá pravdu.

Dalším důvodem je snaha teologů nepřiznat, že křesťanství je silně ovlivněno řeckou a římskou myslí, která zvláště ve druhem až pátém století vytvořila doktríny, které potlačily pravdu o Ježíšově totožnosti, která musí být založena na Písmu svatém.

V této úvaze je pohled na texty, které jsou uváděny často jako důkaz pro podporu trojičního dogmatu. Jsou to texty Jan 10:30, Jana 1:1, Mat. 28:19,20.

Jan10:30 εγω και ο πατηρ εν εσμεν

Jan 10.30 Já a Otec jsme jedno.

Stejný překlad „ εν“ je v těchto verších:

Jan17:11 και ουκ ετι ειμι εν τω κοσμω και ουτοι εν τω κοσμω εισιν και εγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ους δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Jan 17:11 Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Jan 17:21 ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν εν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευση οτι συ με απεστειλας Jan

17:21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Jako Otec a Syn mají být jedno, tak mají být jedno i křesťané se sebou navzájem ajedno s Otcem a Synem.

Ve všech těchto verších je uvedeno řecké slovo εν – hen. Není to mužská číslovka εἷς – heis – jeden!

Je zřejmé, že Jana 10:30 můžeme chápat tak, že Otec a Syn jsou sjednoceni ve vůli a záměrech
.
Můžeme také říci, že jde o „vzájemný soulad“, „jednotné cíle“, „uznávající stejné hodnoty“ apod

. V následujících verších je mužská číslovka εἷς – heis – jeden.

Mat.19:5 καὶ εἶπεν, Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

Mat.19:5 A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘

Gal.3:28 ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υμεις εις εστε εν χριστω ιησου 

Gal.3:28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Mat.23:8-10 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.

Ježíš používal to slovo “jeden” stejným způsobem na označení jediného jednotlivce.

Nestranný pohled na výše uvedené texty zcela průkazně ukazuje, že dokázat trojiční dogma takto nelze. Gal. 3:28 a další texty dokazují, že manipulace s textem Jan 10:30 je zcela nesmyslná.

Všichni křesťané jsou jedna osoba? Jedná se o kolektivní jednotu v křesťanském společenství. Užívání této číslovky s Bohem znamená jednu osobu.

Bůh je neustále popisován zájmeny jednotného čísla a ztotožňován s Otcem - Bůh Otec. Nikde se nesetkáme s citací Bůh Syn

. Mat.23:8-10 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.

Zcela vypovídající důkaz je v následujících verších. Ježíš nikdy neřekl, že je rovný Bohu Otci a že jsou jednou osobou. Vždy Otce považoval za vyššího než je On.

Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Mat.24:36 O tom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 1

Kor. 15:24,28 Tu nastane konec až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil a tak bude Bůh všecko ve všem.

Mar. 12:29 Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jediný pán; jest 

Toto řekl samotný Kristus o božské přirozenosti a to by mělo platit jako ustřední křesťanské vyznání, protože pochází přímo od Krista.

Jan1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος

Zde není uveden člen - ho. Ježíš, je zde nazván Bůh.

To ale nedokazuje, že Slovo bylo druhou osobou trojice.

Následující verš je velmi důležitý pro pochopení, že text Jana 1:1 nelze použít na důkaz trojedinného dogmatu.

2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

2 Kor 4:4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ.

Bohem je nazván i satan a označen jako ὁ θεὸς a to jistě neznamená, že je pravým bohem. Navíc je v tomto verši uveden člen – ho, což je silnější důraz než u Jana 1:1, kde člen uveden není.

Jako bohové byli označeni i lidé.

2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.

Žalm 82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,

1 Kor.8:4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.

Jan 10:34,35 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy a Písmo musí platit.

V Novém zákoně je nám Mesiáš představen jako zákonný zmocněnec Boha a nikde jako člen Trojice.

Je třeba si uvědomit, že slovo "Bůh" neznamená pokaždé, že je myšlen "Nejvyšší Bůh", jak dokládají výše uvedené texty.

Janovi 1:1 můžeme také rozumnět tak, že to znamená mající podobnost s Bohem mít charakter Boha. Slovo bylo mocnou duchovní bytostí a bylo u Boha.

Mat.28:19,20 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Výrok „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“, se užívá téměř ve všech církvích a náboženských skupinách.

Při nestranném pohledu zjistíme, že tento výrok není v žádném původním manuskriptu.

Když přistoupíme na tuto citaci, tak při neovlivněném pohledu na znění „ ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“ nedojdeme k závěru, že je to důkaz pro trojedinnost.

Toto sousloví zdůrazňuje důležitost křtu, výzvu k evangelizaci a ne podporu trojice.

Původní text je tento: „Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám. „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973.

Neexistuje ani jeden původní neupravený biblický text, který jasně podporuje trojiční dogma. Ježíš a Pavel byli monoteisté a Pavel potvrdil, že dostal zjevení od vzkříšeného Ježíše a Ježíš ani po svém vzkříšení nezměnil pohled na svého Otce, jak jej vylíčil prostřednictvím apoštolů

. Podpora a šíření "trojičního dogmatu" znamená, že výroky samotného Ježíše a svědectví Písma svatého je považováno za heretické a přednost má církevní tradice a teologické úvahy, které nám někdy dokonce sdělují, že něco je nepochopitelnou záhadou a tajemstvím.

Milan Jílek
"Otec a Syn jsou jedno" | Přihlásit/Vytvořit účet | 63 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 11. leden 2021 @ 07:44:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//
přednost má církevní tradice a teologické úvahy, které nám někdy dokonce sdělují, že něco je nepochopitelnou záhadou a tajemstvím.

Milan Jílek//

A přesně podle této šablony je to napsané. 
Díky církevní tradici zde má lidstvo bibli, Ježíše, Boha Ježíše)
Díky teologickým úvahám tomu jde porozumět a zůstaly možnosti badatelské ( spisů 1 . století bylo a je více)Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 11. leden 2021 @ 08:34:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Je to úplně triviální :


Bůh je duch. Bůh je Svatý. Bůh je jediný.

Jediný Bůh je Svatý Duch.

Svatý duch neomezený časoprostorem je "OTEC"
Svatý duch přišlý do časoprostoru je "SYN"

Oba dva jsou jedním Svatým Duchem...tedy jediným Bohem. Jediný rozdíl mezi nimi je v časoprostoru "velikosti".

"Trojice" je odporná nauka zakládající se na neznalosti a nepochopení jediného Boha a jeho písma.Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 11. leden 2021 @ 10:53:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Věřící, který příjme náboženskou doktrínu citově a také rozumově nezkoumá, zda je podpořena Božím slovem, protože církev nebo náboženská skupina, ke které patří se představuje tak , že je autoritou, která předkládá pravdu."...A jak by to mělo být nějak  jinak, aby to bylo správně?

Nehledě na to, že ani toto tvrzení neplatí nijak obecně u každého člověka, protože spousta lidí došla ke své víře vlastní cestou - "samostudiem" a v důsledku vlastního rozumového a citového vyzrávání a rozhodování, tak stále platí, že
základem křesťanské víry je církev, Kristem zbudovaná na apoštolech.


To je jediná skutečná autorita "skály" vyučující o Kristu, činící mu nové učedníky křtem ve smyslu Mt 28,19.

Největší chybou reformace bylo, že místo této dosavadní autority církve, které v jejím učení nedokázali vzdorovat, si svévolně postavili na piedestal  Bibli   a prohlásili ji za učitelku pravdy. Tím se ovšem  otevřela stavidla různých mylných pochopení jednotlivých částí Bible a začalo vznikat nekonečně mnoho různých církví a církviček. Křesťanství se začalo drobit, štěpit, jako kůrka chleba prožíraná moly.

Křesťanství historicky vyrostlo nikoli snad jenom z judaistické tradice, ale také z tradice helénské filosofie a z římského práva. Jakékoli snahy okleštit z něj cokoli z tohoto znamená snahu křesťanství od základu změnit. To by pak už ale nebylo křesťanství.......

Podívejme se blíže na tvrzení: "Dalším důvodem je snaha teologů nepřiznat, že křesťanství je silně ovlivněno řeckou a římskou myslí, která zvláště ve druhem až pátém století vytvořila doktríny, které potlačily pravdu o Ježíšově totožnosti, která musí být založena na Písmu svatém. "

1.) Podsouvá se nám tu existence jakési fiktivní tajemné skupiny "teologů", kteří nás údajně zločinně odvádějí od "pravé víry".

2.)  Podsouvá se nám zde existence jakýchsi  "doktrín", které prý potlačují pravdu o skutečné Ježíšově totožnosti. Ovšem bez jediného faktického důkazu!Celý článek je v principu primitivně jednoduchá ideologie, manipulující s lidským podvědomím:
1.) Vytvořit fiktivního nepřítele a na něj všechno svalit .
2.) Zamlžit obraz křesťanství coby jednoznačně monoteistického náboženství.
..."přednost má církevní tradice a teologické úvahy, které nám někdy dokonce sdělují, že něco je nepochopitelnou záhadou a tajemstvím."...

Kdybyste se alespoň drželi toho Písma!


Tam byste se dočetli, že nikoli "něco", ale "Někdo"  - sám Bůh   je pro nás nepochopitelnou záhadou a tajemstvím.
(Tim 6,16)
On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 11. leden 2021 @ 16:05:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milane333 o co se snažíš. Někde něco opíšeš, nemá to ani hlavu ani patu a vyrukuješ s tím, jakoby by nějaký Jílek byl pro někoho v Církvi nějakou autoritou Magisteria. Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 12. leden 2021 @ 08:14:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milan333
Po staletí existuje neshoda o tom, zda trojiční dogmata mají podporu Božího slova a rozepře o tom, kdo je Ježíš.

Bůh je v Nejsvětější Trojici jeden-----Otec, Syn a Duch svatý. Slovu Božímu můžeme směle věřit.Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 12. leden 2021 @ 18:42:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokračujte v bádání dál. Zjistíte další věci, třeba ohledně onoho křtu, respektive křtů. Třeba že nikdo, kdo byl Žid nebyl křtěn ve Jméno B-ha (Otce), a nikdy nikdo ne ve jméno Ducha svatého. Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 16. leden 2021 @ 20:54:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, něco na tom je.

Je pravdou, že apoštolové velmi často například při úvodních pozdravech ve svých dopisech používají obrat "Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista."

Anebo Petr Píše : "Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. "


Tedy 
za 1)   je zde Bůh
a za 2)   je zde Pána Ježíš Kristus  (který nespadá pod pojem                  "Bůh")Re: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 21. leden 2021 @ 12:26:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milan333 dogmata jsou postavena na slovu Písma svatého. Bůh je v Nejsvětější Trojici jedenRe: Otec a Syn jsou jedno (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 24. leden 2021 @ 12:47:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den, pane Jílku. Zřejmě vycházíte z nebiblické nauky o preexistenci Jehóšui ha-Nocrí.


Jan neztotožňuje slovo s tím Bohem, vzhledem ke kterému bylo ve vztahu (πρὸς τὸν θεόν), nýbrž mluví o jeho povaze, kvalitě a původu. θεὸς v poslední větě Jana 1:1 je užito ve funkci tzv. kvalitativního jmenného přísudku bez členu. Pokud Tě problematika překladu Jana 1:1 zajímá, zabývá se jí článek Philipa B. Harnera „Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1“; Journal of Biblical Literature, Philadelphia, 1973, Vol. 92, s. 82-87. Publikaci je možné najít např. v knihovně Mezinárodního baptistického semináře v Praze 6, Nad Habrovkou 2308/3.

Pan B. Harner ve svém článku překládá poslední větu Jana 1:1: The Word had the same nature as God. (Slovo mělo tutéž přirozenost jako Bůh). Tento verš tedy nedělá rovnítko mezi slovem a Bohem, nýbrž prostě popisuje povahu slova, jaké bylo kvality.  Použitím sousloví „the same nature“ se tu pan Harner pouze snaží zachránit neudržitelné nebiblické trinitářské dogma, aby ho nemusel opustit. Ve skutečnosti lze poslední větu Jana 1:1 přeložit v souladu se závěry, ke kterým pan Harner došel, prostě: „slovo bylo božské kvality“. Od Božího slova bychom ostatně ani nic jiného neočekávali.

Jinak Jan 1:1 neříká, že slovo mělo vědomí sebe sama, že bylo živou, sebe si uvědomující osobou. Tou se mělo teprve stát při vtělení. „Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného. Může znamenat (mluvenou) „řeč“, „slovo“, „příběh“, „význam“, „poměr“, „číslo“, někdy také „rozum“ a "smysl" (Wikipedie k heslu Logos). Boží slovo, to, co do něj bylo sesbíráno a týkalo se Jehóšui, bylo u Boha od samého počátku. Celá osoba Jehóšui, který se měl jednou stát živou, sebe si uvědomující osobou, tu byla ve slově, Božím plánu, přichystána od počátku. A již tento logos, tento sběr, tento soubor týkající se Jehóšui, byl bohem. Sebe si uvědomujícím tělem se logos (sběr, soubor) stal početím v Mirjám. Bůh logos si začal uvědomovat sebe sama až po početí a po svém narození. Do početí byl pouze bohem logem, který si sám sebe neuvědomoval. Slovo si neuvědomuje samo sebe. Je to jen slovo, něco nehmotného, co se teprve něčím hmotným má stát. Slovo ještě není bytost či osoba. Bytostí a osobou se může stát až vtělením. Je to stejné, jako když řeknu: postavím si dům“. To slovu už tu je, ale dům ještě ne. Musím vzít cihly a maltu a musím je začít k sobě slepovat a za čas se slovo stane domem.

Věta „to slovo bylo bůh“ poukazuje na kvalitu slova. Říká, že již v počátku byl Bůh přítomen a přebýval svým duchem ve svém slově. Bůh je duch (J 4:24) a jako duch může být přítomen a přebývat jak ve svém slově, tak i v lidech (J 14:10.11). Může si v nich jak učinit příbytek (J 14:23) který je svatyní jeho ducha (1 Kor 6:19). Lidské tělo se má, podle berít chadašá, stát příbytkem Božího ducha, jeho chrámem (1 Kor 3:16), tak jako je tělo Jehóšui ha-Nocrí chrámem Božího ducha (J 2:21).Stránka vygenerována za: 0.93 sekundy