Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 213 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119504764
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Segregace
Vloženo Čtvrtek, 23. březen 2023 @ 17:05:39 CET Vložil: Tomas

Katolicismus poslal Myslivec

Při četbě Písma je patrná velmi ostrá apoštolská segregace mezi božím lidem a nevěřícími (pohany, modláři, svévolníky, zločinci, atd). Prostě lid boží versus ti co z Boha nejsou.


Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.


Dnes je situace jiná. Církevní denominace se segregují mezi sebou a paradoxně s jinověrci a bezvěrci se "bratrsky" objímají. 
V katolicismu se náboženská segregace objevuje i v prosebných modlitbách. Jednu z takových "modliteb" zde zdejší fanatický katolík názorně předvedl.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.

Někomu se tato prosba může zdát nevinná, ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi(katolíky) a nad našimi bratřími a sestrami(v jiných denominacích). Amen.

 Po doplnění závorek záměrně zamlčovaných skutečnosti v duchu řk ekumenismu tato prosebná "modlitba" dostává zcela jiný obsah. Pokrytecký obsah náboženské segregace. V tom je mistrně skrytá velká opovážlivost, tak častá u římské nevěstky.
 
Před Bohem jsme my křesťané JEDEN boží lid. Když se modlíme, modlíme se za naše bratry, modlíme ze za NAŠE bratry a ne za JINNÉ bratry! 

Nelze se modlit za nás 
za naše bratry!

Všichni jsme v Kristu Ježíši bratři. B božím lidu nejsou žádní my a oni, jenom MY!
 
To není hra se slovíčky, to je velmi nebezpečná věc něco takého předkládat v modlitbách Kristu HLAVĚ církve. Velmi nebezpečná v tom, že takovou opovážlivou prosbou prosebník sám sebe vyčleňuje z jednoty božího lidu. Sám nad sebou vynáší soud.


Kristus nás boží lid spojuje, a ten kdo rozděluje není Kristův, ten je antik.rist.

Tímto článkem chci upozornit, že náboženská denominační segregace do modliteb k Bohu nepatří ani se v modlitbě nesmí objevovat!

V modlitbě můžeme segregovat když se my boží lid modlíme za ty co božím lidem nejsou. 
Ale nikdy nesmíme segregaci dopustit mezi mezi sebou. To je rozkol a schizma.

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.


Kdyby římská církev byla tou stavbou, kterou ovšem není, tak by odpradávna nerozdělovala boží lid ve způsobu "my jsme ti praví, a oni leví" . Těžiště schizmatu rozdělování božího lidu leží ve zrádné církvi římské alias nevěstce. 
To ona neustálými komploty a kolaborací se světskou mocí v nezřízené touze po majetku a moci vždy SCHIZMA způsobovala a ještě měla tu drzost se prohlašovat za tu jedinou a pravou. Rozděl a panuj!

Ekumenismus má dvě tváře. Můžeme v něm najít to naše pradávné spojení se v jednotě Krista a poznat své bratry v Kristu roztroušené po celém světě na různých místech na které je Bůh povolal a nad kterými nevládne moc světská ani moc náboženských organizacích mající klamný název "křesťanská". 

Ale žel je zde taky tvář ekumenismu odvrácená. Korektním zamlčováním toho co způsobuje urážky NÁBOŽENSKÉHO cítění se nakonec začal zamlčovat samotný Kristus!! A spousta rádoby křesťanských organizací se již o božím lidu nevyjadřuje jako o křesťanech v jednotě Krista našeho Pána, ale jako o lidech dobré vůle, mezi které patří bezvěrci, modláři a jiní vyvrhelové, a to i zločinci za vodou, na které není žádný metr ani páka jak je pohnat k odpovědnosti, ale pod záminkou "dobré vůle" mohou páchat své zločiny dál za potlesku ekumenismem zpitomělých dobroserů vždy tak korektních..

Pokládám nyní za správné, aby čím tento článek začal, tím i skončil.

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

"Segregace" | Přihlásit/Vytvořit účet | 40 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 23. březen 2023 @ 19:35:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1K:5:6 Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že maličko kvasu všecko těsto nakvašuje? 7 Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož jste nenakvašení. Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus. 8 A protož hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy. 9 Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky. 10 Ale nevšelijak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, neb s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti. 11 Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte. 12 Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte. 13 Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pátek, 24. březen 2023 @ 05:18:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Myslivče,

já v uvedené "modlitbě" nevnímám lásku k Bohu a k bližním, i když tato modlitba má být především za bližní (i s tou segragací). Mám pochybnost vzhledem k ostatním projevům autora, zda ji Bůh slyší, ale ráda bych se mýlila. 
Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. březen 2023 @ 08:42:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.

Někomu se tato prosba může zdát nevinná, ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde.
"...


Myslivec si zde vlastní podlost promítá do uvažování jiných. Podle sebe, soudím tebe ...Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. březen 2023 @ 09:57:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.
..........
... (prý!)  - ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde....
...........
Všichni jsme v Kristu Ježíši bratři. B božím lidu nejsou žádní my a oni, jenom MY!
 
To není hra se slovíčky, to je velmi nebezpečná věc něco takého předkládat v modlitbách Kristu HLAVĚ církve. Velmi nebezpečná v tom, že takovou opovážlivou prosbou prosebník sám sebe vyčleňuje z jednoty božího lidu. Sám nad sebou vynáší soud...
"...


Takže ve skutečnosti jde  římsko-katolické církvi o toto: všichni křesťané jsou údy Kristovy církve - stali se jimi ve křtu.

Nikoli všichni však mají ke Kristu svým životem stejně blízko.
Někteří si mezi sebe a Boha postavili zeď rozdělení - zeď hříchů.
Ta "zeď" jim nyní brání žít důvěrné společenství s Bohem. Jsou lidé, kteří si zpackali své životy, kteří se třeba rozvedli a nyní žijí v novém nesvátostném manželství s jiným partnerem. Jsou zase jiní, kteří opustili zdravé učení a plácají se bezmocně v zajetí svých bludů a představ.
Kteří proto nemohou nyní čerpat milosti ze svátostného života. Tito lidé ztratili některé výsady údů církve a jsou odkázáni Božímu milosrdenství.

Při modlitbě růžence se modlíme v každém desátku tzv, "Fatimský dodatek" právě za takové lidi:

"Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. "
Všichni lidé potřebují Boží milost - ale někteří jsou ve stavu, kdy ji potřebují pro svoji záchranu a nápravu svého stavu ještě o mnoho více, než jiní - kteří jako křesťané žijí.

Stránka vygenerována za: 0.60 sekundy