Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 211, komentářů celkem: 427605, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 84 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116122857
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání.
Vloženo Sobota, 10. červen 2023 @ 14:33:55 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal JirkaB

Římanům 14:14-1714 Vímť a ujištěn jsem v Pánu Ježíši, žeť nic nečistého není samo z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že by nečisté bylo, jemuť nečisté jest. 15 Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podlé lásky. Nepřivozujž k zahynutí pokrmem svým toho, za kteréhož Kristus umřel. 16 Nebudiž tedy v porouhání dáno dobré vaše. 17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Korintským 10:1-23 Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oním oblakem byli, a všickni moře přešli,2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři, A všickni týž pokrm duchovní jedli,4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála byl Kristus.5 Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu; nebo zhynuli na poušti.6 Ty pak věci ku příkladu nám se staly, abychom nebyli žádostivi zlého, jako oni žádali.7 Protož nebuďte modláři, jako někteří z nich, jakož psáno jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.8 Aniž smilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich jeden den třímecítma tisíců.9 Ani pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli.10 Ani repcete, jako i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.11 Toto pak všecko u figůře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa.12 A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl. 13 Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.14 Protož, moji milí, utíkejtež modlářství.15 Jakožto opatrným mluvím. Vy suďte, co pravím.16 Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve Kristovy? [A] chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? 17 Poněvadž jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme; všickni zajisté jednoho chleba účastni jsme.18 Pohleďte na Izraele podlé těla. Zdaliž ti, kteříž jedí oběti, nejsou účastníci oltáře?19 Což tedy dím? Že modla jest něco? Aneb že modlám obětované něco jest?20 Anobrž což obětují pohané, ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.21 Nemůžete kalicha Páně píti i kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně i stolu ďáblů.22 Či k hněvu popouzíme Pána? Zdaž silnější jsme jeho?23 Všecko mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.   


Dva texty, dva texty, které hovoří o podobných věcech, jakoby jinou řečí. Texty, které pro některé slouží pro obhajobu svých skutků, které v kontextu Písem jsou proti Bohu.
Pokud chci vládnout jako Diotrefes, pokud chci ovládat druhé, pokud mi vadí jejich svoboda, tak se odvolám na text v Římanům, a pro svoji slabost, pro svoji “slabou víru“ vyžaduji po druhých, aby se chovali podle mých představ. Jsem přeci slabý a ti silní jsou povinni brát na mně ohled (Ř 14:15). „Slabí“ tak začnou ovládat společenství a vládnout nad druhými.
 
Opravdu Pavel píše, že máme povinnost se vždy přizpůsobit víře/představám druhého bratra? Nikoliv, Pavel píše něco jiného, silní se nemají povyšovat nad slabé a slabí nemají zahříšňovat silné. O jaké situaci tedy Pavel píše? Kdo je ten slabý, na kterého mám brát ohled? Je to jednoduché. Mám brát ohled na toho, jehož víra umírá, když vidí, jak jím maso, ten kdo umírá, když vidí můj masitý pokrm, Pavel má za slabého ve víře. Slabý ve víře není ovšem ten, kde se pohoršuje nad tím, že jím maso. Potkal jsem za život dost bratří, kteří vyžadovali ohled na svoji „slabost“, ale byla to touha vládnout. Jejich víra nekolísala, byla pevná jako skála, když učili, že správný křesťan třeba nebude jezdit busíkem, nebo že správný křesťan nemůže mít podíl na komunitním životě, že komunitní společenství je hříšné.. jejich víra, přesvědčení bylo jako skála. Odvolávali se na jednotu, že pro společnou řeč, společenství, Boha se člověk musí vzdát věcí či skutků, které ve skutečnosti Bůh za zlé nepovažoval. Ale oni byli silní, stáli si na svém poznání a jejich víra se nechvěla, chvěla se moje víra, protože jsem je miloval jako bratry, bratry co měli skutky, moudrost, poznání od Boha a moje víra umírala, jelikož s Bohem co říkal, že je neslušné a nesprávné jezdit třeba busíkem z roku 1972, jsem nechtěl nic mít. … nechtěl jsem se busíka vzdát, byl jsem tedy ve vzpouře? vzdát se víry a mít busíka, nebo naopak? Byla to moje víra, co umírala.  

 A pak tu máme jinou situaci, čteme, že nemáme být kamenem úrazu, nemáme řešit druhého bratra, že máme svobodu v Kristu..že nás přeci spojuje Kristus a modly tohoto světa nic nejsou, Bůh je láska… přečteme k tomu třeba tu 14 z Římanům, nebo ty Korintské. Neposuzuje cizího služebníka, hleď si svého, jednota, láska, … a už vůbec ne někoho napomenout. Napomínání, je přece proti lásce a Boží jednotě. Máme hledat co nás spojuje, čteme přeci o třísce a trámu.  Opravdu to tak Pavel psal?


Opravdu psal, že obětovat modlám není problém? Že uctívat zjevení, amulety, neschopnost odpustit,...  jsou věci, které nás nesmí rozdělovat? Že na tom nezáleží? Že je důležité mluvit o Kristu a že pokud mluvím o Kristu mohu být služebníkem v bálově chrámu? Ne, to nepsal, jasně psal, že není možné mít účast na kalichu Páně i kalichu démonů, že není možné nazývat bratrem toho kdo je zloděj, podvodník, lhář, modloslužebník, … s těmi nemáme ani jíst ani je pozdravovat. A Pán Ježíš učil ještě větší drsárnu, že není možno získat Boží odpuštění, pokud sami neodpustíme.    

Takže kde máme mít tu jednotu? Co máme u silného či slabého přehlížet a neřešit? No přeci ty věci, co se časným používáním ničí, nebo pokrmy co jdou do břicha a skončí na hnoji. Ale věci, kde jde druhému o život, ty musíme nazývat pravým jménem. A být modloslužebník, falešný prorok, vládcem druhých, …. tam přeci jde o život.

"Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání." | Přihlásit/Vytvořit účet | 54 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 10. červen 2023 @ 16:37:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uctívat zjevení, amulety ...


Všichni křesťané jsme se křtem stali součástí živé veliké Boží rodiny.
Někteří naši bratři a sestry nás už ve víře předešli a jsou nyní spolu s Kristem v nebi (Žd 2,12).

Jsme tedy rodinou, kde smrt její členy rozděluje, takže se potom spolu už zásadně nebaví - nebo jsme rodinou, ve které byla smrt poražena? Když naši bratři a sestry žili, mohli nám pomáhat - a také pomáhali, projevovali nám svoji lásku.
Když zemřeli, jejich možnost projevovat nám lásku snad někam zmizela? Někdo to snad zakázal?
Potom život v nebi by neměl ani takovou kvalitu, jako život na zemi, kdy nám svoji lásku projevovat mohli!

A to je samozřejmě nesmysl.

Zjevení Krista , nebo zjevení jednotlivých svatých v nebi,  je v křesťanství naprosto běžná věc. Jsme obklopeni oblakem svatých!
Proto tedy i my, když jsme obklopeni tak velikým mračnem svědků, musíme odhodit veškerou přítěž i hřích, jenž nás obléhá, a s vytrvalostí běžet o závod, který je nám ukládán, ... (Žd 12,1).

Podobně jako amulety - svátostiny  - viditelná znamení neviditelného Božího požehnání. Jako byly Pavlovy šátky a zástěry, které uzdravovaly, či Petrův stín.
Nejedná se o žádnou modloslužbu. Svátostiny jsou znamení neviditelného Božího požehnání.

Re: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 13:23:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: Aši ti unikl kontext. Celá ta pasáž pojednává pouze o jídle a o slabosti bratrů kvůli JÍDLU.Re: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 11. červen 2023 @ 19:18:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Autobusek ... To byl takový ten barevný autobusek s muří nohou na kapotě, starší příbuzný Harryho Pottera? ;-) No, to teda muselo být. ;-)

  Měl sis jako správný chudý křesťan pořídit Fiat Scudo. Nemá tak hříšně rozpustilé tvary. ;-)
  


  Když jsem přišel na návštěvu do první církve a trochu jí sledoval, zjistil jsem, že je tam přísníé tabu  alkohol. Vůbec. Ani pivo. Přišlo mi to tehdy trošku násilné, trochu moc  - pochopil jsem to později. Třetina lidí v té církvi bylo zachráněných z alkoholismu, další pořádný díl lidí z jiných závislostí, často drogových. A ostatní s nimi "drželi basu", brali ohled na "slabší ve víře". I když by jim nic neudělalo dát si pivo, nedali si ho - aby nebyli pohoršením, natož pokušením pro "slabší".  I ti, co mají svobodu, si alkohol nedali.

  Dnes to občas vidím - byli jsme v církvi v Německu, na oslavě narozenin. A oslava byla bez alkoholu - i na oslavě nebyl alkohol. A chápu to stále. Jako dobrý postup, správný.


  Na druhou stranu - pokud se někdo stane křesťanem, těžko může být zloděj, podvodník, lhář, modlář, ... Není možné mít za Otce Boha a být lhářem nebo modlářem.


  ToníkRe: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 11. červen 2023 @ 22:43:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk byl stvořen, aby byl obrazem Boha
Máme to žít
Jednotu hledejme v lidskostiStránka vygenerována za: 0.45 sekundy