Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 687, komentářů celkem: 404382, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 216 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110246143
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?
Vloženo Sobota, 17. září 2005 @ 08:59:30 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Pastýř

Žena jedoucí na šelmě? - 3.Velikonoční Spiknutí?
 
Vy muži israelští, slyšte tato slova:
Ježíše z Nazareta... muže vydaného podle
ustanovené rady a předznalostí Boha, jste
skrze ruce bezbožných přibili na kříž
a zabili....Skutky 2:22...

Pavel po tři soboty s nimi rozprávěl na základě Písma (Starého Zákona)...
že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že ten Ježíš, kterého vám zvěstuji,
je tím Mesiášem... Skutky 17:2-3.


Proroctví o druhém hlavním tématu Bible, příchodu Mesiáše, jsou ještě početnější a podrobnější než ty, které se týkají Israele. O těch jsme hovořili v podrobnostech v mých předešlých knihách a tak se o nich zmíníme jen stručně... Dokonce i největší proti křesťanští kritikové, kteří vášnivě popírají, že Ježíš z Nazareta je Spasitelem světa přiznávají, že mnoho specifických předpovědí o Mesiáši byly vyplněny Jeho životem a smrtí. Při pokusu vysvětlit význam této skutečnosti, vznikly některé velmi bizarní teorie.

Takovým typickým pokusem před nějakým časem byla kniha a film - ani jedno ne příliš úspěšné - s názvem „Velikonoční Spiknutí.“ (The Passover Plot) Jeho tezí bylo, že Ježíš znal některé z mesiášských předpovědí a spojil s Jidášem, aby některé z nich splnil, aby to vypadalo že on je tím Mesiášem. NESMIŘITELNÉ KONTRADIKCE? Každému je jistě hned jasné, že by pro Ježíše bylo úplně směšné nechat se ukřižovat proto, aby přesvědčil malou bandu nevzdělaných a neschopných následovníků, že je Kristem. Vlastně ve skutečnosti nikdo z jeho následovníků, žádný jiný Žid včetně Jana Křtitele nevěřil, že Mesiáš musí být ukřižovaný. Jeho smrt byla pro ně spíše důkazem, že On Mesiášem není! A tak všechny předpovědi o Jeho ukřižování, by v žádném případě nezískaly přívržence. Ve skutečnosti Kristova smrt pro naplnění Písma, byla zaplacením pokuty za naše hříchy. Těm proroctvím, které se týkaly Jeho smrti (Žalm 22:16, Izaiáš 53:5, 8-10,12; Zachariáš 12:10), se Židé vyhýbali jako neproniknutelným záhadám, protože byly v přímé kontradikci s těmi, které předpovídaly že Mesiáš nastoupí na Davidům trůn a bude vládnout nad nádherným královstvím. Jak by mohl Mesiáš ustavit království a mír, který nikdy neskončí, (Izaiáš 9:7). a přitom být odmítnut a ukřižován svými vlastními lidmi? Zdálo se být nemožné, aby byly obě pravdivé, a tak vykladači Písma jednoduše ignorovali to, co jim nedávalo smysl.... Fakt, že Židé byli schopní Ježíše ukřižovat, byl tím konečným důkazem pro rabíny. Ta skutečnost také vzbudila veliké zklamání ale i přesvědčení ve spoustě židovské populace, i v Jeho oddaných učednících, že Ježíš z Nazareta nemohl být v žádném případě tím Mesiášem... Předpověděné mesiášské království nebylo ustaveno, ani mír nepřišel do Israele, tím že by porazil jejich nepřátele. A tak asi při nejlepším něco předstíral v dobrém úmyslu, a nebo v nejhorším, byl úmyslným podvodníkem... A tyto argumenty zůstaly mezi Židy podnes.... Byla ovšem jedna cesta jak usmířit tyto dvě zdánlivé kontradikce: Mesiáš musel přijít dvakrát! Po prvé aby zemřel za hříchy lidstva, po druhé aby vládnul na trůně Davida. Ale i když to Ježíš vysvětlil předem, nikdo tomu neporozuměl. Jediné, co jim mohlo otevřít oči, bylo Vzkříšení.... VÍC NEŽ POUHÝ ČLOVĚK. Ano, existovalo několik předpovědí, které si mohl s Jidášem ujednat. Většina z nich ale byla za hranicí kontroly pouhého člověka. Na příklad:Narodit se v Betlémě a z rodu Davidova, byly ty hlavní požadavky na Mesiáše. Načasování Mesiášova zrození tak jak bylo prorokováno, bylo jasně mimo vliv jakéhokoliv smrtelníka. Jeho narození se muselo stát před tím, „než bude Juda zbavený žezla“. (Genese 49:10), zatím co ještě bude stát Chrám (Malachiáš 3:1), zatím co Jeho genealogické záznamy bylo ještě možné prozkoumat (2 Samuel 7:12, Žalm 89). a krátce před tím, než byl Chrám i Jerusalém zničen. (Daniel 9:26).... Existovalo jen úzké „okno“, během kterého musel Mesiáš přijít a také přišel. Jak to apoštol Pavel - bývalý rabín - výmluvně podal: Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, nastalého z ženy..(narozeného z panny). Je příliš pozdě pro Mesiáše, aby nyní přišel poprvé! Teď už může pouze být Druhý Příchod! A přesto Židé stále očekávají první příchod jejich Mesiáše, kterým ve skutečnosti bude Antikrist! ... Žezlo odešlo z Judeje kolem roku A.D. 7, kdy rabíni ztratili právo vynášet trest smrti. Toto právo bylo životně důležité při provádění jejich náboženství, protože smrt byla trestem za některé náboženské přečiny.... Když Pilát řekl rabínům že s Ježíšem nechce mít nic společného, aby si Jej odsoudili sami, odpověděli mu: „Není pro nás zákonné, aby odsoudili kohokoliv na smrt“..Jan 18:31.. MESIÁŠ SE MUSEL NARODIT PŘED TÍM, NEŽ RABÍNI TUTO MOC ZTRATILI, ALE ODSOUZEN K TRESTU SMRTI AŽ POTOM, PROTOŽE NEMĚL ZEMŘÍT SMRTÍ UKAMENOVÁNÍM, COŽ BYL ŽIDOVSKÝ ZPŮSOB POPRAVY, ALE ŘÍMSKÝM UKŘIŽOVÁNÍM!!! Je to neuvěřitelné, ale Jeho ukřižování bylo prorokováno stovky let před tím, než tento způsob popravy přišel na svět: „Probodali moje ruce a nohy“..Žalm 22:16. Navíc také, Mesiáš se musel narodit v době, kdy genealogické záznamy ještě existovaly, jinak by nebyl žádný důkaz že je z Davidova rodu. Tyto záznamy se ztratily při zničení Jerusaléma a Chrámu v roce A.D.70, událost, kterou jak Daniel,(9:26) tak i Ježíš (Matouš 24:2) prorokovali. Po té době bylo příliš pozdě na Mesiášův příchod, i když mnoho Židů stále Jeho návrat očekává. Na druhé straně Křesťané očekávají Jeho Druhý Příchod, který byl také hebrejskými proroky předpověděný ..... Kdyby býval Ježíš konspiroval, aby naplnil proroctví, byl by musel podplatit Piláta, aby také s ním nechal ukřižovat dva zloděje. (Izaiáš 53:9) Dále by musel vědět, kteří vojáci budou mít ten den službu, podplatit je napřed, aby si mezi sebou rozdělili Jeho šaty a hráli kostky o plášť, (Žalm 22:18) aby mu dali ocet se žlučí, (Žalm 69:21) a probodli Jeho bok kopím (Zachariáš 12:10) namísto zlámání kostí, jak bylo zvykem, protože to se nesmělo Mesiáši stát (Exodus 12:10, Žalm 34:20).

ÚŽASNÁ SPLNĚNÍ. Byli rabíni částí spiknutí? Bylo to proto, že zaplatili přesně 30 stříbrňáků jak předpověděl Zachariáš? (11:12) Proto také zakoupili za ty peníze „hrnčířovo pole“ pro pochovávání cizinců, když jim Jidáš hodil peníze ve Chrámu k nohám? (Zachariáš 11:13). Snad proto Ho ukřižovali přesně v dobu, kdy Velikonoční beránek byl zabíjen po celém Israeli, aby se splnil Exodus 12:6? To celé „velikonoční spiknutí“ se stává směšným nesmyslem, když se na něj podíváte! ...Kde vzal Ježíš všechny ty peníze, aby podplatil to veliké množství lidí, kteří Ho vítali jako Mesiáše, když jel na oslíku do Jerusaléma - to poslední zvíře, které by jste očekávali že si král, při své friumfální cestě vybere? Ale Zachariáš to předpověděl v 9:9! Byl to Nissan 10 (Duben 6) A.D. 32, přesně ten den, který proroci předpověděli, že se ta událost přihodí - 483 let na den - (69 týdnů Daniela 9:25) po tom co Nehemiáš, ve dvacátém roce vlády Ataxerxese Longimanuse (BC 465-425) byl pověřený (Nissan 1445 BC) k znovu vystavění Jerusaléma (Nehemiáš 2:1)! Splnění těchto a dalších mesiášských předpovědí se nedá vysvětlit!!!!

TĚLO SCHÁZÍ, HROB JE PRÁZDNÝ.
Kromě toho, pakliže Ježíš úspěšně „naplánoval“ své ukřižování, v ten přesný den jak bylo prorokováno - navzdory rozhodnutí rabínů kteří tomu chtěli za každou cenu zabránit (Matouš 26:5, Marek 14:2) - Ježíš ještě musel vstát z mrtvých!! Žádné velikonoční spiknutí - ať už zahrnovalo jakékoliv množství konspirátorů, toto nemohlo být nahráno! Falešné „vzkříšení“ by nedalo dostatečnou bázi pro Jeho následovníky aby počali s Křesťanstvím! Pouze pakliže On skutečně zemřel a vrátil se zpět, by měli motivaci a odvahu prohlašovat evangelium i za rizika perzekuce a mučednictví... Římská stráž ve službě nespala. Kdyby se tak stalo ve chvíli, kdy učedníci ukradli to tělo, byli by na křížích už druhý den právě tak, jako učedníci za porušení římské pečeti.... A JESTLIŽE UČEDNÍCI UKRADLI TĚLO, a nějak se jim to podařilo utajit, PROČ BY UMÍRALI ZA LEŽ? Byli přece takovými zbabělci, kteří se báli zemřít za to, o čem se kdysi domnívali, že je to pravda. A přesto všichni šli na smrt jako mučedníci, když prohlašovali že Ježíš vstal z mrtvých! Nikdo z nich se nesnažil zachránit svůj život tím, že by podal informaci, kam tělo schovali. NENÍ PROSTĚ ŽÁDNÝ ZPŮSOB, JAK VYSVĚTLIT PRÁZDNÝ HROB, NEŽ VZKŘÍŠENÍM! Ani Hinduismus, Budhismus, Islám, ani žádné jiné náboženství světa si nedovolí tvrdit, že jeho zakladatel žije! Ale pro Křesťanství je Vzkříšení srdcem celého evangelia. Pakliže Ježíš nevstal z mrtvých, Křesťanství je podvod! Ani jim nepřikázal, aby šli do Afriky či Asie prohlašovat evangelium, ale tam, kde se mohl každý, krátkou procházkou přesvědčit. Jak by rabíni i římané byli rádi, kdyby to všechno mohli potlačit tím, že by ukázali mrtvé tělo, ale nemohli - ten hlídaný hrob byl náhle prázdný!! PŘICHÁZÍ SAUL Z TARSU. Důkazy pro vzkříšení jsou početné a nezvratné, ale protože jsme o nich jednali jinde, zmíníme se pouze o jednom - důkaz, který byl často přehlížen. Skutečnost že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých je jediné vysvětlení pro fakt že Saul z Tarsu, hlavní nepřítel Křesťanství, se stal předním apoštolem! Populární mladý rabín Saul byl na dobré cestě k slavné pověsti jako vůdce pronásledování tohoto zvráceného nesmyslného hnutí, jehož členy trestal vězením a mučednickou smrtí. V tom nejlepším se náhle obrátil a stal se sám jedním z těch pronásledovaných a nenáviděných Křesťanů. Pro toto byl často zatčen, zbit a uvězněn. Při jedné příležitosti byl dokonce kamenován a upuštěn v domnění že je mrtvý. Nakonec mu usekli hlavu mečem. Tento neuvěřitelný obrat nedělá pražádný smysl - jestliže...... Proč dobrovolně vyměnit popularitu za utrpení a mučednický konec? Pavel to vysvětluje tím, že se potkal se vzkříšeným Kristem, že Ten, který zemřel za hříchy lidstva je naživu a ukázal jsem mu. Ovšem toto svědectví není ještě důkazem, že Kristus je naživu! Bylo zapotřebí ještě něco navíc.... Nikdo nemohl popřít Pavlovu upřímnost. Ta byla prokázaná jeho ochotou trpět a i zemřít za Krista. Ale ani upřímná víra ještě neprokazuje, že Kristus vstal z mrtvých. Bylo možné, že Pavel měl halucinace a prostě se přesvědčil že se mu Kristus zjevil. Římští guvernéři Felix a Festus, právě tak jako král Agrippa slyšeli o jeho setkání s Kristem, ale byli přesvědčení že byl sice upřímný ale pomýlený. (Skutky 24-26). Toto vysvětlení však neodpovídá faktům. Pavlova náhlá intimace s Kristovým učením nám dává důkaz o vzkříšení, který se nedá nijak jinak vysvětlit! NEZVRATNÝ DŮKAZ. Pavel, který neznal Krista před Jeho ukřižováním, se náhle stal autoritou v tom, co Kristus privátně učil svůj úzký kruh učedníků. Musel Ho potkat! Apoštolové, kteří byli osobně učeni Kristem po mnoho let, museli uznat, že jejich bývalý nepřítel, aniž by se s nimi poradil, znal vše co Kristus naučil je - a dokonce měl mnohem hlubší pohled než oni. Když Pavel vyčinil Petrovi že se mýlil, Petr se podrobil opravě. Galatským 2:11-14........ „Obdržel jsem od Pána co jsem vám také předal,“ 1 Korint.11:23 bylo jak Pavel počal své vysvětlení korintské kongregaci o tom, co se stalo za Poslední Večeře a co v tom čase Kristus učil své učedníky. Ale on tam nebyl a nikdy nemluvil s těmi, kteří tam s Kristem byli! „S žádným člověkem jsem se neradil, ani jsem nešel do Jerusaléma za těmi, kteří byli apoštoly, přede mnou, ale odešel jsem do Arábie.“ Galatským 1:16-17, bylo Pavlovo svědectví... Skutečnost, že se náhle stal hlavním apoštolem a také autoritou na to, co Ježíš učil, nelze jinak vysvětlit, než že byl poučen samotným vzkříšeným Kristem, přesně tak jak řekl.... Aniž by se poradil s těmi, kteří byli učedníci Krista během Jeho pobytu na zemi, se Pavel stal autoritou křesťanské doktríny - jak celá církev musela přiznat. Napsal většinu epištol Nového Zákona. „Ujišťuji vás, bratři - evangelium, které jsem vám zvěstoval, není z člověka. Protože jsem nic nepřevzal, ani jsem se nenaučil od člověka ale skrze zjevení Ježíše Krista.“ Gal.1:11. To bylo Pavlovo svědectví.. Nezbývá jiné vysvětlení, než že Kristus vstal z mrtvých a Pavla poučil... DŮVOD PRO JISTOTU. Splnění dříve zmíněných předpovědí, právě tak jako jiných v životě smrti a vzkříšení Krista, dokazuje nade vší pochybnost že On je Mesiášem Israele, Spasitelem světa. Nikdo nemůže prozkoumat fakta a zůstat upřímným skeptikem. Ti, kteří odmítnou uvěřit přes veškerou tu evidenci, jsou bez omluvy. ...Použili jsme několik stránek abychom ukázali na platnost biblického proroctví za určitým účelem. Pakliže jsme poznali, že to co Bible předpověděla ohledně událostí v minulosti se splnilo na sto procent, pak je pádný důvod k víře v to, co nám Písmo předpovídá pro budoucnost. S důvěrou se podíváme Apokalypsu 17 a 18 a na totožnost ženy. Nejprve ale musíme zjistit identitu toho zvířete.

 


"Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. březen 2008 @ 19:41:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pastýři,


Díky za umístění ukázky ze zajímavé knihy. Věřím, že bude užitečné uvést níže odkaz na celou knihu i na její jednotlivé kapitoly dostupné na Granu.


Celá kniha Žena jedoucí na šelmě? od Dave Hunta zdarma ke stažení: http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip


Kapitoly z knihy "Žena jedoucí na šelmě?" od Dave Hunta; stačí kliknout a číst:

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Jak obdržíte spasení???


LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost


DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU


STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA


KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.


VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!


Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře


Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.


KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?


Něco více, než náboženství


Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?


Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?
Téma související s ospravedlněním - předurčení:Odkazy na zajímavé webové stránky:

http://www.reformace.cz/

http://nkz.reformace.cz/

http://prokrestany.sweb.cz/Užitečný odkaz na rychlé vyhledáváni v Bibli:
 
http://www.biblenet.cz/bible/

Přeji požehnané studium

rStránka vygenerována za: 0.22 sekundy