Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 420385, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 284 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114709787
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky
Vloženo Pátek, 19. květen 2006 @ 07:40:55 CEST Vložil: Bolek

Zamyšlení poslal KarelsNové stvoření a lekce z biblické sémantiky

Protože jsem byl konfrontován s názory čtenářů, že články, které píšu jsou příliš složité, na jedné straně, na druhé straně se někdo vyjádřil, že mé články jsou banální. Proto se nyní pokusím vysvětlit oč mi jde, z čeho čerpám, co mě inspiruje. Osobně nedělám nic jiného, než stanovuji význam jednotlivých slov, slovních spojení. Jednoduše řečeno stanovuji sémantický význam slov, či slovních spojení [1]. Podívejme se společně na jeden biblický text, protože tam nejlépe budu moci vysvětlit svůj postup při práci s biblickými texty.

Biblický text, který nás bude zajímat, je z evangelia podle Matouše. Je to závěr dlouhé řeči Ježíše Krista ke svým učedníků a nejenom k nim, ale také k nám, kde se konstatuje – „Když Ježíš dokončil všechna tato slova…“ [2] Zaměříme se nyní společně na slovní spojení – „všechna tato slova“. Řecky tato pasáž, toto slovní spojení zní – παντας τους λογους τουτους. [3] Což je řecký kalk hebrejského slovního spojení [4] – את כל־הדברים האלה

Hebrejské spojení slov – את כל־הדברים האלה se vyskytuje v Bibli, ve Starém zákoně v počtu 25 výskytů. [5] Snad nejznámější místo výskytu tohoto slovního spojení je desatero. Hned v úvodu desatera je řečeno – „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání“ [6] Naši překladatelé ekumenického překladu Bible jsou mírně nepřesní. Není v tomto textu řečeno „všechna tato přikázání“, nýbrž „všechna tato slova.“

Ale proč lpím až tak na jednotlivých slovech? Proč si dávám tu práci a snažím se rekonstruovat původní hebrejský text v Novém zákoně? Protože mám potom lepší výchozí podmínky k pochopení biblických textů v Novém zákoně. Na základě čeho biblický text pochopím? Nejenom na základě souvislosti, kontextu tohoto textu, ale také díky ostatním identickým výskytům slov, či slovních spojení.

Slovní spojení – את כל־הדברים האלה jak ve Starém zákoně, tak i tento výskyt v Matoušově evangeliu si představte, vážení čtenáři, jako dveře, dveře do místnosti, která nám skýtá mnohé poklady moudrosti. Jenomže od těch dveří nám chybí klíč. Stačí najít jenom konkrétní klíč, který nám pak odemkne zámek ode dveří.

My víme, že klíč existuje, jenom je ho nutné najít. Víme, že se někde nachází. Klíč je v tomto případě výklad, to jsem dal jako přirovnání, příklad. Stačí najít výklad, vysvětlení a dveře se otevřou a pustí nás do neprozkoumané místnosti. Když si slovní spojení את כל־הדברים האלה přiblížíme, tak v něm uvidíme, rozpoznáme něco z jazyka biblické knihy Genesis, konkrétně ze stvoření světa.

Byl to Bůh, který tvořil svět slovem, kupříkladu Bůh řekl: „Buď světlo!“ [7] Bůh stvořil svět slovy, alespoň tak ke mně promlouvá biblická zpráva o stvoření světa. Když to ještě více upřesním, tak Bůh stvořil svět „vyřčenými slovy“. Proto jakákoliv odvolávka v Bibli ke slovu, nebo ke slovům bude v sobě nést cosi ze stvoření světa. První písmeno biblického textu – ב [bét] [8] je svým tvarem otevřené směrem doleva. Musím připomenout, že hebrejština se píše zprava doleva. Tím se nám má naznačit, že tvůrčí činnost Pána Boha pokračuje, že stvoření světa není ukončené. Stvoření celého světa neskončilo jenom stvořením světla, oceánů, živých bytostí, ale Pán Bůh tvoří i dnes, v současnosti.

Každé připomenutí v Biblickém textu na slovo, nebo na slova nám poukazují na Boha a na jeho stvoření světa slovem, božím slovem. Ale to není jediná myšlenka, kterou vám, vážení čtenáři, chci nabídnout. Totiž všude, kde je zaznamenáno slovo, nebo slova, které měl říct Bůh, tak nám napovídají navíc ještě něco. Napovídají nám to, že Bůh chce vnést řád do zmatku a chaosu, že Bůh opět tvoří, vytváří své vlastní dílo, svůj vlastní záměr. Tak můžeme pochopit i biblický text, který uvozuje desatero, dekalog – „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání”. (Bible, kniha Exodus 20:1)

Proto se mi zdá vhodnějším překladem v úvodu desatera – „slova“, než „přikázání“. S tím vysvětlením, že Pán Bůh vnáší svůj řád do zmatku a chaosu našeho světa. Bůh jednoduše svým vyjádřením, svými slovy tvoří „nový svět“, svět, do kterého může vstoupit každý, kdo je ochotný slyšet a uposlechnout slov desatera. [9, 10]

Jsem přesvědčený, že tento výklad je jako pomyslný klíč, který otevře všechny dveře výskytu slovního spojení – את כל־הדברים האלה . Jistě by se dalo najít tímto postupem mnohem více, ale to není cílem této práce. Pro zopakování, pokud je někde v biblických textech odvolání na slovo, nebo slova, Boží řeč, Boží promluvu a ten, kdo hovoří je Bůh, tak je to bezesporu ukazatel ke stvoření světa. A Bůh nám lidem zjevuje svoji svrchovanost a také to, že Pán Bůh tvoří v tomto světě i nadále.

Až teď můžeme opět obrátit svoji pozornost k Ježíšově řeči v Matoušově evangeliu. Když je o Pánu Ježíši řečeno, že „dokončil všechna tato slova“ potom tohle slovní spojení nejenom souvisí, koresponduje s těmi ostatními výskyty identického slovního spojení ve Starém zákoně. Ale výklad, který jsem uvedl výše, jako klíč otevře dveře a my můžeme vstoupit do místnosti, kde na nás čekají pokladnice moudrosti.

O Ježíši je řečeno, že dokončil „všechna tato slova“. Tím se nám chce říct, že Pán Ježíš vnáší svůj řád, tvoří slovy, které vyřkl – „nový svět“. Slova, která byla vyřčená takříkajíc tvoří cosi nového, cosi o čem nikdo nic nevěděl, nic neslyšel. Ježíšova slova v jeho kázání, vyučování jsou o věcech, které právě probíhaly a které teprve nastanou. V Ježíšově vyučování se mluví o zodpovědnosti za svoji spásu, záchranu, hovoří se tam o druhém příchodu Pána Ježíše Krista a také o Božím soudu. Soudu, kde se rozhodne, kdo vstoupí do věčného, nepomíjejícího života.

Biblický text, zaznamenaný v evangeliu podle Matouše od 24. kapitoly až po první verš 26. kapitoly je snad nejdůležitějším textem Bible, nejdůležitější výpovědí Svatých textů Bible. Tento biblický text je tak podstatný, tak zásadní, že redaktor Matoušova evangelia, nebo Matouš osobně, celé vyučování Pána Ježíše neváhá „označit“, „klasifikovat“ jazykem stvoření světa! Celé vyučování Ježíše Krista je stvořitelskou řečí Boha. [11]

Ježíšovo vyučování není jenom proroctvím o věcech budoucích, ale je rovněž o „stvořeném světě“ v tomto světě. Stvořeném světě, kde panují boží pravidla a kde platí pouze boží východiska. A je jenom na každém z vás, vážení čtenáři, zda uslyšíte a uposlechnete těchto slov a stanete se součástí nového Božího stvoření. [12]

Článek vyšel rovněž v Britských listech.

1. Sémantika toto slovo vzniklo z řeckého σημαντικός. V moderním pojetí je sémantika nauka o významu slov a znaků. Sémantika nezkoumá pouze význam slov, ale i vazby mezi těmito slovy.

2. Tento biblický text je zaznamenám v Matoušově evangeliu 26:1 a celá věta zní – „Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:“

3. παντας τους λογους τουτους [pantas tus logus tutus] – všechna tato slova

4. את כל־הדברים האלה [et kol hadevarim haele] – všechna tato slova

5. Uvedu pár příkladů: Gen. 20:8; 29:13; Exod. 19:7; 20:1; Num. 16:31; Deut. 12:28; 1 Sam. 19:7; Jer. 7:27

6. Bible, kniha Exodus 20:1 – „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání” (podle ekumenického překladu Bible)

7. Bible, kniha Genesis 1:3

8. ב [bét] je ve prvním písmenem biblického textu ve slově בראשׁית [berešít], což se překládá – „Na počátku“ (Bible, Genesis 1:1)

9. Otázka komu náleží desatero je natolik obtížná, že ji tady nechci rozebírat. Jsem přesvědčený o tom, že se týká především židů, nikoliv křesťanů. V tomto bodě se liší katolický a evangelikální pohled na tuto teologickou otázku. Defakto je celé desatero shrnuto v tomto: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ (Bible, list Galatským 5:14)

10. Kde se hovoří v desateru o stvoření? Hospodin Bůh vyvedl Izrael z Egypta, což je tvůrčím aktem Hospodina Boha. Bůh stvořil celý izraelský národ tím, že jej vyvádí z Egypta, aby Izrael mohl sloužit svému Bohu.

11. Bible, Matoušovo evangelium 24:1-26:1

12. Prvním krokem je odevzdání svého života Ježíši Kristu a učinění Ježíše Krista Pánem svého života.


"Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 19. květen 2006 @ 07:48:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
článek jsem poslal já, akorát jsem se zapomněl přihlásit;

tento článek byl zamýšlen také jako evangelizační text...

KarelsRe: Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 19. květen 2006 @ 08:04:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myšlenka:

Stvoření celého světa neskončilo jenom stvořením světla, oceánů, živých bytostí, ale Pán Bůh tvoří i dnes, v současnosti.

Nachází oporu v jednom z mnoha biblických textů v Novém zákoně:

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!" (2 Korintským 5:17)

Mé tvrzení:

Celé vyučování Ježíše Krista je stvořitelskou řečí Boha. [11]

Jsem zamýšlel spíše ve smyslu morálních příkázání.

KarelsChápu (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Pátek, 19. květen 2006 @ 16:15:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karle,

já asi chápu proč píšeš a jak píšeš - nemusíš se nějak omluvat, pouze je to tak, že píšeš pro běžného čtenáře celkem náročné články.

Většina článků má sice jednu myšlenku, ale popsanou a dokládanou až moc odborně a široce.

Co píšeš v tomto článku - souhlasím s Tvým přístupem k biblickému textu a logicky také s tím, že výstup (cosi jako biblický obraz Boha a v Něj věřícího člověka) je dosti odlišný od toho jak je Bůh presentován současnými věřícími ( Bůh sám se domnívám projevuje stejně, na něj to vliv nemá :)).

Pro pochopení textů Nového zákona je důležité znát originální texty Starého a způsob převádění textu do Nového. Vždyť i apoštolé hovořili aramejsky a hebrejsky. Řečtina ve které máme veškeré kanonizované Písmo NZ, nebyl jejich rodný jazyk. Pochybuji, že by si např. Žalmy nebo Otčenáš recitovali řecky a ne hebrejsky (aramejsky) ... stejně tak i přikázání .... My jsme naroubovaná větev a měli bychom se hodně snažit pochopit kmen a kořeny. A navíc ale nezapomínej - první Písmo co měli apoštolé pro pohanokřesťany byla LXX, tu mohli dát ke čtení křesťanům v celé Římské říši - a ta byla překladem řeckým ... Je toho hodně, ale kdo chce jít "ad fontes", tak jinou cestu před sebou nemá.

Výstup, ke kterému dojdeš jsi už naznačoval loni v létě - pokud si vzpomínám tak např. Ježíš je JHVH Starého zákona a Duch svatý je tentýž s Ježíšem. Alespoň v duhém bodě se lišíš s učeními všech církví ... ale i tak je mi Tvoje biblická víra přijatelnější nežli novoty tzv. současných biblických křesťanů (např. predestinace), chápu, že Tobě zase vadí veskrze přijímaná Trojice ....

Piš dál a nenech se odradit, aspoň zde za AC nehovoří jen AF!

Pokoj s Tebou (a Bibli s sebou)!

jardaRe: Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky (Skóre: 1)
Vložil: Presbyter v Pátek, 19. květen 2006 @ 22:11:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karelsi!
Především ti děkuji za to, co píšeš - pokud v tom někdo vidí "složitost" nebo naopak "banalitu", nedej se tím odradit, píšeš k věci - čili k tématům křesťanským, a ne čistě polemickým, kolem kterých se na GS soustřeďuje největší počet návštěv i komentářů, zatímco křesťanská témata stojí stranou (ze tří kázání, která jsem na GS uveřejnil, zůstala dvě bez komentáře - asi proto, že v nich neurážím nebo neblahořečím papeže).
Adresně k tvému článku - v tom, jak vykládáš význam biblického pojmu "slova" (vztažený k Boží moci tvořit) se nemýlíš a je dobré na to upozornit. Bůh svým Slovem tvoří a nejen to - svým Slovem i zachraňuje (vydává Desatero a nakonec posílá vtělené Slovo - svého Syna Ježíše - aby spasil člověka svým křížem).
Co se týče překladu úvodu Desatera ("Bůh vyhlásil všechna tato přikázání"), je taktéž pravda, že doslova se píše o "slovech" - to také ekumenický překlad Písem uvádí v poznámce. Každý překlad je totiž i výkladem, interpretací a text se překládá podle souvislostí, kontextu - vzhledem k tomu, že Desatero je závazným výrazem neměnné Boží vůle pro člověka, je překlad "přikázání" na místě - s tím, že poučený čtenář Písma by měl vědět, co se rozumí doslovným překladem ("slova") a k čemu doslovné znění odkazuje (Bůh tvoří slovem).
Podobných "výkladových" míst ekumenického překladu najdeme mnoho - typickým je prosba Otčenáše o denní (postaru "vezdejší") chléb - novozákonní řečtina zde hovoří doslova o "chlebu nadpodstatném" či "nadbytostném" (artón epiúsion), což latina překládá "panem supersubstantionalem", ale už Jeroným (autor překladu Vulgáty) překládá "nadpostatný" výkladově jako "každodenní". Co se myslí tím "nadpodstatným" chlebem je evidentní - živý chléb z nebe, Ježíš Kristus. Křesťan se proto modlí v Otčenáši za to, aby byl každý den ve spojení s Kristem, nikoli za to, aby měl co k snídani...
S úctou a pozdravem PresbyterRe: Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 19. květen 2006 @ 23:37:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím tě bratře presbytere,

je fakt, že tu hebrejštinu jsem do článku nemusel plést.., na druhou stranu písmo zná nejenom pantas tus logus tutus, ale i panta ta rhemata tuta, obojí je řecký kalk za hebrejské - et kol hadevarim haele

Nechtěl jsem se v článku ještě víc zaplétat do různých výkladů.

K modlitbě Otče náš mám otázku, já moc řecky neumím. Ale varianta - "A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého." (Mt 6:13) Není tam nějaká varianta čtení? Nebo nějaké vysvětlení?

Protože to vypadá, jako by Pán Bůh vydával v pokušení....

S pozdravem a přáním pokoje KarelsStránka vygenerována za: 0.21 sekundy