Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16063, komentáře < 7 dní: 315, komentářů celkem: 388050, adminů: 60, uživatelů: 5024  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 212 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Frantisek100
luteran
Alfa
rosmano
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers
·Výsledky Sjezdu delegátù BJB v Brnì 6.11.2021
·Kazatel Pavel Mrázek byl zvolen vedoucím Odboru mládeže BJB
·Od 1.11.2021 dochází ke zmìnì epidemiologických opatøení na církevních akcích

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106546686
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Zákon Ducha života
Vloženo Sobota, 03. červenec 2021 @ 01:42:49 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal vatatu

         Co je Zákon Ducha života, kde a jak působí?

                                         Římanům 8:2
  ,,Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti."                  
       Zákon Ducha života působí pouze v Kristu, tj. (Pomazaném) Ježíši.
     Jak se stane, že se člověk dostane do Pomazaného Ježíše?

                                     1.Janův 4:15
 ,,Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu."

                              1.Janův 4:7-8
  ,,Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska."

   Nevěřící v Boha a v jeho Syna Ježíše také milují své blízké, mnohdy očividně více, než věřící.
      Proto:
                           Římanům 5:5
 ,,A naděje nezahanbuje; neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán."

                      2.Korintským 4:16-18 a Koloským 3:1-4
 ,,Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje. Vždyť naše nynější lehké soužení nám působí nesmírně veliké břemeno věčné slávy, když se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není; neboť to, co je vidět, je dočasné, ale to, co není vidět, je věčné."
  ,,Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy."

    Ta Boží Láska vylitá do naších srdcí skrze Ducha svatého, kterého nám Bůh dal ne pro naše skutky, ne díky naší lásce, ale ze své milosti, prostě proto, že chtěl a rozhodl se, tak ta Boží láska nemusí být hned zjevná na těle, ale vždycky se časem ukáže i viditelně. Pavel se odvažuje říci, že dokonce až při zjevení Ježíše, našeho Pána, i když samozřejmě to může být i dříve, to podle moci Božího působení v lidech víry.
    Kdyby nám Bůh dával Ducha na základu naších skutků a naší lásky, potom bychom mohli verše z Lukášova evangelia 23:39-43 zcela vypustit.


 "A jeden z těch zločinců, kteří viseli s ním, mu spílal a říkal: "Jestliže jsi Kristus, zachraň sám sebe i nás!" Ale ten druhý mu odpověděl a káral ho slovy: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném odsouzení! A my jistě trpíme spravedlivě, protože dostáváme, co si za své skutky zasloužíme, ale tenhle nic zlého neudělal." Tehdy řekl Ježíši: "Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš ve svém království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

                                   Jan 6:44
 "Nikdo nemůže přijít ke mně, jedině když ho přitáhne můj Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den."

     Toto je Biblí doložitelný a Duchem Božím zjevený způsob, jak může být člověk v Kristu Ježíši.
         Je to proto, že Bůh chtěl, chce a bude vždycky chtít, a také to udělal, protože na to má moc.
               
            Otázku, kde působí Zákon Ducha Života jsme si zodpověděli s tím, že nám ta odpověď byla zjevena Duchem Božím, jinak by to ani nebylo možné.
   Je tu druhá otázka jak působí Zákon Ducha Života?
     Abychom dobře pochopili jak Zákon Ducha Života působí, potřebujeme pochopit co Zákon Ducha Života v nás učinil, o čemž píše Pavel v tom Římanům 8:2.
     "Zákon Ducha života mně osvobodil od zákona hříchu a smrti."
 Abychom dobře pochopili jak mně zákon Ducha Života osvobodil od zákona hříchu a smrti, potřebujeme pochopit zákon hříchu a smrti a to jak tento zákon funguje.
    Oba dva tyto zákony když působí, tak působí tak, jako například Archimedův zákon, nebo zákon přitažlivosti zemské a další.
    Když tyto zákony, zákon hříchu a smrti a zákona Ducha života působí, samozřejmě každý zvlášť, dohromady to nejde, protože jsou proti sobě, tak to prostě a jednoduše nic na celém světě i mimo něj nemůže nikdo změnit, i kdyby chtěl.
     Každý člověk žijící na planetě zemi je buďto pod zákonem hříchu a smrti, a nebo byl vysvobozen od tohoto zákona zákonem Ducha života.
        Nic mezi těmito dvěma zákony neexistuje, žádný neutrální prostor.
  Mnozí lidé žijí v omylu, když si myslí, že žijí mimo zákon hříchu a smrti i mimo zákon Ducha života, sami v sobě a skrze sebe.
                    Jak tedy funguje zákon hříchu a smrti?
  Na to nám Duch Boží skrze Pavla dává jasnou a jednoduchou odpověď.
   Než jí zde uvedu, tak zmíním ještě jednu podstatnou věc, takovou poznámku.
 Ten, kdo byl osvobozen od zákona hříchu a smrti Zákonem Ducha života, ten již nehřeší. A když již nehřeší, tak již žádné hříchy nevyznává. Je to otázka změny myšlení, řecké slovo METANOJA, což se překládá jako POKÁNÍ.  Ve většině lidských myslích je slovo POKÁNÍ spojené se změnou jejích skutků a jejich chování, což jak si za chvíli ukážeme nemůže tak být, protože právě snaha člověka se změnit je tím, co člověka ještě více udržuje pod zákonem hříchu a smrti.
                         Jak tedy funguje zákon hříchu a smrti?

                         Římanům 7:18-21
  "Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá nic dobrého. Neboť chtění mám u sebe pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám. Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo."    

         Je tu jasně znějící odpověď jak působí zákon hříchu a smrti.
     Moje chtění vykonávat dobro mně drží mocí tohoto tělesného chtění pod zákonem hříchu a smrti. 
   To je ten Pavlem nalezený zákon "že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo." 
     To znamená, že zákon hříchu a smrti aktivuji svým chtěním vykonávat dobro.
    Jediné dobro které existuje v celém stvoření je to, co popisuje Boží zákon.
  Žádné jiné dobro neexistuje.
   Když se tedy rozhodnu vykonávat toto dobro, tak tím aktivuji zákon hříchu a smrti.
  To popsal Pavel v Římanům 7:7-12, viz Bible.
  Od tohoto zákona hříchu a smrti mně může vysvobodit pouze jedno jediné, a to jedno jediné je Zákon Ducha života, který je a působí jedině v Kristu Ježíši.
   A tak když jsem vírou v Ježíše Bohem přenesen jeho milostí do Krista Ježíše, tak už na mně zákon hříchu a smrti nemá nárok, protože tím přenesením do Krista Ježíše jsem dobrovolně vstoupil do Božího odpočinutí, viz Židům 4:1.10-11, a tak v Pomazaném Ježíši již nechci vykonávat dobro popsané Božím zákonem, ale věřím, že v Kristu Ježíši je celý zákon Boží dokonaný samotným Bohem, a já se tak stal v Kristu Ježíši součástí toho vykonaného Božího zákona.
   Toto myšlení mně zcela a dokonale zbavuje jakékoliv mé touhy chtít vykonávat dobro popsané Božím zákonem, což je jak již jsem řekl jediné dobro, a tím mně vysvobozuje od zákona hříchu a smrti.
   Když jsem ještě žil bez Boha, to je bez víry v Něho, bez víry v Jeho Syna Ježíše, tak jsem byl veden a řízen pouze svými tělesnými vášněmi, dělal jsem si prostě to, co jsem chtěl, to, co se mně líbilo, a tak jsem hřešil.
   Nyní, ve víře v Syna Božího a skrze Něho ve víře v Boha Otce zase dělám jenom to, co se mně líbí, to co chci, s tím rozdílem, že to již není hřích, ale Boží vůle, protože ve mně Bůh tou vírou a skrze ni působí, že chci i činím to, co jemu se líbí, viz Filpským 2:13.
   Tak se stalo Boží milostí, to je Božím mocným působením, že to dobro, které jsem chtěl vykonávat tělem, aby se tak tělesně ve viditelnu zjevilo, již vykonávat nechci, ale vírou, že již to veškeré dobro vykonal sám Bůh, v tom Bohem vykonaném dobru žiji a procházím jim tak, jak mně sám Bůh svým dobrem provází.
   Tím se stalo to, co Pavel popisuje v Římanům 5:20-21.
     A takto jsem vysvobozen od zákona hříchu a smrti, protože takto tím slovem a vírou v něho jsem pod Zákonem Ducha Života.
     Do toho všeho však přicházejí zkoušky víry, které spočívají v různých pokušeních k hříchu.
   Hřích však není "smilstvo", "cizoložství", a podobné věci, to by byly moje hříchy, kdybych je dělal.
  Ve zkoušce víry jsem zkoušen z víry v to, že už jsem svobodný od toho zákona hříchu a smrti, to znamená, že věřím, že již nemohu zhřešit, protože věřím, že o to se již Bůh na 100% postaral.
   Když však přijmu myšlenku těla, že ještě zhřešit můžu, a že je to na mně, abych nezhřešil, že mám použít veškerou svojí sílu na to, abych nezhřešil, tak touto myšlenkou jsem stále v těle, kde působí zákon hříchu a smrti, a tak nakonec zhřeším, protože jsem podlehl hříchu skrze své myšlení těla, které mně namlouvá, že Bůh mně neochrání, že se musím CHRÁNIT sám. Tímto myšlením ve zkoušce víry prohrávám.
   Tento poslední odstavec není tak zcestný, jak by si někdo mohl myslet, neboť toto myšlení se dostalo i do některých překladů Bible. Jde především o 1.Janův 5:18 NBK a ČSP.
  Ta skutečnost, že v ekumenickém překladu je to správně svědčí 2.Tesalonickým 3:3.

  ,,Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od Zlého." 
 

"Zákon Ducha života" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zákon Ducha života (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 03. červenec 2021 @ 09:42:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Vatatu.
  Na to, aby člověk dobře pochopil, co je zákon ducha života, potřebuje to zažít, tak jako u mnoha jiných věcí. Je to nejlepší způsob toho, jak pochopit jakékoliv téma. 

  Když člověk přejde ze zabývání sám sebou či dokonce svým hříchem k životu, porozumí tomu, co je ten zákon života. 

  ToníkRe: Zákon Ducha života (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 03. červenec 2021 @ 15:01:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 "Toto je Biblí doložitelný a Duchem Božím zjevený způsob, jak může být člověk v Kristu Ježíši.
         Je to proto, že Bůh chtěl, chce a bude vždycky chtít, a také to udělal, protože na to má moc."

ANO. tak to je,  bylo, je a bude...

" NE VY MNE, ALE JÁ VÁS JSEM SI VYVOLIL..j 15,16
Re: Zákon Ducha života (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 14. červenec 2021 @ 16:31:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Duch života je duch pravdy...Svatý Duch.Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy