Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 395991, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 211 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108523915
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Je nutné brát Genesis 1 doslova?
Vloženo Neděle, 20. srpen 2006 @ 17:24:11 CEST Vložil: Bolek

O Bibli poslal Marek2


Kniha Genesis popisuje v první kapitole stvoření světa. Někteří křesťané berou tuto zprávu doslova. Mohou pak mít potíže při porovnání této biblické zprávy o stvoření s výsledky bádání geologie, paleontologie, astronomie, biologie a dalších oborů. Je opravdu nutné vykládat první kapitolu knihy Genesis doslova? A je to vůbec možné?
Domnívám se, že když budeme hledět na posloupnost stvořitelských dnů doslova, najdeme jisté nesrovnalosti už v samotném textu. Jedná se zejména o časovou následnost.
Kdy bylo vytvořeno nebe?

Podle prvního verše Genesis byly nebe a země stvořeny spolu: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (verš 1.) První den pak učinil Bůh světlo. O druhém dni stvoření se píše: „I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. Klenbu nazval Bůh nebem.“ (v. 6 – 8) Kdy tedy bylo učiněno nebe – na počátku, nebo druhý den stvoření?
Střídání dne a noci bez Slunce? První den učinil Bůh světlo a „oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.“ Ovšem Slunce bylo vytvořeno až čtvrtý den. Do té doby se tedy den a noc střídaly bez Slunce? Podobně světlo a tma byly odděleny první i čtvrtý den (v. 4 a 18).
Nebeská klenba Při pohledu na oblohu se nám může zdát, že je jakoby klenutá, zaoblená do tvaru jakési kupole. Tento dojem je umocněn za hvězdné noci. Na této „kupoli“ vidíme Slunce, Měsíc a hvězdy. Podle starověké představy byla nebeská tělesa umístěna na této nebeské klenbě. Klenba se otáčí a s ní i nebeská tělesa. Tato klenba zadržuje vodu, která pak skrze průduchy prší na zem. Kniha Genesis se o této klenbě zmiňuje ve verších 6 – 8 (den druhý) a 14 – 19 (den čtvrtý). „I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem.“ (6 – 8) To bylo druhý den. Čtvrtý den stvoření učinil Bůh světla na nebeské klenbě – slunce, měsíc a hvězdy. „Bůh je umístil na nebeskou klenbu“ (17) Nebeská klenba má tedy trojí úlohu: je nebem, zadržuje vody a drží hvězdy. Nabízejí se následující otázky: b) Co je vlastně tou klenbou, která odděluje vody pod ní a nad ní? Mezi vodou v mořích či jezerech a kapičkami v mracích je pouze vzduch. A při mlze tyto „vody“ nejsou odděleny vůbec. a) Je-li tato klenba nebem, znamená to, že nebe je pouze mezi zemí a mraky? c) Na nebeské klenbě jsou umístěny Slunce, Měsíc a hvězdy. A nad nimi mají být ještě „vody“?
Vidíme, že když se budeme snažit vykládat tento text doslova, dostaneme se do potíží. Některé rozpornosti se vyskytují přímo v textu - těch si musel být starozákonní pisatel vědom. Domnívám se, že kdyby jeho záměrem bylo popsat pořadí stvoření, uspořádal by to s větší opatrností. Hlavní poselství této zprávy je tedy v něčem jiném. V době, kdy tento text vznikal, považovaly mnohé národy nebeská tělesa či některá zvířata za božstvo. Oproti tomu vystupuje ve zprávě o stvoření jeden Bůh, který to všechno činí a je tedy větší než všichni bohové okolních národů. Bůh Izraelitů je větší než egyptský bůh slunce. Izraelité mají nejmocnějšího Boha ze všech okolních národů.
7 dní Bible vypráví o stvoření v sedmi dnech. Sedmidenní týden zavedli již dříve Babyloňané. Odkud vzali Babyloňané týden o sedmi dnech? Měsíční fáze (od úplňku k úplňku) se vystřídají za 29 a půl dne. Tyto fáze jsou čtyři: nov, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť. Neboli: Měsíce přibývá do poloviny, pak do celého kruhu, pak ho ubývá do poloviny a nakonec do zmizení. Rozdělíme-li 29,5 dne na čtyři části a zaokrouhlíme na celé dny, obdržíme 7 dní. Týden je tedy přibližně čtvrt měsíce (používal se lunární měsíc o délce 29 nebo 30 dní). Jak známo, hvězdy na obloze nemění vzájemně své postavení, proto se jim také říká stálice. Je ovšem sedm nebeských těles, která mezi těmito stálicemi den ode dne pomalu mění svou polohu. Například Slunce se dostává do souhvězdí Raka, Lva atd. Kromě Slunce je to také Měsíc a dále planety. Planet bylo ve starověku známo pět: Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Celkem tedy bylo známo 7 nebeských těles, jejichž poloha v souhvězdích se mění (v češtině se jim – pro odlišení od stálic – říkalo „bludice“). Podle představ některých starých národů pohyb či postavení těchto 7 hlavních nebeských těles mělo zásadní vliv na dění na zemi. Byly pokládány za bohy a jako takové se slušelo je náležitě uctívat. Každému z nich byl zasvěcen jeden den, dohromady sedm dní, týden. Ještě dnes jsou v různých jazycích dny v týdnu pojmenovány podle těchto sedmi „bludic“. S názorem o vlivu postavení planet či Slunce na pozemské dění se dosud setkáváme v astrologii. Vraťme se k biblické zprávě o stvoření v sedmi dnech. Izraelité přejali sedmidenní týden pravděpodobně od Babyloňanů. Jenže – jak vysvětlit počet sedm? Kniha Genesis se s touto potíží vypořádala jednoduše: Stvoření rozděluje na sedm etap, každá jeden den.
Představy náboženské a přírodovědné Kniha Genesis vyprávěním o stvoření popisuje důležitá duchovní a posvátná sdělení. Pro toto poselství využívá tehdejších přírodovědných poznatků. Podle mého názoru jsou na dobu před několika tisíci lety velmi dobré.
Přírodovědné a náboženské poznatky v Bibli tvoří jednotu. Domnívám se, že každý člověk má své náboženské představy v souladu s dalšími představami o světě – nebo se o to alespoň snaží. Jak se s tím můžeme vypořádat dnes? Stačí přijmout, že vyprávění o stvoření není třeba chápat doslova.
V 16. a 17. století se biblická představa o uspořádání světa dostala do zásadního rozporu s novými astronomickými objevy. Koperníkovo učení odporovalo mimo jiné také veršům o nebeské klenbě. Během delší doby se s tím křesťanství vyrovnalo. Ukázalo se, že s novou představou o uspořádání vesmíru křesťanství nepadá. Křesťanství nestojí na přírodovědném poznání, které se – mimochodem – stále vyvíjí. Ježíšovo učení oslovuje stále nové a nové generace, aniž by ztratilo aktuálnost. Jenže odporování přírodovědě zanechalo na našem náboženství nechvalný punc, který můžeme pozorovat dodnes.
Závěr Biblickou zprávu o stvoření není nutné chápat doslova. První kapitola knihy Genesis sděluje duchovní věci na pozadí tehdejších představ o uspořádání a vývoji světa. Proces stvoření je rozdělen na sedm dní pro odůvodnění sedmidenního týdne. V textu jsou určité nesrovnalosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že v prvé řadě nejde o přesný popis časové následnosti. Důležité sdělení pro Izraelity spočívalo mimo jiné v tom, že Bůh je větší než bohové okolních národů a je vlastně jediný. Učinil všechno, co je, a udělal to dobře. Svět nebyl hned od počátku takový, jaký je dnes.


"Je nutné brát Genesis 1 doslova?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 43 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Je nutné brát Genesis 1 doslova? (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Neděle, 20. srpen 2006 @ 21:15:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Biblickou zprávu o stvoření není nutné chápat doslova.

nebude doufám nikomu vadit, když se budu dále držet toho, že první kapitola Genesis je doslovná?Re: Je nutné brát Genesis 1 doslova. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pondělí, 21. srpen 2006 @ 09:03:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Úvodní článek Marka2 a komentář Aviafa je typickou ukázkou POLOLIBERÁLNÍ TEOLOGIE zbabělých ZAPÍRAČŮ KRISTA, kteří nemají odvahu čelit rouhavému posměchu ateistických evolucionistických zabedněnců, žonglujících s miliardami a miliony let podle toho, jak jim evoluční dogmatika a její tvůrci zednáři pískají.
Místo odvážné apologetiky pololiberální teologové zaujímají na veřejnosti VLAŽNÝ KOMPROMIS stylu ani ryba ani rak. Proto píší vše tak, aby se (ateistický) vlk nažral a koza (v tomto případě Bible) zůstala (zdánlivě) celá. Kromě takovýchto protikreacionistických článků pololiberálové navzdory informacím Ježíše Krista nevěří v lidmi naplněné peklo a nekajícím sodomitům-homosexuálům nalhávají, že přijdou bez pokání do očistce nebo do nebe. Pololiberálům jsou určena slova Kristova ve Zjevení 3. kapitoly, verše 15-22:
15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Odpověděl: Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve
Re: Je nutné brát Genesis 1 doslova? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 21. srpen 2006 @ 14:22:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Marku, jádro tebou nastíněného problému je přece ve slově "doslova"
"Doslova" totiž v tomto případě znamená: "Nerozumím, a tak si to překládám do svého slova"

Příklady:
"Synku, skoč, mi prosím tě, naproti pro papriku!"
Doslovné pochopení vyvolá okamžitou činnost, neboť maminka vaří a spěchá. Neznamená to skok z okna.
"Doslova" to ovšem skok znamená, ale jen pro toho, kdo té větě nerozumí.

Další:
"Je to neuvěřitelný, ale tam NIC NEMAJ!!"
Sdělil synek tátovi před třiceti lety, když se vrátil z mototechny, kam ho otec poslal se seznamem v ruce.
Každý, kdo tu dobu zažil, to chápe doslovně, takto: Dvanáct položek bylo na seznamu dílů pro rekonstrukci rodinné škodověnky, ale nic z toho neměli. Nic divného, ačkoli jsme se vždy znovu divili.
Dnes by tato věta jistě znamenala doslovně něco jiného: prodejnu zrušili a je tam jen špinavá podlaha.

Problém je , že dnes Mojžíšovi opravdu málokdo doslovně rozumí. Když čteme jeho 5 knih, prostě něčemu nerozumíme a něčemu rozumíme. Všichni.
Ale někteří z nás si to, čemu nerozumíme, překládají do svého, moderního slova. Proto vznikají výklady tak vulgární a přitažené za vlasy, jak tu Marek nastavil zrcadlo Pavlovi Kábrtovi a jeho posluchačům.

OlinAno, je nutné brát Genesis 1 doslova. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 23. srpen 2006 @ 15:36:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ano, je nutné brát Genesis 1 doslova.

a) Kdo dříve plně věřil všemohoucímu Hospodinu Bohu, ale pak přestává brát Genesis 1 doslova, ten časem přestává brát doslova i další historicky pravdivé texty Starého a Nového zákona. Potom přestává brát doslova Kristovu informaci o věčně trvajícím Pekle, pak přestává brát doslova Desatero Božích přikázání, pak přestává brát doslova texty 4 pravých evangelií Matouše, Marka, Lukáše, Jana popisující historicky přesně postavu a pád apoštola Jidáše. Pak se začíná Jidášovi podobat. A to už je jeho konec, nevděčné definitivní odpadnutí od živého Boha.

b) Kreacionista Pavel Kábrt asi nemá vysokoškolský diplom. Olin, Oldřich Kadlec myslím, také ne. Takže se nad ním nemá co povyšovat. Přesto Pavel Kábrt není negramotný, umí číst - dokonce i v angličtině. Proto všechnu potřebnou literaturu se zájmem studuje - na rozdíl od Olina, který pravděpodobně v samostudiu polevil.
Zde životopis:
Pavel Kábrt,
(nar. 1949, SPŠE) se zabývá především tematikou kreace-evoluce, a to již přes 40 let. Je členem CRS - Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Kromě publikační činnosti přednáší již řadu let studentům všech stupňů i veřejnosti. Řadu pozvání vysvětlit omyly darwinismu a evoluční teorie přijal také od různých rozhlasových a televizních stanic. V roce 2001 absolvoval sérii přednášek v Chorvatsku. Kromě členství v CRS (Creation Research Society) pochází informace a materiály pro přednášky a publikační činnost od řady dalších vědeckých institucí i jednotlivců: od společnosti Intelligent Design (ID), Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) a od německé společnosti Wort und Wissen (W&W). Při přednáškách je používána obrazová dokumentace, která je z velké části darem švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel. Mnoho informací pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem Dr. Charlesem Thaxtonem, spoluautorem knihy The Mystery of Life´s Origin (Tajemství vzniku života) a hlavním organizátorem první vědecké konference proti darwinismu v České republice, která proběhla v Praze dne 22. října 2005. Kniha Tajemství vzniku života velmi přesvědčivě ukazuje, jak naivní je věřit v sebeoživení neživé hmoty třeba za miliardy let. Z toho pak logicky plyne, že vyučovat tyto nepodložené a často nesmyslné představy studenty je zločinem na lidské psychice.

c) Olina, kazatele Křesťanského společenství jsem opakovaně prosil, aby mi odpověděl na základní otázku jeho příslušnosti ke Kristu, či mimo Krista.
Ptal jsem se ho, zda věří, že umučený Ježíš Kristus vstal nejen duchovně, ale i skutečně fyzicky z mrtvých. Opakovaně mi odpověděl, že mi na tento dotaz neodpoví. Proto jsem mu sdělil, že ho nebudu považovat za křesťana. Odpověděl mi,že: "Pokládat mě můžeš, za co je ti libo."

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveAno, je nutné brát Genesis 1 doslova (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 23. srpen 2006 @ 21:23:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
V doslovnou pravdivost Genesis jsem uvěřil až r.1986 po přečtení knihy ARTHUR ERNEST WILDER SMITH: PŘÍRODNÍ VĚDY NEZNAJÍ ŽÁDNOU EVOLUCI, Křesťanská akademie, Řím 1978
Iternetová verze této knihy je zdarma k dispozici na:
http://www.kabrt.hewer.cz/prirodnivedy/prirodnivedy_obsah.htm


A..E. Wilder-Smith
Ph.D. in physical organic chemistry at University of Reading, England (1941)
Dr.es.Sc. in pharmacological sciences from Eidgenossische Technische Hochschule (Swiss Federal Institute of Technology) in Zurich
D.Sc. in pharmacological sciences from University of Geneva (1964)
F.R.I.C. (Fellow of the Royal Institute of Chemistry) Professorships held at numerous institutions including: University of Illinois Medical School Center (Visiting Full Professor of Pharmacology, 1959-61, received 3 "Golden Apple" awards for the best course of lectures), University of Geneva School of Medicine, University of Bergen (Norway) School of Medicine, Hacettepe University (Ankara, Turkey) Medical School, etc.
Former Director of Research for a Swiss pharmaceutical company
Presented the 1986 Huxley Memorial Lecture at the invitation of the University of Oxford
Author or co-author of over 70 scientific publications and more than 30 books published in 17 languages
NATO three-star general
Deceased 1995
Dr. Wilder-Smith was featured in an award-winning film and video series called ORIGINS: How the World Came to Be

Jako opravdový průkopník alternativ k vývojové (evoluční) teorii, Dr. A.E. Wilder-Smith neohroženě konfrontoval zdánlivě ucelenou a silnou teorii evoluce na universitách a v církvích (kostelech) všude po světě. S více než 70 vědeckými publikacemi (jako autor nebo spoluautor) a více než 30 knihami vydávanými v 17 jazycích a četnými patenty k jeho cti, Dr. Wilder-Smith byl hodně vyhledávaným odborným asistentem a profesorem. Byl všeobecně oblíbeným u svých posluchačů - studentů, vědců, laiků a vojenských odborníků - vyhrál mnoho cen za své přednášky.
A..E. Wilder-Smith studoval přírodní vědy v Oxfordu, Anglii. Svůj první doktorát obdržel z fyzické a organické chemie na Reading univerzitě, v Anglii r.1941. Během 2. světové války, se připojil k výzkumnému oddělení ICI v Anglii. Po válce, se stal Countess of Lisburne Memorial Fellow na Londýnské univerzitě. Následně byl Dr. Wilder-Smith jmenován ředitelem výzkumu pro švýcarskou farmaceutickou společnost. Později byl vybrán, aby vyučoval chemoterapii a farmakologii na lékařské fakultě Ženevské univerzity. Pro tuto pozici se musel habilitovat (absolvovat zkoušku vyžadovanou pro profesorská jmenování do evropských kontinentálních univerzit). V Ženevě získal svůj druhý doktorát, následoval třetím doktorátem od ETH (a senior university ve Švýcarsku) v Curychu. V roce 1957-1958 Wilder-Smith byl Visiting Assistant Professor at the Medical Centre of the University of Illinois, v letech 1959-1961 Visting Full Professor of Pharmacology of the University of Bergen Medical School v Norsku. Po dalších 2 letech na Ženevské univerzitě, byl jmenován plným profesorem (Full Professor) farmakologie na Univerzitě zdravotního centra v Illinois. Tady obdržel během tří následujících let - tři ceny „Zlatého jablka” za nejlepší kurs přednášek, spolu s čtyřmi docentskými cenami za nejlepší cyklus ročních přednášek.

ARTHUR ERNEST WILDER SMITH: PŘÍRODNÍ VĚDY NEZNAJÍ ŽÁDNOU EVOLUCI, Křesťanská akademie, Řím 1978
Iternetová verze této knihy je zdarma k dispozici na:
http://www.kabrt.hewer.cz/prirodnivedy/prirodnivedy_obsah.htm

Obsah knihy je následující:
Kapitoly:
I. EVOLUCE JAKO DOMNĚLÝ PŘÍRODOVĚDECKÝ FAKT
1. Co je evoluce?
2. Běžné skutečnosti
3. Evoluce bez » vědět jak «
4. Dvě hlavní vědecké potíže s vývojovou teorií

II. VZNIK PRAŽIVOTA ČIROU NÁHODOU? - A.Vznik stavebního materiálu života
1. Vznik stavebního materiálu z chemického hlediska
2. Spontánní biogeneze v praoceánu?
3. Vlastnosti stavebního materiálu života: aminokyseliny a jejich chiralita
4. Jak vysvětluje Manfred Eigen, odkud pochází chiralita potřebná pro biogenezi

III. VZNIK PRAŽIVOTA (BIOGENEZE) ČIROU NÁHODOU? - B. Řetězovité spojování stavebního materiálu
1. Standardní schéma
2 Trochu pozměněné standardní schéma
3. Standardní systém se upravuje ještě jednou
4. Různé druhy bílkovin
5. Hmota se organizuje sama od sebe?
6. Některé důležité předpoklady a důsledky
7. Naprogramování bílkovin
8. Propozice - papír píše knihu
9. Moderní hledisko
10. Zvuková čočka delfína

IV. GENEZE BIOLOGICKÉ INFORMACE
1. Problém informace pro biogenezi
2. Problém transformizmu a jeho » financování «
3. Entropie a informace

V. PROGRAMUJE ČIRÁ NÁHODA?
1. Náhoda jako programátor?
2. Podstata buněčného programu
3. Skleněné kuličky Manfreda Eigena
4. Podstata řečí
5. Jazykové konvence
6. Překlad
7. Shrnutí

VI. ČASOVÁ OBDOBÍ A DATOVACÍ METODY: JEJICH VZTAH K OTÁZCE INTELIGENCE A K OTÁZCE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
1. Časová období a datování
2. Směrodatné zkameněliny
3. Datovací metoda pomocí C14
4. Konstantní koncentrace C14 v atmosféře
5. Vliv magnetického pole země na syntézu C14
6. Některé závěry
7. Jiné datovací metody
8. Shrnutí

VII. MIKROEVOLUCE, TRANSFORMIZMUS A KONCEPTY
1. Stačí na evoluci mutace a přírodní výběr?
2. Přežití těch organizmů, které zachovávají nejhojnější potomstvo
3. Ustálení hranic druhů
4. Přechodné články nejsou schopny života
5. Některé závěry
6. Jiné hledisko: stroj a koncepce
7. Čirá náhoda a složitá strojová soustava
8. Složitá strojová soustava na molekulární úrovni
9. Prameny konceptů a idejí

VÝHLED

DODATEK
1. Sedm hlavních postulátů vývojové teorie
2. Tři termodynamické zákony
3. Souměrnost a zrcadlová podobnost biologických orgánů
4. Lidský mozek a evoluce
5. Optická aktivita v biologických makromolekulách
6. Chiralita a látková výměna v buňce
7. Nové nálezy na řece Paluxy v Texasu

KDO Z VÁS EVOLUCIONISTŮ MÁ ODVAHU SI PŘEČÍST TUTO KNIHU NA INTERNETU, prosím
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveVědecké závěry se dělají na základě 4% znalostí (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Sobota, 26. srpen 2006 @ 02:03:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Vědecké závěry se dělají na základě 4% znalostí
Milý Marku2, děkuji Vám za trpělivost a zaslání komentáře. Nezlobte se prosím, že nezareaguji hned na vše, co jste mi trpělivě napsal. Možná Vám bude chvíli připadat, že Vy mluvíte o voze a já o koze. Avšak nenechte se mýlit, buďte trpělivý, dokud si nevyjasníme pojmy. Jako všude mezi 2 lidmi i mezi námi existuje tzv. babylonské zmatení jazyků. Buďte prosím trpělivý.

Napsal jste: Není totiž žádný rozdíl mezi uspořádáváním atomů do molekul a biochemickými reakcemi v živém organismu.
Odpovídám: Je zde obrovský rozdíl. Neživá hmota neumí sama sebe rozmnožit, zkopírovat. Pouze živá hmota umí sama sebe zkopírovat replikací DNA. Biblicky řečeno: Pouze živé hmotě dal Bůh schopnost se rozmnožovat.

Pravdivě jste napsal: „V části 2. se autor (W.Smith) věnuje vzniku nových druhů. Uvádí, že buňka nemá žádný mechanismus k tomu, aby vyrobila novou genetickou informaci. To asi nemá;“
Pak však připojujete evoluční nesmysl: „to však neznamená, že nemůže vzniknout…. Ovšem „úprava“ genetické informace je nová informace, podobně jako když slovo „HRÁBĚ“ upravím na „HRABĚ“. To je zcela jiná informace. Budu-li v takových drobných změnách pokračovat, mohu nakonec dostat úplně jiné slovo. Podobně dochází k mutacím, jež nakonec mohou vést k úplně jinému druhu, než byl druh původní.“
Vážně se Vás ptám: Marku2, Vy opravdu nevíte nic o matematicky téměř nekonečné nepravděpodobnosti, že nová pozitivní inteligentní informace nevznikne a že mutace jsou smrtící nebo působící takovou invaliditu, že v drsné přírodě mimo laboratoř tvor rychle hyne?
Kdybyste absolvoval občas nějakou přednášku z molekulární biologie, z bakteriologie a virologie, pravděpodobně byste pochopil, že 1 jediná buňka je složitější než celý vesmír (lze to poeticky vyjádřit slovem mikrokosmos v buňce) a že když i ta z našeho lidského pohledu nejmenší a nejméně důležitá složka v buňce chybí či nesprávně funguje (neboť je mutací odstraněna či pozměněna čili poškozena - tj. ta přechodná forma, životaschopná pouze v dogmatické fantazii evolucionistů), buňka není schopna života (Pokud vím, tak genetické manipulace, genetické inženýrství se dělá pomocí bakteriálních plazmidů, lidskou inteligencí upravených a nikoliv pomocí náhodných mutací). A když k tomu připočítáte, že živí tvorové jsou velmi často složeni z miliard buněk a tyto miliardy musí být zase přesně uspořádány, jinak tvor není schopen života, tak teprve pak pochopíte, že postupná pozvolná evoluce skrze náhodné mutace je nesmysl. Neredukovatelná komplexita jak 1 buňky, tak o to ještě více tvora z mnoha buněk znemožňuje existenci evolučních přechodných forem. Tyto přechodné formy života, evolucí teoreticky a dogmaticky předpovídané, by totiž nebyly schopny života. Evoluce dogmaticky předpokládá, že ke změnám živých tvorů v přírodě docházelo a dochází pomalu a postupně pomocí pozvolných drobných změn. Ve skutečnosti však, ABY PŘECHODNÉ FORMY PŘEŽILY, MUSELO BY NARÁZ (V JEDNOM DNI, MOŽNÁ I V JEDNÉ HODINĚ ČI JEŠTĚ KRATŠÍM OKAMŽIKU) DOJÍT K TÉMĚŘ NEKONEČNÉMU MNOŽSTVÍ ZMĚN V BUŇCE A V CELÉ SOUSTAVĚ BUNĚK ZÁROVEŇ. Toto však, dogmatu se držící, evoluční teorie odmítá. Já si myslím, že (už jsem to jinde naznačoval) k tomu téměř nekonečnému množství změn genofondu (souboru všech genů v populaci organismů) došlo v historii planety Země jednou, nebo dvakrát. Poprvé když krádeží zhřešili Adam a Eva, tak je i celou Zemi Bůh k smrti proklel, čili geneticky hluboce a komplexně přeprogramoval (Přeprogramoval lidi tak, že nadále zůstali nedokonalí a ke hříchu naklonitelní a se svobodnou vůlí; nově se stali smrtelnými. Dokonalým i vševědoucím věčně byl, je a bude pouze Bůh). Možná že pak ještě jednou, již méně hluboce, Bůh buď celou živou Zemi, nebo pouze člověka, geneticky přeprogramoval po celosvětové Potopě, když člověku Noemovi řekl, že od teď smí konzumovat nejen rostlinnou stravu, ale i maso.
Na Aktuálně.cz 25. 08.2006 ve 13:15 jsem nalezl zajímavou informaci astronoma Jana Palouše. Pravil:
„Vlastně ona opatrnost astronomů a obezřetnost při dělání závěrů jak je vše ve vesmíru uspořádáno, vyplývá z pochopení té skutečnosti, že VĚTŠINU VESMÍRU (ZHRUBA 96 % CELKU) NEZNÁME. Většina vesmíru je totiž temná energie a skrytá hmota. Astronomie ví, že své závěry dělá pouze na základě oněch 4 %, která září.“
Jsem přesvědčen (a nejen já), že v biologii (zvláště v té molekulární) jsme na tom podobně a současné vědecké závěry se dělají také na základě těch zhruba 4% znalostí.
Životopis: Osobnost české astronomie profesor Jan Palouš se narodil v roce 1949. Astronomii a astrofyziku vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Po ukončení studií nastoupil do Astronomického ústavu Akademie věd, kde pracuje dodnes. V letech 1996-2004 zde působil jako ředitel. Zabývá se vývojem galaxií, hvězd a mezihvězdnou hmotou. V roce 2001 ho prezident Václav Havel jmenoval profesorem. Zkušenosti sbíral také v zahraničí. Pracoval na Evropské jižní observatoři, v Max-Planck-Institutu pro astrofyziku v Garchingu, na Sterrewacht v Leidenu nebo na Univerzitě v Cardiffu. Je také předsedou organizačního výboru 26. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se v předcházejících dvou týdnech konalo v Praze. Do Kongresového centra Praha se sjelo na tři tisíce vědců ze všech koutů světa.
Na závěr připomínám, že obětavý, slušný člověk a bratr (křesťan) Pavel Kábrt (nar. 1949) není hlupák, ale pouze v době komunistické totality nezískal vysokoškolský diplom. Mnozí jiní se za diplomem tehdy hnali tak moc, že zradili i svou křesťanskou víru, vstoupili do KSČ nebo do ní sice nevstoupili, ale spolupracovali s STB jako její přisluhovači, agenti, důvěrníci, residenti. To Pavel neudělal. Vážím si ho za to.

Pozdravuje Vás
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveStránka vygenerována za: 0.41 sekundy