Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16654, komentáře < 7 dní: 174, komentářů celkem: 429700, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 545 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

ivanp
Frantisek100
rosmano
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116588662
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kolektivní vina a Boží trest.
Vloženo Neděle, 14. březen 2021 @ 15:18:13 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Třetí kapitolu ze Skutků snáze pochopíme z parafrázovaného překladu:  


   Petr a Jan šli jednou ve tři hodiny odpoledne do chrámu, aby se zúčastnili pravidelních modliteb. Mezi četnými žebráky tam byl také muž chromý od narození, kterého jeho přátele Každý den přinesli a posadili do chrámových vrat zvaných Krásná brána. Chodilo tudy hodně lidí a on je prosil o almužnu. Tak požádala i Petra a Jana. Zastavili se u něho a Petr řekl: "Podívej se na nás!" Žebrák svedl dychtivě oči, protože čekal dobrou almužnu. Petr však pokračoval: Peníze nemám, ale dám ti cennější dar. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, vstaň a chod!" Pak uchopil žebráka za napřaženou pravici, pozvedl ho a v tom okamžiku do ochrnutých nohou vstoupila síla. Postavil se, zkusil chodit a za chvíli už mohl jít dovnitř chrámu spolu  s apoštoly.  Dokonce radostně poskakoval a hlasitě chválil Boha. Lidé nevěřili vlastním očím, ale jasně poznávali, že dlouholetý mrzák, který žebrával u Krásné brány, teď chodí a z vděčnosti k Bohu prozpěvuje. Sbíhali se kolem uzdraveného i kolem apoštolů, kteří zatím došli do Šalamounova loubí.    

 Židé zachovávali tři modlitební chvíle: ranní kolem 9 hodiny, odpoledni  a pak večerní při západu slunce. Krásná brána byla vchodem do chrámu a tudy procházelo hodně lidí, kteří šli na modlitby do chrámu. Chromý žebrák byl takto postižen od narození, takže nešlo o žádný podfuk. Sám nikdy na toto místo nedošel a přinášeli ho sem  přátele. Pohled  na něho vzbuzoval soucit  a lítost , většina lidí mu asi dávala  drobnou almužnu. Později si již na něho zvykli  a možná všichni už nebyli takoví dárci. Je to hrozný stav pro člověka, který ve svém životě zná jen toto místo a bez přátel by asi zemřel. V řádném případě nešlo o sehrané divadlo, což se dnes bohužel stává při vystoupení některých sekt. Petr s Janem se zastavují. Oba  mají cit   a vědí, že těch pár drobných jeho ubohý život nezmění. A tady zapůsobí Duch svatý na Petra.  Jeho slova, že nemá peníze, ale něco cennějšího jistě vyvolala u postiženého velkou pozornost. Co mu může tento muž, který se nezdá být boháčem , mu dát. Petr bere žebráka za ruku a pozvedává ho.  Již stojí na nohou. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a chod! Tak zní Petrova slova, když ubožáka drží za pravou ruku a pozvedává.  A teď se to stane. Není to podvod, je to zázrak. Muž, který měl ochrnuté nohy se nejen udrží na nohou ale může se pohybovat a dokonce poskakovat. A co tento muž udělá? Má velkou radost, dokonce začne prozpěvovat a chválit Boha. Vchází  s apoštoly do chrámu, kde přítomní žasnou. Kdyby toho muže neznali od narození, mysleli by si, že to jen  nějakou dobu předstírala, aby mohl žebrat, ale oni vědí, žes e opravdu tak postižen narodil. Žasnou. Je v přítomnosti apoštolů. Lidé se s k nim sbíhají, potřebují se přesvědčit. Jak to Bůh zařídil. Následující Petrovo kázání bude mít nyní velkou sílu, protože je umocněno zázrakem. A navíc kázat bude obyčejný rybář.   
Citace z parafrázovaného překladu:      

A tak nim Petr začal mluvit:"Přátele, proč se divíte? Snad si nemyslíte, že jsme toho člověka uzdravili vlastní mocí nebo mimořádnou zbožností? Kdepak! To Bůh, kterého vyznáváte, Bůh vašich praotců  - Abrahama. Izáka a Jákoba- to právě před vámi dokázal moc svého Syna Ježíše.   

Všimněme si, že Petr nechce pozornost upoutat na sebe jako na osobu , ale na Boha a jeho Syn Ježíše.  A nejde o nějakého nového Boha. Ten Bůh, jehož je Ježíš Synem je Bůh jejich praotců. A co se stalo s Božím Synem Ježíšem? Tak poslouchejte dál.   Citace z parafrázovaného překladu:    

   Toho Ježíše, kterého vy jste vydali Římanům a veřejně jste se ho zřekli před Pilátem, ačkoliv ho chtěl zprostit obžaloby. A když vám dal vybrat, koho má popustit, vy jste se zřekli svatého a spravedlivého muže a vyžádali jste milost pro vraha. Toho, kdo vám chtěl dát věčný život, jste zabili! Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých  a my to můžeme osobně dosvědčit. Protože v něho věříme, dal nám sílu uzdravit tohoto muže, kterého znáte po léta jako bezmocného. To, že je zdráv, je výsledkem víry v Ježíše Krista.  

 Petr jde na to směle. Původce zázraku je ten, kterého zavrhli, zapřeli a zabili.   Další citace: 

      Uvědomuji si však, bratři, že jste se Ježíše zřekli z nevědomosti a že ani vaši vůdcové netušili, o koho se jedná. Bůh tak vlastně dopustil, aby Kristus trpěl, jak už dávno předpověděl ústy svých proroků. Přiznejme si svou vinu na tomto hrozném činu a proste Boha, aby vám odpustil. Pak se i vy budete moci těšit na dobu, kdy Bůh znovu pošle Ježíše jako vašeho osvoboditele.    

  Petr po těchto slovech obviněná změnil tón. Nyní k nim přistupuje jako ke svým bratrům a taktně připouští, že se tak stalo i z určité nevědomosti Vybízí je k pokání, což je cesta záchrany   Další citace:  
  • 21On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.
  • 22Mojžíš řekl: ‚Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.‘
  • 23A ‚každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.‘
  • 24Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech.
  • 25Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi.‘
  • 26Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů.“
a v parafrázovaném překladu:      

 Teď je v nebi a zůstane tam až do chvíle, kdy se Bůh rozhodne obnovit celý svět, jak to předpovídali proroci. Tak například Mojžíš přece řekl: Z našeho národa jednou Bůh povolá nového proroka, podobně jako k vám poslal mne, ale toho budete skutečně poslouchat na slovo. Kdo by se mu nepodřídil, nebude už náležet mezi Boží  vyvolené. Samuel a všichni další proroci mluvili často o době, kterou my právě prožíváme. Vy jste syny těch proroků a máte dědický podíl v úmluvě mezi Bohem  a Abrahamem. Bůh přece Abrahamovi slíbil: "Tvůj potomek bude požehnáním pro všechny národy země" Vám na prvním místě poslal Bůh svého Syna Ježíše, aby vám přinesl všecko dobré a odvrátil vás od vašich špatností.      

Lépe  a přesněji Petr už mluvit nemohl. Ukázal na jasnou návaznost na Ježíše, na proroky a dějiny židů. Mluvil stručně a jasně. Vždyť mnoho posluchačů možná nemělo ani znalosti o všech prorocích a o jejich učení.  Pasivně přijímali to, co se s jim servírovalo v chrámu. Jak podobné dnešní době?  I my jsme masírováni lží v politickém i v náboženském smyslu v médiích. Obyčejní židé byli vinni na smrti Spasitele jen svojí kolektivní národní příslušností k těm, kteří je vedli  a zabili Krista. Na čem máme vinu my dnes?? Kdo nás vede  a ovládá? Kde je záchrana?? Kde je pravda??   Jak se mohli tehdy židé zachránit od toho prokletí, které je pak pronásledovalo všude, kde byli a vrcholilo v ve 20. století? Jak se můžeme zachránit my dnes, kdy je zneužívána i víra v Krista?   A nemáme i my dnes kolektivní vinu nad tím, jak to dopadlo s křestanstvím?   A uvědomujeme si to? Proč se na dějiny nedíváme objektivně? Nechceme vidět, jak hnusné a kruté a bezcitné bylo chování křestanské civilizace? A to trvalo tolik století  a trvá i dnes!!!

"Kolektivní vina a Boží trest." | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kolektivní vina a Boží trest. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 14. březen 2021 @ 18:58:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Frantisek100
ke kolektivní vině je dobré se zamyslet na slovem Božím:
  • Lukáš 13, 4 [biblenet.cz]Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?Re: Kolektivní vina a Boží trest. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2021 @ 07:44:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." .... Přátele, proč se divíte? Snad si nemyslíte, že jsme toho člověka uzdravili vlastní mocí nebo mimořádnou zbožností? Kdepak! To Bůh, kterého vyznáváte, Bůh vašich praotců  - Abrahama. Izáka a Jákoba- to právě před vámi dokázal moc svého Syna Ježíše.  "...


Co myslíte, byl toto Boží skutek, neb lidský skutek?

Sám Petr rázně protestuje, že by toto snad mělo být  jeho dílo - sám odkazuje na Boha, který ochrnutého uzdravil.

Petr ochrnutého sám neuzdravil - jen to uzdravení zprostředkoval! Jako posel dobré zprávy, jako anděl.

Byl to však jednoznačně Boží skutek!

Může snad člověk dělat Boží skutky? Nemůže, není přece Bůh.

(Toník ve svých omylech tvrdil, že prý může konat Boží skutky!).

Člověk koná jenom své lidské skutky. Na Božích skutcích (pokud totiž s Bohem spolupracuje) se může jenom podílet svojí docela nepatrnou lidskou účastí.
Bůh však vysoce oceňuje každou - i tu nepatrnou lidskou účast na uskutečňování jeho plánů se světem. Vždyť právě proto každého z nás poslal na tento svět zrovna v této době a zrovna na to místo, kde právě jsme!Re: Kolektivní vina a Boží trest. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 16. březen 2021 @ 04:44:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>Židé zachovávali tři modlitební chvíle: ranní kolem 9 hodiny, odpoledni  a pak večerní při západu slunce. <<

To né, Frantisek100 :)
3, respektive 4, ale i 5. :)
Kolem 9.hodiny ráno? V pracovní dny. To né, to už je dávno po. I v zimě. To tak jedině pro ospalce, kdo zaspal, pro krále, kteří dlouho vyspávali :)
Odpoledne - po poledni, a po západu slunce. 
Ale halachická židovská hodina je denní a noční úsek rozpočtený na 12 stejných dob.

A mimochodem, t'fila - židovská modlitba je od dob už babylónského zajetí "přinášení korbanot - obětí býčků (ovcí, beránků ovcí a kozlů, moučných darů a vína, ..) v srdci Žida - v chrámu jeho těla. A podle toho jsou tedy i poskládány sidurové modlitby, jako by kněží přinášeli své oběti a za lid a jako by levité vysluhovali v chrámu B-hu. 

Tak a vychází za chvílí slunce ... ranní oběť .. :)Pravičák a jeho program (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 16. březen 2021 @ 22:36:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=nJdaUPfKeGE


Názor pravičáka na svět Re: Kolektivní vina a Boží trest. (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 17. březen 2021 @ 05:52:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kolektivní vina je výbornou záminkou pro umenšení vlastní osobní viny. O kolik je snazší si říci, že Ježíšovo Evangelium je dnes nedoceněno kvůli tomu, jaké jsou dnes "církfe" či lidi v nich, než že je Evangelium nedoceněno v mém okolí, protože já, eleazar, jsem takový, jakého mne mé okolí vidí.......Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy