Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 16063, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 388046, adminů: 60, uživatelů: 5024  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 45 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
Frantisek100
cizinec
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers
·Výsledky Sjezdu delegátù BJB v Brnì 6.11.2021
·Kazatel Pavel Mrázek byl zvolen vedoucím Odboru mládeže BJB
·Od 1.11.2021 dochází ke zmìnì epidemiologických opatøení na církevních akcích

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106546130
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: TALENT
Vloženo Sobota, 03. červenec 2021 @ 01:43:23 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal vatatu


                                                Skutky apoštolské 2:37-38
  ,,A když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratři?" Petr jim tedy řekl: "Změňte myšlení (Ř.8:6) a ať se každý z vás ponoří ve jméno Ježíše Pomazaného na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého."

       Ten dar, ten talent je Zákon Ducha života, který mně osvobodil od zákona hříchu a smrti, viz celá sedmá kapitola Římanům a 8:1-4

                      Matouš 25:14-18
 ,,Je to totiž jako když člověk při odchodu na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, jinému dva a jinému jeden, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět talentů, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět talentů. Stejně tak i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, zakopal ho v zemi a tak skryl peníze svého pána."

              Ježíš dává svého Ducha, to je své slovo, viz Jan 6:63
  ,,Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život." (poznámka-mnozí dávají přednost slovům apoštolů.)
                               (poznámka II-Duch nikdy nespolupracuje s tělem, viz Galatským 5:17                                  a Římanům 7:21).

    Talent od Boha je jeho slovo. Slovo Boží je talentem darovaným lidem víry v Ježíše.
  Z toho podobenství o talentech je patrné, že pouze ten jeden člověk z těch tří s tím talentem něco udělal, jenom on si dal tu práci svého těla a zakopal ho do země.
   Ti druzí dva šli a nechali ty talenty vydělávat, nechali pracovat ty dary za sebe, místo sebe a skrze sebe.
   Že tomu tak je potvrdil Ježíš svým slovem v podobenství o rozsévači Marek 4:26-32
 
 ,,Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala sklizeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Když je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny a vypouští veliké větve, takže i nebeští ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." 

    Že tomu tak je, že jsem si to nevymyslel a netoužím nikoho tímto svést z pravé cesty potvrzuje Pavel v listu Židům 4:1.10-11, Galatským 5:17, a Římanům 7:18-21

    ,,Ulekněme se tedy, aby se snad neukázalo, že se někdo z vás opozdil, zatímco trvá zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých. Vynasnažme se tedy vstoupit do toho odpočinku, aby snad někdo neupadl do téhož příkladu neposlušnosti."

    Jaká to byla neposlušnost těch židů, o kterých tady Pavel mluví? Je to tam také napsáno, totiž to, že oni slyšeli dobrou zvěst, ale nepřijali jí vírou, a tak pro tu nevíru se stali neposlušnými.
                        CO JE TOU NEPOSLOŠNOSTÍ V NOVÉ SMLOUVĚ?
                 ,,CHTÍT VYKONÁVAT DOBRO"
    Chtít dobro je dobré a věřit, že to veškeré dobro Ježíš dokonal na Golgotě na Kříži je Boží záchranou člověka.
    Kdo je v Ježíši, to je v Jeho slovu, a Ježíš přebývá v něm, to je, že Ježíšovo slovo přebývá v tom člověku, ten přebývá v DOKONANÉM DOBRU.
   Proč by ještě někdo budoval svůj dům, když už je ten dům plně dokončený se vší výbavou, a ten člověk v něm již bydlí?
    Kdo nevěří, ten nevidí, a ten se stále snaží budovat svůj dům. 
  Je zcela zřejmé a jasné, že ten dokončený Boží dům není viditelný lidskýma očima, ale jedině vírou v Ježíšovo slovo.
    Jedině Ježíšovo slovo má moc odstranit závoj z obličejů těch, kteří ještě chtějí vykonávat dobro s předsevzetím, že za to vykonávání dobra dostanou jednou od Boha odměnu.
    Tyto dvě skutečnosti, budování svého domu a víra v zbudovaný dům Bohem se dostaly i do překladů písma.
    Je toho víc, ale nejlepší příklad je v listu Židům 4:13
              
                           Židům 4:13 NBK
,,Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet."
                                   Židům 4:13 Kralická
 ,,A neníť stvoření, kteréž by nebylo zjevné před oblíčejem jeho, nýbrž všecky věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše."

    Nejjednodušší vysvětlení je, že lidé vidoucí všechno před očima Božíma nejsou v Bohu, tím pádem nemůžou vidět všechno nahé a odhalené, a proto mají dojem, že se budou Bohu zodpovídat. Tito ještě nezemřeli spolu s Ježíšem na Kříži, protože Kříž ruší lidskou zodpovědnost, viz Římanům 6:7 ek. možnost jiného překladu-"nemůže již být volán k zodpovědnosti za hřích".
    O proti tomu ti, kteří přebývají vírou v Ježíšova slova v Bohu, vidí všechno nahé a odkryté Božím pohledem, který vidí všechno tak jak ve skutečnosti je.
   A ta skutečnost je, že nikdo si u Boha nic nezaslouží, ani svými skutky, ani svým charakterem, to je svým chováním, a dokonce ani svými skutky a svým dobrým chováním nemůže Bohu nikdy nic oplatit, protože všechno, co má nějakou hodnotu, všechno co zůstává na věky je TALENT-DAR od Boha, který nemá původ v člověku, ale v Bohu, a je dáván člověku skrze víru v Boží slovo, která říká, že všechno, co a kdy Bůh řekl, také i uskuteční.
     Ten TALENT je Boží slovo, které je v odpočinku od lidských skutků zachováváno v lidském srdci člověkem, který miluje to slovo více, než vlastní život na této zemi, který je od založení světa charakterizován lidskou pílí a snahou zalíbit se.....
                   Halelujá! Amen.

"TALENT" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: TALENT (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 03. červenec 2021 @ 09:47:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pavel píše Filipským [obohu.cz]:

  Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 

  Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 

  Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.

  A to bylo a je dobré slovo.

  ToníkRe: TALENT (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 03. červenec 2021 @ 14:46:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen

Magdalena

doporučuji přečíst si knihu od Jesepha  M. Bianchiho: BOH SA ROZHODOL ZACHRÁNITStránka vygenerována za: 0.14 sekundy