Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 431179, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 252 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117228339
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jaký je váš vztah s Bohem?
Vloženo Středa, 28. únor 2007 @ 12:48:32 CET Vložil: Bolek

Modlitební život poslal cristiano

Věřím, že každý oddaný katolík chce být za dobře s Bohem. Jestliže jste katolíkem, můžete bez váhání říci, že jste s Bohem v tuto chvíli zadobře?  

Možná si myslíte, „Samozřejmě, následuji učení církve, která ví, jak být s Bohem zadobře.“ Potom také můžete říci, že věříte takové víře, která je v souladu s psaným Božím Slovem? Možná vaší odpovědí bude „Ne“ nebo „Nejsem si tak jistý“ Nechtěli byste to vědět? Třeba jen pro klid duše…ale pro věčnost? Ať už odpovíte jakkoliv, možná jste ve stejné pozici, v jaké jsem byl jako katolický kněz i já. Po letech studia na kněžství v Irsku a Římě následovalo 22let, kdy jsem byl knězem, a to jsem nikdy nemohl mít jistotu, že jsem s Bohem zadobře. Jako oddaný Dominikán jsem se stále pokoušel být s Bohem zadobře následováním a důvěrou katolické církve. Učil jsem to samé dělat i ty, kteří byli pode mnou. Ale ať už jsem byl upřímný sebevíce a ať jsem se snažil jakkoliv sebe-těžším způsobem, nikdy jsem neuspěl dosáhnout pokoje a bytí s Bohem zadobře. Nakonec jsem zjistil, že není možné být s Bohem zadobře, ale že taky Bůh od nás chce, abychom byli ochráněni od tohoto způsobu přístupu k Němu. Proto jsem velmi rychle udělal to, co jsem udělal – srovnával učení katolické církve ve všech hlavních otázkách víry spolu se slovy Písma Svatého. Zde je šest důležitých srovnání: Pod každým tématem je psané Boží Slovo hned vedle s oficiálním učením katolické církve (převzato z katechismu). Váš věčný osud – nebe či peklo – závisí na tom, jak odpovíte na pravdy v těchto tématech. Jestliže se cítíte být nekvalifikováni pro takovéto studium Písma, podívejte se na to, co nám k tomuto říká Boží Slovo: “Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jakub 1:5). Bůh chce, abyste znali pravdu o Něm a Jeho díle! Závažná srovnání způsobů jak být s Bohem zadobře Zdroj a základ pravdy Boží psané Slovo Pravdy Bible Víra v upřímnost Katolíka Katechismus kat.církve Bible samotná je standardem pravdy Pravda je založena na Písmech, tradici a papeži Písmo musí platit. Jan 10:35 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jan 17:17 Abyste se na nás naučili, co znamená 'ne nad to, co je psáno' 1 Korintským 4:6 Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. Přísloví 30:5-6 Veškeré písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2 Timoteovi 3:16-17 Bůh je pravdivý, ale 'každý člověk je lhář' Římanům 3:4 Posvátná tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. §80 Písmo svaté… a posvátná tradice, „předává Boží slovo, které svěřil Kristus Pán a Duch svatý apoštolům. KKC §81 „A to je důvod, proč církev nečerpá svou jistotu o všem, co bylo zjeveno, pouze z Písma svatého. Proto se má obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností.“ KKC §82 Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, z jeho úřadu, když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře. KKC §891 „Váš věčný osud – nebe nebo peklo – závisí na porozumění a odpovědí na pravdy v těchto tématech“ Spasní skrze milost Bohem psané Slovo Pravdy Víra upřímného katolíka Spasení je milostí skrze víru Pro spasení je milost pomocí, která je dána skrze svátosti Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům3:24 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8-9 Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. Římanům 5:17 Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Galatským 2:21 Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti. KKC §1129 Kdo chce dosáhnout smíření s Bohem a s církví, musí vyznat knězi všechny těžké hříchy, které ještě nevyznal a na něž si po pečlivém zpytování svědomí vzpomíná. KKC §1493 Milost je pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom odpovídali na naše povolání stát se jeho adoptivními dětmi. Uvádí nás do vnitřního života Nejsvětější Trojice. KKC §2021 Jediný prostředník Bohem psané Slovo Pravdy Víra upřímného katolíka Ježíš Kristus je ve věcech spasení jediným prostředníkem Ve věcech spasení Marie taky prostřednicí Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš 1.Timoteovi 2:5 Ježíš je ten, kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4:11-12 Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami … Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice. KKC §969 Původ víry Bohem psané Slovo Pravdy Víra upřímného katolíka Spasení je Boží dar a přichází skrze Boží Slovo Spasení přichází skrze Matku Církev Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Skutky 16:31 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8 Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Filipenským 1:29 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Římanům 10:17 Je to především celá církev, která věří, a tak nese, živí a podpírá mou víru. KKC §168 Spása pochází jen od Boha; protože ale přijímáme život víry skrze církev, pak je církev naší matkou. KKC §169 „Věřit“ je církevní úkon. Víra církve předchází, rodí, udržuje a živí naši víru. Církev je matka všech věřících. „Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho matkou církev.“ KKC §181 Ikony a obrazy Bohem psané Slovo Pravdy Víra upřímného katolíka Bůh nenávidí modlářství Katolická církev uctívá obrazy Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Exodus 20:4-5 Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z prostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochařské zpodobení zobrazení mužství nebo ženství. Deuteronomium 4:13,15-16 Křesťanská úcta obrazů neodporuje prvnímu přikázání, které zakazuje modly. Vždyť „úcta prokazovaná obrazu patří tomu, koho obraz představuje“, a „kdo uctívá obraz, uctívá v něm osobu, která je na něm namalována“. KKC §2132 Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněnou — proti obrazoborcům — úctu obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou „éru“ obrazů. KKC §2131 Bůh je jediný, který je celý svatý Bohem psané Slovo Pravdy Víra upřímného katolíka Bůh jediný je celý svatý a jediným zdrojem svatosti Marie je také celá svatá a zdrojem svatosti Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izajáš 6:3 Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení Janovo 15:4 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. 1 Samuelova 2:2 Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Izajáš 42:8 Když prosíme Marii, aby se za nás přimlouvala, uznáváme, že jsme ubozí hříšníci, a obracíme se k „Matce milosrdenství“ KKC §2677 Od církve dostává (Křesťan) milost svátostí, které jej posilují na „cestě“. Církev mu dává příklad svatosti; její vzor a pramen poznává v nejsvětější Panně Marii. KKC §2030 Otcové východní tradice nazývají Boží Matku „celou svatou“ (Panhagia), slaví ji jako „nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření“. KKC §493 Jaký je to ve skutečnosti rozdíl? Můžete říci, že skutečně dobře znáte člověka, když věci, které o něm víte, nejsou pravda? Stěží! Jak toto je důležité v oblasti lidského života! A o co více je to těžší pro člověka, který ulpívá na učení, které odporuje tomu, co Bůh řekl o sobě v Bibli. Jak může někdo mít naději, že může být s Bohem zadobře, když věří věcem, které nejsou pravda?! Mnoho bývalých katolíků objevilo, že lze dojít spravedlnosti před Bohem podle způsobů, které jsou zjeveny v Božím Slově. Bible zcela jasně hovoří, „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2 Korintským 5:21). Ježíš Kristus byl osobně celým svatým, kdy jako náhrada namísto nás, se On stal odpovědným za naše hříchy. Bůh učinil Krista „hříchem“ a uvalil naše hříchy na Něj a Jej potrestal. Význam Kristovy dokonalé věrnosti Otci je v tom, že učinil vše na zemi – až po zástupnou smrt na kříži – tak, že Kristova spravedlnost je dána tomu, kdo skutečně věří v Bohem dané ujištění o spravedlnosti. Být zadobře s Bohem je milosrdenství, skrze něž je vírou v Ježíše Krista hříšníkovi připočtena Boží spravedlnost! „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Kristovo vzkříšení z hrobu prokázalo, že Jeho úkol, učinit spasení dostupné každému člověku, bylo úspěšným a naplněným. Vírou v Ježíše Krista samotného k odpuštění hříchu a věčnému životu, budete zachráněni. „každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10:13) „ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ (Židům 10:23). Jestliže setrváváte na učeních a tradicích, které odporují a jsou v opozici pravdy Písma, vystavujete tak svou věčnost v nebezpečí. Nebo můžete učinit jako mnoho lidí před vámi – obrátit se k Bohu a ve víře spoléhat jen na Něj ve věcech spasení, které je založeno na Kristově smrti a vzkříšení. Podle toho, jak vás Duch Svatý bude usvědčovat, vyjádřete to Bohu svým srdcem a věřte v Kristovu smrt, kterou učinil zástupně za vás. Potom obdržíte dar věčného života a budete moci žít život v chvále za Boží milost v Pánu Ježíši Kristu, jemuž patří chvála! Richard Bennett Pro více informací se můžete podívat na internetové stránky: http://prokrestany.sweb.cz http://zjevenimarie.sweb.cz Nebo kontaktovat překladatele na e-mail: pajamyki@seznam.cz Pokud budete chtít se sdílet s tímto dokumentem s vašimi katolickými bratřími a sestrami ve vašem blízkém okolí, uvádím zde odkaz na dokument v pdf, který je upraven přímo pro tisk na jeden list A4 oboustranně. http://sweb.cz/prokrestany/jak_byt_zadobre_s_Bohem.pdf Věřím, že Pán povede v lásce všechny ty, kteří se touží celým srdcem sdílet o evangeliu našeho Pána Ježíše Krista i s římskými katolíky. V lásce našeho Pána Ježíše Krista Cristiano


"Jaký je váš vztah s Bohem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 31 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jaký je váš vztah s Bohem? (Skóre: 1)
Vložil: whynot v Středa, 28. únor 2007 @ 13:06:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím, že každý oddaný křesťan chce být za dobře s Bohem. Jestliže jste křesťanem, můžete bez váhání říci, že jste s Bohem v tuto chvíli zadobře?Re: Jaký je váš vztah s Bohem? (Skóre: 1)
Vložil: LUPUS v Středa, 28. únor 2007 @ 13:25:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud ve vás článek vzbudil zájem přečíst si i další pasáže katechismu, je to velmi jednoduché, stačí jít na http://www.katechismus.cz/
Je tam celý online!Reakce na to, co napsal LUPUS: (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Středa, 28. únor 2007 @ 13:35:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Pokud ve vás článek vzbudil zájem přečíst si i další pasáže Bible, je to velmi jednoduché, stačí jít na http://www.biblenet.cz/bible/index.php
Je tam celá online!

CristianoRe: Jaký je váš vztah s Bohem? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 28. únor 2007 @ 14:46:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Diky bratre za skvely clanek.

Kez je toto nazorne srovnani mnohym k uzitku.

Verim, ze bude k uzitku nejen rimskym katolikum, ale i mnohym protestantum, kteri jsou jiz znacne zrekatolizovani.

zdravi
reformovanyBratrské napomenutí (Skóre: 1)
Vložil: ares v Středa, 28. únor 2007 @ 19:08:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Biblický křesťane.. Víš, že v Písmu svatém se také praví: NEHLEDEJ třísku v oku svého bratra, když sám trám ve svém oku nevidíš??

Jakto, že jako bibličtí křesťané stále HLEDÁTE, co je špatného na TĚCH OSTATNÍCH??! Hledejte svoje vlastní chyby, případně chyby vlastní církve... Sami se snažte o dokonalost a neupozorňujte na nedokonalost ostatních... Sami hledejte pravdu a nevnucujte ji ostatním, protože tu si každý musí nalést sám... Třeba jsi ji také ještě nenalezl... Jak si můžeš být jistý?? Přestaň s hlásáním svého dosavadního poznání a pokračuj v hledání... Protože co by ti bylo platné, že by jsi přesvědčil všechny katolíky, kdyby jsi svou vlastní duši ztratil... Přestaň nachvíli argumentovat pravidlem Sola scriptura a soustřeď se na tento jediný výrok uvedený výše... A začni zkoumat svoji duši...Re: Jaký je váš vztah s Bohem? (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 01. březen 2007 @ 07:25:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Cristiano,
díky za velmi poučný článek. Možná otevře oči někomu, kdo sem zavítá "náhodou" a pomůže mu v objevení Pravdy.

V záplavě těch negativismů, co se tady vyrojily poslední dobou, je to konečně něco ke čtení.

Zdraví IrenaRe: Jaký je váš vztah s Bohem? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. březen 2007 @ 18:28:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobré míti jasno zejména pokud je k dispozici vhodná literatura, nakonec k čemu je vlastní názor, když nám jej - jako v tomto případě - dodají stránky poněkud jednostranně zaměřené.

HonzaStránka vygenerována za: 0.46 sekundy