Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16158, komentáře < 7 dní: 236, komentářů celkem: 394985, adminů: 60, uživatelů: 5060  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 108 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Frantisek100
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska
·Medvedìv tvrdí, že západní termonukleární degeneráti znesvìcují køesťanství
·Proè volili evangelikálové Orbána
·23. dubna 2022 byl zvolen nový Výkonný výbor BJB
·Informace Sboru BJB v Jablonci nad Nisou o stavu ukonèení èlenství v BJB

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108037528
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Desinformace, kterou popsal apoštol Jan.
Vloženo Středa, 13. leden 2021 @ 11:15:33 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Vydrž číst do konce!


20Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: „Pane, kdo tě zrazuje?“ ·  
21Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s ním?“ ·  
22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“ 

23Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc.“  

 Petr před chvíli měl důležitý rozhovor se vzkříšeným Pánem Ježíšem, který již několik dní s učedníky chodí a diskutuje. A nebyl to rozhovor ledajaký, ale vážný. Pán Ježíš mu nastínil životní program a současně si prověřil jeho vztah k němu. A aby se ujistil, zda je Petr tento životní úkol  schopen splnit, tak mu položil tři otázky. Zdají se být stejné, ale nebyly úplně stejné.     
 První otázka:   ·  

15Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“    

 My tu máme sloveso miluješ.  Když byl text  překládán do řečtiny, bylo použito sloveso agape. To je slovo, kterým se vyjadřuje náš vztah  k Bohu a naopak Boha k nám.. Jde o vztah plný citu, který nevěřící nechápou, vztah lásky a  vděčnosti spojený  s obětavosti k Bohu.  A vztah Boží milostí a lásky k nám lidem. A Pán Ježíš ještě dodává míru té lásky v porovnání  s ostatními apoštoly, když dodává, zda ho miluje víc než ti ostatní.  Je to nenápadné prozkoumání Petrova ega. Změnil se Petr za tu dobu,? Bude stále takový sebejistý a až vychloubačný? Vzpomínáte, jak se kdysi Petr chlubil?


31Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ ·  
32Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ ·  
33Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ ·  
34Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“  

 Takový býval Petr. Ale on už trochu dozrál  a vyspěl. Tentokrát  neodpoví stylem, že samozřejmě, že tě miluji víc než ostatní. On odpoví: "Ty víš, že tě mám rád." A tady není  použito sloveso agape tedy, v českém jazyce miluji tě, ale máme výraz mám tě rád. Tento výraz  v řečtině jako fylio  je ve  všech  Petrových odpovědích. O čem to svědčí? Petr se hodně změnil, ale ještě to není ta pravá láska, ta agape, k níž Petr časem dojde.  

 A všimněme si třetí otázky:       ·  
17Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ 

Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!   Tady dokonce i Pán Ježíš nepoužije výraz miluješ mne, čili agape, ale máš mne rád.   Sloveso fylio představuje lásku, či vztah mezi přáteli. Čili Petře, máš mne rád jako svého přítele? Tomu Petr dobře rozuměl a cítil , že tento přátelský vztah je oboustranný. Až dostane  Ducha Svatého, pochopí další věci.   
 Přemýšlí Petr o tom? Co udělá?     ·  
20Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: „Pane, kdo tě zrazuje?“ ·  
21Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s ním?“     

Petr místo, aby přemýšlel nad sebou, se zajímá o druhé? Ono to samo není nic špatného. Prostě měl starost o Jana.  My se někdy také tak chováme. Přemýšlíme spíše o druhých než o sobě. Zda se, že Pánu Ježíši se tato otázka a zájem nezdály vhodné. Odpověď je krátká a dokonce až  s výtkou. Není to Tvoje starost a Tvůj problém.     ·  

22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!“     Jinými slovy. Dělej to, čím jsme tě pověřil.   

Pán Ježíš ale už víckrát upozornil apoštoly, aby se o některé věci nezajímali, protože nepatří do jejich kompetence.     
 Například: ·  
6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ ·  
7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ·  
8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ ·  
9Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.    

I tady Pán Ježíš opět jim říká,, že tohle není v jejich kompetenci, aby to znali. Spíše ať si uvědomí , co je čeká zakrátko, kdy na ně sestoupí Duch svatý a oni pak začnou o Pánu Ježíši svědčit všude, kam přijdou. To je jejich úkol a každodenní starost. Čili zaměřte se na to, co přijde bezprostředně, na podstatu toho  a i  jeho rozsah. Podstatou budou vaše svědectví o mně a rozsahem celý svět.   Ale ten příběh v Janovi tím nekončí.  Je tu ještě jedna Janova Poznámka, která sedí i na dnešní svět.  

 ·  23Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc.“  

 Takže Jan tu vyvrací to, čemu bychom dnes, řekli dezinformaci. Sdělení, které není pravdivé, ale
 bohužel lidé mu uvěří. A to je dnešní doba, plná nepravdivých informací, které šíří i sami věřící jako tehdy první křesťané. A Jan, který toto evangelium píše ke sklonku svého dlouhého života o takových dezinformacích ví a opravuje je. Pro nás je to velice důležitá poznámka  a varování, abychom také nešířili něco, co není pravda. Boží Slovo ukazuje, jak mohou být samotná slova Pána Ježíše překroucena lidmi, kteří si tam něco domyslí.   Dávejme na to pozor.  

Já sám někdy naletím mnoha desinformacím. Dnes se to týká covidu, očkování i politiky, ale v sektách třeba i celých veršů z Božího Slova.

"Desinformace, kterou popsal apoštol Jan." | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Desinformace, kterou popsal apoštol Jan. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 13. leden 2021 @ 18:02:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A teď si vemte, Frantisek100, jakou dezinformaci, ba přímo mystifikaci, činil JK:

4 [www.obohu.cz]V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly.  15 [www.obohu.cz]I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil.  16 [www.obohu.cz]A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “  17 [www.obohu.cz]Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘  18 [www.obohu.cz]Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“   19 [www.obohu.cz]Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“   20 [www.obohu.cz]Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“  21 [www.obohu.cz]On však mluvil o svatyni svého těla.  22 [www.obohu.cz]Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Re: Desinformace, kterou popsal apoštol Jan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. leden 2021 @ 14:41:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych upozornil členy ŘKC, že katolíci používají nikoliv ekumenické překlady, vnucené do vydání tkz. ekumenické Bible za komunistů a tyto texty byly umožněny jen jako kompromis ze strany ŘKC, protože jinak by za komunistů ani tato tkz. ekumenická Bible vůbec nevyšla. Proto hned upozorním na text. Jan 21: 15-19. Ekumenický text zde zaměňuje původní odpověď Petra ty víš, že tě miluji, za text ty víš, že tě mám rád. Každý dobře zná rozdíl mezi mít rád a milovat. Já mám rád tolik věcí a tolik lidí, ale jen ty které miluji tak za ně jsem ochoten obětovat svůj život. Např. matky vždy obětují svůj život za své děti, otcové za své rodiny. Petr vyzkoušen ohněm zapření a následným pláčem a lítostí nad svým zapřením vyznává Kristu, " Pane ty víš všechno, ty víš, že tě miluji" a také to následně svojí smrtí ukřižováním v Neronově cirku na Vatikánském pahorku potvrdil. Proto doporučuji, katolíci držte se svých nezmanipulovaných textů. Re: Desinformace, kterou popsal apoštol Jan. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 18. leden 2021 @ 15:49:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
čo je podľa vás najväčšia dezinformácia alebo hoax v dejinách ľudstva?

možno tvrdenie že Boh nie je, alebo že neživá hmota sama od seba ožila...
Re: Desinformace, kterou popsal apoštol Jan. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 21. leden 2021 @ 12:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Frantisek100 naletíš mnoha dezinformacím?
Hm a Pán Ježíš se tě ptá jako Petra----miluješ mne?Stránka vygenerována za: 0.76 sekundy