Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Svatoslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16068, komentáře < 7 dní: 350, komentářů celkem: 388193, adminů: 60, uživatelů: 5025  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 177 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ekumenická rada církví si zvolila nové pøedsednictvo na pøíští dva roky
·Rozbuška a další mutace covidu-19
·Významný køesťanský genetik je frustrovaný z postoje evangelikálù k oèkování
·Vlivný Jižní baptista Robert Jeffress odmítl náboženské argumenty proti oèkování
·5 pilíøù konzervativního evangelikálního kalvinismu nesluèitelných s láskou
·Skrytì
·Pastoral Brothers
·Výsledky Sjezdu delegátù BJB v Brnì 6.11.2021
·Kazatel Pavel Mrázek byl zvolen vedoucím Odboru mládeže BJB
·Od 1.11.2021 dochází ke zmìnì epidemiologických opatøení na církevních akcích

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
106563153
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících
Vloženo Úterý, 06. únor 2007 @ 09:17:51 CET Vložil: Bolek

O Bibli poslal Karels


Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících
Poselství Svatých textů Bible je občas velice obtížné pochopit. Jeden z mnoha přirozených důvodů bude to, že zvěst byla napsána před mnoha věky a my se dnes jenom můžeme domnívat a pokoušet dopátrat, jak to vlastně autor původně myslel. Neopomíjíme samozřejmě Boží zájem o to, abychom znali jeho slovo a správný výklad. Ne jinak je to s tímto obtížným biblickým textem, který jsem si zvolil pro svůj článek. „Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.“ (1 Timoteovi 4:10)

Z tohoto textu by se dalo určitě odvodit, že spása je naprosto univerzální, že spasen bude každý jeden člověk. Vidím v tomto biblickém textu nejméně dva lingvistické problémy. Jde o problém se slovem Spasitel a se slovem zvláště, v našem uvažovaném textu. Pokud vezmeme v potaz, kdo píše list a komu je list adresován, pomůže nám to v našem hledání správných odpovědí na naše otázky. Kdo píše list 1 Timoteovi? Držím se biblické ortodoxie o Pavlově autorství. Apoštol Pavel píše list svému „synovi ve víře“ Timoteovi. Oba dva, jak apoštol Pavel, tak i Timoteus znali židovská učení, znali stejně tak i Svaté texty Bible. Tehdy to byly především texty Starého zákona, neboť Nový zákon teprve vznikal. Pokud Pavel Píše – který je Spasitel všech lidí“ měli bychom k této výpovědi přistupovat z pohledu žida, který uvěřil v Mesiáše a dává instrukce svému učedníkovi, který se v židovské problematice stejně tak pohybuje. My často takový přístup opomíjíme. Co se změní, s přístupem, který jsem naznačil? Především slovo spasitel bylo „vymezeno“ svým význam jednoznačně pro židovskou komunitu. Slovo spasitel byl terminus technikus zachránce židů. Židé tomuto slovu rozuměli velice dobře. Spasitel, řecky σωτηρ [soter], je kalkem pro hebrejské slovo מושׁיע [mošia]. Nebudu vás vážení čtenáři Grano Salis zatěžovat příliš hebrejštinou. Závěr pro výklad hebrejského slova מושׁיע [mošia] je jednoduchý. Původně slovo spasitel – řecky σωτηρ [soter], hebrejsky מושׁיע [mošia] byl čistě „vnitrožidovskou záležitostí.“ מושׁיע [mošia] byl nazván spasitel například v případě znásilnění dívky, a ten, kdo by ji zachránil – to je právě ten spasitel, hebrejsky מושׁיע [mošia]! [1] Spasitelem v biblických souvislostech není myšlen pouze Pán Bůh, ale je to řeč také o člověku a v docela překvapivých souvislostech. [2] „Podtrženo a sečteno“ hebrejské slovo מושׁיע [mošia] vypovídá o tom, že spasitel je zachráncem jedině pro židovský národ, že spasitel je zachráncem jedině pro národ Izraele a to ať už do této „role“ spasitele vstupuje člověk, nebo Pán Bůh sám. Tedy ještě jednou, ve Svatých textech Bible, ve Starém zákoně je terminus technikus slova spasitel zamýšlen někdo, kdo zachrání ve společenství Izraele některé ze židů, nebo celý Izrael. Najednou je všechno jinak. Apoštol Pavel píše o Našem Bohu: „který je Spasitel všech lidí“ Pavlova výpověď není výpovědí o tom, že spaseni budu všichni lidé – v žádném případě! Pavlova výpověď je o tom, že tenhle Spasitel už není Spasitelem Izraelského národa, ale všech lidí! Právě výpověď – „všech lidí“ hebrejsky כל אדם [kol adam] tenhle můj předpoklad potvrzuje. Normální židovský věřící v tehdejší době snad přemýšlel takto: „máme naději v živém Bohu, který je Spasitel pouze Izraelského národa, neboť jsme to my židé, kteří dodržujeme Zákon Mojžíšův.“ Pravděpodobně aby apoštol Pavel zabránil podobnému uvažovaní, aby připomněl Timoteovi svojí věrouku, píše: „Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí...“ (1 Timoteovi 4:10) Spasitel Bůh je Spasitelem nejenom izraelského národa, ale stejně tak i pohanů. Spasitel Bůh je Zachráncem pohanských národů, jednoduše řečeno Bůh je Spasitelem všech lidí. Spása už není vyloženě „vnitrožidovská“ záležitost, to nám apoštol Pavel zanechal jako základní poselství ve všech svých listech. V tomto smyslu vidím jako nesmyslné, ba bludné vidět v tom textu 1 Timoteovi 4:10 podklad pro teologii, že spaseni budou všichni lidé! Náš uvažovaný text je jasnou polemikou proti tehdejším židovským představám, že spása je možná jedině ve společenství lidu Izraele! Text ve skutečnosti vypovídá o tom, že spása je přístupná jak židům, tak i pohanům bez výjimky, ale v žádném případě se tam neříká, že spaseni budou všichni židé i pohané! Další problém v tom textu, co se slovem zvláště. Řecky slovo μαλιστα [malista], které se překládá jako zvláště se dá ale také přeložit jako nejvíce, především, nejspíše, zvláště, hlavně. [3] Pokud si vezmeme jiný Pavlův text pro pochopení: „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ (Galatským 6:10) Je jasné, že ať už řecké slovo μαλιστα přeložíme především, nejspíše atd. tak nám řecké slovo μαλιστα nám signalizuje výjimečnost, výlučnost. Právě aby nedošlo k nedorozumění, aby nedošlo k omylu, apoštol Pavel píše: „zvláště věřících.“ Pokud by Pavel zamýšlel zanechat vzkaz Timoteovi, potažmo nám, že zachráněni budou všichni lidé, copak by tento dodatek vůbec psal? Nestačilo by: „Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí.“ Konstatováním – „zvláště věřících.“ právě apoštol Pavel chce zabránit tomu, že by někdo mohl být uveden v omyl. Přístup ke spáse už nyní mají všichni lidé bez rozdílu, židé a pohané, ale spaseni budou ti židé a ti pohané, kteří jsou věřící. Tak jsem tomu textu mohl porozumět já. Závěr: biblický text „Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.“ (1 Timoteovi 4:10) nevypovídá o tom, že budou spaseni všichni lidé, ale že spása je od teď přístupná i pohanům. K Pánu Bohu nyní mají svobodný přístup také pohané a i jim může být Bůh Spasitelem. Předpokladem pro to, aby byl člověk „schválený“ Pánem Bohem je jeho víra, proto se apoštol Pavel zmiňuje o věřících, což je rozdíl oproti Staré smlouvě. Nyní je spása otevřená pohanům, jako i židům, všichni lidé mohou být spaseni, zachráněni, ale „šance“ být zachráněn se chopili pouze věřící pohané a věřící židé. Karels
Poznámky: 1. Deuteronomium 22:27 2. Výskyty hebrejského slova מושׁיע [mošia] Deut. 22:27; 28:29, 31; Soudcům 3:9, 15; 6:36; 12:3; 1 Sam. 10:19; 11:3; 2 Král. 13:5; Žalm 7:11; 17:7; 18:42; Iz. 19:20; 43:11; 45:15; Zach. 8:7. 3. Doc. Ladislav Tichý, Th.D. Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc, Burget, 2001.


"Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Ano, nekřesťané, čili nevěřící spaseni nebudou, setrvají-li v nevěře (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 06. únor 2007 @ 09:43:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ano, je tomu tak. Karel to vysvětlil zcela pravověrně, biblicky.
Nekřesťané, čili nevěřící spaseni nebudou, setrvají-li v nevěře až do své smrti.

Aby i oni mohli být spaseni, je třeba mezi ně rošířit informaci o zhoubnosti hříchů a o smrti i vzkříšení Spasitele Ježíše Krista.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících (Skóre: 1)
Vložil: oskar v Úterý, 06. únor 2007 @ 11:23:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže se křesťané po dosažení cíle své cesty k duchovní dokonalosti připodobní beze zbytku k Ježíši Kristu, stanou se z nich po vzkříšení v tisíciletém království králové a kněží tohoto nového království a budou tomuto království vládnout a sloužit z „nových nebes“. Kdo nepozná evangelium, neuvěří v něj a nedojde dokonalosti již za tohoto života, nebude součástí Božího královského kněžstva? Ale kdo bude ten lid, kterému budou vzkříšení křesťané kralovat a pro který budou vykonávat bohoslužbu? Tímto lidem budou ostatní vzkříšené lidé, kteří za svého života ve zkažení a hříšnosti až do své smrti Ježíše Krista nepoznali a neuvěřili mu. Tito ostatní lidé totiž nejsou Bohem souzeni podle toho, jestli se stali učedníky Ježíše Krista, nýbrž budou souzeni podle toho, jak se zachovají v Pánově dni k posledním učedníkům Ježíše Krista (vystupujícím v té době jakožto dva proroci z Janova Zjevení). Jinými slovy budou souzeni podle toho, jestli prokážou milosrdenství pronásledovaným Ježíšovým učedníkům, podle podobenství o ovcích a kozlech. Tím totiž projeví schopnost uzdravit se ze své stávající hříšnosti v ozdravném tisíciletém království po vzkříšení. Až Bůh bude křísit z mrtvých, povstane k novému životu každý, koho Bůh uzná za schopného nápravy z hříšnosti zpět k původní dokonalosti. Tomuto lidstvu vzkříšenému na „novou zemi“ budou v nápravě pomáhat a sloužit „nová nebesa“ složená z křesťanů došlých k cíli té cesty. Křesťané došlí k cíli cesty jsou totiž dokonale připraveni na to, aby se ujali této úlohy služebníků obnovy lidstva, protože mají zkušenost s životem v těle podobně, jako je nyní pro ně pomocníkem Ježíš Kristus, který také v těle trpěl.

(Jestliže je dnes někdo homosexuál, vrah, lhář nebo zloděj, tak jenom Bůh ví, jaké je srdce takového člověka a jestli je schopen se po vzkříšení uzdravit. Je to věc Boží a nikdo nemá právo o druhých vyhlašovat jakýkoli soud o tom, že budou zatraceni. Pokud tak někdo činí, tak nechápe základní věc zdravé nauky, totiž nauku o posledním soudu a vzkříšení z mrtvých.)Co zde Oskare hlásáš, je naukou jehovistů, ne křesťanů (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 06. únor 2007 @ 13:22:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
To, co teď zde Oskare hlásáš, je naukou jehovistů (a možná i mormonů), byť jsi to trochu křesťansky učesal. Není to však víra křesťanů.

Uvědom si, že boháč byl hned po smrti ve věčném Pekle, bez naděje se z něj kdykoliv v budoucnu dostat.
Lukášovo evangelium:
16,18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.
16,19 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
16,20 U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
16,21 a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.
16,22 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
16,23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama, a u něho Lazara.
16,24 Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'
16,25 Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš.
16,26 A nad to vše jest mezi námi a vámi velká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.'

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 06. únor 2007 @ 23:08:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
článek jsem hlavně napsal pro aviafa a jeho učení o liduprázdném pekle a všeobjímající spáse....

KarelsPřipomínáte mi Milana Badala.Říkává:Když do Pekla, tak na pěkném koni (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 08. únor 2007 @ 10:08:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Napsal jsem:
Nikdo z nekajících nebude hřešit beztrestně.
---------------------------------------------------------
Aviaf odpověděl:
Vis co, pockame si na soudnej den, hyn sa hukaze! Muzeme se treba i vsadit, jestli si troufnes. Kdo prohraje, pujde dobrovolne do pekla. Chces?
---------------------------------------------------------
Odpovídám:
O Božím soudu a věčném zavržení nekajících hříšníků se Aviafe nežertuje. To je příliš vážné téma.
Pouze posměvači, žertují i o tomto.

Připomínáte mi homosexuála Milana Badala, kněze Římskokatolické církve, který říkává: "Když do Pekla, tak na pěkném koni!"

Každý normální křesťan by do skutečného věčného Pekla nechtěl ani kosmickou raketou.
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveStránka vygenerována za: 0.18 sekundy