Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lukáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16036, komentáře < 7 dní: 188, komentářů celkem: 385987, adminů: 60, uživatelů: 5015  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 198 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
martino
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Aktualizace podzimních novinek ze života BJB
·Anketa k parlamentním volbám v øíjnu 2021
·Podzimní novinky ze života BJB
·Myanmarské armádní složky zastøelily baptistického pastora
·Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?
·Za nového generálního tajemníka EBF byl navržen Alan Donaldson
·Evangelikální baptisté Lovosice
·Evangelikální baptisté Jablonec
·Letní novinky ze života BJB - aktualizováno
·Informace z jednání VV dne 21. èervna 2021

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106206065
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Nikdy se asi na křtu nedohodneme.
Vloženo Středa, 25. srpen 2021 @ 23:06:31 CEST Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Tady se stále dohadujeme o křtu a nakonec stejně nedocházíme k pravdě. Pán Ježíš přece prohlásil o dětech: · 

Matouš 19, 14Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ ·  
Marek 10, 14Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. ·  
Lukáš 18, 16Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.   

 K čemu u dětí křest? 

Pokud se nedožijí dospělosti, stejně budou v nebi.  

U dospělých je to jinak. Tím rozhodujícím je křest dospělých.  A nejde jen o křest vodou, ale i o působení Ducha.   ·  

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. ·  
2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ ·  
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ ·  
4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ ·  
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. ·  
6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.  

 Proč přišel Nikodém k Pánu Ježíši? Ještě nepoložil Pánu Ježíši otázku a Pán Ježíš ji znal. Nikodéma zajímal věčný život, který je u dětí automatický. A tady je odpověď.  Narodit se z vody? Židé znali přece křest. Nedělal se v řece, ale v mikve, kde musela voda přitékat  a i odtékat. Sloužila k rituální očistě a on jako farizej to dobře věděl. A Jan Křtitel začal  s něčím podobným:   ·  

5Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, ·  
6vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.   

 Co předcházelo křtu?  Přece pokání. Bez něho nikdo nepochopí oběť Pána Ježíše  a vlastně Pána Ježíše nepotřebuje. A to ponoření je v tekoucí vodě, aby se obrazně odplavilo to hříšné. A proto se člověk ponoří celý, úplně celý. Ne do bazénu, ale tekoucí vody, která hřích obrazně odplaví.   To je ta voda potřebná k narození.  Ale to nestačí.   Po smrti Pána Ježíše byl seslán Duch Boží. 

K čemu?   ·  

26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.   

 Je třeba pochopit Pána Ježíše a jeho dílo i smrt. A tohle je působením Ducha Božího.   To je další část znovuzrození.    A tom by měl být křest.   Na pořadí nezáleží. Vzpomeňme na Kornélia.  Tady napřed působil Duch Boží. Tak se to může klidně stát i lidem v životě.   Někdy mám pocit, že se ve křtu hledá nějaká magie, ale přece Boží Slovo  nám to chce ukázat jasněji.   Bez pokání, vody mi připadá křest k ničemu a stejně tak bez pochopení Pána Ježíše a jeho oběti

"Nikdy se asi na křtu nedohodneme." | Přihlásit/Vytvořit účet | 20 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nikdy se asi na křtu nedohodneme. (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 26. srpen 2021 @ 08:50:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
12 [www.obohu.cz]Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův ‘, ‚A já Kristův‘.   13 [www.obohu.cz]Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno?   14 [www.obohu.cz]Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil,  15 [www.obohu.cz]aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno. 


Z těch veršů je jasné, že křtěno bylo ve jméno Ježíš.Re: Nikdy se asi na křtu nedohodneme. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 26. srpen 2021 @ 08:56:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, nemůžeme se na křtu shodnout, protože každý hovoříme o čemsi jiném.

Tvoje představa křtu ("A to ponoření je v tekoucí vodě, aby se obrazně odplavilo to hříšné. A proto se člověk ponoří celý, úplně celý. Ne do bazénu, ale tekoucí vody, která hřích obrazně odplaví.   To je ta voda potřebná k narození.") není křtem spasení člověka Kristem ve smyslu Mt 28,19.

Tvoje představa křtu je popisem křtu, kterým křtil Jan.

Jan křtil křtem pokání!


Křest Kristův je čímsi mnohem víc.
Je dílem spasení člověka Kristem.
Odpuštění hříchů je v něm jenom jakýmsi závdavkem navíc, který vyplyne z věcí mnohem důležitějších a podstatných. Tento křest Kristův je duchovní obřízkou srdce, je zasvěcením křtěnce Hospodinu.  V tomto křtu Bůh přijímá křtěnce (který dosud byl jenom dědicem Adamova vyhnání z ráje) za své dítě, obdarovává ho novou identitou Božího dítěte (to je ono "nové narození z vody a z Ducha") - a Boží dítě má od tohoto křtu už svoji vlast v nebi, je dědicem nebeského království. Získal společným ponořením do Kristovy smrti a společným vzkříšením spolu s Kristem v tomto Kristu svého skutečného bratra.
A to všechno pouhou milostí Boha, ze zásluh Krista. Zcela bez zásluh vlastních.


(Kol 2,8-14)
Dávejte pozor, aby vás někdo neuvrhl do otroctví oním marným lákadlem "filozofie", podle zcela lidského podání, podle živlů světa, a ne podle Krista.Vždyť v něm tělesně přebývá veškerá Plnost Božství,  i vy jste v něm přidruženi k jeho plnosti, v něm, jenž je Hlavou každého Knížectva i každé Mocnosti.

V něm jste byli obřezáni obřízkou, která nepochází z ruky člověka, úplným svlečením své tělesnosti; Kristova obřízka je toto: když jste byli spolu s ním při křtu pohřbeni, byli jste tím rovněž spolu s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v sílu Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých.
Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám on dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění. On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž. ...


Samozřejmou podmínkou křtu u člověka schopného učinit pokání je právě toto jeho pokání - to logicky plyne z nově probuzeného vztahu s Bohem a z touhy to špatné v životě napravit.


Však ani člověk neschopný pokání učinit, není Bohem vyloučen z tohoto díla Kristova spasení, ale může být stejně tak pokřtěn i bez svého pokání. Ať už je do nově narozené dítě, ať už je to člověk mentálně těžce postižený, ať už je to člověk, který prožil část života jako nepokřtěný pohan a nyní je třeba po úrazu v kómatu.
Nikdo z nich není vyloučen z Kristova díla spásy a i tito lidé mohou být pokřtěni vírou církve, vírou lidí, kteří se starají o jejich tělesné potřeby i o jejich možný duchovní vývoj. Vírou lidí, kteří jsou údy stejného "těla rodiny" a jako křesťané posvěcují všechny další údy této rodiny.

Je však pořád kvalitativní rozdíl mezi touto svatostí "zvnějšku" a mezi svatostí vnitřní, skrze posvěcení křtěnce Kristem ve křtu.

(1 Kor 7,14)
Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté.


Noe byl ve své době jediným spravedlivým člověkem.
Máš to černé na bílém napsáno v Písmu. Přesto bylo skrze vody potopy kvůli jeho spravedlnosti zachráněno celé "tělo jeho rodiny" - dalších sedm údů - které samy spravedlivé nebyly, ale byly posvěcovány "zvnějšku" Noemovou spravedlností.,Re: Nikdy se asi na křtu nedohodneme. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 26. srpen 2021 @ 17:44:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Františku

  Na křtu ani není co k dohadování. Co bys chtěl dohadovat? 

  Zkus se na křest podívat do písma [obohu.cz]. 

  O letnicích - Petr kázal o Pánu Ježíši z Písma, lidé byli zasažení v srdci, zeptali se, co mají dělat, Petr jim přikázal, ať se dají pokřtít a ti lidé se dali pokřtít. Žádné dohadování tam potřeba nebylo.

  Nebo Etiopan - Bůh za ním poslal evangelistu Filipa, ten opět tomu Etiopanovi zvěstoval Ježíše. A Etiopan se dal pokřtít. Žádné dohadování tam taky potřeba nebylo.

  Nebo Pavel - Bůh ho srazil z koně, zastavil, poslal za ním Ananiáše a Pavel byl pokřtěn. Tam trochu dohadování mezi Ananiášem a Bohem bylo, ale to se netýkalo křtu. Dohadování ohledně křtu tam taky nebylo potřeba.

  Nebo v Samaří - tam se dávali pokřtít muži i ženy. Dohadování tam bylo, kdy si Šimon myslel, že lze Ducha svatého získat za prachy, ale to se netýkalo křtu. Dohadování ohledně křtu tam taky nebylo potřeba.

  Nebo u Kornelia - tam tam Petr nařídil, aby byli lidi pokřtěni. Žádné dohadování tam taky potřeba nebylo. Až později se pár lidí dohadovalo, ale ne kvůli křtu.

  Nebo Lydie, žalářník, Krispus ... Uvěřili a dali se pokřtít. Žádné dohadování tam taky potřeba nebylo.


  Tak je to v církvi dodnes - na křtu není moc co dohadovat, není na tom nic tak složitého, co by bylo potřeba řešit. Alespoň pro lidi, kteří přijali Pána Ježíše a dali se pokřtít. Nad křtem se dohadují leda tak lidi, co ignorují jasné příkazy i příklady z písma, protože nemají zkušenost se křtem, mají jen různé názory a informace různé kvality.K čemu u dětí křest? 

  Myslíš u miminek? K ničemu.

  Skutečně u dětí? Stejně, jako u dospělých, v tom není rozdílu. Vyznání Pána Ježíše. Oddělení od světa. Pohřbení starého života, pokud žily bezbožně.

  ToníkRe: Nikdy se asi na křtu nedohodneme. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 12. září 2021 @ 15:25:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František
Tady se stále dohadujeme o křtu a nakonec stejně nedocházíme k pravdě. 


martino
Nezaznamenal jsem, že by se katolíci o něčem ohledně svátosti křtu dohadovali. Ta norma je platná od založení Církve a není to téma k diskusi, ale k respektu jak učí Církev a jak je zaznamenáno v učení a posvátné tradici Církve. Že se v diskusi objeví několik pomatenců z různých sekt a začnou troubit do světa, že děti se nekřtí, že křest je cákání v bazénu a podobné nesmysly, pak nastává situace kterou František nazývá "dohadování" ale dohadování platí na tržiště, kde se kupující dohaduje s prodávajícím o ceně. Je srozumitelné, že se odpadlíci, fanatici a sektáři budou snažit se ukázat světu a to tím, že musí na sebe upozornit před světem. Činili to tak vždy a vždy budou, protože mini, mini, minority také nic jiného dělat nemohou, než křičet jak to ta Církev vše činí v rozporu s Písmem a oni to nyní napravují. Marnost, vše je marnost. Nikdo jim neuvěří a nikdo jim dnes ani nevěří. Kristus založil jen jednu Církev, v Apokalypse ji nazval svojí nevěstou a dnešní podivíni mu přinášejí mnoho dalších nevěst s podivnou pověstí a Kristus se k nim nezná jako k těm pannám v Evangeliu. Panny sice volaly pane pane otevři, ale slyšely jen NEZNÁM vás! Takže Františku to chce klid. Jediný platný křest uděluje ŘKC a Pravoslavná a pak několik odloučených, kde Církev uznala jejich křest věrohodný ve shodě s Evangeliem. Ostatní se sice tváří, že jsou pokřtěni a dobře vykoupaní, ale svátost křtu neobdrželi. Takže pokud jsi byl pokřtěný v ŘKC jsi v pohodě a jen musíš trochu vypilovat to ostatní, co po křtu následuje. To je růst ve víře, lásce a naději. Stránka vygenerována za: 0.28 sekundy