Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16318, komentáře < 7 dní: 522, komentářů celkem: 408338, adminů: 60, uživatelů: 5135  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 87 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Myslivec
brusle7
Frantisek100
gregorios777
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110957236
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Mluvení v jazycích a nejen o něm
Vloženo Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 14:07:10 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

   Pavel navazuje na předchozí kapitolu o lásce. Přál by si, aby korintští křesťané usilovali o lásku, protože pak bude méně konfliktů a nedorozumění a  tak to  prospěje  sboru. Rovněž si přeje, aby dychtili po duchovních projevech a prosili o dary Ducha. Za jeden z duchovních darů mimo lásky považuje i dar proroctví, který vyvyšuje nad dar mluvení v jazycích. Církev v Korintu potřebovala ujasnit otázku daru mluvení jazyky, protože kvůli němu docházelo k nepořádku při bohoslužbách. Mluvení v jazycích je legitimní dar, ale věřící v Korintu jej používali jako znak nadřazenosti místo, aby jím budovali duchovní jednotu.   ·  


1Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.   ·  
2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.       

 Pavlovi se nelíbilo mluvení jazykem, aniž by někdo vyložil, co se hovoří.  K čemu to je, když lidé tomu nerozumí.  Mohl třeba vyjadřovat i něco úžasného, ale komu to prospěje, když ostatní nerozuměli.   · 

  3Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.     

Prorokování považoval Pavel za jev, který povzbuzuje, utěšuje a buduje církev. Navíc lidé tomu rozumějí, protože to slyší ve svém jazyce. Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo a tak je varovat, korigovat jejich chyby a povzbuzovat je.   ·  

4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   

 Tady se Pavel domníval, že mluvení v jazycích má význam jen pro jednoho jedince, ale ne pro ostatní. Můžeš se tak klidně modlit doma, ale ve shromáždění to nemá užitek. Pavel tak přímo odsuzuje používání daru jazyků ve shromážděních, protože druhým to nepomáhá. Proroctví je dar, který buduje církev  a přináší na rozdíl od darů jazyků užitek všem.   ·  

5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      

Pak Pavel nějak ustupuje od kritiky darů jazyku, protože si uvědomuje, že je to také dar Ducha,  ale nelze, aby stejný dar měli všichni křesťané. Nemohou všichni mluvit v jazycích ani všichni porokovat. Když mluvit jazyky ve shromáždění, pak vždy musí být výklad, aby posluchači tomu rozuměli.   Para  překlad      

Ať je tedy láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo.Když někdo mluví neznámým jazykem, mluví sice o Bohu, ale lidé z toho nic nemají, protože mu nerozumějí. jestliže však někdo promluví prorocky,posluchači to pochopí a taková slova jim pomáhají, povzbuzují a podněcují. Neznámý jazyk má význam jen pro toho, kdo jím mluví, kdežto srozumitelné poselství buduje křestanské společenství. Ne že bych vám nepřál, abyste třeba všichni mluvili cizímu jazyky, ale přednost dávám tomu. abyste Boží slovo přinášeli srozumitelně, Vždyť církev má užitek jenom z toho, čemu každý může rozumět.     ·  

6Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení – jaký prospěch byste z toho měli?       

Pak následuje Pavlův příklad hudebních nástrojů. Každý nástroj vydává různé tony a podle nich poznáme, co je to za nástroj. A příjemná pro nás je právě ta rozmanitost tonů. Stejně tak polnice, zní jinak když chce vyjádřit přichystání se k boji, tak to zní jasně a nejde o monotónní dlouhý zvuk.   ·  

7Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? ·  
8A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?    

A pokračuje dál, aby příklady aplikoval na nás jazyk     ·  

9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!      

 Pokud je naše řeč nesrozumitelná, nikdo jí nerozumí a její užitek je srovnatelný  s mluvením do větru. Možná, že přináší jistý pocit uspokojení mluvčímu, ale nic nepomůže Božímu lidu   ·  

10Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. ·  
11Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.       

Existují různé způsoby komunikace mezi lidmi pomoci slov , ale nějak komunikují mezi sebou  i ostatní živočichové. Vždy je však důležité znát význam těchto slov či signálů. těžko se domluvíme s cizinci, když neznáme význam jejich slov   ·  

12Tak i vy: Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.     

Pavel se obrací na korintské věřící, aby usilovali o duchovní dary, které budují církev. Pavel je nechce odradit o duchovních darů, ale aby horlivě usilovali o duchovní projevy, které povedou k růstu církve.   · 

13A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.      Pokud někdo mluví jazykem, má se modlit, aby také mohl vykládat. Nebo aby mohl někdo pro něj to vykládat.   14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     


 
Pavel dochází k závěru, že je v pořádku modlit se duchem, ale zároveň se má modlit tak, aby mu bylo rozumět čili  s  vědomou myslí. Totéž platí i o zpěvu. ·  

16Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?    

Když se někdo  modlí a my mu nerozumíme, jak potom můžeme vyslovit Amen. Čemu říkáme Amen? Přítomný člověk prostě tomu nerozumí. Používejme ve shromáždění  slov, kterým je rozumět. ·  

17Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek.·  
18Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,·  
19ve shromáždění však – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.   

 Pavel uměl  a naučil se několika jazykům. Takové jazykové vzdělání neměl  z nich nikdo.  To byly jazyky, že když jimi mluvil věděl, co říká  a věděl to i ten, v jehož jazyku hovořil.  Ale mluvit ve vytržení, tak jak mluvili někteří, po tom netoužil. On se nechtěl takovým darem převádět, protože takový dar by lidem nic nepřinášel.  

Para překlad   

 Řekněte sami: k čemu by vám bylo, kdybych mluvil jazyky pro vás nesrozumitelnými a nevyložil současně, v čem je poučení, co má smysl vzdělávací a co prorocký? Podívejte se třeba na hudební nástroj- nebo třeba harfu nebo varhany. Kdyby se rozezvučely všemi tony najednou, kdo by v tom poznal nějakou melodii? Anebo polnice: když zatroubí nezřetelně, kdo rozezná signál k boji? Stejně tak vaše řeč: není-li srozumitelná, nikomu nic nedá. Mluvíte do větru. Na světě se mluví stovkami cizích jazyků a kdo je zná, krásně se jimi dorozumí. Když ale na mne někdo mluví slovy , jejichž význam neznám, zůstaneme si navzájem cizinci. Vím, že usilujete o duchovní obdarování. Snažte se právě vyniknout právě v tom, co pomáhá budovat církev. Proto radím tomu, kdo mluví neznaným jazykem: modli se, abys uměl vyložit, co říkáš. Když někdo totiž hovoří takovým jazykem: modlí se sice jeho duch, ale bez účasti rozumu. Co s tím ? I já se chci  modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem. Jak by mohl posluchač připojit svůj souhlas k modlitbě, kdyby nerozuměl jejím slovům? I kdyby byla sebeupřímnější, nic  zní nemá. Jsem vděčný Bohu, že mne tímto darem obdaroval víc, než kohokoliv z vás. Přesto ve shromáždění povím raději pět srozumitelných vět, než tisíce slov nesrozumitelných,  

V další časti Pavel Korintské varuje, aby nebyli ve svém smýšlení nezralí. ·  

20Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.·  
21V Zákoně je psáno: ‚Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Hospodin.·  
22Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře.·  
23Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?  

Vlastně jim říká? Neradujte se dětinsky z těchto okázalých darů, které využíváte k vlastnímu předvádění  se. V jistém smyslu máte být jako děti, ale v jiných oblastech byste měli přemýšlet jako dospělí.  21. verš se zdá nesrozumitelný, je citací z Izaiáše Co se tehdy stalo? Izaiáš hovořil ke svému lidi a ti ho neposlouchali, tedy neposlouchali hlas Hospodina. Řeči  Izaiáše nechtěli rozumět. A pak do země vtrhli ti, jejichž řeči pak už vůbec  nerozuměli.Hezky zní parafrázovaný překlad: Izaiáš 28.11.         

To byl hlas,  z něhož byl je zmatek, teď už ani rozumět nemohli,  bylo pozdě.  

A tak, chce říci, že kdyby křesťané mluvili cizími jazyky, jak je při vytržení ,všichni, tak lidé přicházející do shromáždění  by je považovali  za blázny a ze sboru by utekli. Zmátlo by je to, nestali by se z nich křesťané, když by sdělení nerozuměli. Takže jazyky nepřivedou k víře.  ·  

24Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován,·  
25vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“  

 Když přijde nevěřící do křesťanského  shromáždění, kde  se  spíše prorokuje než mluví jazyky, uslyší  a porozumí všemu, co se říká. Jestliže se hovoří  jazyky, aniž by je někdo vyložil, pak to nevěřícími nikterak nepomůže. Když tomu, co se říká, porozumí, pochopí , v čem je hřích, tak si uvědomí si, že by měl být za něj odsouzen A to mu prospěje, aby pak toužil po odpuštění a pochopil Boží milost  Prostě řeč kazatele odhalí . co má kazatel na srdci. Nevěřící pocítí, že ho mluvčí oslovuje osobně a Duch svatý pak působí na nevěřícího dál. Tak, až padne na zem, pokloní se Bohu a vyzná  svůj hřích. Pocítí existenci Boží  a Boží milost Nic takového se bohužel nestane, když slyší mluvení jazycích bez výkladu. ·  

26Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.·  
27Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá.·  
28Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. 

  Aby dar mluvení v jazycích nebyl ve shromážděních  zneužíván, stanovil Pavel jistá pravidla, jak tento dar používat. Například jeden muž měl na starosti chvalozpěv, jiný přednesl nějaké učení a další hovořil třeba v jazycích, které další  hned vyložil.  Dále stanovil, že během jednoho shromáždění  mohou mluvit jazyky nanejvýš tři lidé a nesměli mluvit najednou, nýbrž jeden po druhé. Tím se vyhnou  vřavě a zmatku, které vnikají, když najednou hovoří více lidí. Pokud ovšem nebyl ve shromáždění vykladač, pak měl věřící obdarovaný darem jazyků ve shromáždění mlčet. Mohl také sedět  a mluvit  jazykem neslyšně k sobě a k Bohu   V dalších verších pak Pavel stanovil pravidla pro používání daru proroctví. ·  

29  Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují.     

Nesměli vystupovat více než v počtu dvou či tří a křesťané, kteří jim naslouchali, měli rozhodnout, zda konkrétné jedinec opravdu sděluje Boží výroky nebo se jedná o falešného proroka. ·  

30Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.·  
31Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni.·  
32Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.·  
33Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,      

Pro pořádek ve shromáždění se mělo postupovat tak, že jestliže jeden prorok hovoří  a jiný člověk, který sedí, dostal zjevení, pak první prorok přestane mluvit  a vytvoří prostor k tomu, aby  mohl hovořit ten, který dostal nejnovější zjevení.  Bylo to opatření z toho důvodu, aby jeden muž nehovořil moc dlouho, protože se pak často odkloní od Božích slov ke slovům vlastním. Proroci tedy mají hovořit jeden po druhém, nikoliv aby si jeden nárokoval celý čas Toto pravidlo mělo pomoci shromáždění, aby všichni dostali příležitost mluvit.  U korintských bohužel se stávalo, že se domnívali, že čím více je člověk ovládán  Duchem Božím, tím méně má kontroly nad sebou Je unášen do stavu extáze a pak méně disponuje  rozumem a sebeuvědoměním. Chová se,  jak bychom řekli dnes, jako fanatik.  Křesťané  v Korintu si však mysleli, že tak chová pod vládou Ducha , že člověk neovládá svoji řeč  a neví co dělá. Pavel však dodává, že Duch se podřizuje prorokům. To znamená, že prorok není unášen bez svého souhlasu nebo proti své vůli.  Pak se nemůže vymlouvat na to, že si nemohl pomoci, ale může se sám rozhodnout o tom, kdy a jak dlouho bude mluvit. Na závěr Pavel zdůrazňuje, že shromáždění nejdou místem, , kde je neklid, ale naopak místem pokoje.  

Parafrázovaný překlad od 20. do 33. verše.     Bratři, nebuďte dětinští. Zlo ať je vám cizí jako nemluvňatům. ale jinak myslete jako dospělí lidé. Ve starozákonním proroctví říká Bůh:"Pošlu k nim cizince, aby k nim promluvili cizím jazykem, ale ani těm nebudou naslouchat" Ten nesrozumitelný jazyk sotva někoho přivede k víře, a kdo již křesťanem je, potřebuje také slyšet spíš jasné Boží pravdy. Představte si, že se sejdete, každý zvlášť bude mluvit jiným jazykem  a teď mezi vás přijde nezasvěcený nebo nevěřící člověk. Řekne si, že vím nejspíš přeskočilo. Když ale všichni budete tlumočit Boží pravdu jasnou řečí, pak to, co nahodilý host uslyší, zasáhne jeho svědomí. Bude usvědčován a jeho nejtajnější myšlenky odkrývány, takže padne na kolena a vyzná: Mezi vámi je určitě Bůh! Jaký závěr z toho udělat? Když se sejdete, jeden poslouží zpěvem, jiný poučením, další poselstvím od Boha a další za se jeho výkladem. Pro všechny  tu platí jediné pravidlo:aby to, co dělají, bylo ku prospěchu celé obci věřících. Pokud jde a mluvení cizím jazykem, ať tedy mluví nejvýše dva nebo tři, ale pěkně jeden po druhém, a zároveň ať někdo překládá. Když se nenajde nikdo, kdo by byl to učinit, ať toho mluvící raději nechá nebo mluví s Bohem potichu, sám pro sebe. Také ti, kterým se dostalo zvláštního Božího poselství, ať hovoří jen dva nebo tři, ostatní ať o něm uvažují. Jestliže Bůh odhalí něco dalšímu z přítomných, zatímco předchozí ještě mluví, má mu být postoupeno slovo. Tak se dostane na všechny, kdo mají co říci pro moc  a povzbuzení ostatním. Pamatujte, že kdo mluví z Božího pověření. umí se také odmlčet a čekat, až na něj přijde řada. Bůh si nelibuje ve zmatku, ale v řádu a pokoji.    

    Následující verše jsou příkladem zneužití veršů . Pavel je píše po té části výkladu, v němž klade důraz na řád a pořádek ve shromáždění. Napomenutí míří  jen do korintského sboru a nikoliv jako obecné pravidlo. Bohužel muži, kteří v dějinách křesťanství si mysleli, že mají měli patent na výkladu Nového zákona,  si text vyložili po svém a ve svůj prospěch. ·  

34ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.·  
35Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.·  
36Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?   

Proč chtěl Pavel, aby ženy v korintském  shromáždění mlčely,  mělo to své konkrétní důvody.  Sbor byl velmi mladý  a mnohé ženy byly původně pohanského původu. V Korintu se mezi pohanskými ženami šířilo  učeni a kult bohyně Afrodity, což byl i kult prostitutek. Dále se zde šířil kult zasvěcený Backovi, což byl bůh tance a vína. Od toho se v řecké mytologii odvozovaly bakchantky. Byly to třeštící ženy, které v tanci upadaly až do stavu blížícímu se šílenství, v němž byly schopné všeho. Při Bakchantkových slavnostech tropily výtržnosti a i ve starém Římě proti nim musela zasahovat státní moc. Teď si představme, že některé z žen dříve toto poznaly a zažily i na sobě. Proto pro ně nebylo lehké být najednou v křesťanském shromáždění  klidné  a potichu. A Pavel o tomto nešvaru věděl. A věděl, jak to může uškodit klidu  a pořádku ve shromáždění.A právě o tento klid , řád a pořádek  Pavlovi hlavně šlo. Aby tam nebyl žádný rušivý prvek, kterým možná bývaly právě tyhle první křesťanky pohanského původu. Pavel tedy uvažuje o ženách a  dané konkrétní situaci  a nevyslovuje obecné pravidlo vůči všem ženám. Vždyť jinde hovoří o ženách, které prorokují,  a jiné ženy byly i správkyněmi sboru . Myslí, že si žen vážil.Bohužel na základě těchto veršů církev ovládli muži ve všem a šli tak daleko, že žena přisoudili jen podřadné role a to nejen ve církvi, ale i ve společnosti a v rodině. Kristova láska zůstala je frází. A tento vztah nadřazenosti mužů přešel ze světa náboženského i do společenského a politického. Až konec 19.  a 20.  století toto měnilo a ženy mohly konečně i studovat na vysoké škole a  dostaly i volební právo. U nás směly ženy volit od roku1919, ale jinde  v evropských státech až v sedmdesátých  20. století. Bible se dá strašně zneužívat a toto je toho příkladem.A nejhorší jsou lidé, kteří fanaticky lpí na každé větě Bible a pak z toho se stalo to, co se stalo ženám a ovlivnilo jejich postavení tisíce let.  

"Mluvení v jazycích a nejen o něm" | Přihlásit/Vytvořit účet | 269 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 14:37:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo"...


Lidem, kteří oznamují budoucnost, se říká spíš jasnovidci.

Boží slovo zase předávají lidem ve shromáždění církve Duchem svatým ustanovení pastýři církve (hlasatelé evangelia - Sk 6,2-4) - ustanovení skrze vkládání rukou ...


Prorok dělá ve skutečnosti cosi úplně jiného: prorok oznamuje lidem Boží vůli.Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 06:18:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.       
4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   
5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      
9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!      
14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     
16Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?    
19ve shromáždění však – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.   
23Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?  
26Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.·  
28Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. 


  Vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, ... Achich, Františku ... 

  Slovo "vytržení" se snad v listu Korintským vůbec nevyskytuje. 

  Pokud už si chceš (nevím proč???) vykládat pravidla pro dar, který nemáš ani ty, ani tvoje církev, zkus pro to radši použít některý překlad písma a ne text lidí, kteří si dost vymýšleli v a tu chvíli, kdy si vymýšleli, málo překládali.

  Ale to už jsem ti psal.

  Toník
Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 14:50:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Navštívil jsem mnoho sborů různých církví. V některých církvích je zvykem mluvit a modlit se v cizích jazycích tak, že kdyby se kazatel v cizím "jazyce" nepomodlil a nebo nepronesl alespoň několik "vět". a kdyby se v cizím "jazyce" nemodlili návštěvníci sboru, bylo by to bráno jako důkaz toho, že ve sboře není přítomen uch Svatý.
Velice mně toto odradilo od dalších návštěv těchto sborů, i když jsem byl rodinou k různým příležitostem shromáždění zván.

Mluvení jazyky je darem Ducha Svatého, stejně jako uzdravování, ale poznal jsem že v těchto shromážděních Duch Svatý přítomen není - jsou tam jen podivní služebníci, kteří prochází řady a jsou k dispozici pro případ, že by sebou někdo seknul o zem, ale z výrazu jejich tváře jsem měl pocit spíše odpudiví.

V této veliké církvi, která provozuje televizní evangelizační shromáždění, je na pravidelném pořadu uzdravování. Kazatel "uzdraví" několik lidí, kteří se přijdou ukázat za kazatelnu a pochlubí se, že přestali kulhat a nebo zvednou ruku a dav šílí. Neviděl jsem uzdravení slepého, nebo nemocného, který nemá na zdravotní pojištění.
Když jsem pořádal  svolení natáčet si to, bylo mi to povoleno, ale kromě sbírky, před kterou přišel syn kazatele a kontroloval, jestli jsem kameru vypnul.

Nebudu jmenovat tuto církev, působí mimo republiku, ale i zde jsou církve podobného zaměření a praktik a je spíše na lidech, aby  je dokázali identifikovat a vyhnout se jim.

Jsem přesvědčen, že Bůh je schopen uzdravovat a že i uzdravuje, ale nikoliv pro slávu a  zisk kazatelů, nikoliv proto, aby primárně uzdravil tělo, ale hlavně proto, aby uzdravil i "duši" člověka a jsem přesvědčen o tom, že k tomu nepotřebuje dělat žádné divadlo.
jsem také přesvědčen o tom, že Bůh může dát dar jazyka tak aby bylo především rozuměno tomu, co chce někomu říct a že ho nedává nikomu proto, aby ukázal, že patří do nějakého společenství.

Kdyby mluvení a uzdravování bylo podmínkou toho, aby byl člověk uznán za dobrého křesťana, muselo by být mluvení i uzdravování běžnou praktikou v každé církvi, protože v každé církvi má Bůh své dítky.

Žel, že kromě skutečných darů, se setkáme častěji s hysterií a předstíráním a tím, že se modlitba podobá více magii, která povolává Boha jako aktéra nějakého sborového představení, než rozhovoru s Bohem.

Bůh nepotřebuje být oslavován podvodem, a je li někdo Duchem Svatým obdařen, oslaví ho v ten okamžik ve svém srdci, jen v něm je možno dát Bohu slávu.

Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 16:14:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, z docela jasné věci děláš dost velký galimatyáš.Píšeš:

"Ale mluvit ve vytržení (mluvit v jazycích), tak jak mluvili někteří, po tom netoužil."


Nevím, jak jsi k takovému závěru dospěl, když zároveň o 2 řádky výše cituješ Pavlova slova:


18 [www.biblenet.cz]Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,
To je přesně opak toho, co tvrdíš, že Pavel mluvit jazyky netoužil.
Možná tedy fakt netoužil, protože jazyky mluvil a jazyky se modlil, jako nikdo jiný v Korintu. A možná i v celé církvi po celém světě.Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 10:25:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku. 

Zajímavé myšlenky, chápu o čem mluvíš. Máš tam bohužel jednu velkou chybu, systémovou a té by jsi se měl vyvarovat. 

- závěry se kterými souzníš - ty považuješ za nařízení stále platné
- závěry se kterými nesouzníš  - považuješ dnes za neplatné, protože Korintský sbor byl mladý a pohanského původu

A to určitě není správně, buď šlo o mladý sbor pohanského původu a tak dnes neplatí přesně již nic. Nebo platí vše, tedy i to co se nám nelíbí. Není možno vyzobat jen rozinky a co se mi nehodí do krámu prohlásit za neplatné.

Z mého pohledu platí i slovo o ženách, ale jen pohan z toho odvodí zákaz studia, volebního práva a diskriminaci žen.

A teď něco ještě vážnějšího, už po druhé tě upozorňuji na tvé zlé slovní spojení o podřadných rolí. To je hodně zlé myšlení. Několik lidí podobného myšlení znám, ale je to velmi zlé myšlení a měl by jsi se jej zbavit. Někteří třeba uklízečku považují za podřadnou práci. Pro mne je uklízečka PANÍ uklízečka, byť mám vysokou školu, ... uklízečka není žádná podřadná práce, to je velmi zlé myšlení a je v tvé hlavě. Pokud dělá svojí práci dobře, tak je její práce velmi důležitá a není vůbec podřadná. 
Některé uklízečky by nemohly dělat moji práci, nemají na to, ale to neznamená, že je to podřadná práce.
Stejně ve společenství, některé služby ženám nepatří, mají jiné služby, ale myslet si,že jsou podřadné. Ty služby jim nepatří a není to o jejich hlouposti, intelektu, vzdělání a méněcennosti, nejsou podřadné. Nechápu proč tak uvažuješ. 

JirkaRe: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 19:16:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Gregu ,jakže jsi nás nazval ? "Jazykáři"? I ty máš ten dar od Boha Stvořitele  ,že jo ? Kde jsi přišel k těm "jazykářům " ? To slůvko jakoby tahalo někam jinam . Jinak dobře ,že jsi dal typ na Reinholda Ulonsku a jeho knihu o darech Ducha sv . I ty knihy od Dereka Princeho ,dost řeknou. Jako další knihu mohu uvést starší knihu ve slovenštině Oni hovoria innými jazykmi. A samozřejmě je mnoho dalších dobrých knih ,o darech Ducha svatého .Stránka vygenerována za: 1.75 sekundy