Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Helena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16195, komentáře < 7 dní: 266, komentářů celkem: 397299, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 202 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109087866
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Komunikační šum a jeho vliv
Vloženo Středa, 22. září 2021 @ 09:13:21 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

V Markově evangeliu je uveden tento příběh:   ·  


47A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. ·  
48Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. ·  
49Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak; ·  
50všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ ·  
51Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. 

   Ale tento příběh je i jinde:   U Matouše: 

   ·  24Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. ·  
25K ránu šel k nim, kráčeje po moři. ·  
26Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. ·  
27Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ ·  
28Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ ·  
29A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. ·  
30Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ · 31Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ ·  
32Když vstoupili na loď, vítr se utišil.    

 Ale i u Jana: ·  

16Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, ·  
17vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo, a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. · 18Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. ·  
19Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. ·  
20On však jim řekl: „Já jsem to, nebojte se!“ ·  
21Chtěli jej vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli.   

 Událost se stala ve stejnou dobu po zázraku  s chleby.  Matouš a Jan u této události byli přítomni. Marek ji znal jen z vyprávění Petra, kterého na cestách doprovázel. Matouš však popisuje, jak se zachoval Petr. Jan  tuhle událost nezmiňuje. Ale u Marka bych spíše předpokládal, že se Petr Markovi o této události zmíní. Nezmiňuje se. Třeba se Petr za svoje jednání styděl. Marek tak nedostal od Petra celé informace.   A tady vidíme, že autoři evangelií byli ovlivněni i osobními pocity. To je mi sympatické, než tvrzení, že autorům vše diktoval Duch Svatý. Prostě psali tak lidé, které měli svoje pocity. A jistě je k tomu pudilo i něco nadpřirozeného a Božího. Ještě štěstí, že psali  oni sami a nepsali to lidé, kteří vše slyšeli "z druhé ruky". To by pak sdělení díky komunikačnímu šumu těžko odpovídalo skutečnosti. Lukáš a Marek sice psali to, co slyšeli od jiných, ale tady šlo v té době ještě o přímé účastníky, kteří si události s Pánem Ježíšem pamatovali dost živě.  

 Na  jednom školení z etické výchovy jsem zažil zajímavý pokus. Lektorka nám přečetla nějaký příběh. Než ho začala číst, poslala za dveře čtyři dobrovolníky, kteří příběh tak nemohli slyšet. Pak vybrala jednoho  z nás, který měl přečtený příběh reprodukovat  tomu, kdo byl za dveřmi a byl pozván do třídy. Pak tento člověk měl, to co slyšel,  reprodukovat dalšímu za dveřmi .  A on pak byl v roli reprodukovat obsah dalšímu, kdo by za dveřmi. Když jsme slyšeli, jak je původní příběh interpretován třetím účastníkem, hodně jsme se nasmáli.  Obsah už s tím, co nám na začátku přečetla lektorka, souhlasil jen málo. Tohle je  onen komunikační šum.   

 Je štěstí, že evangelia a Nový zákon se zachovaly v písemné podobě, protože jinak by došlo k velkému zkreslení.  

 Udělejte si někdy takový  pokus a hodně se nasmějete  a uvědomíte si, jakou roli hraje komunikační šum.

"Komunikační šum a jeho vliv" | Přihlásit/Vytvořit účet | 77 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 23. září 2021 @ 10:35:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) David Copperfield.
Tak jsme užasli, některé to poděsilo, jiné vyloženě vystrašilo, mnohé ohromilo, někdo taky zkusil … jako pobavení a zábava dobrý, no. Jinak k ničemu a o ničem. Jako kouzelník by měl úspěch, ohromil by mnohé zástupy :) Ale jinak je to absolutně k ničemu a naprosto o ničem.
Něco takového mašiach nepotřebuje a nebude se takto ani prokazovat a sebe prokazovat jako ten Ješu, co rušil přikázání Tóry, znevažoval je, sváděl k tomu druhé a učil druhé, aby porušovali přikázání B-ží Tóry.
A komunikační šum? Není k tomu zapotřebí. :)Re: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pátek, 24. září 2021 @ 09:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná k tématu - z kázání na webu:

Jak se postavit k otázce Ježíšových zázraků?

Výchozím postojem, bez něhož se člověk dál nedostane, je pohled na sebe a svět kolem a uvědomění si, jak zázračné je vůbec bytí samo, jak podivuhodný je život, naše vědomí a celá existence vesmíru, ve kterém žijeme. Cožpak není obrovský zázrak, že něco hmotného vzniklo z ničeho, z prázdna? Že přírodní řád a zákony vznikly z chaosu? Že život vznikl z neživého? Že vědomí vzniklo z nevědomí? Že láska vznikla ve světě hmoty a energie? A když půjdu ještě o krok dál – není naopak názor, že se tohle všechno stalo shodou okolností, jaksi samovolně, bez jakéhokoli plánu, záměru a řízení…, není spíše takový názor iracionální a hoden posměchu?

Ostatně posuďte sami, co je větším, „divu plnějším“ zázrakem: na jedné straně stvořit molekuly H2O s tak ohromujícími vlastnostmi, jaké voda má, a spustit ji do nepřetržitého koloběhu; k tomu stvořit člověka, bytost s neuvěřitelnou složitostí, které jsme dosud plně nepřišli na kloub (v této chvíli je jedno, jestli to všechno „trvalo“ tisíce, nebo několik miliard let); anebo, na druhé straně, způsobit, aby člověk chodil po vodě? Co je větší „machrovina“?

Pokud Tvůrce všeho dokázal vymyslet, z ničeho sestrojit a uvést do pohybu celý vesmír s jeho makro i mikro komplexností, není potom pro Něho „hračkou“ vzít na sebe člověčenství a jít po hladině H2O v jejím kapalném stavu? To, že my něco kolem sebe bereme za samozřejmé, ještě neznamená, že to není zázračné… nebo že to není od Boha!

Právě to byl jeden z cílů Ježíšových zázraků – byla to znamení, která jejich svědkům měla ukázat a napovědět, s kým se tu setkali, kdo je a kdo působí mezi nimi v těle prostého tesaře z Nazaretu! Ježíš sám řekl: „Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví.“ (Jan 10:25b) A jak jinak by mělo svědectví o „vtěleném Božím Synu“ vypadat než zázračně?! Jak by si ho jinak lidé všimli?

Často se také objevuje nepochopení ohledně těchto zázraků: Má se zato, že při nich byly porušeny přírodní zákony. Že došlo k jejich dočasnému odstavení či vypnutí. Přece jak to, že se Ježíš nebo Petr nepotopili pod hladinu? Byl však opravdu porušen gravitační zákon? Ptám se, je porušen gravitační zákon, když tady v ruce držím pero? Jak to, že nespadne na zem? Je to tím, že na něj působím silou, která převyšuje gravitační sílu. Při svých zázracích ani Ježíš neporušoval přírodní zákony, nepozastavil jejich platnost, jen působil mocněji, převýšil je božskou silou, schopností, která ano, není v našich lidských silách, ale to neznamená, že není v Božích silách…

https://www.luterani.cz/blog/chodit-po-vodeRe: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 24. září 2021 @ 20:14:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh tě stvořil tak, abys rozpoznal dobro a zlo.  - Frantisek100Re: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 01. říjen 2021 @ 10:35:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a jak je to pane Voto zo zázrakmi v starom zákone?... napr. keď Mojžiš rozdelil vodu mora...


Správně IvanP !
Myslím si, že "obě strany barikády" - jako "novojudaisti"(= Křesťané) tak "staromilci" (Židé - nic proti..) +i "Christ-hateři" (Vota..) by si měli přiznat, že "Bůh je Pánem i nad z/Zákony" a že holt On je může kdykoliv nějak "unexploit" byť to dělá výjimečně.. Já nevím, o co se tady Luterán s Votou snaží..  hádají se, čí Bůh je "nejvíc fyzikálně korektní" ?

Staré moudro - "když Bůh dopustí - i motika spustí" ..  Elizeus měl také svérázné metody, třeba ta, jak "si dal před porokování zahrát" … tohle by se dalo hejtovat ze všech úhlů.. i z těch "tupejch" či "ostrejch" ..
No o "šípovém orákulu" a jeho vlivu na dějiny světa netřeba se vypisovat.. "Kdyby jsi vystřelil ještě jednou, pobil bys Arama úplně (5x ?), takhle ho pobiješ jen 3x(4x?), což nestačí .."

No já nevím, tohle přece nemá s fazikou nic co dělat  ..

Ale já myslím, že Vota svým Adonaj tu možnost "porušovat fyzikální principy" zas tak neupírá..  to jenom tady možná se tak tváří..  (nepročítám tuhle diskuzi podrobně a beru všechny diskutující šmahem jako Racionalisty .., z důvodu nedostatku času..)Re: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 01. říjen 2021 @ 10:41:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak vlastně Oko přišel na to, že B-h zabil nějaká zvířata, aby se jejich (zvířecími) kůžemi mohli lidé obléci

Voto, celkem jsi ho asi "vyhmát" ale předpokládejme, že pokud chtěl Bůh zachovat fyzikální zákony, jak se zde většina Osvícenců (= Racionalistů, to není nadávka, jen konstatování..) domnívá, tak holt musel ta zvířata nejdřív vypěstovat.. a pak vyrobit oděv z jejich kůže leda by ty kožní buňky pěstoval v roztoku a tiskl ve finále 3 D-tiskárnou...  tak se nediv Okově "božskému fármingu" ..  :-)

(Oko prosím nic ve zlém ..) Re: Komunikační šum a jeho vliv (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 16. říjen 2021 @ 10:41:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Františku.

  Tohle je také jeden z indikátorů, kterým se posuzuje pravdivost svědectví o nějaké události.

  Když několik lidí svědčí o nějaké události, je běžné, že svědčí o různých věcech, všimnou si různých detailů. Někdo si všimne oblečení, někdo si všimne chování, někdo si všimne znamínka na tváři. 

  Když svědčí tři lidé o nějaké události a všichni tři popisují ty samé detaily, je vysoká pravděpodobnost, že výpověď je smluvená.

  Toník
 Stránka vygenerována za: 0.69 sekundy