Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16318, komentáře < 7 dní: 525, komentářů celkem: 408341, adminů: 60, uživatelů: 5135  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 223 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Myslivec
brusle7
Frantisek100
gregorios777
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110957645
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Výpovědi některých teologů o Duchu svatém
Vloženo Sobota, 09. červenec 2005 @ 14:23:09 CEST Vložil: Karels

Zamyšlení vendaor poslal:

Výpovědi některých teologů o Duchu svatém

Rada pro Oskara: NEPSAT NIC, co nelze doložit Písmem, neboť pak bychom tam mohli posílat články i z deníku Právo. Co s Písmem nesouhlasí? Duch svatý neboli Boží nejsou andělé, stejně jako jeden den není rok. Moc se Oskarovi nedivím, neboť církev sama téma Ducha mlží. Jen výjimečně napíše nějaký bratr pěknou knihu na toto téma. Kdo hledá, musí sbírat pravdivý obraz z různých výpovědí duchovních.

1/ Gerhard Friedrich napsal v Theologisches Woerterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart, VI.díl: „Moc Ducha není bezejmenná, neznámá. Je identická s vyvýšeným Pánem. Vztah mezi Bohem, Kristem a Duchem Pavla nezajímá. Proto je chybné vidět v Duchu „třetí osobu trojice“. Pro Pavla není moc něčím tajemným, nejasným nebo záhadným, nýbrž „druh a způsob“, ve kterém je Pán-Kyrios přítomen v církvi. Řím.8,1-11, zvláště verš 9. zaměňuje Ducha Božího s Kristem. Boží jednání v Synu nebo v Duchu jsou totožná. V PARAKLETU přichází Ježíš sám. U II.Kor.3,17 je pneuma (Duch) totéž co Kyrios. Vyvýšený Kristus je pneuma (Duch).

2/ Ingo Hermann v Kyrios und Neuma, Muenchen,1961, napsal: „Ztotožňovat Pavlovo Pneuma s třetí osobou trojice je nebiblické“!
Je-li řečeno ve II.Kor.3,17, že Kyrios je Pneuma, pak zde není místo pro duchovní představu trojiční. Pneuma je pojem funkční, je to Boží moc, skrze níž vyvýšený Kristus je přítomen a působí v církvi. PNEUMA je sám vyvýšený KRISTUS. Setkání s Kristem je setkání s Duchem Jednotě těla Kristova odpovídá jeden Duch. V jednom těle se Kristus dává jako Duch, začleňuje údy v jedno tělo.Pavlovi je Kristus Duchem, když píše v Řím. 15,30: „Pro Pána Ježíše Krista a pro lásku jeho Ducha“, tj.tuto lásku dává sám Pán Ježíš. Pneuma je medium komunikace mezi Pánem a lidmi. Ježíš Kristus je konec zákona, protože je Duch. Jak to napsal novozákoník Kaesemann: „V Duchu přichází k nám vyvýšený Pán.“ (ne někdo třetí).
Hamilton to řekl v knize Holy Spirit, London,1957 takto: „Kristus nemá k člověku jiný přístup než skrze svého Ducha.“ (svého, ne někoho třetího!)

3/ Thomas F.Torrance, The christian doctrine of God, one being three persóna: „Trojice není součástí božského zjevení, je jen dedukcí..“

4/ Charles W.Lowry, Trinity and christian devotion: „Athanasius nebyl žádný velký filosof nebo brilantní intelekt.“ ( zformuloval trojiční.učení)

5/ Gerard S.Sloyan, The three persons in one God: „Není sporu o tom, že se trojice ve Starém zákoně neobjevuje. Přišla pouze s osobou a zvěstí Pána Ježíše. Jahve přijal jméno Duch – Jan 3,8 ; 4,24“ Duch Páně je často používán jako pojem pro samotného Pána Ježíše. Že by byl tento Duch zamýšlen jako mající samostatné bytí mimo Pána samého, to z Bible nevyplývá.

6/ Časopis VERDICT č.2/1984,Ca,USA: „Duch svatý je Duchem Krista-Řím. 8,9; svým vzkříšením se stal Pán Ježíš oživujícím Duchem - 1. Kor.15,45; Kristus neopustil svůj lid, jen změnil způsob svého bytí. Duch svatý je způsob, v jakém sám Kristus přebývá se svým lidem.

7/ Také něco z českých „luhů a hájů“. Křesťanská revue,6/1982: „Duch je přítomnost Boží a přítomnost vyvýšeného Krista věřící obci i jednotlivci“; Výklady ke Starému zákonu, Praha,1991,starozákonní překladatelská komise: „Neobvyklé je označení Hospodina titulem Anděl (posel). V některých oddílech Starého zákona se však mluví o Andělu Hospodinově a hned nato o Hospodinu samém, takže je zřejmé, že jde o jednu a tutéž bytost.“ ( Gen.16,7-13; 21,17n; 22,11n; Ex.3,2n; Sd.2,1n )

8/ Pro mě bylo rozhodující Slovo ze Sk. 28,25-27: „Duch svatý dobře pověděl vaším předkům ústy proroka Izaiáše...“ Když si pak Oskare otevřeš Izaiáše 6,1-10, tak se dozvíš, že tím Duchem svatým byl sám Hospodin, čili Pán Ježíš Kristus. Tak jednoduché a čisté je Boží Slovo.

9/ Časopis ZELEM, 1-3/2005, vydává mesiánský Žid Puelz: „Živý Bůh je ukryt za závojem abstraktních pojmů jako „Šekina“ nebo „Ruach ha-kodeš“, neboli „sláva“ a „Duch svatý“.

10/ Když to někdo vše pochopí, pak se může zeptat: jak tedy mohli bratři přijít na nebiblickou nauku o trojici? Asi nejblíže pravdě bude fakt, že opuštěním židovských spolubratří se církev stále více napájela z pohanských pramenů:

- náboženský kult staroperského MITHRY znal nauku o trojjedinosti;
- v Egyptě měli Osirise, Isise a Horuse;
- v Babyloně měli Anu, Bel a Ea;
- Indové zase Brahmu, Šivu a Višnu;

církev asi nechtěla zůstat „pozadu“

Kdo by se pak divil Martinu Lutherovi, že prohlásil hloubání o trojici za sofistiku? ( sofistika = verbální rozumování bez seriózního,věcného základu) Když se Církev odvrátila od židovských bratří, nebyl kdo by ji korigoval, kdo by ji vracel zpět k Písmu. Ještě v roce 2002 můžeme číst v prohlášení Synodu Českobratrské církve evangelické o vztahu křesťanů a židů, že „se můžeme k Hospodinu obracet s důvěrou jako ke svému nebeskému Otci.

Dodnes bratři nepochopili, že Hospodin je Ježíš Kristus, který nám otevřel dvéře spásy a tím i cestu k Otci.

pokoj všem studentům Písem, vendaor"Výpovědi některých teologů o Duchu svatém" | Přihlásit/Vytvořit účet | 30 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Výpovědi některých teologů o Duchu svatém (Skóre: 1)
Vložil: oskar v Neděle, 10. červenec 2005 @ 22:47:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Asi nejsrozumitelnější se mi zdá ten citát v bodě 3 o "dedukci": jakási Trojice je výsledek dedukce. Patrně výsledek uvažování nad určitými verši z Písma, které do té konstrukce zapadají. Avšak já sám na sobě shledávám, že takovým způsobem uvažování nejsem postižen. Všechny verše brané za štít trojičního učení (které vnímám z dálav všelijakých církevních vyznání) mě poučují o ledasčem jiném, ale nikdy jsem ještě neskončil u pojmu trojice, trojjedinost, tři osoby v jedné a nebo naopak. Viděl jsem něco podobného akorát na lahvičce od šamponu a bylo to pro stručnost číslicemi a pro srozumitelnost anglicky ("3 in 1"). Asi jsem tupý, nepoučitelný, a ještě si dovoluji svou nevědomost vystavovat s tvrdohlavou vytrvalostí na odiv.

Ta sofistika kolem Božího Ducha se mi příliš nezamlouvá. V Písmu čtu, že o Ducha mám prosit. Prosím-li správně, sesílá jej Bůh do mého srdce a tam o sobě Duch dává vědět způsobem, který se vymyká sofistice neboli snaze jej popsat, vysvětlit, vystopovat. Kdo má Ducha, toho Duch nenechá v mylných představách o Bohu, o jeho Synu a o sobě samotném, nýbrž ve všech věcech jej vyučí. Výsledkem působení Ducha Božího na nitro věřícího není ale jen intelektuální poznávání Písma nýbrž i poznávání Božího charakteru. Bůh si dokonce na prvním místě a především přeje vychovat ze svých vyznavačů v Ježíši Kristu osobnosti, které jsou svým charakterem podobné Ježíši Kristu, jako je Ježíš Kristus podobný Bohu. Vždyť v "lásce" je moudrost již obsažena, stejně jako jsou v ní obsaženy všechny ostatní žádoucí vlastnosti. Ne nadarmo je doporučována jako to nejcennější, za čím má člověk propadlý Kristu jít. A ne nadarmo připomíná Jan, že nastane doba, kdy se praví křesťané, pomazaní Bohem, vzájemně poznají jen podle této "lásky".

Ta přeměna našeho vnitřního člověka probíhá působením Ducha Božího, ale jen u toho, kdo o to stojí, kdo Boha o takovou pomoc žádá, a komu Bůh odpovídá tím, že do srdce skutečně tohoto Ducha pošle. Boží výchova Duchem je u každého různě rychlá. V prvním století, kdy známe případy, že lidé uvěřili evangeliu a za poměrně krátkou dobu byli pro svou víru usmrceni, Duch evidentně z uvěřivších křesťanů učinil hotové a dokonalé duchovní osobnosti za velice krátkou dobu. Nechci však hodnotit kvalitu duchovní proměny svých bratří časem, za který dokonalosti dosáhli. Nikdo z lidí nevidí druhému do srdce, tam vidí jenom Bůh, a pokud je někdo u svého bližního v jeho srdce hostem (tj. zkoumá jej), nemá tam podle knihy Přísloví pobývat příliš dlouho.

Chci říct, že debat o Trojici není konce a o Bohu, Kristu a Duchu, které souhrnně pojem Trojice označuje, se vyjadřuje mnoho těch, kteří kráčejí širokou cestou. Víme ale, že cesta k životu je úzká a málokdo ji nalézá. Když Ježíš říká "málokdo", neříká to jen tak pro nic za nic.
Re: Výpovědi některých teologů o Duchu svatém (Skóre: 1)
Vložil: Kuato (mr_kuato@volny.cz) v Úterý, 12. červenec 2005 @ 09:03:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím vás všechny.

Zaujalo mě, že článek je nadepsaný "Výpovědi některých teologů o Duchu", ale jeho těžiště je v dokazování mylnosti 'trojice' a v závěru obhajoba 'dvojice'. Trochu podivně vypadá také výzva Oskarovi nepsat nic nedoložitelného z Bible a hned následuje 10 bodů, z nichž jen jediný cituje přímo Písmo a ostatních 9 je jakýsi výcuc z nějaké studovny či odkud a navíc od lidí, které pravděpodobně VendaOr a jiní považují za autority, když se o ně v argumentaci opírá. Navíc tito teologové o Duchu neříkají vůbec nic, pouze ukazují, že není součástí 'trojice'. A ono samotné citování Izajáše v bodě 8 není zrovna to pravé.

Bůh totiž se svým stvořením komunikuje pomocí prostředníků (andělů), které k tomuto účelu stvořil. Když stvořil nebe a zemi, zaplnil je živými tvory. Nejprve zaplnil nebe anděly, a když byla země ještě pustá, čekali andělé na Boží příkazy jako Duch Boží (Genesis 1,2).

Andělé potom pravidelně předstupují před Boha, aby pracovali na společném díle. Odpovídá tomu celé logika stvoření, jak je popisována na začátku Bible, dále je to vidět třeba u Jóba (1,6-12, 2,1-6) nebo ve 2.Paralipomenon (18,18-21). Jakým způsobem Bůh prohlíží dílo zase vidíme např. u Ezechiele (1,5-27), kde se čtyři bytosti neustále pohybují mezi nebem a zemí jako blýskavice. Duch těchto bytostí je v jejich kolech, která jsou symbolicky plná očí, a bytosti se pohybují tam, kam chce Duch - jaký jiný než Duch Boží? Bůh tedy vysílá tyto anděly na zem (proto mají bytosti ta kola) a andělé se vracejí s poselstvím zpět k Bohu.

Také člověku se Bůh zjevuje prostřednictvím andělů. Často vidíme, že když se v Písmu píše o tom, že se člověku zjevil Bůh, tak se přitom ve skutečnosti zjevili andělé (Genesis 18,1-2, Exodus 3,1-4). Když se pak píše, že promluvil Bůh, promluvil Bůh skrze anděla - tedy jeho ústy. Tato skutečnost je jistě známa apoštolu Pavlovi, a tak klidně může být ve Skutcích apoštolů zapsáno, že Duch svatý promluvil skrze proroka Izajáše (Skutky 28,25) a u Izajáše je napsáno, že ho instruuje a posílá Bůh.

A což vám uniklo, že všichni andělé jsou jen služební duchové, jak píše apoštol Pavel v dopise Židům (1,14)?

Jelikož jsou všichni andělé Bohu podřízení a plní jeho vůli, můžeme říci, že v tomto smyslu jsou s Bohem zajedno - tedy v plné shodě. Nikoli že jsou jedno co do počtu :-) A také ve smyslu dopisu Židům (1,3) je zajedno Otec Bůh (JAHVE) a Syn (Ježíš Kristus) - vždyť je září Jeho slávy a otiskem Jeho podstaty!

Co říci k tomu, že Hospodin je Ježíš Kristus? Když přeložíme Hospodin jako Pán, pak je to samozřejmě pravda, že Ježíš Kristus je náš Pán - vždyť jeho smrtí jsme vykoupeni y tohoto světa. Ale když přeložíme Hospodin jako JAHVE, jak je to v ekumenickém překladu míněno, pak je to nemožné, třeba už jenom proto, že nejde, aby Ježíš Kristus seděl v nebesích po své vlastní pravici (Marek 16,19, Židům 1,13) :-)))

Takže pro mě z toho všeho vyplývá, že Duch Boží je totéž co Duch Svatý a jsou to všichni andělé, kteří se Bohu nezpronevěřili, nýbrž mu věrně slouží.Re: Výpovědi některých teologů o Duchu svatém (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 23. leden 2017 @ 13:00:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Naprostý souhlas. Parakletos je jak Ježíš, tak Svatý Duch.Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy