Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Hana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16193, komentáře < 7 dní: 245, komentářů celkem: 397201, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 296 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

gregorios777
Lolik
oko
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109048916
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.
Vloženo Pátek, 03. červen 2022 @ 01:01:26 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

1Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. ·  

2Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. ·  
3I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. ·  
4Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. ·  
5Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. ·  
6Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. ·  
7Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. ·  
8A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. ·  
9Kdo má uši, slyš!“ ·  
10Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ ·  
11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. ·  
12Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. ·  13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. ·  1
4A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. ·  
15Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ ·  
16Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. ·  
17Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.     

Pán Ježíš mluví k lidem. Je jich hodně a je to taková směs židovského obyvatelstva. Možná, že někteří přišli s touhou se něco dovědět, možná někteří jen ze zvědavosti, možná i kritici. Prostě směs lidí s různými motivy. A učedníky zarazilo, že Pán Ježíš mluví s lidmi zahaleně právě v podobenstvích.    
Učedníkům odpovídá velice zajímavě.   ·  

11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.     

  Pán Ježíš v odpovědi učedníkům vysvětluje, že oni jsou něco jiného než zástupy lidí. Zástupy lidí o království Božím ani neslyšeli. A skutečně ve SZ  se s pojmem Boží království nesetkáváme. Pokud tito lidé něco podobného slyšeli, tak hlavně od Jana Křtitele anebo od Pána Ježíše, pokud již se  s ním setkali  a slyšeli jeho kázání. Učedníci však na rozdíl od zástupu dostali zvláštní výsadu. Vědí už daleko víc. Vědí víc, než židovští kněží a celý židovský národ, který bude Krále nebes odmítat.   Pojem Boží či nebeské království se v NZ vyskytuje aspoň stokrát.   ·  

Matouš 3, 2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ ·  
Matouš 4, 17Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ A Matouš 5, 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. ·  
Matouš 5, 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. ·  
Matouš 5, 19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. · 
Matouš 5, 20Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. ·  
Matouš 7, 21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.   ·  
Matouš 10, 7Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.   ·  
Matouš 16, 19Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ 
Skutky apoštolů 20, 25Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. 
Skutky apoštolů 28, 31zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek.    

Jistě můžeme přemýšlet o tom, co znamená Boží království. Přesný popis v NZ není. Je to jistě království, kde králem je Pán Ježíš. Není zde na Zemi. A Pán Ježíš jistě bude mít ve svém království jen takové lidi, kteří ho budou milovat a nebudou tam buřiči a ti, co budou sami usilovat o vlastní moc. Něco takového přece už nebe zažilo. 

  Jan 18, 36Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“    

Pokud se týká podobenství, tak  ona působí tak, že, těm, kdo mají upřímný zájem, dodají další světlo a kdo mají nepřátelský vztah k Ježíši, tak  budou jen podrážděni.   Pokud se týká židů, ti si mysleli, že vidí a znají Boží pravdu, ale když ji  měli vtělenou  v Ježíši Kristu,  tedy před sebou na vlastní oči, tak ji nevidí a odmítají. Slyší živé Boží slovo a neposlouchají ho.  Nastane to, že jim bude odňato i to, co zatím znali. Proroctví Izaiáše , popisuje  situaci, ·  

16Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. ·  
17Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.   

Učedníkům se dostalo té výsady, že viděli, co nikdo neviděl. To, co oni  nyní zažívají, po tom toužili proroci. Učedníci mají nyní příležitost žít v klíčovém okamžiku dějin, kdy vidí Mesiáše a jsou svědky jeho zázraků a z jeho úst slyší to, co se nedá  s ničím srovnat, co kdo učil doposud. Pak Pán Ježíš  pokračuje ve výkladu podobenství. Výklad má však význam hlavně pro učedníky a na to si později vzpomenou, až budou kázat o království  Božím. A má to význam i pro další generace věřících.              
 

"„Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. " | Přihlásit/Vytvořit účet | 53 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. červen 2022 @ 07:42:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předobrazem nebeského království je království Boží nad Izraelem, nad vyvoleným národem. A o tom se ve Starém zákoně píše.

(1 Pa 17,11)
I stane se, až se naplní tvé dny, abys šel ke svým otcům, dám povstat tvému potomku po tobě, který bude ze tvých synů, a upevním jeho království.  (Zde Hospodin hovoří k Davidovi).

V tomto smyslu se ve Starém zákoně o Božím království také píše - v žalmech.

(Žl 145,13)
Tvé království je království všech věků, tvá vláda trvá po všechna pokolení
Nebeské království ve Starém zákoně je ale obsaženo v proroctvích.

(Da 2,44)
Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky,....Pochopitelně se ve Starém zákoně nemůže psát o nebeském království ve smyslu Nového zákona - protože kvalitativně v jednom jediném okamžiku hluboký význam pro člověka začalo mít až po zmrtvýchvstání Krista - Ježíše Krista z Davidova rodu.

(Mt 28,18)
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi ...

Re: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 03. červen 2022 @ 09:11:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nebeské království je všude tam kde vládne Svatý duch.Re: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. červen 2022 @ 11:20:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 F100: A učedníky zarazilo, že Pán Ježíš mluví s lidmi zahaleně právě v podobenstvích. 

Ne Františku, ta řeč v podobenství není zcela určitě zahalená.

Užití podobenství je v tomto případě návodná pomůcka, jak se dobrat hlubšímu poznání obecenstva. Všimni si Františku co Kristus učedníkům odpovídá na otázku proč k obecenstvu mluví v podobenstvích, cituji:
On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. ·  

Chápeš Františku? Učitel Kristus učí neznalé obecenstvo prostřednictvím podobenství a učí i znalé učedníky jak mají učit. Kristus Učitel volí dvě formy výuky 2V1. Pro neznalé obecenstvo výuku podobenstvím a znalé učedníky vyučuje přímou řečí. Je až geniální, že právě na tomto podobenství o skále a rozsévači se krom jiného zobrazují způsoby výuky. Tedy podobenstvím vyjádřeno- způsoby správného setí.

Další tvůj výklad není relevantní. Učedníci nejsou nějaká "znalá" uzavřená komunita a setbou božího slova, respektive správnými způsoby setby, a to takovým aby setba nedopadala na skálu rozsévají boží slovo tak, aby přinášelo užitek jiným a ne jim samotným. A z této setby, tohoto užitku pak povstávají další a další učedníci, kteří jako znalý vyučují neznalé po vzoru Krista.

...

Jistě můžeme přemýšlet o tom, co znamená Boží království. Přesný popis v NZ není. 

Tak v tomto ti budu oponovat Františku. Přesný popis v NZ je. Pokud máš ovšem o božím království pozemskou představu, a hledáš jej v tomto světě, tak takový popis tam vskutku nenajdeš. Boží království je s tímto světem neslučitelné. Není z tohoto světa a tento svět jej neumí detekovat. Tak jako ti co náleží Kristu nejsou z tohoto světa, a ty je žel neumíš detekovat, a proto kvůli této neschopnosti neumíš detekovat ani boží království, které hledáš v tomto pomíjejícím světě, či mimo tento svět. A přitom je boží království tady. Boží království je mezi těmi kdož nejsou z tohoto světa. Je to přece logické když jsme chrámy Ducha a Kristus v nás má svůj příbytek. To nejsou planá slova. Ti kdož náleží Kristu se mezi sebou poznají právě podle toho, že nenáleží tomuto světu, že tento svět neznásilňuje jejich rozum a svědomí, že jejich poznání není z tohoto světa a tento svět usvědčuje. Za to se odpradávna ode světa vysluhuje velká nevole a pronásledování.
Jak to celé začalo... z diskuse na netu (Skóre: 1)
Vložil: VanRespirator v Sobota, 04. červen 2022 @ 00:14:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"To si takhle v roce 1987 přijede do SSSR jako turista George Soroš. Založí v Moskvě podivnou neziskovku Cultural Foundation, jejíž prezidentkou se stane Raisa Gorbačovová. KGB i maďarská tajná služba varují, že Soroš je agent CIA, Gorbačov to smete ze stolu. (To jsou informace přímo ze Sorošovy knihy).
A teď mi řekněte, jak je něco takového možné? Byl Gorbačov úplný blázen, nebo to byl zaplacený agent? Nemůžu uvěřit, že by se tak extrémní hlupák dostal na vrchol mocenské pyramidy.
Mimochodem, Soroš se pokusil založit souběžně stejnou neziskovku i v Číně, ale odtamtud ho okamžitě vykopli." vložil Stator

re: "byl to nejen agent a zrádce, ale dokonce genetický trojský kůň, čili žid.". vložil MetatronRe: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Skóre: 1)
Vložil: VanRespirator v Neděle, 05. červen 2022 @ 13:28:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Italský dokument o Ukrajině:

https://www.youtube.com/watch?v=JQVEy3UbVb8Re: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Skóre: 1)
Vložil: VanRespirator v Pondělí, 13. červen 2022 @ 20:26:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kuře po ukrajinsku :-)
Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy