Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Berta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 335, komentářů celkem: 420428, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 318 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114734061
přístupů od 17. 10. 2001

Intimity: Bůh nenávidí sexuální nevázanost
Vloženo Středa, 05. červenec 2006 @ 16:47:03 CEST Vložil: Bolek

ULTRAS poslal Serafim

Bůh nenávidí sexuální nevázanost Není pochyb, že civilizované a vzdělané lidstvo je dnes svědkem více vražd, genocid počatých dětí a zjevných hříchů manželské nevěrnosti než předchozí generace. Sami sexuologové, tj. tvůrcové, propagátoři a ochránci sexuální revoluce přiznávají následující: „Naše sexuální morálka má své kořeny v židovsko – křesťanské kulturní tradici.“ (Zvěřina, Jaroslav, Lékařská sexuologie, Sexuologický ústav 1.lékařské fakulty UK Praha 1994, str.6.) V našem (20.) století došlo pravděpodobně k největším změnám sexuální morálky a sexuálního chování lidí za posledních 1 000 let. Od jeho počátku jsme svědky uvolňování spojení mezi manželstvím a sexem. Toto uvolnění v našem kulturním okruhu souvisí pravděpodobně především s rostoucí sekularizací společnosti, odklonem od striktní sexuální morálky židovsko-křesťanské náboženské tradice a současně i s překonáním tradičního modelu rodiny patriarchálního typu. Mění se model soužití mužů a žen – stále přibývá párů vychovávajících své děti mimo manželství, jednopohlavních (homosexuálních, lesbických) párů, rodin pouze s jedním rodičem či dětí žijících ve dvou rodinách svých rozvedených rodičů. Většina uvedených změn sexuálního chování se týká především žen (snižování věku prvního styku, zvýšení počtu partnerů, nárůst předmanželských sexuálních zkušeností i dívek zahajujících pohlavní život před zákonnou věkovou hranicí).

Tyto skutečnosti jsou pravděpodobně odrazem měnící se ženské role v moderní společnosti, odrazem odklonu od tradičních hodnot, od společnosti centrované na rodinu ke společnosti založené spíše na individualistických hodnotách; souvisí i s vývojem ekonomiky sociálního státu a liberální vlády.“
(tamtéž, str.30.) Vzdělaná část lidstva je dnes vystavena mocné záplavě pokušení, která předchozí generace tehdy vychovávané a ochraňované křesťanskou církví vůbec nepoznaly. Tehdy nebylo tak extrémně znečištěné myšlenkové ovzduší. Zdá se, že Satan ovládl velkou část společnosti pomocí sekularizovaného (necírkevního) školství a sdělovacích prostředků. Skrze levicové ateisty ovládanou televizi, internet, časopisy, noviny i radio proudí do domácností na celém světě jemná i hrubší pornografie a zhoubné ideály sexuální revoluce. Tragické je, že se do této démonické sítě nechává lapit mnoho křesťanů. Ocitají se v bitvě o vlastní duši. Neuvědomují si strašlivé nebezpečí, které jim hrozí, když žijí nekřesťansky. My, křesťané počátku 21.století se totiž nacházíme v podobné situaci jako křesťané v pohanské kultuře před 2000 lety. Tehdy je svatý apoštol Petr zapřísahal a napomínal slovy: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ (Sk 2,40 ekumenický překlad) a oni ho poslechli. Na rozdíl od tehdejší doby dnes existuje mnoho formálních křesťanů, kteří stejně jako řada nekřesťanů nemají zájem o svobodu od hříchu. Na vlídné volání milosti prostě nereagují. Bůh proto přišel s plánem nebo prostředkem, který by co největšímu počtu lidí umožnil vidět nesmírnou závažnost hříchu. Lidé musí být s rozumem v koncích a vidět, že je Bůh – Pán vesmíru i přírody za jejich těžké hříchy náhle zničí. Zorganizoval nečekanou přírodní katastrofu v jihovýchodní Asii, Thajsku a okolí, kam se již po desetiletí létá zejména za sexuální turistikou. Vlny tsunami zde koncem prosince 2004 pohřbily přes 100 000 lidí. Musíme volat: „Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi.“ Každému člověku se má udělat z hříchů zle! Ale to nestačí. On musí být zoufalý, zničený, prázdný, polapený a zavalený také pocitem vlastní viny. Teprve potom začne po vysvobození toužit. Musí si uvědomit, jak zlý a ničivý je jeho vlastní hřích, když Ježíš Kristus, zcela nevinný Boží Syn i kvůli jeho hříchům tak bolestně před 2 000 lety trpěl a umíral. Pocit viny je působení Boží milosti. Jeho účelem je odhalit klamnost hříchu v nás. Proto bychom měli prosit vzkříšeného Krista: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ Vymanit se z moci hříchu způsobeného žádostivostí lze mocí Ducha svatého. Proto se někteří pravoslavní křesťané každý den modlí: „Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a zachraň, Dobrotivý, duše naše.“ Bůh považuje skrytý nemanželský sexuální chtíč a další hříšné žádosti u křesťanů za stejně nebezpečné a jemu odporné, jako jsou chtíče a zlé žádosti bezbožných ateistů a pohanů. Řada křesťanů se mylně domnívá, že jejich skrytý hřích není závažný proto, že podle něho ještě nejednají. Ale Bůh vidí do lidských srdcí. Dle Mt 5.kap., 28.verš: „…každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil v srdci svém“. Ten, kdo se odmítne rozloučit se svým chtíčem, už před Satanem kapituloval. Brzy začne smilnit či cizoložit s konkrétní ochotnou ženou (mužem). Když nejen touhou, ale i jednáním zhřeší manželskou nevěrou, tak bude zakoušet neustálý úbytek pokoje a síly. Bude víc a víc neklidný, zmatený, zmítaný nekonečnými starostmi a strachem. Všechen bývalý Boží pokoj a síla z něj vyprchá. Tento Boží nepokoj ho bude pronásledovat tak dlouho, dokud se ve svém srdci nezatvrdí. Pak se uklidní. Ale jen na krátký čas. Protože s hříšným poměrem neskoncoval včas pokáním, tak na něj bude čekat po smrti i po vzkříšení nekončící peklo. Věčné peklo způsobené konfrontací s nechtěnou a odmítanou pravdou o své bezcharakternosti. Trýznivá bolest pro něj začíná už zde na Zemi při setkání s každým, kdo ho svými slovy nebo způsobem života odmaskovává a zahanbuje. To nesnesitelně pálí. Vytrvalý hřích cizoložícího křesťana je ohavnost. Dotyčný člověk je nevěrným své manželce (manželovi) navzdory tomu, že ví o bolestné oběti Božího Syna. Slova falešných vizionářů a falešných prorokyň, že Bůh nakonec spasí i nejzatvrzelejší pokrytce, nadělala v církvi 20.století již dost škod. Pravdou je, že čím déle my křesťané setrváváme v hříchu, tím více jsme v nebezpečí zatvrzení svého srdce a následného věčného zavržení. Bible nás varuje, že pokud setrváváme v hříchu, časem se staneme odolní vůči Božímu usvědčování: „Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.“ (Žd 3.kap., 12. – 13.verš). Jeden duchovní kázal v tomto smyslu: „…Možná jste se kdysi třásli při slyšení Božího Slova. Ale pak jste nějakou dobu flirtovali se skrytým hříchem. Hráli jste si s ním a převalovali ho v mysli. Váš hřích se vám den za dnem stával stále přijatelnějším. Brzy skončíte úplně zaslepení, s falešným pokojem. Nakonec váš skrytý chtíč překročí hranice, které jste mu vymezili a jako divoká řeka se rozlije do nejrůznějších zlých skutků. Kdybyste v sobě od počátku pěstovali dar zbožné bázně, včas by vám Svatý Duch zjevil, že vaše srdce se pomalu, ale jistě zatvrzuje. Uvědomovali byste si, že se každým dnem, kdy pokračujete ve své hříšné zálibě, blížíte momentu, kdy bude vaše svědomí už nefunkční…“ Pak tento duchovní vyprávěl, že na vlastní oči viděl drzost svého kolegy, který dovolil, aby se jeho srdce zatvrdilo. Jeho kolega dlouho skrýval tajný sexuální chtíč. Po čase si v něm začal libovat a nakonec byl přistižen při cizoložstvu. Duchovní hovořil o kolegovi zhruba toto: „Byl jsem tam ten večer, kdy byl znovu odhalen. Pět žen přišlo dopředu a přiznalo, že s ním měly poměr. Některé řekly, že s ním měly pohlavní styk jen pár hodin předtím, než se postavil za kazatelnu a kázal. Jeden můj známý se toho muže později zeptal: "Jak ti mohlo svědomí dovolit to udělat? Jak jsi mohl mít poměr se ženou, která nebyla tvou manželkou a pak běžet ke kazatelně a kázat svaté Boží slovo?" Zkažený kolega - duchovní se zasmál a odpověděl: "Musíš být dobrý herec."“ Takto vypadá zatvrzelé srdce. Tím mužem nic nepohnulo. Tak se zatvrdil, že se mohl vyžívat v cizoložství a pak sloužit bohoslužbu i kázat bez známky studu a pocitu viny. Naplnila se na něm slova Pána Ježíše z Lu 11.kap., 24.-26: „…a přivede 7 jiných duchů, horších…..a konce toho člověka jsou horší než začátky.“ Tělesný hřích sexuální nevázanosti není jedinou překážkou pro působení Boží milosti. Rychle se proměňuje v hřích ďábelský. To znamená, že se mění v zatvrzelost. Přitom nepřestává být hříchem sexuálním. Proto je běžné, že mnoho lidí hřeší nejen lidsky, ale už i ďábelsky pohrdá bohatstvím Boží laskavosti, shovívavosti a trpělivosti. Kdo si myslí, že může setrvávat v hříchu manželské nevěry a opakovaně pokoušet Boží milost, ten si zatvrzuje svým vytrvalým hříchem srdce. „Neuvědomuješ si, že Boží dobrotivost tě chce přivést k pokání! Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu!“ (Řím 2.kap., 4.-5.verš) Takový člověk jednoduše nechce být duchovně svobodným. Znovu a znovu pokouší Boží milost a lásku, až jí nakonec začne pohrdat. Jeho srdce se zatvrdilo. Takový člověk věřil, že může pokračovat ve svém hříchu proti Boží dobrotě, aniž by došel újmy. Postupně se jeho srdce stávalo zcela nekajícím a zcela zatvrzelým. Pak už nemá sebemenší touhu po pravdivém pokání. Skončil se zatvrzelým srdcem a hromaděním Božího hněvu proti sobě. Z každé sebemenší nepříjemnosti, která se mu přihodila nebo přihodí, bude zatvrzelec obviňovat pouze své bližní nebo Boha. Nikdy už sám sebe. Avšak objektivně vzato, on nemá právo vinit Boha. Bůh se věrně snažil vycházet mu vstříc štědrým požehnáním, nicméně tento člověk všechno odmítal. Zatvrzelost - to je největší hřích, jakého se kdo může dopustit. Takovýto člověk se stal vlkem. Co ještě říci o člověku, který zrazuje Svatého Ducha? Podobá se ďáblu. Je démonizován skrz naskrz. Jako byl Jidáš, když zradil Bohočlověka Krista. Svatý Duch se do poslední chvíle snažil, a to z lásky, aby ho (ji) odvedl od jeho zlého záměru. Ale teď, když do jeho duše vstoupil sám Satan, nelze dělat nic. On otevřel Satanovi celou svou duši a vpustil ho do ní ve chvíli, když laskavý Svatý Duch naposled usiloval o jeho záchranu. Tak se do něj vtělil Satan celým svým zlem. A on se sjednotil se Satanem. Jeho myšlení je už shodné s myšlením kriminálních recidivistů. S jejich vystupňovaným milováním hříchu, nadbytkem sebevědomí, chronickým lhaním, schopností mistrně manipulovat druhými, chybějícími pocity viny, parazitujícím životním stylem, nemilosrdností k slabým a nemocným. V prostředí silnějších jedinců (např. fyzickou silou, kariérním postavením, inteligencí aj.) se dokonale přetvařuje a není mu téměř co vytknout. V prostředí slabších či nemocných jedinců přestává kontrolovat své nemilosrdné chování. Zde vlk odhazuje nepotřebnou masku ovčí kůže a bez výčitek svědomí tyranizuje tyto lidi. Tímto prostředím slabších jedinců bývá často rodina – jeho manželka (její manžel) a děti. Život v rodině s ním (s ní) je velmi těžkým. To je život stále na Golgotě, kde křižujícím je tento zatvrzelý bývalý křesťan a křižovaným jeho manželka (její manžel) a děti. Někdy bývají křižováni všichni, včetně jeho (jí) v roli nekajícího lotra. Z mého spisku "Nepřátelé rodiny" z r.2002 Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


"Bůh nenávidí sexuální nevázanost" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bůh nenávidí sexuální nevázanost (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 05. červenec 2006 @ 17:05:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě Serafime,

souhlasím, ale jsme u toho, co jsem říkal, píšeš: Pán vesmíru i přírody za jejich těžké hříchy náhle zničí. Zorganizoval nečekanou přírodní katastrofu v jihovýchodní Asii, Thajsku a okolí, kam se již po desetiletí létá zejména za sexuální turistikou. Vlny tsunami zde koncem prosince 2004 pohřbily přes 100 000 lidí.

Já jsem napsal článek - Závadná chvála zpívaná v našich sborech – „Hospodin kraluje“? prostě na základě té studie si nemyslím, že ta přírodní katastrofa byla Boží trest. Ano Bůh ji dopustil (věděl o ní), ale připisovat to jako trest, nebo soudní akt Všemohoucího Boha, tím si nejsem jistý.

Samozřejmě jiná věc by byla, kdyby to Bůh zjevil nějakému prorokovi, nebo křesťanovi - že se rozhodl Bůh soudit... ale tahle to chápu jenom jako přírodní katastrofu.

S pozdravem Karels
Re: Bůh nenávidí sexuální nevázanost (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 05. červenec 2006 @ 17:58:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Serafine, dnes nejvíc škodí lidstvu to, že je obrovská informovanost. A bohužel s informacemi se šíří nejen to, co je dobré, ale i to, co je špatné. Člověk konečně má určitou svobodu v uvozovkách, protože může si přečíst a okusit téměř všechno, ale pak to bude mít následky. Člověku chybí to, co chybělo i Evě v ráji. Umět odolat pokušení. Dnes těch „ jablek „ pokušení, je kolem nás strašně mnoho. Já za nejhorší považuji drogy, s nimiž se setkávám ve své praxi a pak také to, že dnešní mladí lidé nemají před ničím žádnou bázeň. V Boha většinou nevěří, v pasťáku či v kriminálu to není tak nejhorší, jedině snad smrt je to, čeho se bojí, až je to bezprostředně potká.
Ano, nevěřící lidé, křesťané i lidé jiných náboženství to dnes nemají lehké. Ale zlo a problémy byly vždycky. Války, znásilňování, krutost byly dříve stejně jako dnes. Jen ta informovanost byla menší. Bylo možné žít víc izolovaně apod.
Mám pocit, že možná žijeme v době, kdy brzy se něco stane. Nevím co a nechci žádnou konkrétní katastrofu spojovat se hněvem a trestem Božím. Naše planeta už mohla být mnohokrát zničena lidskou silou atomových zbraní. Nestalo se tak, protože poslední tečku udělá Bůh. Ale nechci šířit pesimismus a beznaděj. Vždyť přece ve víře v Pána Ježíše je záchrana a naděje pro každého. Myslím si, že tato zvěst je důležitější než nízké porody a strach z homosexuality. Pokud jsme solí, pak jí nemusí být mnoho, aby nebylo přesoleno, a splní svůj účel !!!!
Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy